Risperanne

filmovertrukne tabletter 0,5 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Risperanne 0,5 mg filmovertrukne tabletter  

risperidon  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Risperanne
 3. Sådan skal du tage Risperanne
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Risperanne indeholder det aktive stof risperidon. Det tilhører den gruppe lægemidler, der kaldes antipsykotika. 

 

Risperanne anvendes til behandling af følgende: 

 • Skizofreni, en tilstand, hvor du ser, hører eller føler ting, som ikke er der i virkeligheden, tror ting, der ikke er sande, eller føler dig overdreven mistænksom eller forvirret
 • Mani, en tilstand, hvor du føler dig meget urolig, opstemt, oprevet, entusiastisk eller hyperaktiv. Mani forekommer i en sygdom, der hedder bipolar lidelse.
 • Kortvarig behandling (op til 6 uger) af vedvarende aggression hos mennesker med Alzheimers demens, der gør skade på sig selv eller andre. Alternative behandlinger (uden lægemidler) bør have været afprøvet forud.
 • Kortvarig behandling (op til 6 uger) af vedvarende aggression hos børn med indlæringsvanskeligheder (mindst 5 år gamle) og unge med adfærdsvanskeligheder.

 

Risperanne kan hjælpe med at lindre symptomerne på din sygdom og forhindre dine symptomer i at vende tilbage. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Risperanne

Tag ikke Risperanne:‌

 • hvis du er allergisk over for risperidon eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, før du tager Risperanne, hvis du ikke er sikker på, om ovenstående tilfælde er relevante for dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Risperanne, hvis: 

 • Du har hjerteproblemer. Det gælder f.eks. uregelmæssig hjerterytme, eller hvis du har tendens til lavt blodtryk eller tager blodtryksmedicin. Risperanne kan forårsage lavt blodtryk. Dosis skal muligvis justeres.
 • Du kender til nogle faktorer, som kan gøre dig disponeret for slagtilfælde, f.eks. forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme eller problemer med tilstoppede blodkar i hjernen
 • Du nogensinde har haft ufrivillige bevægelser af tungen, munden og ansigtet
 • Du nogensinde har haft en lidelse med symptomer, der omfatter feber, muskelstivhed, svedtendens eller nedsat bevidsthedsniveau (også kendt som ”malignt neuroleptikasyndrom”)
 • Du har Parkinsons sygdom eller demens
 • Du ved, at du tidligere har haft et lavt antal hvide blodlegemer (som måske eller måske ikke har været forårsaget af andre lægemidler)
 • Du har sukkersyge (diabetes)
 • Du har epilepsi
 • Du har oplevet at have en langvarig eller smertefuld rejsning
 • Du har vanskeligt ved at kontrollere legemstemperaturen eller får hedeture
 • Du har nyreproblemer
 • Du har leverproblemer
 • Du har unormalt højt indhold af hormonet prolaktin i blodet, eller hvis du har en muligvis prolaktin-afhængig svulst
 • Du eller en anden i din familie har haft blodpropper, idet lægemidler som dette har været forbundet med dannelse af blodpropper.

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, før du tager Risperanne, hvis du ikke er sikker på, om nogle af ovenstående tilfælde er relevante for dig. 


Da der i meget sjældne tilfælde er set et livstruende lavt antal af en bestemt type hvide blodlegemer, som er nødvendige for at bekæmpe infektion i blodet, hos personer i behandling med Risperanne, vil din læge eventuelt kontrollere antallet af dine hvide blodlegemer. 


Risperanne kan forårsage vægtøgning. En væsentlig vægtstigning kan forværre dit helbred. Få lægen til at veje dig regelmæssigt. 


Lægen bør teste dit blod for tegn på forhøjet blodsukker, da der er opstået diabetes eller forværring af eksisterende diabetes hos patienter, der tager Risperanne. Patienter, der i forvejen har diabetes, skal have blodsukkeret kontrolleret regelmæssig. 


