Strefen®

sugetabletter 8,75 mg

Reckitt Benckiser

Information vedrørende Strefen sugetabletter

Information vedrørende Strefen sugetabletter  

 

Denne information findes i 2 udgaver.
Hvis du har købt en pakning på apoteket i håndkøb, skal du læse den information, der starter på nedestående side.
Hvis du har købt en pakning, som er ordineret af din læge (på recept), skal du læse informationen, der starter på omstående side. 


Venlig hilsen Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S 

Indledning (OTC - håndkøb)

Indlægsseddel: Information til brugeren

Strefen 8,75 mg sugetabletter 

Flurbiprofen 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Strefen, nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger. Herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter 3 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Strefen
 3. Sådan skal du tage Strefen
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Strefen indeholder flurbiprofen. Flurbiprofen tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID). Disse lægemidler virker ved at ændre den måde, hvorpå kroppen reagerer på smerte, hævelse og høj temperatur. Strefen bruges til kortvarig lindring af symptomer på ondt i halsen såsom ømhed, smerter og hævelser i halsen samt synkebesvær hos voksne og børn over 12 år. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter 3 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Strefen

Tag ikke Strefen

 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for flurbiprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Strefen (angivet i punkt 6)
 • hvis du nogensinde har haft astma, uventet hvæsende vejrtrækning eller åndenød, en løbende næse, hævelser i ansigtet eller kløende udslæt (nældefeber) efter at have taget acetylsalicylsyre eller andre NSAID-lægemidler
 • hvis du har eller har haft mavesår eller blødning i maven eller tarmene (to eller flere episoder)
 • hvis du har haft blødning fra eller hul i mave-tarm-kanalen, svær colitis (betændelse i tarmen) eller blødningsforstyrrelser, når du tidligere har taget NSAID lægemidler
 • hvis du tager høje doser acetylsalicylsyre eller et andet NSAID lægemiddel (såsom celecoxib, ibuprofen, diclofenacnatrium etc.)
 • hvis du er i de sidste 3 måneder af din graviditet
 • hvis du har alvorligt hjerte-, nyre- eller leversvigt

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Strefen, hvis: 

 • du nogensinde har haft astma eller er allergisk
 • du har tonsilitis (betændte mandler) eller tror du har en bakteriel halsinfektion (du kan have behov for antibiotika)
 • du har hjerte, nyre- eller leverproblemer
 • du har haft et slagtilfælde
 • du har en tarmsygdom (colitis, Crohns sygdom)
 • du har en kronisk autoimmun sygdom (inklusive Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) og blandet bindevævssygdom
 • du er ældre, da du har større risiko for at få de bivirkninger, der er beskrevet i denne indlægsseddel
 • du er i de første 6 måneder af din graviditet eller ammer.

 

Mens du bruger Strefen  

 • Du skal straks stoppe med at bruge sugetabletterne og kontakte lægen ved første tegn på en hudreaktion (udslæt, afskalning, blæredannelse) eller andre tegn på en allergisk reaktion.
 • Fortæl alle usædvanlige mavesymptomer til din læge (især blødning).
 • Kontakt lægen, hvis du ikke får det bedre, hvis du får det værre eller hvis du får nye symptomer.
 • Medicin såsom Strefen kan være forbundet med en lille øget risiko for hjerteanfald (myokardieinfarkt) eller slagtilfælde. Risikoen er større ved høje doser og langvarig behandling.
  Overskrid ikke den anbefalede dosis og behandlingsvarighed (3 dage).

Børn

Denne medicin må ikke anvendes af børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Strefen

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Du skal især fortælle, hvis du tager 

 • lav dosis acetylsalicylsyre (op til 75 mg dagligt)
 • lægemiddel mod højt blodtryk eller hjerteinsufficiens (antihypertensiva, hjerteglykosider)
 • vanddrivende tabletter (diuretika, herunder kaliumbesparende lægemidler)
 • lægemiddel til fortynding af blod (antikoagulanter, antitrombotiske midler)
 • lægemiddel mod gigt (probenecid, sulfinpyrazon)
 • andre NSAID-præparater eller kortikosteroider (f.eks. celecoxib, ibuprofen, diclofenacnatrium eller prednisolon)
 • mifepristone (anvendes til afbrydelse af graviditet)
 • quinolon antibiotika (f.eks. ciprofloxacin)
 • cyclosporin eller tacrolimus (anvendes til at undertrykke immunsystemet)
 • phenytoin (anvendes til behandling af epilepsi)
 • methotrexat (anvendes til behandling af autoimmune sygdomme eller cancer)
 • litium eller SSRI-præparater (anvendes til behandling af depression)
 • orale antidiabetika (anvendes til behandling af sukkersyge)
 • zidovudin (anvendes til behandling af hiv).

