Methotrexat "Ebewe"

tabletter 2,5 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Methotrexat Ebewe 2,5 mg tabletter 

methotrexat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Methotrexat Ebewe.
 3. Sådan skal du tage Methotrexat Ebewe.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Methotrexat Ebewe-tabletter indeholder det aktive stof methotrexat. Methotrexat er et såkaldt cytotoksisk lægemiddel, som oftest anvendes til at dræbe tumorceller. Det nedsætter også uønskede reaktioner fra kroppens egen forsvarsmekanisme (hæmmer immunforsvaret) og virker mod betændelsestilstande. 

 

Methotrexat Ebewe anvendes mod 

 • leddegigt (reumatoid arthritis) hos voksne, når lægen vurderer, at du bør behandles med denne type lægemiddel.
 • leddegigt hos børn og unge (svær, aktiv juvenil artritis), når sygdommen berører mindst fem led, og når der ikke kan opnås tilstrækkelig virkning med en anden klasse af lægemidler (såkaldte non- steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er)).
 • psoriasis (rød, skællende hud), som ikke kan behandles tilstrækkeligt med andre behandlingstyper (f.eks. lysbehandling med eller uden samtidig behandling med lægemidler eller behandling med såkaldte retinoider).

 

Methotrexat Ebewe anvendes desuden til behandling af en bestemt type kræft, der hedder lymfatisk leukæmi (sygdom med forhøjet antal lymfocytter (en bestemt slags hvide blodlegemer)). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Methotrexat Ebewe

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Vigtig advarsel om doseringen af Methotrexat Ebewe (methotrexat):

Du må kun tage Methotrexat Ebewe én gang om ugen til behandling af leddegigt og psoriasis. Det kan være livsfarligt at tage for meget Methotrexat Ebewe (methotrexat). Læs afsnit 3 i denne indlægsseddel meget nøje. Hvis du har spørgsmål, så tal med lægen eller apotekspersonalet, før du tager dette lægemiddel. 

Tag ikke Methotrexat Ebewe:

 • hvis du er allergisk over for methotrexat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en alvorlig nyresygdom (lægen vurderer sværhedsgraden af din sygdom).
 • hvis du har en alvorlig leversygdom (lægen vurderer sværhedsgraden af din sygdom).
 • hvis du lider af forstyrrelser i bloddannelsessystemet.
 • hvis du har et højt alkoholforbrug.
 • hvis dit immunsystem ikke virker, som det skal.
 • hvis du har en alvorlig eller eksisterende infektion såsom tuberkulose eller hiv.
 • hvis du har sår i mund og hals eller sår i mave og tarm.
 • hvis du er gravid eller ammer (se afsnittet “Graviditet, amning og frugtbarhed”).

Du bør ikke vaccineres med levende vacciner (f.eks. mod gul feber) under behandlingen med Methotrexat Ebewe. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal tage Methotrexat Ebewe én gang om ugen. 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Methotrexat Ebewe

 • hvis du har inaktive, langvarige infektioner (f.eks. tuberkulose, hepatitis B eller C, helvedesild (herpes zoster)).
 • hvis du har/har haft en lever- eller nyresygdom.
 • hvis du har problemer med lungefunktionen. Du skal også fortælle det til lægen, hvis du får sådanne problemer under behandlingen.
 • hvis du har abnorm væskeophobning i bughulen eller i hulrummet mellem lungerne og brystkassen (ascites, pleuravæske).
 • hvis du lider af væskemangel eller af tilstande, der fører til væskemangel (opkastning, diarré, mundbetændelse).
 • hvis du har sukkersyge og tager insulin.

 

Der er rapporteret om tilfælde af akut blødning i lungerne hos patienter med underliggende reumatologiske lidelser ved brug af methotrexat. Hvis du oplever symptomer på blodigt spyt eller blodig hoste, bør du kontakte din læge med det samme. 


Hvis du tager Methotrexat Ebewe til behandling af psoriasis, og du også får lysbehandling, kan dine hudlæsioner blive værre. 


Hvis du har haft problemer med din hud efter strålebehandling (strålingsforårsaget dermatitis) og solskoldning, kan disse lidelser vende tilbage under behandlingen med methotrexat (recall-reaktion). 


Hjerneskader (encefalopati/leukoencefalopati) er blevet indberettet som bivirkninger hos patienter, der fik methotrexat til behandling af kræft. Det kan ikke udelukkes, at det også kan ske, når Methotrexat Ebewe anvendes til behandling af leddegigt eller psoriasis. 

