Methylphenidat "Alternova"

tabletter 10 mg og 20 mg

Alternova

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: information til brugeren

Methylphenidat Alternova, 5, 10 og 20 mg tabletter
methylphenidathydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Methylphenidat Alternova
 3. Sådan skal du tage Methylphenidat Alternova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

 

Hvis lægen har ordineret Methylphenidat Alternova til dit barn, så vær opmærksom på at al information i denne indlægsseddel er henvendt til dit barn (læs ”dit barn” i stedet for ”du” eller ”dig”). 

1. Virkning og anvendelse

Anvendelse

Methylphenidat Alternova bruges til behandling af ADHD (”Attention Deficit Hyperactivity Disorder”). 

 • Det bruges til børn og unge mellem 6 og 18 år.
 • Det bruges først, når der er forsøgt med behandlinger, der ikke omfatter medicin, f.eks. rådgivning og adfærdsterapi. Det er ikke nødvendigt at behandle alle ADHD-patienter med medicin.

 

Methylphenidat Alternova må ikke bruges til behandling af ADHD hos børn under 6 år eller hos voksne. Man ved ikke, om det er sikkert eller til gavn for disse patientgrupper. 

Virkning

Methylphenidat Alternova har en gavnlig virkning på aktiviteten i visse dele af hjernen, som er underaktive. Medicinen kan være med til at forbedre opmærksomhed og koncentration samt dæmpe impulsiv adfærd. 

 

Medicinen gives som en del af et behandlingsprogram, der normalt omfatter psykologisk terapi, undervisning og socialterapi. 

 

Behandlingen skal ordineres af læger, som har erfaring inden for adfærdsproblemer hos børn og unge. Lægen vil følge op på din behandling. En grundig undersøgelse er nødvendig. Ved hjælp af behandlingsprogrammer samt medicin kan ADHD styres. 

Om ADHD

Børn og unge med ADHD har svært ved at sidde stille og at koncentrere sig. Det er ikke noget, de kan gøre for. 

 

Mange børn og unge kæmper for at gøre disse ting. På grund af ADHD kan de have problemer i hverdagen. Det kan være svært for børn og unge med ADHD at lære og at læse lektier. Det er svært for dem at opføre sig pænt hjemme, i skolen og andre steder. ADHD påvirker ikke intelligensen hos barnet eller den unge. 

Undersøgelser under behandling med Methylphenidat Alternova

Din læge vil regelmæssigt kontrollere dit helbred, mens du er i behandling med Methylphenidat Alternova (se afsnit 3 ”Din læge vil foretage nogle undersøgelser, når du er i behandling med Methylphenidat Alternova”). 

Andre anvendelser af methylphenidat: Narkolepsi

Methylphenidat Alternova bruges også til behandling af narkolepsi. Narkolepsi er en søvnforstyrrelse. 

Patienter med narkolepsi har tilbagevendende anfald af overdreven søvnighed om dagen, selvom de sover godt om natten. Methylphenidat bruges til at styre overdreven søvnighed om dagen. Diagnosen narkolepsi skal stilles af en læge på grundlag af registrering af søvn/vågenhedsmønstre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Methylphenidat Alternova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Methylphenidat Alternova:

 • hvis du er allergisk over for methylphenidat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har problemer med skjoldbruskkirtlen
 • hvis du har forhøjet tryk i øjet (glaukom)
 • hvis du har en svulst i binyren (et fæokromocytom)
 • hvis du har en spiseforstyrrelse, dvs. ikke føler sult eller lyst til at spise - f.eks. ”anorexia nervosa” (anoreksi)
 • hvis du har meget højt blodtryk eller forsnævring af blodkarrene, hvilket kan give smerter i arme og ben
 • hvis du nogensinde har haft hjerteproblemer - f.eks. et hjerteanfald, ujævn hjerterytme, smerter og ubehag i brystet, hjertesvigt, hjertesygdom, eller hvis du har et medfødt hjerteproblem
 • hvis du har haft problemer med blodkarrene i hjernen - f.eks. et slagtilfælde, hævelse og svækkelse af et blodkar (aneurisme), snævre eller blokerede blodkar eller betændelse i blodkarrene (vaskulitis)
 • hvis du inden for de sidste 14 dage har taget en MAO-hæmmer, som er en type medicin mod depression (se ”Brug af anden medicin sammen med Methylphenidat Alternova”)
 • hvis du har psykiske helbredsproblemer, som f.eks.
  • en ”psykopatisk” eller ”borderline” personlighed
  • unormale tanker eller syner, eller en sygdom, der hedder ’skizofreni’
  • tegn på en alvorlig sindstilstand som f.eks.:
   • lyst til at begå selvmord
   • alvorlig depression, hvor du er meget ked af det og føler, at du er uduelig og håbløs
   • mani, hvor du føler dig ualmindeligt opstemt, hyperaktiv og uden hæmninger.

