Glimepirid "Bluefish"

tabletter 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg

Bluefish Pharmaceuticals AB

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Glimepirid Bluefish 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg tabletter 

glimepirid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Glimepirid Bluefish til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glimepirid Bluefish
 3. Sådan skal du tage Glimepirid Bluefish
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Glimepirid Bluefish er et lægemiddel, som bruges til at sænke blodsukkeret og som tages gennem munden. Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes sulfonylurinstoffer. 

 

Glimepirid Bluefish virker ved at øge mængden af insulin, som frigives fra bugspytkirtlen. Insulinen sænker så dit blodsukkerniveau. 

 

Glimepirid Bluefish bruges til at behandle en bestemt form for sukkersyge (type 2 diabetes mellitus), når kostomlægning, vægttab og motion ikke har været tilstrækkeligt for at kontrollere dit blodsukkerniveau. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glimepirid Bluefish

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Glimepirid Bluefish

 • hvis du er allergisk over for Glimepirid eller andre sulfonylurinstoffer (lægemidler, der bruges til at sænke blodsukkeret såsom glimepirid) eller sulfonamider (lægemidler mod bakterielle infektioner såsom sulfamethoxazol) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Glimepirid Bluefish (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har insulinkrævende (type 1) diabetes
 • hvis du har hyperglykæmisk eller hypoglykæmisk koma (mistet bevidsthed)
 • hvis du har diabetisk ketoacidose (syreophobning i blodet), og du har nogle af følgende symptomer: træthed, kvalme, hyppig vandladning og muskelstivhed
 • hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion
 • hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Glimepirid Bluefish. 

 • Regelmæssig måling af blod- og urinsukkerniveau er nødvendig. I de første par uger af behandlingen med glimepirid er risikoen for nedsat blodsukker (hypoglykæmi) forhøjet.
 • hvis din nyre- eller leverfunktion er nedsat, eller under langvarig faste, kan den blodsukkersænkende virkning af glimepirid være for kraftig.
 • hvis du samtidig tager anden medicin eller naturlægemidler (se ”Brug af anden medicin sammen med Glimepirid Bluefish”)
 • Information vedrørende anvendelse af Glimepirid Bluefish til patienter under 18 år er begrænset. Det kan derfor ikke anbefales at bruge denne medicin til disse patienter.

 

Hypoglykæmiske symptomer kan fremkomme hvis: 

 • du samtidig tager anden medicin
 • du tager for meget af medicinen
 • du spiser på uregelmæssige tidspunkter
 • du har feber
 • du bliver udsat for skadelig stress
 • du øger din fysiske aktivitet
 • du drikker alkohol
 • du har alvorlige nyre- eller leversygdomme
 • du lider af specielle hormonelle sygdomme (sygdomme i skjoldbruskkirtlen, hypofysen eller binyrebarken)
 • du er underernæret, glemmer eller springer måltider over eller har perioder med faste
 • hvis du ændrer din kost.

 

Symptomer på hypoglykæmi (nedsat blodsukker) kan være: Sultfornemmelse, mathed, svedeture, nervøsitet, rysten, bleghed, hovedpine, kvalme, opkastning, sløvhed, søvnighed, søvnforstyrrelser, rastløshed, koncentrationsbesvær, nedsat bevågenhed og reaktionstid, depression, forvirring, tale- og synsforstyrrelser, aggression, sløret tale, rystelser, delvis lammelse, føleforstyrrelser, hjælpeløshed, svimmelhed og endda kramper og mistet bevidsthed. 


Følgende symptomer kan også forekomme: kraftige svedudbrud, klam hud, ængstelse, hurtig eller øget hjerterytme, forhøjet blodtryk, hjertebanken, pludselig stærk smerte i brystet, som kan sprede sig til omkringliggende dele af kroppen (angina pectoris og hjertearytmi). 


Hvis dit blodsukkerniveau forsætter med at falde, kan du opleve voldsom forvirring (delirium), udvikle kramper, tabe selvkontrollen, åndedrættet kan blive overfladisk og hjerterytmen kan blive langsommere og du kan blive bevidstløs. De kliniske symptomer på alvorlig nedsat blodsukker kan ligne et hjertestop. 


