Warfarinnatrium "2care4"

tabletter 2,5 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Warfarinnatrium 2care4 2,5 mg, tabletter  

Warfarinnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Warfarinnatrium 2care4
 3. Sådan skal du tage Warfarinnatrium 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Warfarinnatrium 2care4 anvendes til forebyggelse og behandling af blodpropper. Warfarinnatrium 2care4 virker ved at nedsætte blodets evne til at størkne. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Warfarinnatrium 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Warfarinnatrium 2care4 hvis du:

 • er allergisk over for warfarinnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Warfarinnatrium 2care4 (angivet i afsnit 6)
 • er gravid i 1.- 3. måned eller under de sidste fire uger af graviditeten
 • har stærkt nedsat leverfunktion
 • har øget tendens til blødning også ved
  • blødninger i maven, tarmene eller har åreknuder i spiserøret
  • alvorlige sår inklusive operationssår
  • udtalt åreforkalkning eller alvorligt forhøjet blodtryk
  • betændelse i hjertet, som skyldes bakterier
  • skal have taget prøve af rygmarvs-/ hjernevæsken.

Du må ikke tage naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikon, mens du er i
behandling med Warfarinnatrium 2care4. Det kan påvirke virkningen af Warfarinnatrium 2care4. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Warfarinnatrium 2care4:
Vær opmærksom på følgende 

 • Ved behandling med Warfarinnatrium 2care4 er risikoen for blødninger større. Risikoen bliver dog mindre, hvis behandlingen er velkontrolleret. Lægen vil derfor kontrollere dit blods evne til at størkne, når du begynder behandlingen med Warfarinnatrium 2care4 og løbende under hele dit behandlingsforløb.
 • Hvis du skal opereres eller have trukket en tand ud, skal du fortælle lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Warfarinnatrium 2care4.
 • Virkningen af Warfarinnatrium 2care4 kan ændres af pludselig sygdom som f.eks. diaré eller opkastninger. Kontakt derfor lægen, hvis du bliver syg.
 • Ved samtidig behandling med smertestillende medicin (NSAID-præparater og acetylsalicylsyre) har du en større blødningsrisiko, især fra maven og tarmen. Tal med lægen.
 • Hvis du har erfaring for, at du reagerer anderledes end andre på medicin, skal du tale med lægen. Det kan også gælde for Warfarinnatrium 2care4.
 • Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Warfarinnatrium 2care4. Det kan påvirke prøveresultaterne.
 • Hvis du har nedsat nyrefunktion eller øget risiko for koagulering (forhøjet blodtryk, lever- eller nyresygdomme), kan det være nødvendigt at reducere dosis. Grundig monitorering er nødvendig.
 • Hvis du har protein C- eller protein S-mangel, skal behandlingen med Warfarinnatrium 2care4 startes uden loading-dosis. Det anbefales at behandlingen startes langsomt op.

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Warfarinnatrium 2care4. 

Brug af anden medicin sammen med Warfarinnatrium 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Det er især vigtigt, at du fortæller til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager: 

 • medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser (amiodaron, propafenon, bosentan, abciximab, eptifibatid, clopidogrel, heparin, tirofiban)
 • medicin mod forhøjet kolesterol (cholestyramin, simvastatin, fluvastatin, gemfibrozil, rosuvastatin)
 • hormoner (testosteron, skjoldbruskkirtelhormoner)
 • medicin mod infektion (penicillin, rifampicin, miconazol, ciprofloxacin, azithromycin, clarithromycin, erythromycin, chloramphenikol, sulfamethoxazol, amoxicillin)
 • medicin mod betændelse (prednisolon/ prednison)
 • medicin mod svamp (fluconazol, itraconazol, ketoconazol, metronidazol, voriconazol)
 • medicin mod HIV-virus (ritonavir, nevirapin)
 • medicin mod mavesår (cimetidin)
 • smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, paracetamol, phenylbutazon, NSAID-præparater, tramadol)
 • medicin mod lidelser i muskler, led og knogler (phenazon)
 • medicin mod gigt (leflunomid)
 • glucosamin (mod slidgigt) kan øge effekten af Warfarinnatrium 2care4
 • medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, fosphenytoin)
 • medicin mod depression (fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin)
 • medicin i forbindelse med cancerbehandling (aminoglutethimid, azathioprin, fluorouracil, capecitabin, imatinib, ifosfamid, tamoxifen, aprepitant)
 • medicin til alkoholafvænning (disulfiram)
 • naturlægemidler (prikbladet perikum, ginseng)
 • kosttilskud, der indeholder A, E og K-vitamin, co-enzym Q10.