Brug af Strefen sammen med mad, drikke og alkohol

Undgå at indtage alkohol under behandling med Strefen, da det øger risikoen for blødning i mave eller tarm. 

Graviditet, amning og fertilitet

Tag ikke denne medicin, hvis du er i de sidste 3 måneder af din graviditet. Hvis du er i de første 6 måneder af graviditeten, eller hvis du ammer, skal du tale med din læge, før du tager disse sugetabletter. 

 

Strefen sugetabletter med flurbiprofen tilhører en gruppe lægemidler, der muligvis kan gøre det sværere for dig at blive gravid. Denne effekt ophører, når du stopper med at tage sugetabletterne. Det er usandsynligt, at lejlighedsvis brug af sugetabletterne vil have indflydelse på dine muligheder for at blive gravid, men spørg din læge til råds, før du bruger sugetabletterne, hvis du har svært ved at blive gravid. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke udført studier med evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Dog kan svimmelhed og synsforstyrrelser være mulige bivirkninger efter indtagelse af NSAID-præparater. Hvis du oplever disse bivirkninger, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

Strefen indeholder glucose og saccharose, hvor advarsel er påkrævet

Strefen indeholder 1069 mg glucose og 1407 mg saccharose pr. dosis. Dette skal tages i betragtning af patienter med diabetes mellitus.
Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Strefen

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalet anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tag altid Strefen nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet 

Den anbefalede dosis til voksne og børn over 12 år:

Tag en sugetablet i munden og sug langsomt på den. 

 • Sugetabletten skal altid bevæges rundt i munden, mens du suger på den.
 • Sugetabletten burde begynde at virke inden for 30 minutter
 • Tag derefter 1 sugetablet hver 3.- 6. time efter behov.
 • Tag ikke mere end 5 sugetabletter inden for 24 timer

Må ikke gives til børn under 12 år. 

 

Disse sugetabletter er kun til kortvarig brug. Tag ikke flere sugetabletter, end du har behov for, i så kort tid som muligt for at lindre dine symptomer. Hvis du bliver irriteret i munden, skal du stoppe med behandlingen. 

 

Du må ikke tage Strefen i mere end 3 dage, medmindre lægen har informeret dig om andet. Hvis du ikke får det bedre, eller du får det værre, eller hvis nye symptomer opstår, skal du tale med lægen eller apotekspersonalet. 

Hvis du har taget for mange Strefen

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Strefen, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Symptomer på overdosis kan være: kvalme eller opkastning, mavesmerter eller mere sjældent diarré. Du kan også få ringen for ørerne, hovedpine og blødning i mave-tarm-kanalen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du har glemt at tage Strefen

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Strefen

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

STOP MED AT TAGE denne medicin og kontakt straks lægen, hvis du får:

 • tegn på en allergisk reaktion såsom astma, uventet hvæsende vejrtrækning eller åndenød, kløen, en løbende næse, hududslæt etc.
 • hævelse af ansigt, tunge eller hals, så du får svært ved at trække vejret, hjertebanken, blodtryksfald som medfører shock (dette kan ske selv ved førstegangsbrug af medicinen)
 • alvorligt hududslæt, såsom afskallende hud eller blæredannelse på huden.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du får nogen af følgende bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er nævnt her:

Almindelig (forekommer hos mellem 1 - 10 ud af 100 patienter) 

 • svimmelhed, hovedpine
 • irriteret hals
 • sår eller ondt i munden
 • ondt i halsen
 • ubehag eller en usædvanlig fornemmelse i munden (såsom en varm, brændende, prikkende fornemmelse etc.)
 • kvalme og diarré
 • prikkende og kløende fornemmelse i huden

 

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 - 10 ud af 1000 patienter) 

 • døsighed
 • blærer i mund eller hals, følelsesløshed i halsen
 • oppustet mave, ondt i maven, luft i maven (flatulens), forstoppelse, fordøjelsesbesvær, opkastning
 • tørhed i munden
 • brændende fornemmelse i munden, ændret smagssans
 • hududslæt, kløende hud
 • feber, smerter
 • følelse af at være træt eller søvnbesvær
 • forværring af astma, hvæsende vejrtrækning og åndenød
 • nedsat følelse i halsen

 

Sjælden (forekommer hos mellem 1 - 10 ud af 10000 patienter) 

 • pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 • ændringer i blodet (som kan medføre blå mærker, feber, sår i munden, bleg hud og afkræftelse)
 • hævelser (ødemer), forhøjet blodtryk, hjertesvigt eller hjerteanfald
 • alvorlige hudsygdomme såsom Stevens-Johnsons syndrom (blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber) og Lyells syndrom (rød, øm, skallende hud) og toksisk epidermal nekrolyse (kraftig afskalning og afstødning af hud). Kontakt læge eller skadestue.
 • leverbetændelse (hepatitis). Kontakt læge eller skadestue.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Strefen utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Strefen efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned
 

Opbevares i original emballage
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Strefen 8,75 mg sugetabletter indeholder:

Aktivt stof: flurbiprofen 8,75 mg 

Øvrige indholdsstoffer: macrogol 300, kaliumhydroxid (E525), citronsmag, levomenthol, honning, flydende glucose og flydende saccharose 

Udseende og pakningsstørrelser

Sugetabletterne er runde med et præget varemærkelogo og en ugennemsigtig lysegul farve.  

Pakken indeholder 8 eller 16 sugetabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen, repræsentant og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Reckitt Benckiser Healthcare Scandinavia A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg
Tlf.: 4444 9701 

Fremstiller:

RB NL Brands B.V.
WTC Schiphol Airport,
Schiphol Boulevard 207,
1118 BH Schiphol,
Nederlandene 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Storbritanien 

Streflam 8.75mg lozenges 

Belgien 

Strepfen 8,75 mg zuigtablet 

Cypern 

Strefen 8,75 mg Τροχίσκοι 

Danmark 

Strefen 8,75mg Sugetabletter 

Estland 

Strepsils Intensive, 8,75 mg, Loseng 

Norway 

Strefen 8,75 mg sugetablett 

Grækenland 

Strepfen 8,75 mg Τροχίσκοι 

Holland 

Strepsils Strepfen, zuigtabletten 8,75 mg 

Island 

Strefen 8,75mg Munnsogstafla 

Litauen 

Strepsils Intensive, 8,75 mg, Kietoji pastilė 

Luxembourg 

Strepfen 8,75 mg pastille 

Portugal 

Strepfen Mel e Limão 8,75 mg Flurbiprofeno Pastilhas 

Slovenien 

Strepfen 8,75mg pastile 

Sverige 

Strefen 8,75mg Sugtablett 

Spanien 

Strepfen 8,75mg pastillas para chupar sabor miel y limón 

Tyskland 

Dobendan Direkt Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten 

Østrig 

Strepfen 8,75 mg - Lutschtabletten 

 

Indledning (Rx - recept)

Indlægsseddel: Information til brugeren

Strefen 8,75 mg sugetabletter 

Flurbiprofen 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Strefen 8,75 mg sugetabletter til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Strefen
 3. Sådan skal du tage Strefen
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Strefen indeholder flurbiprofen. Flurbiprofen tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID). Disse lægemidler virker ved at ændre den måde, hvorpå kroppen reagerer på smerte, hævelse og høj temperatur. Strefen bruges til kortvarig lindring af symptomer på ondt i halsen såsom ømhed, smerter og hævelser i halsen samt synkebesvær hos voksne og børn over 12 år.  

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter 3 dage 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Strefen

Tag ikke Strefen

 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for flurbiprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Strefen (angivet i punkt 6).
 • hvis du nogensinde har haft astma, uventet hvæsende vejrtrækning eller åndenød, en løbende næse, hævelser i ansigtet eller kløende udslæt (nældefeber) efter at have taget acetylsalicylsyre eller andre NSAID lægemidler
 • hvis du har eller har haft mavesår eller blødning i maven eller tarmene (to eller flere episoder)
 • hvis du har haft blødning fra eller hul i mave-tarm-kanalen, svær colitis (betændelse i tarmen) eller blødningsforstyrrelser, når du tidligere har taget NSAID lægemidler
 • hvis du tager høje doser acetylsalicylsyre eller et andet NSAID lægemiddel (såsom celecoxib, ibuprofen, diclofenacnatrium etc.)
 • hvis du er i de sidste 3 måneder af din graviditet
 • hvis du har alvorligt hjerte-, nyre- eller leversvigt

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Advarsler og forsigtighedsregler.

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Strefen, hvis: 

 • du nogensinde har haft astma eller er allergisk
 • du har tonsilitis (betændte mandler) eller tror, du har en bakteriel halsinfektion (du kan have behov for antibiotika)
 • du har hjerte, nyre- eller leverproblemer
 • du har haft et slagtilfælde
 • du har en tarmsygdom (colitis, Crohns sygdom)
 • du har en kronisk autoimmun sygdom (inklusive Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) og blandet bindevævssygdom
 • du er ældre, da du har større risiko for at få de bivirkninger, der er beskrevet i denne indlægsseddel
 • du er i de første 6 måneder af din graviditet eller ammer.