Symptomerne på nedsat blodsukker aftager som regel hurtigt, når du indtager noget sukker. Du bør altid have en form for sukker på dig, f.eks. fructose, frisk frugt, chokolade, eller lignende. Husk at kunstige sødestoffer har ingen virkning. Kontakt lægen, hvis indtag af sukker ikke hjælper eller hvis symptomerne kommer igen. 


Symptomer på hyperglykæmi (forøget blodsukker) kan være: Tørst, hyppig vandladning, mundtørhed og tør hud. I sådanne tilfælde bør du kontakte lægen. I stress-situationer (f.eks. ulykker, akutte operationer eller feber) kan et midlertidigt skift til insulin være nødvendigt. 


Sænkning af hæmoglobinniveauet og nedbrydning af røde blodceller (hæmolytisk anæmi) kan forekomme hos patienter, der mangler enzymet glucose-6-phosphatdehydrogenase. 


Laboratorietest
Blod- og urinsukker skal kontrolleres regelmæssigt. Din læge kan også tage blodprøver for at kontrollere niveauet af blodlegemer og leverfunktionen 

Børn og unge

Brug af Glimepirid Bluefish bør ikke anvendes til børn under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Glimepirid Bluefish

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Visse lægemidler kan påvirke effekten af Glimepirid Bluefish, hvis de tages på samme tid, ligesom anden medicin kan påvirke dit blodsukker. Dette kan medføre hypoglykæmi (lavt blodsukker). Det gælder for følgende lægemidler: 

 • Anden medicin til behandling af diabetes mellitus (insulin, metformin og andre antidiabetika, der tages gennem munden)
 • Medicin til behandling af smerte og betændelse (fenylbutazon, azopropazon, oxyfenbutazon, acetylsalicyl-lignende lægemidler)
 • Medicin til behandling af urinvejsinfektioner (såsom visse langtidsvirkende sulfonamider)
 • Medicin til behandling af depression (MAO-hæmmere, fluoxetin)
 • Medicin, som tilskud til muskelopbygning (anabolske steroider og mandlige kønshormoner)
 • Medicin til behandling af bakterie- og svampeinfektioner (chloramphenicol, clarithromycin, tetracykliner, quinoloner, miconazol)
 • Medicin til at hindre blodpropper (kumarine antikoagulantia)
 • Medicin til sænkning af forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere)
 • Medicin til behandling af for hurtig hjerterytme (disopyramid)
 • Medicin til behandling af gigt (allupurinol, probenecid, sulfinpyrazon)
 • Meicin til behandling af kræft (cyclophosphamid, ifosfamid, trofosfamid)
 • Medicin til vægttab (fenfluramin)
 • Medicin til at forøge blodcirkulationen, når den gives i højdosis intravenøs infusion (pentoxifyllin)
 • Medicin til behandling af allergisymptomer i næsen, såsom høfeber (tritoqualin)
 • Medicin, der kaldes sympatolytika og som anvendes til behandling af højt blodtryk, hjertesvigt eller prostatasymptomer.

 

Følgende medicin kan forøge eller nedsætte Glimepirid Bluefish’s blodsukkersænkende virkning: 

 • Medicin, der indeholder kvindeligt kønshormon (østrogener og progestogener)
 • Vanddrivende medicin (thiazid-diuretika)
 • Medicin, der stimulerer skjoldbruskkirtlen (levothyroxin)
 • Medicin mod allergi og betændelse (glukokortikoider)
 • Medicin mod alvorlige mentale forstyrrelser (fenothiazin-derivater, chlorpromazin)
 • Medicin, der anvendes til at øge hjerterytmen, til behandling af astma eller tilstoppet næse, hoste og forkølelse, anvendes til vægtreduktion eller anvendes til livstruende nødsituationer (adrenalin og sympatomimetika)
 • Medicin mod højt kolesterol (nikotinsyre)
 • Mediin mod forstoppelse, når de anvendes i lang tid (laksativ)
 • Medicin mod krampeanfald (fenytoin)
 • Medicin mod for højt blodtryk eller nedsættelse af blodsukker (diazoxid)
 • Medicin mod nervøsitet og søvnproblemer (barbiturater)
 • Medicin mod infektioner, tuberkulose (rifampicin)
 • Medicin mod forøget tryk i øjet (acetazolamid)
 • Medicin mod alvorlige tilfælde af lavt blodsukker (glucagon)

