Moxifloxacin "2care4"

filmovertrukne tabletter 400 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Moxifloxacin 2care4 400 mg filmovertrukne tabletter 

Moxifloxacin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Moxifloxacin 2care4
 3. Sådan skal du tage Moxifloxacin 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Moxifloxacin 2care4 indeholder det aktive stof moxifloxacin, der tilhører en gruppe antibiotika kaldet fluoroquinoloner. Moxifloxacin 2care4 virker ved at dræbe bakterier, der forårsager infektioner. 


Moxifloxacin 2care4 anvendes til behandling af voksne over 18 år med følgende bakterielle infektioner, der er forårsaget af bakterier, som moxifloxacin virker mod. Moxifloxacin 2care4 bør kun anvendes til behandling af disse infektioner, hvis normale former for antibiotika ikke kan bruges eller ikke har virket: 


Bihulebetændelse, pludselig forværring af kronisk bronkitis eller lungebetændelse, som man har fået uden for hospitalet (med undtagelse af alvorlige tilfælde). 


Mild til moderat betændelse i de øvre dele af kvindens underliv (bækkenbetændelse), herunder betændelse i æggelederne og i livmoderens slimhinder. Det er ikke tilstrækkeligt at behandle disse typer betændelsestilstande kun med Moxifloxacin 2care4-tabletter, og din læge skal ordinere yderligere et antibiotikum udover Moxifloxacin 2care4-tabletter til behandling af betændelsestilstande i de øvre dele af kvindens underliv (se afsnit 2: Det skal du vide, før du begynder at tage Moxifloxacin 2care4….Advarsler og forsigtighedsregler ….Før du tager dette lægemiddel). 


Hvis følgende infektioner, der skyldes bakterier, er blevet bedre under den indledende behandling med Moxifloxacin 2care4-infusionsvæske, kan du også få Moxifloxacin 2care4-tabletter af din læge for at fuldende behandlingen: Lungeinfektion (lungebetændelse) erhvervet uden for hospitalet, infektioner i hud og bløddele. Moxifloxacin 2care4-tabletter bør ikke anvendes som første behandling ved nogen type for infektion i hud og bløddele eller ved alvorlige infektioner i lungerne. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Moxifloxacin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 


Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om du tilhører en af patientgrupperne nedenfor. 

Tag ikke Moxifloxacin 2care4:

 • hvis du er allergisk over for moxifloxacin, andre quinolonantibiotika eller et af de øvrige indholdsstoffer i Moxifloxacin 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er gravid eller ammer.
 • hvis du er under 18 år.
 • hvis du tidligere har haft senesygdomme i senerne eller sygdomme, der var relateret til behandling med quinolonantibiotika (se afsnittet Advarsler og forsigtighedsregler og afsnit 4. Bivirkninger).
 • hvis du er født med eller har haft en sygdom, der giver unormal hjerterytme (set på et ekg, registrering af hjertets elektriske impulser), har ubalance i blodets saltindhold (specielt lavt kalium eller magnesium), har meget langsom hjerterytme (kaldet bradykardi), har et svagt hjerte (hjerteinsufficiens), tidligere har haft unormal hjerterytme, eller tager anden medicin, der kan give unormale ekg-ændringer (se afsnittet Brug af anden medicin sammen med Moxifloxacin 2care4). Dette skyldes, at Moxifloxacin 2care4 kan give ændringer i ekg’et, der er en forlængelse af QT-intervallet, dvs. en forsinket overførsel af elektriske signaler.
 • hvis du har en alvorlig leversygdom eller stigning i leverenzymerne (transaminaserne), der er mere end 5 gange højere end den normale øvre grænse.

Advarsler og forsigtighedsregler

Før du tager dette lægemiddel
Du må ikke tage antibakterielle lægemidler med fluoroquinolon/quinolon, herunder Moxifloxacin 2care4, hvis du tidligere har oplevet alvorlige bivirkninger, når du har taget quinolon eller fluoroquinolon. I denne situation skal du informere lægen hurtigst muligt.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Moxifloxacin 2care4. 

