Alendronat "Nordic Prime"

tabletter 70 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Alendronat Nordic Prime 70 mg tabletter  

alendronsyre  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alendronat Nordic Prime
 3. Sådan skal du tage Alendronat Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Alendronat Nordic Prime tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes bisfosfonater.
Bisfosfonater forebygger knogletab fra kroppen. 


Dette lægemiddel anvendes til behandling af knogleskørhed (osteoporose) til kvinder i overgangsalderen. Det vil nedsætte din risiko for brud på rygsøjlen samt ryg og hoftebrud. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alendronat Nordic Prime

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Alendronat Nordic Prime:

hvis du er allergisk over for alendronsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Alendronat Nordic Prime (angivet i punkt 6).  

 • hvis du har visse lidelser i spiserøret (det rør, der forbinder din mund med din mave).
 • hvis du ikke er i stand til at stå eller sidde oprejst i mindst 30 minutter.
 • hvis du har fået at vide af din læge, at du har lavt indhold af calcium i blodet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Alendronat Nordic Prime;  

 • Hvis du har synkebesvær
 • Hvis din læge har fortalt dig, at du har Barretts øsofagus (en lidelse, der er forbundet med ændringer i de celler, der beklæder det nedre spiserør)
 • Hvis du har betændelse i maven eller tolvfingertarmen (den første del af tyndtarmen)
 • Hvis du har fået opereret maven eller spiserøret (bortset fra pyloroplastik, hvor udgangen fra maven udvides) inden for det sidste år
 • Hvis du har mavesår eller andre fordøjelsesproblemer
 • Hvis du har nyreproblemer.


Fortæl det til din læge, inden du tager Alendronat Nordic Prime:  

 • Hvis du har kræft
 • Hvis du er i kemoterapi eller får strålebehandling
 • Hvis du tager steroider
 • Hvis du ikke jævnligt får kontrolleret/ behandlet dine tænder hos tandlægen
 • Hvis du har tandkødsproblemer
 • Hvis du ryger.


Under behandlingen bør du gå til passende forebyggende behandling, som anbefalet af tandlægen. 

Børn og unge

Alendronat Nordic Prime må ikke gives til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Alendronat Nordic Prime

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 


Tal med din læge, inden du tager non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAIDpræparater), mens du tager Alendronat Nordic Prime. 


Tag ikke andre lægemidler igennem munden samtidig med dette lægemiddel. Hvis du tager andre lægemidler igennem munden, bør der gå mindst 30 minutter mellem du tager dette lægemiddel og de andre lægemidler. 

Brug af Alendronat Nordic Prime sammen med mad og drikke

Disse tabletter bør tages på tom mave, da mad og drikke kan nedsætte virkningen af lægemidlet betydeligt.
Tag tabletterne mindst 30 minutter inden dit første måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet  

Du må ikke tage Alendronat Nordic Prime, hvis du er gravid. 

 

Amning  

Det er uvist, om Alendronat Nordic Prime går over i modermælken.
Du skal ikke tage Alendronat Nordic Prime, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

I enkelte tilfælde kan dette lægemiddel give bivirkninger, som kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner (såsom synsproblemer). Du må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis du er påvirket af det. 

Alendronat Nordic Prime indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Alendronat Nordic Prime

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Den anbefalede dosis er: En tablet en gang ugentligt. 


Din læge har fastslået den dosis, der er passende til dig. 


De følgende anvisninger er især vigtige for at sikre, at din medicin virker, og for at nedsætte risikoen for at medicinen irriterer dit spiserør (det rør, der forbinder din mund med din mave): 

 • Vælg den dag på ugen, der passer dig bedst at tage din tablet. Tag en Alendronat Nordic Prime tablet hver uge på den valgte dag.
 • Du skal tage medicinen på tom mave straks efter, at du er stået op om morgenen. Den skal tages med et helt glas vand (ikke te, kaffe, mineralvand eller juice) mindst en halv time før mad, drikke eller anden medicin.
 • Tabletterne skal synkes hele, og må ikke tygges eller knuses.
 • Læg dig ikke ned efter, at du har taget din tablet. Du skal forblive oprejst (siddende, stående eller gående), indtil du har fået dit første måltid. Måltidet må tidligst indtages en halv time efter, at du har taget Alendronat Nordic Prime.
 • Tag ikke din tablet ved sengetid, eller inden du står ud af sengen.
 • Hvis du får smerter eller synkebesvær, brystsmerter eller ny eller forværret halsbrand, så stop med at tage medicinen, og kontakt din læge.

Den anbefalede dosis er:

Voksne (herunder ældre): en 70 mg tablet en gang ugentligt. 

