Plasmalyte Glucos 50 mg/ml

infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml

Baxter

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Plasmalyte Glucos 50 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 

Aktive stoffer: Glucose monohydrat, natriumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat, atriumacetattrihydrat og natriumgluconat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Plasmalyte Glucos
 3. Sådan bliver du behandlet med Plasmalyte Glucos
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Plasmalyte Glucos er en opløsning, som indeholder følgende stoffer i vand:  

 • sukker (glucose)
 • natriumchlorid
 • kaliumchlorid
 • magnesiumchloridhexahydrat
 • natriumacetattrihydrat
 • natriumgluconat

Glucose er en af kroppens energikilder. Denne infusionsvæske giver 220 kilokalorier per liter. Natrium, kalium, magnesium, chlorid, acetat og gluconat er kemiske stoffer, som findes i blodet. 


Plasmalyte Glucos bruges: 

 • som en kilde til væske og kulhydrat (sukker) f.eks. i tilfælde af:
  • forbrændinger
  • hovedtraume
  • brud
  • infektion
  • irritation i bughinden (inflammation i bughulen)
 • til at tilføre væske under operationer
 • ved stofskifteacidose (når blodet bliver for surt), som ikke er livstruende
 • ved mælkesyreacidose (en type stofskifteacidose, som skyldes en ophobning af mælkesyre i kroppen). Mælkesyre produceres især af musklerne og fjernes af leveren.

 

Plasmalyte Glucos infusionsvæske kan bruges hos: 

 • voksne, ældre og unge
 • spædbørn og småbørn fra 28 dage til 23 måneder og børn fra 2 til 11 år.

 

Lægen kan give dig Plasmalyte Glucos for noget andet. Spørg lægen. 

2. Det skal du vide om Plasmalyte Glucos

Du må IKKE få Plasmalyte Glucos, hvis du har en af følgende lidelser

 • unormalt højt niveau af chlorid i blodet (hyperchloræmi)
 • unormalt højt niveau af natrium i blodet (hypernatriæmi)
 • unormalt højt niveau af kalium i blodet (hyperkaliæmi)
 • nyresvigt
 • hjerteblok (meget langsom hjerterytme)
 • sygdomme hvor blodet bliver for basisk (stofskifte- eller respiratorisk baseforgiftning)
 • unormalt lavt niveau af calcium i blodet (hypocalciæmi)
 • mangel på syreudskillelse i maven (hypochlorhydri)
 • hvis du tager kaliumbesparende vanddrivende midler (vandtabletter som kan forårsage ophobning af kalium i kroppen), f.eks.:
  • amilorid
  • kaliumcanrenoat
  • spironolakton
  • triamteren
   (disse kan indgå i kombinationsmedicin)
 • sukkersyge, som ikke er tilstrækkeligt behandlet, og som gør, at dit blodsukkerniveau bliver højere end normalt (ukompenseret sukkersyge)
 • tilstande af glucoseintolerance, f.eks.:
  • metabolisk stress (når kroppens stofskifte ikke fungerer korrekt, f.eks. som følge af en alvorlig sygdom)
  • hyperosmolær koma (bevidstløshed). Denne type koma kan forekomme, hvis du har sukkersyge og ikke får nok medicin
  • unormalt højt indhold af sukker i blodet (hyperglykæmi)
  • unormalt højt indhold af lactat i blodet (hyperlactatæmi)
 • hvis du er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Plasmalyte Glucos (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Plasmalyte Glucos er en koncentreret (hyperosmotisk) opløsning. Lægen vil tage højde for dette ved beregning af, hvor meget opløsning du skal have. 


Fortæl det til lægen, hvis du har nogle af disse sygdomme, eller hvis du tidligere har haft dem: 