 • Moxifloxacin 2care4 kan ændre hjertets ekg, særligt hvis du er en kvinde eller er ældre. Hvis du samtidig tager medicin der nedsætter blodets kaliumniveau, skal du kontakte lægen, før du tager Moxifloxacin 2care4 (se også afsnittene Tag ikke Moxifloxacin 2care4 og Brug af anden medicin sammen med Moxifloxacin 2care4).
 • Hvis du lider af epilepsi eller en tilstand, hvor du ofte får kramper, skal du kontakte lægen inden du begynder at tage Moxifloxacin 2care4.
 • Hvis du har eller har haft mentale helbredsproblemer, skal du kontakte lægen, før du tager Moxifloxacin 2care4.
 • Hvis du lider af myasthenia gravis, kan behandling med Moxifloxacin 2care4 forværre symptomerne for sygdommen. Hvis du tror, at du er ramt af sygdommen, kontakt da din læge.
 • Hvis du er diagnosticeret med en udposning på en stor blodåre (aortaaneurisme eller perifer aneurisme i en stor blodåre).
 • Hvis du tidligere har haft et tilfælde af aortadissektion (en rift i aortavæggen).
 • Hvis der i din familie tidligere har været et tilfælde af aortaaneurisme eller aortadissektion eller andre risikofaktorer eller prædisponerende sygdomme (f.eks. bindevævssygdom som Marfans syndrom eller vaskulær Ehlers-Danlos syndrom eller karsygdomme som f.eks. Takayasu arteritis (blodårebetændelse), kæmpecelle arteritis, Behcets sygdom, for højt blodtryk eller kendt aterosklerose (åreforkalkning)).
 • Hvis du eller nogen i din familie har glucose-6-phosphat-dehydrogenase-mangel (en sjælden arvelig sygdom), skal du informere lægen, der vil fortælle, om Moxifloxacin 2care4 er velegnet til dig.
 • Moxifloxacin 2care4 må ikke anvendes, hvis du har en kompliceret betændelse i den øvre del af underlivet (f.eks. i forbindelse med en byld i æggelederne og æggestokken eller i bækkenet), hvor din læge skønner, at behandling via indsprøjtning er nødvendig.
 • Din læge skal desuden ordinere anden antibiotisk medicin ud over Moxifloxacin 2care4 til behandling af mild til moderat betændelse i den øvre del af underlivet. Hvis dine symptomer ikke bedres efter tre dages behandling, skal du kontakte din læge.

