Ibuprofen "Bril"

filmovertrukne tabletter 200 mg

Bristol Laboratories

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Ibuprofen Bril 200 mg filmovertrukne tabletter  

Ibuprofen 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ibuprofen Bril
 3. Sådan skal du tage Ibuprofen Bril
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ibuprofen Bril tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes NSAID’er (non-steroide antiinflammatoriske lægemidler), som lindrer smerter og nedsætter feber.
Ibuprofen Bril anvendes til kortvarig behandling af lette til moderate smerter såsom hovedpine (herunder migræne), menstruationssmerter, tandsmerter, feber og smerter ved forkølelse. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ibuprofen Bril

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Ibuprofen Bril:

 • hvis du er allergisk over for ibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ibuprofen Bril (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har haft allergiske reaktioner såsom astma, løbende næse, kløende hududslæt eller hævelser i læber, ansigt, tunge eller hals efter brug af lægemidler indeholdende acetylsalicylsyre (såsom Aspirin) eller andre lægemidler mod smerter og betændelse (NSAID’er).
 • hvis du har haft et mavesår eller blødning i maven eller tolvfingertarmen, som havde forbindelse til brug af lægemidler mod smerter og betændelse (NSAID’er).
 • hvis du har et mavesår eller blødning i maven eller tolvfingertarmen, eller hvis du tidligere har oplevet to tilfælde af dette.
 • hvis du lider af lever-, nyre- eller hjertesvigt
 • hvis du lider af betydelig væskemangel (forårsaget af opkastning, diarré eller utilstrækkelig væskeindtag)
 • hvis du har blødning (herunder blødning i hjernen)
 • hvis du er gravid i 7.-9. måned
 • hvis du lider af en tilstand af ukendt oprindelse, der resulterer i unormal dannelse af blodceller
 • hvis patienten er et barn under 6 år (kropsvægt under 20 kg)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ibuprofen Bril: 

 • hvis du lider af sygdommen systemisk lupus erytematosus (SLE) eller andre autoimmune sygdomme (sygdomme, hvor kroppens immunforsvar angriber kroppens egne celler)
 • hvis du har arvet en lidelse i forstadiet til dannelse af hæmoglobin (porfyri)
 • hvis du lider af sygdomme med kroniske betændelsestilstande i tarmene såsom betændelse i tyktarmen med sår (colitis ulcerosa), betændelse, der påvirker fordøjelseskanalen (Crohns sygdom) eller andre mave- eller tarmsygdomme
 • hvis du lider af forstyrrelser i dannelsen af blodceller
 • hvis de mekanismer, der får dit blod til at størkne, ikke fungerer normalt
 • hvis du lider af allergi, høfeber, astma, har kronisk hævede slimhinder i næsen eller bihulerne, har polypper, eller hvis dine luftveje er udsat for kronisk obstruerende påvirkninger, da risikoen for udvikling af luftvejsforsnævring og vejrtrækningsbesvær (bronkospasmer) så er større
 • hvis du har problemer med blodomløbet i arme eller ben
 • hvis du har lever-, nyre- eller hjerteproblemer eller forhøjet blodtryk
 • hvis du lige har fået udført en større operation
 • hvis du er gravid i 1.-6. måned
 • hvis du ammer
 • hvis du forsøger at blive gravid

Ældre

Hvis du er ældre, vil du have større tilbøjelig til at opleve bivirkninger, især blødning og perforering i fordøjelseskanalen, hvilket kan medføre døden. 

Sår, perforering og blødning i maven eller tarmene

Hvis du tidligere har haft sår i maven eller tarmene, og især hvis der har forekommet komplikationer såsom perforering, eller der har forekommet blødning, bør du være på vagt over for eventuelle usædvanlige symptomer fra maven og straks fortælle din læge om dem, især hvis symptomerne optræder i begyndelsen af behandlingen. Dette skyldes, at det er i de tilfælde, at risikoen for blødning eller sår i fordøjelseskanalen er størst, især hos ældre patienter. Hvis der forekommer blødning eller sår i fordøjelseskanalen, skal behandlingen stoppes. 


