Gabapentin "Carefarm"

filmovertrukne tabletter 600 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Gabapentin Carefarm 600 mg filmovertrukne tabletter  

Gabapentin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gabapentin Carefarm.
 3. Sådan skal du tage Gabapentin Carefarm.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Gabapentin Carefarm tilhører den gruppe medicin, der bruges til behandling af epilepsi og langvarige smerter, som skyldes skader på nerverne (perifere neuropatiske smerter). 

Det aktive stof i Gabapentin Carefarm er gabapentin. 

 

Gabapentin Carefarm bruges til at behandle: 

 • Visse former for epilepsi (anfald, der i starten er begrænset til visse dele af hjernen, med eller uden spredning til andre dele af hjernen). Den læge, der behandler dig eller dit barn på 6 år og ældre vil give Gabapentin Carefarm til behandling af epilepsi, hvis den nuværende behandling ikke kan kontrollere tilstanden. Du eller dit barn på 6 år og ældre bør tage Gabapentin Carefarm sammen med den nuværende behandling, medmindre lægen har sagt noget andet. Gabapentin Carefarm kan også bruges alene til at behandle voksne og børn over 12 år.
 • Langvarige smerter, som skyldes beskadigede nerver (perifere neuropatiske smerter). Flere forskellige sygdomme kan være årsag til disse perifere neuropatiske smerter (opstår hovedsageligt i arme og/eller ben), f.eks. diabetes eller helvedesild. Smerterne kan beskrives som en varm, brændende, dunkende, jagende, skærende, skarp, krampagtig, smertende, snurrende, følelsesløs, prikkende og stikkende fornemmelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Gabapentin Carefarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Gabapentin Carefarm

 • hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i Gabapentin Carefarm (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Gabapentin Carefarm hvis du har nyreproblemer kan lægen give dig en anden doseringsvejledning. 

 • hvis du er i behandling med hæmodialyse (fjerner skadelige stoffer fra blodet pga. nyresvigt). Fortæl det til lægen, hvis du får muskelsmerter og/eller muskelsvaghed.
 • hvis du får vedvarende mavesmerter, kvalme og opkastning. Kontakt straks lægen, da dette kan være symptomer på akut betændelse i bugspytkirtlen.
 • hvis du har nerve- eller luftvejssygdomme eller er over 65 år, vil lægen muligvis foreskrive en anden doseringsplan til dig.
 • hvis du lider af luftvejssygdom.
 • hvis du lider af en neurologisk sygdom.
 • hvis du er i behandling med opioider.
 • hvis du lider af narkolepsi (forstyrrelser i de områder af hjernen, der styrer overgangen mellem vågen tilstand og forskellige typer af søvn).
 • hvis du har blandet epileptiske anfaldslidelser heriblandt absencer.

 

Der er set tilfælde af misbrug og afhængighed af Gabapentin Carefarm efter markedsføring. Fortæl lægen, hvis du har eller har haft et medicin- eller stofmisbrug eller er afhængig.
En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin, som for eksempel Gabapentin Carefarm, har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge. 


En lille andel personer der tager Gabapentin Carefarm får allergiske reaktioner eller muligvis alvorlige hudreaktioner, som kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, hvis de ikke bliver behandlet.
Du skal være opmærksom på symptomer, mens du tager Gabapentin Carefarm. Læs beskrivelsen af disse symptomer i afsnit 4 under "Alvorlige bivirkninger" 

Brug af anden medicin sammen med Gabapentin Carefarm

Fortæl det altid lægen eller apoteket, hvis du tager anden medicin eller har taget det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept. 


Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får medicin, der indeholder morfin. Morfin kan forstærke virkningen af Gabapentin Carefarm. 


Gabapentin Carefarm påvirker ikke virkningen af anden medicin mod epilepsi eller oral svangerskabsforebyggende medicin. 


Oplys altid ved urinprøvekontrol, at du er i behandling med Gabapentin Carefarm, da Gabapentin Carefarm kan påvirke visse laboratorieprøver. 


