Mirena®

intrauterint indlæg 20 mikrog./24 timer

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

MIRENA®  

Intrauterint indlæg 20 mikrogram/24 timer  

Levonorgestrel 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mirena.
 3. Sådan skal du bruge Mirena.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Mirena er et T-formet livmoderindlæg, som afgiver hormonet levonorgestrel inde i livmoderen. T-formen gør, at indlægget passer til livmoderens indvendige form. Den lodrette del af T’et har en kappe, som indeholder levonorgestrel. Der sidder to tråde i den nederste ende af T’ets lodrette del.
 • Du kan bruge Mirena til at forebygge svangerskab, og til at behandle meget kraftige blødninger ved menstruation.
  Hvis du er i overgangsalderen og tager østrogen, kan du bruge Mirena for at undgå øget vækst af slimhinden i livmoderen.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mirena

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Generelt

 • Før du begynder at bruge Mirena, vil din læge stille dig nogle spørgsmål om din personlige helbredstilstand og om dine tætte familiemedlemmers tilstand.
 • Omkring 2 ud af 1.000 kvinder, der anvender Mirena korrekt, bliver gravide i det første år.
 • Omkring 7 ud af 1.000 kvinder, der anvender Mirena korrekt, bliver gravide i løbet 5 år.
 • I denne indlægsseddel er der beskrevet flere situationer, hvor Mirenas pålidelighed kan være nedsat. I sådanne situationer bør du enten undgå samleje eller anvende en anden form for svangerskabsforebyggelse, f.eks. kondom eller en anden barrieremetode. Anvend ikke rytmeeller temperaturmetoden. Disse metoder kan være upålidelige.
 • Som ved andre hormonale svangerskabsforebyggende midler beskytter Mirena ikke mod HIVinfektioner (AIDS) eller andre seksuelt overførte sygdomme.

Brug ikke Mirena

 • Hvis du er allergisk over for levonorgestrel, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mirena (angivet i punkt 6).
 • Hvis du er gravid, eller har mistanke om, at du er det.
 • Hvis du har eller gentagne gange har haft underlivsbetændelse eller betændelse:
  • i skeden,
  • i livmoderen efter fødsel,
  • i livmoderen efter abort inden for de sidste 3 måneder,
  • i livmoderhalsen.
 • Hvis du har celleforandringer i livmoderhalsen.
 • Hvis du har kræft eller mistanke om kræft i livmoderhalsen eller livmoderen.
 • Hvis du har en svulst, der afhænger af gestagener for at vokse, f.eks. brystkræft.
 • Hvis du bløder fra skeden af ukendt årsag.
 • Hvis du har muskelknuder (fibromer) i livmoderen eller andre ændringer i livmoderen, der påvirker livmoderhulen.
 • Hvis du er meget tilbøjelig til at få betændelser.
 • Hvis du lider af en akut leversygdom eller har en levertumor.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Mirena 

 • Hvis nogle af forholdene nedenfor gælder for dig eller fremkommer for første gang, mens du har en Mirena oplagt, skal du kontakte din læge. Lægen skal beslutte om du kan fortsætte med Mirena eller om indlægget skal fjernes.
 • Migræne, asymetriske synsforstyrrelser eller andre symptomer, som kan være et tegn på en midlertidig nedsættelse af blodforsyningen til hjernen (forbigående slagtilfælde).
 • Usædvanlig kraftig hovedpine.
 • Gulsot ofte med hudkløe (huden, det hvide i øjnene og/eller neglene bliver gule).
 • Meget forhøjet blodtryk.
 • Alvorlige sygdomme i pulsårerne herunder slagtilfælde eller hjerteanfald.
 • Akut blodprop i en vene.
 • Hvis du bruger Mirena sammen med østrogen i forbindelse med hormonsubstitutionsbehandling, skal du også læse indlægssedlen for østrogenet.
 • Mirena kan anvendes med forsigtighed hos kvinder, der har en medfødt hjertesygdom eller har en hjerteklaplidelse, og dermed har en risiko for at få betændelse i hjertemusklen.
 • Hos diabetikere, der anvender Mirena, skal blodsukkerkoncentrationen overvåges.
 • Uregelmæssig blødning kan skjule symptomerne på polypper i livmoderslimhinden eller kræft, og i disse tilfælde skal det overvejes at undersøge den bagvedliggende årsag.
 • Mirena er ikke egnet som fortrydelsesmetode efter et samleje (nødprævention).