 • hjertesvigt
 • lungesvigt (lungesygdom)
 • nyresvigt
  (særlig overvågning kan være nødvendig ved de ovenfor nævnte tilstande)
 • højt blodtryk (hypertension)
 • ansamling af væske under huden, især omkring anklerne (perifer ødem)
 • ansamling af væske i lungerne (pulmonal ødem)
 • højt blodtryk under graviditet (præeklampsi eller eklampsi)
 • en tilstand med øget niveau af et hormon, som hedder aldosteron (aldosteronisme)
 • andre tilstande som sættes i forbindelse med tilbageholdelse af natrium (når kroppen tilbageholder for meget natrium), så som ved behandling med steroider (se også afsnittet: ”Brug af anden medicin sammen med Plasmalyte Glucos”)
 • sukkersyge (dit blodsukkerniveau vil blive overvåget nøje, og din insulinbehandling skal måske ændres)
 • enhver tilstand, som betyder, at det er sandsynligt, at du har højt niveau af kalium i blodet (hyperkaliæmi), så som
  • nyresvigt
  • utilstrækkelig funktion af binyrebarken (denne sygdom i binyrerne påvirker de hormoner, som regulerer koncentrationen af kemiske stoffer i kroppen)
  • akut dehydrering (væsketab i kroppen, f.eks. som følge af opkastning eller diarré)
  • omfattende vævsskade (som kan forekomme ved alvorlig forbrænding)
   (i disse tilfælde er nøje overvågning af dit kaliumniveau i blodet nødvendigt)
 • en sygdom som medfører gradvis tiltagende muskelsvaghed (myasthenia gravis)
 • bedring efter operation
 • hovedtraume inden for de sidste 24 timer
 • højt blodtryk i kraniet (intrakraniel hypertension)
 • slagtilfælde som følge af en blodprop i et blodkar i hjernen (iskæmisk slagtilfælde)
 • problemer med væskeniveauet i hjernen (f.eks.på grund af meningitis, blødning i kraniet eller hjerneskade)
 • en tilstand, som kan medføre højt niveau af vasopressin, et hormon som regulerer væsken i din krop, f.eks.
  • en pludselig og alvorlig sygdom eller skade
  • du er blevet opereret
  • hjernesygdom
  • du tager visse lægemidler
   Disse tilstande kan øge risikoen for lavt niveau af natrium i dit blod og kan medføre hovedpine, kvalme, kramper, søvnlignende sløvhedstilstand, koma og hævelse af hjernen.

 

Når du får denne infusion, vil din læge tage blod- og urinprøver for at overvåge: 

 • væskemængden i din krop
 • mængden af elektrolytter, såsom natrium og kalium i dit blod og urin (plasma- og urinelektrolytter)
 • sukkermængden i dit blod
 • syre-base balancen (surheden i blodet og urinen).

 

Selvom Plasmalyte Glucos indeholder kalium, er det ikke nok til behandling af kaliummangel (meget lave plasmaniveauer). 


Plasmalyte Glucos må ikke gives gennem den samme nål som en blodtransfusion. Dette kan skade de røde blodlegemer, eller få dem til at klumpe sammen. 


Plasmalyte Glucos indeholder stoffer, som kan fremkalde metabolisk alkalose (som gør blodet for basisk). 


Da Plasmalyte Glucos indeholder sukker (glucose), kan det medføre et højt niveau af sukker i blodet (hyperglykæmi). Hvis dette sker, vil din læge muligvis: 

 • justere infusionshastigheden
 • give dig insulin for at nedsætte dit blodsukkerindhold.

Dette er især vigtigt, hvis du er diabetiker. 


Hvis det er nødvendigt at gentage behandlingen, vil din læge også give dig andre typer infusion. Disse vil dække din krops behov for andre elektrolytter og ernæring (føde). 


Hvis dit blod testes for tilstedeværelse af en svamp, som hedder Aspergillus, kan det være, at testen viser, at du har Aspergillus, selv om dette ikke er tilfældet. 

Børn

Der bør udvises særlig forsigtighed ved indgivelse af Plasmalyte Glucos til børn.
Nyfødte, især for tidligt fødte og med lav fødselsvægt, har forøget risiko for at udvikle for lavt eller for højt indhold af sukker i blodet (hypo- eller hyperglykæmi), hvilket kan give komplikationer. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug af anden medicin sammen med Plasmalyte Glucos

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Følgende medicin må ikke bruges, mens du får en infusion Plasmalyte Glucos: 

 • kaliumbesparende vanddrivende midler (visse vandtabletter, f.eks. amilorid, spironolakton, triamteren, kaliumcanreonat)
  (disse former for medicin kan indgå i kombinationsmedicin. Se også ”Du må IKKE få Plasmalyte Glucos, hvis du har en af følgende lidelser” i begyndelsen af dette afsnit).

