Corodil® Comp

tabletter 20+12,5 mg

Hexal

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Corodil Comp 20 mg/12,5 mg tabletter  

enalaprilmaleat/hydrochlorthiazid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Corodil Comp
 3. Sådan skal du tage Corodil Comp
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Enalapril tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes angiotensinkonverterende enzymhæmmere (ACE- hæmmere), og sænker blodtrykket ved at udvide blodkarrene.  

 

Hydrochlorthiazid tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes diuretika ("vanddrivende tabletter"), og sænker blodtrykket ved at øge urinproduktionen. 

 

Corodil Comp-tabletter indeholder en kombination af enalapril og hydrochlorthiazid og anvendes til behandling af højt blodtryk, når behandling med enalapril som et enkelt stof alene har vist sig at være utilstrækkeligt. 

 

Din læge kan også ordinere Corodil Comp-tabletter i stedet for separate tabletter med samme dosis enalapril og hydrochlorthiazid. 

Den faste dosiskombination er ikke egnet til indledende behandling. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Corodil Comp

Tag ikke Corodil Comp:

 • hvis du er allergisk over for enalaprilmaleat, hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for sulfonamid-deriverede lægemidler (primært antibiotika, f.eks. sulfamethoxazol).
 • hvis du tidligere har lidt af hævelser i arme og ben, ansigtet, læberne, halsen, munden eller tungen (angioødem) ved behandling med andre lægemidler, der tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes ACE-hæmmere (angiotensinkonverterende enzymhæmmere).
 • hvis du tidligere har lidt af hævelser i arme og ben, ansigtet, læberne, halsen, munden eller tungen (angioødem) under andre omstændigheder.
 • hvis nogen af dine biologiske slægtninge tidligere har lidt af hævelser i arme og ben, ansigtet, læberne, halsen, munden eller tungen (angioødem).
 • hvis du har alvorlige nyreproblemer.
 • hvis du har vandladningsproblemer.
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.
 • hvis du har alvorlige leverproblemer eller en neurologisk sygdom på grund af alvorlige leverproblemer (hepatisk encefalopati).
 • i de sidste seks måneder af graviditeten. (Det er også bedst at undgå Corodil Comp i de første tre måneder af graviditeten - se afsnittet om graviditet).
 • hvis du har taget eller i øjeblikket tager sacubitril/valsartan, et lægemiddel der anvendes til behandling af en type langvarig (kronisk) hjertesvigt hos voksne, da risikoen for angioødem (hurtig hævelse under huden i et område såsom halsen) er øget.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Corodil Comp:  

