Picoprep

pulver til oral opløsning 10 mg+3,5 g+12 g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Picoprep® 10 mg+3,5 g+12 g pulver til oral opløsning  

natriumpicosulfat/let magnesiumoxid/vandfri citronsyre 

 

Picoprep® er et registreret varmærke som tilhører Ferring B.V. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet, har givet dig.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Picoprep
 3. Sådan skal du tage Picoprep
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Picoprep er et pulver, som indeholder natriumpicosulfat, der er et afføringsmiddel, som virker ved at øge tarmaktiviteten. Picoprep indeholder ligeledes magnesiumcitrat, som er en anden type afføringsmiddel, der virker ved at tilbageholde væsken i tarmen og giver herved en udrensende virkning. 

 

Picoprep anvendes til voksne, unge og børn fra 

1 års alderen til at rense tarmen inden røntgenundersøgelse, endoskopi (undersøgelse af tarmen) eller operation. 

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PICOPREP

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Picoprep, hvis:

 • du er allergisk over for natriumpicosulfat, magnesiumoxid, citronsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Picoprep (angivet i punkt 6).
 • din mave har en reduceret evne til at tømme sig (pga. ventrikelretention, en sygdom i maven).
 • du har sår i mave eller tarme.
 • du har alvorlige nyreproblemer.
 • du har en blokering eller perforation (revner) i dine tarme.
 • du i øjeblikket har følelse af kvalme eller kaster op.
 • du har en tilstand, som kræver operation i maveregionen, såsom akut blindtarmsbetændelse.
 • du har fået at vide af din læge, at du har kongestiv hjertefejl (hjertet er ikke i stand til at pumpe blodet tilstrækkeligt rundt i kroppen)
 • du har en aktiv inflammatorisk tarmsygdom såsom Colitis ulcerosa (kronisk, blødende betændelse i tyktarmen) eller Crohn’s sygdom.
 • du har fået at vide hos din læge, at du har for meget magnesium i blodet.
 • du er meget tørstig eller har et stort væskeunderskud.
 • du har fået at vide af lægen, at du har skadede muskler, så at stoffer derfra lækker ud i blodet (rabdomyolyse).
 • du har én af følgende lidelser:
  • tarmslyng (blokering i tarmene eller unormale tarmbevægelser)
  • toksisk colitis (ødelæggelse af tarmvæggen)
  • toksisk megakolon (udvidelse af tyktarmen)

I disse tilfælde kan tarmindholdets bevægelser blive nedsat eller forhindret. Symptomerne inkluderer kvalme, opkastning, diarré (tynd mave), mavesmerter, ømhed eller oppustethed, koliklignende smerter og feber. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Picoprep, hvis du: 

 • for nylig har fået foretaget en operation i maveregionen.
 • har en hjertesygdom eller nyreproblemer.
 • har en inflammatorisk tarmsygdom såsom ulcerativ colitis eller Crohn’s sygdom (kroniske betændelsestilstande i tarmen).
 • bruger Picoprep før operation i tarmene.

Vær påpasselig med at drikke tilstrækkelige mængder af væske og elektrolytter (salte) under behandlingen. Dette er især vigtigt, hvis du er yngre end 18 år, ældre (oppe i årene) eller svækket fysisk. 


Hvis undersøgelsen/operationen skal ske tidligt om morgenen, kan det være nødvendigt at tage det andet brev i løbet af natten, og dermed kan søvnforstyrrelser forekomme. 

Brug af anden medicin sammen med Picoprep

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Det er særligt vigtigt at du fortæller det til din læge hvis du tager: 

 • Volumen-forøgende afføringsmidler f.eks. klid.
 • Medicin købt på recept til indtagelse via munden (oralt), specielt hvis den skal indtages regelmæssigt, fordi virkningen kan blive ændret, f.eks. for p-piller, antibiotika, lægemidler mod sukkersyge (antidiabetika), jern, penicillamin eller lægemidler mod epilepsi. Disse lægemidler bør tages mindst 2 timer før eller mindst 6 timer efter Picoprep indtagelsen.
 • Medicin købt på recept, som kan have en virkning på vand- og/eller saltbalancen, f.eks. vanddrivende produkter, steroider (betændel- sesdæmpende produkter), lithium (lægemiddel mod psykose), digoxin (lægemiddel mod hjertesvigt), lægemidler mod depression, carbamazepin (mod epilepsi) eller lægemidler mod psykose (antipsykotika).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Picoprep påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken, men du skal altid sørge for at have adgang til et toilet efter
indtagelse af Picoprep, indtil virkningen er aftaget. 

Picoprep indeholder lactose, kalium og natrium

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Dette lægemiddel indeholder 5 mmol (eller 195 mg) kalium pr. brev. Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.
Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. brev, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. SÅDAN SKAL DU TAGE PICOPREP

Tag altid Picoprep nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Et brev Picoprep pulver opløses i en kop koldt vand (omkring 150 ml). Rør rundt i 2-3 minutter og drik opløsningen. Nogle gange bliver opløsningen varm når Picoprep opløses. Hvis dette sker, så vent indtil opløsningen er tilpas afkølet inden du drikker den. 

