Meriofert Set

pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 IE og 150 IE

IBSA Farmaceutici

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL

Meriofert 75 IE 

pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 

Meriofert 150 IE 

pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 

 

Menotropin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • I denne indlægsseddel kaldes Meriofert 75 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning og Meriofert 150 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning for Meriofert.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Meriofert
 3. Sådan skal du bruge Meriofert
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Meriofert bruges til at fremme ægløsning hos kvinder, som ikke har ægløsning, og som ikke har reageret på anden behandling (clomifencitrat).
 • Meriofert bruges til at fremkalde udvikling af mange follikler (og derfor også mange æg) hos kvinder, som gennemgår fertilitetsbehandling.

 

Meriofert er et højoprenset humant menopausalt gonadotropin, som tilhører gruppen af lægemidler kaldet gonadotropiner. 


Hvert frysetørret hætteglas indeholder 75 IE humant follikelstimulerende hormon-aktivitet (FSH) og 75 IE humant luteiniserende hormon-aktivitet (LH). 


Der er tilsat humant choriongonadotropin (hCG), et hormon som findes naturligt i urinen hos gravide kvinder, for at bidrage til den samlede LH-aktivitet. 


Hvert frysetørret hætteglas indeholder 150 IE humant follikelstimulerende hormon-aktivitet (FSH) og 150 IE humant luteiniserende hormon-aktivitet (LH). 


Der er tilsat humant choriongonadotropin (hCG), et hormon som findes naturligt i urinen hos gravide kvinder, for at bidrage til den samlede LH-aktivitet. 


Dette lægemiddel skal anvendes under opsyn af en læge. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Meriofert

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Din og din partners fertilitet vil blive vurderet, inden behandlingen påbegyndes. 

Tag ikke Meriofert, hvis du får nogen af følgende symptomer:

 • Forstørrede æggestokke eller cyster, som ikke skyldes en hormonforstyrrelse (polycystisk ovariesygdom).
 • Blødning af ukendt årsag.
 • Kræft i æggestokkene, livmoderen eller brystet.
 • Unormal hævelse (tumor) af hypofysen eller hypothalamus (hjernen).
 • Overfølsomhed (allergi) over for menotropin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Meriofert.

 

Du må ikke bruge dette lægemiddel, hvis du er kommet tidligt i overgangsalderen, eller hvis du har misdannelser i kønsorganerne eller visse tumorer i livmoderen, som ville gøre det umuligt at gennemføre en normal graviditet. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Selvom der endnu ikke er rapporteret nogen allergiske reaktioner over for Meriofert, skal du fortælle lægen, hvis du får en allergisk reaktion over for lignende lægemidler. 


Denne behandling øger risikoen for at udvikle en tilstand kaldet ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS) (se Bivirkninger). Hvis der opstår ovariel hyperstimulation, vil behandlingen blive stoppet og graviditet forhindret. De første tegn på ovariel hyperstimulation er smerter i den nedre del af maveregionen samt kvalme, opkastning og vægtstigning. Hvis disse symptomer opstår, skal du undersøges af lægen hurtigst muligt. I alvorlige, men sjældne, tilfælde kan æggestokkene blive forstørret, og der kan ophobe sig væske i bughulen eller brystregionen. 


Det lægemiddel, som bruges til at fremkalde den endelige frigivelse af modne æg (indeholdende humant choriongonadotropin-hCG), kan øge risikoen for OHSS. Det frarådes derfor at bruge hCG i tilfælde, hvor der er ved at opstå OHSS, og du må ikke have samleje, heller ikke hvis du bruger prævention med barrieremetode, i mindst 4 dage. 


Det bemærkes, at kvinder med fertilitetsproblemer har en større hyppighed af aborter end i den normale befolkning. 


Hos patienter, som behandles for at fremme ægløsning, er der en større forekomst af graviditeter med flere fostre og flerfødsler end ved naturlig befrugtning. Denne risiko kan dog minimeres ved at bruge den anbefalede dosis. 


Der er en let forhøjet risiko for graviditet uden for livmoderen (ektopisk graviditet) hos kvinder med skader på æggelederne. 


Graviditeter med flere fostre og kendetegn ved de forældre, der gennemgår fertilitetsbehandling (f.eks. moderens alder, egenskaber ved sæden) kan være forbundet med en øget risiko for medfødte misdannelser. 


