Vidanix

overtrukne tabletter 75+30 mikrogram

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Vidanix 75 mikrogram/30 mikrogram overtrukne tabletter  

Gestoden/ethinylestradiol 

Vigtig information om kombinerede hormonelle præventionsmidler:

 • Det er en af de mest pålidelige præventionsmetoder, hvis de anvendes korrekt. Frugtbarheden genvindes efter ophør.
 • De øger risikoen for at få en blodprop i venerne og arterierne en smule, især i det første år eller når du begynder at tage præventionsmidlet igen efter en pause på 4 uger eller mere
 • Du skal være opmærksom på blodpropper og søge læge, hvis du tror, at du muligvis har symptomer på en blodprop (se afsnit 2 ”Blodpropper”)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vidanix
 3. Sådan skal du tage Vidanix
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Vidanix er et præventionsmiddel i pilleform af kombinationstypen, en gruppe lægemidler, der ofte kaldes p-piller. Den indeholder to hormontyper: et østrogen, ethinylestradiol, og et progestogen, gestoden. Disse hormoner hindrer æggelederne i at frigive et æg hver måned (ægløsning). De fortykker også væsken (mucus) ved livmoderhalsen (cervix) og gør det dermed vanskeligere for sædcellerne at nå frem til ægget og ændre livmoderslimhinden og gør den mindre tilbøjelig til at modtage et befrugtet æg. 

 

Medicinsk forskning og store erfaringer har vist, at hvis p-piller tages korrekt, er det en effektiv, reversibel form for prævention. 

 

Husk på, at p-piller af kombinationstypen som Vidanix ikke beskytter mod seksuelt overførte sygdomme (såsom AIDS). Det er kun kondomer, der kan gøre dette. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vidanix

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Generelle bemærkninger

Inden du begynder at bruge Vidanix, skal du læse oplysningerne om blodpropper i afsnit 2. Det er især vigtigt at læse om symptomerne på en blodprop - se afsnit 2 “Blodpropper”. 

Tag ikke Vidanix

Du må ikke bruge Vidanix, hvis du har nogle af nedenstående tilstande. Fortæl det til din læge, hvis du har nogle af nedenstående tilstande. Din læge vil drøfte med dig, hvilken anden form for prævention der kan være bedre for dig. 

 • hvis du er allergisk over for gestoden, ethinylestradiol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Vidanix (angivet i afsnit 6);
 • hvis du har (eller har haft) en blodprop i et blodkar i dine ben (dyb venetrombose, DVT), dine lunger (lungeemboli, PE) eller andre organer;
 • hvis du ved, at du har en sygdom, der påvirker størkningen af dit blod - f.eks. protein C-mangel, protein S-mangel, antitrombin-III-mangel, faktor V Leiden eller antifosfolipid-antistoffer;
 • hvis du skal opereres, eller hvis du sidder eller ligger ned i længere tid (se afsnit 2 ‘Blodpropper’);
 • hvis du tidligere har haft et hjerteanfald eller et slagtilfælde;
 • hvis du har (eller tidligere har haft) angina pectoris (en tilstand, der giver svære brystsmerter og som kan være det første tegn på et hjerteanfald) eller forbigående iltmangel i hjernen på grund af en blodprop (transitorisk iskæmisk anfald;
 • hvis du har (eller tidligere har haft) en form for migræne kaldet ”migræne med aura”;
 • hvis du har nogle af følgende sygdomme, der kan øge din risiko for en blodprop i arterierne:
  • svær sukkersyge (diabetes) med beskadigelse af blodkar;
  • meget højt blodtryk;
  • et meget højt indhold af fedt i blodet (kolesterol eller triglycerider);
  • en tilstand kendt som hyperhomocysteinæmi;
 • hvis du har eller har haft betændelse i bugspytkirtlen med for meget fedt i blodet;
 • hvis du har eller har haft en leversygdom, og din leverfunktion stadig ikke er normal;
 • hvis du har eller nogensinde har haft svulster i leveren;
 • hvis du har eller har haft en kræftsygdom, der påvirkes af kønshormoner (f.eks. brystkræft eller kræft i kønsorganerne);
 • hvis du har haft unormale blødninger fra skeden;
 • hvis du har hepatitis C og tager lægemidler indeholdende ombitasvir/paritaprevir/ritanovir og dasabuvir (se også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Vidanix).

