Esomeprazol "2care4"

enterokapsler 20 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Esomeprazol 2care4 20 mg hårde enterokapsler 

Esomeprazol 2care4 40 mg hårde enterokapsler 

Esomeprazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Esomeprazol 2care4
 3. Sådan skal du tage Esomeprazol 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Esomeprazol 2care4 indeholder et lægemiddel, der kaldes esomeprazol. Det tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes ”syrepumpe-hæmmere”. De virker ved at nedsætte den syremængde, der produceres i maven. 


Esomeprazol 2care4 anvendes til: 


Voksne 

 • Gastroesofageal reflukssygdom (GERD). Det er, når mavesyre fra maven går op i spiserøret og medfører smerte, betændelse og halsbrand. Dette lægemiddel gives for:
  • heling af spiserøret, hvis det er skadet eller betændt
  • at forhindre at disse tilstande vender tilbage
  • at lindre de ubehagelige symptomer, som ofte ledsager disse tilstande
 • Sår i mavesækken eller den øvre del af tarmen (tolvfingertarmen), der er inficeret med en bakterie, som kaldes ”Helicobacter pylori”. Hvis du har denne tilstand, kan din læge også ordinere dette lægemiddel sammen med visse antibiotika for:
  • at hele sår i den øvre del af tarmen i forbindelse med bakterien Helicobacter pylori
  • at forebygge tilbagefald af sår, der er forbundet med denne bakterie
 • Mavesår, der skyldes medicin, der kaldes NSAID’ere (ikke-steroide betændelseshæmmende lægemidler). Dette lægemiddel gives for:
  • at hele mavesår, der skyldes NSAID’ere
  • at forhindre, at der opstår mavesår og sår i den øverste del af tarmen, hvis du tager NSAID’ere
 • Opfølgende behandling efter forebyggende behandling med esomeprazol givet i en blodåre mod gentagne blødninger af sår.
 • For meget mavesyre, der skyldes en svulst i bugspytkirtlen (Zollinger-Ellisons syndrom).


Unge på 12 år og derover 

 • Når syre fra maven stiger op i spiserøret og giver halsbrand, inflammation (betændelseslignende tilstand) og smerter, også kaldet gastoesofageal reflukssygdom (GERD)
 • Til behandling af mavesår, inficeret med bakterien Helicobacter pylori. Hvis du fejler dette, kan din læge også ordinere antibiotika for at behandle infektionen og tillade såret at hele.


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Esomeprazol 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Esomeprazol 2care4:

 • hvis du er allergisk over for esomeprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Esomeprazol 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er allergisk over for anden syrepumpe-hæmmende medicin (f.eks. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol).
 • hvis du tager medicin, som indeholder nelfinavir (medicin, der anvendes til behandling af hiv-infektion).


Tag ikke Esomeprazol 2care4, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du ikke er sikker, skal du tale med lægen eller apoteket inden du tager Esomeprazol 2care4. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Esomeprazol 2care4, hvis 

 • Du har alvorlige leverproblemer.
 • Du har alvorlige nyreproblemer.
 • Du har mangel på B12vitamin.
 • Du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags som Esomeprazol 2care4, der nedsætter syreindholdet i maven.
 • Du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A).


Hvis du får udslæt, især på de dele af huden, der er udsat for sol, skal du snarest muligt sige det til lægen, da du kan være nødt til at holde op med at tage Esomeprazol 2care4. Husk også at nævne andre negative virkninger såsom ledsmerter.

Esomeprazol 2care4 kan skjule symptomerne på andre sygdomme. Derfor skal du straks tale med lægen, hvis du, inden du begynder at tage, eller mens du tager Esomeprazol 2care4, oplever noget af følgende

 • Du har et stort vægttab uden grund og har problemer med at synke.
 • Du får mavesmerter eller fordøjelsesbesvær.
 • Du begynder at kaste mad eller blod op.
 • Du har sort afføring (blodig afføring).


Hvis du har fået ordineret Esomeprazol 2care4 ”efter behov” skal du kontakte lægen, hvis symptomerne fortsætter eller skifter karakter.

