Moviprep®

pulver til oral opløsning

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

MOVIPREP® pulver til oral opløsning 

macrogol 3350, vandfri natriumsulfat, natriumchlorid, kaliumchlorid, ascorbinsyre og natriumascorbat 

 

MOVIPREP er et registreret varemærke, der tilhører Norgine group of companies. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Moviprep nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. For at opnå de bedste resultater er det vigtigt, at du er omhyggelig med blanding og indtagelse af Moviprep. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Moviprep
 3. Sådan skal du bruge Moviprep
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Moviprep er et afføringsmiddel med citronsmag.  

Pulveret er fordelt på 4 breve. Der er 2 store breve (brev A) og to små breve (brev B). Du har brug for alle disse til 1 behandling. 

 

Moviprep er beregnet til brug hos voksne patienter til at rense tarmene, så de er klar til undersøgelse.  

Moviprep virker ved at tømme indholdet af tarmene, så du må forvente at få en vandig afføring. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Moviprep

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Moviprep:

 • hvis du er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Moviprep (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en blokering i tarmen.
 • hvis din tarmvæg er perforeret.
 • hvis du har problemer med at tømme tarmen.
 • hvis du lider af tarmslyng (kan ofte forekomme efter en operation i bughulen).
 • hvis du lider af fenylketonuri. Dette er en arvelig sygdom, hvor kroppen ikke kan omsætte en særlig aminosyre. Moviprep indeholder en fenylalaninkilde.
 • hvis din krop ikke kan producere tilstrækkeligt med glucose-6-fosfatdehydrogenase.
 • hvis du lider af toksisk megacolon (en alvorlig akut tarmbetændelse).

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis din helbredstilstand er dårlig eller du har en alvorlig medicinsk lidelse, bør du være specielt opmærksom på de mulige bivirkninger, som er anført under punkt 4. Kontakt din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl. 

 

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Moviprep, hvis du har/lider af nogle af følgende tilstande: 

 • fejlsynkning (selv tynde væsker) eller nedsat brækrefleks.
 • tendens til at gylpe væske, mad eller syre op fra maven.
 • nedsat nyrefunktion.
 • hjertesvigt eller hjertesygdom inklusiv højt blodtryk, uregelmæssig hjerterytme eller hjertebanken.
 • lidelser i skjoldbruskkirtlen.
 • væskemangel.
 • en tarmlidelse med akut opblussende betændelse (Crohn´s sygdom eller colitis ulcerosa).

 

Moviprep bør ikke anvendes til patienter med bevidsthedssvækkelse uden nøje medicinsk overvågning. 

Brug af anden medicin sammen med Moviprep

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Hvis du tager anden medicin, så tag denne mindst 1 time før eller 1 time efter du indtager Moviprep, da medicinen kan skylles gennem fordøjelseskanalen og derved ikke virke rigtigt. 


Hvis du oplever pludselige mavesmerter eller blødning fra endetarmen, når du tager Moviprep til tømning af tarmen, skal du øjeblikkeligt kontakte din læge eller søge lægehjælp. 

Børn og unge

Moviprep bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Brug af Moviprep sammen med mad og drikke

Du bør ikke indtage fast føde fra starten af behandlingsforløbet og indtil den kliniske undersøgelse er afsluttet.
Når du tager Moviprep, skal du fortsætte med at drikke meget vand. Væskeindholdet i en Moviprep opløsning kan ikke erstatte dit sædvanlige væskeindtag. 

Graviditet og amning

Der findes ingen data om anvendelsen af Moviprep under graviditet eller amning, og det bør kun anvendes, hvis lægen finder det nødvendigt. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Moviprep. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Moviprep påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Moviprep indeholder natrium, kalium og aspartam

Dette lægemiddel indeholder 8,4 g natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. behandlingsforløb (et behandlingsforløb består af 2 liter Moviprep). Dette svarer til 420 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen. Kun en del (op til 2,6 g pr. behandlingsforløb) af natriummet optages.
Hvis du er på en kontrolleret natriumfattig diæt, skal dette tages i betragtning.

Dette lægemiddel indeholder 1,1 g kalium pr. behandlingsforløb (et behandlingsforløb består af 2 liter Moviprep). Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

Dette lægemiddel indeholder 0,466 g aspartam pr. behanlingsforløb svarende til 0,233 g pr. liter. Aspartam er en phenylalaninkilde. Det kan være skadeligt, hvis du har phenylketonuri (PKU, Føllings sygdom), en sjælden genetisk lidelse, hvor phenylalanin ophobes, fordi kroppen ikke kan fjerne det ordentligt. 

3. Sådan skal du bruge Moviprep

Tag altid Moviprep nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Den anbefalede dosis er 2 liter opløsning, som tilberedes som følger: Denne pakning indeholder 2 gennemsigtige poser, som hver indeholder 2 breve: brev A og brev B. Hvert sæt breve (A og B) opløses i vand for at give 1 liter opløsning. Hele pakningen er derfor tilstrækkelig til at fremstille 2 liter Moviprep-opløsning. 

