Moxifloxacin "Paranova"

filmovertrukne tabletter 400 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Moxifloxacin Paranova 400 mg filmovertrukne tabletter  

moxifloxacin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Moxifloxacin Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Moxifloxacin Paranova
 3. Sådan skal du tage Moxifloxacin Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Moxifloxacin Paranova indeholder det aktive stof moxifloxacin, der tilhører en gruppe antibiotika kaldet fluoroquinoloner. Moxifloxacin Paranova virker ved at dræbe bakterier, der forårsager infektioner. 

 

Moxifloxacin Paranova anvendes til behandling af voksne i alderen 18 år og derover med følgende bakterielle infektioner, der er forårsaget af bakterier, som moxifloxacin virker mod. Moxifloxacin Paranova bør kun anvendes til behandling af disse infektioner, hvis almindeligt anvendte antibiotika ikke kan bruges eller ikke har virket: 

 

Bihulebetændelse, pludselig forværring af kronisk bronkitis eller lungebetændelse, som man har fået uden for hospitalet (med undtagelse af alvorlige tilfælde). 

 

Let til moderat betændelse i de øvre dele af kvindens underliv (bækkenbetændelse), herunder betændelse i æggelederne og i livmoderens slimhinder. 

Det er ikke tilstrækkeligt at behandle disse typer betændelsestilstande kun med Moxifloxacin Paranova-tabletter. Din læge skal derfor ordinere yderligere et antibiotikum udover Moxifloxacin Paranova-tabletter til behandling af betændelsestilstande i de øvre dele af kvindens underliv (se punkt 2, Advarsler og forsigtighedsregler). 

 

Hvis følgende infektioner, der skyldes bakterier, er blevet bedre under den indledende behandling med Moxifloxacin Paranova-infusionsvæske, kan du også få Moxifloxacin Paranova-tabletter af din læge for at fuldende behandlingen af: 

 • Lungebetændelse erhvervet uden for hospitalet.
 • Infektioner i hud og bløddele.

 

Moxifloxacin Paranova-tabletter bør ikke anvendes som første behandling ved nogen type for infektion i hud og bløddele eller ved alvorlig lungebetændelse. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Moxifloxacin Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Kontakt din læge, hvis du er i tvivl, om du tilhører en af patientgrupperne nedenfor. 

Tag ikke Moxifloxacin Paranova:

 • hvis du er allergisk over for det aktive stof moxifloxacin, andre quinolonantibiotika eller et af de øvrige indholdsstoffer i Moxifloxacin Paranova (angivet i punkt 6).
 • hvis du er gravid eller ammer.
 • hvis du er under 18 år.
 • hvis du tidligere har haft sygdomme i senerne eller sygdomme, der var relateret til behandling med quinolon-antibiotika (se punkt 2, Advarsler og forsigtighedsregler og punkt 4, Bivirkninger).
 • hvis du er født med eller har haft:
  • en sygdom, der giver unormal hjerterytme (set på et ekg, registrering af hjertets elektriske impulser),
  • har ubalance i blodets saltindhold (specielt lavt kalium eller magnesium),
  • har meget langsom hjerterytme (kaldet bradykardi),
  • har et svagt hjerte (hjerteinsufficiens),
  • tidligere har haft unormal hjerterytme,
  • eller hvis du tager anden medicin, som kan give unormale ekg-ændringer (se punkt 2, Brug af anden medicin sammen med Moxifloxacin Paranova).
   Dette skyldes, at Moxifloxacin Paranova kan give ændringer i ekg’et, der er en forlængelse af QT-intervallet, dvs. en forsinket overførsel af elektriske signaler.
 • hvis du har en alvorlig leversygdom eller stigning i leverenzymerne (transaminaserne), der er mere end 5 gange højere end den normale øvre grænse.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Moxifloxacin Paranova. 

