Methotrexat "Paranova"

tabletter 2,5 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Methotrexat Paranova 2,5 mg tabletter  

methotrexat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Methotrexat Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Methotrexat Paranova
 3. Sådan skal du tage Methotrexat Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Methotrexat Paranova er et middel som anvendes mod kronisk leddegigt (reumatoid arthritis), psoriasis og svær psoriasisgigt hos voksne patienter.  

Methotrexat Paranova kan også anvendes mod visse kræftsygdomme (akut lymfatisk leukæmi) (cytostatikum).  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Methotrexat Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Methotrexat Paranova:

 • hvis du er allergisk over for methotrexat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Methotrexat Paranova (angivet i punkt 6)
 • hvis du lider af alvorligt nedsat leverfunktion
 • hvis du drikker store mængder alkohol
 • hvis du lider af alvorligt nedsat nyrefunktion
 • hvis du lider af en blodsygdom såsom bloddyskrasi (pancytopeni), knoglemarvs—hypoplasi, leukopeni, trombocytopeni eller signifikant anæmi
 • hvis du lider af alvorlige, akutte eller kroniske infektioner og immundefektsygdomme
 • hvis du har betændelse i munden, sår i mundhulen og smerter i maven pga. sår i mavesækken eller tovlfingertarmen
 • hvis du er gravid eller ammer (se afsnittet "Graviditet, amning og frugtbarhed")
 • hvis du samtidig gennemgår et vaccinationsforløb med levende vacciner.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Methotrexat Paranova: 

 • Hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • Hvis du er i behandling med hematotoksisk DMARD’er (en lægemiddelgruppe mod leddegigt, fx leflunomid).
 • Hvis du lider af sukkersyge, som behandles med insulin.
 • Hvis du kan have risiko for at have tuberkulose og hepatitis B og C. Disse lidelser skal udelukkes før behandling med methotrexat påbegyndes.
 • Hvis du har problemer med lungefunktionen, åndenød eller vedvarende oplever tør hoste.
 • Hvis du hoster blod op fra lungerne.

 

Vær opmærksom på følgende 

 • På grund af mulighed for toksiske reaktioner skal din læge undersøge dit blod og urin regelmæssigt så længe du er i behandling med methotrexat. Herved kan lægen følge evt. forandringer i bl.a. blodplader, blodprotein, levertal og nyrefunktion.
 • Methotrexat kan medføre toksiske reaktioner, som din læge vil informere dig om. Kontakt straks lægen, hvis du oplever symptomer på overdosering, se punkt 3, ”Hvis du har taget for mange Methotrexat Paranova”.
 • Ved akut forgiftning kan behandling med folinsyre være nødvendigt, da folinsyre kan nedsætte virkningen af methotrexat.
 • Under behandling med methotrexat vil din læge løbende undersøge mundhulen og svælget for forandringer i slimhinden.
 • Undgå at drikke alkohol under behandling med methotrexat eller nedsæt forbruget.
 • Under behandling med methotrexat vil din læge holde øje med din lungefunktion, om nødvendigt udføre lungefunktionstest. Syptomer som tør hoste, lungebetændelse kan blive farligt
 • Lægen vil følge patienter ekstra tæt, hvis denne har gennemgået strålebehandling, har problemer med blodsystemet, har påvirket almen tilstand, har en høj alder eller hvis patienten er et meget ungt barn.
 • Methotrexat kan medføre nedsat frugtbarhed hos både mænd og kvinder. Kvinder kan desuden opleve menstruationsforstyrrelser. Dette ophører kort tid efter, at behandlingen er ophørt.
 • Methotrexat kan medføre abort og misdannelser af fostre. Kvinder må ikke blive gravide under behandling med methotrexat samt 6 måneder efter ophørt behandling. Se punkt 2, ”Fertilitet”.
 • Du bør ikke blive vaccineret med levende vaccine så længe du er i behandling med methotrexat.
 • Hævede lymfekirtler kan opstå under behandling med methotrexat i lavdosis. Kontakt lægen, hvis dette sker.
 • Væske i lungehinden og øget væske i bughulen skal drænes inden behandling med methotrexat påbegyndes.
 • Opkastning, diarré eller betændelse i munden kan medføre dehydrering og kan derved øge risikoen for forgiftning. Behandlingen skal straks afbrydes og lægen kontaktes, hvis du oplever disse symptomer.
 • Afbryd behandlingen og kontakt lægen, hvis du oplever blodig opkast eller blod i afføringen.
 • Problemer i huden efter strålebehandling eller solskader kan komme igen under behandling med methotrexat. Psoriasis udbrud kan forværres af UV-stråler under behandling med methotrexat.
 • Ved behandling med methotrexat er der set svære tilfælde med reaktioner i huden, herunder Lyells syndrom (udbredt afløsning af det yderste hudlag ledsaget af feber, evt. involvering af organer) og Stevens-Johnsons syndrom (blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber).
 • Visse sygdomme i hjernen (encefalopati/leukoencefalopati) er forekommet hos kræftpatienter, og kan ikke udelukkes også at forekomme hos patienter, der behandles med methotrexat for andre lidelser end kræft.