Når du tager Moxifloxacin 2care4

 • Hvis du får hjertebanken eller uregelmæssig hjerterytme under behandlingen, skal du straks fortælle det til din læge. Din læge kan have brug for at udføre et ekg for at måle din hjerterytme.
 • Risikoen for hjerteproblemer kan øges med øget dosis. Derfor bør den anbefalede dosis følges.
 • Der er en sjælden risiko for at du vil opleve en alvorlig, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/shock) selv ved den første dosis. Symptomerne er følgende: brystspænding, svimmelhed, følen sig syg eller nær ved at besvime, eller oplever svimmelhed, når du rejser dig. Hvis du oplever ovenstående, skal du stoppe med at tage Moxifloxacin 2care4 og kontakte lægen straks.
 • Moxifloxacin 2care4 kan give hurtig og alvorlig betændelse i leveren, som kan udvikle sig til livstruende leversvigt (herunder tilfælde af dødsfald, se afsnit 4. Bivirkninger). Kontakt din læge, før du fortsætter behandlingen, hvis du opdager tegn på hurtig tiltagende utilpashed og/eller føler dig syg i forbindelse med gulfarvning af det hvide i øjnene, mørk urin, kløe af huden, tendens til at bløde eller leverrelateret hjernesygdom (symptomer på nedsat leverfunktion eller en hurtigt indsættende og alvorlig betændelse i leveren).
 • Hvis du får hududslæt eller blistre og/eller afskalling af hud og/eller slimhindebetændelse (se afsnit 4. Bivirkninger), skal du omgående kontakte din læge, inden du fortsætter behandlingen.
 • Quinolon-antibiotika, herunder Moxifloxacin 2care4, kan forårsage kramper. Hvis du får kramper, skal du straks holde op med at tage Moxifloxacin 2care4 og kontakte din læge.
 • Langvarige, invaliderende og muligvis varige alvorlige bivirkninger
  Antibakterielle lægemidler med fluoroquinolon/quinolon, herunder Moxifloxacin 2care4, er blevet forbundet med meget sjældne men alvorlige bivirkninger, hvoraf nogle af dem er langvarige (fortsætter i måneder eller år), invaliderende eller muligvis varige. De omfatter smerter i sener, muskler og led i de øvre og nedre lemmer, gangbesvær, unormale fornemmelser, såsom prikken og stikken, snurren, kildren, følelsesløshed eller brændende fornemmelse (paræstesi), sanseforstyrrelser, herunder nedsat syn, smags- og lugtesans og hørelse, depression, hukommelsessvigt, udpræget træthed og svære søvnforstyrrelser. Hvis du oplever nogen af disse bivirkninger, efter du har taget Moxifloxacin 2care4, skal du straks kontakte lægen, før du fortsætter behandlingen. Du og din læge vil beslutte, om du skal fortsætte behandlingen, hvor brug af et antibiotikum fra anden klasse også overvejes.
 • Du kan i sjældne tilfælde opleve symptomer på nervbeeskadigelse (neuropati), såsom smerter, brændende fornemmelse, prikken, følelsesløshed og/ eller svaghed, især i fødder og ben eller i hænder og arme. Hvis dette sker, skal du stoppe med at tage Moxifloxacin 2care4 og straks informere lægen for at forhindre, at der udvikles en potentielt varig tilstand.
 • Du kan få mentale helbredsproblemer, den første gang du tager quinolon-antibiotika, herunder Moxifloxacin 2care4. I meget sjældne tilfælde har depression eller mentale helbredsproblemer medført selvmordstanker og selvskadende adfærd som f.eks. selvmordsforsøg (se afsnit 4. Bivirkninger). Hvis du får sådanne reaktioner, skal du straks ophøre med at tage Moxifloxacin 2care4 og kontakte lægen.
 • Du kan få diaré under behandlingen, eller efter behandlingen, med antibiotika, herunder Moxifloxacin 2care4. Hvis det bliver alvorligere eller er vedvarende, eller hvis du opdager blod eller slim i afførringen, skal du straks stoppe med at tage Moxifloxacin 2care4 og kontakte lægen. I denne situation skal du ikke tage medicin, der stopper eller nedsætter tarmens bevægelighed.
 • Smerter og hævelse af led og betændelse eller bristning af sener kan forekomme i sjældne tilfælde (se afsnittet ”Tag ikke Moxifloxacin 2care4”, og afsnit 4. ”Bivirkninger”). Din risiko er øget, hvis du er ældre (over 60 år), har gennemgået en organtransplantation, har nyreproblemer eller hvis du bliver behandlet med kortikosteroider. Der kan opstå betændelse og bristning af sener i løbet af de første 48 timers behandling, og endda op til flere måneder, efter du er stoppet behandlingen med Moxifloxacin 2care4. Ved det første tegn på smerter eller betændelse i en sene (for eksempel i din ankel, håndled, albue, skulder eller knæ), skal du holde op med at tage Moxifloxacin 2care4, kontakte lægen og hvile det smertefulde område. Undgå al unødvendig motion, da det kan øge risikoen for en senebristning.
 • Hvis du pludseligt får kraftige smerter i maven, brystet eller ryggen, skal du straks tage på skadestuen.
 • Hvis du er ældre og har nyreproblemer, skal du sørge for at indtage tilstrækkelig væske, da dehydrering kan øge risikoen for nyresvigt.
 • Hvis dit syn bliver forringet, eller øjnene bliver påvirket på anden måde, skal du straks kontakte lægen (se afsnittet Trafik- og arbejdssikkerhed og 4. Bivirkninger).
 • Antibiotika af fluoroquinolon-typen kan give forstyrrelser i blodsukkeret, herunder både et fald i blodsukkeret til under normalt niveau (hypoglykæmi) og en stigning i blodsukkeret til over normalt niveau (hyperglykæmi) (se afsnit 4: Bivirkninger). Hos patienter behandlet med Moxifloxacin 2care4 forekom forstyrrelser i blodsukkeret hovedsageligt hos ældre diabetespatienter, der fik samtidig behandling med diabetesmedicin, der sænker blodsukkeret (f.eks. sulfonylurea), og som tages via munden eller med insulin. Der er blevet rapporteret bevidsthedstab på grund af alvorlig reduktion i blodsukkeret (hypoglykæmisk koma). Hvis du har diabetes, skal dit blodsukker kontrolleres omhyggeligt.
 • Quinolon-antibiotika kan gøre huden mere følsom over for sollys eller UV-lys. Du bør undgå langvarigt ophold i sollys eller stærkt sollys, og bør ikke anvende solarium eller andre UV-lamper mens du anvender Moxifloxacin 2care4.
 • Virkningen af moxifloxacin injektionsvæske, opløsning kendes ikke ved behandling af alvorlige forbrændinger, infektioner dybt nede i vævet og ved fodinfektioner med knoglemarvsbetændelse hos sukkersygepatienter.

