Triregol

overtrukne tabletter

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Triregol, overtrukne tabletter  

Ethinylestradiol/levonorgestrel 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Triregol
 3. Sådan skal du tage Triregol
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Triregol er en lavdosis p-pille af kombinationstypen. Den indeholder små doser af de kvindelige hormoner levonorgestrel (et gestagen) og ethinylestradiol (et østrogen). Der er tre forskellige typer tabletter i pakningen, som har forskelligt indhold af hormon. 

 

Triregol forhindrer ægløsning og ændrer slimhinden i livmoderen. Triregol påvirker desuden slimen i livmoderhalsen, så det bliver sværere for sædcellerne at passere. 

 

Du kan tage Triregol til at undgå svangerskab. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Triregol

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Triregol:

 • Hvis du er allergisk over for levonorgestrel, ethinylestradiol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Triregol (angivet i afsnit 6).
 • Hvis du har eller har haft blodprop i lunge, hjerte eller hjernen.
 • Hvis du har eller har haft hjertekramper (angina pectoris) eller hjerte/karlidelser.
 • Hvis du har for højt blodtryk.
 • Hvis du har eller har haft diabetes med følgesygdomme.
 • Hvis du har lidelser i øjnenes blod- eller pulsårer.
 • Hvis du har kræft i brystet eller livmoderen eller anden kendt østrogenafhængig knudevækst.
 • Hvis du er gravid eller har mistanke om graviditet.
 • Hvis du har svulster i leveren eller leversygdom med nedsat leverfunktion.
 • Hvis du har blødninger fra skeden uden kendt årsag.
 • Hvis du har eller har haft migræne med f.eks. talebesvær, kraftige synsforstyrrelser, føleforstyrrelser i fingre og ansigt, forbigående lammelser og svimmelhed (migræne med aura).
 • Hvis du har eller har haft en arvelig eller anden kendt risiko for blodprop i hjerne eller hjerneblødning (apopleksi).
 • Du må ikke tage Triregol, hvis du har hepatitis C og tager medicin, der indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, og dasabuvir, glecaprevir/pibrentasvir og sofosbuvir/ velpatasvir/voxilaprevir (se også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Triregol.

 

Fortæl det til din læge, hvis du har eller får en af følgende tilstande.
Du skal også fortælle det til din læge, hvis en af følgende tilstande udvikles eller forværres, mens du tager Triregol. 

 

 • Du skal kontakte din læge øjeblikkeligt, hvis du oplever symptomer på angioødem som f.eks. hævelser i ansigt, tunge og/eller svælg og/eller synkebesvær eller nældefeber muligvis med vejrtrækningsbesvær.
  Produkter indeholdende østrogener kan fremkalde eller forværre symptomerne på arvelig og erhvervet angioødem
  .

 

Hvis du får en af ovenstående sygdomme, mens du bruger p-piller, skal du straks stoppe med p-pillerne og kontakte din læge. I mellemtiden bør du bruge en anden type svangerskabsforebyggelse (uden hormoner). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Triregol. 

 

Triregol beskytter ikke mod HIV-infektion (AIDS) eller kønssygdomme. 

 

Det er vigtigt, at du taler med lægen om fordele og ulemper ved brug af Triregol før du begynder at tage p-piller og efter påbegyndt brug af Triregol bør du mindst én gang om året blive undersøgt af din læge. Sådan en undersøgelse kan f.eks. omfatte måling af blodtrykket, undersøgelse af brystet og en gynækologisk undersøgelse. 

P-piller og blodpropper:

Din risiko for at få blodpropper er lidt større, mens du bruger Triregol, altså p-piller der indeholder 2 slags hormoner: østrogener og gestagener. Risikoen er størst i det første år, hvor du bruger den slags p-piller. Dette gælder uanset hvilken slags kombinations p-piller, du bruger. 

