Triplo®

brusetabletter 500+50 mg

Orifarm Generics

Indledning - Håndkøb

Indlægsseddel: Information til brugeren

Triplo Citrus 500/50 mg brusetabletter 

acetylsalicylsyre/caffein  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Triplo Citrus
 3. Sådan skal du tage Triplo Citrus
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Triplo Citrus er et middel mod smerter. 


Du kan tage Triplo Citrus mod svage smerter f.eks. hovedpine, muskel- og ledsmerter, menstruationssmerter og tandpine. Du kan også tage Triplo Citrus mod migræne. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Triplo Citrus

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Triplo Citrus:

 • hvis du er allergisk over for acetylsalicylsyre, caffein eller et af de øvrige indholdsstoffer i Triplo Citrus (angivet i punkt 6).
 • hvis du tidligere har fået allergiske symptomer eller astma ved brug af smertestillende medicin mod f.eks. hovedpine og gigtsmerter (f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen og diclofenac).
 • hvis du har mavesår (blodige opkastninger og/eller sort afføring).
 • hvis du har tendens til blødning f.eks. på grund af K-vitaminmangel, blødersygdom eller lavt antal blodplader.
 • hvis du har dårlig lever.
 • hvis du har dårlige nyrer.
 • hvis du har dårligt hjerte.
 • under de sidste tre måneder af graviditet.

 

Børn under 15 år med feber må ikke få Triplo Citrus. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Triplo Citrus. 

 • hvis du har astma, vejrtrækningsbesvær, bronkitis med rigeligt opspyt, hoste med slim eller allergiske lidelser.
 • hvis du har tendens til smerter og ubehag fra maven eller tarmen f.eks. mavesår.
 • hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • hvis du har en stofskiftesygdom (glucose-6-phosphat dehydrogenase mangel), da høje doser Triplo Citrus kan medføre alvorlig blodmangel med gulsot.
 • hvis du tager anden medicin mod smerter (f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen og diclofenac) pga. øget risiko for bivirkninger.
 • hvis du tager blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, clopidogrel og dipyridamol) på grund af øget risiko for blødning.
 • hvis du skal vaccineres mod skoldkopper.

Hvis du er over 65 år, skal du undgå langvarig brug af Triplo Citrus, på grund af risiko for blødning i mave-tarmkanalen. Tal med lægen. 


Børn der behandles med Triplo Citrus risikerer at udvikle Reye´s syndrom (feber, opkastning, bevidstløshed, evt. koma). Kontakt straks lægen. 


Hvis du tager Triplo Citrus mod hovedpine i længere tid (mere end 10 dage om måneden i mere end 3 måneder), kan din hovedpine blive værre og hyppigere. Triplo Citrus indeholder caffein, som kan øge risikoen for at migræne forværres. I nogle tilfælde kan caffein udløse migræneanfald og omvendt kan pludselig afbrydelse af behandling med caffein medføre abstinenshovedpine. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen. 

 

Du må ikke tage Triplo Citrus i dagene før en operation. Tal med lægen. 


Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Triplo Citrus. Det kan have betydning for resultaterne. 

Brug af andre lægemidler sammen med Triplo Citrus

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.
Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • for meget mavesyre (aluminiumhydroxid og magnesiumhydroxid).
 • sukkersyge (f.eks. metformin, glimepirid og glibenclamid).
 • for højt blodtryk (f.eks. enalapril, ramipril, perindopril, amlodipin, felodipin og diltiazem).
 • dårligt hjerte (quinidin, adenosin).
 • depression (fluvoxamin, kan give øget virkning af caffein), (lægemidler af typen SSRI, f.eks. citalopram, escitalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin, kan give øget risiko for blødninger i mave-tarm kanalen).
 • psykoser (clozapin).
 • manio-depressiv sindslidelse (lithium).
 • smerter (f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen, diclofenac).
 • urinsyregigt (probenecid).
 • visse former for gigt og kræft (methotrexat).
 • grøn stær (acetazolamid).
 • epilepsi (valproat og acetazolamid).
 • gigt og bindevævssygdomme (prednisolon og methylprednisolon).
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, phenprocoumon og clopidogrel).
 • vanddrivende medicin (furosemid, spironolacton).
 • naturlægemidler eller kosttilskud, der indeholder ginkgo biloba.
 • hvis du skal vaccineres mod skoldkopper.

