Ziagen®

oral opløsning 20 mg/ml

Viiv

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ziagen 20 mg/ml oral opløsning 

Abacavir  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

VIGTIGT - Overfølsomhedsreaktioner

Ziagen indeholder abacavir (der også er et aktivt stof i medicin som Kivexa, Triumeq og Trizivir). Nogle personer, der tager abacavir, kan få en overfølsomhedsreaktion (en alvorlig allergisk reaktion), som kan være livstruende, hvis de fortsætter med at tage medicin indeholdende abacavir.  

Læs omhyggeligt alle oplysningerne i boksen 'Overfølsomhedsreaktioner' under punkt 4i denne indlægsseddel.  

 

Der er vedlagt et oplysningskort i pakningen med Ziagen for at gøre dig og sundhedspersonalet opmærksom på overfølsomhed over for abacavir. Tag kortet ud og hav det altid på dig

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ziagen
 3. Sådan skal du tage Ziagen
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ziagen anvendes til behandling af hiv-infektioner (humant immundefektvirus). 

 

Ziagen indeholder det aktive stof abacavir. Abacavir tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes nukleosidanalog revers transkriptasehæmmere (NRTI'er). 

 

Ziagen helbreder ikke hiv-infektionen, men nedsætter mængden af virus i kroppen og holder den på et lavt niveau. Ziagen øger også antallet af CD4-celler i dit blod. CD4-celler er en type hvide blodceller, der spiller en vigtig rolle, når kroppen skal bekæmpe infektioner. 

 

Ikke alle reagerer ens på behandlingen med Ziagen. Din læge vil følge virkningen af din behandling. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ziagen

Tag ikke Ziagen

 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for abacavir (eller anden medicin, der indeholder abacavir, f.eks. Triumeq, Trizivir eller Kivexa) eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).
  Læs grundigt alle oplysninger om overfølsomhedsreaktioner under punkt 4.
  Tal med lægen,
  hvis du mener, at ovenstående gælder for dig.

Vær ekstra forsigtig med at tage Ziagen

Nogle personer, der tager Ziagen mod hiv, har større risiko for at få alvorlige bivirkninger end andre. Vær opmærksom på, at du har en større risiko: 

 • hvis du har en middelsvær eller svær leversygdom
 • hvis du tidligere har haft en leversygdom, herunder hepatitis B eller C
 • hvis du er svært overvægtig (særligt hvis du er kvinde)
 • hvis du har en alvorlig nyresygdom.

Tal med lægen, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Det kan være nødvendigt med ekstra kontrolbesøg, herunder blodprøver, mens du er i behandling. Se punkt 4 for yderligere oplysninger.  

 

Overfølsomhedsreaktioner over for abacavir
Selv patienter, som ikke har genet HLA-B*5701, kan udvikle en overfølsomhedsreaktion (en alvorlig allergisk reaktion). 

 

Læs alle oplysningerne om overfølsomhedsreaktioner grundigt under punkt 4i denne indlægsseddel.  

Risiko for hjertetilfælde

Det kan ikke udelukkes, at abacavir kan øge risikoen for at få et hjertetilfælde. 

 

Fortæl det til lægen, hvis du har hjerteproblemer, hvis du ryger eller har sygdomme, der kan øge risikoen for at få en hjertesygdom, f.eks. forhøjet blodtryk eller sukkersyge. Du må kun stoppe din behandling med Ziagen efter aftale med lægen.  

Hold øje med vigtige symptomer

Nogle personer, der tager medicin mod hiv-infektioner, får andre bivirkninger, der kan være alvorlige. Du skal kende til vigtige tegn og symptomer, du skal holde øje med, mens du tager Ziagen. 

 

Læs oplysningerne under 'Andre bivirkninger ved kombinationsbehandling af hiv' i punkt 4i denne indlægsseddel. 

Beskyt andre mennesker

Hiv-infektion spredes ved seksuel kontakt med en person, der har infektionen, eller via smittet blod (f.eks. ved at dele nåle). Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer. 