 

Hvis du oplever nogen af disse lidelser, mens du tager Vidanix, skal du omgående ophøre med at tage pillerne og kontakte din læge. Brug i mellemtiden en anden præventionsmetode såsom kondom eller pessar og sæddræbende middel. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Vidanix. 

Psykiske forstyrrelser:

Nogle kvinder, der anvender hormonelle præventionsmidler, herunder Vidanix, har rapporteret om depression eller nedtrykthed. Depression kan være alvorligt og kan nogle gange føre til selvmordstanker. Hvis du oplever humørsvingninger og depressive symptomer, skal du kontakte din læge for yderligere rådgivning så hurtigt som muligt. 

Hvornår skal du kontakte din læge? 


Søg akut lægehjælp 

 • hvis du bemærker mulige tegn på en blodprop, der kan betyde, at du har fået en blodprop i benet (dvs. dyb venetrombose), en blodprop i lungen (dvs. lungeemboli), et hjerteanfald eller et slagtilfælde (se afsnittet ‘Blodpropper‘ nedenfor).

 

Yderligere oplysninger om symptomerne på disse alvorlige bivirkninger findes i ”Sådan opdager du en blodprop”. 

 

Regelmæssige kontroller

Før du begynder at tage Vidanix, skal din læge notere din sygdomshistorie ved at stille dig nogle spørgsmål om dig selv og andre medlemmer af din familie. Din læge vil måle dit blodtryk og sikre sig, at du ikke er gravid. Din læge vil muligvis også foretage en undersøgelse. Når du er begyndt at tage Vidanix, skal du have foretaget jævnlig kontrol hos din læge. Dette vil ske, når du henvender dig til din læge for at få fornyet din recept. 

Fortæl det til din læge, hvis du har eller får en af følgende tilstande

Du skal også fortælle det til din læge, hvis en af følgende tilstande udvikles eller forværres, mens du bruger Vidanix. Din læge vil muligvis bede dig om at stoppe med at tage Vidanix og råde dig til at anvende en anden præventionsmetode 

 • Hvis du har forhøjet indhold af fedt i blodet (hypertriglyceridæmi) eller hvis nogen i din familie har denne tilstand. Hypertriglyceridæmi er blevet forbundet med en øget risiko for at udvikle pankreatit (betændelse i bugspytkirtlen);
 • hvis du har systemisk lupus erythematosus (SLE - en sygdom, der påvirker dit naturlige forsvarssystem);
 • hvis du har hæmolytisk-uræmisk syndrom (HUS - en sygdom med blodpropdannelse, der forårsager nyresvigt);
 • hvis du har Crohns sygdom eller ulcerativ colitis (kronisk inflammatorisk tarmsygdom);
 • hvis du har seglcelleanæmi (en arvelig sygdom i de røde blodlegemer);
 • hvis du skal opereres, eller hvis du sidder eller ligger ned i længere tid (se afsnit 2 ‘Blodpropper’);
 • hvis du lige har født, har du også en øget risiko for blodpropper. Du skal spørge din læge, hvor
 • hurtigt efter fødslen, du kan begynde at tage Vidanix;
 • hvis du har en betændelseslignende reaktion (inflammation) i venerne under huden (superficiel tromboflebitis);
 • hvis du har åreknuder;
 • hvis du har forhøjet blodtryk (hypertension);
 • hvis du har gulfarvet hud (ikterus, gulsot);
 • hvis du har kløe over hele kroppen (pruritus);
 • hvis du har galdesten;
 • hvis du har den arvelige sygdom kaldet porfyri;
 • hvis du har bevægelseslidelsen kaldet Sydenham’s chorea;
 • hvis du har det udslæt, der kaldes herpes gestationis;
 • hvis du har den arvelige form for døvhed, der kaldes otosklerose;
 • hvis du har forringet leverfunktion;
 • hvis du har sukkersyge (diabetes);
 • hvis du har en depression;
 • hvis du har humørsvingninger;
 • hvis du har brune partier i ansigtet og på kroppen (chloasma), som kan mindskes ved at holde dig fra solen og undgå at anvende solarium og lignende.

BLODPROPPER

Hvis du tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel som f.eks. Vidanix, har du en større risiko for at udvikle en blodprop sammenlignet med, hvis du ikke tager et sådant middel. En blodprop kan i sjældne tilfælde blokere blodkar og give alvorlige problemer.
Blodpropper kan dannes 

 • i vener (kaldet en ‘venetrombose’, ‘venøs tromboemboli’ eller VTE)
 • i arterier (kaldet en ‘arteriel trombose’, ‘arteriel tromboemboli’ eller ATE)

Det er ikke altid muligt at komme sig fuldstændigt efter en blodprop. Der kan i sjældne tilfælde være alvorlige, varige bivirkninger, og blodpropper kan i meget sjældne tilfælde være dødelige. 

