Mometasonfuroat "Paranova"

næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mometasonfuroat Paranova 50 mikrog/dosis, næsespray, suspension  

mometasonfuroat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Mometasonfuroat Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mometasonfuroat Paranova
 3. Sådan skal du bruge Mometasonfuroat Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad er Mometasonfuroat Paranova?

Mometasonfuroat Paranova næsespray indeholder det aktive stof mometasonfuroat, som tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes kortikosteroider. Når mometasonfuroat sprayes op i næsen, kan det afhjælpe betændelsestilstand (hævelse og irritation i næsen), nysen, kløe og stoppet næse (tæt næse) eller løbenæse. 

Hvad bruges Mometasonfuroat Paranova til?

Høfeber og helårssnue 

Mometasonfuroat Paranova bruges til behandling af symptomer på høfeber (også kaldet sæsonbetinget allergisk rhinitis) og helårssnue hos voksne og børn over 3 år. 

Høfeber er en allergisk reaktion, som ses på særlige tidspunkter af året. Reaktionen udløses, når man indånder pollen fra træer, græsser, ukrudt samt sporer fra skimmel og svampe. 

Helårssnue forekommer hele året rundt. Symptomerne kan stamme fra overfølsomhed over for mange forskellige ting f.eks. husstøvmider, dyrehår (eller skæl), fjer og bestemte fødevarer. Disse allergier giver løbenæse og nysen og får næsens slimhinde til at svulme op, hvilket kan give en tæt og tilstoppet fornemmelse i næsen. Mometasonfuroat Paranova mindsker hævelse og irritation i næsen og lindrer derved nysen, kløen og tilstoppet (tæt) næse eller løbenæse. 

 

Næsepolypper 

Mometasonfuroat Paranova anvendes til behandling af næsepolypper hos voksne i alderen 18 år og derover. 

Næsepolypper er små gevækster på næseslimhinden, og sædvanligvis findes de i begge næsebor. Mometasonfuroat Paranova mindsker betændelsestilstanden (inflammationen) i næsen og får derved polypperne til gradvist at svinde ind, hvilket lindrer følelsen af tilstoppet næse, som kan påvirke vejrtrækningen gennem næsen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mometasonfuroat Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

 

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Mometasonfuroat Paranova:

 • hvis du er allergisk over for mometasonfuroat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mometasonfuroat Paranova (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en ubehandlet næseinfektion. Brug af Mometasonfuroat Paranova i forbindelse med en ubehandlet næseinfektion, såsom herpes, kan forværre infektionen. Du skal vente med at bruge næsesprayen, til infektionen er gået over.
 • hvis du for nylig har fået en næseoperation eller har skadet næsen. Du må ikke bruge næsesprayen, før næsen er helet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Mometasonfuroat Paranova: 

 • hvis du har eller har haft tuberkulose.
 • hvis du har en anden infektion.
 • hvis du tager andre lægemidler med kortikosteroider enten gennem munden (f.eks. tabletter) eller ved injektion.
 • hvis du har cystisk fibrose.

 

Når du bruger Mometasonfuroat Paranova, skal du kontakte lægen: 

 • hvis dit immunsystem ikke fungerer, som det skal (hvis du har svært ved at bekæmpe infektioner), og du kommer i kontakt med nogen, der har mæslinger eller skoldkopper. Du bør undgå kontakt med personer, som har disse infektioner.
 • hvis du har en infektion i næsen eller halsen.
 • hvis du bruger lægemidlet i flere måneder eller mere.
 • hvis du har vedvarende irritation i næsen eller halsen.

 

Kontakt din læge hvis du oplever slørret syn eller andre synsforstyrrelser. 


Når kortikosteroid-næsespray anvendes i høje doser i lange perioder, kan der opstå bivirkninger som følge af, at lægemidlet bliver absorberet i kroppen.  

 

Hvis dine øjne klør eller er irriterede, vil lægen eventuelt anbefale dig at bruge andre behandlinger sammen med Mometasonfuroat Paranova. 

Børn

Når kortikosteroid-næsespray anvendes i høje doser i lange perioder, kan de forårsage visse bivirkninger, såsom forsinket vækst hos børn. 


Det anbefales at kontrollere højden jævnligt hos børn i langvarig behandling med nasale steroider. Hvis der ses nogle uregelmæssigheder, bør lægen underrettes. 

Brug af anden medicin sammen med Mometasonfuroat Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig hara taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Nogle lægemidler kan øge virkningen af Mometasonfuroat Paranova, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for HIV-medicin, herunder ritonavir og cobicistat). 


