Undestor Testocaps

bløde kapsler 40 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Undestor Testocaps 40 mg bløde kapsler  

Testosteronundecanoat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Undestor Testocaps
 3. Sådan skal du tage Undestor Testocaps
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Undestor Testocaps er en blød, oval, glat kapsel, som indeholder 40 mg testosteronundecanoat. Det aktive indholdsstof, testosteronundecanoat, omdannes til testosteron i din krop. Testosteron er et naturligt mandligt hormon kendt som androgen. 

 

Testosteron dannes hos mænd i testiklerne. Det er nødvendigt for den normale vækst, udvikling og funktion af de mandlige kønsorganer og andre træk, der er karakteristiske hos det mandlige køn. Det er nødvendigt for at håret kan vokse og knogler og muskler udvikle sig, og det stimulerer dannelsen af røde blodlegemer. Det gør også mænds stemmer dybe. 

 

Undestor Testocaps anvendes til voksne mænd som erstatning for det testosteron, som kroppen ikke selv producerer, for at behandle forskellige helbredstilstande, der skyldes mangel på testosteron (hypogonadisme). Disse tilstande skal bekræftes ved to forskellige målinger 

af testosteron i blodet og af symptomer på tilstandene, som omfatter: impotens, sterilitet, lav kønsdrift, træthed, depression, knogletab på grund af lave hormonniveauer. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Undestor Testocaps

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Undestor Testocaps:

 • hvis du er allergisk over for testosteronundecanoat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Undestor Testocaps (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har eller har haft kræft i blærehalskirtlen eller brystkræft, eller der er mistanke om, at du kan have en af disse kræftformer.
 • hvis du er gravid.
 • hvis du har eller har haft svulster i leveren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Undestor Testocaps. 


Behandling med mandlige hormoner som testosteron kan øge størrelsen af blærehalskirtlen, især hos ældre mænd. Lægen vil derfor undersøge blærehalskirtlen regelmæssigt ved hjælp af en digital rektal undersøgelse (DRE) samt blodprøver til måling af det prostataspecifikke antigen (PSA). 


Desuden vil der regelmæssigt blive taget blodprøver for at kontrollere det ilttransporterende stof i de røde blodlegemer (hæmoglobin).
I meget sjældne tilfælde vil antallet af røde blodlegemer stige for meget, hvilket kan medføre komplikationer. 


Din læge skal tage følgende blodprøver før og under behandlingen: Koncentrationen af testosteron i blodet og komplet blodbillede. 


Lægeundersøgelser kan også være nødvendige ved andre tilstande. Inden du begynder at tage Undestor Testocaps, skal du derfor fortælle det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du har haft, stadig har eller har mistanke om, at du har: 

 • brystkræft, der har bredt sig til knoglerne
 • nyre- eller lungekræft
 • hjertesygdom
 • nyresygdom
 • leversygdom
 • forhøjet blodtryk
 • diabetes mellitus (sukkersyge)
 • epilepsi
 • migræne, hovedpine
 • prostataproblemer, fx problemer med at lade vandet
 • koagulationsforstyrrelser - trombofili (en abnormalitet i blodkoagulation, som øger risikoen for trombose - blodpropper i blodkar).

 

Hvis du lider af alvorlig hjerte-, lever- eller nyresygdom, kan behandling med Undestor Testocaps give alvorlige komplikationer i form af væskeophobning i kroppen, nogle gange med (kongestivt) hjertesvigt. 


Fortæl det til lægen, hvis du har højt blodtryk, eller hvis du er i behandling for højt blodtryk, da testosteron kan medføre en stigning i blodtrykket. 


Hvis du har søvnapnø (vejrtrækningen stopper midlertidigt, mens du sover), kan dette blive værre, hvis du tager lægemidler, der indeholder testosteron. Fortæl det til lægen, hvis du er bekymret for dette. Ekstra lægekontrol kan være nødvendig, hvis du er overvægtig eller har en kronisk lungesygdom. 