 

Det er vigtigt at huske på, at den samlede risiko for en skadelig blodprop på grund af Vidanix er lille.  

 

SÅDAN OPDAGER DU EN BLODPROP  

Søg akut lægehjælp, hvis du bemærker et eller flere af følgende tegn eller symptomer. 

 

Har du nogle af disse tegn? 

Hvilken tilstand kan det være? 

 • hævelse i et ben eller langs en vene i benet eller foden, især når det ledsages af:
  • smerte eller ømhed i benet, som muligvis kun mærkes, når du står eller går
  • øget varme i det pågældende ben
  • ændring i benets hudfarve, som f.eks. bliver bleg, rød eller blå

Dyb venetrombose 

 • pludseligt opstået uforklaret åndenød eller hurtig vejrtrækning
 • pludselig opstået hoste uden en tydelig årsag, eventuelt med opspyt af blod
 • pludselig stærk smerte i brystet, som kan øges ved dyb vejrtrækning
 • voldsom ørhed eller svimmelhed
 • hurtige eller uregelmæssige hjerteslag (puls)
 • pludseligt opståede smerter

 

Tal med en læge, hvis du er i tvivl, da nogle af disse symptomer, f.eks. hoste eller åndenød, kan forveksles med en ikke alvorlig tilstand som f.eks. en luftvejsinfektion (dvs. en ‘almindelig forkølelse’). 

Lungeemboli 

Symptomer, som oftest kun forekommer i det ene øje: 

 • øjeblikkeligt synstab eller
 • uklart syn uden smerter. Det kan udvikle sig til synstab

Retinal venetrombose (blodprop i øjet) 

 • smerte, ubehag, tryk, tyngdefornemmelse en knugende fornemmelse eller oppustethed i brystet, armen eller under brystbenet
 • mæthedsfølelse, fordøjelsesbesvær eller kvælningsfornemmelse
 • ubehag i overkroppen, der stråler ud til ryggen, kæben, halsen, armen og maven
 • sveden, kvalme, opkastning eller svimmelhed
 • ekstrem svækkelse, angst eller åndenød
 • hurtige eller uregelmæssige hjerteslag (puls)

Hjerteanfald 

 • pludseligt opstået svækkelse eller følelsesløshed i ansigtet, armen eller benet, især på den ene side af kroppen
 • pludseligt opstået forvirring, tale- og forståelsesbesvær
 • pludseligt opstået synsbesvær på et eller begge øjne
 • pludseligt opstået gangbesvær, svimmelhed, tab af balance eller koordination
 • pludseligt opstået, svær eller langvarig hovedpine uden kendt årsag
 • bevidsthedstab eller besvimelse med eller uden krampeanfald.

 

Symptomerne på et slagtilfælde kan nogle gange være kortvarige med en næsten øjeblikkelig og fuldstændig bedring, men du skal alligevel søge akut lægehjælp, da du kan have risiko for at få endnu et slagtilfælde. 

Slagtilfælde 

 • hævelse og blålig misfarvning af en arm eller et ben
 • pludseligt opståede smerter

Blodpropper i andre blodkar 

 

BLODPROPPER I EN VENE

Hvad kan der ske, hvis der dannes en blodprop i en vene?  

 • Anvendelse af kombinerede hormonelle præventionsmidler er blevet forbundet med en øget risiko for blodpropper i en vene (venetrombose). Disse bivirkninger er dog sjældne. De forekommer hyppigst i det første år, man tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.
 • Hvis en blodprop dannes i en vene i benet eller foden, kan det forårsage en dyb venetrombose (DVT).
 • Hvis en blodprop vandrer fra benet og sætter sig i lungen, kan det forårsage en lungeemboli.
 • En prop kan meget sjældent dannes i en vene i et andet organ, f.eks. øjet (retinal venetrombose).

 

Hvornår er risikoen for at udvikle en blodprop i en vene størst?  