Hvis Gabapentin Carefarm og midler mod for meget mavesyre, der indeholder aluminium og magnesium, tages på samme tid, vil optagelsen af Gabapentin Carefarm i maven nedsættes.
Derfor bør disse midler tages mindst 2 timer før Gabapentin Carefarm. 

Brug af Gabapentin Carefarm sammen med mad og drikke

 • Gabapentin Carefarm kan tages sammen med mad eller uden mad.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Få vejledning hos lægen apoteket, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet:  

Du må ikke tage Gabapentin Carefarm under graviditet, medmindre lægen har fortalt dig noget andet. Hvis det er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention. 


Der er ikke udført særlige undersøgelser, vedrørende brugen af gabapentin under graviditet. Anden medicin mod behandling af anfald har vist en øget risiko for at skade fosteret, især hvis der tages mere end en type medicin mod anfald på samme tid. Derfor skal du, så snart det er muligt og kun efter aftale med lægen, kun tage et middel mod kramper under graviditet. 


Du må ikke pludselig stoppe med at tage denne medicin. Ved for hurtigt ophør af behandlingen kan der opstå gennembrudsanfald, der kan være farlige for både mor og barn. 


Kontakt straks lægen, hvis du bliver gravid, hvis du har en formodning om, at du er gravid, eller ønsker at blive gravid, mens du tager Gabapentin Carefarm. 

 

Amning:  

Gabapentin, der er det aktive stof i Gabapentin Carefarm bliver udskilt i modermælken. Virkningen på det ammede barn kendes ikke. Du bør derfor ikke tage Gabapentin Carefarm, hvis du ammer. 

 

Frugtbarhed:  

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Gabapentin Carefarm kan give bivirkninger, der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Gabapentin Carefarm kan give bivirkninger i form af svimmelhed, døsighed og træthed. Du bør ikke køre bil, betjene indviklede maskiner eller foretage andre mulige farlige aktiviteter, før du ved, hvordan denne medicin påvirker Deres evne til at udføre disse aktiviteter. 

3. Sådan skal du tage Gabapentin Carefarm

Gabapentin Carefarm bør altid tages i nøje overensstemmelse med din læges instruktioner. Du bør kontakte din læge eller apotek, hvis du er usikker. 

 

Din læge vil fastsætte, hvilken dosis, der passer til dig. 

 

Hvis du har indtryk af, at virkningen af Gabapentin Carefarm er for stærk eller alt for svag, skal du tale med din læge eller apotek. 

 

Hvis du er ældre (over 65 år), skal du tage Gabapentin Carefarm som normalt, medmindre De har nyreproblemer. 

 

Din læge kan have anvist en anden doseringsvejledning og/eller dosis, hvis du har nyreproblemer.  

 

Tabletterne kan deles i to lige store dele og indtages med rigeligt vand. 

 

Du skal fortsætte med at tage Gabapentin Carefarm, indtil din læge beder dig om at stoppe. 

Den sædvanlige dosis er

Perifere neuropatiske smerter 

Tag det antal tabletter, som lægen har ordineret. Din dosis vil gradvist blive øget. Startdosis er normalt 300- 900 mg dagligt. Derefter vil dosis øges op til højst 3600 mg dagligt, hvilket din læge vil vejlede dig om. 

Dosis skal fordeles på 3 doser dagligt: 1 dosis om morgenen, 1 dosis om eftermiddagen og 1 dosis om aftenen. 

 

Epilepsi:  

Voksne og unge: 

Tag det antal tabletter, som lægen har ordineret. Din dosis vil gradvist blive øget. Startdosis er normalt 300- 900 mg dagligt. Derefter vil dosis øges op til højst 3600 mg dagligt, hvilket din læge vil vejlede dig om. 

Dosis skal fordeles på 3 doser dagligt: 1 dosis om morgenen, 1 dosis om eftermiddagen og 1 dosis om aftenen. 

