Medikinet®

tabletter 5 mg, 10 mg og 20 mg

Medice

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGERE

Medikinet 5 mg tabletter  

Medikinet 10 mg tabletter 

Medikinet 20 mg tabletter 

Methylphenidathydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du/dit barn begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Medikinet til dig/dit barn personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du/dit barn har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du/dit barn får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du/dit barn begynder at tage Medikinet
 3. Sådan skal du/dit barn tage Medikinet
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Den nyeste version af indlægssedlen er tilgængelig på www.indlaegsseddel.dk 

1. Virkning og anvendelse

Anvendelse 

Medikinet anvendes til at behandle 'Attention Deficit Hyperactivity Disorder' (ADHD). 

 • det anvendes til børn og unge i alderen 6 til 18 år,
 • det anvendes kun efter at anden form for behandling er forsøgt, som ikke involverer lægemidler, fx rådgivning og adfærdsterapi.

Medikinet bruges ikke til behandling af ADHD hos børn under 6 år eller hos voksne. Det vides ikke, om det er sikkert eller gavnligt for disse aldersgrupper. 

Virkning 

Medikinet forøger aktiviteten i dele af hjernen, som ikke er aktive nok. Medicinen kan hjælpe med at skærpe opmærksomheden (opmærksomhedsspændvidde), øge koncentrationen og mindske impulsiv adfærd. 


Medicinen er givet som en del af et behandlingsprogram, der normalt omfatter: 

 • psykologisk,
 • uddannelsesmæssig og
 • social behandling.

Behandling med Medikinet må kun påbegyndes af og videreføres under tilsyn af en specialist i adfærdsforstyrrelser hos børn og unge. Selv om der ikke er nogen helbredelse for ADHD, kan det styres ved hjælp af behandlingsprogrammer. 


Om ADHD 

Børn og unge med ADHD har: 

 • svært ved at sidde stille
 • svært ved at koncentrere sig

Det er ikke deres skyld, at de har svært ved disse ting. 


Mange børn og unge kæmper for at gøre disse ting. Men med ADHD kan hverdagen volde problemer. Børn og unge med ADHD kan have svært ved indlæring og lektielæsning. De har svært ved at opføre sig ordentligt i hjemmet, i skolen eller andre steder.
ADHD påvirker ikke barnets eller den unges intelligens. 

2. Det skal du vide, før du/dit barn begynder at tage Medikinet

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Medikinet

hvis du/dit barn: 

 • er allergisk over for methylphenidathydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6)
 • har en skjoldbruskkirtelsygdom
 • har forhøjet tryk i øjet (glaukom)
 • har en svulst i binyrerne (fæokromocytom)
 • har problemer i forhold til spisning, når du ikke føler dig sulten eller ønsker at spise - såsom ’anoreksi’
 • har meget højt blodtryk eller forsnævring af blodkar, som kan give smerter i arme og ben
 • på noget tidspunkt har haft hjerteproblemer - såsom et hjerteanfald, uregelmæssig hjerterytme, smerter og ubehag i brystet, hjertesvigt, en hjertesygdom eller er født med en hjertelidelse
 • har haft et problem med blodkarrene i hjernen - såsom et slagtilfælde, udposning og svækkelse af en del af et blodkar (aneurisme), snævre eller blokerede blodkar, eller betændelse i blodkar (vasculitis)
 • i øjeblikket tager eller inden for de sidste 14 dage har taget et antidepressivt middel (en monoaminoxidasehæmmer) - se afsnittet ’Brug af anden medicin sammen med Medikinet’
 • har psykiske problemer såsom:
  • en ’psykopatisk’ eller ’borderline’ personlighedsstruktur
  • unormale tanker eller visioner eller en sygdom kaldet ’skizofreni’
  • tegn på tungsind såsom:
   • tanker om at tage livet af sig
   • en svær depression, hvor du føler dig meget trist, værdiløs og uden håb
   • en mani, hvor du føler dig overgearet, overdrevent aktiv og uden hæmninger.