Risikoen for at udvikle en blodprop i en vene er størst i løbet af det første år, hvor et kombineret hormonelt præventionsmiddel tages for første gang. Risikoen kan også være større, hvis du begynder at tage et kombineret hormonelt præventionsmiddel (det samme præparat eller et andet præparat) efter en pause på 4 uger eller mere.
Efter det første år bliver risikoen mindre, men den er altid en smule større, end hvis du ikke brugte et kombineret hormonelt præventionsmiddel.
Når du stopper med Vidanix, går der få uger, hvorefter din risiko for at få en blodprop ikke længere er forhøjet. 

 

Hvad er risikoen for at udvikle en blodprop?  

Risikoen afhænger af din naturlige risiko for VTE, og hvilken type kombineret hormonelt præventionsmiddel du tager.  

Den samlede risiko for at få en blodprop i benet eller lungen (DVT eller PE) med Vidanix er lille. 

 • Ud af 10.000 kvinder, der ikke bruger et kombineret hormonelt præventionsmiddel, og som ikke er gravide, vil ca. 2 kvinder udvikle en blodprop i løbet af ét år.
 • Ud af 10.000 kvinder, der bruger et kombineret hormonelt præventionsmiddel, der indeholder levonorgestrel, norethisteron eller norgestimat, vil ca. 5-7 kvinder udvikle en blodprop i løbet af ét år.
 • Ud af 10.000 kvinder, der bruger et kombineret hormonelt præventionsmiddel, der indeholder gestoden som f.eks. Vidanix, vil ca. 9-12 kvinder udvikle en blodprop i løbet af ét år.
 • Risikoen for at få en blodprop varierer afhængigt af din sygehistorie (se ”Faktorer, der kan øge din risiko for at få en blodprop” nedenfor).

 

 

Risiko for at udvikle en blodprop i løbet af ét år 

Kvinder, der ikke bruger et kombineret hormonelt middel som pille/ plaster/ring og som ikke er gravide 

Ca. 2 ud af 10.000 kvinder 

Kvinder, der bruger en kombineret p-pille, der indeholder levonorgestrel, norethisteron eller norgestimat 

Ca. 5-7 ud af 10.000 kvinder 

Kvinder, der bruger Vidanix 

Ca. 9-12 ud af 10.000 kvinder Kvinder, der bruger Vidanix 

 

Faktorer, der øger din risiko for at få en blodprop i en vene  

Risikoen for at få en blodprop med Vidanix er lille, men nogle tilstande øger risikoen. Din risiko er højere: 

 • hvis du er meget overvægtig (body mass index eller BMI på over 30 kg/m2)
 • hvis en person i din nærmeste familie har haft en blodprop i benet, lungen eller et andet organ i en ung alder (f.eks. under 50 år). I dette tilfælde kan du muligvis have en arvelig fejl i blodets størkning
 • hvis du skal opereres, eller hvis du sidder eller ligger ned i længere tid på grund af en skade eller sygdom, eller hvis du har benet i gips. Det kan være nødvendigt at stoppe med at tage Vidanix flere uger før en operation, eller mens du er mindre mobil. Hvis du har brug for at stoppe med Vidanix, skal du spørge din læge om, hvornår du kan begynde at bruge det igen.
 • efterhånden som du bliver ældre (især over ca. 35 år)
 • hvis du har født for mindre end et par uger siden.

 

Risikoen for at udvikle en blodprop stiger jo flere risikofaktorer, du har. 


Flyrejse (>4 timer) kan midlertidigt øge din risiko for en blodprop, især hvis du har nogle af de andre anførte tilstande. 


Det er vigtigt at fortælle din læge, hvis nogle af disse tilstande gælder for dig, også selvom du ikke er sikker. Din læge kan beslutte at du skal stoppe med Vidanix. 


Fortæl det til din læge, hvis nogle af ovenstående tilstande ændres, mens du bruger Vidanix, f.eks. hvis et nært familiemedlem får en blodprop uden kendt årsag, eller hvis du tager meget på i vægt. 

BLODPROPPER I EN ARTERIE

Hvad kan der ske, hvis der dannes en blodprop i en arterie?  

På samme måde som ved en blodprop i en vene kan en blodprop i en arterie give alvorlige problemer. Det kan f.eks. forårsage et hjerteanfald eller et slagtilfælde. 

