Ciprofloxacin "Krka"

filmovertrukne tabletter 250 mg, 500 mg og 750 mg

Krka AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ciprofloxacin Krka 250 mg filmovertrukne tabletter  

Ciprofloxacin Krka 500 mg filmovertrukne tabletter  

Ciprofloxacin Krka 750 mg filmovertrukne tabletter  

ciprofloxacin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Ciprofloxacin Krka til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin Krka
 3. Sådan skal du tage Ciprofloxacin Krka
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ciprofloxacin Krka er et antibiotikum, der tilhører fluoroquinolon-gruppen. Det aktive stof er ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe bakterier, der forårsager infektioner. Det virker kun på visse bakterier. 

 

Voksne 

Ciprofloxacin Krka bruges til voksne til at behandle følgende infektioner, som skyldes bakterier: 

 • luftvejsinfektioner
 • lroniske eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler
 • urinvejsinfektioner
 • infektion af kønsdelene hos mænd og kvinder
 • infektioner i mave-tarm-kanal og bughule
 • infektioner i hud og bløddele
 • infektioner i knogler og led
 • forebyggelse af infektioner, som skyldes bakterien Neisseria meningitidis
 • udsættelse for indånding af miltbrandbakterier

 

Ciprofloxacin kan anvendes til behandling af patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni), der har feber, som formodes at skyldes en bakteriel infektion. 

 

Hvis du har en svær infektion eller en infektion, som skyldes mere end én bakterie, skal du måske have anden antibiotisk behandling i tillæg til Ciprofloxacin Krka. 

 

Børn og unge
Ciprofloxacin Krka bruges til børn og unge til behandling af følgende bakterieinfektioner under nøje overvågning af en lægelig specialist: 

 • lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge, der lider af cystisk fibrose
 • komplicerede urinvejsinfektioner, herunder infektioner som har nået nyrerne (pyelonefritis)
 • udsættelse for indånding af miltbrandbakterier

 

Ciprofloxacin Krka kan også anvendes til behandling af andre specielle, alvorlige infektioner hos børn og unge, hvis lægen vurderer at det er nødvendigt. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Ciprofloxacin Krka

 • hvis du er allergisk over for ciprofloxacin, quinoloner eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin Krka (angivet i punkt 6)
 • hvis du tager tizanidin (se punkt 2: ”Brug af anden medicin sammen med Ciprofloxacin Krka”)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ciprofloxacin Krka 

 

Inden du tager Ciprofloxacin Krka 

Fortæl det til din læge: 

 • hvis du nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være nødvendigt at justere behandlingen
 • hvis du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme
 • hvis du har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika som f.eks. Ciprofloxacin Krka
 • hvis du har diabetes, idet der er risiko for hypoglykæmi ved behandling med ciprofloxacin.
 • hvis du har myastenia gravis (en slags muskelsvaghed).
 • Hvis du har hjerteproblemer. Vær ekstra forsigtig ved anvendelse af denne type medicin, hvis du er født med eller har familiemedlemmer med forlænget QT-interval (ses på ekg, registrering af hjertets elektriske impulser), hvis du har forstyrrelser i blodets saltindhold (især lavt kalium- og magnesiumniveau i blodet), hvis du har en meget langsom hjerterytme (kaldes bradykardi), har et svagt hjerte (hjertesvigt), hvis du tidligere har haft hjerteanfald (myokardieinfarkt), hvis du er kvinde eller ældre eller hvis du tager anden medicin, som forårsager ualmindelige ekg-ændringer (se punkt 2: "Brug af anden medicin sammen med Ciprofloxacin Krka").
 • hvis du eller et af dine familiemedlemmer har mangel på glucose-6-phosphatdehydrogenase (G6PD), da du kan have risiko for at få blodmangel (anæmi), når du tager ciprofloxacin.

Du må ikke tage antibakterielle lægemidler med fluoroquinolon/quinolon, herunder Ciprofloxacin Krka, hvis du tidligere har oplevet alvorlige bivirkninger, når du har taget quinolon eller fluoroquinolon. I denne situation skal du informere lægen hurtigst muligt 

 

Til behandling af visse urinvejsinfektioner kan din læge udskrive et andet antibiotika sammen med ciprofloxacin. Kontakt din lægen hvis der ikke er bedring efter 3 dages behandling. 

 

Under behandling med Ciprofloxacin Krka 

Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende sker, mens du tager Ciprofloxacin Krka.  

Lægen vil tage stilling til, om det er nødvendigt at stoppe behandlingen med Ciprofloxacin Krka. 