Brug af Triplo Citrus sammen med mad og drikke

Du kan tage Triplo Citrus i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet  

Du må ikke tage Triplo Citrus i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det nyfødte barn. Tal med lægen. 


Du må kun tage Triplo Citrus i de første 6 måneder af graviditeten efter aftale med lægen. Dosis skal være så lav som muligt og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med lægen. 


Amning  

Triplo Citrus går over i mælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

 

Frugtbarhed  

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Triplo Citrus eller kun tage Triplo Citrus i så kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt.
Triplo Citrus kan gøre det sværere at blive gravid. Spørg lægen om der er en anden behandling. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Triplo Citrus påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Triplo Citrus indeholder natrium, saccharose og natriumbenzoat

Dette lægemiddel indeholder 345 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. brusetablet. Dette svarer til 17,3 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du skal tage 2 eller flere brusetabletter dagligt i længere tid, især hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lav salt (natrium) indhold. 


Dette lægemiddel indeholder 13,7 mg saccharose pr. tablet. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 


Dette lægemiddel indeholder 0,15 mg benzoat pr. brusetablet. Benzoat kan øge gulsot (gulning af huden og øjnene) hos nyfødte (op til 4 uger). 

3. Sådan skal du tage Triplo Citrus

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 


Brusetabletten skal opløses i ½ glas vand. 

Lad opløsningen bruse færdig, før du drikker den. Du får ikke en bedre virkning hvis du tager mere end 2 tabletter ad gangen. Triplo Citrus virker i 4-6 timer. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne  

Svage smerter: 1-2 tabletter 1-4 gange daglig.
Migræne: 2 tabletter 1-4 gange daglig. Bør højst anvendes i 10 dage om måneden. 


Brug til børn  

Du må kun bruge Triplo til børn under 15 år efter lægens anvisning. Brug aldrig Triplo Citrus til børn under 15 år, hvis de har feber  

 

Nedsat lever- og nyrefunktion  

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Tal med lægen.
Ved svært nedsat lever- eller nyrefunktion bør Triplo Citrus ikke anvendes. 

Hvis du har taget for mange Triplo Citrus

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Triplo Citrus, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 


Symptomer på overdosering er svimmelhed, øresusen, døvhed, øget svedtendens, uro, kvalme, opkastning, hovedpine, forvirring, hurtig vejrtrækning, rastløshed, feber. I alvorlige tilfælde hjertesvigt, akut nyresvigt, alvorligt nedsat blodsukker hos børn. Derudover bevidstløshed, vejrtrækningsbesvær, eventuelt stop af vejrtrækning, muskelinfiltrationer, kramper og sløvhed (især hos børn), døsighed, udslæt, hævelser i ansigtet, kløe, blåfarvning af huden. 

Hvis du har glemt at tage Triplo Citrus

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 


Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Følgende bivirkninger er meget alvorlige og kan kræve øjeblikkelig behandling. Hvis du oplever nogle af følgende bivirkninger, skal du straks stoppe med at tage medicinen og søge læge.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): 

 • Hurtig puls.


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • Stærke smerter i øverste del af maven på grund af sår eller hul på mavesæk eller tolvfingertarm.


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
 • Vejrtrækningsbesvær og astmalignende anfald (kan forekomme oftere hos astmatikere).
 • Blodigt opkast og/eller sort afføring pga. blødning i mave eller tarm.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter): 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber.
 • Kraftig afskalning og afstødning af huden.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Feber, opkastninger og sløret bevidsthed hos børn (Reye’s syndrom).