Du/dit barn må ikke tage methylphenidathydrochlorid, hvis noget af ovenstående passer på dig/dit barn. Hvis du ikke er sikker, så tal med din læge eller apoteket, før du/dit barn tager methylphenidathydrochlorid. Dette skyldes, at methylphenidathydrochlorid kan gøre disse problemer værre. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Medikinet, hvis du/dit barn 

 • har lever- eller nyreproblemer
 • har problemer med at synke eller sluge hele tabletter
 • har en forsnævring eller blokering af tarmen eller spiserøret
 • har haft anfald (kramper, krampeanfald, epilepsi) eller unormale værdier ved hjernescanninger (EEG-målinger)
 • på noget tidspunkt har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika
 • er kvinde og er begyndt at menstruere (se afsnittet ’Graviditet og amning’)
 • har ensartede (stereotype), gentagne, ufrivillige bevægelser i en del af kroppen eller frembringer ensartede (stereotype), gentagne lyde og ord
 • har forhøjet blodtryk
 • har en hjertelidelse, som ikke er nævnt i afsnittet ’Tag ikke Medikinet’
 • har psykiske problemer, som ikke er nævnt i afsnittet ’Tag ikke Medikinet’. Andre psykiske problemer omfatter:
  • humørsvingninger (fra manisk til depressiv tilstand - kaldet ’bipolar lidelse’)
  • begynder at blive aggressiv eller fjendtlig, eller aggressionen bliver værre
  • ser, hører eller føler ting, som ikke er der (hallucinationer)
  • tror ting, som ikke er virkelige (vrangforestillinger)
  • plages af usædvanlig mistænksomhed (paranoia)
  • føler uro, angst eller anspændthed
  • føler dig deprimeret eller skyldig.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis noget af ovenstående passer på dig/dit barn, før behandlingen påbegyndes. Dette skyldes, at methylphenidathydrochlorid kan gøre disse problemer værre. Din læge vil føre tilsyn med, hvordan medicinen påvirker dig/dit barn. 

 

Undersøgelser, som din læge vil udføre, før du/dit barn begynder at tage methylphenidathydrochlorid  

Disse undersøgelser vil afgøre, om methylphenidathydrochlorid er den rette medicin for dig/dit barn. Din læge vil tale med dig om: 

 • anden medicin, som du/dit barn får
 • om der er fortilfælde af pludselig, uforklarlig død i familien
 • andre medicinske problemer (såsom hjerteproblemer), som du eller din familie eventuelt kunne have
 • hvordan du/dit barn har det, fx er du/dit barn helt ovenpå eller helt nede, har du/dit barn mærkelige tanker, eller har du/dit barn haft nogle af disse følelser før i tiden
 • hvorvidt der er en arvelig disposition for ’tics’, dvs. ensartede (stereotype), gentagne, ufrivillige bevægelser i en del af kroppen eller frembringelse ensartede lyde og ord
 • eventuelle psykiske eller adfærdsmæssige problemer, du/dit barn eller andre familiemedlemmer på et tidspunkt har haft.

 

Din læge vil diskutere, om du/dit barn har risiko for humørsvingninger (fra manisk til depressiv tilstand - kaldet ’bipolar lidelse’). Lægen vil kontrollere din/dit barns mentale sundhed og tjekke, om der i din familie har været fortilfælde af selvmord, bipolar sygdom eller depression.
Det er vigtigt, at du giver så mange informationer som muligt. Dette vil hjælpe din læge til at afgøre, om methylphenidathydrochlorid er den rette medicin for dig/dit barn. Din læge kan beslutte, at andre medicinske undersøgelser er nødvendige, før du/dit barn begynder at tage medicinen. 