Som det også er tilfældet med graviditet, kan behandling med Meriofert øge risikoen for trombose. Trombose er dannelse af en blodprop i et blodkar, oftest venerne i benene og lungerne.
Tal med lægen om dette, inden behandlingen påbegyndes, især: 

 • Hvis du allerede ved, at du har en øget risiko for blodpropper.
 • Hvis du eller en person i din nærmeste familie på noget tidspunkt har haft en blodprop.
 • Hvis du er svært overvægtig.

Børn og unge

Lægemidlet må ikke bruges til børn og unge. 

Brug af anden medicin sammen med Meriofert

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og fertilitet

Du må ikke bruge Meriofert, hvis du er gravid eller ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Meriofert har ingen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Der er dog ikke udført nogen forsøg med effekten på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

3. Sådan skal du bruge Meriofert

Dosering og varighed af behandlingen:

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

 

Kvinder, som ikke har ægløsning og som har uregelmæssige menstruationer eller slet ingen menstruation:  

 

Som hovedregel gives den første injektion af ét Meriofert 75 IE-hætteglas i den første uge af cyklussen efter spontan eller provokeret menstruation. 

 

Derefter injiceres Meriofert dagligt ved den dosis, der er ordineret af lægen, og behandlingen fortsætter, indtil der er udviklet en eller flere modne follikler i æggestokken. Din læge vil justere dosis af Meriofert afhængigt af æggestokkenes respons, som bestemmes ved kliniske undersøgelser. 

 

Så snart én follikel har nået det krævede udviklingsstadie, stoppes behandlingen med Meriofert , og der fremkaldes ægløsning ved hjælp af et andet hormon (choriongonadotropin, hCG). 

 

Ægløsning finder som regel sted efter 32-48 timer. 

 

I denne fase af behandlingen er befrugtning mulig. Du vil blive rådet til at have samleje hver dag fra dagen før indgift af hCG. Hvis der ikke opnås graviditet på trods af ægløsning, kan behandlingen gentages. 

 

Kvinder, som gennemgår ovariestimulation med henblik på udvikling af mange follikler forud for kunstig befrugtning eller anden assisteret reproduktion:  

 

Formålet med denne metode er at opnå samtidig udvikling af mange follikler. Behandlingen påbegyndes den anden eller tredje dag i cyklussen med injektioner af 150-300 IE Meriofert (1-2 hætteglas Meriofert 150 IE). Din læge kan beslutte at give højere doser, hvis det er nødvendigt. Den injicerede dosis af Meriofert er højere end ved den metode, der anvendes til naturlig befrugtning. Fortsættelsen af behandlingen justeres individuelt af lægen. 

 

Så snart der har udviklet sig et tilstrækkeligt antal follikler, stoppes behandlingen med Meriofert, og ægløsning fremkaldes ved injektion af et andet hormon (choriongonadotropin, hCG). 

Sådan skal Meriofert gives:

Meriofert gives som injektion under huden (subkutan injektion) eller ind i en muskel (intramuskulær injektion). 

Hvert hætteglas må kun bruges én gang, og injektionen skal bruges, så snart den er klargjort. 

 

Efter passende rådgivning og træning kan din læge bede dig om selv at foretage injektionen af Meriofert.  

 

Første gang skal din læge:  

 • lade dig øve dig i at give dig selv en subkutan injektion,
 • have vist dig de steder, hvor du kan foretage injektionen,
 • have vist dig, hvordan du klargør opløsningen til injektion,
 • have forklaret dig, hvordan du klargør den rette dosis til injektion.

 

Før du selv injicerer Meriofert, skal du læse følgende instruktioner grundigt.  

Sådan klargøres og injiceres 1 hætteglas med Meriofert:

Opløsningen skal klargøres lige inden injektionen. Ét hætteglas er kun til engangsbrug.
Lægemidlet skal rekonstitueres under aseptiske forhold.

Meriofert må kun rekonstitueres med solvensen, som følger med pakningen.

Sørg for, at du har en ren arbejdsoverflade, og vask dine hænder, før du rekonstituerer opløsningen. Det er vigtigt, at dine hænder og de genstande, som du bruger, er så rene som muligt.