Brug af anden medicin sammen med Ziagen

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.
Husk at fortælle det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du begynder at tage anden medicin, mens du er i behandling med Ziagen. 

 

Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af Ziagen og omvendt  

Disse omfatter: 

 • Phenytoin, til behandling af epilepsi.
  Tal med lægen, hvis du tager phenytoin. Lægen vil eventuelt holde ekstra øje med dig, så længe du tager Ziagen.
 • Methadon, der anvendes som erstatning for heroin. Abacavir øger den hastighed, hvormed methadon udskilles fra kroppen. Hvis du tager methadon, vil lægen holde øje med, om du får abstinenser. Det kan være nødvendigt at ændre dosis af methadon.
  Tal med lægen, hvis du tager methadon.
 • Riociguat, til behandling af forhøjet blodtryk i blodkarrene (lungearterierne), der fører blodet fra hjertet til lungerne. Din læge kan have brug for at reducere din riociguat-dosis, da abacavir kan øge niveauet af riociguat i blodet.

Graviditet

Det anbefales ikke at tage Ziagen under graviditet. Ziagen og lignende medicin kan give fosteret bivirkninger.  

Hvis du har taget Ziagen under din graviditet, kan din læge bede om regelmæssige blodprøver og andre diagnostiske undersøgelser for at overvåge barnets udvikling. For de børn, hvis mødre har taget NRTI'er i løbet af graviditeten, opvejede fordelen ved beskyttelsen mod hiv risikoen ved bivirkningerne. 

Amning

Kvinder, der er hiv-positive, må ikke amme deres børn, da hiv-infektionen kan overføres til barnet gennem mælken. Indholdsstofferne i Ziagen kan også udskilles i små mængder i mælken.  

 

Hvis du ammer eller planlægger at amme: 

Kontakt straks lægen.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil og betjen ikke maskiner, hvis du føler dig utilpas.  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ziagen oral opløsning

Denne medicin indeholder sødestoffet sorbitol (ca. 5 g i en 15 ml dosis), der kan have en mild afførende virkning. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Energi: 2,6 kcal pr. g sorbitol. 


Ziagen indeholder også konserveringsmidler (parahydroxybenzoater), der kan udløse en overfølsomhedsreaktion (eventuelt forsinket).

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Ziagen

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Ziagen kan tages med eller uden mad. 

 

Hold regelmæssig kontakt med lægen  

Ziagen hjælper med at holde din sygdom under kontrol. Du skal tage medicinen hver dag for at forhindre, at sygdommen forværres. Du kan stadig udvikle andre infektioner og sygdomme, der er forbundet med hiv-infektionen. 

Hold kontakt med lægen, og stop ikke med at tage Ziagen uden at tale med lægen først.  

Så meget skal du tage

Voksne, unge og børn, der vejer mindst 25 kg:  

Den sædvanlige dosis af Ziagen er 600 mg (30 ml) daglig. Denne kan tages som enten 300 mg (15 ml) 2 gange daglig eller som 600 mg (30 ml) én gang daglig.  

 

Børn fra 3 månder, der vejer mindre end 25 kg:  

Dosis afhænger af barnets kropsvægt. Den sædvanlige dosis er 8 mg/kg 2 gange daglig eller 16 mg/kg én gang daglig, dog maksimalt en total dosis på 600 mg daglig. 

Afmåling og indtagelse af dosis

Brug doseringssprøjten til oral administration, der ligger i pakningen, til at afmåle den nøjagtige dosis. Når sprøjten er fuld, indeholder den 10 ml opløsning. 