Det er normalt, at Risperanne øger niveauet af et hormon, der kaldes prolaktin. Det kan give bivirkninger såsom menstruationsforstyrrelser eller fertilitetsproblemer hos kvinder eller brystforstørrelse hos mænd (se afsnit 4 ”Bivirkninger”). Hvis sådanne bivirkninger forekommer, anbefales det at få undersøgt niveauet af prolaktin i blodet 


Under en øjenoperation for uklar øjenlinse (grå stær), vil pupillen (den sorte prik i midten af øjet) måske ikke udvide sig tilstrækkeligt. Derudover kan iris (den farvede del af øjet) løsne sig under operationen, hvilket kan resultere i beskadigelse af øjet. Hvis du skal have en øjenoperation, skal du sørge for at fortælle øjenlægen, at du tager dette lægemiddel. 

Ældre med demens

Der en øget risiko for slagtilfælde hos ældre patienter med demens. Du bør ikke tage Risperanne, hvis du har demens, der er forårsaget af et slagtilfælde.
Du bør jævnligt se din læge under behandling med Risperanne.
Søg straks læge, hvis du eller dine pårørende bemærker en pludselig ændring i din psykiske tilstand, hvis du føler pludselig svaghed eller følelsesløshed i ansigt, arme eller ben, især i den ene side, eller hvis du får sløret tale, også selv om det blot er i en kort periode. Dette kan være tegn på et slagtilfælde. Risperanne indgivet alene eller sammen med furosemid kan øge risikoen for slagtilfælde eller død hos ældre med demens. 

Børn og unge

Andre årsager til aggressiv opførsel skal være udelukket, inden behandling af adfærdsvanskeligheder påbegyndes. Inden behandlingen startes, skal du eller dit barn eventuelt have målt jeres kropsvægt, og den skal måske også kontrolleres regelmæssigt under behandlingen.
Hvis der opstår træthed under behandling med risperidon, kan en ændring i indtagelsestidspunktet mindske opmærksomhedsproblemer.
Et lille studie uden entydige resultater rapporterede øget højde hos børn, som fik risperidon, men det vides ikke, om dette skyldes lægemidlet eller en anden årsag. 

Brug af anden medicin sammen med Risperanne

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Det er især vigtigt at tale med lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:
 

 • Beroligende medicin, som virker i hjernen f.eks. for at hjælpe dig med at slappe af (benzodiazepiner), eller visse smertestillende midler (opioider), midler mod allergi (nogle antihistaminer), da risperidon kan øge den sløvende effekt af disse midler
 • Medicin, som kan ændre hjertets elektriske aktivitet, f.eks. malariamidler, medicin mod forstyrrelser af hjerterytmen, allergimidler (antihistaminer), visse depressionsmidler (antidepressiva) eller andre lægemidler mod psykiske problemer
 • Medicin, som sænker hjerterytmen
 • Medicin, som kan medføre lavt indhold af kalium i blodet (såsom bestemte vanddrivende midler)
 • Medicin mod forhøjet blodtryk. Risperanne kan forårsage lavt blodtryk.
 • Medicin mod Parkinsons sygdom (såsom levodopa)
 • Vanddrivende midler (diuretika), som anvendes mod hjerteproblemer eller hævelser i kroppen på grund af væskeansamlinger (f.eks. furosemid eller chlorthiazid). Se også ”Ældre med demens” ovenfor.
 • Lægemidler, der øger aktiviteten i det centrale nervesystem (psykostimulanser, som f.eks. methylphenidat).

 

Følgende lægemidler kan nedsætte virkningen af risperidon 

 • Rifampicin (et middel til behandling af visse infektioner)
 • Carbamazepin, fenytoin (midler mod epilepsi)
 • Phenobarbital.

Hvis du begynder eller ophører behandling med disse midler, skal du muligvis have en anden dosis af risperidon. 