 • Pludselig alvorlig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/shock, angioødem). Selv efter den første dosis er der en lille risiko for, at du kan udvikle en svær allergisk reaktion med følgende symptomer: Strammen om brystet, svimmelhed, kvalme eller besvimelse, eller svimmelhed, når du rejser dig op. Hvis det sker skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Krka og omgående kontakte lægen.
 • Smerter og hævelse af led og betændelse eller bristning af sener kan forekomme i sjældne tilfælde. Din risiko er øget, hvis du er ældre (over 60 år), har gennemgået en organtransplantation, har nyreproblemer eller hvis du bliver behandlet med kortikosteroider. Der kan opstå betændelse og bristning af sener i løbet af de første 48 timers behandling, og endda op til flere måneder, efter du er stoppet behandlingen med Ciprofloxacin Krka. Ved det første tegn på smerter eller betændelse i en sene (for eksempel i din ankel, håndled, albue, skulder eller knæ), skal du holde op med at tage Ciprofloxacin Krka, kontakte lægen og hvile det smertefulde område. Undgå al unødvendig motion, da det kan øge risikoen for en senebristning.
 • Hvis du lider af epilepsi eller andre neurologiske sygdomme som f.eks. nedsat ilttilførsel til hjernen eller slagtilfælde, kan du få bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Krka og omgående kontakte lægen.
 • Du kan få psykiske reaktioner første gang du tager Ciprofloxacin Krka. Hvis du lider af depression eller psykose kan symptomerne forværres under behandlingen med Ciprofloxacin Krka. Hvis det sker skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Krka og omgående kontakte lægen.
 • Du kan i sjældne tilfælde opleve symptomer på nervebeskadigelse (neuropati), såsom smerter, brændende fornemmelse, prikken, følelsesløshed og/eller svaghed, især i fødder og ben eller i hænder og arme. Hvis dette sker, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Krka og straks informere lægen for at forhindre, at der udvikles en potentielt varig tilstand.
 • Quinolonantibiotika kan forårsage en stigning i dine blodsukkerniveauer over de normale niveauer (hyperglykæmi), eller en sænkning af dine blodsukkerniveauer til under de normale niveauer, hvilket potentielt kan føre til bevidstløshed (hypoglykæmisk koma) i alvorlige tilfælde (se pkt. 4). Dette er vigtigt for personer, der har diabetes. Hvis du lider af diabetes, bør dit blodsukker overvåges nøje.
 • Der kan forekomme diarré, mens du tager antibiotika, herunder Ciprofloxacin Krka eller selv flere uger efter, at du er stoppet med at tage dem. Hvis diarréen bliver alvorlig eller vedvarende, eller hvis du opdager, at der er blod eller slim i afføringen, skal du omgående stoppe med at tage Ciprofloxacin, da det kan være livsfarligt. Tag ikke medicin som stopper eller nedsætter tarmbevægelserne men kontakt lægen.
 • Kontakt omgående en øjenlæge, hvis dit syn bliver forringet eller det lader til at dine øjne bliver påvirkede.
 • Hvis du skal have taget blod- eller urinprøve, skal du fortælle til lægen eller laboratoriepersonalet, at du tager Ciprofloxacin Krka.
 • Kontakt lægen hvis du har problemer med nyrerne, da din medicindosis eventuelt skal ændres.
 • Ciprofloxacin Krka kan give leverskader. Hvis du får symptomer som f.eks. appetitløshed, gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløen eller spændinger i maven, skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin Krka og omgående kontakte lægen.
 • Ciprofloxacin Krka kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer og din modstandskraft over for infektioner kan være nedsat. Hvis du får en infektion med symptomer som f.eks. feber og alvorlig forværring af din almentilstand eller feber med lokale symptomer på infektion som f.eks. ondt i halsen, svælget eller munden eller problemer med urinen, skal du omgående kontakte lægen. Der vil blive taget en blodprøve for at kontrollere, om antallet af hvide blodlegemer er nedsat (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin.
 • Huden bliver mere følsom over for sollys eller ultraviolet lys (UV-lys), når du tager Ciprofloxacin Krka. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som f.eks. solarier.
 • Antibakterielle lægemidler med fluoroquinolon/quinolon, herunder Ciprofloxacin Krka, er blevet forbundet med meget sjældne men alvorlige bivirkninger, hvoraf nogle af dem er langvarige (fortsætter i måneder eller år), invaliderende eller muligvis varige. De omfatter smerter i sener, muskler og led i de øvre og nedre lemmer, gangbesvær, unormale fornemmelser, såsom prikken og stikken, snurren, kildren, følelsesløshed eller brændende fornemmelse (paræstesi), sanseforstyrrelser, herunder nedsat syn, smags- og lugtesans og hørelse, depression, hukommelsessvigt, udpræget træthed og svære søvnforstyrrelser.
 • Hvis du oplever nogen af disse bivirkninger, efter du har taget Ciprofloxacin Krka, skal du straks kontakte lægen, før du fortsætter behandlingen. Du og din læge vil beslutte, om du skal fortsætte behandlingen, hvor brug af et antibiotikum fra anden klasse også overvejes.