 

Brystkræft 

Tilgængelige oplysninger viser, at Mirena ikke øger risikoen for brystkræft før overgangsalderen hos kvinder under 50 år. På grund af de begrænsede data, der er fra Mirena-studier med indikationen beskyttelse mod øget vækst af slimhinden i livmoderen under østrogenbehandling, kan risikoen for brystkræft under brug af Mirena til behandling derfor hverken be- eller afkræftes. 

Risikoen for brystkræft er øget hos kvinder efter overgangsalderen, der anvender hormonal substitutionsbehandling. Denne risiko er større ved kombineret østrogen-gestagen-behandling end ved østrogenbehandling alene. Hvis du anvender et østrogen-præparat, skal du også læse indlægssedlen for dette præparat.

Infektioner i underlivet
 

Som ved andre gynækologiske eller kirurgiske indgreb kan der forekomme alvorlig infektion efter oplægningen af Mirena. Mirena skal fjernes, hvis du har tilbagevendende underlivsinfektioner eller infektioner i livmoderslimhinden, eller hvis en akut infektion er alvorlig eller ikke responderer på behandling inden for få dage.

Kontakt øjeblikkeligt din læge, hvis du har vedvarende smerter i den nedre del af underlivet, feber, smerte i forbindelse med samleje eller unormal blødning.

Udstødning
 

Muskelsammentrækninger i livmoderen under menstruation kan nogle gange skubbe Mirena ud af position eller udstøde den. Mulige symptomer er smerte og unormal blødning. Hvis Mirena har forskubbet sig, kan den være mindre effektiv. Hvis Mirena er skubbet ud, er du ikke mere beskyttet mod graviditet. Det anbefales, at du mærker efter med en finger, om trådene er der, f.eks. når du er i bad. Hvis der er noget, der tyder på, at Mirena er gledet ud eller du ikke kan mærke trådene, bør du undgå at have samleje eller anvende anden form for svangerskabsforebyggelse og kontakte din læge. Da Mirena nedsætter menstruationens styrke, kan en øgning af menstruationen være tegn på at Mirena er gledet ud.

Perforering
 

I sjældne tilfælde kan Mirena gennemtrænge eller perforere livmodervæggen. Det sker oftest under oplægningen. Det kan nedsætte beskyttelsen mod graviditet. Et indlæg, der er blevet placeret uden for livmoderhulen, har ingen virkning, og skal fjernes hurtigst muligt. Risikoen for perforering er øget hos ammende kvinder, og hos kvinder der har født op til 36 uger før oplægningen og hos kvinder med en bagoverbøjet livmoder (mod tarmene). Hvis du tror, at du måske har en perforering, skal du omgående kontakte lægen og fortælle, at du har fået lagt en Mirena op, især hvis det ikke er den læge, der lagde den op. 

 

Mulige tegn på perforering kan omfatte: 

 • alvorlige smerter (der minder om menstruationskramper) eller flere smerter end forventet
 • kraftig blødning (efter oplægning)
 • smerter eller blødning, der fortsætter i mere end nogle få uger
 • pludselig ændring i dine menstruationer
 • smerter under samleje
 • at du ikke længere kan mærke trådene fra Mirena (se afsnit 3 "Sådan skal du bruge Mirena- Hvordan kan jeg kontrollere, om Mirena sidder rigtigt?").

 

Graviditet uden for livmoderen 

Det er meget sjældent, at en kvinde bliver gravid, mens hun bruger Mirena. Men hvis du bliver gravid, mens du bruger Mirena, er risikoen for en graviditet uden for livmoderen relativt større. Omkring 1 ud af 1000 kvinder, der anvender Mirena korrekt, får en graviditet uden for livmoderen pr. år. Denne hyppighed er lavere end hos kvinder, der ikke anvender nogen form for svangerskabsforebyggelse (omkring 3-5 ud af 1000 kvinder pr. år). Kvinder, der allerede har haft en graviditet uden for livmoderen, er blevet opereret i æggelederne eller har haft underlivsbetændelse, har en større risiko.
En graviditet uden for livmoderen er en alvorlig tilstand, der kræver øjeblikkelig behandling. Følgende symptomer kan tyde på, at du har en graviditet uden for livmoderen, og du skal omgående kontakte lægen: 

 • Dine menstruationer er holdt op, og du får derefter vedholdende blødning eller smerter.
 • Du har diffuse eller kraftige smerter i underlivet.
 • Du har normale tegn på graviditet, men bløder samtidig og er svimmel.