Blødning, sårdannelse eller perforering i maven eller tarmene kan forekomme uden advarselssignaler selv hos patienter, der aldrig før har haft sådanne problemer, og kan medføre døden. 


Risikoen for sår, perforering eller blødning i maven eller tarmene stiger generelt ved brug af høje doser ibuprofen. Risikoen stiger også, hvis der tages visse andre lægemidler samtidig med ibuprofen (se “Brug af anden medicin sammen med Ibuprofen Bril" nedenfor). 

Hudreaktioner

Du bør stoppe med at tage ibuprofen ved de første tegn på hududslæt, læsioner i slimhinderne eller andre tegn på allergi, da dette kan være det første tegn på alvorlige hudreaktioner (eksfoliativ dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndrom, Lyells syndrom), der i nogle tilfælde kan medføre døden. Risikoen for disse reaktioner er størst inden for den første måned af behandlingen. 

Påvirkning af hjertet og hjernen

Anti-inflammatorisk (hæmmer betændelseslignende tilstande)/smertestillende medicin som f.eks. ibuprofen kan være forbundet med en let øget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde, særligt når det bruges i høje doser. Tag ikke mere medicin end anbefalet, og tag ikke medicinen i længere tid end anbefalet.
Tal med lægen eller apotekspersonalet om din behandling, før du tager Ibuprofen Bril, hvis du: 

 • har hjerteproblemer, herunder hjertesvigt eller angina (brystsmerter), eller hvis du har haft et hjerteanfald, har fået foretaget en bypass-operation, har haft sygdom i perifere arterier (dårligt blodomløb i benene eller fødderne på grund af snævre eller blokerede blodårer) eller har haft nogen form for slagtilfælde (herunder “mini-slagtilfælde” eller forbigående blodprop i hjernen).
 • har forhøjet blodtryk, sukkersyge eller forhøjet kolesterol, hvis der er nogen i din familie, der har eller har haft hjertesygdomme eller slagtilfælde, eller hvis du ryger.

Påvirkning af nyrerne

Ibuprofen kan forårsage problemer med nyrefunktionen selv hos patienter, der ikke tidligere har haft nyreproblemer. Dette kan resultere i hævede ben og kan endda føre til hjertesvigt eller forhøjet blodtryk hos personer, der er prædisponerede for det. 


Ibuprofen kan forårsage nyreskader, især hos patienter, der allerede har nyre-, hjerte- eller leverproblemer, hos patienter, som tager vanddrivende lægemidler eller såkaldte ACE-hæmmere samt hos ældre patienter. Hvis patienten ophører med at tage ibuprofen, vil det dog generelt føre til helbredelse. 

Andre sikkerhedsforanstaltninger

Generelt kan vanemæssig brug af (flere slags) smertestillende lægemidler føre til vedvarende nyreproblemer. Denne risiko kan forøges under fysisk anstrengelse, der er forbundet med tab af salt og dehydrering. Vanemæssig brug af smertestillende lægemidler bør derfor undgås. 


Længerevarende brug af en hvilken som helst type smertestillende lægemidler til behandling af hovedpine kan forværre hovedpineanfaldene. Hvis du oplever dette, bør du søge læge, og behandlingen bør stoppes. 


Ibuprofen kan skjule symptomer eller tegn på infektion (feber, smerter og hævelse) og kan midlertidigt forlænge blødningstiden. 


Ibuprofen kan nedsætte din chance for at blive gravid. Du bør fortælle det til din læge, hvis du planlægger at blive gravid, eller hvis du har problemer med at blive gravid.
Tal med lægen, før du tager Ibuprofen Bril, hvis et eller flere af ovennævnte forhold bekymrer dig. 