Børn og unge

Methotrexat Ebewe bør ikke anvendes til børn under 3 år. 

Ældre

Ældre i behandling med Methotrexat Ebewe bør holdes under særlig tæt overvågning af lægen, således at eventuelle bivirkninger kan blive opdaget så hurtigt som muligt. 

Særlige forholdsregler under behandlingen med methotrexat:

Du skal være sikker på, at du ikke er gravid, inden du starter med at tage Methotrexat Ebewe, da det kan skade dit barn. 


Methotrexat påvirker midlertidigt produktionen af sædceller og æg. Methotrexat kan medføre abort og svære fødselsdefekter. Du og din partner bør undgå at få et barn, mens du får methotrexat og i mindst seks måneder efter behandlingens ophør. Se også afsnittet "Graviditet, amning og frugtbarhed". 


Din hud eller dine øjne kan blive ekstremt følsomme over for sollys eller andre former for lys under behandlingen med Methotrexat Ebewe. Du bør derfor undgå sollys og solarium. 

Anbefalede undersøgelser og forsigtighedsregler:

Selv når methotrexat anvendes i lave doser, kan der opstå alvorlige bivirkninger. For at opdage sådanne i god tid skal lægen foretage nogle undersøgelser og laboratorieprøver. 

Inden behandlingsstart:

Inden behandlingen starter, vil lægen eventuelt tage nogle blodprøver og kontrollere din nyre- og leverfunktion. Du skal eventuelt også have taget et røntgenbillede af brystet. 


Lægen vil eventuelt tage yderligere prøver under og efter behandlingen (i starten af hver uge, herefter hver anden uge og efterfølgende afhængigt af din reaktion på behandlingen). Udover ovennævnte undersøgelser vil lægen eventuelt foretage undersøgelser af din mund og hals og knoglemarvsbiopsi, hvis du får lægemidlet i lang tid.
Det kan være nødvendigt med hyppigere kontrol, hvis dosis øges. Husk at møde op til alle aftalte blodprøver og andre undersøgelser! 

Brug af anden medicin sammen med Methotrexat Ebewe

Tal med din læge, hvis du bruger: 

 • andre behandlinger mod leddegigt eller psoriasis, såsom leflunomid, guldsalte, sulphasalazin (anvendes også mod kronisk tarmbetændelse), smertestillende midler (herunder metamizol), acetylsalicylsyre, phenylbutazon eller amidopyrin
 • azathioprin og ciclosporin (anvendes til at forebygge afstødning af et transplanteret organ)
 • retinoider (anvendes til behandling af hudsygdomme)
 • krampestillende midler (forebygger krampeanfald (f.eks. phenytoin))
 • kræftbehandlinger mod leukæmi
 • barbiturater (søvnfremkaldende indsprøjtninger)
 • beroligende midler
 • p-piller
 • probenecid (mod urinsyregigt)
 • antibiotika (f.eks. tetracycliner, chloramphenicol, sulfonamider, ciprofloxacin, cefalotin, trimethoprim)
 • pyrimethamin og hydroxychloroquin (anvendes til forebyggelse og behandling af malaria)
 • vitaminpræparater, der indeholder folinsyre
 • protonpumpehæmmere (anvendes til behandling af svær halsbrand eller mavesår, f.eks. omeprazol, pantoprazol)
 • theophyllin (anvendes til behandling af astma)
 • mercaptopurin (anvendes til behandling af kronisk tarmsygdom)
 • bedøvelsesmidler i forbindelse med en planlagt operation
 • cholestyramin (anvendes til behandling af forhøjet kolesterol)
 • andre cytostatiske lægemidler til behandling af kræft
 • hvis du skal i strålebehandling under behandlingen.

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Methotrexat Ebewe sammen med mad, drikke og alkohol

Du bør ikke drikke alkohol, og du bør undgå overdreven indtagelse af kaffe, sodavand med koffein og sort te under behandlingen med Methotrexat Ebewe. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

Brug ikke Methotrexat Ebewe under graviditet, medmindre lægen har ordineret det til behandling af kræft. Methotrexat kan medføre fødselsdefekter og abort, og det kan skade det ufødte barn. Stoffet er forbundet med misdannelse af kraniet, ansigtet, hjertet og blodkarrene, hjernen samt benene og armene. Det er derfor meget vigtigt, at methotrexat ikke anvendes hos kvinder, der er eller planlægger at blive gravide, medmindre det sker i forbindelse med behandling af kræft. 