Mens du bruger Strefen

 • Du skal straks stoppe med at bruge sugetabletterne og kontakte lægen ved første tegn på en hudreaktion (udslæt, afskalning, blæredannelse) eller andre tegn på en allergisk reaktion.
 • Fortæl alle usædvanlige mavesymptomer til din læge (især blødning).
 • Kontakt lægen, hvis du ikke får det bedre, hvis du får det værre eller hvis du får nye symptomer.
 • Medicin såsom Strefen kan være forbundet med en lille øget risiko for hjerteanfald (myokardieinfarkt) eller slagtilfælde. Risikoen er større ved høje doser og langvarig behandling. Overskrid ikke den anbefalede dosis og behandlingsvarighed (3 dage).

Børn

Denne medicin må ikke anvendes af børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Strefen

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Du skal især fortælle, hvis du tager 

 • lav dosis acetylsalicylsyre (op til 75 mg dagligt)
 • lægemiddel mod højt blodtryk eller hjerteinsufficiens (antihypertensiva, hjerteglykosider)
 • vanddrivende tabletter (diuretika, herunder kaliumbesparende lægemidler)
 • lægemiddel til fortynding af blod (antikoagulanter, antitrombotiske midler )
 • lægemiddel mod gigt (probenecid, sulfinpyrazon)
 • andre NSAID-præparater eller kortikosteroider (f.eks. celecoxib, ibuprofen, diclofenacnatrium eller prednisolon)
 • mifepristone (anvendes til afbrydelse af graviditet)
 • quinolon antibiotika (f.eks. ciprofloxacin)
 • cyclosporin eller tacrolimus (anvendes til at undertrykke immunsystemet)
 • phenytoin (anvendes til behandling af epilepsi)
 • methotrexat (anvendes til behandling af autoimmune sygdomme eller cancer)
 • litium eller SSRI-præparater (anvendes til behandling af depression)
 • orale antidiabetika (anvendes til behandling af sukkersyge)
 • zidovudin (anvendes til behandling af hiv).

Brug af Strefen sammen med mad, drikke og alkohol

Undgå at indtage alkohol under behandling med Strefen, da det øger risikoen for blødning i mave eller tarm. 

Graviditet, amning og fertilitet

Tag ikke denne medicin, hvis du er i de sidste 3 måneder af din graviditet. Hvis du er i de første 6 måneder af graviditeten, eller hvis du ammer, skal du tale med din læge, før du tager disse sugetabletter.  

 

Strefen sugetabletter med flurbiprofen tilhører en gruppe lægemidler, der muligvis kan gøre det sværere for dig at blive gravid. Denne effekt ophører, når du stopper med at tage sugetabletterne. Det er usandsynligt, at lejlighedsvis brug af sugetabletterne vil have indflydelse på dine muligheder for at blive gravid, men spørg din læge til råds, før du bruger sugetabletterne, hvis du har svært ved at blive gravid.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke udført studier med henblik på evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Dog kan svimmelhed og synsforstyrrelser være mulige bivirkninger efter indtagelse af NSAID-præparater. Hvis du oplever disse bivirkninger, må du ikke køre bil eller betjene maskiner.  

Strefen indeholder glucose og saccharose, hvor advarsel er påkrævet

Strefen indeholder 1069 mg glucose og 1407 mg saccharose pr. dosis. Dette skal tages i betragtning af patienter med diabetes mellitus.  

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Strefen

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel, eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet  

Den anbefalede dosis til voksne og børn over 12 år:

 • Tag en sugetablet i munden og sug langsomt på den.
 • Sugetabletten skal altid bevæges rundt i munden, mens du suger på den.
 • Sugetabletten burde begynde at virke inden for 30 minutter
 • Tag derefter 1 sugetablet hver 3.- 6. time efter behov.
 • Tag ikke mere end 5 sugetabletter inden for 24 timer

Må ikke gives til børn under 12 år.  

 

Disse sugetabletter er kun til kortvarig brug. Tag ikke flere sugetabletter, end du har behov for, i så kort tid som muligt for at lindre dine symptomer. Hvis du bliver irriteret i munden, skal du stoppe med behandlingen.  

 

Du må ikke tage Strefen i mere end 3 dage, medmindre lægen har informeret dig om andet. Hvis du ikke får det bedre, eller du får det værre, eller hvis nye symptomer opstår, skal du tale med lægen eller apotekspersonalet.  