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke gives til børn under 6 år (kropsvægt under 20 kg).
Der er risiko for nyreskade hos dehydrerede børn og unge. 

Brug af anden medicin sammen med Ibuprofen Bril

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Ibuprofen Bril kan påvirke eller blive påvirket af visse andre lægemidler. Hvad skal du undgå, når du tager dette lægemiddel? 

 • lægemidler, som hindrer blodet i at størkne (dvs. som fortynder blodet eller forebygger blodpropper, f.eks. acetylsalicylsyre, warfarin, ticlopidin)
 • methotrexat, der bruges til behandling af kræft og autoimmune sygdomme
 • andre NSAID-præparater
 • digoxin (til behandling af forskellige hjertelidelser)
 • fenytoin (anvendes til forebyggelse af epileptiske anfald)
 • lithium (anvendes til behandling af depression og mani)
 • diuretika (vanddrivende lægemidler), herunder såkaldte kaliumbesparende diuretika
 • lægemidler, som nedsætter et forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere som f.eks. captopril, betablokkere som f.eks. atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister som f.eks. losartan)
 • cholestyramin (anvendes til behandling af forhøjet kolesterolindhold i blodet)
 • aminoglykosider (medicin mod visse typer bakterier)
 • Selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) (medicin mod depression) såsom paroxetin, sertralin, citalopram
 • moclobemid (et lægemiddel, der anvendes til behandling af depression eller socialfobi)
 • ciclosporin, tacrolimus (til undertrykkelse af immunsystemet efter organtransplantation)
 • zidovudin eller ritanovir (anvendes til behandling af patienter med HIV)
 • mifepriston
 • probenecid eller sulfinpyrazon (til behandling af urinsyregigt)
 • antibiotika af kinolon-typen
 • sulfonylurinstoffer (til behandling af type 2-diabetes)
 • binyrebarkhormon (kortikosteroider) (anvendes mod betændelse)
 • bisfosfonater (anvendes til behandling af knogleskørhed, Pagets sygdom og forhøjet calciumniveau i blodet)
 • oxpentifyllin (pentoxifyllin) (anvendes til behandling af kredsløbssygdomme i benene eller armene)
 • baclofen (virker muskelafslappende)
 • fluconazol og voriconazol - medicin til behandling af svampeinfektioner

 

Visse andre lægemidler kan også påvirke eller blive påvirket af behandlingen med Ibuprofen Bril. Derfor skal du altid spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager Ibuprofen Bril sammen med andre lægemidler. 

Brug af Ibuprofen Bril sammen med mad, drikke og alkohol

Det anbefales, at dette lægemiddel tages sammen med mad for at undgå mave-tarmproblemer. 


Undgå at drikke alkohol, da det kan forstærke bivirkningerne ved ibuprofen, især de, der påvirker maven, tarmene og hjernen. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må ikke tage Ibuprofen Bril i de sidste 3 måneder af graviditeten, da det kan give det ufødte barn alvorlige hjerte-, lunge eller nyrelidelser. 


Hvis Ibuprofen Bril anvendes i slutningen af graviditeten, kan det medføre blødningstendenser hos både mor og barn og svække livmodersammentrækningerne og dermed forsinke fødslen. 


Du bør kun anvende ibuprofen i de første seks måneder af graviditeten, hvis det sker efter aftale med din læge, og kun, hvis det er strengt nødvendigt. 

 

Amning 

Ibuprofen udskilles i modermælk i meget små mængder, og det vil som regel ikke være nødvendigt at ophøre med at amme ved kortvarig behandling. Hvis længerevarende behandling er nødvendig, bør det dog overvejes at ophøre med at amme. 