 • Moxifloxacin Paranova kan ændre dit hjertes ekg, især hvis du er kvinde eller du er ældre. Hvis du samtidig tager medicin, som nedsætter dit kaliumniveau i blodet, skal du kontakte din læge, før du tager Moxifloxacin Paranova (se også punkt 2, Tag ikke Moxifloxacin Paranova og Brug af anden medicin sammen med Moxifloxacin Paranova).
 • Hvis du er diagnosticeret med en udposning på en stor blodåre (aortaaneurisme eller perifer aneurisme i en stor blodåre).
 • Hvis du tidligere har haft et tilfælde af aortadissektion (en rift i aortavæggen).
 • Hvis der i din familie tidligere har været tilfælde af aortaaneurisme eller aortadissektion eller andre risikofaktorer eller prædisponerede sygdomme (f.eks. bindevævssygdom som Marfans syndrom eller vaskulær Ehlers-Danlos syndrom eller karsygdomme som f.eks. Takayasu arteritis (blodårebetændelse), kæmpecelle arteritis, Behcets sygdom, for højt blodtryk eller kendt aterosklerose (åreforkalkning)).
 • Hvis du lider af epilepsi eller en tilstand, hvor du ofte får kramper, skal du kontakte lægen, inden du begynder at tage Moxifloxacin Paranova.
 • Hvis du har eller har haft mentale helbredsproblemer, skal du kontakte lægen, før du tager Moxifloxacin Paranova.
 • Hvis du lider af myasthenia gravis (unormal muskeltræthed, der fører til svaghed og i alvorlige tilfælde lammelser), kan behandling med Moxifloxacin Paranova forværre symptomerne på sygdommen. Hvis du tror, at du er ramt af sygdommen, kontakt da din læge straks.
 • Hvis du eller nogen i din familie har glucose-6-phosphat-dehydrogenase-mangel (en sjælden arvelig sygdom), skal du informere lægen, der vil fortælle dig, om Moxifloxacin Paranova er velegnet til dig.
 • Moxifloxacin Paranova-tabletter må ikke anvendes, hvis du har en kompliceret bækkenbetændelse (f.eks. i forbindelse med en byld i æggelederne og æggestokken eller i bækkenet), og hvor din læge skønner, at behandling med en indsprøjtning er nødvendig.
 • Ved behandling af let til moderat bækkenbetændelse, skal din læge desuden ordinere et andet antibiotikum ud over Moxifloxacin Paranova. Hvis din symptomer ikke bedres efter tre dages behandling, skal du kontakte din læge.

 