Følgende medicin kan øge virkningen af risperidon 

 • Quinidin (bruges til behandling af forskellige typer af hjertesygdomme)
 • Midler mod depression, såsom paroxetin, fluoxetin, tricykliske antidepressiva
 • Medicin som benævnes beta-blokkere (bruges til behandling af højt blodtryk)
 • Phenothiaziner (såsom medicin til behandling af psykoser eller til at slappe af)
 • Cimetidin, ranitidin (blokerer syreproduktionen i maven)
 • Itraconazol og ketoconazol (lægemidler til behandling af svampeinfektioner)
 • Visse lægemidler, der anvendes til behandling af hiv/aids, såsom ritonavir
 • Verapamil, et lægemiddel, der anvendes til behandling af højt blodtryk og/eller unormal hjerterytme
 • Sertralin og fluvoxamin, som er lægemidler, der anvendes til behandling af depression og andre psykiske lidelser.

 

Hvis du begynder eller ophører behandling med disse midler, skal du muligvis have en anden dosis af risperidon. 


Tal med lægen eller apotekspersonalet, før du tager Risperanne, hvis du ikke er sikker på, om nogle af ovenstående tilfælde er relevante for dig. 

Brug af Risperanne sammen med mad, drikke og alkohol

Risperanne kan tages sammen med eller uden mad. Drik ikke alkohol, når du tager Risperanne. 

Graviditet og amning

 • Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Lægen vil afgøre, om du kan tage Risperanne.
 • De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget Risperanne i sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise.
  Hvis din baby får nogen af disse symptomer, skal du kontakte din læge.
 • Risperanne kan øge niveauerne af et hormon, der hedder ”prolaktin”, hvilket kan have indvirkning på fertiliteten (se afsnit 4 ”Bivirkninger”).

Trafik- og arbejdssikkerhed

Behandlingen med Risperanne kan medføre svimmelhed, træthed og synsproblemer. Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle og heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner, før du har talt med lægen. 

Risperanne indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Risperanne indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. filmovertrukket tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Risperanne

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Din læge vil fortælle dig, hvor meget medicin, du skal tage, og hvor længe. Det afhænger af din tilstand og varierer fra person til person. 

Den anbefalede dosis er:

Til behandling af skizofreni  

 

Voksne  

 • Den normale startdosis vil typisk være på 2 mg på den første dag og kan forøges til 4 mg på den anden dag
 • Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis, alt efter hvordan du reagerer på behandlingen
 • De fleste opnår god effekt med daglige doser på mellem 4 til 6 mg
 • Denne samlede daglige dosis kan opdeles i én eller to doser. Lægen vil fortælle dig, hvad der er bedst for dig.

 

Ældre  

 • Startdosis er normalt 0,5 mg to gange dagligt
 • Det er muligt, at lægen øger din dosis gradvist til 1-2 mg to gange dagligt
 • Lægen vil fortælle dig, hvad der er bedst for dig.

 

Til behandling af mani  

 

Voksne  

 • Startdosis er normalt 2 mg én gang dagligt
 • Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis gradvist, alt efter hvordan du reagerer på behandlingen
 • De fleste opnår god effekt med doser på 1 til 6 mg en gang dagligt.

 

Ældre  

 • Startdosis er normalt 0,5 mg to gange dagligt
 • Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis gradvist til 1-2 mg to gange dagligt, alt efter hvordan du reagerer på behandlingen.

 

Til behandling af vedvarende aggression hos mennesker med Alzheimers demens  

 

Voksne (herunder ældre)  

 • Startdosis er normalt 0,25 mg to gange dagligt
 • Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis gradvist alt efter, hvordan du reagerer på behandlingen
 • De fleste opnår god effekt med 0,5 mg to gange dagligt. Nogle patienter behøver 1 mg to gange dagligt.
 • Behandlingsvarighed af patienter med Alzheimers demens bør ikke være længere end 6 uger.

