Pentasa®

suppositorier 1 g

Ferring

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

PENTASA®, suppositorier, 1 g  

mesalazin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem denne information. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge PENTASA suppositorier
 3. Sådan skal du bruge PENTASA suppositorier
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

PENTASA suppositorier virker mod kronisk, blødende betændelse i endetarmen.  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge PENTASA suppositorier

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke PENTASA suppositorier:

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for mesalazin eller et af de øvrige indholdsstoffer (se afsnit 6).
 • hvis du er allergisk over for andre salicylater, f.eks. acetylsalicylsyre.
 • hvis du har en alvorlig lever- og/eller nyresygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, inden du bruger PENTASA suppositorier: 

 • hvis du er allergisk over for sulfasalazin (risiko for allergi over for salicylater).
 • hvis du har eller har haft en lever- eller nyresygdom.
 • hvis du har en sygdom, der kan give dig øget blødningstendens.
 • hvis du har et aktivt mavesår (i maven eller tarmen).
 • hvis du tager medicin, som kan påvirke nyrefunktionen, f.eks. visse lægemidler mod gigt eller smerter (non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) såsom acetylsalicylsyre) .
 • hvis du har en lungesygdom, især astma.
 • hvis du pludselig får kramper, mavesmerter, feber, kraftig hovedpine og udslæt. I disse tilfælde skal du straks holde op med at bruge PENTASA.
 • Der kan udvikles nyresten ved anvendelse af mesalazin. Symptomerne kan være smerter i siden af maven og blod i urinen. Sørg for at drikke tilstrækkeligt med væske under behandling med mesalazin.
 • hvis du nogensinde har udviklet et svært hududslæt eller hudafskalning, blæredannelse og/eller mundsår efter at have taget mesalazin

 

Der er rapporteret om alvorlige hudreaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, i forbindelse med mesalazin-behandling. Stop med at bruge mesalazin og søg lægehjælp med det samme, hvis du bemærker et eller flere symptomer på de alvorlige hudreaktioner, der er beskrevet i pkt. 4

 

Mens du er i behandling med denne medicin, vil din læge normalt tage blodprøver og urinprøver for at kontrollere din nyrefunktion, specielt i starten af behandlingen. 

Brug af anden medicin sammen med Pentasa suppositorier

Fortæl altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Dette er særlig vigtigt hvis du tager et af følgende: 

 • hvis du behandles med azathioprin (bruges efter transplantation eller for at behandle immunsygdomme).
 • hvis du behandles med 6-mercaptopurin eller thioguanin (kemoterapi, anvendes til at behandle blodkræft (leukæmi)).
 • hvis du er i behandling med medicin, der forhindrer blodet i at størkne (medicin mod blodpropper eller blodfortyndende medicin).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Erfaringerne med brug af mesalazin under graviditet og amning er begrænsede. Der er rapporteret om blodsygdomme hos nyfødte af mødre, der benyttede dette lægemiddel.
Den nyfødte vil måske udvikle allergiske reaktioner efter amning, f.eks. diarré. Hvis den nyfødte udvikler diarré, skal amning ophøre. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

PENTASA påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge PENTASA suppositorier

Dosering

Voksne: 1 suppositorium (1 g) 1-2 gange daglig. 

 

Børn: Der er begrænset erfaring, samt dokumentation af virkning, i forbindelse med behandling af børn. Tal med lægen. 

 

Du kan bruge suppositorierne sammen med PENTASA tabletter eller PENTASA Sachet i de tilfælde, hvor sygdommen er mere spredt i tarmen og hvis du reagerer langsomt på behandling med tabletter eller Sachet alene. 

 

Brugsanvisning: 

 1. Toiletbesøg anbefales umiddelbart før brug af suppositoriet.
 2. Sæt en af fingerbeskytterne på en finger.
 3. Stik suppositoriet så dybt op som muligt i endetarmen.
 4. Hvis suppositoriet er vanskeligt at få ind, kan du fugte det med vand eller fugtighedscreme.
 5. Hvis det glider ud før der er gået 10 minutter, kan du tage et nyt.
 6. Smid den brugte fingerbeskyttelse ud.

 

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. 

Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har brugt for mange PENTASA suppositorier

Der er begrænset erfaring med overdosering. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere af PENTASA suppositorier, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge PENTASA suppositorier

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Der har været meget få indrapporteringer af alvorlige allergiske reaktioner (inklusiv alvorlig hud nedbrydning, der kan påvirke huden som den beskyttende barriere af kroppen). Den allergiske reaktion kan medføre opsvulmning af ansigtet og hals og/eller besvær med at trække vejret eller med at synke (Quinckes ødem). Hvis dette sker, kontakt da straks din læge eller nærmeste skadestue. 