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke gives til børn og teenagere under 18 år, da virkningen og sikkerheden ikke er fastslået for denne aldersgruppe (se afsnittet Tag ikke Moxifloxacin 2care4). 

Brug af anden medicin sammen med Moxifloxacin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Vær opmærksom på følgende for Moxifloxacin 2care4: 

 • Hvis du tager Moxifloxacin 2care4 og anden medicin, som påvirker dit hjerte, er der en øget risiko for ændringer i hjerterytmen. Derfor bør du ikke tage Moxifloxacin 2care4 sammen med følgende medicin: Medicin, der hører til gruppen af antiarytmika (f.eks. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), antipsykotika (f.eks. phentiaziner, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. saquinavir, sparfloxacin, intravenøs erythromycin, pentamidin, malariamidler især halofantrin), visse antihistaminer (f.eks. terfenadin, astemizol, mizolastin), og anden medicin (f.eks. cisaprid, intravenøs vinkamin, bepridil og difemanil).
 • Fortæl det til lægen, hvis du tager andre former for medicin, der kan sænke indholdet af kalium i blodet (f.eks. visse diuretika, visse afføringsmidler og lavementer [høje doser] eller kortikosteroider [betændelseshæmmende midler], amphotericin B) eller medføre langsom hjerterytme, da det også kan øge risikoen for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, mens du tager Moxifloxacin 2care4.
 • Andre lægemidler, som indeholder magnesium eller aluminium, som f.eks. syreneutraliserende midler for dårlig mave, eller anden medicin der indeholder jern eller zink, lægemidler, der indeholder didanosin eller lægemidler der indeholder sucralfat til behandling af mave-tarm-forstyrrelser kan nedsætte virkningen af Moxifloxacin 2care4-tabletter. Tag derfor Moxifloxacin 2care4-tabletter 6 timer før eller efter indtagelsen af anden medicin.
 • Samtidig indtagelse af oralt medicinsk kul (indtaget via munden) og Moxifloxacin 2care4-tabletter nedsætter virkningen af Moxifloxacin 2care4. Det anbefales derfor, at denne medicin ikke anvendes samtidigt.
 • Hvis du for tiden indtager orale antikoagulantia (indtaget via munden) (f.eks. warfarin), kan det være nødvendigt, at lægen følger blodets størkningsevne.

Brug af Moxifloxacin 2care4 sammen med mad og drikke

Virkningen af Moxifloxacin 2care4 påvirkes ikke af mad, herunder mejeriprodukter. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Dyrestudier indikerer ikke, at din frugtbarhed vil blive nedsat ved at tage dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Moxifloxacin 2care4 kan medføre svimmelhed eller uklarhed. Du kan opleve et pludseligt, forbigående synstab, eller du kan besvime i kortere perioder. Hvis du bliver påvirket på denne måde, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

Moxifloxacin 2care4 indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. filmovertrukket tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Moxifloxacin 2care4

Tag altid Moxifloxacin 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Den anbefalede dosis for voksne er én 400 mg tablet dagligt. 


Moxifloxacin 2care4-tabletter er til anvendelse gennem munden. Tabletten synkes hel (for at forhindre en bitter smag) sammen med rigelig væske. Du kan tage Moxifloxacin 2care4 med eller uden føde. Det anbefales, at tabletten tages ca. på samme tidspunkt hver dag. 


Det er ikke nødvendigt at justere doseringen hos ældre patienter, patienter med lav kropsvægt eller hos patienter med nedsat nyrefunktion. 