 • hvis du har forsnævring af pulsårerne (aterosklerose), cerebrovaskulære problemer, såsom et slagtilfælde eller "mini-slagtilfælde" (transitorisk iskæmisk attak).
 • hvis du lider af en sygdom, der er kendetegnet ved nedsat blodtilførsel til hjertemusklen, oftest på grund af sygdom i kranspulsårerne (iskæmisk hjertesygdom).
 • hvis du lider af hjertesvigt.
 • hvis du har lavt blodtryk, er på en diæt med begrænset saltindtag eller tager diuretika ("vanddrivende tabletter").
 • hvis du har et abnormt indhold af vand og mineraler i kroppen (væske-/elektrolytforstyrrelse), kendetegnet ved blandt andet kvalme, mavekramper og/eller opkastning, hovedpine, ødem (hævelse), muskelsvaghed og/eller rysten.
 • hvis du har sygdom i hjertemusklen (hypertrofisk kardiomyopati), en indsnævring af hovedpulsåren, der leder blodet væk fra hjertet, aorta (aortastenose), indsnævring af blodårerne til den eneste fungerende nyre, skal have en nyretransplantation eller har andre former for hjerteproblemer så som forsnævring ved udløbet fra hjertet (obstruktion).
 • hvis du gennemgår LDL-aferese (fjernelse af kolesterol fra blodet ved hjælp af en maskine).
 • hvis du gennemgår desensibiliseringsbehandling mod visse insektgifte, f.eks. fra bi- eller hvepsestik.
 • hvis du har sukkersyge.
 • hvis du lider af urinsyregigt, har et højt niveau af urinsyre i blodet eller er i behandling med allopurinol.
 • hvis du skal have et bedøvelsesmiddel.
 • hvis du for nylig har lidt af langvarig, voldsom opkastning og/eller alvorlig diarré.
 • hvis du skal have foretaget en undersøgelse af biskjoldbruskkirtlens (parathyroideas) funktion.
 • hvis du har eller har haft lever- eller nyreproblemer, eller hvis blodårerne til dine nyrer er indsnævrede (nyrearteriestenose), eller hvis du kun har én funktionel nyre, eller hvis du er i dialyse.
 • hvis du lider af en bindevævssygdom i blodkarrene, såsom systemisk lupus erythematosus (SLE) eller scleroderma, der kan være forbundet med hududslæt, ledsmerter og feber.
 • hvis du tager medicin, der kan undertrykke dit immunrespons (immunosuppressiva), eller som indeholder procainamid, der er et stof, der anvendes til behandling af blandt andet hjerterytmeforstyrrelser.
 • Hvis du har haft hudkræft, eller hvis du udvikler en uventet hudlæsion under behandlingen. Behandling med hydrochlorthiazid, navnlig ved langtidsbrug af høje doser, kan øge risikoen for visse typer hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft). Beskyt huden mod sollys og UV-stråler, mens du tager Corodil Comp.
 • hvis du lider af allergi eller astma.
 • hvis du tager lithium, der bruges til behandling af visse psykiske sygdomme.
 • hvis du tager nogen af følgende lægemidler, kan risikoen for angioødem (hurtig hævelse under huden på områder som f.eks. halsen) øges:
  • racecadotril, et lægemiddel til behandling af diarré;
  • lægemidler, der anvendes til at forhindre afstødning af et transplanteret organ og til kræft (f.eks. temsirolimus, sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere);
  • vildagliptin, et lægemiddel til behandling af diabetes.
 • hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge
  • aliskiren.
   Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum.
   Se også information under overskriften “Tag ikke Corodil Comp”.

Du skal altid fortælle det til din læge, hvis du tror, at du er (eller måske bliver) gravid. Det anbefales ikke at tage Corodil Comp i den tidlige graviditet, og du må ikke tage lægemidlet i de sidste 6 måneder af graviditeten, da det kan medføre alvorlige skader på dit barn, hvis det indtages i dette stadium (se afsnittet om graviditet). Du frarådes at amme, mens du tager Corodil Comp. 

Corodil Comp anbefales generelt ikke under følgende betingelser, så tal med din læge, inden du begynder at tage denne medicin: 

 • hvis du for nylig har fået en nyretransplantation.
 • hvis du har for meget kalium i blodet, skal du have kontrolleret dine kaliumværdier under behandlingen. Risikofaktorerne for forhøjede kaliumværdier omfatter nedsat nyrefunktion, alder (over 70 år), dehydrering, akut hjertesvigt, for meget syre i blodet (metabolisk acidose), sukkersyge (diabetes mellitus), samtidig indtagelse af kaliumbesparende vanddrivende tabletter (diuretika), kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger eller medicin, der øger koncentrationen af kalium i blodet. Det er også muligt, at du kan udvikle lave niveauer af kalium i blodet. Det er blandt andet kendetegnet ved forhøjet blodtryk, hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. på grund af lægemiddelinteraktioner eller meget øget vandladning).

 

Der henvises til "Brug af anden medicin sammen med Corodil Comp" nedenfor. 

Tal med din læge, hvis du er atlet og skal tage en dopingtest, da Corodil Comp indeholder et aktivt stof, som kan give et positivt resultat i en dopingtest. 

Ældre (over 70 år) eller fejlernærede patienter bør være særligt forsigtige ved brug af Corodil Comp. 

 

Corodil Comp kan være mindre effektivt til negroide mennesker. 

Børn og unge

Dette lægemiddel anbefales ikke til børn. 

