Sotalol "Paranova"

tabletter 80 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sotalol Paranova 80 mg tabletter  

sotalolhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Sotalol Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sotalol Paranova
 3. Sådan skal du tage Sotalol Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Denne medicin hedder Sotalol Paranova. Det aktive stof i tabletterne er sotalolhydrochlorid. 

 

Sotalol Paranova tilhører en gruppe medicin, der hedder beta-adrenerge receptorantagonister eller betablokkere.  

 

Sotalol Paranova anvendes til behandling af uregelmæssig hjerterytme. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sotalol Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Sotalol Paranova:

 • hvis du er allergisk over for sotalolhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sotalol Paranova (angivet i punkt 6).
 • hvis du har astma, anfald af hvæsende vejrtrækning eller en anden lungesygdom.
 • hvis du har en meget langsom hjerterytme eller lavt blodtryk.
 • hvis du har en sygdom, der medfører misfarvning (hvid eller lilla) af hænder og fødder (Raynauds syndrom).
 • hvis du har en alvorlig kredsløbssygdom.
 • hvis du har haft visse hjertesygdomme (som f.eks. ubehandlet hjertesvigt, hjerteblok, sygt sinus-syndrom) eller et kardiogent shock (en tilstand, hvor hjertet ikke er i stand til at opretholde tilstrækkelig blodforsyning til kroppen).
 • hvis du har en sygdom, der hedder metabolisk acidose.
 • hvis du har en ubehandlet svulst i binyrerne (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”).
 • hvis du har nyresvigt.
 • hvis du skal opereres eller bedøves, skal du fortælle lægen eller tandlægen, at du tager Sotalol Paranova.
 • hvis du behandles intravenøst med verapamil eller diltiazem (medicin til behandling af uregelmæssig hjerterytme).

Hvis et eller flere af ovenstående punkter gælder for dig, skal du fortælle det til lægen, inden du tager denne medicin. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Sotalol Paranova. 


Lægen vil muligvis måle indholdet af kalium og magnesium i blodet, inden du begynder at tage Sotalol Paranova. Patienter med lavt kalium- eller magnesiumindhold i blodet bør ikke tage Sotalol Paranova. 


Det kan være nødvendigt at tage blodprøver regelmæssigt under behandling med Sotalol Paranova. 


Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, før du tager Sotalol Paranova: 

 • hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller hvis du ammer.
 • hvis du har en hjertesygdom, har forstørret hjerte eller behandles for hjertesvigt.
 • hvis du for nyligt har haft et hjerteanfald.
 • hvis du har en unormal hjerterytme (kan ses som forlænget QT-interval på et ekg - optagelse af hjertets elektriske aktivitet). Lægen vil i dit tilfælde være ekstra forsigtig med at øge dosis.
 • hvis du har nyreproblemer, da din dosis af Sotalol Paranova så skal justeres.
 • hvis du har sukkersyge, da det kan være nødvendigt at ændre din dosis af insulin eller af anden medicin, du tager til behandling af din sukkersyge. Sotalol Paranova kan skjule eller dæmpe advarselstegnene på lavt blodsukker (hypoglykæmi).
 • hvis du har øget aktivitet i skjoldbruskkirtlen, da Sotalol Paranova kan skjule symptomerne eller forværre dem, hvis behandling med Sotalol Paranova afbrydes pludseligt.
 • hvis du har eller for nyligt har haft diarre eller hvis du for nyligt har haft voldsom diarre eller en længerevarende periode med diarre. Dette kan påvirke kalium- og magnesiumindholdet i kroppen og det kan være, at du ikke kan tage Sotalol Paranova.
 • hvis du har psoriasis (en hudsygdom med kløende, røde, ømme områder på huden).
 • hvis du er allergisk over for en række allergener. Hvis du tager denne medicin, kan du reagere kraftigere ved gentagen behandling. Sotalol Paranova kan også nedsætte virkningen af medicin til behandling af allergiske reaktioner, f.eks. adrenalin.
 • hvis du har problemer med leveren.
 • hvis du har en svulst på binyren (fæokromocytom, se afsnittet ”Tag ikke Sotalol Paranova”), skal du også tage en anden medicin, der hæmmer alfareceptorer.

 

Hvis du snart skal opereres  

Du skal fortælle lægen eller narkoselægen, at du tager Sotalol Paranova, da det kan påvirke bedøvelsesmidler eller medicin, der virker muskelafslappende under en operation. Det kan være nødvendigt at stoppe med at tage Sotalol Paranova inden operationen. Behandlingen med Sotalol Paranova skal stoppes gradvist over en periode på en uge. Lægen vil fortælle dig, om det er nødvendigt. 


