Kyleena

intrauterint indlæg 19,5 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kyleena® 19,5 mg intrauterint indlæg  

levonorgestrel 

 

Kyleena® er et registreret varemærke, der tilhører Bayer Oy. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Kyleena til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kyleena
 3. Sådan skal du bruge Kyleena
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kyleena anvendes til at forebygge graviditet (prævention) i op til 5 år. 

 

Kyleena er et T-formet livmoderindlæg, som efter at være blevet placeret inde i livmoderen, langsomt afgiver en lille smule af hormonet levonorgestrel. 

 

Kyleena fungerer ved at mindske den månedlige vækst af livmoderslimhinden og gøre slimen i livmoderhalsen tykkere. Dette hindrer sæd og æg i at komme i kontakt med hinanden og hindrer dermed, at et æg bliver befrugtet af sæden. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kyleena

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Generelt 

 

Før du begynder at bruge Kyleena, vil din læge stille dig nogle spørgsmål om din personlige helbredstilstand. 

 

I denne indlægsseddel er der beskrevet flere situationer, hvor Kyleena bør fjernes, eller hvor Kyleenas pålidelighed kan være nedsat. I sådanne situationer bør du enten undgå samleje, eller anvende kondom eller en anden form for svangerskabsforebyggelse. 

 

Som ved andre hormonale svangerskabsforebyggende midler beskytter Kyleena ikke mod HIV-infektioner (AIDS) eller andre seksuelt overførte sygdomme. 

 

Kyleena er ikke egnet som fortrydelsesmetode efter et samleje (nødprævention). 

Brug IKKE Kyleena, hvis:

 • du er allergisk over for levonorgestrel eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kyleena (angivet i punkt 6).
 • du er gravid (se ”Graviditet, amning og fertilitet”).
 • du aktuelt har eller gentagne gange har haft underlivsbetændelse eller betændelse i kønsorganerne.
 • du er meget tilbøjelig til at få underlivsinfektioner.
 • du har en infektion i de nedre kønsorganer (en infektion i skeden eller livmoderhalsen).
 • du har haft en infektion i livmoderen efter fødsel eller abort inden for de sidste 3 måneder.
 • du har celleforandringer i livmoderhalsen.
 • du har kræft eller mistanke om kræft i livmoderhalsen eller livmoderen.
 • du har en svulst, der er følsom over for gestagener, så den vokser, f.eks. brystkræft.
 • du bløder fra livmoderen af ukendt årsag.
 • du har unormale tilstande i livmoderhalsen eller livmoderen, herunder muskelknuder (fibromer), der påvirker livmoderhulen.
 • du lider af en leversygdom eller har en levertumor.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Kyleena, hvis: 

 • du har diabetes. Der er generelt ingen grund til at ændre din diabetesbehandling, mens du bruger Kyleena, men det kan være nødvendigt, at din læge kontrollerer behandlingen.
 • du har epilepsi. Du kan få et anfald under oplægning eller udtagning.
 • du tidligere har haft en graviditet uden for livmoderen.

 

Kontakt også lægen, hvis noget af følgende gælder, før du bruger Kyleena, eller hvis de optræder for første gang, mens du bruger Kyleena: 

 • Migræne med synsforstyrrelser eller andre symptomer, som kan være et tegn på en midlertidig nedsættelse af blodforsyningen til hjernen (forbigående slagtilfælde).
 • Usædvanlig kraftig hovedpine.
 • Gulsot (huden, det hvide i øjnene og/eller neglene bliver gule).
 • Meget forhøjet blodtryk.
 • Alvorlige sygdomme i pulsårerne herunder slagtilfælde eller hjerteanfald.

 

Følgende tegn kan betyde, at du måske har en graviditet uden for livmoderen, og du skal øjeblikkeligt kontakte lægen (se også punktet ”Graviditet, amning og fertilitet”): 

 • Dine menstruationer er stoppet, og du får derefter vedholdende blødning eller smerter.
 • Du har alvorlige eller vedvarende smerter i den nederste del af underlivet.
 • Du har normale tegn på graviditet, men bløder samtidig og er svimmel.
 • Du har fået foretaget en positiv graviditetstest.

