Moviprep Appelsin

pulver til oral opløsning

Norgine B.V.

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Moviprep Appelsin, pulver til oral opløsning 

Macrogol 3350, vandfrit natriumsulfat, natriumchlorid, kaliumchlorid,ascorbinsyre og natriumascorbat. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

For at opnå de bedste resultater er det vigtigt, at du er omhyggelig med blanding samt indtagelsen af Moviprep Appelsin 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Moviprep Appelsin
 3. Sådan skal du bruge Moviprep Appelsin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Moviprep Appelsin er et afføringsmiddel med appelsinsmag. Pulveret er fordelt på 4 breve. Der er 2 store breve (brev A) og to små breve (brev B). Du har brug for alle disse til 1 behandling. 

 

Moviprep Appelsin er beregnet til brug hos voksne patienter til at rense tarmene, så de er klar til undersøgelse. Moviprep Appelsin virker ved at tømme indholdet af tarmene, så du må forvente at få en vandig afføring. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Moviprep Appelsin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Moviprep Appelsin:

 • hvis du er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Moviprep Appelsin (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en blokering i tarmen
 • hvis din tarmvæg er perforeret
 • hvis du har problemer med at tømme tarmen
 • hvis du lider af tarmslyng (kan ofte forekomme efter en operation i bughulen)
 • hvis du lider af fenylketonuri. Dette er en arvelig sygdom, hvor kroppen ikke kan omsætte en særlig aminosyre. Moviprep Appelsin indeholder en fenylalaninkilde
 • hvis din krop ikke kan producere tilstrækkeligt med glucose-6-fosfatdehydrogenase
 • hvis du lider af toksisk megacolon (en alvorlig type af akut tarmbetændelse)

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis din helbredstilstand er dårlig eller du har en alvorlig medicinsk lidelse, bør du være specielt opmærksom på de mulige bivirkninger, som er anført under punkt 4. Kontakt din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl. 

 

Kontakt lægen, apotekspersonalet, eller sundhedspersonalet før du bruger Moviprep Appelsin, hvis du har/lider af noget af følgende: 

 • fejlsynker (selv tynde væsker)
 • tendens til at gylpe væske, mad eller syre op fra maven
 • nedsat nyrefunktion
 • hjertesvigt eller hjertesygdom inklusiv højt blodtryk, uregelmæssig hjerterytme eller hjertebanken
 • lidelser i skjoldbruskkirtlen
 • væskemangel
 • en tarmlidelse med akut opblussende betændelse (Crohn´s sygdom eller colitis ulcerosa).

 

Moviprep Appelsin bør ikke anvendes til patienter med bevidsthedssvækkelse uden nøje medicinsk overvågning. 

Børn og unge

Moviprep bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Moviprep Appelsin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Hvis du tager anden medicin, så tag denne mindst 1 time før eller tidligst 1 time efter du indtager Moviprep Appelsin, da medicinen kan skylles gennem fordøjelseskanalen og dermed ikke virke optimalt. 

Brug af Moviprep Appelsin sammen med mad og drikke

Du bør ikke indtage fast føde fra starten af behandlingsforløbet og indtil den kliniske undersøgelse er afsluttet. 

 

Når du tager Moviprep Appelsin skal du fortsætte med at drikke meget vand. Væskeindholdet i en Moviprep Appelsin opløsning kan ikke erstatte dit sædvanlige væskeindtag. 

Graviditet, amning og fertilitet

Der findes ingen data om anvendelsen af Moviprep Appelsin under graviditet eller amning, og det bør kun anvendes, hvis lægen finder det nødvendigt. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Moviprep Appelsin påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Moviprep Appelsin indeholder natrium, kalium og en fenylalaninkilde

Dette lægemiddel indeholder 8,4 g natrium (hovedbestanddelen i køkkensalt/bordsalt) pr. behandlingsforløb. (Et behandlingsforløb består af to liter Moviprep Appelsin). Dette svarer til 420% af WHO´s anbefalede maksimale daglige indtag af natrium for en voksen. Dette bør tages i betragtning for patienter, der er på en diæt med lavt natriumindhold. Kun en del (op til 2,6 g pr. behandlingsforløb) af natriummet optages. 