Hvis du udvikler nogen af følgende symptomer, mens du tager Corodil Comp, skal du straks fortælle det til din læge: 

 • Du føler dig svimmel efter den første dosis. Nogle få mennesker reagerer på den første dosis, eller når dosis øges, ved at føle sig svimle, svage og få kvalme.
 • Pludselig hævelse af læberne og hals og ansigt, muligvis også hænder og fødder, eller hvæsende vejrtrækning eller hæshed. Denne tilstand kaldes angioødem. Dette kan opstå på ethvert tidspunkt under behandlingen. ACE-hæmmere medfører en højere forekomst af angioødem hos negroide patienter end hos ikke-negroide patienter.
 • Høj temperatur, ondt i halsen eller mundsår (disse symptomer kan være tegn på infektion, der skyldes, at antallet af hvide blodlegemer nedsættes).
 • Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot), som kan være tegn på leversygdom.
 • Længere vedvarende tør hoste. Der er rapporteret om hoste ved anvendelse af ACE-hæmmere, men det kan også være et symptom på sygdom i de øvre luftveje.
 • Nærsynethed eller grøn stær (glaukom).

Brug af anden medicin sammen med Corodil Comp

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Du bør ikke tage Corodil Comp sammen med følgende lægemidler: 

 • kaliumtilskud (inklusive salterstatninger), diuretika ("vanddrivende tabletter"), der anvendes til behandling af højt blodtryk, herunder kaliumbesparende diuretika, såsom spironolacton, triamteren eller amilorid og andre lægemidler, der kan øge mængden af kalium i dit blod (f.eks. trimethoprim og co-trimoxazol, også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol, til infektioner forårsaget af bakterier; ciclosporin, et immunsuppressivt lægemiddel til at forhindre afstødning af et transplanteret organ; og heparin, et blodfortyndende lægemiddel til at forhindre blodpropper).
 • anden medicin, der bruges til at behandle højt blodtryk.
  Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:
  Hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også information under overskrifterne “Tag ikke Corodil Comp” og “Advarsler og forsigtighedsregler”).
 • bedøvelsesmidler og medicin til behandling af mentale sygdomme eller depressioner, medicin til behandling af psykoser, tricykliske antidepressive midler eller beroligende midler.
 • lithium (medicin til behandling af psykiske sygdomme).
 • smertestillende og antiinflammatorisk medicin, såsom acetylsalicylsyre eller indomethacin.
 • guldinjektioner (natriumaurothiomalat), som anvendes til behandling af leddegigt (reumatoid arthritis).
 • medicin som f.eks. efedrin, der anvendes i visse hoste- og forkølelsesmidler, eller noradrenalin og adrenalin, der anvendes mod lavt blodtryk, shock, hjertesvigt, astma eller allergier.
 • blodsukkersænkende lægemidler, såsom insulin eller medicin, der tages oralt (gennem munden).
 • cholestyramin-resin og colestipol, aktive stoffer der nedsætter mængden af fedtstoffer i blodet.
 • kortikosteroider, betændelseshæmmende hormonlignende stoffer.
 • adrenokortikotropt hormon (ACTH), der hovedsageligt anvendes til at teste, om binyrerne fungerer ordentligt.
 • muskelafslappende midler (f.eks. tubocurarinchlorid, medicin til afslapning af musklerne, som anvendes under operationer).
 • allopurinol, probenecid, sulfinpyrazon, lægemidler til behandling af urinsyregigt.
 • medicin som f.eks. atropin eller biperiden, der anvendes til behandling af mange forskellige lidelser, såsom mavekramper, urinblærespasmer, astma, transportsyge, muskelkramper og som et hjælpemiddel til bedøvelse.
 • medicin til behandling af cancer, såsom cyclophosphamid eller methotrexat.
 • medicin, der hæmmer kroppens immunsystem, og medicin til forebyggelse af afstødningsreaktioner efter organ- eller knoglemarvstransplantationer, såsom ciclosporin.
 • hjerteglykosider (f.eks. digoxin, medicin mod dårligt hjerte).
 • medicin, der som bivirkning kan forårsage forstyrrelser i ledningen af de elektriske stimuli i hjertet, såsom medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen, visse typer medicin mod psykose og anden medicin, såsom lægemidler til behandling af bakterieinfektioner.
 • calciumsalte og D-vitamin, forhøjet calciumniveau i blodet (kan medføre mave-tarm-forstyrrelser, meget stor tørst, meget øget vandladning, træthed, svækkelse og vægttab).
 • carbamazepin, et lægemiddel, der primært anvendes til behandling af epilepsi og maniodepressiv sindslidelse.
 • amphotericin B, medicin mod svampeinfektioner.
 • afføringsmidler, medicin til at fremme afføringen.
 • jodholdige kontraststoffer, der øger synligheden af vaskulære strukturer og organer under røntgenfotografering.
 • barbiturater, der er medicin, som hæmmer centralnervesystemet og dermed virker beroligende.
 • opioide analgetika, som er stærke smertestillende midler uden betændelseshæmmende effekt.
 • carbenoxolon, der er medicin til behandling af betændelse i tarmkanalen.
 • salicylater, der er medicin mod smerter og/eller betændelsessygdomme.
 • lægemidler, som oftest bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer (sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere). Se punktet “Advarsler og forsigtighedsregler”.