BRUGSANVISNING

Før du tager Moviprep, skal du læse følgende instruktioner grundigt. Du har behov for at vide: 

 • hvornår du skal tage Moviprep
 • hvordan Moviprep-opløsningen fremstilles
 • hvordan Moviprep indtages
 • hvad du kan forvente, der vil ske.

Hvornår skal du tage Moviprep?

Din behandling med Moviprep skal være afsluttet før undersøgelsen.

Denne behandling kan tages enten som en delt dosis eller som en enkeltdosis som beskrevet nedenfor: 

 

For undersøgelser, hvor du lægges til at sove (ved brug af fuld narkose): 

 1. Delt dosis: Indtag 1 liter Moviprep om aftenen før undersøgelsen og 1 liter tidligt om morgenen på dagen for undersøgelsen. Sørg for at indtagelse af Moviprep, såvel som andre klare væsker, er afsluttet mindst 2 timer før undersøgelsen starter.
 2. Enkelt dosis: Indtag 2 liter Moviprep om aftenen før undersøgelsen eller 2 liter om morgenen på dagen for undersøgelsen. Sørg for at indtagelse af Moviprep, såvel som andre klare væsker, er afsluttet mindst 2 timer før undersøgelsen starter.

 

For undersøgelser, hvor det ikke er nødvendigt, at du lægges til at sove (der bruges ikke fuld narkose): 

 1. Delt dosis: Indtag 1 liter Moviprep om aftenen før undersøgelsen og 1 liter tidligt om morgenen på dagen for undersøgelsen. Sørg for at indtagelse af Moviprep, såvel som andre klare væsker, er afsluttet mindst 1 time før undersøgelsen starter.
 2. Enkelt dosis: Indtag 2 liter Moviprep om aftenen før undersøgelsen eller 2 liter om morgenen på dagen for undersøgelsen. Sørg for at indtagelse af Moviprep er afsluttet mindst 2 timer før undersøgelsen starter. Sørg for at indtagelse af andre klare væsker er afsluttet mindst 1 time før undersøgelsen starter.

 

Vigtigt: Indtag ingen fast føde fra det tidspunkt, hvor du begynder at indtage Moviprep og indtil undersøgelsen er afsluttet. 

Sådan fremstilles Moviprep

 • Åbn den ene gennemsigtige pose med brev A og brev B.
 • Hæld indholdet af BÅDE brev A og brev B i en 1 liters kande.
 • Tilsæt vand op til 1-liter-mærket på kanden og rør rundt indtil alt pulver er opløst og Moviprep opløsningen er klar eller svagt uklar. Dette kan tage op til 5 minutter.

Moviprep Paranova Danmark A/S pulver til oral opløsning 

Sådan indtages Moviprep

Drik den første liter Moviprep opløsning i løbet af 1-2 timer. Forsøg at drikke et glas hver 10.-15. minut.
Når du er klar, kan du lave og drikke den anden liter Moviprep opløsning med brev A og B fra den sidste pose. 

 

Under behandlingsforløbet anbefales det at drikke yderligere en liter klar væske for at forhindre, at du kommer i væskeunderskud. Vand, klar suppe, frugtjuice (uden frugtkød), læskedrikke, te eller kaffe (uden mælk) er alle velegnede. Disse drikkevarer kan indtages indtil senest to timer før undersøgelsen, hvis der anvendes fuld narkose, eller indtil senest en time før undersøgelsen, hvis der ikke anvendes fuld narkose. 

 

Du kan forvente følgende
Når du begynder at drikke Moviprep-opløsningen er det vigtigt, at du opholder dig i nærheden af et toilet. På et tidspunkt vil du begynde at få vandig afføring. Dette er helt normalt og viser, at Moviprep-opløsningen virker.  

Afføringen vil standse kort efter, at du er færdig med at drikke. 

Hvis du følger disse instruktioner, vil din tarm være renset, og dette vil hjælpe dig til en vellykket undersøgelse. Du bør beregne tilstrækkelig med tid efter du har drukket det sidste til at transportere dig hen til stedet, hvor koloskopien skal udføres. 

Hvis du har taget for meget Moviprep

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Moviprep, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

 

Hvis du indtager mere Moviprep end du bør, kan du udvikle en kraftig diarré, som kan føre til væskemangel. Drik store mængder væske, især frugtjuice. Hvis du er bekymret, skal du kontakte din læge eller apoteket. 

Hvis du har glemt at indtage Moviprep

Hvis du glemmer at tage en dosis Moviprep, så tag den så snart, du kommer i tanke om det. Hvis der er gået adskillige timer siden, du skulle have taget den, så kontakt din læge eller apoteket for råd. 

 

Når du tager Moviprep i delte doser er det vigtigt, at du har indtaget alt Moviprep: 

 • mindst 1 time før undersøgelsen (uden fuld bedøvelse)
 • mindst 2 timer før undersøgelsen (med fuld bedøvelse).

