Enstilar®

kutanskum 50 mikrog/g+0,5 mg/g

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Enstilar® 50 mikrogram/g+0,5 mg/g kutanskum 

Calcipotriol/betamethason 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Enstilar til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Enstilar.
 3. Sådan skal du bruge Enstilar.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Enstilar anvendes på huden til behandling af psoriasis vulgaris hos voksne. Når du har psoriasis, sker celledelingen i din hud for hurtigt. Dette viser sig ved rødme, skæl og fortykkelse af huden.
 • Enstilar indeholder calcipotriol og betamethason. Calcipotriol hjælper til at normalisere hudcellernes vækst, og betamethason mindsker vævsirritation (inflammation).

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Enstilar

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Enstilar

 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for calcipotriol, betamethason eller et af de andre indholdsstoffer i Enstilar (angivet i punkt 6)
 • hvis du har forstyrrelser i kalciumbalancen (spørg din læge)
 • hvis du har visse typer psoriasis, fx erytrodermisk, eksfoliativ og pustuløs (spørg din læge).

 

Enstilar indeholder et stærkt virkende steroid. Du må IKKE bruge skummen på hud angrebet af:  

 • betændelse forårsaget af virus (fx forkølelsessår eller skoldkopper)
 • betændelse forårsaget af svampe (fx fodsvamp eller ringorm)
 • betændelse forårsaget af bakterier
 • betændelse forårsaget af parasitter (fx fnat/scabies)
 • tuberkulose (TB) eller syfilis
 • perioral dermatitis (rødt udslæt omkring munden)
 • tynd hud, skørhed i hudens kar, strækmærker
 • ichthyosis (tør hud med fiskeskællignende afskalning)
 • acne (bumser)
 • rosacea (alvorlig blussen eller rødme i ansigtet)
 • sår eller beskadiget hud
 • kløe omkring endetarmen eller kønsdelene

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Enstilar 

 • hvis du bruger anden medicin, der indeholder kortikosteroider, da du kan få bivirkninger
 • hvis du har brugt dette lægemiddel i lang tid og har tænkt dig at stoppe behandlingen (da pludselig afbrydelse af behandlingen med steroider kan medføre risiko for tilbagefald eller forværring af din psoriasis)
 • hvis du har diabetes mellitus (sukkersyge), da dit blodsukker/blodglukoseniveau kan blive påvirket af steroid
 • hvis der går betændelse i din hud, da du kan blive nødt til at afbryde behandlingen
 • hvis du har psoriasis af typen guttat psoriasis
 • hvis du har alvorlig lever- eller nyresygdom.

Særlige forsigtighedsregler

 • Undgå at behandle mere end 30 % af din krop eller at bruge mere end 15 g om dagen
 • Undgå brug under badehætte, bandage eller omslag, da det øger optagelsen af steroid
 • Undgå brug på store områder med beskadiget hud eller i hudfolder (lyske, armhuler, under brysterne), da det øger optagelsen af steroid
 • Undgå brug i ansigtet eller på kønsorganerne, da disse hudområder er meget følsomme over for steroider
 • Undgå overdreven solbadning, overdreven brug af solarier eller andre former for lysbehandling.

 

Hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser under behandlingen med Enstilar, skal du kontakte din læge. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Enstilar. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Børn

Enstilar anbefales ikke til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Enstilar

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Enstilar efter aftale med lægen.

 

Amning:  

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Enstilar efter aftale med lægen.
 • Undgå at smøre Enstilar på brystet, hvis du har aftalt med din læge, at du kan amme under behandlingen.

 

Frugtbarhed:  

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

 • Enstilar påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Enstilar indeholder butylhydroxytoluen (E321)

Enstilar indeholder butylhydroxytoluen (E321), der kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder. 

3. Sådan skal du bruge Enstilar

Tag altid Enstilar nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Enstilar skal anvendes på huden. 

Læs brugsanvisningen før brug, selvom du har anvendt Enstilar før. 

Enstilar er beregnet til direkte anvendelse (påsprøjtning) på din hud, hvor du har psoriasis vulgaris. 

