Ciprofloxacin "Actavis"

filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ciprofloxacin Actavis 

250 mg, 500 mg og 750 mg filmovertrukne tabletter 

Ciprofloxacin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Ciprofloxacin Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin Actavis
 3. Sådan skal du tage Ciprofloxacin Actavis
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ciprofloxacin Actavis er et antibiotikum, der hører til quinolonfamilien. Det aktive stof er ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, der forårsager infektionerne. Det virker kun på visse bakterier. 


Voksne
 


Ciprofloxacin Actavis bruges til voksne til behandling af følgende infektioner, der skyldes bakterier: 

 • luftvejsinfektioner
 • langvarrige eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler
 • urinvejsinfektioner
 • infektioner i testiklerne
 • underlivsinfektioner hos kvinder
 • infektioner i mave-tarm-kanal og bughule
 • hud- og bløddelsinfektioner
 • infektioner i knogler og led
 • behandling af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni)
 • forebyggelse af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni)
 • forebyggelse af infektioner, der skyldes bakterien Neisseria meningitidis
 • udsættelse for indånding af miltbrandbakterier


Hvis du har en svær infektion eller en infektion, der skyldes mere end en bakterie, skal du måske have anden antibiotisk behandling i tillæg til Ciprofloxacin Actavis. 


Børn og unge

Ciprofloxacin Actavis bruges til børn og unge, under nøje overvågning af en speciallæge, til behandling af følgende bakterieinfektioner: 

 • lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge med cystisk fibrose
 • komplicerede urinvejsinfektioner herunder infektioner, der har nået nyrerne (pyelonephritis)
 • udsættelse for indånding af miltbrandbakterier


Ciprofloxacin Actavis kan også bruges til behandling af andre specifikke, alvorlige infektioner hos børn og unge efter et lægeligt skøn. 


Lægen kan have givet dig Ciprofloxacin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin Actavis

Tag ikke Ciprofloxacin Actavis

 • hvis du er allergisk over for ciprofloxacin, andre quinolon-indholdende lægemidler eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin Actavis (angivet i afsnit 6).
 • hvis du tager tizanidin (se afsnit 2: ”Brug af anden medicin sammen med Ciprofloxacin Actavis”)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ciprofloxacin Actavis. 


Fortæl det til din læge, hvis du: 

 • nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være nødvendigt at justere behandlingen
 • har epilepsi eller andre sygdomme i nervesystemet (neurologiske sygdomme)
 • har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika som f.eks. Ciprofloxacin Actavis
 • har myasthenia gravis (en slags muskelsvaghed)
 • har et medfødt forlænget QT-interval eller nogen i din familie har det (dette kan ses på et EKG, elektrisk måling af hjertet), har elektrolytforstyrrelser i blodet (især lavt niveau af kalium eller magnesium i blodet), har en meget langsom hjerterytme (kaldet bradykardi), har et svagt hjerte (hjertesvigt), har haft et hjerteanfald (myokardieinfarkt), er kvinde eller ældre, eller tager anden medicin, der medfører unormale EKG forandringer (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Ciprofloxacin”)
 • hvis du er diagnosticeret med en udposning på en stor blodåre (aortaaneurisme eller perifer aneurisme i en stor blodåre).
 • hvis du tidligere har haft et tilfælde af aortadissektion (en rift i aortavæggen).
 • hvis der i din familie tidligere har været et tilfælde af aortaaneurisme eller aortadissektion eller andre risikofaktorer eller prædisponerende sygdomme (f.eks. bindevævssygdom som Marfans syndrom eller vaskulær Ehlers-Danlos syndrom eller karsygdomme som f.eks. Takayasu arteritis (blodårebetændelse), kæmpecelle arteritis, Behcets sygdom, for højt blodtryk eller kendt aterosklerose (åreforkalkning)).


Quinolonantibiotika kan forårsage et forhøjet blodsukkerniveau til over de normale niveauer (hyperglykæmi), eller et fald i blodsukkeret til under de normale niveauer, hvilket potentielt kan føre til bevidstløshed (hypoglykæmisk skoma) i alvorlige tilfælde (se punkt 4). Dette er vigtigt for personer, der har diabetes. Hvis du lider af diabetes, bør dit blodsukker overvåges nøje. 

