Alendronat "Bluefish"

tabletter 70 mg

Bluefish Pharmaceuticals AB

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

ALENDRONAT BLUEFISH 70 mg tabletter  

(Alendronsyre som natriumalendronat) 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Alendronat Bluefish til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alendronat Bluefish
 3. Sådan skal du tage Alendronat Bluefish
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof, alendronattrihydrat, tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes “bisfosfonater“. Det virker ved at forbygge det tab af knoglemasse, der opstår hos kvinder i overgangsalderen, og hjælper med at genopbygge knoglen. Det nedsætter risikoen for hoftebrud og brud på rygsøjlen. 


Alendronat Bluefish anvendes til behandling af følgende lidelse: 

 • Kogleskørhed i forbindelse med overgangsalderen.

Knogleskørhed er en fortynding og svækkelse af knoglerne. Det er almindeligt efter overgangsalderen. Ved ophør af menstruationerne standser æggestokkene med at danne det kvindelige kønshormon, østrogen, hvilket hjælper med at holde det kvindelige skelet sundt. Resultatet er tab af knoglemasse og knoglesvækkelse. Jo tidligere en kvindes menstruationer ophører, desto større er risikoen for knogleskørhed.
I begyndelsen giver knogleskørhed som regel ingen symptomer. Hvis knogleskørhed ikke behandles, kan den imidlertid føre til knoglebrud (brækkede knogler). Selvom knoglebrud normalt giver smerte, kan knoglebrud i rygsøjlen forblive ubemærket, indtil patienten får sammenfald i ryggen.
Knoglebrud kan ske under normal daglig aktivitet, såsom løft, eller fra en skade, som normalt ikke ville være nok til at give knoglebrud. Knoglebrud opstår normalt i hoften, rygsøjlen, eller i håndleddet og kan medføre ikke alene smerte, men også betydelig misdannelser og handicap (såsom rundrygget holdning eller foroverbøjet stilling og tab af bevægelighed). 


Knogleskørhed kan behandles, og det er aldrig for sent at begynde behandlingen. Alendronat Bluefish hæmmer ikke alene tabet af knoglemasse men hjælper faktisk med at genopbygge den knoglemasse, du kan have tabt, og nedsætter risikoen for knoglebrud i rygsøjlen og hoften. 


Udover din behandling med Alendronat Bluefish kan din læge, for at afhjælpe din lidelse, foreslå, at du fortager forandringer i din livsstil, såsom: 


Holde op med at ryge
: Rygning ser ud til at øge hastigheden af tab af knoglemasse og kan derfor øge din risiko for knoglebrud. 


Motion
: Ligesom muskler har knogler behov for motion for at forblive stærke og sunde. Tal med din læge, inden du begynder på et motionsprogram. 


Velafbalanceret kost
: Din læge kan rådgive dig om din kost, eller om du bør tage et kosttilskud (især kalk og vitamin D). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alendronat Bluefish

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Hvis noget af nedenstående passer på dig, skal du tale med din læge eller apoteket, før du begynder at tage Alendronat bluefish tabletter, da de muligvis ikke er passende for dig. 

Brug ikke Alendronat Bluefish:

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for natritumalendronattrihydrat eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis du har visse problemer med dit spiserør (det rør som forbinder din mund med din mave), som f.eks. forsnævring af spiserøret eller synkebesvær.
 • hvis du ikke kan stå eller sidde oprejst i mindst 30 minutter.
 • hvis din læge har sagt, at du har for lidt kalk i blodet.


Hvis du mener, noget af dette passer på dig, skal du ikke tage tabletterne. Tal med din læge først og følg det råd, du får. 

Vær ekstra forsigtig med at tage Alendronat Bluefish:

Det er vigtigt, at du taler med din læge, hvis du har en af de følgende lidelser: 

 • du lider af nyreproblemer
 • du har nogen form for allergi
 • du har synkebesvær eller fordøjelsesproblemer
 • du har for lidt kalk i blodet
 • du har en tandkødssygdom
 • du har en planlagt tandudtrækning
 • din læge har fortalt dig, at du har Barrett’s oesophagus (en tilstand, som er forbundet med forandringer i de celler, som dækker den nederste del af spiserøret).

 

En tandundersøgelse bør overvejes, før du begynder behandling med Alendronat Bluefish, hvis du har en af nedenstående lidelser: 

 • du har kræft
 • du får kemo- eller stråleterapi
 • du tager steroider
 • du modtager ikke rutinemæssig tandlægekontrol
 • du har en tandkødssygdom
 • du ryger eller har røget (da dette kan øge risikoen for tandproblemer)


Passende forebyggende tandpleje, som anbefalet af tandlægen, bør følges under behandlingen. Du kan blive rådet til at få foretaget en tandkontrol, før behandling med Alendronat Bluefish påbegyndes. 