 

Svimmelhed 

Nogle kvinder bliver svimle lige efter at Mirena er lagt op. Dette er en normal fysisk reaktion. Din læge vil bede dig hvile dig lidt efter at du har fået Mirena lagt op.

Blæredannelse i æggestokkene

Da Mirena virker lokalt er det normalt med dannelse af blærer i æggestokkene. De fleste af disse tilfælde er symptomfrie, men kan være forbundet med smerter. I de fleste tilfælde forsvinder blærerne efter 2-3 måneder.

Psykiske forstyrrelser

Nogle kvinder, der anvender hormonelle præventionsmidler, herunder Mirena, har rapporteret om depression eller nedtrykthed. Depression kan være alvorligt og kan nogle gange føre til selvmordstanker. Hvis du oplever humørsvingninger og depressive symptomer, skal du kontakte din læge for yderligere rådgivning så hurtigt som muligt. 

Brug af anden medicin sammen med Mirena

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • epilepsi (phenytoin og carbamazepin).
  • Infektion (rifampicin).
 • Da Mirena primært virker lokalt, har det ikke nogen stor betydning for Mirenas svangerskabsforebyggende virkning.

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Mirena, og/ eller Mirena kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Graviditet: 

 • Du må ikke bruge Mirena hvis du er gravid eller tror du er gravid.
 • Hvis du bliver gravid samtidig med at du anvender Mirena, skal Mirena fjernes. Hvis Mirena bliver siddende under graviditeten, vil der være en øget risiko for abort, infektioner eller for tidlig fødsel.
  Hormonet i Mirena frigives i livmoderen. Dette betyder, at fostret udsættes for en relativ høj koncentration af hormonet lokalt, selv om den mængde hormon, det får via blodet og moderkagen er lille. Virkningen af dette hormon på fostret bør tages med i betragtning, men der er til dato ingen tegn på fødselsskader på grund af Mirena i de tilfælde, hvor Mirena er blevet siddende under graviditet og fødsel.
 • Det er meget sjældent, at en kvinde bliver gravid, mens hun anvender Mirena. Men hvis Mirena falder ud, er du ikke længere beskyttet, og må anvende en anden form for svangerskabsforebyggelse, indtil du har konsulteret din læge.
 • Nogle kvinder har måske ikke menstruation, mens de anvender Mirena. Dette er ikke nødvendigvis et tegn på graviditet. Hvis du har andre symptomer på graviditet (f.eks. kvalme, træthed, ømhed i brysterne), skal du kontakte lægen for at få foretaget en undersøgelse og få en graviditetstest.

Amning: 

 • Mirena går over i modermælken, med det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Behandling bør alligevel undgås de første 6 uger af amningen. Tal med lægen hvis du har spørgsmål.

Frugbarhed: 

 • Efter udtagning af Mirena får du din normale frugtbarhed tilbage.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Mirena påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Mirena indeholder bariumsulfat.

Det T-formede stykke i Mirena er imprægneret med bariumsulfat, så det kan ses ved en røntgenundersøgelse. 

3. Sådan skal du bruge Mirena

Brug altid Mirena nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalet anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Hvor pålidelig er Mirena

 • Som præventionsmiddel er Mirena lige så effektivt som de mest effektive kobberspiraler, der findes i dag. Mirena har en hyppighed for præventionssvigt på ca. 0,2% pr. år. Hyppigheden for svigt kan stige i tilfælde af udstødning eller perforering.
 • Ved behandling af meget kraftige blødninger (idiopatisk menoragi) medfører Mirena en kraftig nedsættelse af menstruationen allerede efter tre måneder. Nogle brugere får slet ikke menstruation.

Hvornår skal Mirena lægges op?

 • Du kan få lagt Mirena op senest 7 dage efter menstruationens 1. dag. Mirena kan også lægges op straks efter en abort i første trimester, forudsat at der ikke er infektion i kønsorganerne.
 • Mirena bør først lægges op efter, at livmoderen har genvundet sin normale størrelse efter en fødsel, og ikke tidligere end 6 uger efter fødslen. Du kan få skiftet Mirena ud med et nyt indlæg når som helst i cyklus.
 • Hvis Mirena bruges for at beskytte livmoderslimhinden under hormonbehandling i overgangsalderen, kan den lægges op når som helst hos kvinder, som ikke har menstruation eller på en af menstruationens sidste dage.
 • Mirena skal lægges op af en læge, som har erfaring med Mirena-oplægninger.

Hvornår skal jeg gå til læge?