 

Patienter med lever- eller nyreproblemer  

Alle startdoser og efterfølgende doser af risperidon bør halveres, uanset hvilken lidelse, der skal behandles. Øgning af dosis bør foregå langsommere hos disse patienter. 


Risperidon bør bruges med forsigtighed til denne patientgruppe. 

 

Brug til børn og unge  

 • Børn og unge under 18 år bør ikke behandles med Risperanne for skizofreni eller mani
 • Til behandling af adfærdsvanskeligheder afhænger dosis af barnets vægt.

Til børn, som vejer under 50 kg 

  • Startdosis er normalt 0,25 mg én gang dagligt.
  • Dosis kan herefter justeres gradvist hver anden dag med 0,25 mg per dag.
  • Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 0,25-0,75 mg risperidon én gang dagligt.

Til børn, som vejer 50 kg eller derover 

  • Startdosis er normalt 0,5 mg risperidon én gang dagligt.
  • Dosis kan herefter justeres gradvist hver anden dag med 0,5 mg risperidon én gang dagligt.
  • Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 0,5-1,5 mg risperidon én gang dagligt.

Behandlingen af patienter med adfærdsvanskeligheder bør ikke strække sig over mere end 6 uger.  

 

Børn under 5 år må ikke behandles med Risperanne for adfærdsvanskeligheder. 

Indtagelsesmåde

 • Risperanne er til oral brug
 • Tag medicinen med et glas vand
 • Risperanne kan tages sammen med eller uden mad.

Hvis du har taget for meget Risperanne

 • Søg straks læge. Medbring medicinpakningen.
 • Du kan få symptomer som døsighed, træthed, unormale kropsbevægelser, problemer med at stå og gå, svimmelhed på grund af lavt blodtryk, unormalt hjerteslag eller krampeanfald.

 

Kontakt lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis du har taget mere af Risperanne end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Risperanne

 • Hvis du har glemt at tage en dosis Risperanne, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det næsten er tid til din næste dosis, skal du dog springe den glemte dosis over og fortsætte som normalt. Kontakt lægen, hvis du glemmer at tage to eller flere doser.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis (to doser på én gang) som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Risperanne

Du bør ikke holde op med at tage Risperanne, medmindre du får besked på det af lægen, da dine symptomer ellers kan vende tilbage. Hvis din læge beslutter at stoppe din behandling med Risperanne, kan dosis nedsættes gradvist over flere dage. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Fortæl det straks til din læge, hvis du oplever en eller flere af følgende alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede 

 • Tardiv dyskinesi (trækninger eller rykvise bevægelser, som du ikke kan kontrollere, i ansigtet, tungen eller andre kropsdele). Kontakt omgående lægen, hvis du oplever ufrivillige, rytmiske bevægelser af tungen, munden og ansigtet. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med risperidon.
 • En pludselig ændring i din bevidsthedstilstand eller pludselig svaghed eller følelsesløshed i ansigt, arme eller ben, særligt hvis det kun optræder i den ene side af kroppen, eller sløret tale, også selvom det kun optræder i en kort periode. Det kan være tegn på et slagtilfælde eller et ”minislagtilfælde”, der skyldes et pludseligt tab af blodforsyningen til hjernen. Risikoen er større, hvis du har demens.

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

 • Malignt neuroleptikasyndrom (forvirring, nedsat bevidsthed eller bevidsthedstab, høj feber og alvorlig muskelstivhed). Du kan have brug for øjeblikkelig medicinsk behandling.
 • Priapisme (langvarig eller smertelig penisrejsning, der kan kræve kirurgisk behandling).

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede 

 • Livstruende komplikationer i forbindelse med ukontrolleret sukkersyge
 • Alvorlige allergiske reaktioner med hævelse, der kan berøre svælget og føre til vejrtrækningsproblemer.