 

Faktorer, der øger din risiko for at få en blodprop i en arterie  

Det er vigtigt at lægge mærke til, at risikoen for at få et hjerteanfald eller et slagtilfælde pga. brug af Vidanix er meget lille, men den kan øges: 

 • med stigende alder (efter ca. 35 år)
 • hvis du ryger. Du rådes til at holde op med at ryge, når du bruger et kombineret hormonelt præventionsmiddel som Vidanix. Hvis du ikke kan holde op med at ryge, og du er ældre end 35 år, vil din læge muligvis råde dig til at bruge en anden form for prævention
 • hvis du er overvægtig
 • hvis du har højt blodtryk
 • hvis et medlem af din nærmeste familie har haft et hjerteanfald eller et slagtilfælde i en ung alder (under ca. 50 år). I dette tilfælde kan du også have en større risiko for at få et hjerteanfald eller et slagtilfælde
 • hvis du eller nogen i din nærmeste familie har et højt indhold af fedt i blodet (kolesterol eller triglycerider)
 • hvis du får migræneanfald, især anfald med aura
 • hvis du har et problem med dit hjerte (fejl i en hjerteklap, forstyrrelse i hjerterytmen kaldet atrieflimren)
 • hvis du har sukkersyge (diabetes).

 

Hvis du har mere end én af disse tilstande, eller hvis én af tilstandene er særligt alvorlig, kan risikoen for at udvikle en blodprop være endnu større. 


Fortæl det til din læge, hvis nogle af ovenstående tilstande ændres, mens du bruger Vidanix, f.eks. hvis du begynder at ryge, et nært familiemedlem får en blodprop uden kendt årsag, eller hvis du tager meget på i vægt. 

P-piller og kræft

Nogle undersøgelser har vist, at du kan have øget risiko for livmoderhalskræft, hvis du bruger p-piller gennem lang tid. Det er ikke sikkert, at denne øgede risiko skyldes p-pillerne, da den også kan skyldes virkningerne af seksuel adfærd eller andre omstændigheder. Den største risikofaktor for livmoderhalskræft er infektion med humant papilloma-virus (HPV). 


Enhver kvinde har risiko for at få brystkræft, uanset om hun bruger p-piller eller ikke. Brystkræft er sjælden hos kvinder under 40. Brystkræft ses lidt hyppigere hos kvinder, der tager p-piller, end hos kvinder i samme alder, som ikke tager p-piller. Hvis du ophører med at tage p-piller, vil denne risiko mindskes, så 10 år efter, at du er ophørt med p-pillerne, vil risikoen for at finde brystkræft være den samme som for kvinder, der aldrig har taget p-piller. Da brystkræft er sjælden hos kvinder under 40 år, er det forhøjede antal af brystkræft-diagnoser hos aktuelle og tidligere brugere af p-piller lille i forhold til risikoen for brystkræft i deres samlede levetid. 


Det er sjældent, at p-piller har medført leversygdomme, såsom gulsot og godartede levertumorer. P-piller har i yderst sjældne tilfælde været forbundet med visse former af ondartede levertumorer (kræft) hos langtidsbrugere. Levertumorer kan føre til livstruende blødninger i underlivet. Så hvis du oplever smerter i den øverste del af underlivet, som ikke bedres, bør du tale med din læge om det. Ligeledes, hvis din hud bliver gullig (gulsot), skal du tale med din læge om det. 

Migræne/hovedpine

Fortæl det straks til lægen, hvis din migræne forværres eller hvis du får tilbagevendende, vedvarende eller kraftig hovedpine (se også afsnit 2 ”Blodpropper”). 

Sygdomme i immunsystemet

Vidanix kan fremkalde eller forværre symptomerne på angioødem (pludselig hævelse af ansigt, tunge og luftrør, som kan give vejrtræknings- og synkebesvær). Risikoen for dette er større, hvis du eller nogen i din nærmeste familie nogen sinde har haft problemer med angioødem. 

Brug af anden medicin sammen med Vidanix

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tag ikke Vidanix hvis du har hepatitis C og tager lægemidler indeholdende ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir, da dette kan medføre øgninger i blodprøveresultater vedrørende leverfunktion (øgning af leverenzymet ALAT). Din læge vil ordinere en anden type svangerskabsforebyggende inden du påbegynder behandling med de nævnte lægemidler. Vidanix kan opstartes igen ca. 2 uger efter at behandlingen med disse lægemidler er afsluttet. Se afsnittet ”Tag ikke Vidanix”. 


Du skal også fortælle andre læger eller tandlægen, som kan udskrive medicin, at du tager Vidanix. De kan fortælle dig, om du skal bruge ekstra prævention (f.eks. kondom) og i givet fald, i hvor lang tid eller om din eventulle brug af anden medicin skal ændres. 