Under behandlingen kan drenge og unge mænd opleve vedvarende erektioner. Dette kan være smertefuldt og kan indtræffe på ethvert tidspunkt. Det er vigtigt at søge lægehjælp øjeblikkeligt, hvis din erektion varer længere end to timer, navnlig hvis du har smerter. 

 

Narkotikatest  

Dette lægemiddel kan give et positivt resultat ved narkotikatest.
Atleter skal være opmærksomme på, at dette lægemiddel kan give positive resultater ved dopingtests. 

Brug af anden medicin sammen med Medikinet

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du/dit barn tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tag ikke methylphenidathydrochlorid, hvis du/dit barn: 

 • tager et lægemiddel, som tilhører en gruppe, som kaldes 'monoaminoxidasehæmmere’ (MAO-hæmmere), der anvendes til depression, eller har taget en MAO-hæmmer inden for de sidste 14 dage. Kombinationen af MAO-hæmmere og methylphenidathydrochlorid kan medføre en pludselig stigning i blodtrykket.

 

Hvis du/dit barn tager anden medicin, kan methylphenidathydrochlorid have indflydelse på, hvor godt den virker, eller give bivirkninger. Hvis du/dit barn får nogle af følgende lægemidler, skal du kontakte din læge eller apoteket, før du/dit barn tager methylphenidathydrochlorid: 

 • anden medicin mod depression
 • medicin for alvorlige psykiske lidelser
 • medicin mod epilepsi
 • medicin, der anvendes til at sænke eller øge blodtrykket
 • nogle produkter mod hoste og forkølelse, der indeholder ingredienser, som kan påvirke blodtrykket. Det er vigtigt at forhøre sig på apoteket, før du køber et af disse produkter
 • medicin, som virker blodfortyndende for at forebygge blodpropper.

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget af den medicin, du/dit barn får, er omfattet af listen ovenfor, så forhør dig hos din læge eller på apoteket, før du/dit barn tager methylphenidathydrochlorid. 

Hvis du/dit barn skal have foretaget en operation

Fortæl det til lægen, hvis du/dit barn skal have foretaget en operation. Methylphenidathydrochlorid bør ikke tages den dag, operationen udføres, hvis der anvendes en bestemt type anæstesi. Dette skyldes, at der er risiko for en pludselig stigning i blodtrykket under operationen. 

Brug af Medikinet sammen med mad og drikke

Indtagelse af Medikinet sammen med mad kan hjælpe til at undgå mavesmerter, kvalme eller opkastning. 

Brug af Medikinet sammen med alkohol

Du/dit barn må ikke drikke alkohol, mens du/dit barn tager denne medicin. Alkohol kan forværre bivirkningerne af medicinen. Husk, at nogle fødevarer og medicin indeholder alkohol. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 


De foreliggende data tyder ikke på, at der er større risiko for fødselsdefekter overordnet set, men det kan ikke udelukkes, at der er en lidt forhøjet risiko for misdannelser af hjertet, når produktet anvendes i graviditetens første tre måneder. Din læge vil kunne give dig flere oplysninger om denne risiko. Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, før du/din datter bruger methylphenidathydrochlorid, hvis du/din datter: 

 • er seksuelt aktiv. Lægen vil rådgive dig/din datter om prævention.
 • er gravid, har mistanke om, at du/dit barn er gravid eller planlægger at blive gravid. Lægen vil afgøre, om du/din datter bør tage methylphenidathydrochlorid.
 • ammer eller planlægger at amme. Det er muligt, at methylphenidathydrochlorid udskilles i modermælk. Derfor vil lægen beslutte, om du/din datter bør amme og samtidig tage methylphenidathydrochlorid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Medikinet kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 


Du/dit barn kan føle svimmelhed, have problemer med at fokusere eller have sløret syn ved indtagelse af methylphenidathydrochlorid. Hvis det sker, kan det være farligt fx at køre bil, betjene maskiner, køre på cykel, ride eller klatre i træer. 