Ved andre indikationer end kræft skal graviditet udelukkes hos kvinder i den fødedygtige alder ved f.eks. at foretage en graviditetstest, før behandlingen påbegyndes. 


Brug ikke Methotrexat Ebewe, hvis du prøver at blive gravid. Du skal undgå at blive gravid under behandlingen med methotrexat og i mindst seks måneder efter behandlingsophør. Du skal derfor sørge for at bruge sikker prævention i hele denne periode (se også afsnittet "Advarsler og forsigtighedsregler"). 


Hvis du bliver gravid under behandlingen, eller hvis du tror, du er blevet gravid, skal du straks fortælle det til lægen. Hvis du alligevel bliver gravid under behandlingen, bør lægen rådgive dig om risikoen for, at behandlingen skader barnet.
Hvis du ønsker at blive gravid, bør du tale med lægen, som kan henvise dig til en speciallæge med henblik på rådgivning før den planlagte behandlingsstart. 

 

Amning:  

Du må ikke amme under behandlingen.
Hvis du ammer, og din læge vurderer, at behandling med methotrexat er absolut nødvendig, skal du stoppe med at amme. 

 

Frugtbarhed:  

Methotrexat kan også nedsætte din evne til at blive gravid under behandlingen og i en kort periode efter ophørt behandling. 


Hvis du ønsker at blive gravid, skal du søge rådgivning hos lægen, som eventuelt kan henvise dig til en specialist. 

 

Mandlig frugtbarhed  

Den tilgængelige dokumentation tyder ikke på øget risiko for misdannelser eller abort, hvis faderen tager under 30 mg methotrexat pr. uge. En risiko kan imidlertid ikke helt udelukkes, og der er ingen oplysninger vedrørende højere methotrexat-doser. Methotrexat kan være genotoksisk. Det vil sige, at lægemidlet kan forårsage genetiske mutationer. Methotrexat kan påvirke produktionen af sædceller, hvilket er forbundet med en risiko for fødselsdefekter. 


Du bør undgå at gøre en kvinde gravid under behandlingen med methotrexat og i mindst seks måneder efter behandlingsophør. Da behandling med methotrexat i høje doser, der almindeligvis anvendes til kræftbehandling, kan medføre nedsat frugtbarhed og genetiske forandringer, kan det være tilrådeligt for mandlige patienter, der behandles med methotrexat i doser på over 30 mg pr. uge, at overveje sæddeponering før påbegyndelse af behandlingen (se også afsnittet "Advarsler og forsigtighedsregler"). 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Træthed og svimmelhed kan forekomme under behandlingen med Methotrexat Ebewe. Disse virkninger kan forstærkes, hvis du indtager alkohol. Hvis du føler dig træt eller svimmel, skal du undlade at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

Methotrexat Ebewe indeholder lactosemonohydrat

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge for fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Methotrexat Ebewe. 

3. Sådan skal du tage Methotrexat Ebewe

Tag altid Methotrexat Ebewe nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Anbefalet dosis: 

Dosis ved leddegigt og psoriasis: 

Tag kun Methotrexat Ebewe én gang om ugen. 

 

Tabletterne skal tages 1 time før eller 1,5-2 timer efter et måltid. 

 

Din dosis af lægemidlet afhænger af den sygdom, der skal behandles, din helbredstilstand, din alder og din nyrefunktion. 

Den sædvanlige dosis er

Leddegigt: 

Du skal normalt tage dine tabletter én gang om ugen på samme ugedag. Dosen vil normalt være mellem 7,5 mg og 30 mg. Denne dosis kan dog ændres på baggrund af din reaktion på behandlingen. Hos børn og unge med leddegigt, der berører flere led (polyarthritiske former for juvenil idiopatisk arthritis), vil lægen beregne dosen ud fra personens kropsoverflade. 

 

Psoriasis:  

I tilfælde af svær psoriasis er den sædvanlige startdosis en enkelt dosis på 7,5 mg én gang om ugen. 

Alternativt kan den ugentlige dosis fordeles på 3 doser af 2,5 mg, der tages over et døgn med 12 timers mellemrum. Denne dosis bør justeres i henhold til din reaktion på behandlingen og bivirkninger. 