 

Når du tager al Moviprep som en enkelt dosis om morgenen inden undersøgelsen, er det vigtigt, du har indtaget al Moviprep mindst 2 timer før undersøgelsen. 

 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. 

 

Hvis du har yderligere spørgsmål, så spørg din læge eller apoteket. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Det er normalt at få diarré, når du tager Moviprep. 

Stop med at indtage Moviprep og kontakt straks en læge, hvis du får nogle af følgende bivirkninger:

 • udslæt eller kløe.
 • hævelse i ansigtet, af anklerne eller noget andet sted på kroppen.
 • hjertebanken.
 • ekstrem træthed.
 • åndenød.

 

Disse er symptomer på en alvorlig allergisk reaktion. 

 

Hvis du ikke har afføring inden for 6 timer efter at have taget Moviprep, skal du ikke tage mere, men straks kontakte din læge. 

Andre bivirkninger inkluderer:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Mavesmerter, oppustet mave, træthed, følelse af utilpashed, ømhed omkring endetarmen, kvalme og feber.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

 • Sult, søvnproblemer, svimmelhed, hovedpine, opkastning, fordøjelsesforstyrrelser, tørst og kuldegysninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

 • Utilpashed, synkebesvær og forandringer i leverfunktionen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data): 

 • Flatulens (luftafgang fra tarmen), midlertidig øgning i blodtryk, uregelmæssig hjerterytme eller hjertebanken, dehydrering, opkastningsfornemmelser (forsøg på opkast), meget lave natriumniveauer i blodet, der kan forårsage krampeanfald. Ændringer i saltniveauerne i blodet som f.eks. nedsat bicarbonat, forhøjtet eller nedsat calcium, forhøjet eller nedsat chlorid og nedsat fosfat. Kalium- og natriumniveauer i blodet kan også falde.

 

Disse reaktioner forekommer sædvanligvis kun under behandlingsforløbet. Skulle de vedvare, skal du kontakte din læge. 

 

Der kan forekomme allergiske reaktioner, som kan give hududslæt, kløe, rødme af huden eller nældefeber, hævede hænder, fødder eller ankler, hovedpine, hjertebanken eller åndenød. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Moviprep utilgængeligt for børn.
 • Breve: Skal opbevares under 25 °C.
 • Brugsfærdig opløsning: Skal opbevares under 25 °C. Opløsningen kan opbevares i køleskab. Hold opløsningen tildækket. Den brugsfærdige opløsning må ikke opbevares mere end 24 timer.
 • Brug ikke Moviprep efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Bemærk venligst at udløbsdatoen kan være forskellig på de forskellige breve.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Moviprep indeholder:

 • Aktive stoffer:

Brev A indeholder:  

Macrogol 3350  

100 g 

Vandfri natriumsulfat 

7,500 g 

Natriumchlorid  

2,691 g 

Kaliumchlorid  

1,015 g 

 

Brev B Indeholder:  

Ascorbinsyre  

4,700 g 

Natriumascorbat  

5,900 g  

 

Koncentrationen af elektrolytter, efter at begge breve er anvendt til fremstilling af én liter opløsning, er som følger:
Natrium: 181,6 mmol/l
(heraf kan højst 56,2 mmol absorberes)
Chlorid: 59,8 mmol/l
Sulfat: 52,8 mmol/l
Kalium: 14,2 mmol/l
Ascorbat: 29,8 mmol/l  

 

 • Øvrige indholdsstoffer:

Aspartam (E951) og acesulfamkalium (E950), samt citronaroma (indeholdende maltodextrin, citral, citronolie, limeolie, xanthangummi og vitamin E). For yderligere information se punkt 2

Udseende og pakningsstørrelser:

Pakningen indeholder 2 gennemsigtige poser, hver med et sæt breve: brev A og brev B. Hvert sæt breve (A og B) er beregnet til opløsning i 1 liter vand.

Moviprep pulver til oral opløsning fås i en pakning med 1 enkeltbehandling. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er kun tiltænkt læger og sundhedspersonale: 

Til sundhedspersonalet:

Moviprep bør gives med forsigtighed til svage patienter med dårligt helbred eller patienter med alvorlige kliniske lidelser som f.eks.: 

 • nedsat kvælningsrefleks eller tendens til aspiration eller refluks af maveindhold.
 • svækket bevidsthedstilstand.
 • alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatinin clearance < 30 ml/min).
 • nedsat hjertefunktion (NYHA klasse III eller IV).
 • risiko for uregelmæssig hjerterytme, for eksempel for de, der er i behandling for hjerte-kar sygdomme eller de, der har lidelser i skjoldbruskkirtlen.
 • væskemangel.
 • alvorlige akutte inflammatoriske lidelser.

 

Dehydrering bør behandles inden anvendelse af Moviprep. 

 

Patienter med svækket bevidsthedstilstand eller patienter med tendens til aspiration eller regurgitation bør observeres nøje under administrationen, især ved nasogastrisk administration. 

 

Moviprep må ikke gives til bevidstløse patienter. 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...