 

Ikke kendt: Frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data 

 • Blodpropper i venerne, særligt i benene (symptomerne omfatter hævelse, smerte og rødmen på benet), som kan løsrives og føres med blodet til lungerne, hvor de kan forårsage brystsmerter og åndedrætsbesvær. Hvis du bemærker nogen af disse symptomer, skal du omgående søge lægehjælp.

Der kan desuden opstå følgende bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede 

 • Problemer med at falde i søvn eller sove igennem
 • Parkinsonisme: Denne tilstand kan omfatte: Langsomme bevægelser eller nedsat bevægelsesfunktion, følelse af stive eller stramme muskler (hvilket gør dine bevægelser rykvise), og undertiden endog en fornemmelse af, at dine bevægelser "fryser fast" for så at starte igen. Andre tegn på parkinsonisme omfatter langsom, slæbende gang, rysten i hvile, øget spytafsondring og/eller savlen og manglende ansigtsudtryk.
 • Følelse af søvnighed eller nedsat årvågenhed
 • Hovedpine.

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede 

 • Lungebetændelse, betændelse i brystregionen (bronkitis), almindelige forkølelsessymptomer, bihulebetændelse, urinvejsinfektion, infektion i øret, influenzalignende symptomer
 • Forhøjede niveauer af et hormon, der hedder ”prolaktin”, og som ses i en blodprøve (dette kan give symptomer, men ikke nødvendigvis). Symptomer på høje prolaktinniveauer forekommer ikke almindeligt og kan hos mænd omfatte brysthævelser, rejsningsproblemer, nedsat seksuallyst eller andre seksuelle forstyrrelser. Hos kvinder kan de omfatte brystgener, udsivning af mælk fra brysterne, udebleven menstruation eller andre problemer med menstruationscyklussen eller fertiliteten.
 • Vægtøgning, øget appetit, nedsat appetit
 • Søvnforstyrrelser, irritabilitet, depression, angst, rastløshed
 • Dystoni: Dette er en tilstand, der omfatter langsomme eller vedvarende ufrivillige muskelsammentrækninger. Selvom dystoni kan berøre en hvilken som helst kropsdel (og kan resultere i unormal kropsholdning), rammer det ofte ansigtsmusklerne og omfatter unormale bevægelser af øjne, mund, tunge eller kæbe.
 • Svimmelhed
 • Dyskinesi: Dette er en tilstand med ufrivillige muskelbevægelser, som kan omfatte gentagne, spastiske eller vridende bevægelser eller trækninger.
 • Tremor (rysten)
 • Sløret syn, øjeninfektion eller bindehindebetændelse
 • Hurtig puls, højt blodtryk, åndenød
 • Ondt i halsen, hoste, næseblod, tilstoppet næse
 • Mavesmerter, mavegener, opkastning, kvalme, forstoppelse, diarré, fordøjelsesbesvær, mundtørhed, tandpine
 • Udslæt, rødme i huden
 • Muskelspasmer, knogle- eller muskelsmerter, rygsmerter, ledsmerter
 • Inkontinens (manglende kontrol over vandladning)
 • Hævelse af kroppen, armene eller benene, feber, brystsmerter, svaghed, træthed, smerte
 • Fald.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