 

Frugtbarhed 

Dette lægemiddel tilhører en gruppe af NSAID-præparater, der kan nedsætte kvinders fertilitet.
Denne virkning forsvinder, når medicinen ikke længere tages. Det frarådes at tage ibuprofen, hvis du planlægger at blive gravid, eller hvis du har problemer med at blive gravid. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ibuprofen påvirker generelt ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Men da der ved høje doser kan forekomme bivirkninger såsom træthed, døsighed, svimmelhed (vertigo) og synsforstyrrelser, kan evnen til at køre bil eller betjene maskiner være nedsat i individuelle tilfælde. Påvirkningen forstærkes ved samtidig indtagelse af alkohol. 

Ibuprofen Bril indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Ibuprofen Bril

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning.
Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Tabletten skal synkes hel med et glas vand. Det anbefales, at patienter med sart mave tager Ibuprofen Bril sammen med mad. 


Forekomsten af bivirkninger kan minimeres ved at behandle symptomerne med den laveste effektive dosis og korteste effektive behandlingstid. 

 

Ibuprofen-dosen afhænger af patientens alder og kropsvægt. 

Den anbefalede dosis er:

Lette til moderate smerter, feber  

Børn i alderen 6-9 år (20-29 kg):  

1 tablet (200 mg) 1-3 gange om dagen med et interval på 4 til 6 timer efter behov. Den samlede daglige dosis bør ikke overskride 600 mg. 

 

Børn i alderen 10-12 år (30-40 kg):  

1 tablet (200 mg) 1-4 gange om dagen med et interval på 4 til 6 timer efter behov. Den samlede daglige dosis bør ikke overskride 800 mg. 

 

Voksne og unge over 12 år (kropsvægt på 40 kg eller derover):  

1 eller 2 tabletter tages som en enkelt dosis eller 3 gange om dagen med et interval på 4 til 6 timer. Den samlede daglige dosis bør ikke overskride 6 tabletter (1200 mg). 

 

Menstruationssmerter  

Voksne og unge over 12 år (med en kropsvægt på 40 kg eller derover):  

1 til 2 tabletter tages 1-3 gange om dagen med et interval på 4-6 timer. Den samlede daglige dosis bør ikke overskride 6 tabletter (1200 mg). 

 

Migræne  

Voksne og unge over 12 år (med en kropsvægt på 40 kg eller derover):  

2 tabletter tages som en enkelt dosis med et interval på 4 til 6 timer. Den samlede daglige dosis bør ikke overskride 6 tabletter (1200 mg). Det er ikke påvist, at enkeltdoser på mere end 400 mg har en yderligere smertestillende virkning. 

 

Ældre: Er du en ældre person, skal du altid tale med din læge, før du bruger Ibuprofen Bril, da du så har større risiko for at få bivirkninger, især blødning og perforering i fordøjelseskanalen, hvilket kan medføre døden. Lægen kan fortælle dig, hvad du skal gøre. 

 

Nedsat nyre- eller leverfunktion 

Hvis du lider af nedsat nyre- eller leverfunktion, skal du altid tale med din læge, før du tager Ibuprofen Bril. Lægen kan fortælle dig, hvad du skal gøre. 

Hvis du har taget for mange Ibuprofen Bril

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ibuprofen Bril end der står i denne information, eller mere end lægen har forskrevet eller hvis et barn har indtaget Ibuprofen Bril. Så vil risikoen blive vurderet, og du får råd om de foranstaltninger, der skal træffes. 

 

Symptomerne på overdosering kan være: kvalme, opkastning (kan indeholde blod) og mavesmerter eller diarré. Summen for ørerne, hovedpine, svimmelhed og blødning fra maven eller tarmene kan også forekomme. I mere alvorlige tilfælde af overdosering kan der forekomme døsighed, brystsmerter, hjertebanken, tab af bevidsthed, ophidselse, forvirring, koma, muskelsammentrækninger, (hovedsageligt hos børn), svaghed, svimmelhed, blod i urinen, en følelse af at være kold, kramper (specielt hos børn), slørret syn og øjenproblemer, nyresvigt, leverskader, lavt blodtryk, nedsat vejrtrækning, blåfarvning af læber, tunge og fingre, og øget tendens til blødning. Hos astmatikere kan der også forekomme forværring af astma. 