Dette lægemiddel indeholder 1,1 g kalium pr. behandlingsforløb. ( Et behandlingsforløb består af to liter Moviprep Appelsin ). Dette bør tages i betragtning for patienter med nedsat nyrefunktion eller patienter der er på en kaliumfattig diæt. 


Lægemidlet indeholder en fenylalaninkilde, der kan være skadelig for personer med fenylketonuri. 


Hvis din læge har fortalt dig, at du er overfølsom over for nogle sukkerarter, så kontakt din læge før du tager dette lægemiddel. 

3. Sådan skal du bruge Moviprep Appelsin

Tag altid Moviprep Appelsin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Den sædvanlige dosis er 2 liter opløsning, som tilberedes som følger: 

 

Denne pakning indeholder 2 gennemsigtige poser, som hver indeholder 2 breve: brev A og brev B. Hvert sæt breve (A og B) opløses i vand for at give en liter opløsning. Hele pakningen er derfor tilstrækkelig til at fremstille to liter Moviprep Appelsinopløsning. 

 

Før du tager Moviprep Appelsin, skal du læse følgende instruktioner grundigt. Du har behov for at vide: 

 • hvornår du skal tage Moviprep Appelsin
 • hvordan Moviprep Appelsinopløsningen fremstilles
 • hvordan Moviprep Appelsin indtages
 • hvad du kan forvente, der vil ske

 

Hvornår skal du tage Moviprep Appelsin?  

 

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Din behandling med Moviprep Appelsin skal være afsluttet før undersøgelsen. 

 

Denne behandling kan tages enten som en delt dosis eller som en enkeltdosis som beskrevet nedenfor:  

 

For undersøgelser hvor du lægges til at sove (ved brug af fuld narkose) : 

 1. Delt dosis: en liter Moviprep Appelsin om aftenen før undersøgelsen og en liter Moviprep Appelsin tidligt om morgenen på dagen for undersøgelsen. Sørg for at indtagelse af Moviprep, Appelsin såvel som andre klare væsker, er afsluttet mindst to timer før undersøgelsen starter.
 2. Enkelt dosis: to liter Moviprep Appelsin om aftenen før undersøgelsen eller to liter Moviprep Appelsin om morgenen på dagen for undersøgelsen. Sørg for at indtagelse af Moviprep, Appelsin såvel som andre klare væsker, er afsluttet mindst to timer før undersøgelsen starter.

 

For undersøgelser, hvor det ikke er nødvendigt, at du lægges til at sove (der bruges ikke fuld narkose): 

 1. Delt dosis: en liter Moviprep Appelsin om aftenen før undersøgelsen og en liter Moviprep Appelsin tidligt om morgenen på dagen for undersøgelsen. Sørg for at indtagelse af Moviprep, Appelsin såvel som andre klare væsker, er afsluttet mindst en time før undersøgelsen starter.
 2. Enkelt dosis: to liter Moviprep Appelsin om aftenen før undersøgelsen eller to liter Moviprep Appelsin om morgenen på dagen for undersøgelsen. Sørg for at indtagelse af Moviprep Appelsin er afsluttet mindst to timer før undersøgelsen starter. Sørg for at indtagelse af andre klare væsker, er afsluttet mindst en time før undersøgelsen starter.

 

Vigtigt: Indtag ingen fast føde fra det tidspunkt, hvor du begynder at indtage Moviprep Appelsin og indtil undersøgelsen er afsluttet. 

 

Sådan fremstilles Moviprep Appelsin 

 • Åbn den ene gennemsigtige pose og tag brev A og B ud.
 • Hæld indholdet af BÅDE brev A og brev B i en 1 liters beholder.
 • Tilsæt vand op til en liter mærket på kanden og rør rundt indtil alt pulver er opløst og Moviprep Appelsin-opløsningen er klar eller svagt uklar. Dette kan tage op til 5 minutter.

Moviprep Appelsin Appelsin Norgine BV, pulver til oral opløsning 

 

Sådan indtages Moviprep Appelsin 

Drik den første liter Moviprep Appelsinopløsning i løbet af 1-2 timer. Forsøg at drikke et glas hvert 10.- 15. minut. 

 

Når du er klar, kan du lave og drikke den anden liter Moviprep Appelsinopløsning med brev A og B fra den sidste pose. 