 

Kontakt også øjeblikkeligt din læge, hvis du oplever noget af følgende (se også punkt 4): 

 • Du oplever en alvorlig smerte (som menstruationssmerte) eller kraftig blødning efter oplægningen, eller hvis du får smerte/blødning, som fortsætter i mere end nogle få uger. Dette kan f.eks. være et tegn på infektion, perforering eller at Kyleena ikke sidder korrekt.
 • Du kan ikke længere mærke trådene i din skede. Dette kan være tegn på udstødning eller perforering. Du kan kontrollere det ved blidt at stikke en finger ind i skeden og mærke efter trådene for enden af skeden, nær åbningen til livmoderen. Du må ikke trække i trådene, da du kan komme til at trække Kyleena ud ved et uheld. Undgå samleje eller brug en barrieremetode (som f.eks. kondom) indtil din læge har kontrolleret, at indlægget stadig sidder korrekt.
 • Du eller din partner kan mærke det nederste af Kyleena. Undgå samleje indtil lægen har kontrolleret, at indlægget sidder korrekt.
 • Din partner kan mærke trådene under samleje.
 • Du tror, at du kan være gravid.
 • Du har vedvarende mavesmerter, feber eller usædvanligt udflåd fra skeden. Det kan være et tegn på infektion. Infektioner skal behandles øjeblikkeligt.
 • Du føler smerte eller ubehag under samleje, hvilket f.eks. kan være tegn på infektion, en cyste på æggestokken, eller at Kyleena ikke sidder korrekt.
 • Du oplever pludselige ændringer i dine menstruationer (hvis du f.eks. har sparsom eller ingen menstruation, og du så begynder at bløde vedvarende eller får smerter, eller du begynder at bløde kraftigt). Dette kan være tegn på, at Kyleena ikke sidder korrekt eller er blevet udstødt.


Det anbefales, at du anvender bind. Hvis du bruger tamponer eller menstruationskopper, bør du skifte dem forsigtigt, så du ikke trækker i trådene på Kyleena.

Psykiske forstyrrelser
Nogle kvinder, der anvender hormonelle præventionsmidler, herunder Kyleena, har rapporteret om depression eller nedtrykthed. Depression kan være alvorligt og kan nogle gange føre til selvmordstanker. Hvis du oplever humørsvingninger og depressive symptomer, skal du kontakte din læge for yderligere rådgivning så hurtigt som muligt. 

Børn og unge

Der er ingen indikationer for at anvende Kyleena før den første menstruation. 

Brug af anden medicin sammen med Kyleena

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må ikke anvende Kyleena, hvis du er gravid. Nogle kvinder har måske ikke menstruation, mens de anvender Kyleena. Dette er ikke nødvendigvis et tegn på graviditet. Hvis du ikke har menstruation, og har andre symptomer på graviditet, skal du kontakte lægen for at få foretaget en undersøgelse og få en graviditetstest. 


Hvis du ikke har haft din menstruation i 6 uger og er bekymret, så overvej at få taget en graviditetstest. Hvis testen er negativ, er der ingen grund til at foretage en test mere, med mindre du har andre tegn på graviditet. 


Hvis du bliver gravid samtidig med, at du anvender Kyleena, skal du omgående kontakte lægen for at få Kyleena fjernet. Der er risiko for spontan abort, hvis Kyleena bliver fjernet under graviditet. 


Hvis du lader Kyleena sidde under en graviditet, vil risikoen for abort, infektion eller for tidlig fødsel være øget. Tal med din læge om risici ved at fortsætte graviditeten. 


Hvis du ønsker at blive gravid, skal du kontakte lægen for at få Kyleena fjernet. 