Hvis du har taget for mange Strefen

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Strefen, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas)  

Symptomer på overdosis kan være: kvalme eller opkastning, mavesmerter eller mere sjældent diarré.  

Du kan også få ringen for ørerne, hovedpine og blødning i mave-tarm-kanalen.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

Hvis du har glemt at tage Strefen

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Strefen

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

STOP MED AT TAGE denne medicin og kontakt straks lægen, hvis du får:

 • tegn på en allergisk reaktion såsom astma, uventet hvæsende vejrtrækning eller åndenød, kløen, en løbende næse, hududslæt etc.
 • hævelse af ansigt, tunge eller hals, så du får svært ved at trække vejret, hjertebanken, blodtryksfald som medfører shock (kan ske selv ved førstegangsbrug af medicinen)
 • alvorligt hududslæt, såsom afskallende hud eller blæredannelse på huden.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du får nogen af følgende bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er nævnt her:

Almindelig (forekommer hos mellem 1 - 10 ud af 100 patienter)  

 • svimmelhed, hovedpine
 • irriteret hals
 • sår eller ondt i munden
 • ondt i halsen
 • ubehag eller en usædvanlig fornemmelse i munden (såsom en varm, brændende, prikkende fornemmelse etc.)
 • kvalme og diarré
 • prikkende og kløende fornemmelse i huden

 

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 - 10 ud af 1000 patienter)  

 • døsighed
 • blærer i mund eller hals, følelsesløshed i halsen
 • oppustet mave, ondt i maven, luft i maven (flatulens), forstoppelse, fordøjelsesbesvær, opkastning
 • tørhed i munden
 • brændende fornemmelse i munden, ændret smagssans
 • hududslæt, kløende hud
 • feber, smerter
 • følelse af at være træt eller søvnbesvær
 • forværring af astma, hvæsende vejrtrækning og åndenød
 • nedsat følelse i halsen

 

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10000 patienter)  

 • pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 • ændringer i blodet (som kan medføre blå mærker, feber, sår i munden, bleg hud og afkræftelse)
 • hævelser (ødemer), forhøjet blodtryk, hjertesvigt eller hjerteanfald
 • alvorlige hudsygdomme såsom Stevens-Johnsons syndrom (blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber) og Lyells syndrom (rød, øm, skallende hud) og toksisk epidermal nekrolyse (kraftig afskalning og afstødning af hud). Kontakt læge eller skadestue.
 • leverbetændelse (hepatitis). Kontakt læge eller skadestue.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Strefen utilgængeligt for børn.  

 

Brug ikke Strefen efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.  

 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Opbevares i originalemballage.  

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Strefen 8,75 mg sugetabletter indeholder: 

 • Aktivt stof: flurbiprofen 8,75 mg
 • Øvrige indholdsstoffer: macrogol 300, kaliumhydroxid (E525), citronsmag, levomenthol, honning, flydende glucose og flydende saccharose

Udseende og pakningsstørrelser 

Sugetabletterne er runde med et præget varemærkelogo og en ugennemsigtig lysegul farve.  

Pakken indeholder 8, 16 eller 24 sugetabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen, repræsentant og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg
Tlf.: 4444 9701 

Fremstiller:

RB NL Brands B.V.
WTC Schiphol Airport,
Schiphol Boulevard 207,
1118 BH Schiphol
Nederlandene, 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Storbritanien 

Streflam 8.75mg lozenges 

Belgien 

Strepfen 8,75 mg zuigtablet 

Cypern 

Strefen 8,75 mg Τροχίσκοι 

Danmark 

Strefen 8,75mg Sugetabletter 

Estland 

Strepsils Intensive, 8,75 mg, Loseng 

Norway 

Strefen 8,75 mg sugetablett 

Grækenland 

Strepfen 8,75 mg Τροχίσκοι 

Holland 

Strepsils Strepfen, zuigtabletten 8,75 mg 

Island 

Strefen 8,75mg Munnsogstafla 

Litauen 

Strepsils Intensive, 8,75 mg, Kietoji pastilė 

Luxembourg 

Strepfen 8,75 mg pastille 

Portugal 

Strepfen Mel e Limão 8,75 mg Flurbiprofeno Pastilhas 

Slovenien 

Strepfen 8,75mg pastile 

Sverige 

Strefen 8,75mg Sugtablett 

Spanien 

Strepfen 8,75mg pastillas para chupar sabor miel y limón 

Tyskland 

Dobendan Direkt Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten 

Østrig 

Strepfen 8,75 mg - Lutschtabletten 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...