 

Følgende medicin anbefales ikke, mens du får en infusion Plasmalyte Glucos: 

 • ACE-hæmmere (bruges til behandling af højt blodtryk)
 • angiotensin II receptorantagonister (bruges til behandling af højt blodtryk)
 • tacrolimus (bruges for at forebygge afstødning af transplantater og til behandling af hudsygdomme)
 • ciclosporin (bruges for at forebygge afstødning af transplantater)

Disse former for medicin kan øge koncentrationen af kalium i dit blod. Dette kan være livstruende. Der er større sandsynlighed for forøgelse af kaliumniveauet i dit blod, hvis du har en nyresygdom. 


Noget medicin kan øge risikoen for bivirkninger på grund af et lavt indhold af natrium i blodet. Ditte kan omfatte: 

 • visse typer medicin til behandling af kræft
 • selektive serotoningenoptagelseshæmmere (bruges til at behandle depression)
 • antipsykotiske midler
 • opioider
 • medicin mod smerter og/eller betændelse (også kaldet NSAID)
 • visse typer medicin til behandling af epilepsi
 • oxytocin (medicin der bruges til behandling af gravide kvinder, kvinder i fødsel og efter fødsel)
 • diuretika.

 

Andre former for medicin som kan påvirke eller blive påvirket af Plasmalyte Glucos infusion: 

 • kortikosteroider (antiinflammatoriske midler)
 • karbenoxolon (antiinflammatorisk medicin mod mavesår)
 • muskelafslappende midler (f.eks. tubocurarin, suxamethonium og vecuronium). Disse bruges ved kirurgiske operationer og kontrolleres af narkoselægen
 • acetylkolin
 • aminoglycosider (en type antibiotika)
 • nifedipin (bruges til behandling af højt blodtryk og brystsmerter)
 • syreholdig medicin, herunder:
  • salicylater, som bruges til behandling af betændelse (aspirin)
  • sovetabletter (barbiturater)
  • lithium (bruges til behandling af psykiske lidelser)
 • alkalisk (basisk) medicin, herunder:
  • sympatomimetika (stimulerende midler så som efedrin og pseudoefedrin, som anvendes i hoste- og forkølelsesmedicin)
  • andre stimulerende midler (f.eks. dexamfetamin og fenfluramin)

 

Brug af Plasmalyte Glucos sammen med mad og drikke

Du skal spørge lægen, om hvad du kan spise og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen til råds før du bruger dette lægemiddel. 


Du kan få Plasmalyte Glucos under graviditet og amning. Lægen vil overvåge elektrolytniveauerne og væskemængden i din krop. 


Hvis en anden medicin skal tilsættes infusionsvæsken under graviditet eller amning, skal du dog: 

 • tale med lægen. Samtidig administration af medicin kaldet oxytocin under fødslen kan føre til nedsat niveau af natrium i blodet (øget risiko for hyponatræmi).
 • læse indlægssedlen på den medicin, som skal tilsættes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Spørg lægen eller sundhedspersonalet til råds før du kører bil eller betjener maskiner. 

3. Sådan bliver du behandlet med Plasmalyte Glucos

En læge eller sygeplejerske vil give dig Plasmalyte Glucos. Lægen vil afgøre, hvor meget du behøver, og hvornår det skal indgives. Dette afhænger af din alder, vægt, sygdomstilstand samt behandlingens formål. Den mængde du får, kan også påvirkes af andre behandlinger, du modtager. 

 

Du må IKKE få Plasmalyte Glucos, hvis der er partikler i opløsningen, eller hvis pakningen på nogen måde er beskadiget.  

 

Plasmalyte Glucos gives normalt i en vene gennem en plastslange med en nål. Lægen kan dog anvende en anden metode til at indgive medicinen. 

 

Enhver ubrugt opløsning skal kasseres. Du må IKKE få Plasmalyte Glucos fra en delvist brugt pose. 