Graviditet uden for livmoderen
Det er ikke almindeligt at blive gravid under brugen af Kyleena.
Men hvis du bliver gravid under brugen af Kyleena, er risikoen for, at graviditeten kan udvikle sig uden for livmoderen, øget.
Kvinder, der tidligere har haft en graviditet uden for livmoderen, er blevet opereret i æggelederne eller har haft en underlivsinfektion, har en større risiko for denne type graviditet. En graviditet uden for livmoderen er en alvorlig tilstand, der kræver øjeblikkelig lægehjælp (se punkt 2 "Advarsler og forsigtighedsregler") og kan påvirke den fremtidige frugtbarhed. 


Amning
Du kan amme, selv om du bruger Kyleena. Der er fundet små mænger af levonorgestrel (det aktive stof i Kyleena) i modermælken hos ammende kvinder. Der er dog ikke set nogen negative virkninger på barnets vækst eller udvikling, eller på mængden eller kvaliteten af modermælken. 


Fertilitet
Din sædvanlige frugtbarhed vil vende tilbage igen, når Kyleena er fjernet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kyleena har ingen kendt indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du bruge Kyleena

Brug altid Kyleena nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Oplægning af Kyleena

Kyleena kan enten oplægges: 

 • Inden for 7 dage efter menstruationens 1. dag.
 • Straks efter en abort i første trimester, forudsat at der ikke er infektion i kønsorganerne.
 • Efter en fødsel først efter at livmoderen har genvundet sin normale størrelse, og ikke tidligere end 6 uger efter fødslen (se punkt 4 ”Bivirkninger - Perforation”).

 

Undersøgelse udført af din læge før oplægningen kan omfatte: 

 • Livmoderhalsundersøgelse (smear-test).
 • Undersøgelse af brysterne.
 • Andre prøver, f.eks. for infektioner, herunder seksuelt overførte sygdomme, hvis nødvendigt. Din læge vil også foretage en gynækologisk undersøgelse for at fastslå livmoderens stilling og størrelse.

 

Efter en gynækologisk undersøgelse: 

 • Et instrument, der kaldes et speculum, placeres i skeden, og livmoderhalsen bliver renset med en antiseptisk opløsning. Kyleena bliver så placeret i livmoderen med et tyndt, fleksibelt plastikrør (indføringsrøret). Der kan gives lokalbedøvelse i livmodermunden før oplægningen.
 • Nogle kvinder bliver svimle eller besvimer under oplægningen eller efter, at Kyleena er blevet lagt op eller fjernet.
 • Du kan evt. opleve nogen smerte og blødning under eller lige efter oplægningen.

 

Efter oplægning af Kyleena bør du få udleveret et patientkort af din læge med datoer og tidspunkter for dine opfølgende undersøgelser. Medbring dette kort til alle de planlagte aftaler. 

Opfølgende undersøgelse

Du skal have kontrolleret din Kyleena 4-6 uger efter oplægningen og derefter regelmæssigt, mindst én gang om året. Din læge kan afgøre, hvor ofte og hvordan kontrollen skal foregå for dig. Hvis din læge har givet dig et patientkort, skal du medbringe dette til alle de planlagte aftaler. 

Udtagning af Kyleena

Kyleena skal tages ud senest i slutningen af det femte år efter oplægningen.
Kyleena kan let tages ud af din læge på et hvilket som helst tidspunkt. Herefter er graviditet mulig. Nogle kvinder bliver svimle eller besvimer under eller efter, at Kyleena er blevet fjernet. Du kan evt. opleve nogen smerte og blødning under udtagningen.
Hvis du ikke ønsker at blive gravid, bør Kyleena ikke blive taget ud efter menstruations 7. dag, medmindre du anvender anden prævention (f.eks. kondom) i mindst 7 dage, før indlægget bliver taget ud.
Hvis du har uregelmæssig menstruation, eller du slet ikke har menstruation, bør du anvende en barrieremetode (f.eks. kondom) i 7 dage før udtagningen.
En ny Kyleena kan blive lagt op umiddelbart efter udtagningen. I dette tilfælde er yderligere beskyttelse ikke nødvendig. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Kontakt øjeblikkeligt din læge, hvis du oplever nogle af de følgende symptomer: 

 • overfølsomhed (allergi) herunder udslæt, nældefeber og hævelse af øjne, mund og svælg, der kan medføre, at luftvejene blokeres (angioødem).