Du må ikke tage Methylphenidat Alternova, hvis noget af ovenstående passer på dig. Hvis du ikke er sikker, skal du tale med din læge eller apoteket, før du tager Methylphenidat Alternova. Methylphenidat Alternova kan gøre disse problemer værre. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Methylphenidat Alternova: 

 • hvis du har problemer med lever eller nyrer
 • hvis du har haft anfald (krampeanfald, krampetrækninger eller epileptiske anfald) eller unormale hjernescanninger (EEG’er)
 • hvis du nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptmedicin eller narkotika
 • hvis du er en pige og er begyndt at menstruere (se afsnittet ”Graviditet og amning” nedenfor)
 • hvis du har trækninger i kroppen, som er svære at kontrollere, eller du gentager lyde og ord (tics)
 • hvis du har højt blodtryk
 • hvis du har et hjerteproblem, som ikke står i afsnittet ”Tag ikke Methylphenidat Alternova” ovenfor
 • hvis du har et psykisk problem, som ikke står i afsnittet ”Tag ikke Methylphenidat Alternova” ovenfor. Andre psykiske problemer kan være:
  • du lider af humørsvingninger (fordi du er manisk eller deprimeret - kaldes ”bipolar sygdom”)
  • du begynder at blive aggressiv eller vred, eller du bliver mere aggressiv
  • du ser, hører eller føler noget, der ikke er der (hallucinationer)
  • du tror noget, der ikke er sandt (vrangforestillinger)
  • du føler dig unormalt mistroisk (paranoia)
  • du føler dig urolig, nervøs eller anspændt
  • du føler dig deprimeret eller føler skyld

Fortæl det til din læge eller på apoteket, hvis noget af ovenstående passer på dig, før behandlingen påbegyndes. Methylphenidat Alternova kan gøre disse problemer værre. Din læge vil følge med i, hvordan medicinen påvirker dig.

Under behandlingen kan drenge og unge mænd opleve vedvarende erektioner. Dette kan være smertefuldt og kan indtræffe på ethvert tidspunkt. Det er vigtigt at søge lægehjælp øjeblikkeligt, hvis din erektion varer længere end to timer, navnlig hvis du har smerter. 

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol at du er i behandling med Methylphenidat Alternova. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

 

Spørgsmål, som din læge vil stille, før du begynder at tage Methylphenidat Alternova 

Disse spørgsmål skal bruges til at afgøre, om Methylphenidat Alternova er den rigtige medicin for dig.
Lægen vil spørge dig: 

 • om eventuel anden medicin, som du tager
 • om der har været pludselige, uforklarlige dødsfald i familien
 • om eventuelle andre medicinske problemer (f.eks. hjerteproblemer), som du selv eller din familie har
 • hvordan du har det, f.eks. om du er glad eller ked af det, har mærkelige tanker, eller om du har haft det sådan tidligere
 • om der er nogen i familien, der har ”tics” (ufrivillige, gentagne krampetrækninger i dele af kroppen, eller ufrivillig gentagelse af lyde eller ord)
 • om alle psykiske problemer eller adfærdsproblemer, som du eller nogen i din familienogensinde har haft. Lægen vil tale med dig for at finde ud af, om der er risiko for, at du får humørsvingninger (fra at være manisk til at blive deprimeret - det kaldes ”bipolar sygdom”). Lægen vil undersøge, hvordan du har haft det psykisk indtil nu, og om der er nogen i familien, der har begået selvmord, eller som har bipolar sygdom eller en depression.

 

Det er vigtigt, at du giver så mange oplysninger, som du kan. Det gør det lettere for lægen at afgøre, om Methylphenidat Alternova er den rigtige medicin for dig. Lægen vil måske beslutte, at der er brug for andre medicinske undersøgelser, før du begynder at tage denne medicin. 

Brug af anden medicin sammen med Methylphenidat Alternova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Tag ikke Methylphenidat Alternova, hvis du: 

 • tager medicin af typen MAO-hæmmer, som bruges mod depression, eller har taget MAO- hæmmere inden for de sidste 14 dage. Hvis du tager MAO-hæmmere sammen med Methylphenidat Alternova, kan det medføre en pludselig stigning i blodtrykket.

