Malfin

depottabletter 10 mg og 30 mg, 60 mg og 100 mg

Teva

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Malfin 10 mg filmovertrukne depottabletter  

Malfin 30 mg filmovertrukne depottabletter  

Malfin 60 mg filmovertrukne depottabletter  

Malfin 100 mg filmovertrukne depottabletter  

Malfin 200 mg filmovertrukne depottabletter  

morfinsulfat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Malfin
 3. Sådan skal du tage Malfin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Hver depottablet indeholder enten 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg eller 200 mg morfinsulfat (pentahydrat). Depottabletterne frigiver langsomt morfin til blodbanen og giver dermed en langvarig effekt. Morfin tilhører den gruppe af lægemidler, der kaldes analgetika, som anvendes til smertelindring.
 • Malfin anvendes til at lindre stærke smerter især efter en operation eller smerter i forbindelse med en kræftsygdom.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Malfin

Tag ikke Malfin

 • hvis du er allergisk over for morfinsulfat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Malfin (angivet i punkt 6)
 • hvis du har vejrtrækningsbesvær
 • hvis du lider af epilepsi eller nogensinde har haft et anfald eller krampeanfald
 • hvis du har en hovedlæsion
 • hvis du har akutte problemer med leveren
 • hvis du lider af alvorlige problemer med fordøjelsen
 • hvis du er blevet opereret i galdeblæren eller galdesystemet
 • hvis du lider af en tilstand, som kan medføre tryk i hjernen
 • hvis du skal igennem en kordotomi-operation (en operation i rygmarven til lindring af vedvarende smerte) inden for de næste 24 timer
 • hvis du regelmæssigt drikker store mængder alkohol
 • hvis du tager, eller inden for de sidste to uger har taget, moclobemid eller phenelzin (monoaminooxidasehæmmere som anvendes til behandling af depression)
 • hvis du tager andre lægemidler, som har en lignende eller modsat virkning af morfin, f.eks. buprenorphin, nalbuphin, pentazocin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Malfin: 

 • hvis du har problemer med galdeblæren, galdesystemet eller urinvejene
 • hvis du har forstørret blærehalskirtel (prostata)
 • hvis du har en lidt aktiv skjoldbruskkirtel; du skal muligvis have en lavere dosis
 • hvis du har problemer med binyren
 • hvis du har problemer med tarmfunktionen
 • hvis du har betændelse i bugspytkirtlen
 • hvis du har lavt blodtryk med blodmangel (sædvanligvis forårsaget af alvorligt blodtab)
 • hvis du har bevidsthedssvækkelse
 • hvis du lider af betydelig nedsat lever- eller nyrefunktion, skal du muligvis have en lavere dosis
 • hvis du er blevet opereret i maven eller skal opereres
 • Hvis du tidligere har været afhængig af stoffer eller alkohol. Fortæl også, hvis du mærker, at du ved at blive afhængig af Malfin, når du får det. Du er måske begyndt at tænke meget på, hvornår du kan få den næste dosis, selvom du ikke behøver den mod smerterne.

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, mens du tager Malfin:  

 • Øget smertefølsomhed, selv om du tager større doser (hyperalgesi). Lægen vil afgøre, om du behøver ændring i dosis eller skift til et andet stærkt smertestillende middel.
 • Svaghed, træthed, appetitløshed, kvalme, opkastning eller lavt blodtryk. Dette kan være et symptom på, at binyrerne danner for lidt af hormonet kortisol, og at du muligvis behøver hormontilskud.
 • Nedsat sexlyst, impotens, ophør af menstruation. Dette kan skyldes nedsat dannelse af kønshormoner.
 • Abstinenssymptomer eller afhængighed. De mest almindelige afhængighedssymptomer er nævnt i afsnit 3. Hvis dette forekommer, kan lægen ændre typen af lægemiddel eller intervallet mellem doserne.
 • hvis du drikker alkohol, mens du tager Malfin, kan du føle dig mere søvnig eller øge risikoen for alvorlige bivirkninger, såsom overfladisk vejrtrækning med risiko for at åndedrættet ophører, eller at du bliver bevidstløs. Det anbefales ikke at drikke alkohol, mens du tager Malfin (se også afsnittet ”Brug af Malfin sammen med mad, drikke og alkohol”).
 • hvis du har anvendt morfinsulfat i længere tid; brugen af disse tabletter bør ikke standses pludseligt, men skal mindskes gradvist i overensstemmelse med lægens instruktioner.

Børn

Børn under 6 år bør ikke tage Malfin. 

Brug af andre lægemidler sammen med Malfin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. 

 

En interaktion betyder, at lægemidler, som tages på samme tid, påvirker hinandens virkninger og bivirkninger. En interaktion kan opstå, når disse lægemidler tages samtidigt med:  

 • nerveberoligende midler eller beroligende midler
 • muskelafslappende midler
 • midler til behandling af forhøjet blodtryk (antihypertensiva)
 • cimetidin (anvendes til behandling af mavesår)
 • rifampicin (anvendes til behandling af tuberkulose)
 • monoaminooxidasehæmmere (anvendes til behandling af depression)
 • lægemidler, som har en lignende eller modsat virkning af morfin, f.eks. buprenorphin, nalbuphin, pentazocin
 • clomipramin eller amitriptylin (anvendes til behandling af depression).