Når du tager protonpumpehæmmere som Esomeprazol 2care4, kan din risiko for brud på hofte, håndled og ryg være øget en smule, især i en periode over et år. Fortæl det til din læge hvis du har osteoporose eller hvis du tager kortikosteroider (hvilket kan øge risikoen for osteoporose). 

Brug af anden medicin sammen med Esomeprazol 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette er, fordi Esomeprazol 2care4 kan påvirke anden medicins virkning og anden medicin kan påvirke Esomeprazol 2care4. 


Tag ikke Esomeprazol 2care4, hvis du tager følgende medicin: 

 • Nelfinavir (til behandling af hiv-infektion).


Tal med din læge eller apoteket, hvis du tager noget af følgende medicin: 

 • Atazanavir (til behandling af hiv-infektion).
 • Ketoconazol, itraconazol eller voriconazol (til behandling svampeinfektioner).
 • Digoxin (til behandling af hjerteproblemer).
 • Erlotinib (anvendes til behandling af cancer).
 • Citalopram, imipramin eller clomipramin (til behandling af depression).
 • Diazepam (til behandling af angst, som muskelafslappende middel eller mod epilepsi).
 • Phenytoin (mod epilepsi). Hvis du tager phenytoin, vil din læge kontrollere dig, når du begynder eller stopper behandling med Esomeprazol 2care4.
 • Medicin, der fortynder dit blod, f.eks. warfarin. Din læge kan have behov for at kontrollere dig, når du begynder eller stopper med at tage Esomeprazol 2care4.
 • Cilostazol (bruges til behandling af claudicatio intermittens - en smerte i dine ben når du går, der er forårsaget af en utilstrækkelig blodforsyning).
 • Cisaprid (mod fordøjelsesbesvær og halsbrand).
 • Methotrexat (lægemiddel der anvendes i høje doser til behandling af cancer) - hvis du tager høje doser methotrexat kan din læge midlertidigt stoppe din behandling med Esomeprazol 2care4.
 • Clopidogrel (anvendes til behandling af blodpropper (tromber)).
 • Tacrolimus (organtransplantation).
 • Rifampicin (bruges til behandling af tuberkulose).
 • Perikum (Hypericum perforatum) (anvendes til behandling af depression).


Hvis din læge har ordineret antibiotikabehandling med amoxicillin og clarithromycin så vel som Esomeprazol 2care4 til behandling af sår, der skyldes infektion med Helicobacter pylori, er det meget vigtigt at du fortæller om al anden medicin, du tager. 

Brug af Esomeprazol 2care4 sammen med mad

Du kan tage kapslerne sammen med mad eller på tom mave. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet 

Din læge vil afgøre om du må tage Esomeprazol 2care4 i denne periode. 


Amning
Det vides ikke om Esomeprazol 2care4 udskilles i modermælk. Du skal derfor ikke tage Esomeprazol 2care4, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Esomeprazol 2care4 påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner. Bivirkninger såsom svimmelhed og synsforstyrrelser kan forekomme, men er ikke almindelige bivirkninger (se afsnit 4). Hvis du er påvirket af dette, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Esomeprazol 2care4 indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Esomeprazol 2care4 indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Esomeprazol 2care4

Tag altid Esomeprazol 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 • Hvis du tager dette lægemiddel i lang tid, vil din læge kontrollere dig (især hvis du tager det i mere end et år).
 • Hvis din læge har sagt, at du skal tage dette lægemiddel efter behov, skal du fortælle det til lægen, hvis dine symptomer ændrer sig.

Hvor meget skal du tage

 • Din læge vil fortælle dig, hvor mange kapsler du skal tage, og i hvor lang tid du skal have dem. Dette afhænger af din tilstand, hvor gammel du er, og hvordan din lever arbejder.
 • Den sædvanlige dosis er angivet nedenfor.