Hvis du har glemt at tage Ibuprofen Bril

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den så hurtigt som muligt, medmindre der er mindre end fire timer, indtil du skal tage den næste dosis. 


Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.
Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Bivirkninger er mere sandsynlige ved højere doser og længere behandlingsvarighed. 


Brug af lægemidler såsom Ibuprofen Bril kan være forbundet med en lille øget risiko for hjerteanfald (myokardieinfarkt) eller slagtilfælde. Der er rapporteret om ophobning af vand (ødem), forhøjet blodtryk og hjertesvigt i forbindelse med brug af NSAID-præparater. 

De følgende bivirkninger er vigtige, og det kræver øjeblikkelig handling, hvis du oplever dem.

Du skal stoppe med at tage Ibuprofen Bril og straks søge læge, hvis du får følgende symptomer:  

 

Almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • sort, tjæreagtig afføring eller blodigt opkast (blødende sår i fordøjelseskanalen)

 

Meget sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 personer) 

 • hævet ansigt, tunge eller hals (strubehoved), der kan give store problemer med at trække vejret (angioødem), hurtig hjerterytme, kraftigt fald i blodtryk eller livstruende chok.
 • en pludselig allergisk reaktion med stakåndethed, hvæsende vejrtrækning og fald i blodtryk
 • alvorligt udslæt med vabler på huden, især på ben, arme, hænder og fødder, men undertiden også i ansigtet og på læberne (erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndrom). Dette kan også optræde i en endnu alvorligere form, hvor vablerne bliver større og spreder sig, og dele af huden falder af (Lyells syndrom). Dette kan være en alvorlig infektion med ødelæggelse (nekrose) af hud, væv under huden og muskler.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data)
En alvorlig hudreaktion kendt som DRESS-syndrom kan forekomme. Symptomer på DRESS kan være udslæt, feber, hævede lymfeknuder og stigning i antallet af eosinofile granulocytter (en type hvide blodlegemer). 

 

Du skal stoppe med at tage medicinen og hurtigst muligt kontakte din læge, hvis du får følgende bivirkninger:  

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere en 1 ud af 10 personer) 

 • halsbrand, mavesmerter, forstoppelse

 

Ikke almindelig (kan forekommer hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • slørret syn eller andre øjenproblemer såsom øget lysfølsomhed
 • overfølsomhedsreaktioner såsom hududslæt, kløe, astmaanfald (nogle gange med lavt blodtryk)

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • synstab

 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer) 

 • pludselig vandophobning i lungerne, som gør det svært at trække vejret, højt blodtryk, vandophobning og vægtforøgelse

Andre mulige bivirkninger ved Ibuprofen Bril er:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) 

 • forstyrrelser i fordøjelseskanalen såsom diarré, følelse af at være syg, opkastning, luft i maven, forstoppelse

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • sår i fordøjelseskanalen med eller uden perforering
 • tarmbetændelse og forværring af betændelse i tyktarmen (colitis) og fordøjelseskanalen (Crohns sygdom) og komplikationer med udposninger på tyktarmen (perforering eller fistel)
 • mikroskopisk blødning fra tarmene, hvilket kan resultere i mangel på røde blodlegemer (anæmi)
 • sår og betændelse i munden
 • hovedpine, søvnighed, vertigo, svimmelhed, træthed, ophidselse, søvnløshed og irritabilitet

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • betændelse i mavehinden
 • nyreproblemer, herunder udvikling af væskeophobning (ødem), betændelse i nyrerne og nyresvigt
 • løbende næse
 • vejrtrækningsproblemer (bronkospasme)