 

Tumorer:  

Lægen vil beregne dosis ud fra din kropsoverflade. Lægen vil fastsætte den korrekte dosis til dig. Kontakt lægen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 

Hvis du er ældre, skal du eventuelt have en lavere dosis af methotrexat. 

Hvis du har problemer med nyrerne, vil lægen eventuelt nedsætte dosis på baggrund af din nyrefunktion. 

Hvis du har problemer med leveren, især hvis de skyldes alkohol, vil lægen være meget forsigtig med at behandle dig med Methotrexat Ebewe eller helt undlade at ordinere det til dig. 

Under behandlingen vil lægen tage nogle blodprøver for at kontrollere dine blodlegemer og sikre sig, at din lever og dine nyrer fungerer korrekt. Det er vigtigt, at du møder op til alle blodprøver. 

Hvis du har indtryk at, at virkningen af Methotrexat Ebewe er for stærk eller for svag, skal du fortælle det til lægen. 

 

Methotrexat Ebewe tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har brugt for meget Methotrexat Ebewe

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Methotrexat Ebewe, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Det kan for eksempel være, hvis du har taget lægemidlet en gang om dagen i stedet for en gang om ugen. 

Symptomer:  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader).
 • Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet.
 • Mundbetændelse, evt. med hvide belægninger.
 • Betændelse i munden med sår.
 • Kvalme, opkastning.
 • Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tovlfingertarm .
 • Voldsomme smerter i maven og meget medtaget almen tilstand pga. hul i mave eller tarm.
 • Dødsfald pga. blodforgiftning, nyresvigtæthed eller blodmangel.

Hvis du har glemt at bruge Methotrexat Ebewe

Kontakt lægen for at få rådgivning. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du skal blot fortsætte med at tage den ordinerede dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Methotrexat Ebewe

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er tvivl om.
Du må ikke afbryde eller stoppe behandlingen med Methotrexat Ebewe, medmindre du har drøftet det med lægen. Hvis du har mistanke om alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Fortæl det straks til lægen, hvis du får pludselig hiven efter vejret, vejrtrækningsbesvær, hævelse af øjenlåg, ansigt eller læber, udslæt eller kløe (særligt hvis det berører hele kroppen), da det kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion. 

 

Du skal også kontakte lægen omgående, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger: 

 • Lungeproblemer (symptomerne kan være almen utilpashed, tør og irriterende hoste, åndenød, stakåndethed i hvile, brystsmerter eller feber).
 • Blodig hoste eller blodigt spyt*
 • Symptomer såsom feber, ømhed i halsen, sår i munden, almen utilpashed og markant udmattelse, næseblødning eller små røde pletter på huden, da det kan være tegn på, at din knoglemarv ikke fungerer, som den skal.
 • Voldsom hudafskalning eller blisterdannelse i huden.
 • Usædvanlige blødninger (herunder opkastning af blod) eller blå mærker.
 • Alvorlig diarré.
 • Sort eller tjæreagtig afføring.
 • Blod i urinen eller afføringen.
 • Gulfarvning af huden (gulsot).
 • Smerter i forbindelse med vandladning eller vandladningsbesvær.
 • Tørst og/eller hyppig vandladning.
 • Krampeanfald.
 • Bevidsthedstab.
 • Sløret syn eller nedsat syn.
 • Opkastning og tab af muskelfunktion (for eksempel manglende evne til at bevæge dig), da det kan være symptomer på meningitis (hjernehindebetændelse).

*(er indberettet ved anvendelse af methotrexat hos patienter med underliggende reumatologisk sygdom).  

 

Der er også indberettet følgende bivirkninger: 


Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede  

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede
Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede
Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede  

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data) 


Meget almindelige bivirkninger:
Manglende appetit, kvalme, opkastning, mavesmerter, betændelse og sår i mund og svælg og øgede leverenzymer (kan ses i en test, der foretages af en læge). 


Almindelige bivirkninger:
Ændring af antallet af blodlegemer og blodplader (kan ses i en test, der foretages af en læge), hovedpine, træthed, søvnighed, diarré, mæslingelignende udslæt (alene), rødme, kløe, lungeproblemer (symptomerne kan være almen sygdom, tør og irriterende hoste, åndenød, stakåndethed i hvile, brystsmerter eller feber). 


