Fluconazol "Stada"

hårde kapsler 150 mg og 200 mg

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fluconazol STADA® 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 kapsler  

fluconazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige informationer.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fluconazol STADA til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fluconazol STADA
 3. Sådan skal du tage Fluconazol STADA
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

1. Virkning og anvendelse

Fluconazol STADA tilhører en gruppe af lægemidler kaldet "svampemidler". Det aktive stof er fluconazol. 

 

Fluconazol STADA bruges til behandling af infektioner forårsaget af svampe, og kan også bruges til at hindre dig i at få en candidainfektion. Den mest almindelige årsag til svampeinfektioner er en gærsvamp kaldet Candida. 

 

Voksne  

Du kan få denne medicin af din læge til behandling af følgende typer af svampeinfektioner: 

 • Kryptokokmeningitis - en svampeinfektion i hjernen
 • Kokcidioidomykose - en sygdom i lungerne
 • Infektioner forårsaget af Candida og fundet i blodet, legemsorganer (f.eks. hjerte, lunger) eller urinvejene
 • Svampeinfektion i slimhinderne - infektion, der påvirker slimhinden i munden, halsen og ømhed i munden efter protese
 • Svampeinfektion i skeden eller penis
 • Hudinfektioner - f.eks. fodsvamp, ringorm, kløe i skridtet, negleinfektion

Du kan også få fluconazol STADA til: 

 • at hindre kryptokokmeningitis i at komme tilbage
 • at hindre svampeinfektion i slimhinderne i at komme tilbage
 • at reducere tilbagekomsten af svampeinfektioner i skeden
 • hindre dig i at få en infektion forårsaget af Candida (hvis dit immunforsvar er svagt og ikke fungerer korrekt)

 

Børn og unge (0 til 17 år)  

Du kan få denne medicin af din læge til behandling af følgende typer af svampeinfektioner: 

 • Svampeinfektion i slimhinderne, der påvirker slimhinden i munden, halsen
 • Infektioner forårsaget af Candida og fundet i blodet, legemsorganer (f.eks. hjerte, lunger) eller urinvejene
 • Kryptokokmeningitis - en svampeinfektion i hjernen

Du kan også få fluconazol STADA til: 

 • at hindre dig i at få en infektion forårsaget af Candida (hvis dit immunforsvar er svagt og ikke fungerer korrekt)
 • at hindre kryptokokmeningitis i at komme tilbage

2. Det skal du vide, før du begynder at tage FLUCONAZOL STADA

Tag ikke Fluconazol STADA hvis du:

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 • er overfølsom overfor fluconazol, andre lægemidler, du har anvendt til behandling af svampeinfektioner eller overfor et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6). Symptomerne kan omfatte kløe, rødmen af huden eller vejrtrækningsbesvær.
 • tager astemizol, terfenadin (antihistamin medicin mod allergi).
 • tager cisaprid (anvendes til maveproblemer).
 • tager pimozid (bruges til behandling af psykiske sygdomme).
 • tager quinidin (bruges til behandling af hjerte arytmi).
 • tager erythromycin (et antibiotikum til behandling af infektioner).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge før du tager fluconazol. Især, hvis du  

 • Du har lever- eller nyreproblemer.
 • Du lider af hjertesygdomme, herunder problemer med hjerterytmen.
 • Du har unormale niveauer af kalium, calcium eller magnesium i blodet.
 • Du udvikler alvorlige hudreaktioner (kløe, rødmen af huden) eller åndedrætsbesvær.
 • Du udvikler tegn på ’binyrebarkinsufficiens’, hvor binyrerne ikke producerer tilstrækkelige mængder af visse steroidhormoner, såsom cortisol (kronisk og langvarig træthed, muskelsvaghed, tab af appetit, vægttab, mavesmerter).
 • Svampeinfektionen ikke bliver bedre, da det kan være nødvendigt med en anden svampebehandling.

Der er indberettet alvorlige hudreaktioner, herunder en lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), i forbindelse med behandling med Fluconazol STADA. Du skal stoppe med at tage Fluconazol STADA og søge læge med det samme, hvis du får et eller flere af de symptomer, der er forbundet med disse alvorlige hudreaktioner, og som er beskrevet i afsnit 4

Brug af anden medicin sammen med Fluconazol STADA

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

 • Fortæl det straks til din læge hvis du tager astemizol, terfenadin (et antihistamin til behandling af allergi) eller cisaprid (anvendes til maveproblemer) eller pimozid (anvendes til behandling af psykiske sygdomme) eller quinidin (bruges til behandling af hjerte arytmi) eller erythromycin (et antibiotikum til behandling af infektioner) da disse ikke bør tages sammen med Fluconazol STADA (se afsnittet: "Tag ikke Fluconazol STADA").