Samtidig brug af Malfin og beroligende lægemidler så som benzodiazepiner eller lignende lægemidler øger risikoen for sløvhed, vejrtrækningsbesvær, koma og kan være livstruende. Af denne grund skal samtidig brug kun overvejes, når ingen andre behandlingsmuligheder er mulige.
Hvis din læge ordinerer Malfin sammen med beroligende lægemidler, skal dosis og varighed af samtidig behandling begrænses af din læge.
Fortæl din læge om alle de beroligende lægemidler, som du tager og følg din læges dosisanbefaling nøje. Det kan være godt at bede venner og bekendte om at være opmærksomme på de tegn og symptomer som er nævnt ovenfor. Kontakt din læge hvis du oplever sådanne symptomer. 

 

Visse lægemidler, der bruges til at behandle blodpropper (f.eks. clopidogrel, prasugrel, ticagrelor), kan få en forsinket og nedsat virkning, når de tages sammen med morfin. 

Brug af Malfin sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke drikke alkohol eller tage receptpligtigt lægemiddel eller håndkøbslægemiddel, der indeholder alkohol, mens du tager dette lægemiddel. Indtagelse af alkohol, mens du tager dette lægemiddel, kan føre til meget hurtig frigivelse og optagelse af det aktive stof morfinsulfat, og dette kan derfor føre til en mulig dødelig dosis. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Morfinsulfat anbefales ikke, hvis du er gravid. Hvis Malfin bruges i lang tid under graviditet, er der risiko for, at det nyfødte barn får abstinenssymptomer, som bør behandles af en læge. Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, inden du tager nogle lægemidler. 


Amning  

Morfinsulfat udskilles i modermælken. Derfor anbefales Malfin ikke, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Malfin virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 • Malfin kan påvirke din koncentration og reaktionstid.
 • Du bør hverken køre bil eller betjene værktøj eller maskiner.
 • Disse symptomer kan forværres, hvis du drikker alkohol eller tager nervepiller (se også ”Brug af Malfin sammen med mad, drikke og alkohol”).

Malfin 10, 30 og 60 mg indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Malfin 30 mg indeholder Ponceau 4R (E124)

Kan forårsage allergiske reaktioner. 

Malfin 60 mg indeholder Sunset yellow FCF (E110) og Ponceau 4R (E124)

Kan forårsage allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du tage Malfin

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Tabletterne skal synkes hele med et glas vand. Du må ikke dele, knuse, opløse eller tygge tabletterne. 


Du må ikke tage en større dosis, end lægen har ordineret. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og unge fra 12 år: 

Startdosis er 10-30 mg hver 12. time. 

Din læge kan øge doseringen i henhold til dit behov. 

 

Børn (6-11 år):  

Dosis afhænger af barnets vægt. 

Startdosis er 0,2 mg-0,8 mg morfin/kg kropsvægt hver 12. time.  

Lægen kan øge dosis efter behov. 

 

Ældre patienter, patienter med lav kropsvægt og patienter med en underaktiv skjoldbruskkirtel eller med lever- eller nyreproblemer skal muligvis have en lavere dosis. 

 

Smertelindring efter en operation:  

24 timer efter operationen, eller når dine tarme fungerer normalt igen, kan din læge anbefale følgende:  

Hvis du vejer under 70 kg: 

20 mg hver 12. time  

Hvis du vejer over 70 kg: 

30 mg hver 12. time  

 

Ældre patienter kan have brug for en lavere dosis. 

Malfin anbefales ikke til børn som smertelindring efter en operation. 

Hvis du har taget for meget Malfin

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du (eller andre) har taget flere tabletter, end der står i denne information, eller hvis du mistænker at et barn har taget nogle af tabletterne.
Hvis du eller andre har taget for mange tabletter, kan følgende virkninger forekomme: sammentrukne pupiller, overfladisk vejrtrækning, lavt blodtryk (svimmelhed), shock og vejrtrækningsbesvær, der fører til bevidstløshed eller tilmed død. Herudover kan der forekomme hurtige hjerteslag, nedsat legemstemperatur og afslappelse af skelettets muskler. Der er observeret krampeanfald hos børn.
Du kan få lungebetændelse ved at indånde opkast eller fremmedlegemer, med symptomer bestående af åndenød, hoste og feber. 

Hvis du har glemt at tage Malfin

Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det, medmindre det næsten er tid til at tage den næste. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag de resterende doser på det korrekte tidspunkt. 