Det er vigtigt at opretholde en god mundhygiejne under behandlingen med Alendronat Bluefish. Du bør gå til rutinemæssig tandkontrol under behandlingen og skal kontakte din læge eller tandlæge, hvis du oplever nogen mund- eller tandproblemer som f.eks. løse tænder, smerte eller hævelse. 


Irritation, betændelse eller sår i spiserøret (det rør som forbinder din mund med din mave) ofte med symptomer som brystsmerter, halsbrand, synkebesvær eller smerter under synkning kan opstå, specielt hvis patienterne ikke drikker et helt glas vand, og/eller hvis de ligger ned mindre end 30 minutter efter at have taget Alendronat Bluefish. Disse bivirkninger kan forværres, hvis patienterne fortsætter med at tage Alendronat Bluefish efter disse symptomer er opstået. 

Børn og unge

Alendronat bør ikke gives til børn og unge. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Det er muligt, at samtidig indtagelse af kalktilskud, syreneutraliserende midler eller anden medicin, der tages gennem munden, kan nedsætte optagelsen af Alendronat Bluefish. 


Visse lægemidler mod gigt og langvarige smerter kaldet NSAID (f.eks. aspirin eller ibuprofen) kan give fordøjelsesproblemer. Der skal derfor udvises forsigtighed ved brug af disse lægemidler samtidig med Alendronat Bluefish. 

 • Efter du har slugt din tablet, skal du vente mindst 30 minutter, før du tager nogen anden medicin den dag. Alendronat Bluefish er kun effektiv, hvis det tages på tom mave.

Brug af Alendronat Bluefish sammen med mad og drikke

Det er muligt, at mad og drikke (inklusive mineralvand) vil nedsætte Alendronat Bluefishs virkning, hvis det tages samtidig. Patienter skal derfor vente mindst 30 minutter efter at have indtaget alendronat, før de indtager mad eller drikke. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet  

Du må ikke tage Alendronat Bluefish, hvis du er gravid. 

 

Amning  

Du må ikke tage Alendronat Bluefish, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der har været indberetninger om bivirkninger (herunder sløret syn, svimmelhed og alvorlige knogle- muskel- eller ledsmerter) ved alendronat, som kan påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Den enkelte patients reaktioner over for Alendronat Bluefish kan variere (se ’BIVIRKNINGER’). 

3. Sådan skal du tage Alendronat Bluefish

Din læge har bestemt den dosis, der passer til dig. Længden af din behandling vil afhænge af, hvilken lidelse du lider af. Brug altid Alendronat Bluefish nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Du kan tidligere have fået 10 mg alendronat, som tages en gang daglig. En Alendronat Bluefish 70 mg tablet tages én gang ugentlig

 

Det er meget vigtigt, at du følger de handlinger, som er beskrevt i punkterne 2, 3, 4 og 5 nedenfor. Dette er for at sikre, at Alendronat Bluefish når mavesækken hurtigt og for at mindske risikoen for, at dit spiserør bliver irriteret. 

 1. Vælg den ugedag, som passer dig bedst og tag én tablet Alendronat Bluefish hver uge på denne dag.
 2. Efter du er stået op, og inden du tager noget mad, drikke eller anden medicin, skal du sluge din Alendronat Bluefish tablet med et helt glas postevand (ikke mindre end 200 ml).

 

Tabletten må ikke tygges eller opløses i munden. 

 1. Efter du har slugt din Alendronat Bluefish tablet, må du ikke lægge dig ned - forbliv oprejst (stående eller siddende) i mindst 30 minutter, og læg dig ikke ned før du har fået dagens første måltid.
 2. Tag ikke Alendronat Bluefish ved sengetid eller inden du står op om morgenen.
 3. Hvis du får synkebesvær, smerter under synkning, brystsmerter, halsbrand eller forværring af halsbrand, skal du stoppe med at tage Alendronat Bluefish og kontakte din læge.
 4. Vent mindst 30 minutter efter du har taget din Alendronat Bluefish, før du indtager dagens første måltid, drikkevarer eller anden medicin, inklusive syreneutraliserende midler, kalktilskud og vitaminer. Alendronat Bluefish er kun effektiv, hvis tabletten tages på tom mave.

Hvis du har taget for mange Alendronat Bluefish tabletter

Hvis du (eller nogen anden) ved et uheld har taget for mange Alendronat Bluefish tabletter, drik da et helt glas mælk og kontakt straks din læge, skadestuen eller apoteket. Du må ikke kaste op, og du må ikke ligge ned. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Alendronat Bluefish, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at tage Alendronat Bluefish

Hvis du har glemt at tage en Alendronat Bluefish tablet, skal du tage den morgenen efter, du er kommet i tanke herom. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Alendronat Bluefish

Kontakt altid din læge eller apoteketet før du stopper med at tage Alendronat Bluefish. Alendronat Bluefish kan kun behandle din knogleskørhed, hvis du fortsætter med at tage tabletterne. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Alendronat Bluefish kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Følgende ord er brugt til at beskrive, hvor ofte bivirkningerne har været rapporteret. 