Der er visse lægemidler, der kan interagere med Fluconazol STADA. Sørg for, at din læge ved, hvis du tager nogen af følgende lægemidler: 

 • rifampicin eller rifabutin (antibiotika til infektioner).
 • alfentanil, fentanyl (anvendt som bedøvelse).
 • amitriptylin, nortriptylin (anvendt som antidepressiva).
 • amfotericin B, voriconazol (svampemidler).
 • lægemidler, som fortynder blodet for at forhindre blodpropper (warfarin eller lignende medicin).
 • benzodiazepiner (midazolam, triazolam eller lignende medicin), der anvendes til at hjælpe dig med at sove eller mod angstanfald.
 • carbamazepin, fenytoin (anvendes til behandling af krampeanfald).
 • nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin og losartan (mod hypertension - forhøjet blodtryk).
 • ciclosporin, everolimus, sirolimus eller tacrolimus (for at forhindre afstødning efter transplantation).
 • cyklofosfamid, vincaalkaloider (vincristin, vinblastin eller lignende lægemidler) anvendes til behandling af cancer.
 • halofantrin (anvendes til behandling af malaria).
 • statiner (atorvastatin, simvastatin og fluvastatin eller lignende medicin), der anvendes til at reducere et højt kolesteroltal.
 • metadon (anvendes mod smerter).
 • celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam, diclofenac (non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID)).
 • p-piller.
 • prednison (steroid).
 • zidovudin, også kendt som AZT, saquinavir (anvendes til HIV-inficerede patienter).
 • medicin mod sukkersyge såsom klorpropamid, glibenclamid, glipizid eller tolbutamid.
 • teofyllin (anvendes til kontrol af astma).
 • A-vitamin (kosttilskud).
 • Amiodaron (bruges til behandling af uensartet hjerterytme ”arytmi”)
 • Hydrochlorthiazid (et vanddrivende lægemiddel).

Fluconazol STADA sammen med mad og drikke

Dette lægemiddel kan tages med eller uden samtidig fødeindtag. 

Graviditet, amning og fertilitet

Du må ikke tage Fluconazol STADA, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, eller hvis du ammer, medmindre lægen har anvist det. 


Indtagelse af fluconazol i de første tre måneder af graviditeten kan øge risikoen for abort.
Indtagelse af fluconazol i lave doser i de første tre måneder af graviditeten kan medføre en let forøget risiko for, at barnet bliver født med misdannelser, der berører knoglerne og/eller musklerne.
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ved bilkørsel eller betjening af maskiner bør det tages i betragtning, at svimmelhed eller kramper kan forekomme. 

Fluconazol STADA indeholder lactose

Lægemidlet indeholder lactose (mælkesukker). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage FLUCONAZOL STADA

Tag altid denne medicin nøjagtigt efter lægens anvisning. 

 

Kapslerne skal synkes hele med et glas vand. Det er bedst at tage dine kapsler på samme tidspunkt hver dag. 

De anbefalede doser af dette lægemiddel til forskellige infektioner findes nedenfor:

Voksne  

Betingelse 

Dosis 

Til behandling af kryptokokmeningitis 

400 mg den første dag og derefter 200 mg til 400 mg 

 

en gang daglig i 6 til 8 uger eller længere om 

nødvendigt. I visse tilfælde forøges doser op til 800 mg 

For at hindre kryptokokmeningitis i at komme tilbage 

200 mg en gang daglig, indtil du bliver bedt om at 

stoppe 

Til behandling af kokcidioidomykose 

200 mg til 400 mg en gang daglig fra 11 måneder og op til 24 måneder eller længere, hvis det er nødvendigt. 

I visse tilfælde forøges doser op til 800 mg 

Til behandling af indre svampeinfektioner 

forårsaget af Candida 

800 mg den første dag og derefter 400 mg en gang 

daglig, indtil du bliver bedt om at stoppe 

Til behandling af svampeinfektion i slimhinderne - infektion, der påvirker slimhinden i munden, halsen 

og ømhed i munden efter protese 

200-400 mg den første dag og derefter 100-200 mg indtil du bliver bedt om at stoppe 

Til behandling af svampeinfektion i slimhinderne - 

dosis afhængig hvor infektionen er placeret 

50-400 mg en gang daglig fra 7-30 dage indtil du bliver 

bedt om at stoppe 

At forhindre svampeinfektion i slimhinderne i munden, halsen 

100-200 mg en gang daglig eller 200 mg 3 gange om ugen, så længe du kan risikere at få en infektion 