Brugsanvisning

Ved anvendelse på kroppen: 

 1. Omryst beholderen i et par sekunder før brug.
  Enstilar Orifarm A/S kutanskum 50 mikrog/g+0,5 mg/g
 2. Påfør skummet ved at holde beholderen mindst 3 cm fra huden og sprøjt direkte på det enkelte påvirkede område.
  Enstilar Orifarm A/S kutanskum 50 mikrog/g+0,5 mg/g
 3. Skummet kan sprøjtes ved at holde beholderen i alle retninger undtagen horisontalt.
  Enstilar Orifarm A/S kutanskum 50 mikrog/g+0,5 mg/g
 4. Gnid forsigtigt skummet ind i huden i de påvirkede hudområder.
  Enstilar Orifarm A/S kutanskum 50 mikrog/g+0,5 mg/g
 5. Efter at have påført skummet, sættes hætten tilbage på beholderen for at forhindre utilsigtet sprøjtning, når den ikke er i brug.
 6. Vask hænderne grundigt efter brug af Enstilar (medmindre du behandler dine hænder med skummet). Dette vil forhindre uhensigtsmæssig overførsel af skummet til andre dele af din krop (specielt ansigt, mund og øjne).

 

Ved anvendelse i hovedbunden: 

 1. Kæm håret og fjern alle løse flager.
 2. Omryst beholderen inden brug.
  Enstilar Orifarm A/S kutanskum 50 mikrog/g+0,5 mg/g
 3. Hold beholderen i en afstand på mindst 3 cm fra huden. Sprøjt skummet direkte ind i din håndflade. Skummet kan sprøjtes ved at holde beholderen i alle retninger undtagen vandret.
  Enstilar Orifarm A/S kutanskum 50 mikrog/g+0,5 mg/g
 4. Påfør skummet på din finger og kom det direkte på de berørte områder. Undgå at komme skummet i håret, for lettere at vaske det ud. Gnid forsigtigt skummet ind i hovedbunden. Efter påføring af skummet, sættes hætten tilbage på beholderen for at forhindre utilsigtet sprøjtning, når den ikke er i brug.
  Enstilar Orifarm A/S kutanskum 50 mikrog/g+0,5 mg/g
 5. Vask dine hænder grundigt efter brugen af Enstilar. Dette er med til at forhindre, at skummet ved et uheld spredes til andre steder på din krop (især ansigt, mund og øjne).
  For at opnå optimal effekt, anbefales det ikke, at vaske håret umiddelbart efter påføring af Enstilar. Lad skummet sidde på hovedbunden natten over eller i løbet af dagen.

 

Følgende instruktioner kan være hjælpsomme når du vasker dit hår:  

Enstilar Orifarm A/S kutanskum 50 mikrog/g+0,5 mg/g 

 1. Påfør en mild shampoo, uden medicin, i det tørre hår. Fokusér på de områder, hvor skummet blev påført.
  Det er nemmere at fjerne Enstilar, når shampooen påføres i tørt hår, fordi vand fortynder den rensende effekt af shampoo.
 2. Massér shampooen i det tørre hår/hovedbunden. Lad shampooen sidde på hovedbunden i nogle minutter inden det vaskes ud.
 3. Skyl grundigt med vand.
 4. Gentag almindelig hårvask, hvis nødvendigt.

 

Yderligere oplysninger om korrekt brug: 

 • brug kun på hud påvirket af psoriasis og ikke på hud, der ikke er påvirket af psoriasis
 • vask eller skyl grundigt, hvis du ved et uheld får skum i øjnene, munden, på kønsorganer eller på brystet, når du ammer
 • bliv ikke bekymret, hvis du ved et uheld kommer til at påføre skum på normal hud nær din psoriasis, men tør det af, hvis det spreder sig for langt
 • brug ikke tætsiddende bandage eller lignende på det behandlede hudområde
 • for at opnå optimal effekt, bør du ikke tage et brusebad eller bad umiddelbart efter påføring af skummet
 • undgå kontakt med tekstiler, der let tager imod fedtpletter (f.eks. silke), når du har påført skummet.

 

Behandlingsvarighed 

 • Brug skummen én gang dagligt. Det kan være en fordel at anvende skummen om aftenen.
 • Den sædvanlige behandlingsvarighed er 4 uger.
 • Din læge kan bestemme en anden varighed.
 • Din læge kan bestemme, at behandlingen skal gentages.
 • Brug ikke mere end 15 g om dagen.
 • Et 2-sekunders tryk leverer ca. 0,5 g.

 

Hvis du bruger anden medicin, der indeholder calcipotriol, må den totale mængde af præparaterne, der indeholder calcipotriol, ikke overstige 15 g om dagen, og hele det behandlede område må ikke overstige 30 % af kroppens samlede overflade. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Børn 

Enstilar anbefales ikke til børn og unge under 18 år. 