 

Følgende medicin kan forøge eller nedsætte Glimepirid Bluefish’s blodsukkersænkende virkning: 

 • Medicin mod mavesår (kaldet H2-antagonister)
 • Medicin mod for højt blodtryk eller hjertesvigt såsom beta-blokkere (clonidin, guanethidin og reserpin).

 

Glimepirid Bluefish kan enten forøge eller hæmme virkningen af følgende medicin: 

 • Medicin, der hæmmer størkning af blod (coumarin-derivater såsom warfarin)

 

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Henvend dig altid til lægen, før du tager anden medicin på samme tid. 

Brug af Glimepirid Bluefish sammen med mad, drikke og alkohol

Alkohol kan forstærke eller nedsætte den blodsukkersænkende virkning af Glimepirid Bluefish på en uforudsigelig måde. 

Graviditet og amning

Graviditet 

Du må ikke anvende Glimepirid Bluefish under graviditet.
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Amning  

Glimepirid kan udskilles i modermælken. Du må ikke tage Glimepirid Bluefish, hvis du ammer. Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din koncentrations- og reaktionsevne kan være nedsat, hvis dit blodsukker er sænket eller forhøjet eller hvis du udvikler synsforstyrrelser som et resultat af sådanne tilstande. Husk på, at du kunne bringe dig selv og andre i fare, hvis du udfører aktiviteter, der kræver opmærksomhed (f.eks. bilkørsel eller betjening af maskiner). Spørg din læge, om du bør køre bil og betjene maskiner: 

 • hvis du ofte har episoder med for lavt blodsukker
 • hvis du har få eller ingen symptomer ved for lavt blodsukker.

Glimepirid Bluefish indeholder lactose

Glimepirid Bluefish indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Glimepirid Bluefish indeholder natrium

Glimepirid Bluefish indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Glimepirid Bluefish

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet.
Den anbefalede dosis for voksne er 1-4 mg dagligt afhængigt af dit blodsukkerniveau. Den maksimale dosis er 6 mg dagligt. 

Indtagelse af dette lægemiddel

 • Tag dette lægemiddel gennem munden lige før eller sammen med dagens første hovedmåltid (sædvanligvis morgenmaden). Hvis du ikke spiser morgenmad, så tag lægemidlet på det tidspunkt, som du har aftalt med lægen. Det er vigtigt ikke at springe måltider over, når du tager Glimepirid Bluefish.
 • Tabletterne synkes med mindst et halvt glas vand. Tabletterne må ikke knuses eller tygges.

 

Det er meget vigtigt ikke at springe måltider over, når du er i behandling med Glimepirid Bluefish. En kombinationsbehandling med insulin kan påbegyndes, hvis det er nødvendigt. I sådanne tilfælde vil din læge fastsætte en passende mængde insulin til dig personligt. 


Hvis din vægt ændres, hvis du ændrer livsstil, eller hvis du befinder dig i en stress-situation, kan dette nødvendiggøre en ændring i Glimepirid Bluefish-dosis, og du skal derfor informere din læge. 


Hvis du synes virkningen af Glimepirid Bluefish er enten for stærk eller for svag, skal du kontakte din læge eller apotekspersonalet. 

Hvis du har taget for mange Glimepirid Bluefish tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af Glimepirid Bluefish, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 


Symptomer på overdosering er: lavt blodsukker, kvalme, opkastning, mavesmerter, rastløshed, rysten, synsforstyrrelser, nedsat koordinationsevne, sløvhed, bevidstløshed (koma) og kramper. Du skal øjeblikkeligt indtage noget sukker, frugtjuice eller lignende, hvis du har mistanke om en overdosis. Personer, der er bevidstløse, må ikke gives mad eller drikke. 