 

Hvis du tager andre former for medicin, kan Methylphenidat Alternova have indflydelse på, hvor godt medicinen virker, eller det kan give bivirkninger. Hvis du tager nogen af følgende former for medicin, skal du tale med din læge, før du tager Methylphenidat Alternova: 

 • anden medicin mod depression
 • medicin mod alvorlige psykiske problemer
 • medicin mod epilepsi
 • medicin, mod lavt eller forhøjet blodtryk
 • nogle midler mod hoste og forkølelse, som indeholder stoffer, der kan påvirke blodtrykket. Det er vigtigt, at du forhører dig på apoteket, når du køber nogen af disse produkter
 • medicin, som fortynder blodet for at forhindre blodpropper.

 

Hvis du er det mindste i tvivl, om noget af den medicin, du tager, er med på listen ovenfor, skal du spørge din læge eller på apoteket, før du tager Methylphenidat Alternova. 

Hvis du skal opereres

Fortæl det til din læge, hvis du skal opereres. Methylphenidat Alternova bør ikke tages på operationsdagen, hvis der bruges en bestemt type bedøvelsesmidler. Det skyldes, at der er en risiko for, at dit blodtryk og din puls stiger pludseligt under operationen. 

Narkotikatest

Denne medicin kan give et positivt resultat ved test for brug af narkotika. Det gælder også de dopingtests, der bruges i forbindelse med sport. 

Brug af Methylphenidat Alternova sammen med mad, drikke og alkohol

Hvis du tager methylphenidat sammen med mad, kan det være med til at forhindre mavesmerter,
kvalme, eller at du kaster op.
Du må ikke drikke alkohol, mens du tager denne medicin. Det kan gøre bivirkningerne værre. Husk at nogle former for mad og medicin indeholder alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du tager Methylphenidat Alternova. Tal med lægen. 


Graviditet  

De foreliggende data tyder ikke på, at der er større risiko for fødselsdefekter overordnet set, men det kan ikke udelukkes, at der er en lidt forhøjet risiko for misdannelser af hjertet, når produktet anvendes i graviditetens første tre måneder. Din læge vil kunne give dig flere oplysninger om denne risiko. Fortæl det til din læge eller på apoteket, før du bruger methylphenidat, hvis du eller din datter: 

 • er seksuelt aktiv. Lægen vil tale med dig eller din datter om prævention.
 • er gravid eller tror, du eller din datter er gravid. Din læge vil beslutte, om du eller din datter må tage methylphenidat.

Amning  

Hvis du ammer, må du kun tage Methylphenidat Alternova efter aftale med lægen, da Methylphenidat Alternova går over i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Methylphenidat Alternova kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du kan føle dig svimmel, have svært ved at fokusere eller se skarpt, når du tager Methylphenidat Alternova. Hvis noget af dette sker, kan det være farligt at foretage sig visse ting som f.eks. at køre bil, betjene maskiner, køre på cykel, ride eller klatre i træer. 

3. Sådan skal du tage Methylphenidat Alternova

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

 • Din læge vil normalt starte behandlingen med en lav dosis og øge den gradvist efter behov.
 • Den maksimale dosis pr. dag er 60 mg.
 • Tag Methylphenidat Alternova en eller to gange daglig (f.eks. til morgenmaden og/eller frokosten).
 • For at undgå problemer med at falde i søvn, skal du tage den sidste dosis senest 4 timer før sengetid.
 • Tabletterne skal tages sammen med et glas vand.
 • Du kan knække tabletterne, så de bliver lettere at synke. Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel.

 

Din læge vil foretage nogle undersøgelser, når du er i behandling med Methylphenidat Alternova:  

 • før du starter behandlingen, for at sikre sig at Methylphenidat Alternova er sikkert for dig og vil hjælpe dig med at få det bedre.
 • når du er startet behandlingen. Undersøgelserne vil blive foretaget mindst hver 6. måned, men muligvis oftere. De vil også blive foretaget, når dosis ændres. Disse undersøgelser vil omfatte:
  • spørgsmål om din appetit
  • måling af din højde og vægt
  • måling af dit blodtryk og din hjerterytme
  • spørgsmål om du har problemer med humøret, din psykiske tilstand, eller andre usædvanlige følelser. Eller om disse er blevet værre, mens du har taget Methylphenidat Alternova.

Hvis du ikke har fået det bedre efter 1 måneds behandling
Hvis du ikke får det bedre, skal du sige det til din læge. Lægen vil måske afgøre, at en anden form for behandling er nødvendig. 