 

Risikoen for at få blodpropper øges med alderen og er også større, hvis du: 

 • Ryger (ved storrygning og stigende alder stiger risikoen yderligere, især for kvinder over 35 år).
 • Har nogen i din nærmeste familie, som har haft blodpropper, hjertetilfælde eller slagtilfælde.
 • Er overvægtig (BMI over 30).
 • Har for lavt HDL-kolesterol (dyslipoproteinæmi) ofte hvis du har type 2. diabetes.
 • Har forhøjet kolesterol i blodet.
 • Har for højt blodtryk.
 • Har diabetes.
 • Har migræne.
 • Har en sygdom i hjerteklapperne eller forstyrrelser i hjerterytmen.
 • Ligger i sengen i længere tid. Fortæl din læge i god tid før en hospitalsindlæggelse eller operation, at du bruger p-piller. Hvis det er muligt, bør du lade være med at bruge p-piller fra 4 uger før til 2 uger efter længevarende sengeleje eller en større operation. Tal med lægen.

 

Blodpropper kan opstå i de blodårer, der fører blodet ude fra musklerne og andre steder i kroppen tilbage til hjertet og lungerne. Det sker især i de blodårer, der ligger inde mellem musklerne i læggen eller låret. Blodpropperne kan rive sig løs og sammen med blodet sætte sig fast i lungernes pulsårer. De stopper pulsåren til, så der ikke kommer blod til en større eller mindre del af lungen, det giver smerter og åndenød. I værste fald kan en sådan blodprop i lungen være dødelig. 

 

Det kan ske for alle mennesker, men risikoen er lidt større hos kvinder, der bruger p-piller og noget større hos gravide. Hvis man bruger p-piller er risikoen desuden afhængig af, hvordan p-pillen er sammensat. 

 

Du skal stoppe med at tage p-pillerne og straks kontakte din læge, hvis du bemærker følgende tegn på blodpropper: 

 • Smerte og/eller hævelse i det ene ben.
 • Pludselig hoste.
 • Stærke brystsmerter, med eller uden udstråling til venstre arm.
 • Åndenød.
 • Unormal, kraftig og vedvarende hovedpine eller migræneanfald.
 • Besvimelsesanfald som kan være med forudgående kvalme, forstyrrelser i høre-, lugte- eller smagssans, føleforstyrrelser, utydelig tale, eller besvær med at tale.
 • Pludselige svimmelhed, følelse af at det hele drejer rundt (vertigo).
 • Svaghed eller følelsesløshed i en eller flere dele af kroppen.
 • Stærke mavesmerter.
 • Forhøjet blodtryk.
 • Motoriske forstyrrelser.

P-piller og kræft:

Brystkræft forekommer lidt oftere hos p-pille brugere end hos andre kvinder på samme alder. Risikoen for brystkræft bliver gradvist den samme som for andre i løbet af de første 10 år, efter at man er stoppet med p-piller. Man ved dog ikke med sikkerhed, om der er nogen egentlig sammenhæng mellem brystkræft og p-piller. 

 

Nogle få gange har kvinder, der bruger p-piller, fået godartede leversvulster. Yderst sjældent har leversvulsterne været ondartede. Både godartede og ondartede leversvulster kan give indre blødninger.
Kontakt straks din læge, hvis du får stærke smerter i den øverste del af maven. 

 

Risikoen for livmoderhalskræft er øget ved brugen af kombinations p-piller i lang tid. Det vides ikke med sikkerhed om det er p-pillerne, seksuel adfærd eller andre faktorer, der er skyld i det som f.eks. manglende brug af kondom. Den største risiko for livmoderhalskræft er vedvarende betændelse med et særligt HPV (humant papillomatøst virus), som kan være hyppigere hos p-pillebrugere. 

 

Inden du begynder at bruge p-piller, bør du huske at fortælle lægen, hvis du: 

 • Selv eller nogen i din nærmeste familie har eller har haft brystkræft.
 • Har forhøjet kolesterol i blodet, eller arveligt disponerede for det, kan det give en øget risiko for betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis).
 • Har en sygdom i leveren eller galdeblæren.
 • Har, eller har haft følgende sygdomme/symptomer da de kan forekomme eller blive forværret under graviditet eller ved brug af kombinations p-piller. Døvhed, en stofskiftesygdom kaldet porfyri, en hudsygdom kaldet svangerskabs herpes, en sjælden sygdom i nervesystemet (Sydenham´s chorea).
 • Har en bindevævssygdom (Systemisk Lupus Erythematosus).
 • Har en sygdom, som påvirker blodets evne til at størkne, og som giver nyresvigt (hæmolytisk uræmisk syndrom).
 • Har, eller har haft, gulsot og/eller kløe pga. påvirkninger af leveren (Cholestasis).
 • Lider af galdesten eller dannelse af galdesten.
 • Har sukkersyge (diabetes).
 • Har en arvelig sygdom kaldet hereditært angioødem.
 • Har arvelig form for blodmangel (seglcelleanæmi).
 • Har kronisk, blødende betændelse i tarmen (Crohns sygdom eller ulcerøs colitis).
 • Har eller har haft gullig-brune, skjoldede pletter på huden, især i ansigtet (chloasma). I så fald skal du undgå at opholde dig for meget i solen eller gå i solarium.
 • Har eller har haft en depression.