Når du tager Moxifloxacin Paranova 

 • Hvis du oplever hjertebanken eller uregelmæssig hjerteslag under behandlingen, skal du fortælle det til din læge straks. Din læge kan have brug for at udføre et ekg for at måle din hjerterytme.
 • Risikoen for hjerteproblemer kan øges med øget dosis. Derfor bør den anbefalede dosis følges.
 • Der er en sjælden risiko for, at du vil opleve en alvorlig, pludselig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/shock) selv ved den første dosis. Symptomerne omfatter strammende fornemmelse i brystet, svimmelhed, kvalme eller nær ved at besvime, eller svimmelhed, når du rejser dig. Hvis du oplever ovenstående, skal du stoppe med at tage Moxifloxacin Paranova og straks kontakte lægen.
 • Moxifloxacin Paranova kan give hurtig og alvorlig leverbetændelse, som kan udvikle sig til livstruende leversvigt (herunder tilfælde af dødsfald, se punkt 4, Bivirkninger). Kontakt din læge, før du fortsætter behandlingen, hvis du pludselig føler dig utilpas og/eller kaster op i forbindelse med gulfarvning af det hvide i øjnene, mørkfarvet urin, kløe af huden, tendens til at bløde eller leverrelateret hjernesygdom (symptomer på nedsat leverfunktion eller en hurtigt indsættende og alvorlig betændelse i leveren).
 • Hvis du får hududslæt eller blisterdannelse/afskalling af hud og/eller slimhindereaktioner (se punkt 4, Bivirkninger), skal du omgående kontakte din læge, inden du fortsætter behandlingen.
 • Quinolon-antibiotika, herunder Moxifloxacin Paranova, kan forårsage kramper. Hvis du får kramper, skal du straks holde op med at tage Moxifloxacin Paranova og kontakte din læge.
 • Du kan opleve symptomer på nervebetændelse (neuropati) som f.eks. smerte, brændende og prikkende fornemmelse, følelsesløshed og/eller svaghed, specielt i fødder og ben eller hænder og arme. Hvis dette sker, skal du omgående kontakte lægen, før du fortsætter behandlingen med Moxifloxacin Paranova.
 • Du kan få mentale helbredsproblemer, selv den første gang du tager quinolon-antibiotika, herunder Moxifloxacin Paranova. I meget sjældne tilfælde har depression eller mentale helbredsproblemer medført selvmordstanker og selvskadende adfærd som f.eks. selvmordsforsøg (se punkt 4, Bivirkninger). Hvis du får sådanne reaktioner, skal du straks stoppe med at tage Moxifloxacin Paranova og kontakte lægen.
 • Du kan få diarré under, eller efter behandlingen med antibiotika, herunder Moxifloxacin Paranova. Hvis det bliver alvorligere eller er vedvarende, eller hvis du opdager blod eller slim i afføringen, skal du straks stoppe med at tage Moxifloxacin Paranova og kontakte lægen. Du bør ikke tage medicin, der stopper eller nedsætter tarmens bevægelighed.
 • Moxifloxacin Paranova kan give smerter eller betændelse i dine sener, selv inden for 48 timer efter behandlingsstart og op til flere måneder efter ophør med Moxifloxacin Paranova-behandlingen. Risikoen for betændelse og brist af senerne er øget, hvis du er ældre eller hvis du for tiden er i behandling med kortikosteroider. Ved det første tegn på smerte eller betændelse, skal du stoppe med at tage Moxifloxacin Paranova, hvile den angrebne kropsdel og kontakte lægen straks. Undgå unødig motion, da dette kan øge risikoen for brud på en sene (se punkt 2, Tag ikke Moxifloxacin Paranova, og 4, Bivirkninger).
 • Hvis du pludseligt får kraftige smerter i maven, brystet eller ryggen, skal du skraks tage på skadestuen.
 • Flouroquinilon antibiotika kan give anledning til forstyrrelser i blodsukkeret. Dette inkluderer både fald i blodsukkeret under normalt niveau (hypoglykæmi) og en stigning i blodsukkeret over normalt niveau (hyperglykæmi). Hos patienter i behandling med moxifloxacin er forstyrrelser i blodsukkeret hos diabetespatienter i samtidig behandling med orale lægemidler mod sukkersyge, der sænker blodsukkeret (f.eks. glibenclamid) eller insulin. Hvis du lider af sukkersyge skal dit blodsukker nøje overvåges (se punkt 4, Bivirkninger).
 • Hvis du er ældre og har nyreproblemer, skal du sørge for at indtage tilstrækkelig væske, mens du tager Moxifloxacin Paranova, da væskemangel kan øge risikoen for nyresvigt.
 • Hvis dit syn bliver forringet, eller hvis du oplever andre øjenforstyrrelser under behandlingen med Moxifloxacin Paranova, skal du straks kontakte en øjenlæge (se punkt 2, Trafik- og arbejdssikkerhed, punkt 3, Sådan skal du tage Moxifloxacin Paranova og punkt 4, Bivirkninger).
 • Quinolon-antibiotika kan gøre huden mere følsom over for sollys eller UV-lys. Du bør undgå langvarigt ophold i sollys eller stærkt sollys, og bør ikke anvende solarium eller andre UV-lamper mens du tager Moxifloxacin Paranova.
 • Virkningen af moxifloxacin kendes ikke ved behandling af alvorlige forbrændinger, infektioner dybt nede i vævet og ved diabetiske fodinfektioner med knoglemarvsbetændelse.