Børn

Anvendelse til børn under 3 år frarådes. 

Brug af anden medicin sammen med Methotrexat Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Fortæl det til din læge, hvis du: 

 • tager medicin mod smerter og betændelsestilstande (NSAID, f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen)
 • tager medicin mod epilepsi (phenytoin, barbiturater)
 • tager vitaminer eller jernpræparater, som indeholder folinsyre
 • får anden medicin mod kræft (f.eks. cisplatin, doxorubicin, cyclophosphamid og procarbazin)
 • tager medicin mod infektion (sulfonamider, f.eks. trimethoprim, sulfamethoxazol)
 • tager medicin mod urinsyregigt (probenecid)
 • tager medicin mod mavesår (protonpumpehæmmere, f.eks. pantoprazol og omeprazol)
 • tager medicin mod betændelse (penicillin, tetracyklin og chloramphenicol)
 • får strålebehandling
 • tager medicin mod KOL eller astma (theophyllin)
 • skal behandles/bedøves med lattergas (dinitrogenoxid)
 • tager medicin mod kronisk leddegigt (leflunomid)
 • tager azathioprin
 • tager sulfasalazin
 • tager retinoider (mod f.eks. psoriasis)
 • tager ciclosporin
 • skal vaccineres.

Brug af Methotrexat Paranova sammen med alkohol og drikkevarer

Du skal undgå at drikke alkohol, når du er i behandling med Methotrexat Paranova. 


Indtagelse af koffein og theophyllinholdige drikkervarer (kaffe, drikkevarer indeholdende koffein og sort te) bør undgås under behandling med methotrexat, da det kan nedsætte virkningen af methotrexat. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Brug ikke Methotrexat Paranova under graviditet, medmindre lægen har ordineret det til behandling af kræft. Methotrexat kan medføre fødselsdefekter og abort, og det kan skade det ufødte barn. Stoffet er forbundet med misdannelse af kraniet, ansigtet, hjertet og blodkarrene, hjernen samt benene og armene. Det er derfor meget vigtigt, at methotrexat ikke anvendes hos kvinder, der er eller planlægger at blive gravide, medmindre det sker i forbindelse med behandling af kræft. 


Ved andre indikationer end kræft skal graviditet udelukkes hos kvinder i den fødedygtige alder ved f.eks. at foretage en graviditetstest, før behandlingen påbegyndes. 

 

Amning  

Methotrexat Paranova går over i mælken. Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Methotrexat Paranova er nødvendig. Tal med lægen. 

 

Fertilitet  

Brug ikke Methotrexat Paranova, hvis du prøver at blive gravid. Du skal undgå at blive gravid under behandlingen med methotrexat og i mindst seks måneder efter behandlingsophør. Du skal derfor sørge for at bruge sikker prævention i hele denne periode (se også afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”). Hvis du bliver gravid under behandlingen, eller hvis du tror, du er blevet gravid, skal du straks fortælle det til lægen. Hvis du alligevel bliver gravid under behandlingen, bør lægen rådgive dig om risikoen for, at behandlingen skader barnet.
Hvis du ønsker at blive gravid, bør du tale med lægen, som kan henvise dig til en speciallæge med henblik på rådgivning før den planlagte behandlingsstart. 

 

Mandlig fertilitet  

Den tilgængelige dokumentation tyder ikke på øget risiko for misdannelser eller abort, hvis faderen tager under 30 mg methotrexat pr. uge. En risiko kan imidlertid ikke helt udelukkes, udelukkes, og der er ingen oplysninger vedrørende højere methotrexat-doser. Methotrexat kan være genotoksisk. Det vil sige, at lægemidlet kan medføre genetiske mutationer. Methotrexat kan påvirke produktionen af sædceller, hvilket er forbundet med en risiko for fødselsdefekter.
Du bør undgå at gøre en kvinde gravid under behandlingen med methotrexat og i mindst seks måneder efter behandlingsophør.
Da behandling med methotrexat i høje doser, der almindeligvis anvendes til kræftbehandling, kan medføre nedsat frugtbarhed og genetiske forandringer, kan det være tilrådeligt for mandlige patienter, der behandles med methotrexat i doser over 30 mg pr. uge, at overveje sæddeponering før påbegyndelse af behandlingen (se også afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”). Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Methotrexat Paranova kan hos enkelte give bivirkninger (f.eks. træthed og svimmelhed), som kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

Methotrexat Paranova indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Methotrexat Paranova

Tag altid Methotrexat Paranova nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Vigtig advarsel om doseringen af Methotrexat Paranova (methotrexat):  

Methotrexat Paranova må kun bruges én gang om ugen til behandling af leddegigt, psoriasis og psoriasisgigt.
Det kan være livsfarligt at tage for meget Methotrexat Paranova (methotrexat).  