Brug af anden medicin sammen med Ciprofloxacin Krka

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tag ikke Ciprofloxacin Krka sammen med tizanidin, da det kan give bivirkninger som f.eks. lavt blodtryk og søvnighed (se punkt 2 ”Tag ikke Ciprofloxacin Krka”). 

 

Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Ciprofloxacin Krka i kroppen. Hvis Ciprofloxacin Krka tages sammen med disse lægemidler, er der risiko for, at lægemidlerne gensidigt kan påvirke hinanden. Det kan også øge risikoen for bivirkninger. 

 

Fortæl det til din læge, hvis du tager: 

 • Vitamin K antagonister (warfarin, acenocumarol, phenprocumon eller fluindion) eller andre blodfortyndingsmidler (orale antikoagulantia)
 • probenecid (mod urinsyregigt)
 • methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, leddegigt)
 • teofyllin (mod åndedrætsbesvær)
 • tizanidin (mod muskelspasticitet ved dissemineret sklerose)
 • clozapin (mod psykoser)
 • ropinirol (mod Parkinson’s sygdom)
 • phenytoin (mod epilepsi)
 • ciclosporin (for at forebygge organafstødning)
 • anden medicin, der hører til gruppen af antiarytmika til behandling af rytmeforstyrrelser i hjertet, (f.eks. quinidin, hydroquinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricykliske antidepressiva, nogle antimikrobielle midler (tilhørerende makrolid-gruppen), nogle antipsykotika.

 

Ciprofloxacin Krka kan øge koncentrationen i blodet af følgende stoffer: 

 • pentoxifyllin (for kredsløbsforstyrrelser)
 • koffein
 • duloxetin (mod depression)
 • lidocain (til lokalbedøvelse)
 • sildenafil (mod erektionsbesvær)
 • agomelatin
 • zolpidem

 

Nogen slags medicin nedsætter virkningen af Ciprofloxacin Krka. Fortæl det til din læge, hvis du tager eller ønsker at tage: 

 • syreneutraliserende midler (antacida)
 • omeprazol (mod mavesår)
 • mineraltilskud
 • sukralfat
 • en polymerisk fosfatbinder (f.eks. sevelamer)
 • medicin eller kosttilskud, som indeholder calcium, magnesium, aluminium eller jern.

 

Hvis det er vigtigt, at du tager disse præparater, skal du tage dem omkring to timer før eller tidligst fire timer efter, at du har taget Ciprofloxacin Krka. 

Brug af Ciprofloxacin Krka sammen med mad og drikke

Med mindre du tager Ciprofloxacin Krka under et måltid, må du ikke spise eller drikke nogen mejeriprodukter (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtage drikke, som er tilsat calcium, når du tager tabletterne, da det kan påvirke optagelsen af det virksomme stof. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Ciprofloxacin Krka. 

 

Det er bedst at undgå Ciprofloxacin Krka under graviditet. Fortæl det til din læge, hvis du har planer om at blive gravid. 

 

Du må ikke tage Ciprofloxacin Krka, hvis du ammer, fordi ciprofloxacin udskilles i modermælken og kan være skadeligt for dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ciprofloxacin Krka kan få dig til at føle dig mindre opmærksom. Der kan opstå neurologiske forstyrrelser. Vær derfor sikker på at du ved, hvordan du reagerer på Ciprofloxacin Krka, før du fører motorkøretøj eller betjener maskiner Hvis du er i tvivl, skal du spørge din læge. 

3. Sådan skal du tage Ciprofloxacin Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Din læge vil forklare dig nøjagtigt, hvor meget Ciprofloxacin Krka, du skal tage, samt hvor ofte og i hvor lang tid. Det afhænger af hvilken infektion, du har, og hvor svær den er. 

 

Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan være nødvendigt at justere dosis. 