Behandlingsvarigheden afhænger af infektionstypen. Hvis ikke andet er angivet af din læge, er den anbefalede behandlingsvarighed med filmovertrukne Moxifloxacin 2care4-tabletter: 

 • Pludselig forværring af kronisk bronkitis (akut forværring af kronisk obstruktiv lungesygdom herunder kronisk bronkitis) 5 - 10 dage
 • Lungebetændelse (pneumoni), som man har fået uden for hospitalet, undtagen i alvorlige tilfælde 10 dage
 • Akut betændelse i bihulerne (akut bakteriel sinusitis) 7 dage
 • Mild til moderat betændelse i de øvre dele af kvindens underliv (bækkenbetændelse), herunder betændelse i æggelederne og betændelse i livmoderslimhinden 14 dage


Når filmovertrukne Moxifloxacin 2care4-tabletter bruges til at fuldføre et behandlingforløb, der starter med Moxifloxacin 2care4-opløsning til infusion, er den anbefalede behandlingsvarighed som følger: 

 • Lungebetændelse (pneumoni), som man har fået uden for hospitalet. 7-14 dage
  De fleste patienter med lungebetændelse skiftede til oral behandling med filmovertrukne Moxifloxacin 2care4-tabletter inden for 4 dage.
 • Infektioner i hud og bløddele 7-21 dage
  De fleste patienter med infektioner i hud og bløddele skiftede til oral behandling med filmovertrukne Moxifloxacin 2care4-tabletter inden for 6 dage.


Det er vigtigt, at du færdiggøre forløbet af behandlingen, selv om du begynder at føle dig bedre efter et par dage. Hvis du stopper behandlingen for tidligt, vil betændelsetilstanden måske ikke blive helt helbredt, betændelsen kan vende tilbage eller din tilstand kan forværres, og du kan danne bakterier, der er resistente mod antibiotikummet. De anbefalede doser og behandlingsvarigheden bør ikke overskrides (se afsnit 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Moxifloxacin 2care4, Advarsler og forsigtighedsregler). 

Hvis du har taget for mange Moxifloxacin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Moxifloxacin 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis det er muligt, skal du tage de resterende tabletter, pakningen og denne indlægsseddel med til lægen eller apoteket for at vise, hvad du har indtaget. 

Hvis du har glemt at tage Moxifloxacin 2care4

Hvis du glemmer at tage din tablet, skal du tage den så snart du husker det samme dag. Hvis du ikke tager din tablet én dag, skal du tage den normale dosis (én tablet) den efterfølgende dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du er usikker på, hvad du skal gøre, så kontakt lægen eller apoteket. 

Hvis du holder op med at tage Moxifloxacin 2care4

Hvis du stopper behandlingen for tidligt, helbredes betændelsetilstanden måske ikke helt. Kontakt lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Moxifloxacin 2care4 før tid.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


De mest alvorlige bivirkninger, der er set under behandling med Moxifloxacin 2care4, er anført nedenfor. 


Hold op med at tage Moxifloxacin 2care4, og kontakt straks lægen, hvis du oplever noget af følgende. Du kan have brug for øjeblikkelig lægehjælp: 

 • unormal hurtig hjerterytme (sjælden bivirkning)
 • du pludselig føler dig utilpas eller observerer en gulfarvning af det hvide i øjnene, mørk urin, hudkløe, blødningstendens eller vanskeligt ved at tænke eller holde dig vågen (dette kan være tegn på leverbetændelse (fulminant leverbetændelse), hvilket potentielt kan med føre til livstruende leversvigt (meget sjælden bivirkning; der er set dødsfald)).
 • ændringer i hud og slimhinder som f.eks. smertefulde blærer i mund/næse eller ved penis/skede (Stevens-Johnson-syndrom eller giftig hudnekrose) (meget sjældne bivirkninger; potentielt livstruende)
 • en alvorlig, pludselig generel allergisk reaktion, herunder et sjældent livstruende shock (f.eks. åndedrætsbesvær, blodtryksfald, hurtig puls) (sjælden bivirkning)
 • hævelse, herunder hævelse i luftvejene (sjælden bivirkning; potentielt livstruende)
 • betændelse i blodkarrene (tegn herpå kan være røde pletter på huden, typisk på benene, eller ledsmerter) (meget sjælden bivirkning)
 • kramper (sjælden bivirkning)
 • problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerter, en brændende eller stikkende fornemmelse, følelsesløshed og/eller svaghed i arme eller ben (sjælden bivirkning)
 • depression (i meget sjældne tilfælde med selvskadende adfærd som f.eks. selvmordstanker eller selvmordsforsøg) (sjælden bivirkning)
 • vanvid (kan potentielt føre til, at man gør skade på sig selv, som f.eks. selvmordstanker eller selvmordsforsøg) (sjælden bivirkning)
 • alvorlig diarré indeholdende blod og slim (antibiotikarelateret tyktarmsbetændelse herunder pseudomembranøs kolitis), der i meget sjældne tilfælde kan udvikle sig til livstruende komplikationer (sjældne bivirkninger)
 • smerter og hævelser af sener (tendonitis) (sjælden bivirkning) eller seneforstrækning (meget sjælden bivirkning)