 

Den anbefalede dosis er

Brug til voksne 

Dosis ved leddegigt (reumatoid arthritis): 

7,5-15 mg én gang om ugen. Dosis kan optrappes gradvist, men bør ikke overstige 

25 mg/uge. Vedligeholdelsesdosis bør reduceres til den laveste mulige dosis, som i de fleste tilfælde opnås i løbet af 6 uger. 

Dosis ved svær psoriasis: 

7,5-15 mg én gang om ugen. Den ugentlige dosis kan øges til 25 mg, hvis det er nødvendigt. Herefter bør dosis nedsættes til den laveste mulige 

dosis, som i de fleste tilfælde opnås i løbet af 4-8 uger. 

Dosis ved lymfatisk leukæmi er individuel. 

 

Brug ved nedsat nyrefunktion 

Methotrexat bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat nyrefunktion. Følg lægens anvisning. 

 

Brug ved nedsat leverfunktion 

Methotrexat bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat levefunktion, specielt hvis årsagen er alkohol. Følg lægens anvisning. 

 

Brug til ældre 

Methotrexat bør anvendes med stor forsigtighed til ældre patienter. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Brug til børn 

Methotrexat bør anvendes med forsigtighed til børn over 3 år. Dosis beregnes af lægen. Følg lægens anvisning.  

 

Hvis du overgår fra at tage methotrexat som tabletter til iinjektion, kan det være nødvendigt at nedsætte dosis.  

 

Din læge kan anbefale dig at tage et tilskud af folinsyre mens du er i behandling med methotrexat. 

Hvis du har taget for mange Methotrexat Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Methotrexat Paranova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

 

Symptomer 

Symptomer på overdosering kan være påvirkning af blodet, leverskade, nyresvigt, betændelse i slimhinderne, mundbetændelse, sår i munden, kvalme, opkastning, sår og/eller blødning i mave-tarmkanalen. Symptomer på alvorlig forgiftning er appetitløshed, vægttab, blodig diarré, almindelig sløjhed, tendens til infektion, især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet, depression og koma. 

 

Behandling 

Ved overdosering med Methotrexat Paranova kan der gives calciumfolinat. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med yderligere behandling såsom væsketilførsel og dialyse. 

Hvis du har glemt at tage Methotrexat Paranova

Tag den glemte dosis, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er ved at være tid til den næste dosis, skal du tage denne på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Methotrexat Paranova

Kontakt lægen, hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med Methotrexat Paranova.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende skal reagere på øjeblikkeligt

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv. Kontakt læge eller skadestue.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Lymfeknuder (kan både forekomme som godartede, ondartede og uspecificerede).
 • Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet. Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Lidelser i forbindelse med dannelse af blodceller (hæmatopoietiske lidelser). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Tiltagende åndenød pga. dannelse af bindevæv i lungerne. Kontakt læge eller skadestue.
 • Nedbrydning af lever, skrumpelever, fedtlever og nedsat protein (albumin) i blodet.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde arme og ben pga. blodforgiftning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Reaktivering af inaktiv kronisk infektion.
 • Blodmangel forårsaget af mangel på B12-vitamin og folsyre (megaloblastisk anæmi).
 • Smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede ben, evt. feber pga. væske i hjertesækken. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hjertehindebetændelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Øget væske mængde i hjertehinden, som påvirker hjertet (perikardietamponade). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.
 • Bronkial astma.
 • Leverbetændelse, gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren. Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Lungebetændelse forårsaget af svampen (pneumocystis jiroveci).
 • Almindelig variabel immundeffekt (hypogammaglobulinæmi,).
 • Undertrykkelse af immunsystemets reaktioner (immunosuppression).
 • Hævede kirtler, træthed, vægttab og feber pga. ondartede knuder eller sygdomme i lymfesystemet. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vand i hjernen (cerebralt ødem). Kontakt lægen.
 • Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber pga. meningitislignende tilstand (lammelse og opkastning). Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine og nakkestivhed.
 • Tab af evne til at tale eller opfatte tale. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
 • Lungehindebetændelse, tør hoste og væskeansamling pga. betændelse i lungehinden (pleuraeksudat).
 • Smerter, forstoppelse, opkastninger og almen utilpashed pga. tyktarmslidelse med alvorlig tarmslyng. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blodig opkast.
 • Reaktivering af kronisk leverbetændelse og leversvigt.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Blødning i lungerne (er indberettet ved anvendelse af methotrexat hos patienter med underliggende reumatologisk sygdom).
 • Knogleskade i kæberne (sekundært til ukontrolleret vækst af hvide blodlegemer).
 • Forhøjet risiko for toksiske reaktioner under strålebehandling.
 • Psoriasis udslæt kan forværres ved samtidig udsættelse for methotrexat og ultraviolet stråling.
 • Generel svækkelse af hjernens funktion (encefalopati) og ødelæggelse af den hvide substans i hjernen (leukoencefalopati).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Mundbetændelse som kan øge risikoen for huller i tænderne.
 • Mavesmerter, appetitløshed, kvalme, opkastning og sure opstød/halsbrand.
 • Forhøjede levertal (ses ved blodprøve).