 

Hvis Methylphenidat Alternova ikke bruges korrekt
Hvis Methylphenidat Alternova ikke bruges korrekt, kan det resultere i abnorm adfærd. Det kan også betyde, at du begynder at blive afhængig af medicinen. Fortæl det til din læge, hvis du nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika. 


Langtidsbehandling
Det er ikke nødvendigt at blive ved med at tage Methylphenidat Alternova altid. Hvis du tager Methylphenidat Alternova i mere end et år, vil din læge stoppe behandlingen en kort tid, det kan f.eks. ske i en ferie. Det vil vise, om der stadig er brug for medicinen. 

Hvis du har taget for meget Methylphenidat Alternova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Methylphenidat Alternova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering kan f.eks. være: opkastning, føle sig urolig, rysten, ufrivillige bevægelser bliver værre, muskeltrækninger, krampeanfald (kan efterfølges af koma), føle sig meget lykkelig, forvirring, se, føle eller høre ting, der ikke er virkelige (hallucinationer), sveden, rødmen, hovedpine eller høj feber, anderledes hjerterytme (langsom, hurtig eller ujævn), højt blodtryk, udvidede pupiller, tørhed i næse og mund, muskelkramper, rød-/brunlig urin som kan være tegn på beskadigelse af musklerne (rhabdomyolyse). 

Hvis du har glemt at tage Methylphenidat Alternova

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer en dosis, skal du vente til tidspunktet for den næste dosis. 

Hvis du holder op med at tage Methylphenidat Alternova

Hvis du pludselig holder op med at tage denne medicin, kan ADHD-symptomerne vende tilbage, eller bivirkninger som f.eks. depression kan opstå.
Lægen vil måske gradvist nedsætte mængden af den daglige medicin, før du holder op med at tage Methylphenidat Alternova. Tal med din læge, før du holder op med at tage Methylphenidat Alternova.  

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Selvom nogle mennesker får bivirkninger, synes de fleste, at Methylphenidat Alternova hjælper dem. Din læge vil tale med dig om disse bivirkninger. 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hvis du får nogen af de bivirkninger, der er anført nedenfor, skal du straks søge læge:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én og 10 ud af 10 patienter): 

 • ujævn hjerterytme (palpitationer)

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • tanker om eller lyst til at begå selvmord
 • ser, føler eller hører ting, der ikke er virkelige (hallucinationer)
 • ukontrolleret tale eller bevægelser (Tourettes syndrom)
 • tegn på allergi, som f.eks. udslæt, kløe eller nældefeber, hævelser i ansigtet, hævede læber, hævet tunge eller hævelser i andre kropsdele, stakåndethed, hvæsende åndedræt eller åndedrætsbesvær
 • humørforandringer, humørsvingninger eller personlighedsændringer

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

 • følelse af usædvanlig opstemthed, hyperaktiv og uden hæmninger (mani)
 • smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (angina pectoris)

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter): 

 • pludselig død
 • hjerteanfald, hjertestop
 • anfald (krampeanfald, krampetrækninger, epileptiske anfald)
 • afskalning af huden eller purpurrøde pletter
 • muskelkramper, som du ikke kan kontrollere, som påvirker dine øjne, hoved, hals, krop og nervesystem pga. midlertidig mangel på blodtilførsel til hjernen
 • lammelse eller bevægelses- og synsproblemer, talebesvær (kan være tegn på problemer med blodkarrene i hjernen)
 • nedsat antal blodlegemer (røde, hvide og blodplader), hvilket kan gøre dig mere modtagelig for infektioner og gøre, at du lettere bløder og får blå mærker
 • pludselig stigning af kropstemperaturen, meget højt blodtryk og alvorlige krampeanfald (”Malignt neuroleptikasyndrom”). Det er ikke sikkert, om denne bivirkning skyldes Methylphenidat Alternova eller andre lægemidler, der tages i kombination med Methylphenidat Alternova
 • selvmordsforsøg

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • uønskede tanker, som bliver ved med at vende tilbage
 • uforklarlig besvimelse, brystsmerter, kortåndethed (kan være tegn på hjerteproblemer)

 

Hvis du får nogen af de bivirkninger, der er anført ovenfor, skal du straks søge læge. 