 

Kontakt din læge snarest muligt hvis du mærker en knude i brystet, eller bemærker nogle forandringer i din krop eller dit helbred, især hvis det er noget, der er beskrevet i denne indlægsseddel. 

 

Når du tager p-piller, kan du få uregelmæssig blødning, især i de første måneder. Hvis du har uregelmæssige blødninger efter ca. 3 måneder, bør du kontakte lægen (nogle kvinder får ikke menstruationslignede blødning i den tabletfrie periode). 

 

Hvis du tager p-pillerne efter anvisningen, er det usandsynligt, at du er gravid. Hvis du ikke har taget pillerne, som du skal, eller du ikke får blødning efter to perioder med p-piller, skal du være sikker på, at du ikke er gravid, før du fortsætter med p-piller. 

 

Effekten af kombinations p-piller kan reduceres i tilfælde af oversprungne tabletter, opkastning, diarre eller samtidig indtagelse af andre lægemidler. 

 

Du må ikke tage naturmedicin, der indeholder perikum (Hypericum perforatum) samtidig med Triregol. Det kan gøre, at Triregol ikke virker. Du kan få blødning i perioden og blive gravid. Hvis du allerede bruger perikumprodukter, skal du aftale med lægen, hvordan denne behandling evt. kan afsluttes. 

Psykiske forstyrrelser:

Nogle kvinder, der anvender hormonelle præventionsmidler, herunder Triregol, har rapporteret om depression eller nedtrykthed. Depression kan være alvorligt og kan nogle gange føre til selvmordstanker. Hvis du oplever humørsvingninger og depressive symptomer, skal du kontakte din læge for yderligere rådgivning så hurtigt som muligt. 

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Triregol. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Triregol

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Du må ikke tage Triregol hvis du har hepatitis C og tager medicin, der indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, og dasabuvir, glecaprevir/pibrentasvir, sofosbuvir/velpatasvir/ voxilaprevir, da disse produkter kan forårsage stigninger i resultaterne af leverfunktionstest (forhøjede ALAT leverenzymer). 

 

Din læge vil udskrive en anden type prævention, inden du starter på behandlingen med disse lægemidler. Triregol kan bruges igen ca. 2 uger efter afslutning af denne behandling.
Se afsnittet "Brug ikke Triregol". 

 

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • Epilepsi (barbiturater, phenytoin, primidon, oxcarbazepin, topiramat, felbamat, carbamazepin og lamotrigin).
 • Infektion, antibiotika (pencilliner, tetracyklin, troleandomycin, med undtagelse af rifampicin og griseofulvin). Anden beskyttelse bør anvendes imens og 7 dage efter.
 • Som påvirker leveren (phenytoin, primidon, oxcarbazepin, topiramat, felbamat, carbamazepin, barbiturater, rifampicin, griseofulvin). Anden beskyttelse bør anvendes imens og 28 dage efter.
 • HIV-virus (ritonavir, nevirapin).
 • Svamp (griseofulvin).
 • Efter transplantation (ciclosporin).
 • Produkter/naturmedicin, som indeholder perikum (Hyperikum perfiratum). Risiko for nedsat effekt af Triregol i op til 2 uger efter ophør med behandling af perikum.
 • Depression (tricykliske antidepressiva).

 

Triregol kan ændre virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan ændre virkningen af Triregol. Visse lægemidler kan ophæve virkningen af Triregol. Du kan opleve gennembrudsblødning og den beskyttende effekt af Triregol kan være nedsat. Det kan være du har brug for at bruge yderligere former for prævention i en periode 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet

Du må ikke tage Triregol, hvis du er gravid. Hvis du tror, du er gravid, skal du stoppe med at tage pillerne og bruge en anden svangerskabsforebyggende metode, f.eks. kondom, indtil du er sikker på, om du er gravid eller ej. 