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke gives til børn og unge under 18 år, da virkningen og sikkerheden ikke er klarlagt for denne aldersgruppe (se punkt 2, Tag ikke Moxifloxacin Paranova). 

Brug af anden medicin sammen med Moxifloxacin Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Vær opmærksom på følgende for Moxifloxacin Paranova: 

 • Hvis du tager Moxifloxacin Paranova og andre lægemidler, der påvirker dit hjerte, er der en øget risiko for ændringer af din hjerterytme. Derfor bør du ikke tage Moxifloxacin Paranova sammen med følgende medicin:
  • medicin, der hører til gruppen af antiarytmika (f.eks. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid),
  • antipsykotika (f.eks. phenothiaziner, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid),
  • tricykliske antidepressiva,
  • visse antimikrobielle midler (f.eks. saquinavir, sparfloxacin, intravenøs erythromycin, pentamidin, antimalariamidler især halofantrin),
  • visse antihistaminer (f.eks. terfenadin, astemizol, mizolastin),
  • og andre lægemidler (f.eks. cisaprid, intravenøs vinkamin, bepridil og difemanil).
 • Du skal fortælle din læge, hvis du tager anden medicin, der kan sænke dit kaliumniveau i blodet (f.eks. visse vanddrivende lægemidler, visse afføringsmidler og lavementer (høje doser) eller kortikosteroider (betændelseshæmmende medicin), amphotericin B) eller skabe langsom hjerterytme, fordi det også kan øge risikoen for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, mens du tager Moxifloxacin Paranova.
 • Andre lægemidler, som indeholder magnesium eller aluminium (f.eks. syreneutraliserende medicin for fordøjelsesproblemer), jern, zink eller didanosin eller lægemidler, der indeholder sucralfat (til behandling af mave-tarm-forstyrrelser) kan nedsætte virkningen af Moxifloxacin Paranova-tabletter. Tag derfor Moxifloxacin Paranova-tabletter 6 timer før eller efter indtagelsen af anden medicin.
 • Hvis du tager medicin, der indeholder medicinsk kul samtidig med Moxifloxacin Paranova-tabletter, nedsætter det virkningen af Moxifloxacin Paranova. Det anbefales derfor, at denne medicin ikke anvendes samtidigt.
 • Hvis du for tiden indtager blodfortyndende medicin (antikoagulanter som warfarin indtaget gennem munden) kan det være nødvendigt, at lægen kontrollerer blodets størkningsevne.

Brug af Moxifloxacin Paranova sammen med mad og drikke

Moxifloxacin Paranova kan tages sammen med eller uden mad (herunder mejeriprodukter). 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Du må ikke tage Moxifloxacin Paranova, hvis du er gravid eller ammer. 


Dyrestudier tyder ikke på, at din fertilitet vil blive nedsat ved at tage dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Moxifloxacin Paranova kan medføre svimmelhed eller uklarhed. Du kan opleve et pludseligt, forbigående synstab, eller du kan besvime i kortere perioder. Hvis du bliver påvirket på denne måde, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Moxifloxacin Pranova indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Moxifloxacin Paranova

Tag altid Moxifloxacin Paranova nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Den anbefalede dosis for voksne er én 400 mg filmovertrukket tablet én gang dagligt. 

Moxifloxacin Paranova-tabletter er til anvendelse gennem munden. Tabletten synkes hel (for at forhindre en bitter smag) sammen med rigelig væske. Du kan tage Moxifloxacin Paranova med eller uden mad. Det anbefales, at tabletten tages ca. på samme tidspunkt hver dag. 

 

Det er ikke nødvendigt at justere doseringen hos ældre patienter, patienter med lav kropsvægt eller hos patienter med nedsat nyrefunktion. 