 1. Fjern plastpolien fra sprøjten/tilpasningsstykket.
 2. Tag hætten af. Læg den sikkert til side.
 3. Fjern tilpasningsstykket fra sprøjten.
 4. Hold godt fast om flasken. Sæt tilpasningsstykket af plastik i flaskehalsen.
 5. Sæt sprøjten godt fast i tilpasningsstykket
 6. Vend flasken på hovedet.
 7. Træk i sprøjtens stempel, indtil sprøjten indeholder den første mængde af din samlede dosis.
 8. Vend flasken. Træk sprøjten ud af tilpasningsstykket.
 9. Placer sprøjten i munden med spidsen mod indersiden af kinden. Tryk langsomt stemplet i bund, så du får tid til at synke medicinen. Du må ikke trykke for hårdt eller sprøjte opløsningen ned i halsen, da du risikerer kvælning.
 10. Gentag trin 5 til 9, indtil du har taget din samlede dosis. Hvis din samlede dosis f.eks. er 30 ml, skal du tage 3 sprøjter fyldt med medicin.
 11. Tag sprøjten ud af flasken, og vask den grundigt i rent vand. Lad den tørre helt, inden du bruger den igen.
 12. Luk flasken godt med hætten. Lad tilpasningsstykket sidde.

Hvis du har taget for meget Ziagen

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af Ziagen, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet. 

Hvis du har glemt at tage Ziagen

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Fortsæt derefter behandlingen som før. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Det er vigtigt, at du tager Ziagen regelmæssigt, da der er større risiko for at få en overfølsomhedsreaktion, hvis du tager medicinen uregelmæssigt. 

Hvis du holder op med at tage Ziagen

Hvis du er holdt op med at tage Ziagen af en eller anden grund - særligt hvis det er fordi, du mener, at du får bivirkninger, eller fordi du har en anden sygdom: 

Tal med lægen, inden du begynder at tage Ziagen igen. Lægen vil undersøge, om dine bivirkninger skyldtes en overfølsomhedsreaktion. Hvis lægen mener, de kan være forårsaget af en overfølsomhedsreaktion, vil lægen råde dig til aldrig mere at tage Ziagen eller nogen anden medicin, som indeholder abacavir (f.eks. Triumeq, Trizivir eller Kivexa). Det er vigtigt, at du følger lægens råd.  

 

Hvis lægen vurderer, at du kan begynde at tage Ziagen igen, bliver du muligvis bedt om at tage de første doser på et sted, hvor du hurtigt kan få lægehjælp, hvis det skulle blive nødvendigt. 

4. Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer. 

 

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger. 

 

Når du bliver behandlet for hiv, kan det være svært at afgøre, om dine symptomer skyldes Ziagen eller anden medicin, eller om de skyldes hiv-sygdommen i sig selv. Det er derfor meget vigtigt, at du fortæller lægen om enhver ændring i dit helbred. 

Selv patienter, som ikke har genet HLA-B*5701, kan udvikle en overfølsomhedsreaktion (en alvorlig allergisk reaktion) beskrevet i denne indlægsseddel under overskriften ”Overfølsomhedsreaktioner”. 

 

Det er meget vigtigt, at du læser og forstår oplysningerne om denne alvorlige reaktion. 

 

Ud over bivirkninger ved Ziagen nævnt nedenfor, kan du få andre sygdomme, når du får kombinationsbehandling mod hiv.  

Det er vigtigt, at du læser oplysningerne under 'Andre bivirkninger ved kombinationsbehandling af hiv' senere i dette afsnit. 

 

Overfølsomhedsreaktioner 

Ziagen indeholder abacavir (der også er et aktivt stof i medicin som Kivexa, Triumeq og Trizivir). Abacavir kan forårsage en alvorlig allergisk reaktion, kendt som en overfølsomhedsreaktion.
Disse overfølsomhedsreaktioner er set oftere hos patienter, som tager medicin, der indeholder abacavir. 

 

Hvem får sådanne reaktioner? 

Alle, der tager Ziagen, kan få en overfølsomhedsreaktion over for abacavir, der kan være livstruende, hvis de fortsætter med at tage Ziagen. 

 

Du har større risiko for at få sådan en overfølsomhedsreaktion, hvis du har et gen, som kaldes HLA-B*5701 (men du kan også få en reaktion, selvom du ikke har dette gen). Du skal derfor undersøges for, om du har dette gen, inden lægen ordinerer Ziagen. Hvis du ved, at du har genet HLA-B*5701, skal du fortælle det til lægen, før du begynder at tage Ziagen. 