Se også punkt 2 for hvornår du skal kontakte lægen øjeblikkeligt. 

Nedenfor finder du en oversigt over de mulige bivirkninger opført efter, hvor almindelige de er: 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Hovedpine.
 • Mave-/underlivssmerter.
 • Akne/fedtet hud.
 • Blødningsændringer herunder øget og nedsat blødning, pletblødning, sjældent forekommende menstruationer og manglende blødning (se også følgende afsnit om uregelmæssig og sjældent forekommende blødning).
 • Cyster på æggestokkene (se også følgende afsnit om cyster på æggestokkene).
 • Betændelse i skede og ydre kønsdele (vulvovaginitis).

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

 • Nedtrykthed/depression.
 • Nedsat libido.
 • Migræne.
 • Svimmelhed.
 • Kvalme.
 • Hårtab.
 • Infektion i de øvre kønsorganer.
 • Smertefuld menstruation.
 • Smerter/ubehag i brysterne.
 • Udstødelse af Kyleena (helt og delvist) (se følgende afsnit om udstødelse).
 • Udfåd.
 • Vægtøgelse.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

 • Øget kropsbehåring.
 • Perforering af livmoderen (se også følgende afsnit om perforation).

 

Uregelmæssig eller sjældent forekommende blødning  

Kyleena forventes at påvirke din menstruationscyklus. Den kan ændre din menstruation, så du får pletblødning (en svag blødning), uregelmæssige, kortere eller længere menstruationsperioder, lettere eller kraftigere blødning eller slet ingen blødning.
Du kan få blødning og pletblødning mellem menstruationerne, især i de først 3-6 måneder.
Nogle gange er blødningen i starten kraftigere end normalt.
Generelt oplever du sandsynligvis en gradvis nedgang i mængden og antallet af blødningsdage hver måned. Hos nogle kvinder stopper menstruationen til sidst helt. 

Den månedlige fortykkelse af livmoderslimhinden sker måske ikke på grund af virkningen af hormonerne, og derfor er der ikke noget, der skal udskilles som menstruation. Det betyder ikke nødvendigvis, at du har nået overgangsalderen eller er gravid. Dine egne hormonniveauer forbliver som regel normale.
Når indlægget er fjernet, bør din menstruation blive normal igen. 


Underlivsinfektion
Kyleenas indføringsrør og selve Kyleena er sterile. Trods dette er der en øget risiko for underlivsinfektion (infektioner i livmoderslimhinden eller i æggelederne) på oplægningstidspunktet og i de første tre uger efter oplægningen.
Underlivsinfektioner hos brugere af livmoderindlæg hænger ofte sammen med seksuelt overførte sygdomme. Risikoen for at få infektion er øget, hvis du eller din partner har flere seksuelle partnere, eller hvis du har haft underlivsbetændelse tidligere.
Underlivsinfektioner skal behandles øjeblikkeligt. Underlivsinfektioner som f.eks. underlivsbetændelse kan have alvorlige konsekvenser, og det kan sænke frugtbarheden og øge risikoen for en fremtidig graviditet uden for livmoderen. I yderst sjældne tilfælde kan der kort tid efter oplægningen forekomme alvorlig infektion eller sepsis (høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde arme og ben pga. blodforgiftning), der kan have dødeligt udfald. 


Kyleena skal fjernes, hvis du har gentagne underlivsbetændelser, eller hvis en infektion er alvorlig eller ikke reagerer på behandling. 