Børn og unge

Undestor Testocapss sikkerhed og virkning hos børn og unge er endnu ikke klarlagt. 


Ekstra lægekontrol kan være nødvendig ved behandling af børn og unge, da behandling med testosteron generelt kan medføre tidlig kønsmodning og nedsat højdevækst
(se afsnit 4 ”Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger”). 

Brug af anden medicin sammen med Undestor Testocaps

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Anden medicin kan påvirke virkningen af Undestor Testocaps, og Undestor Testocaps kan påvirke virkningen af anden medicin. Derfor skal du fortælle lægen eller på apoteket, hvis du tager eller skal til at tage: 

 • insulin og/eller anden medicin til kontrol af blodsukkeret
 • blodfortyndende medicin (antikoagulanter).

 

Brug af androgener som Undestor Testocaps kan medføre nedsat dosis af disse lægemidler. 


Fortæl det også til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager eller skal til at tage hormonet ACTH eller kortikosteroider (der bruges til forskellige sygdomme som gigt, ledbetændelse, allergiske tilstande og astma). Brugen af androgener som Undestor Testocaps kan øge risikoen for væskeophobning, især hvis hjerte og lever ikke fungerer optimalt. 


Androgener kan også påvirke resultaterne af laboratorieanalyser (fx fra skjoldbruskkirtlen). Du skal derfor fortælle det til lægen eller den laborant, der tager blodprøven, at du tager dette lægemiddel. 

Brug af Undestor Testocaps sammen med mad og drikke

Mad gør, at testosteronundecanoat, det aktive stof i lægemidlet, kan optages i kroppen. Derfor skal du tage Undestor Testocaps i forbindelse med et måltid. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Undestor Testocaps er ikke beregnet til kvinder. Derfor må gravide kvinder, kvinder der tror de er gravide, eller kvinder der ammer, ikke tage dette lægemiddel. 


Hos mænd kan behandling med Undestor Testocaps føre til frugtbarhedsproblemer ved at undertrykke sæddannelsen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Undestor Testocaps påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Undestor Testocaps indeholder farvestoffet Sunset Yellow (E110) og ricinusolie

Undestor Testocaps indeholder farvestoffet Sunset Yellow (E110), som kan medføre allergiske reaktioner. Undestor Testocaps indeholder ricinusolie, som kan give mavebesvær og diarré. 

Misbrug

Hvis du som patient deltager i konkurrencer reguleret af det verdensomspændende anti-doping agentur (WADA), skal du slå op i dopinglisten, før du tager dette lægemiddel, da Undestor Testocaps kan have betydning for en dopingtest. Misbrug
af dette lægemiddel til at forbedre evnen til sportsudøvelse medfører alvorlig helbredsrisiko og frarådes. 

Misbrug og afhængighed

Tag altid Undestor Testocaps nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning.
Misbrug af testosteron, især hvis du tager for meget af dette lægemiddel alene eller sammen med andre anabole androgene steroider, kan medføre alvorlige helbredsproblemer for dit hjerte og blodkar (muligvis med døden til følge), din mentale tilstand og/eller leveren. Personer, der har misbrugt testosteron, kan blive afhængige og kan opleve abstinenssymptomer, når dosis ændres markant eller stoppes pludselig. Du må ikke misbruge dette lægemiddel alene eller sammen med andre anabole androgene steroider, da det medfører helbredsrisici. 

3. Sådan skal du tage Undestor Testocaps

Tag altid Undestor Testocaps nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Den sædvanlige dosis er 3-4 kapsler dagligt i de første 2-3 uger. Du kan i samråd med din læge nedsætte dosis gradvist til 1-3 kapsler dagligt. Du skal tage dette lægemiddel sammen med et måltid. Du skal synke kapslerne hele sammen med vand. Du må ikke tygge dem. 