Før du tager dette lægemiddel

Du bør ikke tage antibakterielle lægemidler med fluoroquinolon/quinolon, herunder Ciprofloxacin Actavis, hvis du tidligere har oplevet alvorlige bivirkninger, når du har taget quinolon eller fluoroquinolon. I denne situation skal du informere lægen hurtigst muligt. 


Hvis dit syn forringes, eller hvis dine øjne synes at være påvirkede på andre måder, skal du kontakte en øjenlæge omgående. 

Under behandling med dette lægemiddel

Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende sker, mens du tager Ciprofloxacin Actavis. Lægen vil tage stilling til, om behandlingen med Ciprofloxacin Actavis skal stoppes. 

 

 • Svær, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/shock, angioødem). Selv efter den første dosis er der en lille risiko for, at du kan udvikle en svær allergisk reaktion med følgende symptomer: strammen om brystet, svimmelhed, almen utilpashed eller besvimelse eller svimmelhed når du rejser dig op. Hvis det sker, skal du omgående stoppe med at tage Ciprofloxacin Actavis og straks kontakte lægen.
 • Smerter og hævelse af led og betændelse eller bristning af sener kan forekomme i sjældne tilfælde. Din risiko er øget, hvis du er ældre (over 60 år), har gennemgået en organtransplantation, har nyreproblemer eller hvis du bliver behandlet med kortikosteroider. Der kan opstå betændelse og bristning af sener i løbet af de første 48 timers behandling, og endda op til flere måneder, efter du er stoppet behandlingen med Ciprofloxacin Actavis. Ved det første tegn på smerter eller betændelse i en sene (for eksempel i din ankel, håndled, albue, skulder eller knæ), skal du holde op med at tage Ciprofloxacin Actavis, kontakte lægen og hvile det smertefulde område. Undgå unødvendig motion, da det kan øge risikoen for en senebristning.
 • Hvis du lider af epilepsi eller andre neurologiske sygdomme, så som nedsat ilttilførsel til hjernen (cerebral iskæmi) eller slagtilfælde, kan du få bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Actavis og omgående kontakte lægen.
 • Du kan få psykiske symptomer første gang, du tager Ciprofloxacin Actavis. Hvis du lider af depression eller psykose, kan symptomerne forværres under behandlingen med Ciprofloxacin Actavis. Det kan udvikle sig til selvmordstanker. Hvis det sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Actavis og omgående kontakte lægen.
 • Du kan opleve symptomer på nervebeskadigelse (neuropati), såsom smerter, brændende fornemmelse, prikken, følelsesløshed og/eller svaghed, især i fødder og ben eller i hænder og arme. Hvis dette sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Actavis og straks informere lægen for at forhindre, at der udvikles en potentielt varig tilstand.
 • Du kan opleve diarré, mens du tager antibiotika, herunder Ciprofloxacin Actavis, selv flere uger efter, at du er stoppet med at tage dem. Hvis diarréen bliver svær eller fortsætter, eller hvis du opdager, at der er blod eller slim i afføringen, skal du omgående stoppe med at tage Ciprofloxacin Actavis, da det kan være livsfarligt. Tag ikke medicin, som stopper maven eller nedsætter tarmbevægelserne og kontakt lægen.
 • Hvis du skal have taget blod- eller urinprøve, skal du fortælle til lægen eller laboratoriepersonalet, at du tager Ciprofloxacin Actavis.
 • Ciprofloxacin Actavis kan give leverskader. Hvis du oplever symptomer, så som appetitløshed, gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløe eller ømhed i maven, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Actavis og omgående kontakte lægen.
 • Ciprofloxacin kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer, og din modstandskraft over for infektioner kan være nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer så som feber og alvorlig forværring af din almentilstand, eller feber med lokale symptomer på infektion så som ondt i halsen, svælget eller munden eller problemer med urinen, skal du omgående kontakte lægen. Der vil blive taget en blodprøve for at kontrollere, om antallet af hvide blodlegemer er nedsat (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin.
 • Fortæl det til din læge, hvis du eller et af dine familiemedlemmer har mangel på glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD), da du kan have risiko for at få blodmangel (anæmi), når du tager ciprofloxacin.
 • Huden bliver mere følsom over for sollys eller ultraviolet lys (UV-lys), når du tager Ciprofloxacin Actavis. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys så som solarier.
 • Hvis du pludseligt får kraftige smerter i maven, brystet eller ryggen, skal du straks tage på skadestuen.


