Modafinil "Bluefish"

tabletter 100 mg

Bluefish Pharmaceuticals AB

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Modafinil Bluefish 100 mg tabletter  

modafinil 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Modafinil Bluefish
 3. Sådan skal du tage Modafinil Bluefish
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i tabletterne er modafinil. 

 

Modafinil Bluefish kan tages af voksne, som lider af narkolepsi, for at hjælpe dem til at holde sig vågne. Narkolepsi er en sygdom, som medfører usædvanlig stor søvnighed i dagtimerne samt en tendens til pludseligt at falde i søvn i upassende situationer (søvnanfald). Modafinil Bluefish kan forbedre din narkolepsi og nedsætte sandsynligheden for, at du vil få søvnanfald, men der kan også være andre måder, hvorpå du kan forbedre din tilstand. Du kan få rådgivning af din læge. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Modafinil Bluefish

Tag ikke Modafinil Bluefish:

 • hvis du er allergisk over for modafinil eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • har uregelmæssig hjerterytme.
 • har forhøjet blodtryk (hypertension) i moderat til alvorlig grad, og blodtrykket ikke er under kontrol.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Modafinil Bluefish: 

 • hvis du har nogen form for hjerteproblemer eller forhøjet blodtryk. Din læge vil jævnligt kontrollere disse tilstande under behandlingen med Modafinil Bluefish.
 • hvis du har eller har haft depression, nedsat sindsstemning, angst, psykose (tab af virkelighedssans), mani (overdreven opstemthed eller ekstrem glædesfølelse) eller maniodepressivitet (bipolær sindslidelse), da modafinil kan forværre disse tilstande.
 • hvis du har nyre- eller leverproblemer (du skal tage en lavere dosis).
 • hvis du har misbrugt alkohol eller lægemidler/stoffer

Børn og unge

Børn under 18 år bør ikke tage denne medicin. 

 

Andre ting du skal tale med din læge om  

 • Nogen patienter har rapporteret selvmordstanker, aggressive tanker samt selvmordsrelateret adfærd under behandlingen med denne medicin. Fortæl det straks til din læge, hvis du føler dig deprimeret, har aggressive eller fjendtlige tanker om andre mennesker eller oplever selvmordstanker eller andre ændringer i din adfærd (se afsnit. 4). Du kan overveje at få et familiemedlem eller en nær ven til at hjælpe med at holde øje med faresignalerne for depression eller andre ændringer i din adfærd.
 • Du kan blive afhængig af denne medicin ved langtidsbrug. Hvis du har brug for at tage medicinen i en længere periode, vil din læge jævnligt kontrollere, om dette er den bedste medicin for dig.

Brug af anden medicin sammen med Modafinil Bluefish

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Modafinil Bluefish og visse andre former for medicin kan påvirke hinanden, og det kan derfor være nødvendigt, at din læge justerer doserne. Det er specielt vigtigt, hvis du tager nogle af nedenstående lægemidler samtidig med Modafinil Bluefish: 

 • Hormonelle præventionsmidler (inklusive p-piller, implantater, spiraler og plastre). Du skal overveje at bruge andre præventionsmetoder under behandlingen med Modafinil Bluefish og i 2 måneder efter endt behandling, da modafinil nedsætter effektiviteten af hormonelle præventionsmidler.
 • Omeprazol (til behandling af sure opstød, fordøjelsesproblemer eller mavesår).
 • Antiviral medicin til behandling af hiv-infektion (proteasehæmmere f.eks. indinavir eller ritonavir).
 • Ciclosporin (til forebyggelse af afstødning af organer efter transplantation samt til behandling af leddegigt eller psoriasis).
 • Medicin mod epilepsi (f.eks. carbamezepin, phenobarbital eller phenytoin).
 • Medicin mod depression (f.eks. amitriptylin, citalopram eller fluoxetin) eller angst (f.eks. diazepam).
 • Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Din læge vil kontrollere blodets evne til at størkne under behandlingen.
 • Calciumantagonister eller betablokkere, som bruges til behandling af for højt blodtryk eller hjerteproblemer (f.eks. amlodipin, verapamil eller propranolol).
 • Statiner, som bruges til at nedsætte kolesterol i blodet (f.eks. atorvastatin eller simvastatin).

Graviditet og amning

Du må ikke tage Modafinil Bluefish, hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid. 


Modafinil mistænkes for at forårsage misdannelser, hvis det anvendes under graviditet. 


Tal med lægen om velegnede præventionsmetoder, mens du tager Modafinil Bluefish (og to måneder efter, behandlingen er ophørt), eller hvis du er i tvivl om noget. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Modafinil Bluefish kan forårsage sløret syn eller svimmelhed hos op til 1 ud af 10 personer. Forsøg ikke at køre bil eller motorcykel eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du føler dig påvirket af medicinen eller stadig føler dig meget træt. 

Modafinil Bluefish indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Modafinil Bluefish indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 100 mg tablet, dvs. dem er i det væsentlige natrium-fri. 

3. Sådan skal du tage Modafinil Bluefish

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Tabletterne skal sluges hele med vand. 

 

Voksne 

Den anbefalede dosis er 200 mg dagligt. Du kan enten tage denne dosis en gang dagligt (om morgenen) eller fordelt på to daglige doser (100 mg om morgenen og 100 mg midt på dagen). 

 

Din læge kan i nogle tilfælde beslutte at forhøje din dosis til højst 400 mg dagligt.  

 

Ældre patienter (over 65 år) 

Den sædvanlige dosis er 100 mg dagligt. 