Den anbefalede dosis er

Voksne (inkl. ældre) og børn fra 9 år: 

De to Picoprep breve indtages afhængigt af det planlagte tidspunkt for undersøgelsen/operationen. 

 • Det første brev indtages 10 til 18 timer før undersøgelsen/operationen, efterfulgt af mindst fem glas klar væske à 250 ml fordelt over flere timer.
 • Det andet brev indtages 4 til 6 timer før undersøgelsen/operationen, efterfulgt af mindst tre glas klar væske à 250 ml fordelt over flere timer.
 • Den klare væske må indtages indtil 2 timer før undersøgelsen/operationen.

 

Børn under 9 år:
En måleske er vedlagt pakningen. 

Børn fra 1 - 2 år  

 • 1 måleskefuld indtages 10 til 18 timer før undersøgelsen/operationen.
 • 1 måleskefuld indtages 4 til 6 timer før undersøgelsen/operationen.

Børn fra 2 - 4 år 

 • 2 måleskefulde indtages 10 til 18 timer før undersøgelsen/operationen.
 • 2 måleskefulde indtages 4 til 6 timer før undersøgelsen/operationen.

Børn fra 4 - 9 år 

 • 1 brev indtages 10 til 18 timer før undersøgelsen/operationen.
 • 2 måleskefulde indtages 4 til 6 timer før undersøgelsen/operationen.

 

Afmåling af den rigtige dosering med måleskeen: 

 • Tag en toppet måleskefuld med pulver fra brevet.
 • Stryg den flade side af et knivblad hen over kanten af måleskeen.
 • Det pulver, som er tilbage i måleskeen, er 1 måleskefuld (4 g pulver).
 • Hæld pulveret fra måleskeen i en kop koldt vand. Koppen skal indeholde:
  • Ca. 50 ml vand, hvis du måler 1 måleskefuld med pulver
  • Ca. 100 ml vand, hvis du måler 2 måleskefulde med pulver
 • Rør rundt i 2-3 minutter.
 • Drik opløsningen. Nogle gange bliver opløsningen varm, når Picoprep opløses. Hvis dette sker, så vent indtil opløsningen er tilpas afkølet, inden du drikker den.
 • Resterende pulver fra dette brev bortskaffes.

 

Du bør forvente at hyppige, vandige afføringer kan starte når som helst efter, at du har taget en dosis Picoprep. Vær venligst sikker på at du har adgang til et toilet på alle tidspunkter efterfølgende hver dosis, indtil virkningen er aftaget. 


For at undgå væsketab, er det vigtigt at drikke rigelige mængder af klar væske (ikke kun vand) under hele behandlingen med Picoprep, indtil afføringstrangen er overstået. Generelt, skal du forsøge at drikke klare væsker (ikke kun vand) når du er tørstig. Drik ikke kun vand. 


Klare væsker bør omfatte en variation af frugtjuice uden frugtkød, læskedrikke, klar suppe, te, kaffe (uden mælk, soyamælk eller fløde) og vand.
Drik ikke alene/kun vand. 


En vellykket tarmundersøgelse / operation afhænger af at din tarm er så veludrenset som muligt. Hvis tarmen ikke er tilstrækkeligt ren, kan det være at undersøgelsen / indgrebet skal gentages. 


Følg venligst altid den instruktion vedrørende fødeindtagelse som lægen giver dig. 

Hvis du har taget for meget Picoprep

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Picoprep, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Picoprep

Kontakt læge, sygeplejerske eller apoteket hvis du har glemt en dosis. 

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Opkastning.
 • Kvalme.
 • Mavesmerter.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Overfølsomhed.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Epilepsi, krampeanfald.
 • Tab af bevidsthed eller nedsat bevidsthedsniveau.
 • Svimmelhed.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Forvirring, desorientering.
 • Diarré.
 • Udslæt (rødt udslæt, nældefeber, mindre blødning i hud og slimhinder).

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Følelse af besvimelse.
 • Sårdannelse og blister i tyndtarmen.
 • Ufrivillig afføring.
 • Smerter i og ved endetarmen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. OPBEVARING

 • Opbevar Picoprep utilgængeligt for børn.
 • Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.
 • Skal anvendes umiddelbart efter åbning. Til engangsbrug. Ubrugt indhold kasseres.
 • Brug ikke Picoprep efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Picoprep indeholder:

 • Aktive stoffer: Natriumpicosulfat 10 mg,
  let magnesiumoxid 3,5 g og vandfri citronsyre 12 g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Kaliumhydrogencarbonat granulat, saccarinnatrium og naturlig, spraytørret appelsinsmag, som indeholder akaciegummi, lactose, ascorbinsyre og butyleret hydroxyanisol.

Udseende og pakningsstørrelser:

Picoprep er et pulver til mikstur. 

 

Picoprep fås i pakningsstørrelsen 2 breve + 1 måleske (til børnedosering). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

 

Frigivet af: 

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad
Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2021.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...