Den sædvanlige dosis er

Voksne i alderen 18 år og derover  


Til behandling af halsbrand, som skyldes gastroesofageal reflukssygdom (GERD): 

 • Hvis din læge har påvist, at dit spiserør er let beskadiget, er den anbefalede dosis én enterokapsel Esomeprazol 2care4 med 40 mg én gang dagligt i 4 uger. Hvis spiserøret ikke er helet op, kan lægen ordinere samme dosis i yderligere 4 uger.
 • Når spiserøret er helet op, er den anbefalede dosis én enterokapsel Esomeprazol 2care4 med 20 mg én gang dagligt.
 • Hvis dit spiserør ikke har været beskadiget, er den anbefalede dosis én enterokapsel Esomeprazol 2care4 med 20 mg dagligt. Når sygdommen er under kontrol, kan lægen bede dig om at tage medicinen efter behov, op til en maksimal dosis på én enterokapsel Esomeprazol 2care4 med 20 mg dagligt.
 • Hvis du har alvorlige leverproblemer, kan lægen give dig en mindre dosis.


Til behandling og forebyggelse af sår, som skyldes infektion med Helicobacter pylori: 

 • Den anbefalede dosis er én enterokapsel Esomeprazol 2care4 med 20 mg to gange dagligt i en uge.
 • Din læge vil også ordinere antibiotika, som f.eks. amoxicillin og clarithromycin.


Til behandling af mavesår, hvis du tager NSAID’ere (ikke-steroide betændelseshæmmende lægemidler): 

 • Den anbefalede dosis er én enterokapsel Esomeprazol 2care4 med 20 mg én gang dagligt i 4-8 uger.


Til forebyggelse af mavesår, hvis du tager NSAID’ere (ikke-steroide betændelseshæmmende lægemidler): 

 • Den anbefalede dosis er én enterokapsel Esomeprazol 2care4 med 20 mg én gang dagligt.


Til opfølgende behandling efter forebyggende behandling med esomeprazol givet i en blodåre mod gentagne blødninger af sår: 

 • Den anbefalede dosis er én enterokapsel Esomeprazol 2care4 med 40 mg én gang dagligt i 4 uger.


Til behandling af for meget mavesyre, der skyldes en svulst i bugspytkirtlen (Zollinger-Ellisons syndrom): 

 • Den anbefalede dosis er én enterokapsel Esomeprazol 2care4 med 40 mg to gange dagligt.
 • Din læge vil tilpasse dosis efter dine behov og vil også afgøre, hvor længe du har behov for at tage medicinen. Den maksimale dosis er 80 mg to gange dagligt.


Brug til unge (12 år eller derover)  


Behandling af halsbrand, inflammation (betændelseslignende tilstand) og smerter (gastroesofageal reflukssygdom (GERD)): 

 • Hvis din læge har fundet, at dit spiserør (svælg) er svagt beskadiget, er den anbefalede dosis én enterokapsel Esomeprazol 2care4 med 40 mg én gang dagligt i 4 uger. Din læge kan vælge at give dig Esomeprazol 2care4 i yderligere 4 uger, hvis dit spiserør ikke er helet
 • Den anbefalede dosis, når spiserøret er helet, er én enterokapsel Esomeprazol 2care4 med 20 mg én gang dagligt
 • Hvis dit spiserør ikke er beskadiget, er den anbefalede dosis én enterokapsel Esomeprazol 2care4 med 20 mg én gang dagligt. Når symptomerne er under kontrol, kan din læge sige, at du kan tage din medicin, hvis og når du har behov for den, op til højst én enterokapsel Esomeprazol 2care4 med 20 mg én gang dagligt
 • Hvis du har alvorlige leverproblemer, kan din læge ordinere en lavere dosis.


Behandling af mavesår, forårsaget af infektion med Helicobacter pylori, og forebyggelse af tilbagevendende mavesår: 

 • Den anbefalede dosis er én enterokapsel Esomeprazol 2care4 med 20 mg to gange dagligt i en uge.
 • Din læge vil kombinere behandlingen med for eksempel amoxicillin og clarithromycin (antibiotika).

Hvordan skal du tage kapslerne

 • Du kan tage kapslerne når som helst i løbet af dagen
 • Du kan tage kapslerne sammen med mad eller på tom mave
 • Kapslerne skal synkes hele sammen med vand. Kapslerne må ikke tygges eller knuses. Dette skyldes, at kapslerne indeholder overtrukne pellets, der sørger for, at medicinen ikke nedbrydes af mavesyre. Det er vigtigt ikke at ødelægge disse pellets.