 

I et klinisk forsøg udviklede 3-4 ud af 100 patienter, der blev behandlet med abacavir, og som ikke havde et gen, som kaldes HLA-B*5701, en overfølsomhedsreaktion. 

 

Hvad er symptomerne?  

De almindeligste symptomer er: 

 • feber (høj kropstemperatur) og udslæt.

 

Andre almindelige symptomer: 

 • kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter, udtalt træthed.

 

Øvrige symptomer omfatter: 

Smerter i led og/eller muskler, hævelse af halsen, åndenød, ondt i halsen, hoste, lejlighedsvis hovedpine, øjenbetændelse (konjunktivit), mundsår, lavt blodtryk, snurren eller følelsesløshed i hænder og/eller fødder. 

 

Hvornår opstår disse reaktioner?  

Du kan få en overfølsomhedsreaktion på et hvilket som helst tidspunkt under behandlingen med Ziagen, men risikoen er størst i de første 6 uger af behandlingen. 

 

Hvis du plejer et barn, der er i behandling med Ziagen, er det vigtigt, at du forstår oplysningerne om overfølsomhedsreaktioner. Hvis barnet får symptomerne nævnt nedenfor, er det vigtigt, at du følger de angivne instrukser. 

 

Kontakt straks lægen: 

 1. Hvis du får udslæt, ELLER
 2. Hvis du får symptomer fra mindst to af følgende grupper:
  - feber
  - åndenød, ondt i halsen eller hoste
  - kvalme, opkastning, diarré eller mavesmerter
  - udtalt træthed, ømhed eller almen utilpashed.

Lægen vil muligvis bede dig stoppe med at tage Ziagen. 

 

Hvis du holder op med at tage Ziagen  

Hvis du stopper med at tage Ziagen på grund af en overfølsomhedsreaktion, må du ALDRIG MERE tage Ziagen eller anden medicin, der indeholder abacavir (f.eks. Trizivir, Triumeq eller Kivexa). Hvis du gør det, kan du inden for få timer få et alvorligt blodtryksfald, der kan medføre død. 

 

Hvis du er holdt op med at tage Ziagen af en eller anden grund - særligt hvis det er, fordi du mener, at du har bivirkninger, eller fordi du har en anden sygdom: 

 

Tal med lægen, inden du begynder at tage Ziagen igen. Lægen vil undersøge, om dine bivirkninger skyldtes en overfølsomhedsreaktion. Hvis lægen mener, de kan være forårsaget af en overfølsomhedsreaktion, vil lægen råde dig til aldrig mere at tage Ziagen eller nogen anden medicin med abacavir (f.eks. Trizivir, Triumeq eller Kivexa). Det er vigtigt, at du følger lægens råd. 

 

I nogle tilfælde er disse overfølsomhedsreaktioner opstået hos personer, der genoptog behandling med abacavir, og som kun havde et af symptomerne på oplysningskortet, før de stoppede med at tage medicinen. 


I meget sjældne tilfælde er disse reaktioner opstået hos personer, der genoptog behandling med abacavir, og som ikke havde haft nogen symptomer på overfølsomhed, før de stoppede med at tage medicinen. 


Hvis lægen vurderer, at du kan begynde at tage Ziagen igen, bliver du muligvis bedt om at tage de første doser på et sted, hvor du hurtigt kan få lægehjælp, hvis det skulle blive nødvendigt. 


Hvis du er overfølsom over for Ziagen, skal du returnere al din Ziagen oral opløsning, så det kan blive destrueret korrekt. Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds. 


Der er vedlagt et oplysningskort i pakningen med Ziagen for at gøre dig og sundhedspersonalet opmærksom på overfølsomhedsreaktioner over for abacavir. Tag kortet ud og hav det altid på dig. 