Under behandlingsforløbet anbefales det at drikke yderligere en liter klar væske for at forhindre, at du kommer i væskeunderskud. Vand, klar suppe, frugtjuice (uden frugtkød), læskedrikke, te eller kaffe (uden mælk) er alle velegnede.  

 

Disse drikkevarer kan indtages indtil senest to timer før undersøgelsen, hvis der anvendes fuld narkose, eller indtil senest en time før undersøgelsen, hvis der ikke anvendes fuld narkose. 

 

Du kan forvente følgende  

Når du begynder at drikke Moviprep Appelsinopløsningen, er det vigtigt, at du opholder dig i nærheden af et toilet. På et tidspunkt vil du begynde at få vandig afføring. Dette er helt normalt og viser, at Moviprep Appelsin-opløsningen virker. Afføringen vil standse kort efter, at du er færdig med at drikke. 

 

Hvis du følger disse instruktioner, vil din tarm være renset, og dette vil hjælpe dig til en vellykket undersøgelse. Du bør beregne tilstrækkelig med tid efter du har drukket det sidste til at transportere dig hen til stedet, hvor koloskopien skal udføres. 

Hvis du har taget for meget Moviprep Appelsin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Moviprep Appelsin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

Hvis du tager mere Moviprep Appelsin end du bør, kan du udvikle en kraftig diarré, som kan føre til væskemangel. Drik store mængder væske, især frugtjuice. Hvis du er bekymret, skal du kontakte din læge eller apoteket. 

Hvis du har glemt at tage Moviprep Appelsin

Hvis du glemmer at tage en dosis Moviprep Appelsin, så tag den så snart, du kommer i tanker om det. Hvis der er gået adskillige timer over tiden, hvor du skulle have taget den, så kontakt din læge eller apoteket for råd.
Når du tager Moviprep Appeksin i delte doser er det vigtigt, at du har indtaget alt Moviprep Appelsin 

 • mindst 1 time før undersøgelsen (uden fuld bedøvelse)
 • mindst 2 timer før undersøgelsen (med fuld bedøvelse).

 

Når du tager al Moviprep Appelsin som en enkelt dosis om morgenen inden undersøgelsen, er det vigtigt, du har indtaget al Moviprep Appeksin mindst 2 timer før undersøgelsen. 

 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

 

Hvis du har yderligere spørgsmål, så spørg din læge eller apoteket. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Det er normalt at få diarré, når du tager Moviprep Appelsin. 

 

Stop med at indtage Moviprep Appelsin og kontakt straks en læge hvis du får nogle af følgende bivirkninger: 

 • udslæt eller kløe
 • hævelse i ansigtet, af anklerne eller noget andet sted på kroppen
 • hjertebanken
 • ekstrem træthed
 • åndenød

 

Disse er symptomer på en alvorlig allergisk reaktion 

Hvis du ikke har afføring inden for 6 timer efter at have taget Moviprep Appelsin, skal du ikke tage mere, men straks kontakte din læge. 

 

Andre bivirkninger inkluderer: 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 behandlede): Mavesmerter, oppustet mave, træthed, følelse af utilpashed, ømhed omkring endetarmen og kvalme. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede): Sult, søvnproblemer, svimmelhed, hovedpine, opkastning, fordøjelsesforstyrrelser, tørst, og kuldegysninger. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 ud af 100 behandlede): Utilpashed, synkebesvær og forandringer i leverfunktionen. 

 

Følgende bivirkninger er til tider set, men det er ikke kendt, hvor ofte de forekommer, fordi frekevensen ikke kan estimeres ud fra de tilgængelige data: flatulens (luftafgang fra tarmen), midlertidig øgning i blodtryk, uregelmæssig hjerterytme eller hjertebanken, dehydrering, opkastningsfornemmelser (forsøg på opkast), meget lave natriumniveauer i blodet, der kan forårsage krampeanfald. Ændringer i saltniveauerne i blodet som f.eks. nedsat bicarbonat, forhøjet eller nedsat calcium, forhøjet eller nedsat klorid og nedsat fosfat. Kalium- og natriumniveauer i blodet kan også falde. 

 

Disse reaktioner forekommer sædvanligvis kun under behandlingforløbet. Skulle de vedvare, skal du kontakte din læge. 