Noget medicin kan påvirke mængden af Vidanix i blodet og gøre det mindre effektivt til at forebygge graviditet, eller kan forårsage uventet blødning. Det gælder bl.a. for medicin til behandling af: 

 • epilepsimedicin (f.eks. barbiturater, carbamazepin, phenytoin, primidon, felbamat, oxcarbazepin, topiramat)
 • medicin til behandling af tuberkulose (f.eks. rifampicin)
 • medicin til behandling af hiv- og hepatitis-C-virusinfektioner (såkaldte proteasehæmmere og non-nucleosid revers transkriptasehæmmere som f.eks. ritonavir, nevirapin, evafirenz)
 • medicin til behandling af svampeinfektioner (f.eks. griseofulvin)
 • medicin til behandling af øget blodtryk i blodkarrene i lungerne (bosentan)
 • medicin til behandling af symptomer på slidgigt (artrose) (etoricoxib)
 • naturmedicinen Hypericum perforatum (prikbladet perikon). Du skal kontakte lægen, hvis du ønsker at anvende naturmedicin, der indeholder prikbladet perikon, mens du tager Vidanix

 

Vidanix kan påvirke virkningen af andre lægemidler, f.eks.: 

 • medicin der indeholder ciclosporin (medicin, der anvendes til at undgå afstødning af væv efter transplantation)
 • theophyllin (medicin til behandling af astma)
 • lamotrigin (medicin til behandling af epilepsi - det kan medføre hyppigere krampeanfald)
 • tizanidin (til behandling af muskelsmerter og/eller muskelkramper).

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen former for medicin. 

Før du får taget laboratorieprøver

Fortæl den læge, sygeplejerske eller laborant, der tager prøven, at du tager p-piller, fordi p-piller kan påvirke resultaterne af visse prøver. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du tror, at du kan være gravid, skal du omgående ophøre med at tage Vidanix og underrette din læge. Brug en anden præventionsmetode såsom kondom eller pessar og sæddræbende middel, indtil du har talt med din læge. Spørg din læge eller apotek til råds, inden du tager nogen form for medicin. 


Amning
Spørg din læge eller apotek til råds, inden du tager Vidanix. Vidanix bør ikke tages under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vidanix har ingen eller kun lidt indflydelse på evnen til at føre bil eller betjene maskiner: 

Vidanix indeholder natrium, lactose og saccharose

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.  

 

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Vidanix

Tag altid Vidanix nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

 

Denne pakning er udformet sådan, at du hjælpes til at huske at tage dine piller. 

Start på den første pakning

Tag den første pille den første dag i menstruationen. Dette er den første dag i din cyklus - den dag, hvor blødningen starter. 

 

Hvis du starter dag 2-5 i din cyklus, skal du benytte en anden præventionsmetode som supplement, såsom kondom, i de første syv dage, du tager pillerne, men dette gælder kun for den første pakning. 

 

Du kan tage pillen når som helst på døgnet, men den bør tages på omtrent samme tidspunkt hver dag. 

Du vil måske finde det lettest at tage enten som det sidste, før du går i seng, eller som det første, du gør om morgenen. Tag en pille hver dag i den viste rækkefølge, til du er færdig med alle 21 piller i pakningen. 

Når du har taget alle 21 piller i pakningen, holder du pause i syv dage. Du vil sandsynligvis bløde i nogle af disse syv dage. 

 

Du behøver ikke at anvende en anden præventionsmetode i syvdagesperioden, forudsat at du har taget de 21 piller korrekt, og du påbegynder den næste pakning til tiden. 

Den næste pakning

Efter de syv tabletfrie dage starter du på den næste pakning. Dette gør du, uanset om du stadig bløder.  

Du starter altid en ny pakning på samme ugedag. 

 

Skift fra et andet hormonelt præventionspræparat af kombinationstypen 

Du bør starte med at tage Vidanix dagen efter den p-pillefrie periode (eller dagen efter den sidste virkningsløse p-pille fra den foregående pakning). 

 

Skift fra et rent progestogen-præparat (rene progestogen-piller, injektion, implantat, spiral) 

Du kan når som helst skifte fra rene progestogen-p-piller (minipiller), men du skal beskytte dig ekstramod graviditet (f.eks. med kondom) i de første 7 dage, du tager p-pillerne. 

 

Du kan starte på Vidanix den dag, du skulle have haft din næste injektion eller den dag dit implantat eller den progestogenindeholdende spiral fjernes. Men husk altid at beskytte dig ekstra mod graviditet (f.eks. med kondom) i de første 7 dage du tager p-pillerne. 