Hvad skal du gøre, hvis du har problemer med at synke kapslerne

 • Hvis du har problemer med at synke kapslerne:
  • Åben kapslen og tøm pellets ud i et halvt glas vand (uden brus). Anvend ikke andre former for væske
  • Drik væsken straks eller indenfor 30 minutter. Omrør altid, før du drikker væsken
  • For at sikre, at du har indtaget al medicinen, skal glasset skylles grundigt med et halvt glas vand, og dette skal drikkes. De små hårde korn indeholder medicinen - tyg eller knus dem ikke
 • Hvis du slet ikke kan synke, kan kapslen opløses i lidt vand og puttes i en sprøjte. Medicinen kan derefter gives til dig gennem en slange direkte ned i din mave (”sonde”).

Børn under 12 år

Esomeprazol 2care4 anbefales ikke til børn under 12 år. 

Ældre

Der er ikke behov for dosisjustering hos ældre. 

Hvis du har taget for mange Esomeprazol 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Esomeprazol 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Esomeprazol 2care4

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over.
Tag aldrig dobbelt dosis (to doser på samme tid), som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Esomeprazol 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Hvis du bemærker nogle af følgende alvorlige bivirkninger skal du stoppe med at tage Esomeprazol 2care4 og straks kontakte en læge: 

 • Pludselig hvæsende vejrtrækning, hævelse af læber, tunge og svælg eller krop, udslæt, besvimelse eller synkebesvær (alvorlig allergisk reaktion).
 • Rødme af huden med blærer og afskalning. Der kan også være alvorlige blærer og blødning på læber, i øjne, mund, næse og kønsorganer. Dette kan skyldes ”Stevens-Johnsons syndrom” eller ”toksisk epidermal nekrolyse”.
 • Gul hud, mørk urin og træthed, som kan være symptomer på leverproblemer.


Disse bivirkninger er sjældne, dvs. påvirker færre end 1 ud af 1.000 behandlede. 


Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede) 

 • Hovedpine.
 • Påvirkning af mave eller tarm: diarré, mavesmerter, forstoppelse, luft i maven (flatulens).
 • Utilpashed (kvalme) eller opkastning.
 • Godartede polypper i mavesækken.


Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede) 

 • Hævede fødder, ankler og hænder.
 • Søvnforstyrrelser (søvnbesvær).
 • Svimmelhed, snurrende følelser som prikken og stikken, føle sig søvnig.
 • Følelse af ubalance (svimmelhed udløst fra øret).
 • Mundtørhed.
 • Forandring i blodprøver, som fortæller hvordan leveren arbejder.
 • Hududslæt, ujævnt udslæt (nældefeber), og hudkløe.
 • Brud på hofte, håndled eller ryg (hvis Esomeprazol 2care4 bruges i høje doser og over lang tid).

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 behandlede) 

 • Blodproblemer, f.eks. nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni) eller blodplader (trombocytopeni). Dette kan medføre svaghed, blå mærker eller tilbøjelighed til at få infektioner.
 • Lave værdier af natrium i blodet. Dette kan medføre svaghed, opkastning og kramper.
 • Følelse af uro, forvirring eller depression.
 • Smagsændringer.
 • Synsforstyrrelser, f.eks. sløret syn.
 • Pludselig hvæsende vejrtrækning eller åndenød (krampe i bronkierne).
 • Betændelse i mundhulen.
 • Infektion som kaldes ”trøske”, som kan påvirke tarmen, og som skyldes en svamp.
 • Leverproblemer, herunder gulsot, som kan medføre gul hud, mørk urin og træthed.
 • Hårtab (alopeci).
 • Hududslæt, hvis huden udsættes for solskin.
 • Ledsmerter (artralgi) eller muskelsmerter (myalgi).
 • Følelse af almen utilpashed og mangel på energi.
 • Øget svedtendens.


Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede) 

 • Ændringer i blodbilledet, herunder mangel på hvide blodlegemer (agranulocytose) og nedsat indhold af røde og hvide blodlegemer og blodplader (pancytopeni).
 • Aggressivitet.
 • Se, føle eller høre ting, der ikke er der (hallucinationer).
 • Alvorlige leverproblemer der kan føre til leversvigt og betændelse i hjernen.
 • Pludselig alvorligt hududslæt eller blæredannelse eller afskalning. Dette kan være ledsaget af høj feber og ledsmerter (erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).
 • Muskelsvaghed.
 • Alvorlige nyreproblemer.
 • Udvikling af bryster hos mænd.


Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 • Hvis du tager Esomeprazol 2care4 i mere end tre måneder kan koncentrationen af magnesium i dit blod falde. Lav magnesiumkoncentration kan ses som træthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, desorientering, kramper, svimmelhed og øget puls. Hvis du får nogen af disse symptomer skal du omgående lontakte din læge. Lav magnesiumkoncentration kan også føre til en reduktion i kalium- eller calcium koncentrationen i blodet. Det kan være, at din læge vil tage regelmæssige blodprøver på dig for at holde øje med magnesiumkoncentrationen.
 • Betændelse i tarmen, der kan medføre diarré.
 • Udslæt, eventuelt med ledsmerter.


Esomeprazol 2care4 kan i meget sjældne tilfælde påvirke de hvide blodlegemer og medføre en immundefekt. Hvis du får en infektion med symptomer som feber med en alvorligt påvirket almentilstand eller feber med symptomer på en lokal infektion som ondt i halsen, svælget eller munden eller vandladningsbesvær, skal du så hurtigt som muligt kontakte lægen for at få taget en blodprøve for at undersøge for mangel på hvide blodlegemer (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser om din medicin på det tidspunkt. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Blisterpakning bestående af OPA/Alu/PVC/Alu-folie 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C. 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. 


HDPE-beholder 

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt. 

Efter anbrud skal lægemidlet anvendes indenfor 6 måneder. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Esomeprazol 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: esomeprazol. Hver enterokapsel, hård indeholder henholdsvis 20 mg eller 40 mg esomeprazol (som magnesiumdihydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer: saccharose, majsstivelse, povidon K30, natriumlaurilsulfat, polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol 3000, macrogol 6000, talcum, tungt magnesiumcarbonat, methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1), og polysorbat 80 i de små kugler i kapselkernen og gelatine, titandioxid (E171) og rød jernoxid (E172) i kapselskallen. Se afsnit 2 ”Esomeprazol 2care4 indeholder saccharose”.

Udseende og pakningsstørrelser

Overdel og underdel af 20 mg enterokapsler, hårde er let lyserød. Kapslerne indeholder hvide til næsten hvide små kugler.
Overdel og underdel af 40 mg enterokapsler, hårde er kraftig lyserød. Kapslerne indeholder hvide til næsten hvide små kugler. 


Kapslerne fås i æsker med 28, 56 og 98 kapsler i blisterpakninger og i plastbeholdere med 98 kapsler. Spis ikke kapslen med tørremiddel, der ligger i beholderen. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4 

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14  

6710 Esbjerg V 


Esomeprazol 2care4 svarer til Esomeprazol Krka. 

Administration gennem ernæringssonde

 1. Åben kapslen og hæld pellets i en passende sprøjte og fyld sprøjten med ca. 25 ml vand og ca. 5 ml luft. For nogle sonder kan opslæmning i 50 ml vand være nødvendig for at undgå at pellets tilstopper sonden.
 2. Omryst sprøjten umiddelbart efter for at fordele granulatkornene jævnt i hele suspensionen.
 3. Hold sprøjten med spidsen opad og check at spidsen ikke er stoppet til.
 4. Fastgør sprøjten til sonden mens ovenstående position opretholdes.
 5. Omryst sprøjten og vend den med spidsen pegende nedad. Injicér umiddelbart derefter 5-10 ml ind i sonden. Vend sprøjten om efter injektion og omryst (sprøjten skal holdes med spidsen opad for at undgå, at spidsen stopper til).
 6. Vend sprøjten med spidsen nedad og injicér umiddelbart derefter yderligere 5-10 ml ind i sonden. Gentag denne procedure indtil sprøjten er tom.
 7. Fyld sprøjten med 25 ml vand og 5 ml luft og gentag om nødvendigt trin 5 for at udskylle evt. tilbageværende bundfald. For nogle sonder kan det være nødvendigt med 50 ml vand.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...