Ikke almindelige bivirkninger:
Fornemmelse af, at rummet drejer rundt, forvirring, depression, krampeanfald, lungeskader såsom fibrose (øget bindevæv), sår og blødninger i fordøjelseskanalen, leversygdomme (kan ses i en test, der foretages af en læge) såsom fednedbrydning, fibrose (øget bindevæv), cirrose (skrumpelever), sukkersyge, nedsat protein i blodet (kan ses i en test, der foretages af en læge) og andre forstyrrelser i blodsystemet, visse kræfttyper kaldet lymfomer*, nældefeber (alene), lysoverfølsomhed, mørkfarvning af huden, svær hudafskalning eller blisterdannelse i huden, hårtab, øgede gigtknuder (knuder af væv), helvedesild, smertefulde læsioner med skællende pletter på grund af psoriasis, betændelse i blodkar (vaskulitis), dannelse af klynger af blærer, der ligner de læsioner, der opstår i forbindelse med herpesinfektioner, led- eller muskelsmerter, skrøbelige knogler, betændelse og sår i blæren (muligvis med blod i urinen), smertefuld vandladning, alvorlige allergiske reaktioner, betændelse og sår i skeden. 


Sjældne bivirkninger:
Betændelse i hjertesækken, væske omkring hjertet, alvorlige synsforstyrrelser, humørforandringer, lavt blodtryk, komplikationer som følge af blodpropper i vener og arterier, ømhed i halsen, vejrtrækningspauser, astmalignende symptomer, betændelse i fordøjelseskanalen, sort eller tjæreagtig afføring, betændelse i tandkødet, fordøjelsesforstyrrelser, ændring af neglenes farve, tab af negle, akne, røde eller lilla pletter, blå mærker, hudbetændelse, knoglebrud, nyresvigt, nedsat eller manglende vandladning, abnorme niveauer af affaldsstoffer i blodet, nedsat antal røde blodlegemer, gulfarvning af huden (gulsot), ændringer i menstruationscyklus, nedsat sædproduktion. 

 

Meget sjældne bivirkninger:
Alvorlige infektioner (blodforgiftning), hævede kirtler, søvnløshed, smerter, muskelsvaghed, prikken og stikken, ændret smagssans (metalsmag), bevidsthedstab, betændelse i hjernehinden med opkastning eller lammelse til følge, røde øjne, beskadigelse af øjets nethinde, bakterie- og svampeinfektioner i lungerne, væske i lungerne, opkastning af blod, lymfoproliferative sygdomme (ukontrolleret vækst af hvide blodlegemer), immunsystemforstyrrelser, forkølelsessår, protein i urinen (kan ses i en test, der foretages af en læge), manglende seksuallyst, rejsningsproblemer, infektion omkring en fingernegl, alvorlige komplikationer i fordøjelseskanalen, alvorlige akutte og kroniske leversygdomme, bylder, små blodkar i huden, svampeinfektioner, beskadigelse af blodkar i huden, knuder i armhulen eller lysken, udflåd fra skeden, ufrugtbarhed, brystforstørrelse hos mænd, pludselig produktion af høje mængder kalium og andre stoffer på grund af cellenedbrydning, der kan beskadige din lever og dine nyrer (tumorlysesyndrom). 


* Der er set enkelte tilfælde af lymfomer, som i nogle tilfælde aftog, når behandlingen med methotrexat blev stoppet. I et nyligt studie var det ikke muligt at fastslå, at methotrexatbehandling øger forekomsten af lymfomer. 


Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): blødning i lungerne*, knogleskade i kæberne (sekundært til ukontrolleret vækst af hvide blodlegemer) 


*(er indberettet ved anvendelse af methotrexat hos patienter med underliggende reumatologisk sygdom). 


Fremkomsten og graden af bivirkninger afhænger af dosisniveauet og indtagelseshyppigheden. Da der imidlertid kan opstå alvorlige bivirkninger, selv ved brug af lave doser, skal du gå til hyppig kontrol hos lægen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Methotrexat Ebewe utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Methotrexat Ebewe efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Methotrexat Ebewe ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevar Methotrexat Ebewe i original beholder, da det er følsomt for lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Methotrexat Ebewe indeholder:

Aktivt stof: Methotrexat 2,5 mg  

 

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse, kartoffelstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat og kolloid, vandfri silica.  

Udseende og pakningsstørrelser

Tabletterne er lysegule, runde tabletter, som kan være gul- og rødmelerede. 

 

Methotrexat Ebewe fås i:  

Methotreaxat Ebewe i pakninger med 100 tabletter 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...