Neo-Mercazole®

overtrukne tabletter 5 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

NeoMercazole 5 mg overtrukne tabletter  

Carbimazol 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage NeoMercazole
 3. Sådan skal du tage NeoMercazole
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • NeoMercazole er tabletter med det aktive indholdsstof carbimazol, der forebygger dannelsen af stofskiftehormon i skjoldbruskkirtlen.
 • NeoMercazole virker ved at hæmme dannelsen af thyroideahormon, hvis skjoldbruskkirtlen danner for meget.
 • Du kan tage NeoMercazole til behandling af tyreotoksikose (overaktiv skjoldbruskkirtel), Graves' sygdom (forstyrrelser i immunsystemet, der resulterer i overproduktion af skjoldbruskkirtelhormoner) eller for at genoprette en normal funktion af skjoldbruskkirtlen inden en operation.
 • NeoMercazole kan også bruges ved forbehandling til behandling med radioaktivt jod.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage NeoMercazole

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke NeoMercazole

 • hvis du er allergisk over for carbimazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i NeoMercazole (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en alvorlig blodsygdom.
 • hvis du har en alvorlig leversygdom.
 • hvis du tidligere har haft betændelse i bugspytkirtlen (akut pancreatitis) efter du har fået eller taget carbimazol eller thiamazol.
 • hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager NeoMercazole  

 • hvis du føler dig utilpashed, får blå mærker, mundsår eller får tendens til infektioner, især ondt i halsen og feber. Dette kan skyldes ændringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt din læge.
 • hvis du har en lidelse kaldet agranulocytose (lavt antal hvide blodlegemer).
 • hvis du har en mild til moderat leversygdom eller udvikler gulsot (symptomer omfatter gulfarvning af øjne), eller hvis du oplever smerter i øvre del af maven, appetitløshed eller kløe over hele kroppen. Stop behandlingen og tal med din læge
 • hvis du har fået at vide af en læge, at du har et uhensigtsmæssigt jod-niveau.
 • hvis du har en hævelse på halsen der kaldes "intrathoracic struma" eller hvis din skjoldbruskkirtel bliver større under behandlingen (struma), og du udvikler åndedrætsbesvær
 • hvis du skal opereres, da NeoMercazole kan gøre dig mere tilbøjelige til blødninger.
 • hvis du ikke er i stand til at følge instruktionerne for anvendelse af NeoMercazole eller ikke kan overvåges regelmæssigt
 • hvis du har muskelsmerter.
 • hvis du tager anden medicin mod forhøjet stofskifte (propylthiouracil, thiamazol).

 

Fortæl det straks til din læge, hvis du oplever feber eller mavesmerter, som kan være tegn på betændelse i bugspytkirtlen (akut pancreatitis). Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med NeoMercazole. 


Behandlingen med NeoMercazole skal midlertidigt seponeres, hvis du skal behandles med radioaktivt jod. 


NeoMercazole kan være skadeligt for det ufødte barn. Du skal anvende sikker prævention fra det tidspunkt, du starter behandlingen og under hele behandlingen, hvis du er kvinde i den fødedygtige alder. 

 • Lægen vil undersøge dig regelmæssigt, så længe du er i behandling med NeoMercazole.

Brug af anden medicin sammen med NeoMercazole

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • blodpropper (f.eks. warfarin).
 • astma eller vejrtrækningsproblemer (theophyllin)
 • uhensigtsmæssige immunreaktioner (binyrebarkhormoner, som f.eks. prednisolon)
 • infektioner (antibiotika, som f.eks. erythromycin)
 • hjerteproblemer (f.eks. digitalisglycosid eller betablokker, som f.eks. propranolol)

 

Det er især vigtigt, at du taler med lægen, hvis du er i behandling med jod eller har taget jod indenfor det seneste år. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med NeoMercazole. Det kan påvirke prøveresultaterne. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af NeoMercazole sammen med mad og drikke

 • Du kan tage NeoMercazole i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

 • Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage NeoMercazole. Tal med lægen. Behandlingen kan muligvis fortsættes under graviditeten, hvis den mulige fordel opvejer den mulige risiko for dig og dit ufødte barn.
 • Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du tager NeoMercazole. Tal med lægen.

 

Amning:  

 • Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med NeoMercazole er nødvendig. Tal med lægen.

 

Frugtbarhed:  

 • Det er ikke undersøgt om NeoMercazole påvirker frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om NeoMercazole påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

NeoMercazole indeholder lactose og saccharose

 • Denne medicin indeholder lactose og saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage NeoMercazole

Tag altid NeoMercazole nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). Sluges hele. Må ikke tygges eller knuses. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

Svære tilfælde: 

Startdosis 4 til 12 tabletter (20-60 mg) dagligt, fordelt på 2-3 daglige doser. 