Brug af Corodil Comp sammen med mad, drikke og alkohol

Corodil Comp kan tages uden hensyntagen til måltider. Indtagelse af alkohol sammen med denne medicin kan øge den blodtrykssænkende effekt (og kan derfor blandt andet forårsage svimmelhed, når du rejser dig op). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet
Du skal altid fortælle det til din læge, hvis du tror, at du er (eller måske bliver) gravid. Din læge vil normalt råde dig til at holde op med at tage Corodil Comp, inden du bliver gravid, eller så snart du ved, at du er gravid, og vil råde dig til at tage en anden medicin i stedet for Corodil Comp. Det anbefales ikke at tage Corodil Comp i den tidlige graviditet, og du må ikke tage lægemidlet i de sidste 6 måneder af graviditeten, da det kan medføre alvorlige skader på dit barn, hvis det indtages efter 3. graviditetsmåned. 

Amning
Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller snart skal til at amme. Corodil Comp anbefales ikke til brug af ammende kvinder. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Corodil Comp kan forårsage svimmelhed og træthed. Undlad at køre bil eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du oplever svimmelhed eller træthed (se også afsnit 4 Bivirkninger). 

Corodil Comp indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Corodil Comp indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Corodil Comp

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne 

Den anbefalede dosis er 1 tablet én gang dagligt. 

 

Ældre 

Din læge kan nøje justere dosen af enalapril og hydrochlorthiazid. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Din læge vil nøje justere dosen af enalapril og hydrochlorthiazid. 

Indgivelsesmåde

Tabletterne skal synkes hele med et glas vand. 

Corodil Comp kan tages sammen med et måltid eller på tom mave. 

 

Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel. 

Hvis du har taget for meget Corodil Comp

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du (eller en anden) har taget mere af Corodil Comp, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas), eller hvis du tror, at et barn har slugt nogle af tabletterne. En overdosis kan sandsynligvis medføre lavt blodtryk, meget hurtig eller langsom puls, hjertebanken (en følelse af meget hurtig eller uregelmæssig puls), shock, hurtig vejrtrækning, hoste, kvalme og opkastning, kramper, svimmelhed, en følelse af søvnighed, forvirring eller angst, rigelig vandladning eller ikke at kunne urinere. Medbring denne indlægsseddel, eventuelle tilbageværende tabletter og pakningen, når du tager på hospitalet eller til lægen, så de ved, hvilke tabletter, der er blevet indtaget. 

