Benzoylperoxid/Clindamycin "2care4"

gel 10 mg/g + 50 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 50 mg/g + 10 mg/g gel  

Benzoylperoxid/clindamycin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4
 3. Sådan skal du bruge Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 gel indeholder to aktive stoffer: benzoylperoxid og clindamycin. Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 tilhører medicingruppen ”anti-aknemidler”. 

 

Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 bruges til behandling af let til moderat akne på huden. 

 • Benzoylperoxid virker ved at nedsætte forekomst af hudorme. Stoffet medvirker også til at dræbe bakterier involveret i akne
 • Clindamycin er et antibiotikum, der stopper bakterier, involveret i akne, i at reproducere.

 

Anvendt sammen i Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 virker stofferne ved at: 

 • bekæmpe de bakterier, som kan forårsage akne
 • behandle eksisterende hudorme og bumser
 • reducere antallet af røde, betændte akne pletter.

 

Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 kan bruges af voksne og unge i alderen 12 år og derover. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4:

 • hvis du er allergisk over for benzoylperoxid, clindamycin, lincomycin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4. 

 

 • Brug kun Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 på huden. Du bør undgå at få Benzoylperoxid/ Clindamycin 2care4 i eller på øjne, læber, munden eller ind i næsen.
 • Undgå også at få gelen på irriteret hud, f.eks rifter, hudafskrabninger, solskoldet hud eller beskadiget hud.
 • Hvis du ved et uheld får Benzoylperoxid/ Clindamycin 2care4 i øjnene, munden eller næsen skal du skylle med rigelige mængder vand.
 • Brug ikke for meget Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 på sarte hudområder.
 • De fleste patienter vil opleve at huden bliver rød og skaller af under de første uger af behandlingen. Hvis din hud bliver irriteret, kan du bruge en olie-fri fugtighedscreme, bruge Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 mindre ofte, eller stoppe med at bruge det i en kort periode, for at give din hud tid til at hele og derefter igen begynde behandling.
 • Stop behandlingen og kontakt din læge, hvis hudirritation er alvorlig (svær rødmen, tørhed, kløe, svie eller brændende fornemmelse), eller ikke forbedres.
 • Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 kan blege farvede tekstiler, som f.eks tøj, håndklæder, sengelinned, møbler eller tæpper. Derfor bør du så vidt muligt undgå at få Benzoylperoxid/ Clindamycin 2care4 på disse materialer.
 • Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 kan blege håret.
 • Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 kan gøre huden mere følsom over for skadelig virkning af sollys. Derfor bør du undgå solbadning eller brug af solarier under behandlingen.
  Du skal bruge en creme med solfaktor og bære beskyttende klæder når du anvender Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4.

 

Tal med lægen, inden du bruger Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4, hvis: 

 • du har eller har haft betændelse i mavetarmkanalen herunder tyktarmsbetændelse (Crohns sygdom eller ulcerøs kolit) eller tyktarmsbetændelse forårsaget af antibiotika.
 • Hvis du får mavekramper eller diarré, som ikke forbedres eller er alvorlig, stop brugen af Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 og kontakt straks din læge. Antibiotika kan forårsage
  en tilstand, der resulterer i alvorlig diarré og mavekramper. Selv om dette er usandsynligt med antibiotika anvendt på huden.
 • Hvis du for nylig har brugt andre clindamycin- eller erythromycin-holdige lægemidler, er der en øget risiko for, at Benzoylperoxid/ Clindamycin 2care4 ikke vil virke så godt, som det burde.
 • Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis du har brugt en anden clindamycin-eller erythromycinholdig lægemiddel for nylig.

Børn

Giv ikke denne medicin til børn under tolv år. Det vides ikke, om det virker eller om det er sikkert for dem. 

Brug af anden medicin sammen med Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med lægen, hvis du anvender følgende: 

 • anden aknebehandling herunder bakteriedræbende midler (antibiotika) på huden
 • medicinske eller eksfolierende sæber (sæber med slibemiddel) og rensemidler
 • sæber og kosmetik med stærkt udtørrende virkning
 • produkter med høje koncentrationer af alkohol og/eller adstringerende midler

 

Du bør undgå at kombinere ovenstående midler med Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4, fordi de med tiden kan irritere din hud. 


Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 kan gøre nogle akne lægemidler mindre effektive, når de anvendes samtidigt. Dette omfatter: 

 • Nogle akne lægemidler, der anvendes på huden, som indeholder tretinoin, isotretinoin eller tazaroten.
 • Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis du også bruger et af disse lægemidler. Du kan være nødt til at bruge de to produkter på forskellige tidspunkter af dagen (f.eks en om morgenen og den anden om aftenen). Anvendelse af andre akne lægemidler på samme tid som Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 kan øge risikoen for hudirritation.
 • Stop behandlingen og kontakt din læge, hvis hudirritation bliver alvorligs (svær rødmen, tørhed, kløe, svie, eller brændende fornemmelse).
 • Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 bør ikke anvendes på samme tid som erythromycin- holdige lægemidler.
 • Anvendelse af Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 på samme tid som lægemidler såsom dapson og sulfacetamid kan forårsage en midlertidig farve-ændring af hud eller ansigtshår (gul / orange farve). Dette vil ikke være permanent.
 • Et af de aktive stoffer i Benzoylperoxid/ Clindamycin 2care4 kan påvirke, hvordan visse generel anæstesi lægemidler virker (kaldet ”neuromuskulært blokerende midler”).
 • Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis du skal opereres.

 

Hvis du er usikker, om dette gælder for dig, tal med din læge eller apoteket inden anvendelse af Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Lægen vil vurdere fordele og risiko ved brug under graviditet. 


