Glyceryltrinitrat "Paranova"

sublingualspray 0,4 mg/dosis

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Glyceryltrinitrat Paranova 0,4 mg/dosis sublingualspray  

glyceryltrinitrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Glyceryltrinitrat Paranova
 3. Sådan skal du bruge Glyceryltrinitrat Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Din medicin hedder Glyceryltrinitrat Paranova. 

Glyceryltrinitrat Paranova er en sublingual (under tungen) spray, som indeholder den aktive ingrediens glyceryltrinitrat. 

Glyceryltrinitrat hører til gruppen af medicin kaldet nitrater, som virker ved at udvide blodkarrene, så blodtilførslen og iltforsyningen til hjertet bliver bedre. Du kan bruge Glyceryltrinitrat Paranova til at behandle anfald af hjertesmerter (angina pectoris). Glyceryltrinitrat Paranova kan også anvendes til at forebygge anfald af hjertesmerter, som kan udløses af f.eks. fysisk anstrengelse, følelsesmæssigt stress og udsættelse for kulde. Lægen kan have foreskrevet Glyceryltrinitrat Paranova til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Glyceryltrinitrat Paranova

Brug ikke Glyceryltrinitrat Paranova og tal med din læge:

 • hvis du er allergisk over for glyceryltrinitrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Glyceryltrinitrat Paranova (angivet i punkt 6).
 • hvis du har meget lavt blodtryk.
 • hvis du oplever shock forårsaget af lavt blodtryk.
 • hvis du lider af svær blodmangel.
 • hvis du har konstriktiv perikarditis (en hjertelidelse).
 • hvis du har en meget lav puls.
 • hvis du har en arvelig enzymdefekt, hvor man mangler enzymet glukose-6-fosfat-dehydrogenase (rammer oftest mænd).
 • hvis du har kvæstelser i hjerne eller hoved eller har hjerneblødning.
 • hvis du har forsnævring i pulsåren eller hjerteklappen eller hjertesmerter som skyldes sygdom i hjertemuskulaturen.
 • hvis du har cirkulatorisk kollaps (blodcirkulationssvigt).
 • hvis du har toksisk pulmonært ødem (væskeansamling i lungerne).
 • hvis du oplever cardiogent shock (en alvorlig hjertetilstand forårsaget af meget lavt blodtryk som kan resultere i følgende symptomer: svimmelhed, hurtig puls, bleg hud, svedtendens, rastløshed eller besvimelse).
 • hvis du bliver behandlet med riociguat (mod forhøjet blodtryk i lungerne).
 • hvis du tager sildenafil, tildenafil, vardenafil eller andre lignende phospho-diesteraseinhibitorer der anvendes til behandling af mandlig erektil dysfunktion (impotens).

Kontakt lægen hvis noget af det ovenstående passer på dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Glyceryltrinitrat Paranova. 

Vær ekstra forsigtig med at tage Glyceryltrinitrat Paranova

Kontakt venligst din læge, hvis du har eller har haft en eller flere af disse lidelser, da lægen muligvis skal kontrollere dig omhyggeligt, mens du behandles med Glyceryltrinitrat Paranova: 

 • væske i hjertesækken (perikardietamponade).
 • lavt fyldningstryk (f.eks. akut myokardieinfarkt).
 • problemer med dit blodtryk.
 • en sygdom, der øger trykket i hjernen.
 • grøn stær/glaukom (en lidelse hvor trykket i øjet kan være forhøjet).
 • lever- eller nyresvækkelse.
 • stofskiftelidelse.
 • andre hjerte-kar-sygdomme (f.eks. blodprop i hjertet).

Brug af anden medicin sammen med Glyceryltrinitrat Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Brug ikke Glyceryltrinitrat Paranova, hvis du tager:  

 • riociguat som bruges til behandling af forhøjet blodtryk i lungerne.
 • sildenafil, tildenafil, vardenafil eller andre lignende phospho-diesteraseinhibitorer til behandling af mandlig erektil dysfunktion (impotens).

 

Tal med din læge før du bruger Glyceryltrinitrat Paranova, hvis du samtidig tager eller for nyligt har taget følgende medicin:  

 • medicin til behandling af blodtrykket eller hjertelidelser (som f.eks. beta-blokkere, calciumkanal-blokkere, lægemidler, der udvider blodkarrene, vanddrivende midler, lægemidler mod for højt blodtryk).
 • medicin mod depression og psykiske lidelser.
 • medicin mod migræne (diergotamin).
 • blodfortyndende medicin (heparin).
 • nitrater (andre midler mod anfald af hjertesmerter).

Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke tage Glyceryltrinitrat Paranova uden først at tale med lægen eller apoteket. 

Brug af Glyceryltrinitrat Paranova sammen med alkohol

Undgå alkohol. Alkohol sænker blodtrykket yderligere, og kan dermed forstærke Glyceryltrinitrat Paranovas blodtrykssænkende virkning. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Glyceryltrinitrat Paranova bør ikke anvendes, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Glyceryltrinitrat Paranova kan nedsætte din reaktionsevne. Du bør derfor undgå motorkørsel og/eller maskinbetjening, når du tager Glyceryltrinitrat Paranova. 

Glyceryltrinitrat Paranova indeholder alkohol

Glyceryltrinitrat Paranova indeholder små mængder af ethanol (alkohol) dog mindre end 100 mg pr. spray. Den mindre mængde alkohol i dette lægemiddel vil ikke have nogen nævneværdig effekt. 