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):  

 • Rysten.
 • Kvalme, diarré, opkastning, sure opstød, halsbrand.
 • Søvnløshed, uro.
 • Øget tendens til blødning.


Ikke almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):  

 • Svimmelhed, susen for ørerne (tinnitus).
 • Allergiske reaktioner som nældefeber og snue.
 • Svedtendens.


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):  

 • Forstyrrelser i nyrefunktionen.
 • Blodmangel med træthed og gulsot pga. nedbrydning af røde blodlegemer, ved medfødt glukose-6-fosfat dehydrogenase mangel.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):  

 • Nældefeber med hævelse. I alvorlige tilfælde med hævelse af ansigt, læber og tunge; det kan medføre, at luftvejene blokeres.
 • Mindre blødninger i hud og slimhinder.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel.
 • Hovedpine, træthed.
 • Dosisafhængig tab af hørelse, som vender tilbage igen, når Triplo behandling stoppes.

Triplo Citrus kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. påvirkning af leveren, nyrerne og forandringer i blodet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares ved temperaturer under 30 ºC.
Opbevares i den originale beholder for at beskytte mod fugt. 


Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Triplo Citrus indeholder:

 • Aktive stoffer: acetylsalicylsyre 500 mg og caffein 50 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumhydrogencarbonat; citronsyre, vandfri; natriumbenzoat; docusatnatrium og citronaroma (indeholder 13,7 mg saccharose).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Runde, flade, hvide til råhvide brusetabletter med ujævnt fordelt gule prikker og facetslebne kanter på begge sider. Diameter: 20 mm. 


Pakkens indhold 

Tabletbeholder (aluminiumsrør) med plastprop, inklusiv tørremiddel.
Pakningsstørrelser: 20 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S  

info@orifarm.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Island: Triplo Citrus 

Indledning - Receptpligtigt

Indlægsseddel: Information til brugeren

Triplo Citrus 500/50 mg brusetabletter  

acetylsalicylsyre/caffein  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Triplo Citrus
 3. Sådan skal du tage Triplo Citrus
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Triplo Citrus er et middel mod smerter. 


Du kan tage Triplo Citrus mod svage smerter f.eks. hovedpine, muskel- og ledsmerter, menstruationssmerter og tandpine. Du kan også tage Triplo Citrus mod migræne. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Triplo Citrus

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Triplo Citrus:

 • hvis du er allergisk over for acetylsalicylsyre, caffein eller et af de øvrige indholdsstoffer i Triplo Citrus (angivet i punkt 6).
 • hvis du tidligere har fået allergiske symptomer eller astma ved brug af smertestillende medicin mod f.eks. hovedpine og gigtsmerter (f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen og diclofenac).
 • hvis du har mavesår (blodige opkastninger og/eller sort afføring).
 • hvis du har tendens til blødning f.eks. på grund af K-vitaminmangel, blødersygdom eller lavt antal blodplader.
 • hvis du har dårlig lever.
 • hvis du har dårlige nyrer.
 • hvis du har dårligt hjerte.
 • under de sidste tre måneder af graviditet.

 

Børn under 15 år med feber må ikke få Triplo Citrus. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Triplo Citrus. 

 • hvis du har astma, vejrtrækningsbesvær, bronkitis med rigeligt opspyt, hoste med slim eller allergiske lidelser.
 • hvis du har tendens til smerter og ubehag fra maven eller tarmen f.eks. mavesår.
 • hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • hvis du har en stofskiftesygdom (glucose-6-phosphat dehydrogenase mangel), da høje doser Triplo Citrus kan medføre alvorlig blodmangel med gulsot.
 • hvis du tager anden medicin mod smerter (f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen og diclofenac) pga. øget risiko for bivirkninger.
 • hvis du tager blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, clopidogrel og dipyridamol) på grund af øget risiko for blødning.
 • hvis du skal vaccineres mod skoldkopper.