Hvis du har fået for meget Plasmalyte Glucos

Hvis du får for meget Plasmalyte Glucos (overinfusion), eller hvis det er givet for hurtigt, kan du få følgende symptomer: 

 • vand- og/eller natriumoverbelastning (salt) med ansamling af væske i vævet (ødem), med efterfølgende hævelse
 • prikken og stikken i arme og ben (paræstesi)
 • muskelsvaghed
 • manglende evne til at røre sig (paralyse)
 • uregelmæssigt hjerteslag (hjerte arytmi)
 • hjerteblok (meget langsomt hjerteslag)
 • hjertestop (hjertet stopper med at slå; en livstruende situation)
 • forvirring
 • tab af senereflekser
 • nedsat åndedræt (åndedrætsdepression)
 • utilpashed (kvalme)
 • opkastning
 • varmefølelse (rødmen) i huden
 • tørst
 • lavt blodtryk (hypotension)
 • søvnighed
 • langsomt hjerteslag (bradykardi)
 • koma (bevidstløshed)
 • syredannelse i blodet (acidose), som fører til træthed, forvirring, apati og øget åndedræt
 • hypokaliæmi (unormalt lave kaliumniveauer i blodet) og metabolisk alkalose (når blodet bliver for basisk) især hos patienter med nyresvigt
 • humørforandring
 • træthed
 • kortåndethed
 • muskelstivhed
 • muskeltrækning
 • muskelsammentrækning
 • blodet bliver for koncentreret (hyperosmolaritet)
 • væsketab fra kroppen (dehydrering)
 • høj blodsukkerniveau (hyperglykæmi)
 • sukker i urinen (hyperglycosuri)
 • øget urinproduktion (osmotisk diurese).

 

Informér straks lægen, hvis nogle af disse symptomer opstår. Infusionen vil blive afbrudt, og du vil blive behandlet afhængig af symptomerne. 

 

Hvis der sker en overinfusion, hvor en anden medicin er tilsat Plasmalyte Glucos, kan symptomerne skyldes den anden medicin. Du skal læse indlægssedlen for den tilsatte medicin for at få et overblik over mulige symptomer. 

 

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har brugt mere Plasmalyte Glucos end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis behandlingen bliver stoppet

Din læge vil beslutte, hvornår denne infusion skal afsluttes. 

 

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har yderligere spørgsmål til brugen af dette produkt. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Fortæl det straks til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har et af de følgende symptomer. Disse kan være tegn på en meget alvorlig, eller endog uhelbredelig allergisk (overfølsomheds-) reaktion: 

 • hævelse af huden i ansigtet, læber og hævelse af halsen
 • vejrtrækningsbesvær
 • hududslæt
 • hudrødmen (erythem)

Du vil få behandling afhængig af symptomerne. 


De andre bivirkninger er: 

 • bivirkninger relateret til indgivelsesteknikken:
  • feber (febril reaktion)
  • infektion på indgivelsesstedet
  • lokal smerte eller reaktion (rødmen eller hævelse) på indgivelsesstedet
  • irritation og betændelse i den vene, hvor opløsningen gives (flebitis). Dette kan give rødmen, smerte eller svie og hævelse langs den vene, hvor opløsningen gives
  • dannelse af en blodprop (venetrombose) ved infusionsstedet, hvilket giver smerte, hævelse eller rødmen i området omkring blodproppen
  • udsivning af opløsningen i vævet omkring venen (ekstravasation). Dette kan beskadige vævet og give ardannelse
 • for meget væske i kroppen (hypervolæmi)
 • højt niveau af kalium i blodet, som kan forårsage unormal hjerterytme (hyperkaliæmi)
 • for højt blodsukker (hyperglykæmi)
 • anfald (kramper)
 • nældefeber (urticaria)
 • alvorlig allergisk reaktion som giver vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed (anafylaktoid reaktion)
 • lavt blodtryk (hypotension)
 • ubehag i brystet
 • kortåndethed (dyspnø)
 • hvæsende vejrtrækning
 • rødmen
 • øget mængde af blod i et afgrænset stykke væv
 • følelse af svaghed (asteni)
 • koldsved
 • feber (pyreksi)
 • kuldegysninger
 • lavt niveau af natrium i blodet (hyponatræmi)
 • hævelse af hjernen, kan medføre hjerneskade.

 

Hvis der er tilsat anden medicin til opløsningen, kan den tilsatte medicin også give bivirkninger. Disse bivirkninger vil afhænge af den medicin, som er blevet tilsat. Du skal læse indlægssedlen for den tilsatte medicin, for at få et overblik over mulige symptomer. 