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • depression, forvirring, hallucinationer
 • lupus erytematosus-syndrom (bindevævssygdom)
 • stigning i mængden af urinstof og andre leverenzymer i blodet, fald i hæmoglobin- og hæmatokritværdier, hæmning af blodets evne til at størkne og forlænget blødningstid, fald i mængden af calcium i serum og stigning i mængden af urinsyre i serum

 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer) 

 • ubehagelig bevidsthed om eget hjerteslag, hjertesvigt, hjertestop eller forhøjet blodtryk
 • forstyrrelser i blodcelledannelsen (med symptomer såsom feber, ondt i halsen, sår i mundoverfladen, influenzalignende symptomer, voldsom træthed, blødning fra næse og hud)
 • ringen eller summen for ørerne
 • betændelse i spiserøret eller bugspytkirtlen
 • tarmforsnævring
 • akut leverbetændelse, gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene, nedsat leverfunktion, leverskade eller leversvigt
 • betændelse i hjernehinden (uden bakterieinfektion)
 • beskadigelse af nyrevævet
 • hårtab

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data) 

 • lægemiddelfremkaldt hududslæt

Ibuprofen Bril kan forårsage et fald i antallet af hvide blodceller, og dit forsvar mod infektioner kan være svækket. Hvis du får en infektion med symptomer såsom feber og alvorlig forværring af din almene sundhedstilstand eller feber med symptomer på lokal infektion såsom ondt i halsen/ svælget/munden eller urinvejsproblemer, bør du straks søge læge. Der vil blive taget en blodprøve for at konstatere et eventuelt fald i mængden af hvide blodceller (agranulocytose). Det er vigtigt, at du fortæller din læge, hvilken medicin du tager. 

 

Under behandling med ibuprofen er der observeret tilfælde af meningitis (der viste sig som nakkestivhed, hovedpine, kvalme, opkastning, feber eller forvirring) hos patienter, der i forvejen havde autoimmune sygdomme (sygdomme, hvor kroppens immunforsvar angriber kroppens egne celler) såsom bindevævssygdommene systemisk lupus erythematosus eller MCTD (blandet bindevævssygdom). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. 

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Ibuprofen Bril efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen, kartonen eller beholderen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ibuprofen Bril indeholder:

Det aktive stof er ibuprofen. 


Hver filmovertrukne tablet indeholder 200 mg ibuprofen. 


De øvrige indholdsstoffer i tabletkernen er: mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, croscarmellosenatrium, kolloid vandfri silica, polyvinylpovidon, majsstivelse, natriumlaurilsulfat og magnesiumstearat  

 

Tabletovertrækket indeholder hydroxypropylcellulose, hypromellose, macrogol 400 og titandioxid. 

Udseende og pakningsstørrelser

Ibuprofen Bril 200 mg filmovertrukne tabletter er hvide, runde, filmovertrukne tabletter med en diameter på ca. 9,5 mm, jævne på begge sider. De fås i:  

 

Blisterpakninger med 24, 28, 30, 40, 48, 50, 60, 96 og 100 tabletter.
HDPE-beholdere med 24, 28, 30, 40, 48, 50, 60, 96 og 100 tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføringstilladelsesindehaver

Bristol Laboratories Ltd.  

Unit 3, Canalside  

Northbridge Road  

Berkhamsted, Hertfordshire  

Storbritanien 

Fremstiller

Bristol Laboratories Limited  

Laporte way, Luton,  

Bedfordshire, LU4 8WL,  

Storbritanien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navn:

Tyskland Ibuprofen Axcount 200mg Filmtabletten  

Danmark Ibuprofen Bril 

Spanien Ibuprofen Bril 200mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG  

Ireland Ibuprofen Bril 200mg Film-coated Tablets 

Island Ibuprofen Bril 200mg Filmuhúðaðar töflur 

Polen Ibuprofen Bristol Laboratories, 200mg, tabletki powlekane  

Sverige Ibuprofen Bril 200 mg filmdragerad tablett 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...