 

Behandlingen varer normalt fra 5 til 21 dage, men kan vare længere i tilfælde af svære infektioner. Tag tabletterne præcis, som din læge har anvist. Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds, hvis du ikke er sikker på, hvor mange tabletter, du skal tage, og hvordan du skal tage Ciprofloxacin Krka. 

a. Slug tabletterne med rigelig væske. Lad være med at tygge tabletterne, de smager ikke godt. 

b. Prøv at tage tabletterne på samme tid hver dag. 

c. Du kan tage tabletterne til måltiderne eller mellem måltiderne. Hvis du tager calcium som en del af et måltid, vil det ikke påvirke optagelsen væsentligt. Du må dog ikke tage Ciprofloxacin Krka-tabletterne sammen med mælkeprodukter, som f.eks. mælk eller yoghurt, eller sammen med beriget frugtjuice (f.eks. calciumberiget orangejuice).  

 

Husk at drikke masser af væske, mens du tager Ciprofloxacin Krka. 

Hvis du har taget for meget Ciprofloxacin Krka

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ciprofloxacin Krka, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.
Tag denne indlægsseddel eller nogle af tabletterne med. 

Hvis du har glemt at tage Ciprofloxacin Krka

Hvis du glemmer at tage Ciprofloxacin Krka på det rigtige tidspunkt, skal du tage en tablet, så snart du kommer i tanker om det og tage den næste tablet som normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Sørg for at gennemføre hele behandlingsforløbet. 

Hvis du holder op med at tage Ciprofloxacin Krka

Det er vigtigt, at du gennemfører hele behandlingsforløbet, også selv om du begynder at føle dig bedre efter nogle dage. Hvis du stopper med at tage medicinen for hurtigt, er infektionen måske ikke forsvundet helt, og symptomerne kan vende tilbage eller forværres. Du kan også udvikle resistens over for antibiotikummet. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

 

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): 

 • kvalme, diarré
 • ledsmerter hos børn

 

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): 

 • Svampeinfektioner
 • høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer (eosinofili)
 • appetitløshed (anoreksi)
 • hyperaktivitet eller uro
 • hovedpine, svimmelhed, søvnproblemer eller smagsforstyrrelser
 • opkastning, mavesmerter, fordøjelsesproblemer som f.eks. mavetilfælde (fordøjelsesbesvær/halsbrand) eller luft i tarmen
 • øgede mængder af visse stoffer i blodet (transaminaser og/eller bilirubin)
 • udslæt, kløe eller nældefeber
 • ledsmerter hos voksne
 • dårlig nyrefunktion
 • smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni) eller feber
 • øget mængde af et bestemt stof i blodet (basisk fosfatase)

 

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • tarmbetændelse (colitis) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde være dødelig) (se punkt 2 Advarsler og forsigtighedsregler)
 • ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), øget eller nedsat mængde af en bestemt blodstørkningsfaktor (trombocytter)
 • allergisk reaktion, hævelser (ødemer) eller hurtig hævelse af hud og slimhinder (angioødem)
 • øget blodsukker (hyperglykæmi)
 • nedsat blodsukker (hypoglykæmi) (se punkt 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”)
 • forvirring, desorientering, angstreaktioner, mærkelige drømme, depression eller hallucinationer
 • stikken og prikken, usædvanlig følsomhed over for sanseindtryk, nedsat hudfølsomhed, rysten, krampeanfald (se punkt 2 Advarsler og forsigtighedsregler) eller svimmelhed
 • synsforstyrrelser (dobbeltsyn)
 • øresusen (tinnitus) eller tab af hørelse
 • hurtige hjerteslag (takykardi)
 • udvidelse af blodkarrene (vasodilation), lavt blodtryk eller besvimelse
 • åndenød, herunder astmasymptomer
 • leversygdom, gulsot (cholestatisk icterus) eller leverbetændelse
 • lysfølsomhed (se punkt 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”)
 • muskelsmerter, betændelse i leddene (inflammation), øget muskelspænding eller
 • kramper
 • nyresvigt, blod eller krystaller i urinen (Se punkt 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”) urinvejsinfektion
 • ophobning af væske i kroppen eller stærk svedtendens
 • unormal koncentration af en blodstørkningsfaktor (protrombin) eller øget koncentration af enzymet amylase

 