Hvis du har glemt at tage Corodil Comp

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men skal fortsætte med at tage den næste dosis på det normale tidspunkt. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder med at tage Corodil Comp

Behandling af for højt blodtryk (hypertension) er en langtidsbehandling, og afbrydelse af behandlingen skal aftales med lægen. Hvis behandlingen afbrydes eller stoppes, kan dit blodtryk stige. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis noget af følgende forekommer, skal du holde op med at tage Corodil Comp og øjeblikkeligt søge læge eller tage ind på den nærmeste skadestue: 

 • En svær allergisk reaktion, der kaldes angioødem (udslæt, kløe, hævelser i arme og ben, ansigtet, læberne, munden eller halsen, som kan gøre det svært at synke eller trække vejret). Dette er en alvorlig og almindelig bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede). Du kan få behov for øjeblikkelig lægehjælp eller hospitalsindlæggelse.
 • Gulsot (gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene). Dette er en potentielt alvorlig, men sjælden bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede), som er tegn på betændelse i leveren. Du kan få behov for øjeblikkelig lægehjælp eller hospitalsindlæggelse.

 

Corodil Comp forårsager ofte lavt blodtryk, som kan være forbundet med en følelse af svimmelhed og svaghed. Hos nogle patienter kan dette forekomme efter den første dosis, eller når dosis øges. Hvis du oplever disse symptomer, skal du straks kontakte lægen. 

 

Corodil Comp kan i sjældne tilfælde medføre et fald i antallet af hvide blodlegemer, og din modstandsdygtighed over for infektion kan blive nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer, såsom feber og en alvorlig forværring af din almindelige tilstand eller feber med lokale infektionssymptomer, såsom ondt i halsen/svælget/munden eller vandladningsproblemer, skal du straks søge læge. Der vil blive udtaget en blodprøve for at kontrollere, om der er et eventuelt fald i antallet af hvide blodlegemer (agranulocytose). Det er vigtigt at fortælle lægen om din medicin. 

Der er meget ofte (hos flere end 1 ud af 10 behandlede) blevet rapporteret om tør hoste, som kan vare ved i lang tid, ved anvendelse af Corodil Comp og andre ACE-hæmmere, men dette kan også være et symptom på anden sygdom i de øvre luftveje. Du skal kontakte lægen, hvis du udvikler dette symptom. 

 

Følgende bivirkninger er også blevet indberettet: 

 

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede 

 • sløret syn.
 • svimmelhed.
 • kvalme.
 • svaghed.
 • hoste.

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede 

 • lavt niveau af kalium i blodet, hvilket kan give muskelsvaghed, trækninger eller unormal hjerterytme.
 • højt niveau af fedt eller urinsyre i blodet.
 • hovedpine, depression.
 • besvimelse, lavt blodtryk forbundet med ændringer i kropsholdningen (såsom at være svimmel eller svag, når du rejser dig op efter at have ligget ned), brystsmerter, unormal hjerterytme, meget hurtig puls (takykardi).
 • åndenød.
 • diarré, mavesmerter.
 • smagsforstyrrelser.
 • udslæt.
 • træthed.
 • højt niveau af kalium i blodet, som kan medføre unormal hjerterytme. En stigning i mængden af kreatinin i blodet.
 • muskelkramper.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede 

 • fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), hvilket kan gøre huden bleg og medføre svaghed eller åndenød.
 • hypoglykæmi (lavt blodsukkerniveau) (se "Advarsler og forsigtighedsregler" i afsnit 2).
 • lavt niveau af magnesium i blodet.
 • urinsyrekrystaller i leddene (urinsyregigt).
 • forvirring, søvnighed, søvnmangel, nervøsitet, snurren eller følelsesløshed, svimmelhed, nedsat seksuallyst.
 • hjertebanken (en fornemmelse af hurtig eller særligt stærk eller uregelmæssig puls).
 • hjertetilfælde eller slagtilfælde (”mini-slagtilfælde”) (primært hos patienter, der lider af lavt blodtryk).
 • løbende næse, ondt i halsen, hæshed, vejrtrækningsbesvær, hiven efter vejret.
 • forsnævring af tarmen, betændelse i bugspytkirtlen, som medfører alvorlige smerter i maven og ryggen (pankreatitis), opkastning, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, manglende appetit, maveirritation, tør mund, mavesår (ulcus pepticum), luft i maven.
 • svedtendens, kløe, nældefeber, hårtab.
 • ledsmerter.
 • nyreproblemer, protein i urinen.
 • impotens.
 • hedeture, ringen for ørerne.
 • utilpashed, feber.
 • lavt niveau af natrium i blodet, som kan medføre træthed og forvirring, muskeltrækninger, anfald eller koma, der også fører til dehydrering og lavt blodtryk, som gør dig svimmel, når du rejser dig op. En stigning i mængden af urinstof i blodet.