Efter fødsel eller provokeret eller spontan abort

Efter en fødsel eller abort skal din læge rådgive dig med hensyn til p-pillerne. 

Du kan begynde at bruge Vidanix umiddelbart efter en spontan eller provokeret abort, der finder sted inden for de første tre måneder af graviditeten. I så fald kræves ingen yderligere præventionsmidler. 

Hvis du har født eller aborteret i fjerde til sjette måned af graviditeten, kan du begynde at tage Vidanix 21-28 dage efter fødslen eller aborten. Hvis du ammer, kan det ikke anbefales at tage p-piller af kombinationstypen, da det kan mindske mælkeproduktionen. Du bør anvende alternativ prævention (f.eks. kondom), i de første 7 dage, du tager p-pillen. Hvis du har haft samleje uden beskyttelse, bør du ikke påbegynde Vidanix, før din menstruation starter, og du er sikker på, at du ikke er gravid. Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende start på Vidanix efter fødsel eller abort, bør du spørge din læge eller dit apotek. 

Hvis du har taget for mange Vidanix

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Vidanix, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Hvis du tager mere Vidanix, end du bør, er det ikke sandsynligt, at der sker nogen skade, men du kan føle dig utilpas, kaste op eller bløde fra skeden. Hvis du får nogen af disse symptomer, bør du tale med din læge, som kan fortælle, hvad du eventuelt behøver foretage dig. 

Hvis du har glemt at tage Vidanix

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

 

Hvis du glemmer at tage en pille, bør du følge denne vejledning. 

 

Hvis der er gået mindre end 12 timer siden du skulle have taget din sidste p-pille, skal du tage p-pillen så snart du husker det. Tag de næste p-piller som om intet var hændt på det sædvanlige tidspunkt. 

 

Hvis der er gået mere end 12 timer siden du skulle have taget din sidste p-pille, eller hvis har glemt at tage flere end en p-pille, er sikkerheden muligvis nedsat. Tag den glemte p-pille så snart du husker det, også selv om det betyder, at du skal tage 2 p-piller samtidig. Tag de næste p-piller som om intet var hændt på det sædvanlige tidspunkt. Du skal beskytte dig ekstra mod graviditet med en ikkehormonel præventionsmetode i de næste 7 dage (f.eks. med kondom eller pessar med sæddræbende creme). 

Hvis du tager den sidste tablet i blisterpakningen i løbet af de 7 dage, skal du begynde at tage tabletterne fra en ny blisterpakning, så snart den nuværende blisterpakning er tom. Der bør ikke være nogen pause mellem de to blisterpakninger. Du får sandsynligvis ikke nogen menstruationsblødning, mens du tager tabletterne fra den anden blisterpakning, men du kan få pletblødninger eller gennembrudsblødning. Hvis du ikke får menstruationsblødning efter den anden blisterpakning, skal du tale med lægen. Det bør udelukkes, at du er gravid, før du fortsætter med at tage Vidanix. 

Hvis du holder op med at tage Vidanix

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Hvis du holder op med at tage Vidanix, kan du blive gravid. Du bør drøfte andre præventionsmetoder med din læge for at undgå at blive gravid. 

Hvis du har kastet op eller haft diarré

Hvis du har kastet op eller haft diarré inden for 3-4 timer efter, at du har taget pillen, er det ikke sikkert, at det aktive stof i pillen er helt absorberet i kroppen. I så fald bør rådet vedrørende oversprungne piller som beskrevet ovenfor følges. I tilfælde af opkastning eller diarré bør du benytte ekstra præventionsforanstaltninger, f.eks. kondom, ved samleje, mens du er syg, og i de næste 7 dage. 

Hvis du vil forsinke eller ændre tidspunktet for din blødning

Hvis du vil forsinke eller ændre tidspunktet for din blødning, skal du spørge din læge til råds. 

 

Hvis du vil forsinke din blødning, skal du fortsætte med den næste pakke Vidanix uden at holde tabletpause efter at have taget den sidste tablet i den nuværende pakning. Du kan tage så mange piller fra denne pakning, som du vil, indtil den anden pakning er slut. Du kan få gennembrudsblødninger eller pletblødninger, når du tager den anden pakning. Regelmæssig indtagelse af Vidanix genoptages efter den sædvanlige 7 dages tabletfri periode.  

