Mometasonfuroat "2care4"

creme 1 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mometasonfuroat 2care4 1 mg/g (0,1%) creme 

Mometasonfuroat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mometasonfuroat 2care4
 3. Sådan skal du bruge Mometasonfuroat 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mometasonfuroat 2care4 indeholder et stærkt binyrebarkhormon. 

Mometasonfuroat 2care4 dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis. Du kan bruge Mometasonfuroat 2care4 til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Mometasonfuroat 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Mometasonfuroat 2care4

 • hvis du er allergisk over for mometasonfuroat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mometasonfuroat 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har betændelse i huden, som skyldes parasit- og svampeinfektion (f.eks. cancida eller dermatofyter), bakterieinfektion (f.eks. børnesår eller en hudlidelse med dannelse af pus i huden).
 • hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næse, kinder, hage og pande (rosacea).
 • hvis du har betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • hvis du har sygdomme på huden, der skyldes virus f.eks. forkølelsessår, helvedesild, skoldkopper, vorter, kønsvorter eller vandvorter.
 • hvis du har tuberkulose eller syfilis.
 • på bumser eller områder med bumser.
 • på tynd hud der let går i stykker/skør hud.
 • på sår eller hud fyldt med sår.
 • på friktionsudslæt.
 • på hudreaktion efter vaccination.
 • på kløe ved endetarmen eller på kønsdele.
 • til børn under 1 år med hudlidelser, f.eks. eksem eller bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Mometasonfuroat 2care4. 


Vær opmærksom på følgende: 

 • Behandlingen må ikke vare længere tid end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsygdom.
 • Du må ikke bruge Mometasonfuroat 2care4 længere tid end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigtet, hvor brugen skal begrænses til 5 dage ad gangen, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
 • Mometasonfuroat 2care4 skal anvendes med forsigtighed til børn fra 2 år og ikke længere end 3 uger, med mindre andet er aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
 • Mometasonfuroat 2care4 frarådes til børn under 2 år.
 • Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
 • Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, skal du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
 • Du må ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
 • Du må ikke bruge Mometasonfuroat 2care4 rundt om øjnene eller på øjenlågene, pga. meget sjælden risiko for synstab eller grå stær.
 • Undgå at få Mometasonfuroat 2care4 i øjnene.
 • Hvis du har brugt Mometasonfuroat 2care4 i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom udtrapning af behandlingen.
 • Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Mometasonfuroat 2care4 i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Mometasonfuroat 2care4, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lunge-betændelse) eller skal opereres.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Mometasonfuroat 2care4.
 • Udvis forsigtighed ved behandling af psoriasis på grund af nedsat hudbarriere (dvs. at huden danner færre fedtstoffer og vandindholdet
  er nedsat i forhold til normal hud). Derfor er der risiko for forværring af syg-dommen,
  udvikling af resistens samt risiko for udvikling af en bestemt type psoriasis med pusholdige blæ-rer. Før du bruger Mometasonfuroat 2care4 til behandling af psoriasis, skal du rådføre dig med din læge, som vil kontrollere tilstandens udvikling regelmæssigt.
 • Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Brug af anden medicin sammen med Mometasonfuroat 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Du kan bruge Mometasonfuroat 2care4 sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet:
Hvis du er gravid, må du kun bruge Mometasonfuroat 2care4 efter aftale med lægen. 


Amning:
Hvis du ammer, må du kun bruge Mometasonfuroat 2care4 efter aftale med lægen. Du må ikke bruge Mometasonfuroat 2care4 på brystet, mens du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mometasonfuroat 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

3. Sådan skal du bruge Mometasonfuroat 2care4

Brug altid Mometasonfuroat 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Påsmør Mometasonfuroat 2care4 i et tyndt lag 1 gang dagligt. 

 

Brug til børn: Du må kun bruge Mometasonfuroat 2care4 til børn efter aftale med lægen. 

 

Når du har fået den ønskede virkning af Mometasonfuroat 2care4, skal du gradvist trappe ud af behandlingen efter vejledning fra din læge. 

 

Vask hænder efter påsmøring, medmindre du skal behandle hænderne. Du kan eventuelt bruge handsker til påsmøring. 

 

Undgå at få Mometasonfuroat 2care4 i øjnene. 

Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. ændring eller stop i behandlingen må kun ske i samråd med lægen. 

 

Hvis du har brugt for meget Mometasonfuroat 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Mometasonfuroat 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

I sjældne tilfælde efter langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger (se afsnit 4 Bivirkninger). 

Hvis du har glemt at bruge Mometasonfuroat 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Smør et tyndt lag Mometasonfuroat 2care4 på, så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt derefter som lægen har anvist. 

Hvis du holder op med at bruge Mometasonfuroat 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Stop i behandlingen må kun ske i samråd med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkninger kommer især, hvis du bruger lufttæt forbinding og ved lang tids behandling.  

Alvorlige bivirkninger ved brug af Mometasonfuroat 2care4

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)  

 • Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (Cushings syndrom). Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
 • Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
 • Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.
 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger ved brug af Mometasonfuroat 2care4

Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)  

 • Betændelse i det behandlede område.
 • Tynd hud, der let går i stykker, strækmærker.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme på næse, kinder, pande og hage (steroid-rosacea).
 • Små, punktformede eller større blødninger i huden.

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)  

 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/ tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Overfølsomhed (mometasonfuroat).

Meget sjældne bivirkninger (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)  

 • Betændelse i hårsækkene.
 • Brændende følelse.
 • Prikken/svien, kløe.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Sløring af betændelse i huden, forværring af betændelse i huden og bylder.
 • Udvidelse af de små blodkar i huden.
 • Rødme.
 • Udslæt med bumser.
 • Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.
 • Smerte eller reaktion fra det behandlede område.
 • Kontakteksem.
 • Nedsat pigment i huden.
 • Sløret syn.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Mometasonfuroat 2care4 utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 

Brug ikke Mometasonfuroat 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mometasonfuroat 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: mometasonfuroat. 1 g creme indeholder 1 mg mometasonfuroat.
 • Øvrige indholdsstoffer: hvid blød paraffin (indeholder alfa-tocopherol); hexylenglycol, hydrogeneret phosphatidylcholin; koncentreret phosphorsyre; renset vand; hvid bivoks; aluminiumsstivelseoctenylsuccinat; titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Mometasonfuroat 2care4 creme er en hvid/ råhvid, glat creme. 

 

Pakningsstørrelser 

Pakninger med 30 g og 100 (2 x 50) g. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Mometasonfuroat 2care4 svarer til Elocon. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...