Da hypoglykæmien kan vare noget tid, er det meget vigtigt, at der bliver holdt øje med dig, indtil der ikke længere er nogen fare. Indlæggelse på hospital kan være nødvendig for en sikkerheds skyld. Vis lægen pakningen eller de resterende tabletter, så lægen ved, hvad du har indtaget. 


Alvorlige tilfælde af hypoglykæmi med bevidstløshed og koma er altid nødstilfælde, som kræver øjeblikkelig medicinsk behandling og indlæggelse på et hospital. Det kan være en god ide at fortælle familie og venner, at de straks skal tilkalde lægehjælp, hvis dette sker. 

Hvis du har glemt at tage Glimepirid Bluefish

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Du skal blot tage den næste tablet til sædvanlig tid. 

Hvis du stopper med at tage Glimepirid Bluefish

Forhøjet blodsukkerniveau kan forekomme. Spøg din læge til råds, før du stopper med at tage denne medicin.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Lavere blodsukker end normalt
 • Fald i antallet af blodlegemer:
  • Blodplader (med øget risiko for blødning eller blå mærker)
  • Hvide blodlegemer (med forøget risiko for infektion)
  • Røde blodlegemer (som kan medføre bleg hud og svaghed eller åndenød)

Ændringer i blodbilledet og lave blodsukkerniveauer forsvinder normalt, når behandlingen afbrydes.  

 

Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer):
Kvalme, opkastning, diaré, mavekneb, mavesmerter, nedsat leverfunktion (f.eks. kolestase og gulsot), leverbetændelse, leversvigt, alvorlige allergiske reaktioner (åndenød, blodtryksfald, chok), allergisk karbetændelse, nedsat natriumindhold i blodet. 


Andre bivirkninger kan være:
Forhøjede leverenzymer, lysoverfølsomhed, overfølsomhedsreaktioner på huden såsom kløe, udslæt og nældefeber, alvorlig, usædvanlig blødning eller blå mærker under huden og krydsallergi med sulfonylurinstoffer og sulfonamider. 

 • Synsforstyrrelser kan forekomme i begyndelsen af behandlingen.

 

 • Kontakt straks lægen, hvis en bivirkning bliver alvorlig, eller hvis du oplever foruroligende bivirkninger såsom synkebesvær, hævelse af læber, hals eller tunge, gulsot eller åndenød.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger

Glimepirid Bluefish indeholder:

 • Aktivt stof: Glimepirid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycolat, povidon K30, magnesiumstearat.
 • Desuden følgende farvestoffer:
  Glimepirid Bluefish 1 mg: Rød jernoxid (E 172)
  Glimepirid Bluefish 2 mg: Gul jernoxid (E 172), indigocarmin (E 132)
  Glimepirid Bluefish 3 mg: Gul jernoxid (E 172)
  Glimepirid Bluefish 4 mg: Indigocarmin (E 132)

Udseende og pakningstørrelser

1 mg tabletterne er runde med delekærv på den ene side. 

2 mg, 3 mg og 4 mg tabletterne er aflange med delekærv på den ene side. 

 

PVC/PVDC/Aluminiumsblister.  

Pakningsstørrelser: 10, 30, 60, 90 og 120 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bluefish Pharmaceuticals AB  

Gavlegatan 22 

113 30 Stockholm  

Sverige 

Fremstiller

Bluefish Pharmaceuticals AB  

Gavlegatan 22 

113 30 Stockholm  

Sverige 

 

LABORATORI FUNDACIÓ DAU 

Pol. Ind. Consorci Zona Franca. C/ C, 12-14,  

08040, Barcelona, Spanien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemsland 

Produktnavn 

DK (RMS) 

Glimepirid Bluefish 

SE 

Glimepirid Bluefish 

IS 

Glimepirid Bluefish 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...