Meget almindelig (forekommer hos mindst 1 ud af 10 behandlede patienter). 

Almindelig (forekommer hos mindst 1 ud af 100 og mindre end 1 ud af 10 behandlede patienter)  

Ikke almindelig (forekommer hos mindst 1 ud af 1.000 og mindre end 1 ud af 100 behandlede patienter). 

Sjælden (forekommer hos mindst 1 eller flere ud af 10.000 og mindre en 1 ud af 1.000 behandlede patienter). 

Meget sjælden (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 behandlede patienter). 

 

Meget almindelig: 

 • knogle-, muskel- og/eller ledsmerter, som kan være alvorlige

 

Almindelig: 

 • halsbrand, synkebesvær, smerter ved synkning, sårdannelse i spiserøret (det rør som forbinder din mund med din mave) som kan give brystsmerter, halsbrand, synkebesvær eller smerter ved synkning
 • hævelser i led
 • mavesmerter, ubehagsfølelse i maven eller opstød efter at have spist, forstoppelse, oppustet mave, diarré, øget luftafgang fra tarmen
 • hårtab, kløe
 • hovedpine, svimmelhed
 • træthed, hævelse i hænder eller ben

 

Ikke almindelig: 

 • kvalme, opkastning
 • irritation eller betændelse i spiserøret (det rør som forbinder din mund med din mave) eller maven
 • sort eller tjærelignende afføring
 • sløret syn, smerte eller rødme i øjet
 • udslæt, rødme af huden
 • forbigående influenzalignende symptomer som f.eks. muskelsmerter, generel utilpashed og sommetider med feber, sædvanligvis i begyndelsen af behandlingen
 • smagsforstyrrelser

 

Sjælden: 

 • allergisk reaktion såsom nældefeber, hævelse af ansigtet, læber, tunge og/eller hals, der kan give problemer med vejrtrækning eller synkning
 • symptomer på lavt indhold af kalk i blodet, inklusive muskelkramper eller spasmer og/eller prikkende følelse i fingrene eller omkring munden
 • mavesår eller sår i mave-tarm-kanalen (nogle gange alvorlige eller med blødning)
 • forsnævring af spiserøret (det rør som forbinder din mund med din mave)
 • udslæt som bliver værre i sollys, alvorlige hudreaktioner
 • smerter i munden og/eller kæben, hævelser eller sår i munden, følelsesløshed eller en følelse af tunghed i kæben eller en tand, der løsner sig. Dette kan være tegn på knogleskade i kæben (osteonekrose), som generelt er forbundet med forsinket heling og infektion, ofte efter tandudtrækning. Kontakt lægen eller tandlægen, hvis du oplever sådanne symptomer.
 • usædvanlige brud på lårbensknoglen, primært hos patienter i langtidsbehandling for knogleskørhed kan forekomme i sjældne tilfælde. Kontakt lægen, hvis du får smerter, svaghed eller ubehag i låret, hoften eller lysken, idet det kan være tidlige tegn på et muligt brud på lårbensknoglen.
 • sår i munden når tabletterne er blevet tygget eller suttet på
 • Meget sjælden: Sig det til lægen, hvis du får øresmerter, udflåd fra øret og/eller betændelse i øret. Dette kan være tegn på knoglebeskadigelse i øret.


Fortæl straks din læge eller apoteket om disse eller andre unormale symptomer. 

 

Det vil være en hjælp, hvis du noterer ned, hvad du oplevede, hvornår det startede, og i hvor lang tid det varede. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

 

Brug ikke Alendronat Bluefish efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Alendronat Bluefish indeholder:

 • Aktivt stof: alendronsyre. Hver tablet indeholder 70 mg alendronsyre (svarende til 91,35 mg natriumalendronat).
 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Hver tablet er hvid, oval, flad og præget med “70” på den ene side 

 

Alendronat Bluefish findes i Al/Al blisterpakninger med 2, 4, 8, 12, 40 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bluefish Pharmaceuticals AB, Gavlegatan 22, 113 30 Stockholm, Sverige. 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Medlemslandets navn 

Lægemidlets navn 

Danmark 

Alendronat Bluefish 70 mg tabletter 

Finland 

Alendronat Bluefish 70 mg tabletti/tablette 

Holland 

Alendroninezuur Bluefish 70mg tabletten 

Irland 

Alendronic Acid Bluefish Once weekly 70 mg Tablets 

Norge 

Alendronat Bluefish 70 mg tabletter 

Polen 

Alendronat Bluefish 

Sverige 

Alendronat Bluefish veckotablett 70 mg 

Tyskland 

Alendronsäure Bluefish 70 mg Tabletten 

Østrig 

Alendronsäure Bluefish 70 mg Tabletten 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret July 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...