Medikinet indeholder lactose

Kontakt lægen, før du/dit barn tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du/dit barn ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du/dit barn tage Medikinet

Tag altid Medikinet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 


Den maksimale daglige dosis er 60 mg. 

 

 • Lægen vil som regel starte behandlingen med en lav dosis på 5 mg methylphenidat én eller to gange dagligt, om morgenen og til frokost, og gradvist øge den efter behov.
 • Lægen vil fortælle dig hvilken tabletstyrke du skal tage dagligt.
 • For at undgå problemer med at falde i søvn bør den sidste dosis generelt ikke tages senere end 4 timer inden sengetid.

Din læge vil tage nogle prøver 

 • før du/dit barn starter behandlingen - for at sikre, at Medikinet er sikkert og effektivt.
 • efter du/dit barn er startet på behandlingen - de vil blive taget mindst hver 6. måned, men måske oftere. De vil også blive taget, hvis dosis ændres.
 • disse prøver vil omfatte:
  • kontrol af appetitten
  • måling af højde og vægt
  • måling af blodtryk og hjerterytme
  • kontrol af problemer med humøret, sindstilstanden eller andre usædvanlige følelser. Eller hvis disse er blevet værre, mens du/dit barn har taget Medikinet.

Administrationsmåde  

Dette lægemiddel er beregnet til oral brug/via munden. 


Du/dit barn bør synke tabletterne hele sammen med et glas vand. Hvis det er nødvendigt, kan tabletterne deles i to halvdele. Tag tabletterne sammen med eller efter et måltid. 

Hvis du/dit barn ikke får det bedre efter 1 måneds behandling

Hvis du/dit barn ikke får det bedre, så fortæl det til din læge. Lægen kan afgøre, om en anden behandling er nødvendig. 

Langtidsbehandling

Det er ikke nødvendigt at tage Medikinet for evigt. Hvis du/dit barn tager Medikinet i mere end et år, bør lægen stoppe behandling for en kort tid, fx i løbet af en skoleferie. Dette vil vise, om medicinen stadig er nødvendig. 

Hvis du/dit barn ikke bruger Medikinet korrekt

Hvis Medikinet ikke anvendes korrekt, kan dette medføre unormal adfærd. Det kan også betyde, at du/dit barn udvikler en afhængighed af medicinen. Fortæl det til din læge, hvis du/dit barn nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika. 

Hvis du/dit barn har taget for meget Medikinet

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du/dit barn har taget mere Medikinet, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Fortæl hvor meget Medikinet du/dit barn har taget. 


Tegn på overdosering kan omfatte: opkastning, følelse af uro, rysten, øget forekomst af ukontrollerede bevægelser, muskeltrækninger, anfald (eventuelt efterfulgt af koma), stor glædefølelse, forvirring, se, føle eller høre ting, som ikke er virkelige (hallucinationer), svedtendens, rødmen, hovedpine, høj feber, ændringer i hjerterytmen (langsom, hurtig eller uregelmæssig), forhøjet blodtryk, udvidede pupiller og tørre slimhinder i næse og mund. 

Hvis du/dit barn har glemt at tage Medikinet

Du/dit barn må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. 

Hvis du/dit barn holder op med at tage Medikinet

Hvis du/dit barn pludselig holder op med at tage Medikinet, kan ADHD symptomerne komme igen eller uønskede reaktioner, såsom depression, kan forekomme. Din læge vil måske gradvist reducere den daglige dosis af medicinen, før du/dit barn stopper helt. Tal med din læge, før du/dit barn stopper med at tage Medikinet. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Din læge vil tale med dig om disse bivirkninger. 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige.

Hvis du/dit barn har nogle af nedenstående bivirkninger, så skal du straks kontakte en læge: 

 

Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer 

 • uregelmæssige hjerteslag (palpitationer)
 • humørændringer, humørsvingninger eller personlighedsændringer.


Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer 

 • at tænke på eller have lyst til at tage livet af sig
 • at se, føle eller høre ting, som ikke er virkelige, de er tegn på en psykose
 • ukontrolleret tale og ukontrollerede kropsbevægelser (Tourettes syndrom)
 • tegn på allergi, såsom udslæt, kløe, nældefeber, hævelse af ansigt, læber, tungen eller andre dele af kroppen, åndenød, hvæsende vejrtrækning eller vejrtrækningsbesvær.


Sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer 

 • følelse af at være overgearet, overdrevent aktiv og uden hæmninger (mani).


Meget sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer 

 • hjerteanfald
 • anfald (kramper, krampeanfald, epilepsi)
 • afskalning af huden eller lilla/røde pletter
 • ufrivillige muskelspasmer, som påvirker dine øjne, hoved, hals, krop og nervesystem - på grund af en midlertidigt manglende blodtilførsel til hjernen
 • lammelser eller problemer med bevægelser og syn, besvær med at tale (disse kan være tegn på problemer med blodkarrene i hjernen)
 • fald i antallet af blodlegemer (røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader), som kan gøre dig mere sårbar over for infektioner, og gør, at du bløder og lettere får blå mærker
 • en pludselig stigning i kropstemperaturen, meget højt blodtryk og svære kramper (’malignt neuroleptikasyndrom’). Det er ikke sikkert, at denne bivirkning er forårsaget af methylphenidathydrochlorid eller andre lægemidler, der eventuelt tages i kombination med methylphenidathydrochlorid.


Ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data 

 • uønskede tanker, som bliver ved med at vende tilbage
 • uforklarlig besvimelse, brystsmerter, åndenød (disse kan være tegn på hjerteproblemer).


Hvis du har nogle af de bivirkninger, som er nævnt ovenfor, skal du straks kontakte en læge. 

Andre bivirkninger omfatter følgende, hvis de bliver værre, bør du fortælle det til din læge eller på apoteket:

Meget almindelig: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer 

 • hovedpine
 • nervøsitet
 • svært ved at falde i søvn.


Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer 

 • ledsmerter
 • mundtørhed
 • høj temperatur (feber)
 • usædvanligt hårtab eller udtynding af håret
 • følelse af usædvanlig søvnighed eller sløvhed
 • manglende appetit eller nedsat appetit
 • kløe, udslæt eller opsvulmet, rødt, kløende udslæt (nældefeber)
 • hoste, ondt i halsen eller næsen og irritation i halsen
 • forhøjet blodtryk, hurtig hjerterytme (takykardi)
 • svimmelhed, ufrivillige bevægelser, overdreven aktivitet
 • følelse af at være aggressiv, nervøs, angst, deprimeret, irritabel og unormal adfærd
 • mavesmerter, diarré, kvalme, mavegener og opkastning
 • kraftig tænderskæren (bruxismus).

 

Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer 

 • forstoppelse
 • ubehag i brystet
 • blod i urinen
 • rysten eller skælven
 • dobbeltsyn eller sløret syn
 • muskelsmerter, muskeltrækninger
 • åndenød eller brystsmerter
 • forhøjelse af levertestresultater (ses i en blodprøve)
 • vrede, følelse af rastløshed eller gråd, overdreven bevidsthed om omgivelserne, søvnproblemer.

 

Sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer 

 • ændringer i seksualdriften
 • følelse af desorientering
 • forstørrede pupiller, problemer med at se
 • udvikling af bryster hos mænd
 • overdreven svedtendens, rødme af huden, røde, opsvulmede hududslæt.


Meget sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer 

 • hjerteanfald
 • pludselig død
 • muskelkramper
 • små røde mærker på huden
 • betændelse eller blokerede arterier i hjernen
 • unormal leverfunktion, herunder leversvigt og koma
 • ændringer i testresultaterne - herunder lever og blodprøver
 • selvmordsforsøg, unormal tænkning, manglende følelser eller sindsbevægelser, at gøre tingene igen og igen, at være besat af en ting
 • fingre og tæer er følelsesløse, prikkende og skifter farve (fra hvid til blå, derefter til rød), når det er koldt (’Raynauds fænomen’).