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

 • et nedsat antal hvide blodlegemer, hvilket øger risikoen for infektioner, en reduktion i antallet af andre blodlegemer, ændringer i blodets sammensætning, dårlig produktion af knoglemarv, sygdom i lymfeknuderne, autoimmun sygdom, hvor kroppen angriber sig selv.
 • underlige drømme, søvnforstyrrelser.
 • delvis lammelse.
 • Raynauds syndrom, en sygdom i blodkarrene, som kan medføre, at dine fingre og tæer snurrer og bliver blege, derefter blålige og derefter rødlige.
 • lungeproblemer, herunder lungebetændelse, betændelse i næsens slimhinde, som får næsen til at løbe (rhinitis).
 • sår i munden, betændelse i tungen.
 • leverproblemer, betændelse i galdeblæren.
 • hududslæt, alvorlig blæredannelse, rødme i huden, Stevens-Johnsons syndrom (blærer i huden, munden, øjnene og genitalierne), huden ser ud, som om den er brændt og skaller af, lysoverfølsomhed, hudlidelser med rødt, skællet udslæt på næse og kinder (lupus erythematosus), pemphigus (en tilstand, der giver blærer og læsioner, som normalt begynder i munden, nældefeber, hårtab og kløe). Nogle gange kan hudproblemer være ledsaget af feber, alvorlig betændelse, betændelse i blodkarrene, muskelsmerter og/eller ledsmerter, ændringer i blodets sammensætning og en øget sænkningsreaktion (en blodprøve, der bruges til at påvise betændelse).
 • nedsat urinproduktion.
 • betændelse i nyrerne (interstitiel nefritis).
 • brystforstørrelse, også hos mænd.
 • en stigning i mængden af enzymer og affaldsprodukter, som produceres af leveren.
 • forhøjede blodsukkerniveauer.

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede 

 • hævelse i tarmene.
 • højt niveau af calcium i blodet (se ”Brug af anden medicin sammen med Corodil Comp” i afsnit 2).

 

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)  

 • uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon (SIADH), hvilket blandt andet medfører symptomer som forvirring, kvalme, humørændringer, kramper og bevidsthedstab.
 • betændelse i en spytkirtel.
 • udskillelse af glukose i urinen (glykosuri).
 • nedsat appetit, svimmelhed.
 • synet er præget af gule farver på grund af gulfarvning af øjets linse (xantopsi).
 • hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Corodil Comp indeholder:

 • Aktive stoffer: enalaprilmaleat og hydrochlorthiazid. Hver tablet indeholder 20 mg enalaprilmaleat og 12,5 mg hydrochlorthiazid.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumhydrogencarbonat, majsstivelse, lactosemonohydrat, calciumhydrogenphosphatdihydrat, talcum, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide, ovale og bikonvekse med en delekærv på den ene side af tabletten og mærket "E H" på den anden side af tabletten.
Tabletterne er pakket i Al/PA/AL/PVC blister, som placeres i en æske. 

 

Pakningsstørrelser på 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 50x1, 56, 60, 98, 100 og 120 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Holland: 

ENALAPRILMALEAAT/ HYDROCHLOORTHIAZIDE SANDOZ 20/12.5 MG, TABLETTEN 

Belgien: 

Co- Enalapril Sandoz 20 mg/12,5 mg tabletten 

Danmark: 

Corodil comp 

Finland: 

Linatil comp 20 mg/12,5 mg tabletit 

Tyskland: 

EnaHEXAL comp 20 mg/12,5 mg Tabletten 

Italien: 

ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ GMBH 

Portugal: 

ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 

Spanien: 

ENALAPRIL-HIDROCLOROTIAZIDA BEXAL 20/12.5 mg comprimidos EFG 

Sverige: 

Linatil comp 20 mg/12,5 mg tabletter 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 30. januar 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...