 

Almindelige bivirkninger 

Disse kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer: 

 • overfølsomhedsreaktioner
 • kvalme
 • hovedpine
 • opkastning
 • diarré
 • appetitløshed
 • træthed, manglende energi
 • feber (høj kropstemperatur)
 • udslæt.

 

Sjældne bivirkninger  

Disse kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer: 

 • betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis).

 

Meget sjældne bivirkninger  

Disse kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer: 

 • udslæt, der kan danne blister, og som ligner små målskiver (mørk plet i midten omgivet af et lysere område, omsluttet af en mørk ring) (erythema multiforme)
 • udbredt udslæt med blisterdannelse og hudafskalning, særligt omkring munden, næsen, øjnene og kønsdelene (Stevens-Johnsons syndrom) og i alvorlige tilfælde med hudafskalning på mere end 30 % af kroppens overflade (toksisk epidermal nekrolyse)
 • for meget mælkesyre i blodet (laktacidose).

 

Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af disse symptomer.  

 

Hvis du får bivirkninger  

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.  

 

Andre bivirkninger ved kombinationsbehandling af hiv  

Kombinationsbehandling såsom Ziagen kan forårsage udvikling af andre sygdomme under behandlingen af hiv. 

 

Symptomer på infektion eller betændelseslignende reaktioner (inflammation)  

Gamle infektioner kan blusse op

Personer med fremskreden hiv-infektion (aids) har et svækket immunsystem og har større risiko for at få alvorlige infektioner (opportunistiske infektioner). Når sådanne personer starter behandlingen, kan gamle, skjulte infektioner blusse op igen og medføre tegn og symptomer på betændelse. Disse symptomer opstår sandsynligvis, fordi kroppens immunsystem bliver stærkere, og kroppen begynder at bekæmpe disse infektioner. Symptomer omfatter som regel feber, samt nogle af følgende: 

 • hovedpine
 • mavesmerter
 • åndenød.

 

I sjældne tilfælde kan immunforsvaret, når det bliver stærkere, også angribe raskt kropsvæv (autoimmune forstyrrelser). Symptomer på autoimmune forstyrrelser kan opstå mange måneder efter, at du er startet med at tage medicin til behandling af din hiv-infektion. Symptomerne kan inkludere: 

 • hjertebanken (hurtig eller uregelmæssig hjerterytme) eller rysten
 • hyperaktivitet (voldsom rastløshed og bevægelse)
 • svaghed, der starter i hænderne og fødderne og efterfølgende bevæger sig ind mod kroppen.

 

Hvis du får symptomer på en infektion, mens du tager Ziagen: 

Kontakt straks lægen. Tag ikke anden medicin mod infektioner uden at tale med lægen først.  

Du kan få knogleproblemer

Nogle personer, der får kombinationsbehandling mod hiv, udvikler en sygdom, der kaldes osteonekrose. Med denne sygdom dør dele af knoglevævet på grund af nedsat blodtilførsel til knoglerne. Du har større risiko for at få denne sygdom: 

 • hvis du har fået kombinationsbehandling i lang tid
 • hvis du også tager betændelseshæmmende medicin, kaldet kortikosteroider
 • hvis du drikker alkohol
 • hvis dit immunsystem er meget svækket
 • hvis du er overvægtig.

 

Symptomerne på osteonekrose omfatter: 

 • stive led
 • smerter (særligt i hofterne, knæene eller skuldrene)
 • bevægelsesbesvær.

 

Hvis du bemærker et eller flere af disse symptomer: 

Kontakt lægen.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på beholderen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC. 


Kasseres to måneder efter første åbning. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ziagen indeholder

Aktivt stof: En ml Ziagen oral opløsning indeholder 20 mg abacavir (som sulfat). 

 

Øvrige indholdsstoffer: Sorbitol 70 % (E420), saccharinnatrium, natriumcitrat, vandfri citronsyre, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), propylenglycol (E1520), maltodextrin, mælkesyre, glyceryltriacetat, syntetisk jordbær- og banansmag, renset vand, natriumhydroxid og/eller saltsyre til pH-justering. 