Hvis du skal have taget laboratorieprøver, som f.eks. en urinprøve, skal du fortælle lægen, at du tager Sotalol Paranova. 

Børn og unge

Sotalol Paranova bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Sotalol Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Nogle typer medicin kan påvirke hinandens virkning. 


Du må ikke tage Sotalol Paranova sammen med: 

 • anden medicin til behandling af unormal hjerterytme (f.eks. verapamil, quinidin, diltiazem, disopyramid, procainamid, flecainid, amiodaron, bepridil).
 • andre betablokkere (medicin mod brystsmerter (angina), for højt blodtryk eller til forebyggelse af migræne).

 

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager et eller flere af følgende typer medicin: 

 • medicin til behandling af sukkersyge (f.eks. metformin eller insulin).
 • medicin til behandling af astma og andre lungesygdomme (f.eks. salbutamol-, terbutalin- eller isoprenalin-inhalatorer).
 • medicin til behandling af depression, (f.eks. imipramin, maprotilin), angst, sygdomme i nervesystemet og psykiske forstyrrelser (f.eks. haloperidol).
 • medicin til behandling af allergier såsom høfeber (visse antihistaminer som f.eks. astemizol og terfenadin).
 • vanddrivende medicin.
 • medicin mod for højt blodtryk eller til behandling af Raynauds syndrom (f.eks. amlodipin, nifedipin).
 • methyldopa, reserpin eller quanethidin (medicin der hjælper med at kontrollere blodtrykket).
 • medicin til behandling af nedsat hjertefunktion (f.eks. digoxin).
 • medicinen halofantrin (til behandling af malaria).
 • visse typer antibiotika (f.eks. pentamidin og floxacin-antibiotika som f.eks. ciprofloxacin).

 

Eller hvis du tager: 

 • en medicin kaldet clonidin (i nogle tilfælde til behandling af hedeture eller hovedpine). Hvis du tager clonidin og sotalol samtidig og du skal stoppe behandlingen med clonidin, bør du stoppe med sotalol ved langsomt at reducere dosis, inden du stopper med at tage clonidin.
 • steroider.
 • afføringsmidler.
 • medicinen floctafenin (mod smerter og betændelsestilstand).
 • medicinen amphotericin B (mod svampeinfektioner).
 • medicin til behandling af psykiske lidelser (phenothiaziner, bestemte typer antidepressiva), barbiturater, opioider, blodtryksænkende medicin, vanddrivende midler eller medicin, der udvider blodkarrene.

Brug af Sotalol Paranova sammen med alkohol

En moderat mængde alkohol påvirker ikke Sotalol Paranova. Du bør dog tale med lægen først for at høre, om det er hensigtsmæssigt for dig at drikke alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må ikke tage Sotalol Paranova under graviditeten, medmindre din læge mener, det er absolut nødvendigt. Hvis du tager Sotalol Paranova, skal du stoppe med at tage det 48-72 timer inden din fødselstermin. Hvis dette ikke er muligt, skal det nyfødte barn overvåges tæt i de første 48-72 timer efter fødslen. 

 

Amning  

Du bør ikke amme, mens du tager Sotalol Paranova. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sotalol Paranova påvirker normalt ikke evnen til at køre bil. Hvis du føler dig træt eller svimmel, må du dog ikke køre bil eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Sotalol Paranova

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Du må ikke stoppe med at tage Sotalol Paranova uden først at tale med lægen. 

Den anbefalede dosis er

Voksne  

Den anbefalede startdosis er 80 mg, fordelt på en eller to doser. Dosis øges hver anden til tredje dag. De fleste patienter tager 160 mg til 320 mg dagligt. Nogle patienter har brug for op til 640 mg dagligt, og i nogle tilfælde udskriver lægen en anden dosis end de førnævnte. Ældre eller patienter med nyresygdom får ofte en lavere dosis. 

 

Tabletterne kan deles i to lige store doser. Tabletterne eller dosis (en halv tablet) må ikke tygges eller knuses og bør sluges hele med et glas vand og kan tages før, sammen med eller efter et måltid. Du skal tage tabletterne på samme måde hver dag som anvist af lægen. 

 

Dosis skal tages delt i to doser med ca. 12 timers mellemrum. 