Det er bedst, at du tager halvdelen af den daglige dosis om morgenen og den anden halvdel om aftenen. Hvis den daglige dosis består af et ulige antal kapsler, skal du tage den største dosis om morgenen. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. 

 

Hvis det virker, som om virkningen af dette lægemiddel er for stærk eller for svag, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet. 

 

Brug til børn og unge  

Undestor Testocapss sikkerhed og virkning hos børn og unge er endnu ikke klarlagt. Børn i præpuberteten, der tager dette lægemiddel, vil blive kontrolleret af lægen (se afsnit 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”). 

Hvis du har taget for mange Undestor Testocaps

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere af Undestor Testocaps, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Hvis du har taget for mange Undestor Testocaps, kan du få mavebesvær og diarré. 

Hvis du har glemt at tage Undestor Testocaps

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du har glemt morgendosis, og der er gået mere end 2 timer efter morgenmaden, skal du vente til frokost med at tage den glemte dosis. 

 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Du skal blot springe den glemte dosis over og tage den næste dosis til sædvanlig tid. 

Hvis du holder op med at tage Undestor Testocaps

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Undestor Testocaps. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelig - meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • For tidlig kønsmodning og nedsat højdevækst hos unge drenge. Kontakt lægen.

 

Hyppigheden ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Kræft i blærehalskirtlen. Kan vise sig ved vandladningsbesvær og blod i urinen. Kontakt straks lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig - meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 100 patienter): 

 • Ophobning af væske i kroppen.
 • Tendens til langvarig rejsning, forstørret penis, seksuel overaktivitet.

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Øget antal røde blodlegemer, forhøjet hæmatokrit (procentdelen af røde blodlegemer i blodet) og forhøjet hæmoglobin (det stof i de røde blodlegemer, som transporterer ilt), der konstateres ved regelmæssige blodprøver.

 

Hyppigheden ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Nervøsitet, humørsvingninger.
 • Nedsat eller øget sexlyst.
 • Muskelsmerter (myalgi).
 • Forhøjet blodtryk.
 • Kvalme.
 • Diarré og mavesmerter/ubehag.
 • Kløe, bumser, hårtab.
 • Problemer med vandladning.
 • Vækst af bryster hos mænd, nedsat produktion af sædceller, godartet forstørrelse af blærehalskirtlen.
 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med din læge.

 

Undestor Testocaps kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til.
Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver f.eks. ændringer i levertal eller ændringer i blodets fedtindhold, som igen bliver normalt når behandlingen ophører. 

 

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger:  

Følgende bivirkninger er blevet indberettet hos børn i præpuberteten, der tager androgener: 

 • Tidlig kønsmodning
 • Forstørret penis
 • Øget rejsningshyppighed
 • Nedsat vækst (begrænset højdevækst).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke Undestor Testocaps efter den udløbsdato, der står på pakningen, folieposen og blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.  

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.  

Opbevares i den originale yderpakning. 

Opbevar beholderen i den originale karton. 

 

Efter anbrud af folieposen: Anvendes inden 10 dage. 

Opbevar blisterkortet i posen i den ydre karton. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Undestor Testocaps indeholder:

 • Aktivt stof: Det aktive stof i Undestor Testocaps er testosteronundecanoat 40 mg pr. kapsel svarende til 25,3 mg testosteron.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  • Kapselindhold:
   Hver kapsel indeholder ca. 293 mg af en blanding af ricinusolie og propylenglycolmonolaurat (E477).
  • Kapselskal:
   Indeholder glycerol, farvestoffet Sunset Yellow (E110) og gelatine.

 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Undestor Testocaps er bløde, ovale, glatte kapsler, som er gennemsigtige, orangefarvede og med et gulligt, olieagtigt indhold. Kapslerne er kodet med ”ORG DV3” i hvidt eller sort tryk. 

 

Pakningsstørrelser  

En æske Undestor Testocaps indeholder 6 breve, som hver indeholder et blisterkort med 10 kapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Undestor Testocaps svarer til Andriol. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2019.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...