 

Behandlingsvarigheden afhænger af infektionstypen. Hvis ikke andet er angivet af din læge, er den anbefalede behandlingsvarighed med Moxifloxacin Paranova: 

Pludselig forværring af kronisk bronkitis 

5-10 dage 

Lungebetændelse, som man har fået uden for hospitalet 

10 dage 

Akut bihulebetændelse 

7 dage 

Let til moderat bækkenbetændelse, herunder betændelse i æggelederne og betændelse i livmoderslimhinden 

14 dage 

 

Når Moxifloxacin Paranova-filmovertrukne tabletter bruges til at fuldføre et behandlingsforløb, der starter med Moxifloxacin Paranova-infusionsvæske, opløsning, er den anbefalede behandlingsvarighed som følger: 

Lungebetændelse, som man har fået uden for hospitalet. 

De fleste patienter med lungebetændelse skiftede til oral behandling med Moxifloxacin Paranova-filmovertrukne tabletter inden for 4 dage. 

7 - 14 dage 

Infektioner i hud og bløddele.  

De fleste patienter med infektioner i hud og bløddele skiftede til oral behandling med Moxifloxacin Paranova-filmovertrukne tabletter inden for 6 dage. 

7 - 21 dage 

 

Det er vigtigt, at du færdiggør behandlingsforløbet, selv om du begynder at føle dig bedre efter et par dage. Hvis du stopper behandlingen for tidligt, vil betændelsestilstanden måske ikke blive helt helbredt, betændelsen kan vende tilbage eller din tilstand kan forværres, og de bakterier, der forårsager infektionen, kan blive modstandsdygtige over for Moxifloxacin Paranova. 

 

De anbefalede doser og behandlingsvarigheden bør ikke overskrides (se punkt 2, Advarsler og forsigtighedsregler). 

Hvis du har taget for meget Moxifloxacin Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Moxifloxacin Paranova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis det er muligt, skal du tage de resterende tabletter, pakningen og denne indlægsseddel med til lægen eller apoteket for at vise, hvad du har indtaget. 

Hvis du har glemt at tage Moxifloxacin Paranova

Hvis du glemmer at tage din tablet, skal du tage den så snart du kommer i tanke om det samme dag. Hvis du ikke husker det samme dag, skal du tage den normale dosis (én tablet) den efterfølgende dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du er usikker på, hvad du skal gøre, så kontakt lægen eller apotekspersonalet. 

Hvis du holder op med at tage Moxifloxacin Paranova

Hvis du stopper behandlingen for tidligt, helbredes betændelsestilstanden måske ikke helt. Kontakt lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Moxifloxacin Paranova før tid. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

De mest alvorlige bivirkninger, der er observeret ved behandling med moxifloxacin, er anført herunder:

Hvis du oplever: 

 • unormal hurtig hjerterytme (sjælden bivirkning)
 • en pludselig følelse af ubehag eller opdager gulfarvning af det hvide i øjnene, mørk urin, hudkløe, en tendens til at bløde eller forstyrrelse af tanker og søvnløshed (dette kan være tegn og symptomer på alvorlig leverbetændelse, som potentielt kan føre til livstruende leversvigt (meget sjælden bivirkning, fatale tilfælde er rapporteret))
 • ændringer i hud og slimhinder såsom smertefulde blærer i munden/næsen eller ved penis/skeden (Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse) (meget sjælden bivirkning, kan være livstruende)
 • betændelse i blodkarrene (symptomer kan være røde pletter på huden, især på underbenene eller smerter i leddene) (meget sjælden bivirkning)
 • en alvorlig, pludseligt opstået allergisk reaktion, herunder meget sjælden livstruende chok (f.eks. åndedrætsbesvær, blodtryksfald, hurtig puls) (sjælden bivirkning)
 • hævelser, herunder hævelse i luftvejene (sjælden bivirkning, kan være livstruende)
 • kramper (sjælden bivirkning)
 • problemer i forbindelse med nervesystemet såsom smerte, brændende og prikkende fornemmelse, følelsesløshed og/eller svaghed i arme og ben (sjælden bivirkning)
 • depression (kan i meget sjældne tilfælde føre til selvskadende adfærd, såsom selvmordstanker eller selvmordsforsøg) (sjælden bivirkning)
 • sindssyge (kan potentielt føre til selvskadende adfærd, såsom selvmordstanker eller selvmordsforsøg) (meget sjælden bivirkning)
 • alvorlig diarré med blod og/eller slim (tyktarmsbetændelse i forbindelse med antibiotika, herunder pseudomembranøs tyktarmsbetændelse), hvor der i meget sjældne tilfælde kan opstå livstruende komplikationer (sjælden bivirkning)
 • smerter og hævelse af sener (sjælden bivirkning) eller sprængning af sene (meget sjælden bivirkning)