 

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Triregol, da det går over i mælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Triregol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Triregol indeholder saccharose og lactose

Triregol indeholder saccharose og lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Triregol indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige natrium-fri. 

3. Sådan skal du tage Triregol

Tag altid Triregol nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Hver Triregol blisterpakning indeholder 21 p-piller.  

Blisterpakningen er mærket med tal. Start med den p-pille som er mærket med 1 og fortsæt med én p-pille dagligt i pilens retning. Den ugedag du starter på, kan du huske ved at krydse af under den aktuelle forkortelse (ugedag) på blisteren.  

 

Du bør tage p-pillen på omtrent samme tidspunkt af døgnet, sammen med et glas væske, hvis det er nødvendigt. Når alle 21 p-piller er taget, holder du pause de næste 7 dage, dvs. du skal ikke tage nogen p-piller. I løbet af disse 7 dage bør du få din menstruation. Normalt starter menstruationen 2-3 dage inde i pausen. På 8. dagen starter du med en ny blisterpakning, også selv om din menstruation fortsætter. Dette betyder, at du altid starter på en ny blisterpakning på samme ugedag og får din menstruation på samme tid med 4 ugers mellemrum. 

Sådan starter du på din første Triregol pakning

 • Hvis du ikke har brugt svangerskabsforebyggende midler med hormoner inden for den sidste måned. Den første p-pille tages på menstruationens 1. dag. Hvis du vil starte dine p-piller på menstruationens 2.-5. dag, skal du huske at beskytte dig ekstra mod graviditet (f.eks. med kondom, pessar eller lignende) i de første 7 dage.
 • Ved skift fra en anden p-pille af kombinationstypen eller p-ring, p-plaster.
  Du kan starte med at tage Triregol dagen efter at du har taget den sidste aktive p-pille i den foregående blisterpakning (eller fjernet p-plaster eller p-ring), eller senest dagen efter den normale tabletfrie pause. Hvis du er i tvivl, så spørg din læge eller på apoteket.
 • Ved skift fra en p-pille, som kun indeholder gestagen (mini-pille).
  Du kan stoppe med minipillerne på en hvilken som helst dag og starte med Triregol næste dag på samme tidspunkt. Men husk altid at beskytte dig ekstra mod graviditet (f.eks. kondom, pessar eller lignende) i de første 7 dage, du tager p-piller.
 • Ved skift fra injektion eller implantat.
  Du kan starte på Triregol den dag, du har planlagt at få din næste injektion, eller den dag dit implantat fjernes. Men husk altid at beskytte dig ekstra mod graviditet (f.eks. kondom, pessar og lignende) i de første 7 dage, du tager p-pillerne.
 • Efter abort i 1. trimester.
  Du kan begynde Triregol umiddelbart efter. Hvis du gør det, kræves ingen yderligere prævention. Din læge kan rådgive dig.
 • Efter fødsel eller abort i 2. trimester.
  Din læge vil råde dig til at vente med at tage Triregol på dag 21-28 efter fødslen eller efter abort i 2. trimester. Bemærk, at du godt kan blive gravid, selv om du ikke har fået den første menstruation efter fødslen og selv om du stadig ammer. Hvis du allerede har haft samleje inden du starter på tabletterne, skal graviditet udelukkes inden du starter. Du bør samtidig beskytte dig på anden vis i de første 7 dage efter du er startet på Triregol. Spørg din læge. Ønsker du at bruge Triregol, mens du ammer, så spørg din læge til råds først.

Hvis du har taget for mange Triregol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Triregol, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Symptomer: 

 • Kvalme og opkastning.
 • Småblødning fra skeden hos unge piger.

Hvis du har glemt at tage Triregol

Hvis der er gået mindre end 12 timer, siden du skulle have taget din p-pille, skal p-pillen tages, så snart du kommer i tanke om det, og den næste p-pille skal tages på det sædvanlige tidspunkt. Supplerende prævention er unødvendig. Hvis der er gået mere end 12 timer kan den præventive beskyttelse være reduceret og du bør beskytte dig. 

 

Følg disse anvisninger!  