Hvis du tager anden medicin mod allergi med kortikosteroider, enten gennem munden (f.eks. tabletter) eller ved injektion, kan lægen råde dig til at holde op med at tage den, når du starter på Mometasonfuroat Paranova.
Nogle få personer kan opleve at få nogle bivirkninger, såsom led- eller muskelsmerter, svaghed og depression, når de stopper med at bruge kortikosteroider, der indtages gennem munden eller via indsprøjtning.
Du kan også udvikle andre allergiske symptomer, som kløende øjne, der løber i vand, eller steder med rød og kløende hud. Kontakt lægen, hvis du udvikler nogle af disse symptomer. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Der findes stort set ingen informationer vedrørende brug af Mometasonfuroat Paranova hos gravide kvinder. Det vides ikke, om mometasonfuroat
udskilles i modermælk. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der foreligger ingen oplysninger vedrørende Mometasonfuroat Paranovas indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Mometasonfuroat Paranova indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 0,02 mg benzalkoniumchlorid pr. pust.
Benzalkoniumchlorid kan medføre irritation eller hævelse i næsen, især under langvarig anvendelse 

3. Sådan skal du bruge Mometasonfuroat Paranova

Brug altid Mometasonfuroat Paranova nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Du må ikke tage en større dosis eller bruge næsesprayen oftere eller i længere tid, end lægen har foreskrevet. 

Behandling af høfeber og helårssnue

Brug til voksne og børn over 12 år  

Den anbefalede dosis er to pust i hvert næsebor én gang dagligt.  

 • Når dine symptomer er under kontrol, kan lægen råde dig til at nedsætte dosis.
 • Tal med lægen, hvis du ikke begynder at få det bedre. Lægen vil måske sætte dosis op. Den maksimale daglige dosis er fire pust i hvert næsebor én gang dagligt.

 

Brug til børn i alderen 3 til 11 år  

Den anbefalede dosis er ét pust i hvert næsebor én gang dagligt.  

Hos nogle patienter begynder Mometasonfuroat Paranova at lindre symptomerne 12 timer efter første dosis; men der kan gå op til 2 dage før en fuld virkning af behandlingen ses.
Hvis du eller dit barn lider voldsomt af høfeber, kan det være nødvendigt at begynde behandlingen nogle dage før pollensæsonen starter. I slutningen af pollensæsonen skulle dine symptomer på høfeber gerne være forbedret, og måske behøver du ikke længere behandlingen. 

Næsepolypper

Brug til voksne over 18 år 

Den anbefalede startdosis er to pust i hvert næsebor én gang dagligt.  

 • Hvis symptomerne ikke er under kontrol efter 5 til 6 uger, kan dosis øges til to pust i hvert næsebor to gange dagligt. Når symptomerne er under kontrol, kan lægen anbefale dig at nedsætte dosis.
 • Hvis dine symptomer ikke er blevet mindre efter 5 til 6 uger med anvendelse to gange dagligt, skal du tale med lægen.

Klargøring af næsesprayen til brug

Din Mometasonfuroat Paranova næsespray har en støvhætte, som beskytter dysen (forstøveren) og holder den ren. Husk at tage denne hætte af, før du bruger sprayen, og at sætte den på igen efter brug. 

 

Ryst flasken før hver brug. 

Du må ikke stikke i nasalapplikatoren (dyssehullet) med en nål eller andre spidse genstande.  

 

Hvis du bruger sprayen for første gang, skal du klargøre flasken ved at pumpe eller trykke ned 10 gange, indtil der dannes en fin og ensartet tåge: 

 

 1. Ryst flasken godt.
 2. Tag støvhætten af.
 3. Anbring pegefingeren og langfingeren på hver side af dysen og tommelfingeren under flasken (figur 1). Du må ikke stikke hul på tuden.
 4. Ret dysen væk fra dig selv, og tryk herefter ned med fingrene for at pumpe 10 gange, indtil der dannes en fin og ensartet tåge (figur 1).
  Mometasonfuroat "Paranova" Paranova Danmark A/S næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
  Hvis du ikke har brugt sprayen i 14 dage eller længere, skal du igen klargøre flasken ved at pumpe eller trykke ned 2 gange, indtil der dannes en fin
  og ensartet tåge.

Sådan bruges næsesprayen

 1. Ryst flasken godt, og tag støvhætten af (figur 2).
  Mometasonfuroat "Paranova" Paranova Danmark A/S næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
 2. Puds forsigtigt næsen for at rense næseborerne.
 3. Hold for det ene næsebor, og før spidsen af næsesprayen ind i det andet næsebor. Læn hovedet en anelse fremad og hold flasken lodret.
 4. Tag en rolig og langsom indånding gennem næsen, og spray, samtidig med at du trækker vejret ind. En fin og ensartet tåge pustes ind i næsen ved at trykke 1 GANG ned med fingrene (figur 3).
  Mometasonfuroat "Paranova" Paranova Danmark A/S næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
 5. Ånd ud gennem munden. Gentag trin 4 for at inhalere en dosis mere i det samme næsebor, hvis relevant.
 6. Tag spidsen af næsesprayen ud af dette næsebor, og ånd ud gennem munden.
 7. Gentag trin 3 til 6 for det andet næsebor.