Du bør få Mirena kontrolleret 4-12 uger efter oplægningen og derefter regelmæssigt mindst én gang om året. Desuden bør du kontakte lægen i tilfælde af følgende: 

 • Hvis du ikke længere kan mærke trådene i skeden.
 • Hvis du kan mærke den nedre ende af indlægget.
 • Hvis du tror, du er gravid.
 • Hvis du har konstante mavesmerter, feber eller unormalt udflåd fra skeden.
 • Hvis du eller din partner har smerter eller ubehag under samleje.
 • Hvis din menstruation pludselig ændrer sig (hvis du f. eks. har ringe eller ingen menstruation og derefter begynder at bløde konstant eller får smerter, eller hvis du begynder at bløde kraftigt).
 • Hvis du har andre tilstande som f.eks. migræne eller kraftig tilbagevende hovedpine, pludselige problemer med synet, gulsot eller forhøjet blodtryk.
 • Hvis du oplever en af de tilstande, som er nævnt i pkt.2, Det skal du vide før du begynder at bruge Mirena.

Hvor længe kan Mirena anvendes?

Mirena virker i fem år, hvorefter den skal fjernes. Hvis du ønsker det, kan du få en ny Mirena lagt op, når den gamle er fjernet. 

Hvad skal der ske, hvis jeg ønsker at blive gravid eller få Mirena fjernet af anden årsag?

 • Mirena kan når som helst nemt fjernes af lægen, og du har herefter mulighed for at blive gravid. Frugtbarheden bliver normal efter at Mirena er blevet fjernet.
 • Hvis du ikke ønsker at blive gravid, må Mirena-indlægget ikke fjernes efter dag 7 i menstruationen, medmindre du har brugt anden prævention (f. eks. kondom) i mindst syv dage, før indlægget er blevet fjernet. Hvis du ikke har menstruation, skal du bruge en barrieremetode (f. eks. kondom eller pessar) i syv dage, før indlægget bliver fjernet, og indtil menstruationen kommer igen. Du kan også få lagt en ny Mirena op umiddelbart efter, at den gamle er blevet fjernet. I det tilfælde er ekstra prævention ikke nødvendigt.

Kan jeg blive gravid efter jeg er stoppet med Mirena?

Ja. Når Mirena-indlægget er fjernet, påvirker det ikke din normale frugtbarhed. Du kan blive gravid i den første menstruationsperiode efter, at Mirena er fjernet. 

Kan Mirena påvirke mine menstruationer?

 • Mirena påvirker ikke din menstruationscyklus. Den kan ændre menstruationsperioderne så du får pletblødning (en mindre blødning), kortere eller længere menstruationer, lettere eller kraftigere blødning eller slet ingen blødning.
 • Mange kvinder får hyppige pletblødninger eller lettere blødninger udover deres menstruation i de første 3-6 måneder efter oplægningen af Mirena. Hvis du får kraftig eller langvarig blødning i denne periode, så fortæl det til lægen.
 • Når indlægget fjernes, bliver din menstruation normal igen.

Er det unormalt ikke at have menstruation?

Nej, ikke hvis du bruger Mirena. Hvis du ikke har menstruation, mens du bruger Mirena, skyldes det hormonets virkning på livmoderslimhinden. Den månedlige fortykkelse af slimhinden udebliver. Der er derfor ikke noget væv, der skal afstødes. Det betyder ikke nødvendigvis, at du er i overgangsalderen eller er gravid. Dine egne hormonniveauer forbliver normale. 

Hvordan kan jeg vide, om jeg er gravid?

Hvis du ikke har haft menstruation i seks uger og er bekymret, kan du få foretaget en graviditetstest. Hvis den er negativ, er der ingen grund til at få foretaget andre undersøgelser medmindre, du har andre tegn på graviditet f. eks. kvalme, træthed eller spænding i brysterne. 

Kan Mirena give smerter eller ubehag?

Nogle kvinder får smerter (der ligner menstruationskramper) i de første uger efter oplægningen. Du bør kontakte lægen, hvis du får stærke smerter, eller hvis smerterne fortsætter i mere end tre uger efter. at Mirena er lagt op. 

Kan Mirena genere ved samleje?

Hverken du eller din partner bør kunne mærke Mirena under samleje. Hvis dette alligevel er tilfældet, skal du undgå samleje, indtil din læge har kontrolleret, at Mirena sidder rigtigt. 

Kan jeg bruge tamponer?

Det anbefales at bruge hygiejnebind. Hvis du bruger tamponer, skal du skifte dem forsigtigt, så du ikke kommer til at trække i Mirenas tråde. 