 

Mere end 1 p-pille er glemt  

Spørg din læge til råds. 

 

1 p-pille er glemt i uge 1  

Tag den glemte p-pille så snart du husker det, også selv om det betyder, at du skal tage 2 p-piller samtidig. Tag de næste p-piller, som om intet var hændt, på det sædvanlige tidspunkt. Beskyt dig ekstra mod graviditet (f.eks. med kondom) i de næste 7 dage. Hvis du har haft samleje i ugen før den glemte p-pille, kan du være blevet gravid. Kontakt derfor straks din læge. 

 

1 p-pille er glemt i uge 2  

Tag den glemte p-pille så snart du husker det, også selv om det betyder, at du skal tage 2 p-piller samtidig. Hvis du har taget tabletterne korrekt i de 7 dage forud for den oversprungne tablet, er det ikke nødvendigt at beskytte dig yderligere. Er dette derimod ikke tilfældet, eller hvis der er sprunget mere end 1 tablet over, bør du benytte en anden præventionsmetode (f.eks. kondom) i 7 dage. Tag de næste p-piller, som om intet var hændt, på det sædvanlige tidspunkt. 

 

1 p-pille er glemt i uge 3 

Risikoen for at du ikke er beskyttet er stor, på grund af den efterfølgende tabletfrie periode. Du bør derfor bruge anden prævention. Du kan vælge 2 forskellige metoder til at forsætte med at tage dine p-piller på, forudsat at dine tabletter, er taget korrekt i de 7 dage forud for den oversprungne tablet. Er dette ikke tilfældet, skal du benytte metode 1 og samtidig beskytte dig yderligere i 7 dage med anden prævention. 

 

 1. Tag den glemte tablet, så snart du husker det, også selv om det betyder, at du skal tage 2 p-piller samtidig. Tag de næste p-piller, som om intet var hændt på det sædvanlige tidspunkt.
  Start straks på den næste blisterpakning uden nogen pause mellem pakningerne. Du får sandsynligvis først menstruation efter den anden blisterpakning, men du kan få pletblødninger eller gennembrudsblødninger, mens du tager p-pillerne.
 2. Stop med at tage p-pillerne fra din nuværende blisterpakning. Hold en p-pillefri periode på op til 7 dage inkl. de dage du glemte din p-pille. Fortsæt med den næste blisterpakning. Fordelen ved denne metode er, at du kan starte med den næste blisterpakning på samme ugedag som du plejer.

 

Hvis du har sprunget tabletter over og ikke får en pauseblødning i den første tabletfrie periode herefter, kan du være gravid og bør undersøges. 

Har du haft opkastning eller kraftig diarré efter du har taget Triregol?

Hvis du har kastet op eller haft kraftig diarre indenfor 3-4 timer, efter du har taget din Triregol p-pille, er det ikke sikkert, at p-pillen har nået at virke. Dette svarer til at have glemt en p-pille. Følg derfor anvisningen for glemte p-piller. 

Hvis du ønsker at udskyde menstruationen

Du kan udskyde din menstruation, hvis du fortsætter med at tage de sidste 10 okkerfarvede tabletter (nr. 12-21) fra en ny blisterpakning Triregol uden at holde en p-pillefri periode. Udskydelse af menstruationen kan fortsætte så længe som ønsket (indtil der ikke er flere okkerfarvede tabletter tilbage). I perioden, hvor du udskyder din menstruation, kan du få gennembrudsblødninger eller pletblødninger, mens du tager p-pillerne. Start med den næste blisterpakning efter den sædvanlige 7 dages p-pillefrie periode. Spørg din læge til råds. 