Til behandling af svampeinfektion i skeden 

150 mg som en enkelt dosis 

For at reducere tilbagekomsten af svampeinfektion i skeden 

150 mg hver tredje dag i i alt 3 doser (dag 1, 4 og 7) og 

derefter en gang om ugen i 6 måneder, så længe du kan risikere at få en infektion 

Til behandling af svampeinfektion i hud og negle 

Afhængigt af infektionsstedet 50 mg en gang daglig, 150 mg en gang ugentlig, 300 til 400 mg en gang om ugen i 1 til 4 uger (fodsvamp kan være op til 6 uger, ved negleinfektion skal behandling fortsættes indtil ny 

negl er vokset ud) 

For at forhindre dig i at få en infektion forårsaget af Candida (hvis dit immunforsvar er svagt og ikke 

fungerer korrekt) 

200-400 mg en gang daglig, så længe du kan risikere at få en infektion 

 

Anvendelse til unge fra 12 til 17 år  

Følg den dosis, din læge har ordineret (enten voksen- eller børnedosis). 

 

Anvendelse til børn op til 11 år  

Den maksimale dosis til børn er 400 mg daglig. Dosis vil blive baseret på barnets vægt i kg. 

Betingelse 

Daglig dosis 

Til behandling af svampeinfektioner i slimhinder og halsinfektioner forårsaget af Candida - dosis og varighed afhænger af sværhedsgraden af infektionen og af, hvor infektionen er placeret 

3 mg per kg legemsvægt 

(6 mg per kg legemsvægt kan gives den første dag) 

Til behandling af kryptokokmeningitis eller interne svampeinfektioner forårsaget af Candida 

6-12 mg per kg legemsvægt 

At forhindre børn i at få en infektion forårsaget Candida (hvis deres immunforsvar ikke fungerer korrekt) 

3-12 mg per kg legemsvægt 

 

Anvendelse til børn fra 0 til 4 uger gamle  

Anvendelse til børn fra 3 til 4 uger gamle: 

Den samme dosis som ovenfor, men givet en gang hver 2. dag. Den maksimale dosis er 12 mg per kg legemsvægt hver 48. time. 

 

Anvendelse til børn mindre end 2 uger gamle: 

Den samme dosis som ovenfor, men givet en gang hver 3. dag. Den maksimale dosis er 12 mg per kg legemsvægt hver 72. time. 

 

Læger ordinerer nogle gange andre doser end disse. Tag altid din medicin nøjagtigt efter lægens anvisning. Du bør tale med din læge eller apotekspersonalet, hvis du er usikker. 

 

Ældre  

Den sædvanlige voksendosis skal gives, medmindre du har nyreproblemer. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Din læge kan ændre din dosis, afhængig af din nyrefunktion. 

Hvis du har taget for mange Fluconazol STADA kapsler

Indtagelse af for mange kapsler på en gang kan gøre dig utilpas. Kontakt din læge eller nærmeste skadestue med det samme. Symptomerne på mulig overdosering kan omfatte hørelse, syn, at føle og tænke ting, der ikke er virkelige (hallucinationer og paranoid adfærd). Symptomatisk behandling (med understøttende tiltag og maveskylning om nødvendigt) kan være tilstrækkelig. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Fluconazol ”Stada” end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Fluconazol STADA

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den så snart du husker det. Hvis det næsten er tid til din næste dosis, skal du ikke tage den dosis, du gik glip af. 

 

Hvis du har yderligere spørgsmål så spørg lægen eller farmaceuten. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Denne medicin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Du skal stoppe med at Fluconazol STADA og søge læge med det samme, hvis du får et eller flere af følgende symptomer:  

 • Udbredt udslæt, høj kropstemperatur og forstørrede lymfekirtler (DRESS-syndrom eller lægemiddeloverfølsomhedssyndrom).

 

Enkelte mennesker udvikler allergiske reaktioner, selvom alvorlige allergiske reaktioner er sjældne. Hvis du får nogle af de følgende symptomer, så fortæl det til din læge med det samme. 

 • pludselig hvæsende vejrtrækning, åndedrætsbesvær eller trykken i brystet.
 • hævelse af øjenlågene, ansigtet eller læberne.
 • kløe over hele kroppen, rødmen af huden eller kløende røde pletter.
 • hududslæt.
 • alvorlige hudreaktioner såsom udslæt, der forårsager blæredannelse (dette kan påvirke munden og tungen).