Hvis du holder op med at tage Malfin

Hold ikke op med at tage Malfin uden at have aftalt det med lægen. Hvis du vil stoppe behandlingen med Malfin, så spørg lægen, hvordan du langsomt skal nedsætte dosis, så du undgår abstinenssymptomer. Abstinenssymptomer kan omfatte smerter i kroppen, rysten, diarré, mavesmerter, kvalme, influenzalignende symptomer, hurtigt hjerteslag og store pupiller. Psykiske symptomer omfatter intens utilfredshedsfølelse, angst og irritabilitet  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hvis du oplever følgende, skal du stoppe med at tage Malfin depottabletter og straks informere din læge eller tage på skadestuen på det nærmeste hospital.

 • En pludselig følelse af sygdom, angst, kulderystelser, kløe, bleg eller rød hud, svedtendens, til tider åndenød, hurtigt hjerteslag og shock (anafylaktisk og anafylaktoid reaktion)
 • Opsvulmet ansigt, opsvulmede læber, opsvulmet mund eller hals, som kan gøre det vanskeligt at synke eller trække vejret.

Disse er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter), men alvorlige bivirkninger. Hvis du oplever disse bivirkninger, kan du have haft en alvorlig allergisk reaktion på Malfin. Du har muligvis brug for akut lægehjælp eller indlæggelse. 


Fortæl det til lægen, hvis du får følgende symptomer: 


Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • døsighed
 • sammentrækninger af pupillerne
 • kvalme, opkastning og forstoppelse.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • forvirring, humørsvingninger, hallucinationer, ophidselse, søvnighed
 • svimmelhed, hovedpine
 • hjertebanken
 • vejrtrækningsbesvær
 • mundtørhed og mavekramper (kolik)
 • svedtendens og ansigtsrødmen
 • vandladningsbesvær, stærke smerter i den øvre del af maven eller ned ad ryggen.

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • kløe og nældefeber
 • søvnløshed, øget tryk i hjernen som fører til hovedpine, opkastning og synstab
 • sløret syn
 • hurtig eller langsom hjertefrekvens
 • faldende blodtryk
 • astmaanfald hos overfølsomme patienter
 • kuldegysninger
 • generel svaghed og kraftesløshed, som muligvis fører til besvimelse.

 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Øget smertefølsomhed
 • Abstinenssymptomer eller afhængighed (vedrørende symptomer, se afsnit 3: Hvis du holder op med at tage Malfin).

 

Som det er tilfældet med andre morfinprodukter, kan der opstå afhængighed ved uhensigtsmæssig brug. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Opbevar blisterkortet med tabletterne indeholdende 200 mg i den ydre karton for at beskytte mod lys. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Malfin indeholder:

 • Det aktive stof er morfinsulfat.
  En Malfin 10 mg depottablet indeholder 10 mg morfinsulfat svarende til 7,5 mg morfin.
  En Malfin 30 mg depottablet indeholder 30 mg morfinsulfat svarende til 22,5 mg morfin
  En Malfin 60 mg depottablet indeholder 60 mg morfinsulfat svarende til 45 mg morfin.
  En Malfin 100 mg depottablet indeholder 100 mg morfinsulfat svarende til 75 mg morfin.
  En Malfin 200 mg depottablet indeholder 200 mg morfinsulfat svarende til 150 mg morfin.
 • De øvrige indholdsstoffer er hypromellose, stearinsyre, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, macrogol 400 og titandioxid (E171).
 • Tabletterne med 100 mg indeholder også sort jernoxid (E172).
 • Tabletterne med 60 mg indeholder også lactosemonohydrat, sunset yellow (E110) og ponceau 4R (E124).
 • Tabletterne med 30 mg indeholder også lactosemonohydrat, ponceau 4R (E124) og indigocarmin (E132).
 • Tabletterne med 10 mg indeholder også lactosemonohydrat samt gul og brun jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

 • 10 mg tabletterne er grålig-lyserøde filmovertrukne tabletter med indskriften “10”.
 • 30 mg tabletterne er grålig-blå filmovertrukne tabletter med indskriften “30”.
 • 60 mg tabletterne er lyserøde filmovertrukne tabletter med indskriften “60”.
 • 100 mg tabletterne er råhvide filmovertrukne tabletter med indskriften “100”.
 • 200 mg tabletterne er hvide til råhvide filmovertrukne tabletter uden indskrift.

 

10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg: 

 • Lægemidlet fås i pakningsstørrelser med 10, 14, 20, 20x1, 25, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 100 eller 100x1 tabletter.

200 mg:  

 • Lægemidlet fås i pakningsstørrelser med 10, 14, 20, 25, 28, 30, 50, 56, 60, 90 eller 100 tabletter.

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V. 

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem
Holland 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg 

Tlf.nr. +45 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk  

Fremstiller:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi street 13, H-4042 Debrecen, Ungarn 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Danmark: Malfin 

Norge: Malfin 10 (30, 60, 100 eller 200) mg  

Storbritannien (Nord Irland): Filnarine SR 10 (30, 60, 100 eller 200) mg (prolonged release tablets) 

Tyskland: Morphinsulfat-GRY 10 (30, 60 eller 100) mg Retardtabletten 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i februar 2021.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...