Langvarige, invaliderende og muligvis varige alvorlige bivirkninger 

Antibakterielle lægemidler med fluoroquinolon/quinolon, herunder Ciprofloxacin Actavis, er blevet forbundet med meget sjældne men alvorlige bivirkninger, hvoraf nogle af dem er langvarige (fortsætter i måneder eller år), invaliderende eller muligvis varige. De omfatter smerter i sener, muskler og led i de øvre og nedre lemmer, gangbesvær, unormale fornemmelser, såsom prikken og stikken, snurren, kildren, følelsesløshed eller brændende fornemmelse (paræstesi), sanseforstyrrelser, herunder nedsat syn, smags- og lugtesans og hørelse, depression, hukommelsessvigt, udpræget træthed og svære søvnforstyrrelser. Hvis du oplever nogen af disse bivirkninger, efter du har taget Ciprofloxacin Actavis, skal du straks kontakte lægen, før du fortsætter behandlingen. Du og din læge vil beslutte, om du skal fortsætte behandlingen, hvor brug af et antibiotikum fra anden klasse også overvejes. 

Brug af anden medicin sammen med Ciprofloxacin Actavis

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tager anden medicin, der kan ændre din hjerterytme: medicin, der tilhører gruppen af antiarytmika (f.eks. quinidin, hydroquinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle stoffer (der tilhører gruppen af makrolider), nogle antipsykotika. 


Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Tag ikke Ciprofloxacin Actavis sammen med tizanidin, da det kan give bivirkninger så som lavt blodtryk og søvnighed (se afsnit 2 "Tag ikke Ciprofloxacin Actavis"). 

 

Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Ciprofloxacin Actavis i kroppen. Hvis du tager Ciprofloxacin Actavis sammen med en eller flere af disse slags medicin, er der risiko for, at medicintyperne påvirker hinanden gensidigt. Samtidige indtag kan også øge risikoen for bivirkninger. 


Fortæl det til din læge, hvis du tager: 

 • warfarin, acenocoumarol, phenprocoumon eller fluindione (blodfortyndende)
 • probenecid (mod gigt)
 • metoclopramid (mod kvalme og opkast)
 • omeprazol (mod mavesår)
 • methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, leddegigt (rheumatoid arthritis))
 • teofyllin (mod åndedrætsbesvær)
 • tizanidin (mod muskelspasticitet ved multipel sklerose )
 • clozapin (mod psykoser)
 • ropinirol (mod Parkinson’s sygdom)
 • phenytoin (mod epilepsi)
 • ciclosporin (undertrykker kroppens immunforsvar)
 • medicin til behandling af uregelmæssig hjerterytme (f.eks. quinidin, hydroquinidin, disopyramid, dofetilid, ibutilid, amiodaron og sotalol)
 • tricykliske antidepressiva (mod depression og andre psykiske tilstande, f.eks. amitriptylin, imipramin)
 • makrolider (en bestemt type antibiotika, f.eks. erythromycin, azithromycin)
 • antipsykotika (mod psykiske tilstande)


Ciprofloxacin Actavis kan øge koncentrationen i blodet af følgende stoffer: 

 • pentoxifyllin (forstyrrelser i blodomløbet)
 • koffein
 • glibenclamid (mod diabetes)
 • duloxetin (mod depression)
 • lidocain (lokalbedøvelse)
 • sildenafil (mod impotens)
 • agomelatin
 • zolpidem


Visse typer af medicin nedsætter virkningen af Ciprofloxacin Actavis. Fortæl det til din læge, hvis du tager eller ønsker at tage: 

 • syreneutraliserende midler (antacida)
 • mineraltilskud
 • sukralfat (slimhindebeskyttende lægemiddel)
 • en polymerisk fosfatbinder (f.eks. sevelamer)
 • medicin eller kosttilskud, som indeholder calcium, magnesium, aluminium eller jern


Hvis det er vigtigt, at du tager disse præparater, skal du tage dem omkring to timer før eller tidligst fire timer efter, at du har taget Ciprofloxacin Actavis. 