stop med at tage Moxifloxacin Paranova og kontakt straks din læge, da du måske har brug for akut lægehjælp.  

 

Hvis du derudover bemærker  

 • forbigående synstab (meget sjælden bivirkning), kontakt straks en øjenlæge.

 

Hvis du oplever livstruende uregelmæssige hjerteslag (Torsade de Pointes) eller hjertestop, mens du tager Moxifloxacin Paranova (meget sjælden bivirkning), kontakt straks din behandlende læge og informer at du har taget Moxifloxacin Paranova og påbegynd ikke behandlingen igen. 

 

Forværring af symptomer for myasthenia gravis er observeret i meget sjældne tilfælde. Kontakt straks din læge hvis dette sker. 


Hvis du lider af sukkersyge, og du oplever stigning eller fald i dit blodsukker (sjælden eller meget sjælden bivirkning), informer straks din læge. 


Hvis du er ældre med nyreproblemer, og du oplever et fald i urinproduktionen, hævelse af benene, ankler eller fødder, træthed, kvalme, svimmelhed, åndenød eller forvirring (dette er symptomer på nyresvigt, sjælden bivirkning), kontakt straks din læge. 

Andre bivirkninger, der er set ved behandling med moxifloxacin, er listet her alt efter hvor ofte de optræder:

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):  

 • Kvalme.
 • Diarré.
 • Svimmelhed.
 • Mave- og underlivssmerter.
 • Opkastning.
 • Hovedpine.
 • Forhøjet indhold af et specielt leverenzym i blodet (transaminaser).
 • Infektioner forårsaget af modstandsdygtige bakterier eller svampe, f.eks. svamp i mund eller skede forårsaget af candida (trøske).
 • Ændring i hjerterytmen (EKG) hos patienter med lavt kaliumindhold i blodet.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):  