Hvis du holder op med at tage Triregol

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Kontakt en læge øjeblikkeligt, hvis du oplever nogen af følgende symptomer på angioødem: hævelse i ansigt, tunge og/eller svælg og/eller synkebesvær eller nældefeber muligvis med vejrtrækningsbesvær (se også afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”). 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga. galdesten. Kontakt læge eller skadestue.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Brystkræft. Kontakt din læge hvis du mærker en knude i brystet.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop (venøs tromboemboli). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa). Kontakt lægen.
 • Betændelse i mavetarmkanalen (Crohns sygdom). Kontakt lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Smerter i den øverste højre del af maven, evt. gulsot, appetitløshed, kvalme pga. en svulst i leveren. Kontakt lægen.
 • Symptomer som gulsot, mørk urin og lys afføring samt tab af appetit, kvalme, voldsom smerte kan forekomme, det kan være tegn på leverkræft.
  Kontakt lægen.
 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Forværring af den arvelige sygdom Sydenham’s chorea, som giver ufrivillige rykvise bevægelser. Kontakt læge.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen. Ring 112.
 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.
 • Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som fx angst (porfyri). Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop (tromboflebit). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Humørforandringer.
 • Hovedpine.
 • Kvalme, mavesmerter.
 • Uren hud/akne (bumser).
 • Brunpigmentering af huden, som kan være varig (Chloasma).
 • Ømhed i brysterne, smerter i brysterne.
 • Uregelmæssig, kraftig blødning.
 • Vægtforøgelse.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen (væskeretention). Tal med lægen.
 • Ændret sexlyst.
 • Nervøsitet.
 • Migræne.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Diarré, opkastning.
 • Udslæt, nældefeber.
 • Brystforstørrelse.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Forhøjet fedt i blodet (højt kolesterol).
 • Intolerance overfor kontaktlinser.
 • Høretab. Kontakt lægen.
 • Udslæt med ømme, røde knuder oftest på ben og arme (erythema nodosum).
 • Udflåd fra brysterne.
 • Udflåd.
 • Vægttab.
 • Overfølsomhed/øget følsomhed.
 • Feber, udslæt i ansigtet og på arme og ben (erythema multiforme).

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Synsforstyrrelser.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet kolesterol og/eller triglycerider i blodet.
 • Irritabel adfærd.
 • Forværring af epilepsi.
 • Svimmelhed.
 • Rødme og smerter pga. betændelse i venerne.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/tynde bløde hår i ansigtet, på krop samt arme og ben.
 • Skæl.
 • Tung fornemmelse i kroppen.
 • Udebleven menstruation.
 • Menstruationscyklus uden ægløsning.
 • Forsinket menstruation/uregelmæssig menstruation.

 

Diagnosen brystkræft er en anelse hyppigere hos p-pille brugere. 

 

Hos kvinder med hereditært angioødem, kan østrogen fremkalde eller forværre symptomerne af udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigtet, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 

Triregol kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. kolesterolmålinger, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Triregol utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 

Tag ikke Triregol efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Triregol indeholder:

 • Aktive stoffer:

Lyserøde tabletter: 50 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram ethinylestradiol.  

Hvide tabletter: 75 mikrogram levonorgestrel og 40 mikrogram ethinylestradiol.  

Okkerfarvede tabletter: 125 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram ethinylestradiol. 

 

 • Øvrige indholdsstoffer:

Lyserøde tabletter:  

Tabletkerne:  

magnesiumstearat, talcum, majsstivelse, lactosemonohydrat, vandfri kolloid silicia. 

Tabletovertræk:  

carmellosenatrium, povidon K30, makrogol 6000, copovidon K28, calciumcarbonat, saccharose, vandfri kolloid silica, talcum, titandioxid (E 171) og rød jernoxid (E 172). 

 

Hvide tabletter:  

Tabletkerne:  

magnesiumstearat, talcum, majsstivelse, lactosemonohydrat, vandfri kolloid silicia.
Tabletovertræk:  

carmellosenatrium, povidon K30, makrogol 6000, copovidon K28, calciumcarbonat, saccharose, vandfri kolloid silica, talcum og titandioxid (E 171). 

 

Okkerfarvede tabletter:  

Tabletkerne:  

magnesiumstearat, talcum, majsstivelse, lactosemonohydrat, vandfri kolloid silicia.
Tabletovertræk:  

carmellosenatrium, povidon K30, makrogol 6000, copovidon K28, calciumcarbonat, saccharose, vandfri kolloid silica, talcum, titandioxid (E 171) og gul jernoxid (E 172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

6 lyserøde, runde og blanke overtrukne tabletter.  

5 hvide, runde og blanke overtrukne tabletter. 

10 okkerfarvede, runde og blanke overtrukne tabletter. 

 

Pakningsstørrelser 

Triregol fås i pakningsstørrelser á 3 x 21 og 6 x 21 overtrukne tabletter i blisterpakning. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12  

6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14  

6710 Esbjerg V 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...