Brug af Ciprofloxacin Actavis sammen med mad og drikke

Medmindre du tager Ciprofloxacin Actavis under et måltid, må du ikke spise eller drikke mejeriprodukter af nogen som helst slags (så som mælk eller yoghurt) eller indtage drikke, som er tilsat calcium, når du tager tabletterne, da det kan påvirke optagelsen af det virksomme stof. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager denne medicin. Det anbefales at undgå at bruge Ciprofloxacin Actavis under graviditet. 


Du må ikke tage Ciprofloxacin Actavis, mens du ammer, da ciprofloxacin udskilles i modermælken og kan være skadeligt for dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ciprofloxacin Actavis kan få dig til at føle dig mindre opmærksom. Du kan opleve forstyrrelser i nervesystemet. Vær derfor sikker på, hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Actavis, før du kører et køretøj eller betjener maskiner. Hvis du er i tvivl om noget, skal du spørge din læge. 

3. Sådan skal du tage Ciprofloxacin Actavis

Tag altid lægemidlet nøjagtig efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Din læge vil forklare dig nøjagtigt, hvor meget Ciprofloxacin Actavis du skal tage samt hvor tit og i hvor lang tid. Det afhænger af, hvilken infektion du har, og hvor svær den er. 


Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan kræve, at dosis skal justeres. 


Behandlingen varer normalt fra 5 til 21 dage, men kan vare længere i tilfælde af svære infektioner. Tag tabletterne præcis, som din læge har anvist. Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds, hvis du ikke er sikker på, hvor mange tabletter, du skal tage, og hvordan du skal tage Ciprofloxacin Actavis. 

 

a. Slug tabletterne med masser af væske. Lad være med at tygge tabletterne. De smager ikke godt. 

b. Prøv at tage tabletterne på samme tid hver dag. 

c. Du kan tage tabletterne mellem måltiderne eller til måltiderne. Hvis du tager calcium som en del af et måltid, vil det ikke påvirke optagelsen væsentligt. Du må dog ikke tage Ciprofloxacin Actavis-tabletterne sammen med mælkeprodukter, så som mælk eller yoghurt, eller sammen med calciumberiget frugtjuice. 


Husk at drikke masser af væske, mens du tager Ciprofloxacin Actavis. 

Hvis du har taget for meget Ciprofloxacin Actavis

 • Hvis du tager mere end den ordinerede dosis, skal du straks søge lægehjælp. Tag om muligt tabletterne eller pakningen med og vis lægen.

Hvis du har glemt at tage Ciprofloxacin Actavis

Tag den normale dosis så hurtigt som muligt og fortsæt derefter som anvist. Hvis det imidlertid er lige før, du skal tage næste dosis, skal du ikke tage den glemte dosis, men fortsætte som sædvanligt. Tag ikke en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Sørg for at gennemføre hele behandlingsforløbet. 

Hvis du holder op med at tage Ciprofloxacin Actavis

 • Det er vigtigt, at du gennemfører hele behandlingsforløbet, også hvis du begynder at få det bedre efter nogle dage. Hvis du stopper med at tage medicinen for hurtigt, er infektionen måske ikke forsvundet helt, og symptomerne kan vende tilbage eller forværres. Du kan også udvikle resistens over for antibiotikummet.