 

Børn på 6 år og derover: 

Lægen vil fastsætte dit barns dosis på baggrund af barnets vægt. Behandlingen vil starte med en lav startdosis, som gradvist vil blive øget over en periode på cirka 3 dage. 

Den normale dosis til kontrol af epilepsi er 25-35 mg per kg dagligt. Denne dosis skal fordeles på 3 doser dagligt: 1 dosis om morgenen, 1 dosis om eftermiddagen og 1 dosis om aftenen. 

 

Gabapentin Carefarm bør ikke anvendes til børn under 6 år. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Din læge kan have givet dig en anden doseringsvejledning og/eller dosis, hvis du har nyreproblemer eller er i hæmodialyse. 

 

Gabapentin Carefarm, filmovertrukne tabletter, fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine lægemiddelform til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Gabapentin Carefarm

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket. Tag de kapsler eller tabletter, som er tilbage, beholderen og etiketten med, så hospitalet let kan se, hvilken medicin du har taget. 

Symptomer: 

 • Svimmelhed
 • Dobbeltsyn
 • Talebesvær
 • Døsighed
 • Bevidsthedstab
 • Søvnlignende sløvhedstilstand (letargi)
 • Mild diarré.
 • Dyb bevidstløshed (koma) i forbindelse med indtagelse af andre CNS-depressive lægemidler (lægemidler mod pludseligt tab af muskelspænding hos patienter med narkolepsi).

Hvis du har glemt at tage Gabapentin Carefarm

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den straks, du kommer i tanke det, hvis ikke det er tid for næste dosis. Du må ikke tage dobbelt dosis, som erstatning for en glemt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Gabapentin Carefarm

Du må ikke stoppe med at tage Gabapentin Carefarm, medmindre din læge har bedt dig herom. Ophør af behandlingen skal ske gradvist over mindst 1 uge. Hvis du pludseligt stopper med at tage Gabapentin Carefarm eller før lægen fortæller dig, at du skal stoppe behandlingen, er der en øget risiko for anfald. 