 

Stop med at bruge mesalazin og søg lægehjælp med det samme, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer: 

 • rødlige, ikke-hævede, målskive-lignende eller cirkulære pletter på kroppen, ofte med vabler i midten, hudafskalning, sår i munden, svælget, næsen, kønsorganerne og øjnene. Forud for disse alvorlige hududslæt kan der forekomme feber og influenzalignende symptomer

 

Følgende almindelige bivirkninger kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer:  

 • Diarré
 • Mavepine
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Hovedpine
 • Udslæt
 • Øget luftafgang fra tarmen (flatulens)
 • Anal ubehag og irritation på administrationsstedet, kløe, afføringstrang

 

Følgende sjældne bivirkninger kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer:  

 • Betændelse i visse dele af hjertet (hjertemuskelbetændelse og hjertesækbetændelse), hvilket kan medføre stakåndethed og smerte i brystet eller hjertebanken (hurtige eller uregelmæssige hjerteslag)
 • Betændelse i bugspytkirtlen (symptomer på dette omfatter ryg- og/eller mavesmerter)
 • Forøget amylase (enzym, som hjælper med at fordøje kulhydrater)
 • Svimmelhed
 • Øget hudfølsomhed over for sollys og ultraviolet lys (lysfølsomhed).

 

Følgende meget sjældne bivirkninger kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000personer:  

 • Blodmangel og andre blodsygdomme (nedsat mængde af visse blodlegemer, hvilket kan medføre uforklarlig blødning, blå mærker, feber og øm hals)
 • Leversygdomme (symptomer på dette er gulsot (gulfarvning af huden og/eller øjnene) og/eller nedsat tarmfunktion)
 • Nyresygdomme (symptommer på dette er blod i urinen, og/eller ødem (opsvulmen på grund af væskeophobning)
 • Perifer neuropati (en lidelse der påvirker nerverne, således man oplever en dirren og følelsesløshed i hænder og fødder)
 • Allergiske og fibrotiske lungereaktioner, betændelse i lungerne eller ardannelse i lungerne (symptomer inkluderer hoste, bronkospasme, ubehag i brystet eller smerte ved vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær, blodig og/eller forøget produktion af slim)
 • Pancolitis (en slags inflammatorisk tarmlidelse (IBD), der påvirker hele den indre beklædning af tyktarmen)
 • Hårtab (vokser ud igen)
 • Smerte i led og muskler
 • Betændelse, der kan påvirke andre dele af kroppen, såsom led, hud, nyrer, hjerte osv. (symptomer inkluderer smerte i led, træthed, feber, unormale eller uforklarlige blødninger (f.eks. næseblod), småblødninger i huden, blå mærker (inklusiv alvorlige hud erosion der kan påvirke huden som den beskyttende barriere af kroppen))
 • Ophobning af væske omkring hjertet (perikardieekssudat), som kan forårsage smerter i eller pres på brystet
 • Ændring i urinens farve
 • Sæd med lavt antal af sædceller, også kaldet oligospermi (denne bivirkning er forbigående)
 • Alvorlig diarre og mavesmerter grundet en allergisk reaktion af medicinen i tarmen
 • Allergiske reaktioner og feber kan forekomme en gang imellem.

 

Hyppighed ikke kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data): 

 • Nyresten og dermed forbundne nyresmerter (se også afsnit 2).

 

Der har været meget få indrapporteringer af godartet forhøjet hjernetryk (ophobning af væske omkring hjernen) hos unge mennesker i puberteten. Symptomerne inkluderer hovedpine, kvalme, opkast og/eller syns- eller hørelsesforstyrelser. 


Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar PENTASA suppositorier utilgængeligt for børn. 

Brug ikke PENTASA efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aflever altid medicinrester på apoteket. 

 

Hvis du vil vide mere om PENTASA, kan du henvende dig til:  

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11, 2300 København S. 

PENTASA suppositorier, 1 g, indeholder:

Det aktive stof er mesalazin. 

De øvrige indholdsstoffer er: povidon; macrogol 6000; magnesiumstearat og talcum. 

Udseende og pakningsstørrelser

28 suppositorier. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføring i Danmark:

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11, 2300 København S 

Fremstiller:

Ferring GmbH, Wittland 11, 24109 Kiel, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændretfebruar 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...