Læg følgende genstande frem på den rene arbejdsoverflade:  

 • to spritservietter (medfølger ikke),
 • ét hætteglas indeholdende Meriofert-pulver,
 • én ampul med solvens,
 • én sprøjte (medfølger ikke)
 • én kanyle til klargøring af injektion (medfølger ikke),
 • en tynd kanyle til subkutan injektion (medfølger ikke).

Rekonstitution af opløsningen til injektion ved brug af 1 hætteglas med pulver

Klargøring af opløsningen til injektionen: 

1.  

Meriofert Set IBSA Farmaceutici Italia S.r.l pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 75 IE og 150 IE 

Halsen på ampullen er særligt designet, så det er lettere at bryde den under den farvede prik. Bank let mod toppen af ampulhalsen for at fjerne eventuel væske, der stadig sidder i toppen. Hold ampullen, så den farvede prik vender væk fra dig, og knæk toppen af ampullen som vist på billedet. Brug et stykke stof eller en ampulåbner til at holde på ampullen for at beskytte dine fingre. Placer ampullen forsigtigt og lodret på den rene arbejdsoverflade. 

Meriofert Set IBSA Farmaceutici Italia S.r.l pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 75 IE og 150 IE 

Fjern beskyttelseshætten fra kanylen. Sæt kanylen, der er beregnet til rekonstitution (den lange kanyle) på sprøjten.
Hold sprøjten i den ene hånd, tag den åbne ampul med solvens i den anden hånd, stik kanylen ned i ampullen, og sug al solvens op i sprøjten. Sæt beskyttelseshætten på kanylen. Placer sprøjten forsigtigt på arbejdsfladen.

2. 

Meriofert Set IBSA Farmaceutici Italia S.r.l pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 75 IE og 150 IE 

Tag den farvede plastikhætte (75 IE lysegrøn, 150 IE mørkegrøn) af hætteglasset med Meriofert ved forsigtigt at trykke den opad.
Tør gummitoppen med en spritserviet og lad den tørre.

3.
Meriofert Set IBSA Farmaceutici Italia S.r.l pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 75 IE og 150 IE 

Tag sprøjten op, fjern beskyttelseshætten fra kanylen og tryk kanylen gennem den midterste gummidel af toppen af hætteglasset med Meriofert.
Tryk stemplet i bund med en fast bevægelse, så al opløsningen sprøjtes ud på pulveret.
MÅ IKKE RYSTES, men sving det forsigtigt rundt, indtil opløsningen er klar.
Meriofert opløses generelt øjeblikkeligt.

4. 

Meriofert Set IBSA Farmaceutici Italia S.r.l pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 75 IE og 150 IE 

 • Mens kanylen stadig sidder i, vendes bunden i vejret på hætteglasset.
 • Sørg for, at kanylespidsen er under væskeniveauet.
 • Træk forsigtigt i stemplet for at trække al opløsningen med Meriofert op i sprøjten.
 • Tjek, at den rekonstituerede opløsning er klar.

Klargøring af højere doser ved brug af mere end 1 hætteglas med pulver

Hvis din læge har anbefalet højere doser for dig, kan dette opnås ved at bruge mere end ét hætteglas med pulver sammen med én ampul med solvens.

Ved rekonstitution af mere end 1 hætteglas med Meriofert efter afslutning af trin 4, som er beskrevet ovenfor, trækkes det rekonstituerede indhold af det første hætteglas tilbage i sprøjten og sprøjtes langsomt ned i det andet hætteglas. Gentag trin 2-4 for det andet og efterfølgende hætteglas, og indtil indholdet af det antal hætteglas, som er nødvendige for at opnå den ordinerede dosering, er opløst (op til 450 IE, som er den øvre grænse for den totale, maksimale dosis, hvilket svarer til maksimalt 6 hætteglas Meriofert 75IE eller 3 hætteglas Meriofert 150 IE).

Din læge kan øge din dosis med 37,5 IE, et halvt hætteglas Meriofert 75 IE.

For at få det, skal du rekonstituere indholdet af et 75 IE hætteglas som beskrevet i trin 2-3 ovenfor og trække halvdelen af den rekonstituerede opløsning (0,5 ml) tilbage i sprøjten som beskrevet i trin 4.

I denne situation vil du have to blandinger, som skal injiceres: Den første blanding er rekonstitueret i 1 ml, og den anden indeholder 37,5 IE i 0,5 ml.

De to blandinger skal injiceres med hver deres sprøjte ifølge de trin, der er beskrevet nedenfor.