Andre bivirkninger rapporteret med lignende produkter 

 • andre manifestationer på overfølsomheds-/infusionsreaktioner: hurtige hjerteslag (takykardi), hjertebanken, brystsmerter, øget åndedrætshastighed, at føle sig unormal, hårrejsning/gåsehud, perifere hævelser (ødemer).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Du må ikke få dette lægemiddel, hvis der er partikler i opløsningen, eller hvis pakningen på nogen måde er beskadiget. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Plasmalyte Glucos indeholder:

Aktive stoffer: 

 • glucose (sukker): 55,00 g per liter
 • natriumchlorid: 5,26 g per liter
 • kaliumchlorid: 0,37 g per liter
 • magnesiumchloridhexahydrat: 0,30 g per liter
 • natriumacetattrihydrat: 3,68 g per liter
 • natriumgluconat: 5,02 g per liter

Øvrige indholdsstoffer: vand til injektionsvæsker og koncentreret saltsyre. 

Udseende og pakningstørrelser

Plasmalyte Glucos er en klar opløsning, fri for synlige partikler. Det leveres i plastposer af polyolefin/polyamid (Viaflo). Hver pose er pakket i en forseglet, beskyttende yderpose af plast. 

 

Posestørrelser: 

 • 250, 500 og 1000 ml

 

Poserne er pakkede i kasser. Hver kasse indeholder en af følgende mængde: 

 • 30 poser à 250 ml
 • 20 poser à 500 ml
 • 10 poser à 1000 ml

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Baxter A/S
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg 

Fremstillere:

 

Baxter SA
Boulevard René Branquart, 80
7860 Lessines
Belgien 

Baxter Healthcare Ltd.
Caxton Way,
Thetford Norfolk IP24 3SE
Storbritannien  

 

Bieffe Medital Sabiñánigo
Ctra de Biescas, Senegüé
22666 Sabiñánigo (Huesca)
Spanien 

 

Du kan finde produktresuméet (information til fagpersonale) for Plasmalyte Glucos på www.produktresume.dk. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale  

 

Håndtering og forberedelse  

 

Opløsningen skal, når opløsningen og posen gør det muligt, inspiceres visuelt for partikler og misfarvning inden brug. Må kun indgives hvis opløsningen er klar og forseglingerne intakte.
Tag ikke produktet ud af yderposen før umiddelbart inden anvendelse. Inderposen opretholder produktets sterilitet. Indgives straks efter isætning af infusionssæt. 


For at undgå potentiel dødelig overinfusion af intravenøs væske i den nyfødte, skal der tillægges særlig stor opmærksomhed på administrationsmetoden. Når en sprøjtepumpe anvendes til at administrere intravenøs væske eller lægemidler til spædbørn, bør sprøjtepumpen ikke efterlades med en pose med væske tilsluttet. Når der anvendes en infusionspumpe, skal alle klemmer på det intravenøse administrationsudstyr være lukkede, før administrationsudstyret fjernes fra pumpen eller pumpen slukkes. Dette gælder uanset om administrationsudstyret har en anordning, der forhindrer frit flow. Det intravenøse infusionsudstyr og administrationsudstyr skal kontrolleres ofte. 


Anvend ikke poser af plast i serieforbindelser. Dette kan føre til luftemboli på grund af residualluft, som udtrækkes fra primærposen, før indgivelse af væsken fra den sekundære pose er afsluttet. Hvis intravenøse opløsninger i fleksible poser af plast sættes under tryk for at øge indgivelseshastigheden, kan det medføre luftemboli, hvis residualluften i posen ikke er fuldstændig udtømt inden indgivelse.
Brug af ventilerede intravenøse administrationssæt med ventilen i åben position kan resultere i luftemboli. Ventilerede intravenøse administrationssæt med ventilen i åben position bør ikke bruges sammen med fleksible poser af plast. 

 

Opløsningen skal indgives med sterilt udstyr ved brug af aseptisk teknik. Udstyret skal primes med opløsningen for at forhindre, at der kommer luft i systemet.
Additiver kan tilsættes før infusion eller under infusion gennem den genlukkelige injektionsport. Tilsætning af andre lægemidler eller anvendelse af en forkert indgivelsesteknik kan føre til feberreaktioner på grund af mulig tilførsel af pyrogener. I tilfælde af bivirkninger skal infusionen straks afbrydes.
Kasseres efter engangsbrug.
Kassér ubrugt opløsning.
Delvist brugte poser må ikke tilsluttes igen.
 