Fluconazol STADA kan påvirke din lever. Tegnene på leverproblemer omfatter: 

 • træthed.
 • tab af appetit.
 • opkastning.
 • gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot).

Hvis nogle af disse forekommer, så stop med at tage Fluconazol STADA og fortæl det til din læge med det samme

Andre bivirkninger:

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • Hovedpine
 • Udslæt
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Mavesmerter
 • Diarrè
 • Ændring i blodprøver for leverfunktionen.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til l ud af 100 patienter):  

 • Træthed, generel følelse af utilpashed
 • Feber
 • Kramper
 • Svimmelhed
 • Følelse af, at alting snurrer rundt, en prikkende eller stikkende fornemmelse, eller følelsesløshed
 • Kløe
 • Blærer (nældefeber)
 • Vabler
 • Nedsat appetit
 • Forstoppelse
 • Svær fordøjelse
 • Luft i maven
 • Muskelsmerter
 • Tør mund
 • Øget svedtendens
 • Søvnløshed, døsighed
 • Leverskade eller gul-farvning af huden og øjne (gulsot)
 • Ændringer af smagssans
 • Reduktion af røde blodlegemer, hvilket kan gøre huden bleg og forårsage svaghed eller åndenød

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter):  

 • Lavere niveauer end normalt af hvide blodlegemer, der hjælper til i forsvaret mod infektioner samt blodlegemer, der hjælper til at stoppe blødninger
 • Rød eller purpur misfarvning af huden, hvilket kan være forårsaget af et lavt blodpladetal og andre
 • ændringer i blodlegemerne
 • Ændringer i laboratorieprøver (forhøjet indhold af kolesterol, fedt)
 • Lavt kaliumindhold i blodet
 • Rystelser
 • Unormalt elektrokardiogram (EKG), ændring i hjertefrekvens eller -rytme
 • Hårtab
 • Leversvigt
 • Allergiske reaktioner (sommetider alvorlige), herunder udbredt blæredannelse, udslæt og afskallende hud, alvorlige hudreaktioner, hævelse af læber eller ansigt

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

Overfølsomhedsreaktion i form af hududslæt, feber, hævede kirtler, øget mængde af en type hvide blodlegmer (eosinofili) og inflammation af de indre organer (lever, lunger, hjerte, nyrer og tyktarm) (lægemiddelfremkaldt reaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen vio 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares over 25 ºC. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluconazol STADA kapsler indeholder:

Aktivt stof: Fluconazol. Hver kapsel indeholder henholdsvis 50 mg, 100 mg, 150 mg eller 200 mg fluconazol. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Kapselindhold: Lactosemonohydrat, pregelatineret majsstivelse, silica kolloid, vandfri, magnesiumstearat. 

Kapsel-skal: 

Fluconazol STADA 50 mg og 100 mg: Gelatine, titandioxid (E171), indigotin (E132). 

Fluconazol STADA 150 mg: Gelatine, titandioxid (E171). 

Fluconazol STADA 200 mg: Gelatine, titandioxid (E171), gul jernoxid (E 172), sort jernoxid (E 172), indigotin (E132). 

Udseende og pakningsstørrelser

Fluconazol STADA 50 mg kapsler er svagt lyseblå/hvide  

Fluconazol STADA 100 mg kapsler er lyseblå/hvide  

Fluconazol STADA 150 mg kapsler er hvide 

Fluconazol STADA 200 mg kapsler er blå/hvide 

 

Kapslerne er pakket i PVC/PVDC/Al blisterpakninger.  

 

Pakningsstørrelser: 

50 mg, 200 mg: 1, 2, 4, 6, 7, 10, , 14, 20, 21, 28, 30, 48, 50, 60, 90 eller 100 kapsler, hårde 

100 mg: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 48, 50, 60, 90 eller 100 kapsler, hårde 

150 mg: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20, 21, 28, 30, 48, 50, 60, 90 eller 100 kapsler, hårde 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Tyskland 

Fremstiller

Specifar S.A.
1, 28 Octovriou str.
123 51 Ag. Varvara, Athen  

Grækenland 

 

Dansk repræsentant
PharmaCoDane ApS
Marielundvej 46 A 

2730 Herlev 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 

 

Østrig: Difuzol 150 mg Kapseln  

Tyskland: Fluconazol STADA 100/150 mg Hartkapseln  

Italien: Fluconazolo EG 50/100/150/200 mg capsule rigide  

Luxemburg: Fluconazole EG 50/150/200 mg gélules 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret Maj 2021  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...