 • Infektion i luftvejene, blæreinfektion, øjeninfektion, betændelse i mandlerne, svampeinfektion i neglene, infektion i huden, infektion, der er begrænset til et enkelt område af huden eller en enkelt del af kroppen, virusinfektion, hudbetændelse forårsaget af mider
 • Fald i den type af hvide blodlegemer, der hjælper med at beskytte dig mod infektioner, fald i antallet af hvide blodlegemer, fald i antallet af blodplader (blodlegemer, der hjælper med at stoppe blødning), blodmangel, fald i antallet af røde blodlegemer, fald i antallet af eosinofiler (en type af hvide blodlegemer) i blodet
 • Allergisk reaktion
 • Sukkersyge eller forværring af sukkersyge, højt blodsukker, udtalt væskeindtagelse
 • Vægttab, manglende appetit med fejlernæring og lav kropsvægt til følge
 • Øget kolesterol i blodet
 • Højt stemningsleje (mani), forvirring, nedsat seksuallyst, nervøsitet, mareridt
 • Manglende respons på stimuli, bevidsthedstab, lavt bevidsthedsniveau
 • Krampeanfald, besvimelse
 • Rastløs trang til at bevæge dele af kroppen, balanceforstyrrelse, unormal koordination, svimmelhed når du rejser dig op, opmærksomhedsforstyrrelse, taleproblemer, manglende eller unormal smagssans, nedsat følelse i huden over for smerter og berøring, en følelse af snurren, prikken eller følelsesløshed i huden
 • Overfølsomhed i øjnene over for sollys, tørre øjne, øget tåresekretion, røde øjne
 • Fornemmelse af, at rummet snurrer rundt (vertigo), ringen for ørerne, øresmerter
 • Atrieflimren (unormal hjerterytme), afbrydelse af overledningen mellem øvre og nedre del af hjertet, forstyrrelser i den elektriske overledning i hjertet, forlængelse af hjertets QT-interval, langsom puls, uregelmæssigheder på elektriske optegninger af hjerteaktiviteten (elektrokardiogram eller EKG), hjertebanken (palpitationer)
 • Lavt blodtryk, lavt blodtryk når du rejser dig op (som følge heraf kan nogle personer, der tager risperidon, få besvimelsesfornemmelser, svimmelhed eller besvimelse, når de pludseligt rejser eller sætter sig op), blussen
 • Lungebetændelse som følge af inhalering af føde, ophobning af væske i lungerne, tilstopning af luftvejene, knitrende lyde fra lungerne, hvæsende vejrtrækning, stemmeforstyrrelser, luftvejsforstyrrelser
 • Infektion i mave eller tarm, manglende kontrol over afføring, meget hård afføring, synkebesvær, luft i maven
 • Nældefeber, kløe, hårtab, fortykkelse af huden, eksem, tør hud, misfarvning af huden, akne, afskalning og kløe i hovedbund eller hud, hudforstyrrelser, hudlæsioner
 • Øget kreatinfosfokinase (et enzym, der nogle gange frigives i forbindelse med nedbrydning af muskler) i blodet
 • Unormal kropsholdning, stive led, hævede led, muskelsvaghed, nakkesmerter
 • Hyppig vandladning, manglende evne til at lade vandet, smerter i forbindelse med vandladning
 • Impotens, ejakulationsforstyrrelser
 • Menstruationsophør, udeblevne menstruationer eller andre problemer med din cyklus (kvinder)
 • Udvikling af bryster hos mænd, udsivning af mælk fra brysterne, seksuelle forstyrrelser, brystsmerter, brystgener, udflåd fra skeden
 • Hævelse af ansigt, mund, øjne eller læber
 • Kulderystelser, stigning i kropstemperaturen
 • Ændret gangart
 • Tørst, utilpashed, brystgener, sløjhed, ubehag
 • Øgede levertransaminaser i blodet, øget GGT (et leverenzym kaldet gamma-glutamyltransferase) i blodet, øget mængde leverenzymer i blodet
 • Proceduremæssige smerter.