Brug til børn og unge

Alendronat Nordic Prime må ikke gives til børn og unge under 18 år. 

Hvis du har taget for meget Alendronat Nordic Prime

Kontakt straks lægen eller den nærmeste skadestue, hvis du (eller nogen anden) har taget mere af Alendronat Nordic Prime, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, eller hvis et barn har taget tabletterne.
Drik et helt glas mælk, og lad være med at lægge dig ned. Overdosering kan forårsage smertefulde muskelsammentrækninger, træthed, svaghed, udmattelse og kramper.
Det kan ligeledes give urolig mave, fordøjelsesbesvær og smertefuld betændelse i det øverste af fordøjelsessystemet. 

Hvis du har glemt at tage Alendronat Nordic Prime

Hvis du glemmer at tage en tablet, så tag den, når du står op den næste morgen. Tag aldrig to doser samtidig eller på den samme dag. Vend tilbage til at tage en tablet en gang ugentlig, som oprindelig aftalt, på din udvalgte dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Alendronat Nordic Prime

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Som det kan ske ved alle lægemidler, kan få mennesker udvikle en allergisk reaktion.
Hvis du oplever noget af nedenstående, skal du straks informere din læge eller tage på skadestuen på det nærmeste hospital:  

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • Øjenbetændelse (som regel smertefuld).


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • Allergiske reaktioner, herunder nældefeber og hurtig hævelse af hud og slimhinder (angioødem), vejrtrækningsbesvær, hævelse af læber, ansigt og hals
 • En alvorlig hudreaktion med omfattende blærer og afskalning, som efterlader huden skoldet (toksisk epidermal nekrolyse)
 • En alvorlig reaktion med blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnssons syndrom)
 • Udslæt ved udsættelse for sollys
 • Kæbeproblemer (generelt efter tandudtræk og/eller lokal infektion)
 • Uforklarligt brud på lårbensknoglen.


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Sig det til lægen, hvis du får øresmerter, udflåd fra øret og/eller betændelse i øret.
  Dette kan være tegn på knoglebeskadigelse i øret.

Hvis du udvikler synkebesvær, eller får smerter når du synker, smerter bag ved brystbenet (midten af brystet), eller ny eller forværret halsbrand, skal du stoppe med at tage dine tabletter og kontakte din læge. 

Andre bivirkninger

Følgende bivirkninger er indberettet ved de anførte hyppigheder:  

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Smerter i knogler, muskler eller led, til tider alvorlige
 • Kraftesløshed og svaghed samt hævede fødder, ankler og hænder.


Almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • Mavesmerter, fordøjelsesbesvær eller halsbrand, forstoppelse, diarre, luft i maven
 • Sår i spiserøret, synkebesvær, følelsen af at være mæt eller oppustet i maven, sure opstød fra maven
 • Hovedpine, svimmelhed
 • Hævede led
 • Kløe, hårtab.


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • Udslæt og rødmen i huden
 • Kvalme, opkastning, skade på spiserøret, som kan forårsage smerte og synkebesvær, sort tjærefarvet afføring
 • Ændring i smagssansen
 • Forbigående symptomer (smerter i muskler, ubehag og sjældent feber) i begyndelsen af behandlingen.


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter):  

 • Lave calciumniveauer i blodet
 • Forsnævring af spiserøret, munden, maven og andre sår i mave-tarmkanalen.

 

Calcium- og fosfatkoncentrationen i blodet kan påvirkes af Alendronat Nordic Prime, men det er ikke sikkert, at du vil opleve symptomer. 


Der kan i sjældne tilfælde opstå et usædvanligt brud på lårbensknoglen hos patienter i langtidsbehandling mod knogleskørhed.
Kontakt din læge, hvis du oplever smerter, svaghed eller ubehag i dit lår, din hofte eller lyske, da dette kan være tidlige tegn på et muligt brud på lårbensknoglen. 


Osteonekrose (knogledød) i kæben (kæbeproblemer, som regel efter tandudtrækning og/eller lokal infektion) er blevet indberettet af patienter i behandling med bifosfonater inklusive alendronsyre.
Osteonekrose (knogledød) i kæben er hovedsageligt indberettet af patienter, der har været behandlet for kræft, men i visse tilfælde også fra patienter behandlet for knogleskørhed. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Alendronat Nordic Prime indeholder:

 • Aktivt stof: alendronsyre. Hver tablet indeholder 70 mg alendronsyre (som natriummonohydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Tabletterne er hvide til råhvide, flade og runde med skrå kanter, mærket med "T" på den ene side og glat på den anden side. 


Pakningsstørrelser  

Dette lægemiddel fås i pakningsstørrelserne 4 og 12 tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime  

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s. S 

metanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...