Udstødelse
Muskelsammentrækningerne i livmoderen under menstruation kan nogle gange skubbe indlægget væk fra den korrekte position eller udstøde det. Det er sjældent men muligt, at Kyleena kommer ud under din menstruation, uden at du lægger mærke til det.
Det er også muligt, at din Kyleena bliver delvist udstødt af din livmoder, hvilket betyder, at den bliver skubbet ud af position, men ikke helt udstødt (du og din partner kan måske mærke det under samleje). Hvis Kyleena bliver helt eller delvist udstødt, vil du ikke være beskyttet mod graviditet. 


Perforation
Gennemtrængning eller perforering af livmodervæggen kan ske under oplægning af Kyleena, selv om perforering af livmodervæggen måske først bliver opdaget noget senere. Hvis Kyleena bliver placeret uden for livmoderhulen, er den ikke effektiv i at forebygge graviditet og skal fjernes hurtigst muligt. Du skal måske opereres for at få Kyleena fjernet. Risikoen for perforering er øget hos ammende kvinder og hos kvinder, der får indlægget oplagt i op til 36 uger efter en fødsel og kan være øget hos kvinder med en bagoverbøjet livmoder (fast retroverteret livmoder).
Hvis du tror, at du måske har en perforering, skal du omgående kontakte lægen og fortælle, at du har fået lagt en Kyleena op, især hvis det ikke er den læge, der lagde den op. 


Cyster på æggestokkene
Da den svangerskabsforebyggende virkning af Kyleena hovedsageligt skyldes den lokale virkning i livmoderen, fortsætter ægløsningen normalt under brugen af Kyleena. Nogle gange kan der udvikles en cyste på æggestokkene. I de fleste tilfælde er der ingen symptomer. En cyste på æggestokkene kan kræve lægehjælp eller mere sjældent operation, men den forsvinder normalt af sig selv. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet.
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Kyleena utilgængeligt for børn.
 • Du må ikke åbne blisterpakken. Kun lægen eller sygeplejersken må gøre dette.
 • Brug ikke Kyleena efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kyleena indeholder:

 • Aktivt stof: Levonorgestrel 19,5 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Polydimetylsiloxanelastomer, kolloid vandfri silica, polyethylen, bariumsulfat, polypropylen, kobberphtalocyanin og sølv.

Udseende og pakningsstørrelser:

Kyleena er et T-formet livmoderindlæg. De vertikale arme på det hvide T-stykke har et lægemiddeldepot, der indeholder levonorgestrel. Der er bundet to blå tråde til udtagning til øjet nederst på de vertikale arme. Desuden har den vertikale del en sølvring, der sidder tæt på de horisontale arme. Sølvringen er synlig under ultralydsundersøgelse.
Kyleena findes i pakningsstørrelsen 1 stk livmoderindlæg. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S, 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V., 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, 

Holland 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale: 

OPLÆGNINGSVEJLEDNING

Kyleena 19,5 mg livmoderindlæg 

levonorgestrel 

 

Skal oplægges af en læge under aseptiske forhold. 


Kyleena leveres i en steril pakke med en indfører, der tillader ladning med én hånd. Pakningen må først åbnes, når Kyleena skal lægges op. Må ikke gensteriliseres. Kyleena er kun til engangsbrug.
Anvend ikke Kyleena, hvis blisterpakningen er skadet eller åben. Må ikke oplægges efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterpakningen efter EXP. 


Ikke anvendt indlæg eller dele heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. 


Kyleena leveres med et patientkort i den ydre karton.
Udfyld patientkortet, og giv det til patienten efter oplægning. 