Andre bivirkninger kan også forekomme; hvis de bliver alvorlige, skal du fortælle det til din læge eller på apoteket:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter): 

 • hovedpine
 • nervøsitet
 • søvnløshed
 • hoste, ondt i halsen eller irritation i næse og svælg
 • nedsat appetit
 • kvalme, tør mund

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): 

 • ledsmerter
 • høj temperatur (feber)
 • usædvanligt hårtab, eller at håret bliver tyndere
 • usædvanlig søvnig eller døsig
 • appetitløshed, vægttab
 • kløe, udslæt eller hævet, rødt kløende udslæt (nældefeber)
 • højt blodtryk, hurtig hjerterytme (takykardi), uregelmæssig hjerterytme
 • kulde-følelse
 • svimmelhed, bevægelser, du ikke kan kontrollere, usædvanlig aktiv
 • aggressivitet, uro, nervøsitet, deprimeret, irritabel, unormal opførsel
 • rastløshed, søvnproblemer
 • mavesmerter, diaré, ubehag i maven og opkastninger
 • rysten eller skælven
 • stakåndethed
 • ekstrem megen sveden
 • overdreven svedtendens
 • træthed
 • kraftig tænderskæren (bruxismus)

 

Ikke almindelige bivrikninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • forstoppelse
 • blod i urinen
 • dobbeltsyn eller sløret syn
 • muskelsmerter, muskeltrækninger
 • brystsmerter, hjertemislyd
 • forhøjede levertal (ses i blodprøver)
 • vrede eller lyst til at græde, overdreven bevidsthed om omgivelserne
 • sløvhed
 • blæredannelser i huden, afskalning af huden, hævelser i det ydre øre

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

 • ændringer i sexlyst
 • at føle sig desorienteret
 • udvidede pupiller, synsbesvær, synsforstyrrelser
 • forstørrede bryster hos mænd
 • rødme af huden, rødt, hævet hududslæt

 

Meget sjældne birvirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter): 

 • hjerteanfald
 • muskelkramper
 • små, røde pletter på huden
 • betændelse i eller blokerede arterier i hjernen
 • unormal leverfunktion - herunder leversvigt og koma
 • ændringer i prøveresultater - herunder lever- og blodprøver
 • selvmordsforsøg, unormale tanker, manglende følelser eller sindsbevægelser, gøre tingene om og om igen, være besat af én ting, nedtrykthed
 • fingre og tæer er følelsesløse, snurrer og skifter farve (fra hvide til blå og derefter røde), når det er koldt (’Raynauds syndrom’)

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • vedvarende og til tider smertefulde erektioner, eller hyppigere erektioner
 • migræne
 • meget høj feber
 • langsomme, hurtige eller ekstra hjerteslag
 • et større krampeanfald (‘grand mal-krampeanfald’)
 • at tro ting, der ikke er sande, forvirring, sygelig taletrang
 • problemer med blodkarrene i hjernen (slagtilfælde, cerebral artritis eller cerebral okklusion)
 • impotens
 • afhængighed
 • brystgener
 • manglende evne til at styre din vandladning (inkontinens)
 • krampe i kæbemusklerne, der gør det vanskeligt at åbne munden (trismus)
 • stammen

 

Hos børn og unge ses endvidere følgende bivirkninger: 

Når Methylphenidat Alternova tages i mere end et år, kan det medføre nedsat vækst hos nogle børn.
Dette er almindeligt og forekommer hos færre end 1 ud af 10 børn. Der kan være manglende vægtøgning eller højdevækst. Din læge vil omhyggeligt holde øje med din højde og vægt, og hvor godt du spiser. Hvis du ikke vokser som forventet, kan behandlingen med Methylphenidat Alternova blive stoppet i en kort periode. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares ved temperaturer under 30 °C. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Methylphenidat Alternova indeholder:

 • Aktivt stof: methylphenidathydrochlorid. En tablet indeholder 5, 10 eller 20 mg methylphenidathydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, calciumhydrogenphosphatdihydrat, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Methylphenidat "Alternova" 5 mg tabletter er hvide, runde, flade tabletter med en diameter på 6 mm, trykt med "RU" på den ene side og "5" på den anden side. 

 

Methylphenidat "Alternova" 10 mg tabletter er hvide, runde, flade tabletter med en diameter på 7 mm, med delekærv på den ene side og trykt med "RU 10" på den ene side. 

 

Methylphenidat "Alternova" 20 mg tabletter er hvide, runde, flade tabletter med en diameter på 9 mm, med delekærv på den ene side og trykt med "RU 20" på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser 

PVC/Alu blister. 

Methylphenidat Alternova 5 mg: 30 tabletter 

Methylphenidat Alternova 10 mg: 30 og 100 tabletter 

Methylphenidat Alternova 20 mg: 30 tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør  

Fremstiller

Laboratorio Rubió S.A., Industria, 29-Pol Ind. Comte de Sert, 08755 Castellbisbal-Barcelona, Spanien 

 

eller  

 

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...