 

Din læge vil kun øge din dosis (til højst 400 mg dagligt), hvis du ikke har nyre- eller leverproblemer.  

 

Voksne med alvorlige nyre- og leverproblemer 

Den sædvanlige dosis er 100 mg dagligt. 

 

Din læge vil jævnligt kontrollere din behandling for at sikre, at den passer til dig. 

Hvis du har taget for mange Modafinil Bluefish tabletter

Hvis du tager for mange tabletter, kan du få kvalme eller blive rastløs, desorienteret, konfus, ophidset, urolig og bange eller opstemt. Du kan også få søvnbesvær, diarré, hallucinationer (fornemme ting, som ikke er virkelige), brystsmerter, ændringer i hjertefrekvensen eller blodtryksforhøjelse. 

 

Kontakt straks skadestue eller læge, hvis du har taget for meget Modafinil Bluefish. Tag denne indlægsseddel og resten af tabletterne med. 

Hvis du har glemt at tage Modafinil Bluefish

Hvis du har glemt at tage din medicin, så tag den næste dosis til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Stop med at tage medicinen og fortæl straks din læge, hvis:  

 • Du pludseligt får vejrtrækningsbesvær, hvæsende vejrtrækning eller hævelse af ansigt, mund eller hals.
 • Du får hududslæt eller kløe (især hvis det er over hele kroppen). Alvorlige udslæt kan forårsage blæredannelse eller afskalning af huden samt sår i mund, øjne, næse eller kønsdele. Du kan evt. også få feber og unormale blodprøve-resultater.
 • Du føler nogen som helst forandringer i din mentale tilstand og velbefindende. Dette kan være:
  • humørsvingninger eller unormale tanker,
  • aggression eller fjendtlighed,
  • glemsomhed eller konfusion,
  • ekstrem lykkefølelse,
  • overdreven opstemthed eller hyperaktivitet,
  • ængstelse eller nervøsitet,
  • depression, selvmordstanker eller selvmordsrelateret adfærd,
  • ophidselse eller psykose (realitetstab, som kan omfatte vrangforestillinger eller fornemmelse af ting, som ikke er virkelige), personlighedsforstyrrelse eller føle sig uengageret eller paralyseret.

Andre bivirkninger inkluderer følgende:  

 

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke mere end 1 ud af 10 brugere): 

 • Hovedpine

 

Almindelige bivirkninger (kan påvirke mindre end 1 ud af 10 brugere): 

 • Svimmelhed
 • Søvnighed, ekstrem træthed eller søvnløshed
 • Opmærksomhed på din hjerterytme, som kan være hurtigere end normalt
 • Brystsmerter
 • Rødmen/blussen
 • Tør mund
 • Appetittab, kvalme, mavesmerter, fordøjelsesproblemer, diarré eller forstoppelse
 • Svækkelse
 • Følelsesløshed eller prikkende fornemmelse i hænder og fødder
 • Sløret syn
 • Unormale resultater af blodprøver, der viser, hvordan din lever fungerer (øget niveau af leverenzymer)
 • Pirrelighed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 brugere): 

 • Rygsmerter, nakkesmerter, muskelsmerter, muskelsvaghed, kramper i benene, ledsmerter samt trækninger eller rysten
 • Svimmelhed
 • Problemer med at bevæge musklerne jævnt eller andre bevægelsesproblemer, muskelspændinger, koordinationsbesvær
 • Høfebersymptomer herunder kløende/løbende næse eller tåreflåd
 • Forværring af hoste eller astma, stakåndethed
 • Hududslæt, akne eller hudkløe
 • Svedtendens
 • Ændringer i blodtryk (forhøjet eller nedsat), unormalt ekg (måling af hjertets elektriske aktivitet) og uregelmæssig eller usædvanlig langsom hjerterytme
 • Synkebesvær, hævet tunge eller mundsår
 • Luft i maven, sure opstød, øget appetit, vægtændringer, tørst eller smagsændringer
 • Opkastning
 • Migræne
 • Taleproblemer
 • Sukkersyge (diabetes) med forhøjet blodsukker
 • Forhøjet kolesterolniveau i blodet
 • Hævede hænder eller fødder
 • Afbrudt søvn eller unormale drømme
 • Nedsat sexlyst
 • Næseblod, ondt i halsen eller bihulebetændelse
 • Synsforstyrrelser eller tørre øjne
 • Unormal urin eller hyppigere vandladning
 • Uregelmæssige menstruationer
 • Unormale blodprøveresultater, som viser, at antallet af hvide blodlegemer er forandret
 • Rastløshed med øget kropsbevægelse.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Modafinil Bluefish indeholder:

 • Aktivt stof: En tablet indeholder 100 mg modafinil.
 • Øvrige indholdsstoffer: povidon, lactosemonohydrat, prægelatineret stivelse, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, talcum, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Modafinil Bluefish er hvide runde, bikonvekse tabletter uden ujævnheder, 9 mm. 

 

Modafinil Bluefish fås i PVC/Aluminiumblisterpakninger med 20, 30, 50, 60, 90 eller 100 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bluefish Pharmaceuticals AB  

Gävlegatan 22 

113 30 Stockholm  

Sverige 

Fremstiller

Lacer S.A. 

Boters, 5. Parc Tecnológic del Vallès  

08290 Cerdanyola del Vallès  

Barcelona 

Spanien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemsland 

Lægemidlets navn 

Danmark 

Modafinil Bluefish 

Sverige (RMS) 

Modafinil Bluefish 

Island 

Modafinil Bluefish 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...