Opløsningen skal være klar og farveløs. 

 

Subkutan injektion af medicinen:  

 • Når sprøjten indeholder den beskrevne dosis, påsættes kanylens beskyttelseshætte. Fjern kanylen fra sprøjten og påsæt nu den tynde kanyle til subkutan injektion med tilhørende beskyttelseshætte.
  Meriofert Set IBSA Farmaceutici Italia S.r.l pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 75 IE og 150 IE
 • Tryk den tynde kanyle fast på sprøjtecylinderen og drej den forsigtigt, så den er skruet godt fast og danner en tæt forsegling.
 • Tag beskyttelseshætten af kanylen. Hold sprøjten, så kanylen peger opad og slå forsigtigt på siden af sprøjten for at få eventuelle luftbobler op til toppen.
  Meriofert Set IBSA Farmaceutici Italia S.r.l pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 75 IE og 150 IE
 • Tryk på stemplet, indtil der kommer en dråbe væske til syne i spidsen af kanylen.
 • Må ikke bruges, hvis væsken indeholder partikler eller er uklar.

 

Injektionsstedet: 

 • Din læge eller sygeplejerske har nok allerede fortalt dig hvor på kroppen, du kan injicere medicinen. De sædvanlige steder er låret eller den nedre del af maven under navlen.
 • Tør injektionsstedet af med en spritserviet.

 

Indstik af kanylen: 

 • Klem godt sammen om et stykke hud. Med den anden hånd stikkes kanylen ind med en hurtig bevægelse i en vinkel på 45° eller 90°.
  Meriofert Set IBSA Farmaceutici Italia S.r.l pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 75 IE og 150 IE

 

Injektion af opløsningen: 

 • Injicer opløsningen under huden, som du har fået vist. Injicer ikke direkte ind i en vene. Tryk langsomt og jævnt på stemplet, så opløsningen injiceres korrekt, og vævet ikke beskadiges.

  Tag dig den nødvendige tid til at injicere den mængde af opløsningen, som er blevet ordineret. Afhængigt af hvilken dosis lægen har ordineret, skal du måske ikke bruge al opløsningen.

 

Fjernelse af kanylen: 

 • Træk kanylen ud hurtigt og tryk en desinficerende serviet mod injektionsstedet. Massér injektionsstedet blidt, mens du bliver ved med at trykke. Dette vil hjælpe Meriofert-opløsningen med at fordele sig under huden og lindre eventuelt ubehag.

 

Intramuskulær injektion af medicinen:  

Ved intramuskulære injektioner vil din sundhedsperson klargøre og derefter injicere Meriofert i siden af låret eller i balden. 

 

Bortskaffelse af alle brugte genstande:  

Når du er færdig med injektionen, skal du smide alle kanyler og tomme hætteglas og sprøjter ned i en beholder til skarpe genstande. Ikke anvendt opløsning samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til de lokale krav. 

Hvis du har brugt for meget Meriofert:

Effekterne af en overdosis Meriofert kendes ikke, men det kan forventes, at der vil opstå ovarielt hyperstimulationssyndrom (se Bivirkninger). Hvis du har brugt for meget Meriofert, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet. 

Hvis du har glemt at bruge Meriofert:

Tag lægemidlet på det næste normale tidspunkt for injektion. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Meriofert :

Du må ikke stoppe med at bruge lægemidlet på eget initiativ: Du skal altid tale med lægen, hvis du overvejer at stoppe med at bruge medicinen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Følgende bivirkning er vigtig og kræver øjeblikkelig handling, hvis du får den. Du skal stoppe med at tage Meriofert og straks opsøge din læge, hvis følgende opstår: 

 

Almindelig, forekommer hos 1 til 10 ud af 100 brugere: 

 • Ovarielt hyperstimulationssyndrom (symptomerne omfatter dannelse af ovariecyster eller vækst af eksisterende cyster, smerter i nedre del af maveregionen, tørst og kvalme og undertiden opkastning, udskillelse af nedsat mængde koncentreret urin og vægtstigning) (se afsnit 2 for yderligere information).