Hvis du har brugt for meget Enstilar

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Enstilar end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 • Overdreven langtidsbrug af Enstilar kan give problemer med kalciumkoncentrationen i dit blod, men den vil sædvanligvis blive normal igen, når du stopper behandlingen. Din læge kan være nødt til at tage nogle blodprøver for at sikre sig, at den overdrevne brug ikke har medført problemer med kalciumindholdet i dit blod. Et for højt kalk niveau i blodet, kan medføre symptomer som, forøget urinmængde, forstoppelse, muskelsvaghed, forvirring, dyb bevidstløshed (koma). Ring 112.
 • Overdreven langtidsbrug af Enstilar kan også medføre nedsat funktion af binyrerne, med symptomer som, træthed og svækket modstandskraft. Kontakt lægen.

Hvis du har glemt at bruge Enstilar

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Enstilar

Du skal stoppe behandlingen med Enstilar på den måde, som din læge har fortalt dig. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen gradvist, specielt hvis behandlingen har varet i lang tid. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Betændelse i hårsække.
 • Overfølsomhed.
 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.
 • Lyse pletter på huden (mindre pigment).
 • Din psoriasis vulgaris kommer igen eller blusser op, når du stopper behandlingen.
 • Kløe eller irritation ved påsprøjtningsstedet.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Misfarvning af hår ved applikationsstedet i hovedbunden, til en gullig farve i hvidt eller gråt hår.
 • Sløret syn.

 

Enstilar indeholder betamethason (et stærkt virkende steroid) og calcipotriol. Du kan derfor opleve følgende bivirkninger. Disse bivirkninger er mere tilbøjelige til at ske, hvis Enstilar bruges i lang tid, under bandager eller i hudfolder (f.eks. lyske, armhuler eller under brysterne) eller hvis Enstilar anvendes på store hudområder: 

 • Allergisk reaktion med hævelse af ansigt eller andre dele af kroppen, såsom hænder og fødder. Hævelse af mund/svælg og vejrtrækningsbesvær kan forekomme. Kontakt læge eller skadestue.
 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.
 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.
 • Grå stær (tegn herpå er uklart og tåget syn, besvær med at se om natten og følsomhed over for lys) eller øget tryk inde i dit øje (tegn herpå er smerte i øjet, rødt øje og nedsat eller uklart syn).
 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Hvis du har diabetes, kan der forekomme svingninger i dit blodsukkerniveau.
 • Hvis du oplever nogen af de ovennævnte bivirkninger, bør du straks kontakte din læge.

Mindre alvorlige bivirkninger, der vides at være forårsaget af calcipotriol og betamethason omfatter følgende:

 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.
 • Strækmærker.
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Forværring af din psoriasis.
 • Forhøjet kalk i urinen.
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Hududslæt med betændelse eller hævelse (allergisk kontakteksem).
 • Øget følsomhed af huden for lys.
 • Udslæt.
 • Kløe.
 • Infektioner.
 • Brændende og sviende fornemmelse i huden.
 • Hudsmerter og -irritation.
 • Små hvide pletter (colloid milia).
 • Afblegning af huden (depigmentering).
 • Betændelse i hårsække (folliculitis).
 • Hududslæt med betændelse i huden (dermatitis).
 • Rødme af huden (erytem).
 • Tør hud.
 • Overfølsomhed.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Tal med din læge, hvis du bemærker nogle af de ovenfor nævnte bivirkninger eller andre ændringer i dit helbred, mens du bruger denne medicin. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Enstilar utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Enstilar efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Enstilar ved temperaturer over 30 °C.
 • Enstilar er holdbar i 6 måneder efter åbning.

 

Forsigtighed 

 • Yderst brandfarlig aerosol.
 • Beholder under tryk: Kan eksplodere ved opvarmning.
 • Beskyttes mod sollys.
 • Må ikke udsættes for temperaturer over 50 ° C.
 • Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tom.
 • Sprøjt ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 • Holdes borte fra gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
 • Rygning forbudt.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enstilar kutanskum indeholder:

Aktive stoffer: Calcipotriol og betamethason  

Et gram kutanskum indeholder 50 mikrogram calcipotriol (som monohydrat) og 0,5 mg betamethason (som dipropionat). 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Paraffinolie, polyoxypropylenstearylether, all-rac-α-tocopherol, hvid blød paraffin, butylhydroxytoluen (E321), butan og dimethylether. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Enstilar er en kutanskum.
Der dannes et hvidt til off-white skum efter sprøjtning.
Aluminiumsbeholder med en indre polyamid-imid lak, udstyret med en kontinuerlig reguleret ventil og sprayknap.
Beholderen indeholder 60 g skum, eksklusiv mængden af drivgas. 


Enstilar fås i:  

Enstilar 50 mikrogram/g+0,5 mg/g i pakninger med 60 g og 2 x 60 g. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...