 

Lette tilfælde: 

Startdosis 4 tabletter (20 mg) dagligt. 

 

Vedligeholdelsesdosis: 

1 til 4 tabletter (5-20 mg) dagligt. 

 

Hvis du har forstørret skjoldbruskkirtel, eller hvis du har været i behandling med jod, kan lægen i begyndelse af behandlingen beslutte at du skal tage meget store doser (f.eks. 24 tabletter (120 mg)). 

 

Ældre:  

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn og unge (3-17 år):  

NeoMercazole anbefales ikke til børn under 3 år. 

 

Dosis afhænger af barnets vægt. Den anbefalede startdosis kan variere fra 0,2 til 0,5 mg/kg legemsvægt pr dag i to opdelte doser, og justeres afhængigt af niveauet af skjoldbruskkirtelhormoner i blodet. 

 

Den maksimale anbefalede dosis er 30 mg/dag (6 tabletter). 

 

Nedsat leverfunktion:  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. NeoMercazone skal anvendes med forsigtighed. Følg lægens anvisninger. Hvis svært nedsat leverfunktion forekommer under behandlingen, skal behandlingen stoppes. 

Behandlingsvarighed

Behandlingen bør fortsætte i 6-18 måneder. Din sygdom bliver sædvanligvis bedre i løbet af 1-3 uger. Det varer dog normalt 4-8 uger, før du får fuld gavn af behandlingen. 

 

Når din sygdom er under kontrol, kan din læge gradvist reducere dosis. Du må ikke ændre dosis uden først at have talt med lægen. Du skal evt. fortsætte med at tage NeoMercazole i flere måneder for at holde skjoldbruskkirtlen under kontrol. Lægen vil afgøre, hvornår behandlingen kan stoppes. Lægen kan bede dig om at få foretaget lejlighedsvise blodprøver for at se, hvor godt behandlingen virker. 

Hvis du har taget/brugt for mange NeoMercazole

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere NeoMercazole, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer:  

 • Hævelse på forsiden af halsen, øget søvnbehov, kuldskærhed, hukommelsesbesvær, smerter i muskler og led

Hvis du har glemt at tage NeoMercazole

 • Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage NeoMercazole

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Føleforstyrrelser og lammelser fortrinsvis i arme og ben, men vejrtrækningen kan også rammes. Kontakt læge eller skadestue. Hvis du får åndenød, ring 112.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet (knoglemarvsdepression). Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, evt. med bleghed, blødninger fra hud og slimhinder samt blå mærker. Tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og/eller hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag (eksfoliativ dermatitis). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue
 • Leverbetændelse, gulsot evt. med hudkløe. Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed, madlede, kvalme, opkastninger, smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse evt. hævelser af hænder, fødder og ansigt. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Kvalme
 • Sure opstød
 • Mavesmerter
 • Hududslæt, kløe
 • Nældefeber
 • Nervesmerter, følelsesløshed og svækkede reflekser
 • Smerter i leddene, især i tommelfingerens grundled

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Tab af smagssans
 • Hårtab

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Akut hævelse og ømhed af spytkirtlen, som forværres ved måltider.
 • Blodforstyrrelser

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Muskelsvaghed. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Vækst af skjoldbruskkirtlen (struma)
 • Udstående øjne
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Eksem eller irritation af huden / udslæt.
 • Sår i munden. Sviende og brændende smerter i mundslimhinden, evt. med feber og utilpashed (mundbetændelse)
 • Opkastning
 • Smerter eller ømhed i mund og svælg
 • Muskelsmerter
 • Feber, utilpashed, træthed
 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Træthed, slaphed, tendens til at fryse, forstoppelse, tør hud og hår, øget søvnbehov og hukommelsesbesvær pga. lavt stofskifte
 • Lever- og galdevejslidelser
 • Muskelsygdomme
 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge.

 

NeoMercazole kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar NeoMercazole utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke NeoMercazole efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevar ikke NeoMercazole ved temperaturer over 25 °C. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

NeoMercazole indeholder:

Aktivt stof:  

Carbimazol. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Lactose, saccharose, majsstivelse, gelatine, magnesiumstearat, akaciegummi, talcum samt rød jernoxid (E 172) 

Udseende og pakningsstørrelser:

Tabletterne er lyserøde, runde og præget med Neo 5 på den ene side. 

 

NeoMercazole fås i:  

NeoMercazole 5 mg i pakninger med 100 tabletter 

 

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres NeoMercazole også som Neo-Mercazole. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2020  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...