 

Der er også indberettet følgende bivirkninger: 


Meget almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 10 brugere): 

 • Hovedpine
 • Opsvulmet eller oppustet mave

 

Almindelig (forekommer hos mellem 1 ud af 100 og 1 ud af 10 brugere): 

 • Mavesmerter eller ubehag i maven
 • Smerter i bækkenet
 • Rygsmerter
 • Tyngdefølelse
 • Ubehag i brystet
 • Svimmelhed
 • Hedestigninger
 • Tørst
 • Kvalme
 • Træthed
 • Almen utilpashed
 • Reaktioner på injektionsstedet som f.eks. smerter og inflammation (større hyppighed ved intramuskulær end subkutan injektion).

 

Sjælden (forekommer hos mellem 1 ud af 10.000 og 1 ud af 1.000 brugere): 

 • Snoning af æggestok (drejning af æggestokken, hvilket forårsager ekstreme smerter i den nedre del af maveregionen)

 

Meget sjælden (forekommer hos mellem 1 ud af 100.000 og 1 ud af 10.000 brugere): 

 • Tromboembolisme (dannelse af blodprop i et blodkar, som river sig løs og vandrer med blodet og blokerer et andet blodkar).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. 


Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevar hætteglasset og ampullen med solvens i den ydre karton for at beskytte mod lys. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, som står på den ydre karton, hætteglasset og ampullen med solvens efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Skal anvendes øjeblikkeligt efter rekonstitution. 

 

Brug ikke Meriofert hvis du bemærker, at opløsningen er uklar. Efter rekonstitution skal blandingen være klar og farveløs. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Meriofert indeholder

Aktive stof: menotropin 

 

Hvert frysetørret hætteglas indeholder 75 IE humant follikelstimulerende hormon-aktivitet (FSH) og 75 IE humant luteiniserende hormon-aktivitet (LH). 

Der er tilsat humant choriongonadotropin (hCG), et hormon som findes naturligt i urinen hos gravide kvinder, for at bidrage til den samlede LH-aktivitet. 

 

Hvert frysetørret hætteglas indeholder 150 IE humant follikelstimulerende hormon-aktivitet (FSH) og 150 IE humant luteiniserende hormon-aktivitet (LH). 

Der er tilsat humant choriongonadotropin (hCG), et hormon som findes naturligt i urinen hos gravide kvinder, for at bidrage til den samlede LH-aktivitet. 

 

Hvis der anvendes flere hætteglas, vil mængden af menotropin i 1 ml rekonstitueret opløsning være: 

 

Meriofert 75 IE 

 

pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 

Antal anvendte hætteglas 

Samlet mængde menotropin i 1 ml af opløsningen 

75 IE 

150 IE 

225 IE 

300 IE 

375 IE 

450 IE 

 

Meriofert 150 IE 

 

pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 

Antal anvendte hætteglas 

Samlet mængde menotropin i 1 ml af opløsningen 

150 IE 

300 IE 

450 IE 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

For pulver: laktosemonohydrat. 

For solvens: 0,9 % natriumchloridopløsning. 

Udseende og pakningsstørrelser

Pulver: hvidt til næsten hvidt lyofiliseret pulver.  

 

Solvens: klar og farveløs opløsning. 

 

Meriofert fås som pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 

 

1 sæt indeholder følgende: 

 • 1 hætteglas indeholdende et hvidt til næsten hvidt pulver
 • 1 ampul (1 ml) indeholdende en klar og farveløs opløsning

 

Lægemidlet fås i pakningsstørrelser med 1, 5 eller 10 sæt. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

IBSA Farmaceutici Italia srl 

Via Martiri di Cefalonia 2 

26900 Lodi - Italien 

 

Repræsentant: 

IBSA Farmaceutici Italia sr 

Via Martiri di Cefalonia 2 

26900 Lodi - Italien 

Fremstiller:

IBSA Farmaceutici Italia srl 

Via Martiri di Cefalonia, 2 

26900 Lodi - Italien 

 

Fremstiller til UK: 

Pharmasure Ltd 

Units 4-6 

Colonial Business Park 

Colonial Way 

Watford WD24 4PR - UK 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA-medlemslandene under følgende navne:

 

Land 

Navne 

AT 

Meriofert  

BE 

Fertinorm  

BG 

Meriofert  

CY 

Meriofert  

CZ 

Meriofert  

DK 

Meriofert  

EL 

Meriofert 

HU 

Meriofert  

LU 

Fertinorm  

NL 

Meriofert  

RO 

Meriofert  

SK 

Meriofert  

UK 

Meriofert  

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...