Meget sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • en særlig type af nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), et farligt fald i antallet af type hvide blodlegemer (agranulocytose), et fald i antallet af røde og hvide blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være dødelig, og en hæmning af knoglemarven (knoglemarvsdepression), som også kan være dødelig (se punkt 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”)
 • svære allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk shock, som kan være dødelig -serumsygdom) (se punkt 2”Advarsler og forsigtighedsregler”)
 • psykiske forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se punkt 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”)
 • migræne, besvær med at styre bevægelser, usikker gang, forøget følsomhed over for lugte
 • (olfaktorisk sygdom), tryk på hjernen (forhøjet intrakranielt tryk)
 • forvrænget farvesyn
 • betændelse i blodkarrenes væg (vasculitis)
 • betændelse i bugspytkirtlen
 • levercelledød (levernekrose), som meget sjældent kan medføre livsfarligt leversvigt
 • små punktformede blødninger under huden (petekkier), forskellige hududslæt (f.eks. det potentielt dødelige Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse)
 • muskelsvaghed, betændelse i en sene (inflammation), senebrud - især i den store sene på bagsiden af anklen (akillessenen) (se punkt 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”) forværring af symptomer på myasthenia gravis (se punkt 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”)

 

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige oplysninger): 

 • problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, stikken og prikken, følelsesløshed og/eller slaphed i arme/ben (perifer neuropati og polyneuropati);
 • ualmindelig hurtig hjerterytme, livstruende irregulær hjerterytme, ændring i hjerterytmen (kaldet QT-forlængelse, ses på ekg, elektrisk hjerteaktivitet);
 • pustuløs udslæt;
 • øget blødningsrisiko (hos patienter i blodfortyndende behandling);
 • en følelse af at være eksalteret (mani) eller en følelse af overoptimisme og hyperaktivitet (hypomani);
 • overfølsomhedsreaktion også kaldet DRESS (Bivirkninger med eosinofili og systemiske symptom).
 • syndrom forbundet med nedsat udskillelse af vand og lave natriumniveauer (SIADH)
 • bevidsthedstab grundet alvorligt fald i blodsukkerniveau (hypoglykæmisk koma). Se pkt. 2.


Meget sjældne tilfælde af langvarige (op til måneder eller år) eller permanente bivirkninger, såsom senebetændelse, senebristning, ledsmerter, smerter i lemmerne, gangbesvær, unormale fornemmelser, såsom prikken og stikken, snurren, kildren, brændende fornemmelse, følelsesløshed eller smerter (neuropati), depression, træthed, søvnforstyrrelser, hukommelsessvigt, samt nedsat hørelse, syn, smags- og lugtesans er blevet forbundet med brug af -antibiotika indeholdende quinolon og fluoroquinolon, i nogle tilfælde uanset om der var allerede eksisterende risikofaktorer eller ej. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Opbevar lægemidlet i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 

 

Brug ikke Ciprofloxacin Krka efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ciprofloxacin Krka indeholder:

 • aktivt stof: ciprofloxacin (som hydrochloridmonohydrat)
  Ciprofloxacin Krka 250 mg filmovertrukne tabletter
  Hver filmovertrukket tablet indeholder 291,0 mg ciprofloxacin som hydrochloridmonohydrat svarende til 250 mg ciprofloxacin.
  Ciprofloxacin Krka 500 mg filmovertrukne tabletter
  Hver filmovertrukket tablet indeholder 582,0 mg ciprofloxacin som hydrochloridmonohydrat svarende til 500 mg ciprofloxacin.
  Ciprofloxacin Krka 750 mg filmovertrukne tabletter
  Hver filmovertrukket tablet indeholder 873,0 mg ciprofloxacin som hydrochloridmonohydrat svarende til 750 mg ciprofloxacin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Croscarmellosenatrium, kolloid vandfri silica, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat (type A), povidon og magnesiumstearat i tabletkernen og hypromellose, propylenglycol, talcum og titandioxid (E 171) i filmovertrækket.

Udseende og pakningsstørrelser

250 mg filmovertrukne tabletter er hvide, runde, filmovertrukne, glatte på den ene side, med delekærv på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

500 mg filmovertrukne tabletter er hvide, ovale, filmovertrukne, glatte på den ene side, med delekærv på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

750 mg filmovertrukne tabletter er hvide, ovale, filmovertrukne med delekærv på begge sider. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Alle styrker fås i æsker med 10, 20, 30 og 100 filmovertrukne tabletter (1, 2, 3 eller 10 blistre med 10 tabletter), 500 mg tabletter fås også I æsker med 6 tabletter (1 blister med 6 tabletter) og 16 tabletter (2 blistre med 8 tabletter) og 750 mg tabletter i æsker med 12 tabletter (2 blistre med 6 tabletter). 

Tabletterne fås også i hospitalspakninger med 50 filmovertrukne tabletter (10 blistre med 5 tabletter)  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige 

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka Cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

NL 

Ciprinol 

AT, DK, FI, SE 

Ciprofloxacin Krka 

IT 

Ciprofloxacina Krka 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...