 

Tør forsigtigt spidsen (dysen) af med et rent lommetørklæde eller en ren serviet, og sæt støvhætten på igen. 

Rengøring af næsesprayen

 • Det er vigtigt at rengøre næsesprayen regelmæssigt, da der ellers er risiko for, at den ikke fungerer optimalt.
 • Tag støvhætten af, og træk forsigtigt dysen af.
 • Vask dysen og støvhætten i varmt vand, og skyl dem herefter under rindende vand.
 • Forsøg ikke at fjerne blokeringer i tuden ved at indsætte en nål eller andre spidse genstande, da dette vil skade tuden og dermed forårsageukorrekt dosering af medicinen.
 • Lad støvhætten og dysen tørre et varmt sted.
 • Sæt dysen tilbage på flasken, og sæt støvhætten på igen.
 • Inden sprayen bruges igen efter rengøringen, skal den klargøres ved at pumpe eller trykke ned 2 gange.

Hvis du har taget for meget Mometasonfuroat Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mometasonfuroat Paranova end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Hvis du tager kortikosteroider i lang tid eller tager store doser, kan de i sjældne tilfælde påvirke nogle af dine hormoner. Hos børn kan de påvirke vækst og udvikling. 

Hvis du har glemt at tage Mometasonfuroat Paranova

Hvis du har glemt bruge næsesprayen på det rigtige tidspunkt, så brug den, så snart du kommer i tanker om det. Fortsæt herefter, som du plejer.  

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Mometasonfuroat Paranova

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 


Hos nogle patienter begynder Mometasonfuroat Paranova at lindre symptomerne 12 timer efter den første dosering; der kan dog gå op til to dage, før den fulde virkning af behandlingen opnås. Det er meget vigtigt, at du bruger næsesprayen regelmæssigt. Stop ikke med behandlingen, selvom du føler dig bedre tilpas, medmindre det er efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

 • Akutte overfølsomhedsreaktioner (allergiske) kan opstå efter brug af denne medicin. Disse reaktioner kan være alvorlige. Du skal stoppe med at tage Mometasonfuroat Paranova og søge omgående lægehjælp, hvis du får symptomer såsom:
  • Hævelse af ansigtet, tungen eller svælget.
  • Synkebesvær.
  • Nældefeber.
  • Hvæsende vejrtrækning eller problemer med at trække vejret.
 • Øget tryk i øjet (grøn stær også kaldet glaukom) og/eller grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

 

Ved brug af kortikosteroid-næsespray i høje doser i lange perioder kan der forekomme bivirkninger, idet medicinen absorberes i kroppen. 

Andre bivirkninger

De fleste har ikke nogen problemer efter brug af næsesprayen, men nogle personer har efter brug af Mometasonfuroat Paranova eller andre kortikosteroid-næsesprayer oplevet at få: 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)  

 • Næseblod (ved dosering to gange dagligt mod nasale polypper).

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)  

 • Ømhed i halsen.
 • Luftvejsinfektion.
 • Hovedpine.
 • Næseblod.
 • Brænden i næsen.
 • Irritation i næsen.
 • Sår i næsen.
 • Svælgirritation (ved dosering to gange dagligt mod nasale polypper).

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)  

 • Luftvejsinfektion (ved dosering to gange dagligt mod nasale polypper).

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

 • Sløret syn.
 • Ødelæggelse af skillevæggen i næsen, der adskiller næseborene.
 • Ændringer i smags- og lugtesans.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Mometasonfuroat Paranova utilgængeligt for børn.
 • Holdbar i 2 måneder efter første åbning af flasken.
 • Må ikke nedfryses.
 • Brug ikke Mometasonfuroat Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mometasonfuroat Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Mometasonfuroat. Hvert pust af doseringspumpen afgiver en afmålt dosis på 50 mikrogram mometasonfuroat (som mometasonfuroatmonohydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, carmellosenatrium, glycerol, citronsyremonohydrat, natriumcitratdihydrat, polysorbat 80, benzalkoniumchlorid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser:

Mometasonfuroat Paranova er en hvid næsespray suspension. Emballeret i en hvid plastflaske, udstyret med en doseringspumpe.  

Fås i pakningstørrelserne 1 og 3 flasker. 

Hver flaske indeholdende 18 g næsespray-suspension svarende til 140 doser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...