 

I de første uger efter du er begyndt behandlingen med sotalol, vil lægen undersøge dig regelmæssigt for at se, hvordan du reagerer på behandlingen. Det kan være, det er nødvendigt at justere dosis, så den passer til dig. 

 

Brug til børn og unge  

Sotalol Paranova bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Hvis du har taget for meget Sotalol Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Sotalol Paranova tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. 

 

Afhængig af hvor mange tabletter du har taget kan følgende symptomer forekomme: et voldsomt fald i blodtrykket, lav puls, forstyrrelse af hjerterytmen, hjertesvigt, vejrtrækningsbesvær, forsnævring/kramper i luftvejene og symptomer på lavt blodsukker (sult, svedudbrud, svimmelhed, træthed, sløret syn, rysten, angst eller irritabilitet, bleghed, hurtig puls eller hjertebanken). 

Hvis du har glemt at tage Sotalol Paranova

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du ikke være bekymret, men tage den glemte dosis, så snart du kommer i tanke om det, medmindre det snart er tid til næste dosis. I dette tilfælde skal du springe den glemte dosis over og fortsætte som planlagt. 

Hvis du holder op med at tage Sotalol Paranova

Behandling med en beta-receptorblokker må aldrig afbrydes pludseligt. Hvis behandlingen skal stoppes, skal det altid foregå langsomt over en periode på 1-2 uger. 

 

Pludselig afbrydelse af behandling med en beta-receptorblokker kan øge risikoen for hjerteanfald og problemer med hjerterytmen. Det kan også øge symptomerne på dårlig blodtilførsel til hjertet (angina), som kan medføre smerter i brystet (især ved fysisk aktivitet eller motion) eller forhøjet blodtryk. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Fortæl det straks til lægen eller tag til nærmeste skadestue, hvis du får et eller flere af følgende symptomer: hævelse af ansigt, læber, tunge og/svælg med synke- eller vejrtrækningsbesvær. Dette kan være tegn på en allergisk reaktion og behandlingen med Sotalol Paranova vil blive stoppet. 

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Hjertestop (medfører pludseligt kollaps, ingen puls, ingen vejrtrækning og bevidstløshed).
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Andre mulige bivirkninger

Almindelig bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • Uregelmæssig hjerterytme, langsom hjerterytme, brystsmerter, lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær, hævelse, besvimelse, hjertebanken og ændret hjerterytme (Torsade de pointes, forlænget QT-interval, atrioventrikulær ledningsforstyrrelse, ventrikulær takykardi), forværret angina pectoris (medfører smerter i brystkassen).
 • Forværring af perifer okklusion (aflukning af arterier, der forsyner benene med blod), kolde hænder og fødder.
 • Kvalme og opkastning, fordøjelsesbesvær, mavesmerter, luft i tarmene, diarre, kramper.
 • Angst, depression, forvirring, humørændringer, hovedpine, uklarhed, svimmelhed, generel svaghedsfølelse, træthed, søvnbesvær, prikkende og snurrende fornemmelse i hænder og fødder.
 • Seksuelle forstyrrelser, impotens, feber, udslæt, hudreaktioner, problemer med hørelsen, synsforstyrrelser, smagsændringer.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Hallucinationer, unormale drømme.
 • Sløret syn, øjenbetændelse, betændelse i hornhinden (keratokonjunktivitis), nedsat tåreflåd (især hos kontaktlinsebrugere).
 • Mundtørhed.
 • Psoriasis (hudsygdom) kan opstå eller forværres.
 • Forhøjet indhold af fedt og nedsat indhold af sukker i blodet.
 • Hårtab.
 • Kraftig sveden.

 

Patienter, der tager denne type medicin, har klaget over kolde og/eller blå fingre og tæer, forværring af smerter i benene ved almindelig gang, hududslæt og tørre øjne. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Sotalol Paranova utilgængeligt for børn.
 • Opbevares i original pakning for at beskytte mod lys.
 • Brug ikke Sotalol Paranova efter den udløbsdato, der står på æsken (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sotalol Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Sotalolhydrochlorid 80 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Vandfrit calciumhydrogenphosphat, majsstivelse, polyvidon (K30), natriumstivelsesglycolat (type A), talcum og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Sotalol Paranova 80 mg er en hvid tablet med skrå kanter. Tabletterne er mærket med ”SL | 80” på den ene side og blank på den anden side. 

 

Sotalolol Paranova findes i en blisterpakning med 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...