Der er kun begrænsede oplysninger om sikkerheden af Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 til gravide kvinder. 


Det vides ikke, om indholdsstofferne i Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 kan overføres til modermælken. En af de aktive stoffer i Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 er clindamycin. Når clindamycin indtages gennem munden eller injektion, kan det udskilles i modermælk. Hvis du ammer, skal du tjekke med din læge, før du bruger Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4. 


Brug ikke Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 på dit bryst, hvis du ammer. 

3. Sådan skal du bruge Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4

Brug altid Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

 • Du skal bruge Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 én gang daglig, om aftenen.
 • Det kan vare 2-5 uger før du ser effekt af Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 behandling.
 • Du bør ikke anvende gelen i mere end 12 uger ad gangen. Din læge informerer dig om, hvor længe din behandling skal vare.

Sådan påføres Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4

 1. Inden du bruger gelen, skal du fjerne eventuel make-up.
 2. Vask huden grundigt, skyl efter med varmt vand og dup forsigtigt huden tør.
 3. Fordel et tyndt lag Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 på hele det angrebne område med fingerspidserne.
 4. Du skal fordele et tyndt lag af gelen over hele det område, der er angrebet af akne - ikke kun på de enkelte bumser. Hvis gelen ikke hurtigt trænger ind i huden, bruger du for meget.
  • Til ansigtet alene, brug den mængde gel, som kan ligge på det yderste led af pegefingeren. Dette er en ”fingerspidsenhed”.
  • Til ansigtet og ryggen, brug 2½ gange ”fingerspidsenhed” i alt.
 5. Hvis du får meget tørhed eller afskalning af huden, kan du bruge en olie-fri fugtighedscreme, bruge Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 mindre hyppigt eller stoppe behandlingen for en kort periode, for at give din hud tid til at tilpasse sig behandlingen. Denne medicin fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den ikke anvendes hver dag.
 6. Vask hænderne efter påføring af gelen.
 7. Når gelen er absorberet i huden, kan du anvende en oliefri make-up.

Hvis du har brugt for meget Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 • Pas på ikke at anvende for meget. At anvende for meget gel eller anvende det oftere vil ikke hjælpe dine bumser til at forsvinde hurtigere, og kan irritere huden. Hvis dette sker, skal du bruge gelen mindre ofte, eller stoppe med at bruge det et par dage og derefter starte igen.

Hvis du ved et uheld sluger Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4

 • Hvis du ved et uheld har slugt gelen, søg lægehjælp. Du kan få symptomer, der ligner dem du kan få når du tager antibiotika gennem munden (en dårlig mave).

Hvis du har glemt at bruge Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 • Fortsæt blot med at bruge gelen på det sædvanlige tidspunkt.

 

Du må ikke stoppe brugen af Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 uden rådgivning.
Brug ikke gelen i mere end 12 uger ad gangen, uden at tale med din læge. Brug Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4, så længe lægen anbefaler. Du må ikke stoppe, medmindre lægen beder dig om det. 


Det er vigtigt at fortsætte med at bruge gelen som foreskrevet af din læge. Hvis du holder op for tidligt, kan din akne vende tilbage. 

Hvis du holder op med at bruge Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Stop brugen af Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4, og henvend dig straks til lægen, hvis du oplever en af følgende alvorlige bivirkninger - du kan have behov for akut medicinsk behandling:  

 • tegn på allergisk reaktion (hævelse af ansigtet, øjne, læber eller tunge, nældefeber eller åndedrætsbesvær, sammenbrud)
 • hvis du får langvarig, betydelig diaré eller mavekramper
 • kraftig fornemmelse af brænden, afskalning eller kløe.

 

Andre mulige bivirkninger;  

Hvis du generes af disse bivirkninger, anvend da Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 sjældnere eller stop behandlingen en eller to dage, før behandlingen genoptages. 


Meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede).
På behandlingsområdet: 

 • Rødmen, afskalning og tørhed.

Disse bivirkninger er almindeligvis milde 


Almindelige bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10 behandlede). 

 • Hovedpine

På behandlingsområdet: 

 • Brændende fornemmelse, smerte, lysfølsomhed for sollys.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 100 behandlede). 

 • Kløe, ”soven” eller ”myrekryb” i huden (paræstesi), forværring af akne, rød kløende hud, udslæt (dermatitis, erytematøs udslæt).

Andre bivirkninger

Andre bivirkninger er forekommet i et meget lille antal mennesker, men den nøjagtige hyppighed kendes ikke: 

 • Allergiske reaktioner
 • Betændelse i tarmen, diarré, herunder blodig diarré, mavesmerter

 

På applikationsstedet: 

 • Hudreaktioner, misfarvning af huden
 • Hævet kløende udslæt (nældefeber)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke fryses eller udsættes for frost. 

Opbevaring efter udlevering: Må ikke opbevares over 25 °C. 

 

Holdbarhed efter anbrud af tuben: 2 måneder. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 indeholder:

 • Aktive stoffer: 1 g gel indeholder 50 mg vandfri benzoylperoxid (som vandig benzoylperoxid) og 10 mg clindamycin (som clindamycinphosphat).
 • Øvrige indholdsstoffer: Carbomer, dimeticon, dinatriumlaurylsulphosuccinat, dinatriumedetat, glycerol, kolloid silica, poloxamer 182, renset vand og natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

 • Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 leveres i tuber á 30 g, 60 g og 60 (2 x 30) g.
 • Gelen er hvid til svagt gul i farven.
 • Hver karton indeholder én eller to tuber Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4.

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12  

6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Benzoylperoxid/Clindamycin 2care4 svarer til Clindoxyl. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...