 

1. Åbning
a. Tag Viaflo-posen ud af yderposen umiddelbart før brug.
b. Undersøg for små utætheder ved at klemme fast på inderposen. Hvis der er utætheder kasseres posen, da steriliteten er brudt.
c. Undersøg opløsningen for uklarheder og fravær af urenheder. Hvis opløsningen er uklar eller indeholder urenheder, kasseres opløsningen. 

 

2. Forberedelse til indgivelse
Opløsningen må IKKE indgives i en perifer vene. 


Anvend sterilt udstyr til forberedelse og indgivelse.
a. Hæng posen op i den lille åbning.
b. Fjern plastbeskyttelsen fra porten i bunden af posen: 

 • tag fat i den lille vinge på porten med den ene hånd,
 • tag fat i den store vinge på låget med den anden hånd og drej,
 • låget vil poppe af.

c. Brug aseptisk teknik til at klargøre infusionen.
d. Tilslut infusionssættet. Følg infusionssættets anvisninger for tilslutning, priming af sættet og indgivelse af opløsningen. 

 

3. Teknikker til injektion af additiver  

Advarsel: Additiver kan være uforligelige. Kontrollér additivets kompatibilitet med både opløsningen og beholderen inden brug. Når additiver bruges, skal osmolariteten verificeres før parenteral indgivelse. Grundig og omhyggelig aseptisk blanding med ethvert additiv er påkrævet. Opløsninger med additiver skal anvendes straks, og må ikke opbevares. (se punkt 5 nedenfor "Uforligelighed med additiver")  

 

Tilsætning af lægemiddel før indgivelse 

a. Desinficér medicinporten.
b. Anvend en sprøjte med en 19 gauge (1,10 mm) til 22 gauge (0,70 mm) nål, punktér den genlukkelige medicinport og injicér.
c. Bland opløsning og lægemiddel grundigt. Ved lægemidler med høj densitet, såsom kaliumchlorid, bankes forsigtigt på portene, mens de vender opad og bland. 

 

Advarsel: Opbevar ikke poser som er tilsat lægemiddel. 

 

Tilsætning af lægemiddel under indgivelse 

a. Luk klemmen på sættet.b. Desinficér medicinporten.
c. Anvend en sprøjte med en 19 gauge (1,10 mm) til 22 gauge (0,70 mm) nål, punktér den genlukkelige medicinport og injicér.
d. Fjern posen fra i.v.-stativet og/eller drej, så portene vender opad.
e. Tøm begge porte ved at banke forsigtigt på dem, mens de vender opad.
f. Bland opløsning og lægemiddel grundigt.
g. Hæng posen op igen, så den er klar til brug, genåbn klemmen og genoptag indgivelsen. 

 

4. Holdbarhed under anvendelse: Additiver 

Inden anvendelse skal den kemisk/fysiske stabilitet af ethvert additiv fastsættes ved den pH, som Plasmalyte Glucos har.
Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal det opløste produkt straks anvendes. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringsbetingelserne efter rekonstitution brugerens ansvar og må normalt ikke overstige 24 timer ved 2 til 8 °C, med mindre rekonstitution er udført under kontrollerede og validerede aseptiske forhold. 


5. Uforligelighed med additiver  

Der skal ved tilsætning af additiver til Plasmalyte Glucos anvendes aseptisk teknik. Bland opløsningen omhyggeligt, når additiverne er blevet tilsat. Opbevar ikke opløsninger indeholdende additiver.
Uforligelighed af lægemidler, som skal tilsættes opløsningen i Viaflo-beholderen, skal vurderes før tilsætningen. 


Læs indlægssedlen for det lægemiddel, som skal tilsættes. 


Før et additiv tilsættes, skal det kontrolleres, at det er opløseligt og/eller stabilt i vand og at pH-intervallet for Plasmalyte Glucos (pH 4,0 - 6,0) er passende. Efter tilsætning, kontrolleres for mulig farveændring og/eller tilstedeværelse af udfældninger, uopløselige komplekser eller krystaller. 


Glucos 50 mg/ml opløsninger er ikke forligelige med blod eller røde blodlegemer, da der er beskrevet tilfælde af hæmolyse og propdannelse. 


Additiver, der vides at være uforligelige, bør ikke anvendes. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...