Kontakt desuden straks en øjenlæge, hvis du oplever: 

 • Forbigående synstab (meget sjælden bivirkning)
 • Ubehag eller smerter i øjnene, især på grund af lyseksponering (meget sjælden til sjælden bivirkning)


Hvis du har fået en livstruende uregelmæssig hjerterytme (Torsade de Pointes) eller hjertestop, mens du tager Moxifloxacin 2care4 (meget sjælden bivirkning), skal du straks fortælle den læge, der behandler dig, at du har taget Moxifloxacin 2care4 og undlade at genoptage behandlingen.

Der er i meget sjældne tilfælde set en forværring af symptomerne på myasthenia gravis. Hvis det sker, skal du straks kontakte lægen.

Hvis du har sukkersyge og du bemærker, at dit blodsukker stiger eller falder (sjælden eller meget sjælden bevirkning), skal du straks fortælle det til lægen. 


Du skal straks kontakte lægen, hvis du er ældre og har kendte nyreproblemer, og du oplever et fald i vandladningen, hævede ben, ankler eller fødder, træthed, kvalme, døsighed, kortåndethed eller forvirring (disse symptomer kan være tegn på nyresvigt, en sjælden bivirkning).  


Andre bivirkninger, der er set under behandling med Moxifloxacin 2care4, er anført nedenfor efter hyppighed:  


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede. 

 • kvalme
 • diaré
 • svimmelhed
 • mave- og underlivssmerter
 • opkastning
 • hovedpine
 • øget antal specielle leverenzymer i blodet (transaminaser)
 • infektioner forårsaget af resistente bakterier eller svampe, f.eks. infektioner i mund og skede på grund af Candida
 • ændringer i hjerterytmen (ekg) hos patienter med lavt kaliumindhold i blodet


Ikke almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede) 

 • udslæt
 • maveforstyrrelser (dårlig fordøjelse/halsbrand)
 • smagsforstyrrelser (i meget sjældne tilfælde tab af smagsans)
 • søvnproblemer (primært søvnløshed)
 • øget antal af specielle leverenzymer i blodet (gamma-glytamyl-transferase og/eller alkalisk phosphatase).
 • lavt antal af specielle hvide blodlegemer (leukocytter, neutrofiler)
 • forstoppelse
 • kløe
 • fornemmelse af svimmelhed (føler man drejer rundt eller falder omkuld)
 • træthed og bleghed pga. svær blodmangel
 • luft i maven
 • ændring i hjerterytmen (ekg)
 • nedsat leverfunktion (herunder øget antal af specielle leverenzymer i blodet (LDH))
 • nedsat appetit og fødeindtag
 • ømhed og smerte i ryg, bryst, bækken, arme og ben
 • øget antal af specielle blodlegemer, der er nødvendige for blodets størkningsevne
 • svedtendens
 • øget antal af specielle hvide blodlegemer (eosinofiler)
 • blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader)
 • for mange blodplader, hvilket kan give øget risiko for blodpropper
 • angst
 • følelse af ubehag (overvejende svaghed eller træthed)
 • rysten
 • ledsmerter
 • hjertebanken
 • uregelmæssig og hurtig puls
 • vejrtrækningsproblemer herunder astmatiske tilstande
 • øget koncentration af et specielt fordøjelsesenzym i blodet (amylase)
 • rastløshed/uro
 • prikkende fornemmelse (som at sidde på nåle) og/eller følelsesløshed
 • kløende hududslæt
 • udvidelse af blodkarrene
 • konfusion og desorientering
 • synsforstyrrelser inkl. dobbeltsyn og sløret syn
 • forhøjet fedt i blodet
 • muskelsmerter
 • allergisk reaktion
 • stigning i bilirubin i blodet
 • betændelse i maven
 • dehydrering
 • alvorlige hjerterytmeforstyrrelser
 • tør hud
 • hjertekramper (angina pectoris)