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Infektioner.
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel.
 • Hovedpine, svimmelhed, træthed og døsighed.
 • Mundsår.
 • Diarré.
 • Rødligt udslæt i huden og kløe.
 • Hårtab.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Infektioner opstået pga. svækket immunsystem.
 • Allergiske reaktioner.
 • Tørst, træthed, øget vandladning pga. sukkersyge. Øget sukker (glukose) i blodet (både hos diabetikere og ikke-diabetikere). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Forvirring.
 • Kramper.
 • Næseblødning.
 • Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tovlfingertarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Betændelse i blodkar.
 • Herpeslignende udbrud i huden.
 • Forøgelse af gigtknuder i huden.
 • Brune pletter på huden (øget pigment).
 • Nedsat sårheling.
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
 • Ledsmerter og muskelsmerter.
 • Forstyrret vandladning, nedsat nyrefunktion og nyresygdom.
 • Betændelsestilstand og sår på blæren (evt. med blod i urinen).
 • Inflammation og sårdannelse i skeden.
 • Kulderystelser.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Helvedesild (herpes zoster).
 • Humørsvingninger.
 • Lammelse, delvis lammelse.
 • Svære synsforstyrrelser.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Irritation i svælget.
 • Betændelse i bugspytkirtlen.
 • Tandkødsbetændelse.
 • Inflammation og blødning fra mave-tarmkanalen.
 • Pletter på neglene.
 • Negle der løsner sig.
 • Øget følsomhed af huden for lys.
 • Uren hud (bumser).
 • Punktformede blødninger i huden.
 • Svind i hudens normale pigmentering.
 • Nældefeber.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Smertefuld skade på psoriatiske læsioner.
 • Sår på huden.
 • Stressfraktur.
 • Nedsat vandladning (mindre urin) eller manglende udskillelse af urin.
 • Forstyrrelser i elektrolytbalancen.
 • Impotens.
 • Nedsat menstruation.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hævede lymfekirtler.
 • Søvnløshed.
 • Irritation.
 • Talebesvær.
 • Søvnlignende sløvhedstilstand.
 • Lettere besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår (forbigående).
 • Usædvanlige fornemmelser i kraniet.
 • Smerter.
 • Kraftesløshed og svaghed eller en prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden i arme og ben.
 • Smagsændringer (metalsmag).
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd, nedsat syn og forandringer i øjets nethinde.
 • Betændelse i blodkar.
 • Akut betændelse i neglene.
 • Blødninger i huden.
 • Betændelse i en eller flere hårfollikler.
 • Ømme bumser eller bylder i huden (hidradenitis).
 • Smerter og svien ved vandladningen.
 • Øget indhold af kvælstofholdige stoffer i blodet (azotæmi).
 • Inflammation i blæren.
 • Blod i urinen. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen.
 • Skummende urin, pga. æggehvidestof i urinen.
 • Nedsat sexlyst.
 • Dannelse af defekte ægceller og sædceller, nedsat frugtbarhed.
 • Nedsat sædkvalitet (forbigående).
 • Udflåd eller blødning fra skeden.
 • Udvikling af bryster hos mænd.
 • Feber.

 

Methotrexat Paranova kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver pga. påvirkning af lever, nyrer og blodet.
Laboratorieprøverne bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Methotrexat Paranova utilgængeligt for børn.
 • Opbevar tabletbeholderen i den ydre pakning for at beskytte mod lys.
 • Brug ikke Methotrexat Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Methotrexat Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Methotrexat 2,5 mg (som methotrexatdinatrium).
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Methotrexat Paranova er en gul, rund, ikke filmovertrukken, flad tablet med delekærv på den ene side og mærket med ORN 57, diameter 6 mm. 

Formålet med delekærven er at gøre det nemmere at sluge tabletten og dermed ikke at dele den i to lige store doser. 

 

Methotrexat Paranova 2,5 mg findes i pakningsstørrelsen 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...