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

 • Infektion
 • Uhensigtsmæssig udskillelse af et hormon, der kontrollerer urinmængden
 • Søvngængeri
 • Søvnrelateret spiseforstyrrelse
 • Sukker i urinen, lavt blodsukker, høj niveau af triglycerider (fedt) i blodet
 • Manglende følelser, manglende evne til at opnå orgasme
 • Ikke at bevæge sig eller reagere i vågen tilstand (katatoni)
 • Problemer med blodkarrene i hjernen
 • Koma på grund af ukontrolleret sukkersyge
 • Rysten med hovedet
 • Grøn stær (øget tryk i øjeæblet), problemer med øjenbevægelser, rullen med øjnene, skorpedannelse på øjenlågene
 • Øjenproblemer under operation for grå stær. Under operation for grå stær kan der indtræde en tilstand, der kaldes for IFIS (intraoperative floppy iris syndrome), hvis du tager eller har taget risperidon. Hvis du skal opereres for grå stær, skal du sørge for at fortælle øjenlægen, at du tager dette lægemiddel.
 • Livstruende lavt antal af en vis type af hvide blodlegemer, der er nødvendige for at bekæmpe infektion i dit blod
 • Alvorlig allergisk reaktion, der er kendetegnet ved feber, hævelser af mund, ansigt, læber eller tunge, åndenød, kløe, hududslæt og undertiden fald i blodtrykket
 • Livsfarligt høj væskeindtagelse
 • Uregelmæssigt hjerteslag
 • Blodprop i benene, blodprop i lungerne
 • Vejrtrækningsproblemer under søvnen (søvnapnø), hurtig og overfladisk vejrtrækning
 • Betændelse i bugspytkirtlen, blokering af tarmene
 • Hævet tunge, sprukne læber, lægemiddelrelateret hududslæt
 • Skæl
 • Nedbrydning af muskelfibre og muskelsmerter (rabdomyolyse)
 • Forsinkede menstruationer, forstørrelse af brystkirtlerne, brystforstørrelse, udflåd fra brysterne
 • Øget insulin (et hormon, der kontrollerer blodsukkerniveauerne) i blodet
 • Hård hud
 • Fald i kropstemperaturen, kulde i arme og ben
 • Abstinenssymptomer
 • Gulfarvning af huden og øjnene (gulsot).

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede 

 • Manglende tarmbevægelser, der giver tilstopning af tarmen.

 

Følgende bivirkning er set efter brug af et andet lægemiddel, der hedder paliperidon, og som ligner risperidon meget. Bivirkningen kan derfor også forventes med dette lægemiddel: Hurtigt hjerteslag i stående stilling. 

 

Yderligere bivirkninger hos børn og unge  

Generelt forventes det, at bivirkninger hos børn vil være de samme som hos voksne. 

Følgende bivirkninger er indberettet hyppigere hos børn og unge (5 til 17 år) end hos voksne: Følelse af søvnighed eller nedsat årvågenhed, træthed, hovedpine, øget appetit, opkastning, almindelige forkølelsessymptomer, tilstoppet næse, mavesmerter, svimmelhed, hoste, feber, rysten, diarré og inkontinens (manglende kontrol over vandladning). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen, blisterne/HDPE-beholderens etiket efter udløbsdato eller ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

HDPE-beholder: Efter åbning er holdbarheden 6 måneder. Tag ikke de resterende Risperanne efter denne dato. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Risperanne indeholder:‌

Aktivt stof: risperidon. 

 

Hver filmovertrukket tablet indeholder 0,5 mg risperidon.  

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Tabletkerne: Cellulose, mikrokrystallinsk; croscarmellosenatrium; lactosemonohydrat; magnesiumstearat; silica, kolloid vandfri. 

Tabletovertræk: Cellulose, mikrokrystallinsk; hypromellose; stearinsyre; rød jernoxid (E 172), titandioxid (E 171). 

Udseende og pakningsstørrelser

De filmovertrukne tabletter er røde og ovale med delekærv.  

De kan deles i to lige store dele. 

 

Risperanne kan fås i PVC/Aclar/Alu- eller PVC/PE/PVDC/Alu-blisterpakninger med 6, 20, 30, 50, 60 eller 100 filmovertrukne tabletter og i HDPE-beholdere med forseglet skruelåg, som indeholder 500 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland  

eller 

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, SL-1000 Ljubljana, Slovenien  

eller 

LEK S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08. december 2020  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...