Voltaren Emulgel

gel 11,6 mg/g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Voltaren® Emulgel® 11,6 mg/g gel  

diclofenacdiethylamin 

 

Voltaren® og Emulgel® er registrerede varemærker, der tilhører Novartis AG. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Voltaren Emulgel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Du kan få Voltaren Emulgel uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Voltaren Emulgel.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 7 dage.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltaren Emulgel
 3. Sådan skal du bruge Voltaren Emulgel
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Voltaren Emulgel tilhører gruppen af non-steroide antiinflamatoriske stoffer (NSAID). Voltaren Emulgel dæmper betændelse og er smertestillende. Du kan bruge Voltaren Emulgel til behandling af smerter, ømhed og hævelser i led og muskler pga. betændelse. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltaren Emulgel

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Voltaren Emulgel hvis du:

 • er allergisk over for diclofenac, andre non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Voltaren Emulgel (angivet i punkt 6).
 • tidligere har haft vejrtrækningsbesvær, astma, angioødem, nældefeber eller snue efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID).
 • er gravid i 7.-9. måned.
 • er under 14 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på, at: 

 • du ikke må bruge Voltaren Emulgel på beskadiget hud, på åbne sår eller på eksem.
 • Voltaren Emulgel ikke må komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Hvis du ved et uheld får gel i øjnene, så skyl omhyggeligt med rent vand og kontakt lægen.
 • hvis du får udslæt, skal du stoppe behandlingen med Voltaren Emulgel.
 • Voltaren Emulgel kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen.
 • du ikke må tage solbad, og du ikke må opholde dig længe i solen, mens du bruger Voltaren Emulgel.
 • du ikke må bruge Voltaren Emulgel under tætsluttende forbinding.
 • hvis du har eller har haft astma eller allergi, kan Voltaren Emulgel udløse astmalignende anfald.
 • ældre oftere får bivirkninger af Voltaren Emulgel og anden smertestillende medicin (NSAID).
 • hvis du tager anden medicin mod smerter (NSAID), er risikoen for bivirkninger større.
 • du ikke må bruge Voltaren Emulgel på store hudområder og i længere tid.
 • Voltaren Emulgel kan påvirke dine nyrer, selvom det smøres på huden.
 • Voltaren Emulgel indeholder propylenglycol og benzylbenzoat, der kan irritere huden.

Brug af anden medicin sammen med Voltaren Emulgel

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Du kan få flere bivirkninger, hvis du samtidig bruger medicin mod smerter og betændelsestilstande (Acetylsalicylsyre og andre NSAID). 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Voltaren Emulgel efter aftale med lægen. Du skal holde dosis så lav som muligt og bruge Voltaren Emulgel i så kort tid som muligt. Du må ikke bruge Voltaren Emulgel de sidste 3 måneder af graviditeten. 


Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge Voltaren Emulgel efter aftale med lægen. Du må ikke bruge Voltaren Emulgel på brysterne eller på store hudområder, og du skal bruge det så kort tid som muligt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Voltaren Emulgel påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Voltaren Emulgel indeholder propylenglycol og benzylbenzoat

Voltaren Emulgel indeholder 1 mg benzoat pr. gram gel og kan medføre lokal irritation.  

Voltaren Emulgel indeholder 50 mg propylenglycol pr. gram gel og kan give irritation af huden. 

3. Sådan skal du bruge Voltaren Emulgel

Brug altid Voltaren Emulgel nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Voltaren Emulgel må kun anvendes til udvortes brug. 

 

Vær opmærksom på, der både findes pakninger med og uden applikator. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn på 14 år og derover: 

Smør gel svarende til en mængde på en størrelse fra et kirsebær til en valnød (svarer til 2-4 g) på huden 3-4 gange daglig. 

Brugsanvisning:

Tuber uden applikator 

 1. Inden første anvendelse:
  - Aluminiumstube: Lav hul på forseglingen ved hjælp af spidsen på tubens skruelåg.
  - Plasttube: Fjern forseglingen ved hjælp af den prægede overflade på bagsiden af skruelåget.
 2. Massér forsigtigt gelen ind i huden på det ømme eller betændte område. Du kan opleve en svagt kølende fornemmelse, når gelen masseres ind.
 3. Vask hænder efter påsmøringen, medmindre du behandler hænderne.