Spørg din læge eller apotek, hvis du har yderligere spørgsmål. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Lungebetændelse (pneumoni). Kontakt lægen.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Ufrivillige bevægelser. Forsvinder ikke efter at du er stoppet med behandlingen (hyperkinesi). Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle (respirationsdepression). Ring 112.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader) (Trombocytopeni). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlige hudreaktioner f.eks. hævelse af læber og ansigt, hududslæt og rødmen og/eller hårtab (dette kan være symptomer på en alvorlig overfølsomhedsreaktion). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt, 112.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis). Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot (hepatitis). Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot, ofte med hudkløe (ikterus) Kontakt lægen.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.
 • Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Seponeringssymptomer (oftest angst, søvnløshed, kvalme, smerter, svedtendens), brystsmerter. Der er set pludselig uforklarlig død, hvor årsagssammenhængen til behandling med gabapentin ikke er fastlagt. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Virusinfektion.
 • Søvnighed.
 • Svimmelhed.
 • Usikre bevægelser (ataksi).
 • Træthed
 • Feber.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Luftvejsinfektion.
 • Blærebetændelse.
 • Infektion.
 • Mellemørebetændelse.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (leukopeni). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Appetitløshed.
 • Øget appetit.
 • Fjendtlighed.
 • Forvirring og humørsvingninger (følelsesmæssig labilitet).
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Angst.
 • Nervøsitet.
 • Påvirkning af tankegang (abnorm tankegang/opfattelse af virkeligheden).
 • Talebesvær.
 • Hukommelsestab (amnesi). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Rysten (tremor).
 • Søvnløshed.
 • Hovedpine.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesi).
 • Nedsat følelse ved berøring (hypæstesi).
 • Unormal koordination. Besvær med at styre bevægelser.
 • Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser (nystagmus).
 • Forstærkede, nedsatte eller fraværende reflekser.
 • Synsforstyrrelser som f.eks. dobbeltsyn (diplopi) og amblyopi også kendt som dovent øje (synslidelse som er karakteriseret ved dårligt eller uklart syn for et øje). Kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue.
 • Svimmelhed.
 • For højt blodtryk (hypertension). Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Svimmelhed pga. lavt blodtryk (vasodilatation).
 • Åndenød/åndedrætsbesvær (dyspnø). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Bronkitis.
 • Svælgkatar/Irritation i svælget (pharyngitis).
 • Hoste.
 • Snue (rhinitis).
 • Opkastning.
 • Kvalme.
 • Tandmisdannelser.
 • Tandkødsbetændelse.
 • Diarré.
 • Mavesmerter.
 • Sure opstød/halsbrand.
 • Forstoppelse.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Gabapentin Carefarm i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Tørhed i hals.
 • Luftafgang fra tarmen (flatulens).
 • Hævelse af ansigt (ansigtsødem).
 • Mindre blødning i hud og slimhinder (purpura). Oftest blå mærker, som skyldes et fysisk traume.
 • Udslæt.
 • Kløe.
 • Uren hud/akne (bumser).
 • Smerter i leddene.
 • Muskelsmerter.
 • Rygsmerter.
 • Muskeltrækninger.
 • Impotens (rejsningsbesvær).
 • Hævede fødder, ankler og hænder.
 • Gangforstyrrelser.
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Smerter.
 • Utilpashed.
 • Influenzalignende symptomer.
 • Nedsat antal hvide blodlegemer.
 • Vægtøgning.
 • Hændeligt uheld.
 • Knoglebrud.
 • Mindre overfladiske skader.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Allergiske reaktioner (f.eks. nældefeber).
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose) Hyperglykæmi. Ses oftest hos diabetikere. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Rastløs uro (agitation).
 • Langsomme bevægelser (hypokinesi).
 • Mental svækkelse.
 • Hjertebanken (palpitationer).
 • Synkebesvær (dysfagi).
 • Vand i kroppen.
 • Forhøjede levertal ASAT, ALAT og bilirubin.
 • Fald.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose) (hypoglykæmi). Ses oftest hos diabetikere. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Bevidsthedstab.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet (hyponatriæmi). For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Problemer med unormale bevægelser, f.eks. vridende, rykvise bevægelser og stivhed (choreoatetose).
 • Ufrivillige bevægelser (dyskinesi/dystoni).
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Hårtab.
 • Rykvise muskelsammentrækninger.
 • Ufrivillig vandladning.
 • Forstørrelse af brysterne (mammahypertrofi).
 • Udvikling af bryster hos mænd.
 • Ændring i seksualfunktion, f.eks. ændring i seksuallyst, tidlig sædafgang eller manglende orgasme).

 

Gabapentin Carefarm kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. øget serum-kreatininfosfokinase, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Gabapentin Carefarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Gabapentin Carefarm ved temperaturer over 25 °C.

Medicinen må ikke hældes i kloak eller smides ud med husholdningsaffald. Spørg dit apotek om, hvad du skal gøre ved eventuelt overskydende medicin. Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Gabapentin Carefarm indeholder:

Det aktive stof er Gabapentin. 

1 filmovertrukken tablet indeholder 600 mg Gabapentin. 

 

De øvrige indholdsstoffer i Gabapentin Carefarm er:  

poloxamer 407 (ethylenoxid og propylenoxid), copovidon, majsstivelse, magnesiumstearat. 

 

Filmovertræk: Opadry White YS-1-18111 (hydroxypropyl-cellulose, talcum). 

 

Poleringsmiddel: Candelilla voks. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Gabapentin Carefarm 600 mg filmovertrukne tabletter er hvide, ellipseformede filmovertrukne tabletter med delekærv på begge sider. De er præget ”NT” og ”16” på den ene side af tabletten. 

 

Gabapentin Carefarm fås i: 

Gabapentin Carefarm 600 mg i pakninger med 100 filmovertrukne tabletter.  

Gabapentin Carefarm 800 mg i pakninger med 100 filmovertrukne tabletter. 

 

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Gabapentin Carefarm også som Neurontin. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...