Hvad sker der, hvis Mirena falder ud af sig selv?

I sjældne tilfælde kan Mirena glide ud under menstruationen uden, at du bemærker det. Hvis du bløder usædvanligt meget under menstruationen, kan det betyde, at Mirena er gledet ud gennem skeden. Det kan også ske, at en del af Mirena glider ud af livmoderen (det kan måske mærkes af dig selv eller din partner under samleje). Hvis Mirena glider helt eller delvist ud, er du ikke længere beskyttet mod graviditet. 

Hvordan kan jeg kontrollere, om Mirena sidder rigtigt?

Du kan selv kontrollere, om trådene er på plads efter din menstruation. Før forsigtigt din finger ind i skeden, og mærk efter, om trådene er i bunden af din skede lige ved din livmoderåbning (cervix). 

 

Træk ikke i trådene, da du så ved et uheld kan trække Mirena ud. Kontakt lægen, hvis du ikke kan mærke trådene. 

Yderligere oplysninger om særlige patientgrupper:

Børn og unge
Mirena er beregnet til kvinder i den fødedygtige alder. Der er ingen relevante indikationer for at anvende Mirena før den første menstruation. 


Ældre kvinder (65 år eller derover)
Mirena er ikke undersøgt hos kvinder over 65 år. 


Kvinder med nedsat leverfunktion
Mirena må ikke anvendes til kvinder med nedsat leverfunktion (se pkt. 2). 


Kvinder med nedsat nyrefunktion
Mirena er ikke undersøgt hos kvinder med nedsat nyrefunktion. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Voldsomme smerter i underlivet og blødning fra skeden pga. hul i livmoderen. Ring 112 (perforering af livmoderen).

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Brystkræft. Tal med lægen
 • Høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde arme og ben pga. blodforgiftning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112 (set efter oplægning af indlæg)

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Hovedpine
 • Mavesmerter
 • Underlivssmerter
 • Blødningsændringer herunder pletblødning, øget og formindsket menstruationsblødning, uregelmæssig menstruation (oligomenorrhea) og ingen blødning overhovedet (amenoré)
 • Betændelse i de ydre kønsorganer eller skeden (vulvovaginitis)
 • Udflåd fra skeden

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Depression. Det kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen
 • Nedtrykthed
 • Migræne
 • Kvalme
 • Uren hud/akne (bumser)
 • Øget kropsbehåring (hirsutisme)
 • Rygsmerter
 • Underlivsbetændelse (infektion i livmoder, æggestokke eller æggeledere)
 • Godartede væskeholdige knuder (cyster) på æggestokkene.
 • Menstruationssmerter (dysmenoré)
 • Brystsmerter
 • Udstødelse af Mirena fra livmoderen
 • Nedsat sexlyst (libido).
 • Svimmelhed.
 • Vægtforøgelse.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Hårtab, brune pletter på huden (øget pigment specielt ved udsætning for sollys)

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Overfølsomhed inkl. udslæt, nældefeber og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt

 

Bivirkninger set i forbindelse med oplægning/udtagning af Mirena: smerte, blødning, svimmelhed, kortvarigt bevidsthedstab. Proceduren kan fremkalde anfald hos en epilepsipatient. Blodforgiftning efter oplægning af Mirena pga. infektion. Øget risiko for perforation af livmoderen hos ammende kvinder. 


Hvis du bliver gravid, mens du anvender Mirena, kan graviditeten sidde uden for livmoderen (se pkt. 2 ”graviditet uden for livmoderen”). 

 

Udtagningstrådene kan eventuelt mærkes af partneren under samleje. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Mirena utilgængeligt for børn.
 • Indsætning af Mirena skal finde sted før den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Mirena ved temperaturer over 30 °C.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mirena, 20 mikrogram/24 timer intrauterint indlæg indeholder:

Levonorgestrel 20 mikg/24 timer. Den totale mængde af levonorgestrel er 52 mg som frigives med ca. 20 mikrog/24 timer. 

Øvrige indholdsstoffer:  

Polydimethylsiloxan-elastomer, silica, kolloid vandfri, polyethylen, bariumsulfat og jernoxid (E 172). 

Pakningsstørrelser:

Mirena fås i:  

Mirena 20 mikrogram/24 timer i pakninger med et intrauterint indlæg. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Oplægningsvejledning

Mirena 20 mikrogram/24 timer intrauterint indlæg. 

 

Skal oplægges af en læge under aseptiske forhold. 