 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du oplever bivirkninger, især hvis de er svære og vedvarende, eller hvis du oplever en ændring i dit helbred, som du tror kan skyldes Vidanix, skal du tale med din læge. 

 

Alle kvinder, der tager kombinerede hormonelle præventionsmidler, har en øget risiko for blodpropper i venerne (venøs tromboemboli (VTE) eller blodpropper i arterierne (arteriel tromboemboli (AT)). Du kan finde yderligere oplysninger om de forskellige risici ved at tage kombinerede hormonelle præventionsmidler i afsnit 2 ”Det skal du vide, før du begynder at tage Vidanix”. 

 

Nedenstående bivirkninger er rapporteret i forbindelse med anvendelse af Vidanix: 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):  

Hovedpine, uregelmæssig blødning og pletblødning mellem pauseblødningerne. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

Vaginitis, svampeinfektion i skeden, humørforandringer inkl. depression, nervøsitet, svimmelhed, kvalme, smerter i den øvre del af maven, akne, smertefuld menstruation, ændret menstruationsflåd, udeblevet menstruation, vægtstigning, ømme bryster, brystsmerter, forstørrede bryster, brystflåd. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

Migræne, væskeophobning, ændret appetit (øget eller nedsat), forhøjet blodtryk, opkastning, diarré, udslæt, nældefeber (urticaria), chloasma (gulbrune pletter i huden), uønsket hårvækst, hårtab, ændringer i blodets fedtindhold, inkl. forhøjet indhold af triglycerider, ændret sexlyst (nedsat lyst). 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

Anafylaktiske reaktioner (reaktion med meget sjældne tilfælde af nældefeber, hævelse af ansigt, tunge, alvorlige kredsløbs- og luftvejslidelser), glucoseintolerans, gulsot, irriterede øjne ved kontaktlinsebrug, sydom i øre og labyrint, forskellige hudsygdomme (såsom erythema multiforme (udslæt med målskive-lignende pletter eller sår), erythema nodosum (smertefulde røde hævelser i huden)), nedsat mængde af folat i blodet, anden sygdom i mave- tarmkanalen, ændret sexlyst (øget lyst). 

Skadelige blodpropper i en vene eller en arterie f.eks.: 

 • i et ben eller en fod (dvs. DVT),
 • i en lunge (dvs. PE),
 • hjerteanfald,
 • slagtilfælde,
 • symptomer, der ligner et mini-slagtilfælde eller et forbigående slagtilfælde, kendt som transitorisk iskæmisk anfald (TIA),
 • blodpropper i leveren, maven/tarmene, nyrer eller øje.

Risikoen for at få en blodprop kan være større, hvis du har andre tilstande, der øger denne risiko (se afsnit 2 for yderligere oplysninger om de tilstande, der kan øge risikoen for blodpropper, og om symptomerne på en blodprop). 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):  

Godartet eller ondartet leversvulst, forværring af åreknuder, forværret systemisk lupus erythematosus - SLE (en autoimmun sygdom), forværret porfyri, forværret chorea (en ufrivillig bevægelseslidelse), betændelse i synsnerven, blodpropper i øjets blodårer, vægttab, pankreatitis (betændelse i
bugspytkirtlen), betændelseslignende tilstand i tarmen (Crohns sygdom, ulcerativ colitis), galdeblærelidelser, galdesten, en sygdom i blodet, der hedder hæmolytisk uræmisk syndrom - HUS (en sygdom, hvor blodpropper medfører nyresvigt). 

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de eksisterende oplysninger):  

Leversygdomme (såsom leverbetændelse (hepatitis), unormal leverfunktion). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Vidanix utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares ved temperaturer under 25° C. 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt. 

 

Tag ikke Vidanix efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vidanix indeholder:

 • Aktive stoffer: gestoden og ethinylestradiol. 1 overtrukken tablet indeholder 75 mikrogram gestoden og 30 mikrogram ethinylestradiol.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: natriumcalciumedetat, magnesiumstearat, silica, kolloid vandfri, povidon K-30, majsstivelse, lactosemonohydrat.
  Tabletovertræk: quinolingult (E104), povidon K-90, titandioxid (E171), macrogol 6000, talcum, calciumcarbonat (E170), saccharose.

Udseende og pakningsstørrelser

Lysegule, runde, bikonvekse sukkerovertrukne tabletter, begge sider er uden tryk.  

 

Vidanix findes i pakninger med 3x21 overtrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Vidanix svarer til Dorinette. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...