Brug af Warfarinnatrium 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal tage Warfarinnatrium 2care4 tabletter med et glas vand. 

Undgå alkohol, da alkohol kan påvirke effekten af Warfarinnatrium 2care4. Større kostændringer (for eksempel til vegetarkost) kan have indflydelse på effekten af Warfarinnatrium 2care4. Tal med lægen. 

 

Effekten af Warfarinnatrium 2care4 påvirkes, hvis du indtager tranebær, spiser avocado eller mad, som indeholder K-vitamin (for eksempel kål, broccoli og spinat). 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må ikke tage Warfarinnatrium 2care4 i de første 3 måneder eller i de sidste 4 uger af graviditeten. I den mellemliggende periode, må du kun tage Warfarinnatrium 2care4 efter aftale med lægen, da det kan forårsage misdannelser og blødninger hos fosteret og i enkelte tilfælde fosterdød. 

 

Amning  

Du må gerne amme, når du tager Warfarinnatrium 2care4. 

 

Frugtbarhed  

Kvinder i en fødedygtig alder skal anvende effektiv prævention under behandlingen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Warfarinnatrium 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

Warfarinnatrium 2care4 indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Warfarinnatrium 2care4

Tag altid Warfarinnatrium 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Tag tabletten på samme tidspunkt hver dag sammen med et glas vand. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne  

Dosis er individuel og er afhængig af din sygdom, og hvordan du reagerer på Warfarinnatrium 2care4. Din læge bestemmer derfor, hvilken dosis du skal have, og hvor længe du skal have den. Behandlingen kræver hyppig kontrol med blodprøver, hvor blodets evne til at størkne måles (INR-måling). 

 

Børn  

Dosis afhænger af barnets vægt og tilstand. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Warfarinnatrium 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere af Warfarinnatrium 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Tegn på at du har taget for mange Warfarinnatrium 2care 4 kan være øget tendens til blødning, næseblod, tandkødsblødning, bleghed, blodansamling omkring led og balder, blod i urin og afføring, rygsmerter, blødende læber, slimhindeblødning, mavesmerter, opkastning og udslæt med små hudblødninger. Senere kan opstå lammelse (på grund af hjerneblødning), besvimelse på grund af massive blødninger og død. 

Hvis du har glemt at tage Warfarinnatrium 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Warfarinnatrium 2care4

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker følgende bivirkning: 

 

Smertende udslæt. I sjældne tilfælde kan warfarin forårsage sjældne hudlidelser, herunder kalcifylaksi, som kan begynde med smertende udslæt og sidenhen medføre alvorlige komplikationer. Denne bivirkning optræder hyppigere hos patienter med kronisk nyresygdom. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

Blødning: For eksempel næseblod, let ved at få blå mærker, blod i urinen, ophostning af blod, tandkødsblødning, maveblødning, blødning fra skeden, forlængelse af eksisterende blødning efter operation eller tilskadekomst (kan være alvorlig) 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 - 10 ud af 100 personer):  

Overfølsomhedsreaktioner (kan være alvorlig). Øget følsomhed over for det aktive indholdsstof efter langvarig behandling.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 - 10 ud af 1.000 personer):  

Opkastning, kvalme og diaré.  

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 - 10 ud af 10.000 personer):  

Gulsot (alvorlig), betændelse i blodkar, udslæt, nældefeber, kløe, hårtab, blå tæer (blå-tå-syndrom). 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):  

Kolesterolansamling i blodet, som kan give blodpropper (alvorlig), mørk afføring.  

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

Mavesmerter samt opkastning af blod (alvorlig).  

Rødligt udslæt der kan udvikle sig til blødninger i huden. Feber. 

 

Warfarinnatrium 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver af for eksempel leverfunktion og kolesterol, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Warfarinnatrium 2care4 utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 

Tag ikke Warfarinnatrium 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Warfarinnatrium 2care4 indeholder:

Aktivt stof: Warfarinnatrium. 2,5 mg  

Øvrige indholdsstoffer: 

Calciumhydrogenphosphatdihydrat, lactose, magnesiumstearat, majsstivelse, povidon. Farvestof: Indigotin (E 132). 

Udseende og pakningsstørrelser

Warfarinnatrium 2care4 tabletter er lyseblå og markeret med et kryds.  

Warfarinnatrium 2care4 tabletter fås i pakninger à 100 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Warfarinnatrium 2care4 svarer til Marevan. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2019.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...