Mirena leveres med en indfører i en steril pakke, som først må åbnes, når Mirena skal lægges op. Må ikke gensteriliseres. Mirena er kun til engangsbrug. Anvend ikke Mirena, hvis inderemballagen er skadet eller åben. Må ikke oplægges efter den udløbsmåned og det år, der står på etiketten. 

 

Se i indlægssedlen for Mirena, hvornår indlægget skal lægges op. 

Forberedelse inden oplægningen

 • Undersøg patienten for at bedømme størrelse og stilling på uterus, og for at konstatere, om der er tegn på akut genital infektion eller andre kontraindikationer for at oplægge Mirena samt for at udelukke graviditet.
 • Synliggør cervix med et speculum, og vask omhyggeligt cervix og vagina med en passende antiseptisk opløsning.
 • Hvis nødvendigt, kan en assistent bistå under oplægningen.
 • Tag fat i den forreste del af portio med en klotang eller en anden pincet for at stabilisere uterus. Hvis uterus er bagoverbøjet, kan det være mere hensigtsmæssigt at tage fat i den bageste del af portio. Vinklen mellem cervikalkanalen og corpus kan udjævnes ved at trække let i klotangen. Tangen skal holdes på plads, og et forsigtigt træk i cervix skal bevares under hele oplægningsproceduren.
 • Før en uterinsonde gennem cervikalkanalen til fundus for at måle uteruskavitetens længde og bestemme dens retning, og for at udlukke tegn på intrauterine anormaliteter (fx septum, submukøse fibromer) eller et tidligere oplagt intrauterint præventionsmiddel, der ikke er blevet fjernet. Hvis der opstår vanskeligheder, så overvej dilatation af kanalen. Hvis cervikaldilatation er nødvendig, så overvej at anvende analgetica og/eller paracervikal blokade.

Oplægning

 1. Åbn først den sterile pakning fuldstændigt (fig.1) Anvend derefter aseptisk teknik og sterile handsker.
  Mirena Orifarm A/S intrauterint indlæg 20 mikrog./24 timer
 2. Skub skyderen helt fremad i retning mod pilen for at lade Mirena ind i indføringsrøret (fig. 2)
  Mirena Orifarm A/S intrauterint indlæg 20 mikrog./24 timer
  VIGTIGT! Træk ikke skyderen nedad, da det kan frigøre Mirena for tidligt. Hvis Mirena først er frigjort, kan den ikke lades igen.
 3. Hold skyderen i den yderste stilling, og juster den øverste kant på markøren, så den svarer til uterinkavitetens sonde mål (fig. 3).
  Mirena Orifarm A/S intrauterint indlæg 20 mikrog./24 timer
 4. Hold skyderen i den yderste stilling, og før indføreren gennem cervix, indtil markøren er ca 1,5- 2,0 cm fra cervix (fig.4).
  Mirena Orifarm A/S intrauterint indlæg 20 mikrog./24 timer
  VIGTIGT! Tving ikke indføreren igennem. Dilatér om nødvendigt cervikalkanalen.
 5. Hold indføreren fast på plads og skub skyderen tilbage til mærket for at åbne Mirenas horisontale arme (fig. 5). Vent 5-10 sek. til de horisontale arme har foldet sig helt ud.
  Mirena Orifarm A/S intrauterint indlæg 20 mikrog./24 timer
 6. Før forsigtigt indføreren op mod fundus, til markøren ligger mod cervix. Mirena er nu ved fundus (fig. 6).
  Mirena Orifarm A/S intrauterint indlæg 20 mikrog./24 timer
 7. Hold indføreren på plads og frigør Mirena ved at trække skyderen helt tilbage (fig. 7). Hold skyderen i den nederste position, og træk forsigtigt indføreren ud. Klip trådene, så ca. 2-3 cm er synlig udenfor cervix.
  Mirena Orifarm A/S intrauterint indlæg 20 mikrog./24 timer
  VIGTIGT! Ved mistanke om, at indlægget ikke ligger korrekt, skal placeringen kontrolleres (fx. med ultralyd). Fjern indlægget, hvis det ikke sidder korrekt i uteruskaviteten. En udtaget Mirena må ikke lægges op igen.

Udtagning/udskiftning

Se indlægssedlen for Mirena omkring udtagning/udskiftning. 

 

Mirena udtages ved at trække i trådene med en pincet. (fig. 8). 

 

En ny Mirena kan oplægges umiddelbart efter udtagningen. 

 

Mirena Orifarm A/S intrauterint indlæg 20 mikrog./24 timer 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...