 

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data 

 • migræne
 • meget høj feber
 • langsomme, hurtige eller ekstra hjerteslag
 • et større anfald (’grand mal kramper’)
 • at tro ting, som ikke er virkelige, forvirring
 • stærke mavesmerter, ofte med kvalme og opkastning
 • problemer med blodkarrene i hjernen (apopleksi, cerebral arteritis eller cerebral okklusion)
 • tør hud
 • manglende evne til at få eller opretholde erektion (erektil dysfunktion)
 • vedvarende og til tider smertefulde erektioner, eller hyppigere erektioner
 • overdreven, ukontrolleret tale
 • manglende evne til at styre din vandladning (inkontinens)
 • krampe i kæbemusklerne, der gør det vanskeligt at åbne munden (trismus)
 • stammen.

 

Virkninger på væksten  

Når methylphenidathydrochlorid bruges i mere end et år, kan det medføre lavere vækst hos nogle børn. Dette forekommer hos færre end 1 ud af 10 børn. 

 • Stagnation i vægt eller højde kan forekomme.
 • Lægen vil omhyggeligt følge din/dit barns højde og vægt, samt hvad du/dit barn spiser.
 • Hvis du/dit barn ikke vokser som forventet, kan behandling med methylphenidathydrochlorid stoppes i en kort periode.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du/dit barn oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Det gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisteren og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Medikinet indeholder:

Aktivt stof: methylphenidathydrochlorid  

 

Medikinet 5 mg tabletter:  

Hver tablet indeholder 5 mg methylphenidathydrochlorid, svarende til 4,35 mg methylphenidat. 


Medikinet 10 mg tabletter:  

Hver tablet indeholder 10 mg methylphenidathydrochlorid, svarende til 8,65 mg methylphenidat. 


Medikinet 20 mg tabletter:  

Hver tablet indeholder 20 mg methylphenidathydrochlorid, svarende til 17,30 mg methylphenidat. 


Øvrige indholdsstoffer:  

Mikrokrystallinsk cellulose  

Pregelatineret majsstivelse  

Calciumhydrogenphosphat dihydrat  

Lactosemonohydrat  

Magnesiumstearat 

Udseende og pakningstørrelser

Medikinet 5 mg tabletter  

Tablet (hvid, rund) påtrykt "S". Tabletterne kan deles i to dele.
Pakningsstørrelser: 20, 30 eller 50 tabletter.
Æsker indeholdende tabletter pakket i blister af PVC/PE/PVdC aluminiumfolie. 


Medikinet 10 mg tabletter  

Tablet (hvid, rund) påtrykt "M". Tabletterne kan deles i to dele.
Pakningsstørrelser: 20, 30, 50 eller 100 tabletter.
Æsker indeholdende tabletter pakket i blister af PVC/PVdC aluminiumfolie. 


Medikinet 20 mg tabletter  

Tablet (hvid, rund) påtrykt "L". Tabletterne kan deles i to dele.
Pakningsstørrelser: 30 eller 50 tabletter.
Æsker indeholdende tabletter pakket i blister af PVC/PVdC aluminiumfolie. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

MEDICE Arzneimittel 

Pütter GmbH & Co. KG  

Kuhloweg 37 

58638 Iserlohn  

Tyskland 

 

Lokal repræsentant:  

HB Pharma  

Storgade 30B, 1. tv.
4180 Sorø  

Danmark  

Mail: info@hbpharma.dk  

Telefon: +45 5786 2525 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Tyskland: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg Tabletten  

Danmark: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg  

Finland: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg  

Island: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg tafla  

Luxemburg: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg  

Holland: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg  

Norge: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg  

Polen: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg  

Spanien: Medicebran 5 mg, 10 mg, 20 mg  

Sverige: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg  

Storbritannien: Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...