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede) 

 • muskeltrækninger
 • muskelkramper
 • hallucinationer
 • forhøjet blodtryk
 • hævelser (af hænder, fødder, ankler, læber, mund og hals)
 • for lavt blodtryk
 • nedsat nyrefunktion (herunder stigning i specifikke nyretal ved laboratorietest, som f.eks. urinstof og creatinin)
 • leverbetændelse
 • betændelse i munden
 • ringen/støj for ørene
 • gulsot (gulfarvning af det hvide i øjnene eller af huden)
 • svækkelse af hudfølsomheden
 • unormale drømme
 • koncentrationsforstyrrelser
 • besvær med at synke
 • lugtforstyrrelser (herunder tab af lugtesansen)
 • balance- og koordineringsforstyrrelser (som følge af svimmelhed)
 • delvist eller helt tab af hukommelse
 • nedsat hørelse herunder døvhed (normalt reversibel)
 • forhøjet urinsyre i blodet
 • følelsesmæssig ustabil
 • taleforstyrrelser
 • besvimelse
 • muskelsvaghed


Meget sjældne bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede) 

 • betændelse i led
 • unormal hjerterytme
 • øget følsomheden af huden
 • forandret personlighed (ikke være sig selv)
 • øget størkningsevne
 • muskelstivhed
 • betydeligt fald i en speciel type hvide blodlegemer (agranulocytose)


Meget sjældne tilfælde af langvarige (op til måneder eller år) eller permanente bivirkninger, såsom senebetændelse, senebristning, ledsmerter, smerter i lemmerne, gangbesvær, unormale fornemmelser, såsom prikken og stikken, snurren, kildren, brændende fornemmelse, følelsesløshed eller smerter (neuropati), depression, træthed, søvnforstyrrelser, hukommelsessvigt, samt nedsat hørelse, syn, smags- og lugtesans er blevet forbundet med brug af 

-antibiotika indeholdende quinolon og fluoroquinolon, i nogle tilfælde uanset om der var allerede eksisterende risikofaktorer eller ej. 


Der er desuden meget sjældent set følgende bivirkninger under behandling med andre quinolon antibiotika, som også må formodes at kunne forekomme under behandlingen med Moxifloxacin 2care4: Øget tryk i kraniet (symptomer omfatter hovedpine, visuelle forstyrrelser, herunder sløret syn, ”blinde” pletter, dobbeltsyn, synstab, forhøjet natriumindhold i blodet, forhøjet calciumindhold i blodet, en speciel form for nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), muskelreaktioner med beskadigelse af muskelceller, øget følsomhed af huden over for sollys og UV lys). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Moxifloxacin 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: moxifloxacin. 1 filmovertrukket tablet indeholder 400 mg moxifloxacin (som hydrochlorid).
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletten: mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, lactosemonohydrat (se afsnittet Moxifloxacin 2care4 indeholder lactose) og magnesiumstearat.
  Filmovertræk: hypromellose, macrogol 4000, jernoxid (E172) og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende
Moxifloxacin 2care4 er en rosa, filmovertrukket tablet med en aflang, konveks form med facet, 17 x 7 millimeter, mærket ”M400” på den ene side og ”BAYER” på den anden side. 


Pakningsstørrelser

Moxifloxacin 2care4-tabletter er pakket i æsker indeholdende farveløse, gennemsigtige eller hvide uigennemsigtige polypropylen/aluminiumblisterkort. Moxifloxacin 2care4 fås i pakningsstørrelser med 5 og 7 filmovertrukne tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4 

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4 

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Moxifloxacin 2care4 svarer til Avelox. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...