 

Der kan forekomme allergiske reaktioner, som kan give hududslet, kløe, rødme af huden eller nældefeber, hævede hænder, fødder eller ankler, hovedpine, hjertebanken eller åndenød. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Moviprep Appelsin efter den udløbsdato, som er angivet på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Bemærk venligst at udløbsdatoen kan være forskellig på de forskellige breve. 

 

Opbevar Moviprep Appelsin ved stuetemperatur (under 25° C). 

 

Efter at have opløst Moviprep Appelsin i vand skal opløsningen opbevares tildækket ved stuetemperatur (under 25 °C).  

Den kan også opbevares i køleskab (2°C - 8°C). Tilberedt opløsning må ikke opbevares mere end 24 timer. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Moviprep Appelsin indeholder:

Brev A indeholder følgende aktive stoffer:  

Macrogol (også kendt som polyethylenglycol) 3350 100 g 

Vandfrit natriumsulfat 7,500 g 

Natriumchlorid 2,691 g 

Kaliumchlorid 1,015 g 

 

Brev B indeholder følgende aktive stoffer:  

Ascorbinsyre 4,700 g 

Natriumascorbat 5,900 g 

 

Koncentrationen af elektrolytter efter at begge breve er anvendt til fremstilling af én liter opløsning er som følger: 

Natrium 181,6 mmol/l (heraf kan højst 56,2 mmol absorberes) 

Sulfat 52,8 mmol/l 

Chlorid 59,8 mmol/l 

Kalium 14,2 mmol/l 

Ascorbat 29,8 mmol/l 

 

Øvrige indholdsstoffer er: 

Appelsinaroma (indeholdende naturlige aromastoffer og tilsætningsstoffer, maltodextrin, dextrose) og sødestofferne aspartam (E951) og acesulfamkalium (E950). 

Udseende og pakningsstørrelser

Pakningen indeholder to gennemsigtige poser, hver med et par breve: brev A og brev B. Hvert sæt breve (A og B) er beregnet til opløsning i 1 liter vand. 

 

Moviprep Appelsin pulver til oral opløsning fås i pakninger med 1, 10, 40, 80, 160 og 320 enkeltbehandlinger. Hospitalspakninger med 40 enkeltbehandlinger. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Norgine BV 

Antonio Vivaldistraat 150 

1083 HP Amsterdam 

Holland 

Lokal repræsentant

Norgine Danmark A/S  

Lyskær 1, 3. 

2730 Herlev 

Fremstiller:

Norgine Limited, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan CF82 8SJ, Storbritannien 

 

eller 

 

Sophartex, 21 Rue du Pressoir, 28500 Vernouillet, Frankrig 

 

eller 

 

Norgine BV, Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Holland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Østrig, Tyskland, Irland,Holland og Storbritannien: 

Moviprep Orange 

Belgien,Luxemborg: 

Moviprep Sinaas/Orange 

Danmark : 

Moviprep Appelsin 

Finland : 

Moviprep Appelsiini 

Italien : 

Moviprep Arancio 

Spanien: 

Moviprep gusto naranja 

Sverige : 

Movprep Apelsin 

 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er kun tiltænkt læger og sundhedspersonale: 

 

Til sundhedspersonalet: 

 

Moviprep Appelsin bør gives med forsigtighed til svage patienter med dårligt helbred eller patienter med alvorlige kliniske lidelser som f.eks.: 

 • nedsat kvælningsrefleks eller tendens til aspiration eller refluks af maveindhold
 • svækket bevidsthedstilstand
 • alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatinin clearance < 30 ml/min)
 • nedsat hjertefunktion (NYHA klasse III eller IV)
 • risiko for uregelmæssig hjerterytme, for eksempel for de, der er i behandling for hjerte-kar sygdomme eller de, der har lidelser i skjoldbruskkirtlen
 • væskemangel
 • alvorlige akutte inflammatoriske tarmlidelser.

 

Dehydrering bør behandles inden anvendelse af Moviprep Appelsin. 

 

Patienter med svækket bevidsthedstilstand eller patienter med tendens til aspiration eller regurgitation bør observeres nøje under administrationen, især ved nasogastrisk administration. 

 

Moviprep Appelsin må ikke gives til bevidstløse patienter. 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret Februar 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...