Udseende og pakningsstørrelser

Ziagen oral opløsning er en klar til gullig opløsning, der kan blive brunlig over tid, og som har jordbær/banansmag. Ziagen oral opløsning leveres i æsker, der indeholder en hvid polyethylenflaske med børnesikret låg. Flasken indeholder 240 ml (20 mg abacavir/ml) opløsning. Pakningen indeholder en 10 ml doseringssprøjte og et tilpasningsstykke i plastik til flasken. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ViiV Healthcare BV, Van Asch van Wijckstraat 55H, 3811 LP Amersfoort, Holland 

Fremstiller:

Glaxo Operations UK Ltd. (registreret som GlaxoWellcome Operations), Harmire Road, Barnard Castle, Co. Durham DL12 8DT, Storbritannien eller ViiV Healthcare Trading Services UK Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien 

ViiV Healthcare srl/bv  

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00 

Lietuva 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB 

Tel: + 370 5 264 90 00 

info.lt@gsk.com 

България 

ГлаксоСмитКлайн ЕООД 

Teл.: + 359 2 953 10 34 

Luxembourg/Luxemburg 

ViiV Healthcare srl/bv  

Belgique/Belgien  

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00 

Česká republika 

GlaxoSmithKline s.r.o.
Tel: + 420 222 001 111 

cz.info@gsk.com 

Magyarország 

GlaxoSmithKline Kft.
Tel.: + 36 1 225 5300 

Danmark 

GlaxoSmithKline Pharma A/S 

Tlf: + 45 36 35 91 00 

dk-info@gsk.com 

Malta 

GlaxoSmithKline (Malta) Limited  

Tel: + 356 21 238131 

Deutschland 

ViiV Healthcare GmbH 

Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10 

viiv.med.info@viivhealthcare.com 

Nederland 

ViiV Healthcare BV  

Tel: + 31 (0) 33 2081199 

Eesti 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ 

Tel: + 372 6676 900 

estonia@gsk.com 

Norge 

GlaxoSmithKline AS 

Tlf: + 47 22 70 20 00 

firmapost@gsk.no 

Ελλάδα 

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E. 

Τηλ: + 30 210 68 82 100 

Österreich 

GlaxoSmithKline Pharma GmbH 

Tel: + 43 (0)1 97075 0 

at.info@gsk.com 

España 

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.
Tel: +34 900 923 501 es-ci@viivhealthcare.com 

Polska 

GSK Services Sp. z o.o.
Tel.: + 48 (0)22 576 9000 

France 

ViiV Healthcare SAS 

Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969 

Infomed@viivhealthcare.com 

Portugal 

VIIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA 

Tel: + 351 21 094 08 01 

FI.PT@gsk.com 

Hrvatska 

GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel: + 385 1 6051 999 

România 

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.
Tel: + 4021 3028 208 

Ireland 

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 

Tel: + 353 (0)1 4955000 

Slovenija 

GlaxoSmithKline d.o.o.
Tel: + 386 (0)1 280 25 00 

medical.x.si@gsk.com 

Ísland 

Vistor hf.
Sími: + 354 535 7000 

Slovenská republika 

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 

recepcia.sk@gsk.com 

Italia 

ViiV Healthcare S.r.l 

Tel: + 39 (0)45 9212611 

Suomi/Finland 

GlaxoSmithKline Oy 

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30 

Finland.tuoteinfo@gsk.com 

Κύπρος 

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 

Τηλ: + 357 22 39 70 00 

gskcyprus@gsk.com 

Sverige 

GlaxoSmithKline AB 

Tel: + 46 (0)8 638 93 00 

info.produkt@gsk.com 

Latvija 

GlaxoSmithKline Latvia SIA 

Tel: + 371 67312687 

lv-epasts@gsk.com 

United Kingdom 

ViiV Healthcare UK Limited 

Tel: + 44 (0)800 221441 

customercontactuk@gsk.com 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...