 • Udslæt.
 • Maveforstyrrelser (dårlig fordøjelse eller halsbrand).
 • Smagsforstyrrelser (i meget sjældne tilfælde tab af smagssans).
 • Søvnproblemer (især søvnløshed).
 • Forhøjet indhold af et specielt leverenzym i blodet (gamma-glutamyltransferase og/eller alkalisk fosfatase).
 • Nedsat antal af specielle hvide blodlegemer (leukocytter, neutrofiler).
 • Forstoppelse.
 • Kløen.
 • Fornemmelse af svimmelhed (snurre rundt eller falde omkuld).
 • Træthed.
 • Luft i maven.
 • Ændring i hjerterytmen (EKG).
 • Problemer med leverfunktionen (herunder forhøjet indhold af et specielt leverenzym i blodet (LDH)).
 • Appetitløshed og nedsat indtagelse af mad.
 • Nedsat antal hvide blodlegemer.
 • Ømhed og smerte i ryg, bryst, bækken, arme og ben.
 • Øget antal af specielle blodlegemer, der er nødvendige for blodets størkningsevne.
 • Svedtendens.
 • Øget antal af specielle hvide blodlegemer (eosinofiler).
 • Angst.
 • Utilpashed (især svaghed og træthed).
 • Rysten.
 • Ledsmerter.
 • Hjertebanken.
 • Uregelmæssig og hurtig puls.
 • Vejrtrækningsproblemer, herunder astmatiske tilstande.
 • Forhøjet indhold af et specielt fordøjelsesenzym i blodet (amylase).
 • Rastløshed eller uro.
 • Prikkende, stikkende fornemmelse og/eller følelsesløshed.
 • Nældefeber.
 • Udvidelse af blodkar.
 • Forvirring og desorientering.
 • Nedsat antal af specielle blodlegemer, der er nødvendige for blodets størkningsevne.
 • Synsforstyrrelser, herunder dobbeltsyn eller sløret syn.
 • Nedsættelse af blodets størkningsevne.
 • Forhøjet indhold af fedt (lipider) i blodet.
 • Nedsat antal røde blodlegemer.
 • Muskelsmerter.
 • Allergisk reaktion.
 • Forhøjet bilirubin i blodet.
 • Mavekatar.
 • Dehydrering.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.
 • Tør hud.
 • Angina pectoris.

 

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • Muskeltrækninger.
 • Muskelkramper.
 • Hallucinationer.
 • Forhøjet blodtryk.
 • Hævelser (af hænder, fødder, ankler, læber, mund eller svælg).
 • Lavt blodtryk.
 • Nyreproblemer (herunder forøgelse i specielle laboratorieprøver for nyrefunktion såsom urinstof og kreatinin).
 • Leverbetændelse.
 • Betændelse i munden.
 • Ringen eller støj for ørene.
 • Gulsot (gulfarvning af det hvide i øjnene eller af huden).
 • Ændret hudfølsomhed.
 • Unormale drømme.
 • Koncentrationsforstyrrelser.
 • Synkebesvær.
 • Lugtforstyrrelser (herunder tab af lugtesansen).
 • Balance- og koordineringsforstyrrelser (som følge af svimmelhed).
 • Delvist eller helt hukommelsestab.
 • Nedsat hørelse, herunder døvhed (normalt forbigående).
 • Forhøjet urinsyre i blodet.
 • Følelsesmæssig ustabil.
 • Taleforstyrrelser.
 • Besvimelse.
 • Muskelsvaghed.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer):  

 • Betændelse i led.
 • Unormal hjerterytme.
 • Øget hudfølsomhed.
 • Forandret personlighed (ikke være sig selv).
 • Øget størkningsevne af blodet.
 • Muskelstivhed.
 • Udtalt fald i antallet af specielle hvide blodlegemer (agranulocytose).

 

Der er desuden meget sjældent set følgende bivirkninger under behandling med andre
Quinolon-antibiotika. Disse må også formodes at kunne forekomme under behandling med Moxifloxacin Paranova: 

 • Forhøjet natriumindhold i blodet.
 • Forhøjet calciumindhold i blodet.
 • Øget nedbrydning af røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi).
 • Muskelreaktioner med beskadigelse af muskelceller.
 • Øget følsomhed af huden over for sollys og UV-lys.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Moxifloxacin Paranova utilgængeligt for børn.
 • Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.
 • Brug ikke Moxifloxacin Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Moxifloxacin Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Moxifloxacinhydrochlorid svarende til 400 mg moxifloxacin.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium og magnesiumstearat.
  Filmovertræk: Hypromellose 6 mPa·s, macrogol 4000, titandioxid (E171) og jernoxid, rød (E172).

Udseende og pakningsstørrelser:

De filmovertrukne tabletter er mørk-rosa, hvælvede, kapselformede tabletter med en størrelse på: længde: 15,9 mm - 16,6 mm og tykkelse 5,8 mm - 7,0 mm. 

 

Moxifloxacin Paranova findes i pakningsstørrelsen 7 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...