Vær opmærksom på følgende 

Triplo Citrus Orifarm Generics A/S brusetabletter 500+50 mg 

 

Hvis du er over 65 år, skal du undgå langvarig brug af Triplo Citrus, på grund af risiko for blødning i mave-tarmkanalen. Tal med lægen. 


Børn der behandles med Triplo Citrus risikerer at udvikle Reye´s syndrom (feber, opkastning, bevidstløshed, evt. koma). Kontakt straks lægen. 


Hvis du tager Triplo Citrus mod hovedpine i længere tid (mere end 10 dage om måneden i mere end 3 måneder), kan din hovedpine blive værre og hyppigere. Triplo Citrus indeholder caffein, som kan øge risikoen for at migræne forværres. I nogle tilfælde kan caffein udløse migræneanfald og omvendt kan pludselig afbrydelse af behandling med caffein medføre abstinenshovedpine. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen. 


Du må ikke tage Triplo Citrus i dagene før en operation. Tal med lægen. 


Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Triplo Citrus. Det kan have betydning for resultaterne. 

Brug af andre lægemidler sammen med Triplo Citrus

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.
Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • for meget mavesyre (aluminiumhydroxid og magnesiumhydroxid).
 • sukkersyge (f.eks. metformin, glimepirid og glibenclamid).
 • for højt blodtryk (f.eks. enalapril, ramipril, perindopril, amlodipin, felodipin og diltiazem).
 • dårligt hjerte (quinidin, adenosin).
 • depression (fluvoxamin, kan give øget virkning af caffein), (lægemidler af typen SSRI, f.eks. citalopram, escitalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin, kan give øget risiko for blødninger i mave-tarm kanalen).
 • psykoser (clozapin).
 • manio-depressiv sindslidelse (lithium).
 • smerter (f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen, diclofenac).
 • urinsyregigt (probenecid).
 • visse former for gigt og kræft (methotrexat).
 • grøn stær (acetazolamid).
 • epilepsi (valproat og acetazolamid).
 • gigt og bindevævssygdomme (prednisolon og methylprednisolon).
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, phenprocoumon og clopidogrel).
 • vanddrivende medicin (furosemid, spironolacton).
 • naturlægemidler eller kosttilskud, der indeholder ginkgo biloba.
 • hvis du skal vaccineres mod skoldkopper.

Brug af Triplo Citrus sammen med mad og drikke

Du kan tage Triplo Citrus i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet  

Du må ikke tage Triplo Citrus i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det nyfødte barn. Tal med lægen. 


Du må kun tage Triplo Citrus i de første 6 måneder af graviditeten efter aftale med lægen. Dosis skal være så lav som muligt og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med lægen. 


Amning  

Triplo Citrus går over i mælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 


Frugtbarhed  

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Triplo Citrus eller kun tage Triplo Citrus i så kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt.
Triplo Citrus kan gøre det sværere at blive gravid. Spørg lægen om der er en anden behandling. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Triplo Citrus påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Triplo Citrus indeholder natrium, saccharose og natriumbenzoat

Dette lægemiddel indeholder 345 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. brusetablet. Dette svarer til 17,3 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du skal tage 2 eller flere brusetabletter dagligt i længere tid, især hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lav salt (natrium) indhold. 


Dette lægemiddel indeholder 13,7 mg saccharose pr. tablet. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

 

Dette lægemiddel indeholder 0,15 mg benzoat pr. brusetablet. Benzoat kan øge gulsot (gulning af huden og øjnene) hos nyfødte (op til 4 uger). 

3. Sådan skal du tage Triplo Citrus

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Brusetabletten skal opløses i ½ glas vand.
Lad opløsningen bruse færdig, før du drikker den. Du får ikke en bedre virkning hvis du tager mere end 2 tabletter ad gangen. Triplo Citrus virker i 4-6 timer. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne  

Svage smerter: 1-2 tabletter 1-4 gange daglig.
Migræne: 2 tabletter 1-4 gange daglig. Bør højst anvendes i 10 dage om måneden. 