Langvarig brug

Langvarig brug af Glyceryltrinitrat Paranova og andre nitrater kan nedsætte lægemidlets evne til at lindre dine symptomer, så høje langvarige doser bør undgås. 

3. Sådan skal du bruge Glyceryltrinitrat Paranova

Brug altid Glyceryltrinitrat Paranova nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning.  

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne  

Ved begyndelsen af et anfald: 1-2 afmålte doser (0,4 mg til 0,8 mg glyceryltrinitrat) skal sprayes under tungen, mens vejret holdes, for at lindre hjertesmerter. Tag højst 3 doser pr. anfald. 

Til forebyggelse af anfald af hjertesmerter (f.eks. forårsaget af fysisk anstrengelse, følelsesmæssigt stress, udsættelse for kulde): 1-2 afmålte doser (0,4 mg til 0,8 mg glyceryltrinitrat) skal sprayes under tungen, indenfor 2-3 minutter efter, at begivenheden er startet. 

 

Brug til børn  

Glyceryltrinitrat Paranova anbefales ikke til børn. 

Brugsanvisning

Øv dig i at anvende Glyceryltrinitrat Paranova før et anfald, da du kan få behov for at skulle bruge den i en fart eller i mørke. Bliv fortrolig med det hvide sprayhoved, som har en fingerstøtte, der hjælper dig med at dirigere sprayen. 

 

Glyceryltrinitrat "Paranova" Paranova Danmark A/S sublingualspray 0,4 mg/dosis 

 

Sørg for altid at have en reservespray på dig, da det er svært at se, hvor mange doser, der er tilbage i Glyceryltrinitrat Paranova sprayen. 

Anvend ikke Glyceryltrinitrat Paranova, hvis du er i nærheden af en åben flamme eller en cigaret. 

 

Før du anvender Glyceryltrinitrat Paranova første gang, skal du tjekke, at sprayfunktionen virker korrekt ved at trykke pumpeknappen nogle gange, indtil der dannes en fin tåge af opløsningen. Øv dig i at ramme med sprayen ved at spraye mod en serviet eller lignende, for at du kan ramme korrekt under tungen, når du får brug for det. Hvis du ikke har behov for at anvende Glyceryltrinitrat Paranova særlig ofte, bør du regelmæssigt tjekke, at sprayfunktionen stadig fungerer korrekt. 

 

Ved anfald eller til forebyggelse af anfald: 

 • Sæt dig ned.
 • Hold sprayen i lodret position så tæt på din mund som muligt.
 • Hold vejret.
 • Dosis sprayes ind under tungen ved at trykke sprayhovedet solidt ned én gang
 • Luk munden med det samme, men indånd ikke spraydampe.

 

Efter at du har brugt Glyceryltrinitrat Paranova: 

 • Hvil dig i et stykke tid. Når du rejser dig op, skal du rejse dig forsigtigt, da du kan føle dig svag.

Hvis du har taget for meget Glyceryltrinitrat Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Glyceryltrinitrat Paranova end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Overdoseringssymptomer er typisk de samme som beskrevet under ”bivirkninger”. Hos nogle kan der opstå choklignende tilstand med kvalme, svaghed og svedtendens.
Hvis du føler dig svag, sæt dig ned og løft benene. Kontakt din læge, hvis dine symptomer ikke forbedres.
I sjældne tilfælde kan blåfarvning af læber og fingre opstå. Hvis dette sker, skal du kontakte din læge med det samme. 

Hvis du holder op med at tage Glyceryltrinitrat Paranova

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hvis du oplever en af følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage Glyceryltrinitrat Paranova og kontakte din læge med det samme. 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mindre end 1 ud af 1.000 behandlede medmindre andet er fastsat): 

 • Allergisk reaktion på huden (med eller uden udslæt).
 • Blæredannelse på tungen (det sker hos mindre end 1 ud af 100 behandlede).
 • Besvimelse.
 • Et alvorligt fald i blodtrykket, når du rejser dig.
 • Forværring af de oprindelige anginasymptomer.
 • Svigt i blodcirkulationen (nedsat blodtryk, kan efterfølges af bevidsthedstab og kollaps).
 • Forbigående tilstand med lavt iltindhold i blodet (blåfarvning af læber, hænder eller fødder; kan efterfølges af bevidsthedstab).
 • Patienter med koronar hjertesygdom kan opleve utilstrækkelig blodforsyning.

Vedvarende behandling kan resultere i tilvænning og nedsat effekt af Glyceryltrinitrat Paranova. Kontakt lægen, hvis symptomerne ikke forbedres. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Andre kendte bivirkninger omfatter: 

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

 • Hovedpine.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

 • Svimmelhed (fornemmelse af at dreje rundt), kvalme, rødmen i ansigtet, svaghed.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):  

 • Brændende og stikkende fornemmelse.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Kraftigt fald i blodtrykket, ændringer i hjerterytmen.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Afskalning af hud.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Glyceryltrinitrat Paranova utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Glyceryltrinitrat Paranova er en aerosol spray, som indeholder væske under tryk. Den må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C eller punkteres, heller ikke efter brug.
 • Brug ikke Glyceryltrinitrat Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glyceryltrinitrat Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Glyceryltrinitrat 0,4 mg. Hver afmålt dosis indeholder 400 mikrogram glyceryltrinitrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Pebermynteolie, drivmiddel HFC 134A (1,1,1,2 tetraflourethan) og ethanol.

Udseende og pakningsstørrelser:

Glyceryltrinitrat Paranova er en farveløs spray i en lakeret aluminiumstrykbeholder lukket med en doseringsventil med et låg. Hver spraybeholder indeholder 200 afmålte doser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...