Forberedelser inden oplægningen

 • Undersøg patienten for at bedømme størrelse og stilling på uterus og for at konstatere, om der er tegn på akut genital infektion eller andre kontraindikationer for at oplægge Kyleena. Hvis der er tvivl om graviditet, skal der foretages en graviditetstest.
 • Synliggør cervix med et speculum, og vask omhyggeligt cervix og vagina med en passende antiseptisk opløsning.
 • Hvis nødvendigt, kan en assistent bistå under oplægningen.
 • Tag fat i den forreste del af portio med en klotang eller en anden pincet for at stabilisere uterus. Hvis uterus er bagoverbøjet, kan det være mere hensigtsmæssigt at tage fat i den bageste del af portio. Vinklen mellem cervikalkanalen og corpus kan udjævnes ved at trække let i klotangen. Tangen skal holdes på plads, og et forsigtigt træk i cervix skal bevares under hele oplægningsproceduren.
 • Før en uterinsonde gennem cervikalkanalen til fundus for at måle uteruskavitetens dybde og bestemme dens retning, og for at udelukke tegn på intrauterine anormaliteter (f.eks. septum, submukøse fibromer) eller et tidligere oplagt intrauterint præventionsmiddel, der ikke er blevet fjernet. Hvis der opstår vanskeligheder, så overvej dilatation af kanalen. Hvis cervikaldilatation er nødvendig, så overvej at anvende analgetica og/eller paracervikal blokade.

Oplægning

 1. Åbn først den sterile pakning fuldstændigt (fig. 1).
  Anvend derefter aseptisk teknik og sterile handsker.
  Kyleena Paranova Danmark A/S intrauterint indlæg 19,5 mg
  Fig. 1
 2. Skub skyderen helt fremad i retning mod pilen for at lade Kyleena ind i indføringsrøret (fig. 2).
  Kyleena Paranova Danmark A/S intrauterint indlæg 19,5 mg Fig. 2
  VIGTIGT! Træk ikke skyderen nedad, da det kan frigøre Kyleena for tidligt. Hvis Kyleena først er frigjort, kan den ikke lades igen.
 3. Hold skyderen i den yderste stilling, og juster den øverste kant på markøren, så den svarer til dybden af uterinkavitetens sondemål (fig. 3).
  Kyleena Paranova Danmark A/S intrauterint indlæg 19,5 mg Fig. 3
 4. Hold skyderen i den yderste stilling, og før indføreren gennem cervix, indtil markøren er ca. 1,5-2,0 cm fra cervix (fig. 4).
  Kyleena Paranova Danmark A/S intrauterint indlæg 19,5 mg Fig. 4
  VIGTIGT! Tving ikke indføreren igennem. Dilatér om nødvendigt cervikalkanalen.
 5. Hold indføreren fast på plads og skub skyderen tilbage til mærket for at åbne Kyleenas horisontale arme (fig. 5). Vent 5- 10 sek. til de horisontale arme har foldet sig helt ud.
  Kyleena Paranova Danmark A/S intrauterint indlæg 19,5 mg Fig. 5
 6. Før forsigtigt indføreren op mod fundus, til markøren ligger mod cervix. Kyleena er nu ved fundus (fig. 6).
  Kyleena Paranova Danmark A/S intrauterint indlæg 19,5 mgFig. 6
 7. Hold indføreren på plads og frigør Kyleena ved at trække skyderen helt tilbage (fig. 7). Hold skyderen i den nederste position, og træk forsigtigt indføreren ud. Klip trådene, så ca. 2-3 cm er synlig udenfor cervix.
  Kyleena Paranova Danmark A/S intrauterint indlæg 19,5 mg Fig. 7
  VIGTIGT! Ved mistanke om, at indlægget ikke ligger korrekt, skal placeringen kontrolleres (f.eks. med ultralyd). Fjern indlægget, hvis det ikke sidder korrekt i livmoderkaviteten. Et udtaget indlæg må ikke lægges op igen.

Fjernelse/udskiftning

Se produktresuméet for oplysninger om fjernelse/udskiftning. 


Kyleena udtages ved at trække i trådene med en pincet. (fig. 8). 


En ny Kyleena kan oplægges umiddelbart efter udtagningen. 


Efter udtagningen af Kyleena skal indlægget undersøges for at sikre, at det er intakt. 

 

Kyleena Paranova Danmark A/S intrauterint indlæg 19,5 mg Fig. 8 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...