 

Tube med applikator (Se figur 1) 

 1. Inden første anvendelse:
  - Fjern den gennemsigtige beskyttelseshætte og skru applikatoren af. Bryd forseglingen ved hjælp af den stjerneformede åbning på applikatorens side. Skru appliktoren på tuben igen inden du trykker gel ud.
 2. Applikatoren åbnes ved at trække i den hvide del. Tryk forsigtigt på tuben for at trykke gel ud i applikatoren. Brug applikatoren til forsigtigt at massere/gnide gelen ind i det ømme eller hævede område ligesom du ville gøre, hvis det var med fingrene. Når du masserer gelen ind i huden, vil trykket på applikatoren automatisk få den til at lukke.
 3. Vask hænder efter påsmøringen, medmindre du behandler hænderne.
 4. Efter brug, tørres applikatoren af med en klud eller papir indtil den er tør og ren. Skyl eller dyp ikke applikatoren i vand. Brug ikke sæbe eller rengøringsmidler til at vaske overfladen af applikatoren. Efter rengøring, sættes den gennemsigtige beskyttelseshætte tilbage på tuben. Genbrug ikke applikatoren med en anden tube, men kassér den sammen med tuben, når du afleverer dine medicinrester på apoteket.

 

Figur 1
Voltaren Emulgel Paranova Danmark A/S gel 11,6 mg/g Træk den gennemsigtige beskyttelseshætte af 

Voltaren Emulgel Paranova Danmark A/S gel 11,6 mg/g Skru applikatoren af  

Voltaren Emulgel Paranova Danmark A/S gel 11,6 mg/gBryd forseglingen ved hjælp af den stjerneformede åbning på applikatorens side  

Voltaren Emulgel Paranova Danmark A/S gel 11,6 mg/gSkru applikatoren på tuben igen  

Voltaren Emulgel Paranova Danmark A/S gel 11,6 mg/gTræk i den hvide del for at åbne applikatoren  

Voltaren Emulgel Paranova Danmark A/S gel 11,6 mg/gTryk forsigtigt på tuben for at trykke gel ud  

Voltaren Emulgel Paranova Danmark A/S gel 11,6 mg/gBrug applikatoren til at massere gelen ind i huden. Applikatoren lukker sig automatisk
Voltaren Emulgel Paranova Danmark A/S gel 11,6 mg/gTør applikatoren af med et håndklæde eller papir indtil den er tør og ren. 

 

Behandler du akutte, mindre skader som f.eks. forstuvninger med Voltaren Emulgel, må du ikke bruge Voltaren Emulgel i mere end 7 dage uden at tale med lægen. 

 

Kontakt din læge, hvis dine symptomer bliver værre eller ikke forbedres indenfor 7 dages behandling med Voltaren Emulgel. 

 

Hvis din læge har ordineret Voltaren Emulgel til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

 

Du må ikke dække den påsmurte hud med tætsluttende forbindinger. 

Administration

Voltaren Emulgel gel må kun bruges på huden. 

 

Børn og unge under 14 år: 

Du må kun bruge Voltaren Emulgel til børn under 14 år efter aftale med en læge. 

Der er ikke tilstrækkelig dokumentation for brug af Voltaren Emulgel hos børn og unge under 14 år. 

Hvis du har brugt for meget Voltaren Emulgel

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Voltaren Emulgel, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge Voltaren Emulgel

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart, du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Voltaren Emulgel

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

De hyppigste bivirkninger omfatter milde og forbigående hudreaktioner på applikationsstedet. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Vejrtrækningsbesvær, åndenød, astma. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: Kan ikke estimeres fra tilgængelige data. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Hududslæt, eksem, kontakteksem, kløe, rødmen og irritation af huden.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Rødme, punktformede blødninger i huden, allergisk eksem.
 • Brændende fornemmelse på den behandlede hud.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Betændelse i huden med eller uden blærer.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Nældefeber, hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Øget følsomhed af huden for lys.
 • Tørhed.

 

Afbryd behandlingen med Voltaren Emulgel, hvis du får hududslæt af enhver art. 


Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Voltaren Emulgel utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 30 °C.
 • Efter åbning: Hold tuben stående på låget.
 • Brug ikke Voltaren Emulgel efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Voltaren Emulgel indeholder:

 • Aktivt stof: Diclofenacdietyhlamin 11,6 mg/g svarende til diclofenacnatrium 10 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Carbomer, macrogolcetostearylether, cocoylcaprylcarprat, diethylamin, isopropanylalkohol, propylenglycol, paraffinolie, parfume creme 45 (indeholder benzylbenzoat) og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Voltaren Emulgel findes i pakningsstørrelsen 100 g uden applikator. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...