Brug til børn  

Du må kun bruge Triplo til børn under 15 år efter lægens anvisning. Brug aldrig Triplo Citrus til børn under 15 år, hvis de har feber  

 

Nedsat lever- og nyrefunktion  

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Tal med lægen.
Ved svært nedsat lever- eller nyrefunktion bør Triplo Citrus ikke anvendes. 

Hvis du har taget for mange Triplo Citrus

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Triplo Citrus, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 


Symptomer på overdosering er svimmelhed, øresusen, døvhed, øget svedtendens, uro, kvalme, opkastning, hovedpine, forvirring, hurtig vejrtrækning, rastløshed, feber. I alvorlige tilfælde hjertesvigt, akut nyresvigt, alvorligt nedsat blodsukker hos børn. Derudover bevidstløshed, vejrtrækningsbesvær, eventuelt stop af vejrtrækning, muskelinfiltrationer, kramper og sløvhed (især hos børn), døsighed, udslæt, hævelser i ansigtet, kløe, blåfarvning af huden. 

Hvis du har glemt at tage Triplo Citrus

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 


Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Følgende bivirkninger er meget alvorlige og kan kræve øjeblikkelig behandling. Hvis du oplever nogle af følgende bivirkninger, skal du straks stoppe med at tage medicinen og søge læge.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): 

 • Hurtig puls.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • Stærke smerter i øverste del af maven på grund af sår eller hul på mavesæk eller tolvfingertarm.


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
 • Vejrtrækningsbesvær og astmalignende anfald (kan forekomme oftere hos astmatikere).
 • Blodigt opkast og/eller sort afføring pga. blødning i mave eller tarm.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter): 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber.
 • Kraftig afskalning og afstødning af huden.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Feber, opkastninger og sløret bevidsthed hos børn (Reye’s syndrom).

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):  

 • Rysten.
 • Kvalme, diarré, opkastning, sure opstød, halsbrand.
 • Søvnløshed, uro.
 • Øget tendens til blødning.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):  

 • Svimmelhed, susen for ørerne (tinnitus).
 • Allergiske reaktioner som nældefeber og snue.
 • Svedtendens.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):  

 • Forstyrrelser i nyrefunktionen.
 • Blodmangel med træthed og gulsot pga. nedbrydning af røde blodlegemer, ved medfødt glukose-6-fosfat dehydrogenase mangel.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):  

 • Nældefeber med hævelse. I alvorlige tilfælde med hævelse af ansigt, læber og tunge; det kan medføre, at luftvejene blokeres.
 • Mindre blødninger i hud og slimhinder.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel.
 • Hovedpine, træthed.
 • Dosisafhængig tab af hørelse, som vender tilbage igen, når Triplo behandling stoppes.

Triplo Citrus kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. påvirkning af leveren, nyrerne og forandringer i blodet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares ved temperaturer under 30 ºC.
Opbevares i den originale beholder for at beskytte mod fugt. 


Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Triplo Citrus indeholder:

 • Aktive stoffer: acetylsalicylsyre 500 mg og caffein 50 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumhydrogencarbonat; citronsyre, vandfri; natriumbenzoat; docusatnatrium og citronaroma (indeholder 13,7 mg saccharose).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Runde, flade, hvide til råhvide brusetabletter med ujævnt fordelt gule prikker og facetslebne kanter på begge sider. Diameter: 20 mm. 


Pakkens indhold  

Tabletbeholder (aluminiumsrør) med plastprop, inklusiv tørremiddel.
Pakningsstørrelser: 60 (3 x 20) tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15  

5260 Odense S  

info@orifarm.com  

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Island: Triplo Citrus 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2021
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...