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer 

 • kvalme, diarré
 • ledsmerter hos børn


Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer 

 • svampeinfektioner
 • høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer (eosinofili)
 • appetitløshed (anoreksi)
 • uro og rastløshed
 • hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser, eller smagsforstyrrelser
 • opkastning, mavesmerter, fordøjelsesforstyrrelser så som mavebesvær (fordøjelsesbesvær eller halsbrand) eller luftafgang fra tarmen
 • øgede mængder af visse stoffer i blodet (transaminaser og/eller bilirubin)
 • udslæt, kløe eller nældefeber
 • ledsmerter hos voksne
 • nedsat nyrefunktion
 • smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni) eller feber
 • øget mængde af et bestemt stof i blodet (basisk fosfatase).


Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer 

 • tarmbetændelse (colitis) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde være dødelig) (se afsnit 2: Advarsler og forsigtighedsregler)
 • ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), øget eller nedsat mængde af en bestemt blodstørkningsfaktor (trombocytter)
 • allergisk reaktion, hævelser (ødemer) eller hurtig hævelse i hud og slimhinder (angioødem)
 • øget blodsukker (hyperglykæmi)
 • forvirring, desorientering, angst, mærkelige drømme, depression (se afsnit 2: Advarsler og forsigtighedsregler) eller hallucinationer
 • stikken og prikken, usædvanlig følsomhed over for sanseindtryk, nedsat hudfølsomhed, rysten, krampeanfald (se afsnit 2: Advarsler og forsigtighedsregler) eller svimmelhed
 • synsforstyrrelser (se afsnit 2: Advarsler og forsigtighedsregler)
 • øresusen (tinnitus), tab af hørelse, nedsat hørelse
 • hurtige hjerteslag (takykardi)
 • udvidelse af blodkarrene (vasodilation), lavt blodtryk eller besvimelse
 • åndenød, herunder astmasymptomer
 • leversygdom, gulsot (cholestatisk icterus) eller leverbetændelse
 • lysfølsomhed (se afsnit 2: Advarsler og forsigtighedsregler)
 • muskelsmerter, betændelse i leddene (inflammation), øget muskelspænding eller krampe
 • nyresvigt, blod eller krystaller i urinen (Se afsnit 2: Advarsler og forsigtighedsregler), urinvejsinfektion
 • ophobning af væske i kroppen (væskeretention) eller stærk svedtendens
 • øget koncentration af enzymet amylase.


Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer 

 • Nedsat antal af en speciel type røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), et farligt fald i antallet af en speciel type hvide blodlegemer (agranulocytose), et fald i antallet af røde og hvide blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være dødelig; og en hæmning af knoglemarven (knoglemarvesdepression), som også kan være dødelig (se afsnit 2: Advarsler og forsigtighedsregler)
 • svære allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk shock, som kan være dødelig - serumsygdom) (se afsnit 2: Advarsler og forsigtighedsregler)
 • psykiske forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se afsnit 2: Advarsler og forsigtighedsregler)
 • migræne, besvær med at styre bevægelser, usikker gang, forstyrrelse af lugtesans (olfaktorisk sygdom), tryk på hjernen (forhøjet intrakranielt tryk)
 • forvrænget farvesyn
 • betændelse i blodkarrenes væg (vasculitis)
 • betændelse i bugspytkirtlen
 • levercelledød (levernekrose), som lejlighedsvis kan medføre livsfarligt leversvigt
 • små punktformede blødninger under huden (petekkier), forskellige hududbrud eller udslæt (eksempelvis det potentielt dødelige Stevens- Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse)
 • muskelsvaghed, betændelse i en sene (inflammation), senebrud - især i den store sene på bagsiden af anklen (akillessenen) (se afsnit 2: Advarsler og forsigtighedsregler); forværring af symptomer på myasthenia gravis (se afsnit 2: Advarsler og forsigtighedsregler).


Ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data 

 • unormal hurtig hjerterytme, livstruene uregelmæssig hjerterytme, ændring af hjerterytmen (kaldet ”forlængelse af QT-interval”, ses på EKG, elektrisk aktivitet i hjertet)
 • problemer i forbindelse med nervesystemet så som smerte, brændende fornemmelse, stikken og prikken, følelsesløshed og/eller slaphed i arme/ben.
 • røde hævede områder med mange små pustler (akut generaliseret eksantematøs pustulose)
 • INR stigning (hos patienter i behandling med vitamin K antagonist) hvilket kan føre til øget risiko for blødning.
 • følelse af opstemthed (mani) eller følelse af stor optimisme og overaktivitet (hypomani)
 • alvorlig overfølsomhedsreaktion, som kaldes DRESS (lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer)
 • syndrom forbundet med nedsat udskillelse af vand og lave natriumniveauer (SIADH)
 • bevidsthedstab grundet alvorligt fald i blodsukkerniveau (hypoglykæmisk koma). Se afsnit 2.


Meget sjældne tilfælde af langvarige (op til måneder eller år) eller permanente bivirkninger, så som senebetændelse, senebristning, ledsmerter, smerter i lemmerne, gangbesvær, unormale fornemmelser, så som prikken og stikken, snurren, kildren, brændende fornemmelse, følelsesløshed eller smerter (neuropati), depression, træthed, søvnforstyrrelser, nedsat hukkomelse, samt nedsat hørelse, syn, smags- og lugtesans er blevet forbundet med brug af antibiotika indeholdende quinolon og fluoroquinolon, i nogle tilfælde uanset om der var allerede eksisterende risikofaktorer eller ej. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Ciprofloxacin Actavis utilgængeligt for børn. 


Tag ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ciprofloxacin Actavis indeholder

 • Aktivt stof: ciprofloxacin
  Hver 250 mg filmovertrukket tablet indeholder 250 mg ciprofloxacin (som ciprofloxacinhydrochlorid monohydrat).
  Hver 500 mg filmovertrukket tablet indeholder 500 mg ciprofloxacin (som ciprofloxacinhydrochlorid monohydrat).
  Hver 750 mg filmovertrukket tablet indeholder 750 mg ciprofloxacin (som ciprofloxacinhydrochlorid monohydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat
  Filmovertræk: hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E171)

Udseende og pakningsstørrelser

250 mg: Hvide eller gullige, 11mm runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med delekærv på begge sider og sidevægge, mærket ”C250” på den ene side. 500 mg: Hvide eller gullige, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side og sidevæg, mærket ”C500” på den ene side. 


750 mg: Hvide eller gullige, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side og sidevæg, mærket ”C750” på den ene side. 


Blister (Al/PVC) 


1, 8, 10, 16, 20, 30, 50 og 100 filmovertrukne tabletter 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island. 

Repræsentant i Danmark

Teva Denmark A/S, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg 

Fremstiller

Actavis Ltd.; BT 16 Bulebul Industrial Estate, Zejtun, Malta 


Actavis hf., Reykjavíkurvegi 78, IS-222 Hafnarfjörður Island 


Actavis UK Limited, Whiddon Valley, Barnstaple, North Devon, EX32 8N Storbritannien 


Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte, Danmark 


Aurobindo Pharma B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn, Nederlandene 

Råd/medicins information

Antibiotika anvendes for at helbrede bakterielle infektioner. De har ingen virkning mod virusinfektioner.
Hvis din læge har ordineret antibiotika, så behøver du dem præcist for denne sygdom.
Visse bakterier kan overleve eller formere sig på trods af behandling med antibiotika. Dette kaldes resistens: visse behandlinger med antibiotika virker ikke.
Misbrug af antibiotika øger resistensen. Hvis du ikke tager hensyn til følgende, kan du til og med hjælpe bakterierne med at blive resistente og dermed forsinke helbredelsen: 

 • dosis
 • hvor ofte dosis skal tages
 • behandlingens varighed

 

For at bevare virkningen af denne medicin, skal du derfor: 

 • Kun anvende antibiotika, som lægen har ordineret
 • Følge doseringen nøje
 • Ikke anvende antibiotika igen, hvis ikke lægen har ordineret det, heller ikke hvis du ønsker at behandle en lignende sygdom
 • Aldrig give din antibiotika til en anden person; den egner sig måske ikke til hans/hendes sygdom.
 • Når behandlingen er afsluttet, skal du aflevere al ubrugt medicin på apoteket for at være sikker på, at det bliver korrekt destrueret.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 01/2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...