Lopid®

hårde kapsler 300 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lopid® 300 mg hårde kapsler
Gemfibrozil 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lopid
 3. Sådan skal du tage Lopid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lopid indeholder det aktive stof gemfibrozil, der tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes fibrater. Denne type medicin bruges til at sænke indholdet af fedtstoffer for eksempel triglycerider i blodet. 


Lopid bruges som supplement til fedtfattig kost og anden ikke-medicinsk behandling som motion og vægttab til at sænke indholdet af fedtstoffer i blodet. Lopid kan bruges til at nedsætte forekomsten af hjerteproblemer hos mænd, som er i højrisikogruppe, og som har forøget indhold af ”dårligt kolesterol” 

i blodet, når anden medicin (statiner) ikke er tilstrækkelig. 


Lopid kan også bruges til personer, hvor det ikke er muligt at ordinere anden medicin til at sænke kolesterolniveauet i blodet. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lopid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Lopid

 • hvis du er allergisk over for gemfibrozil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lopid (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en leversygdom.
 • hvis du har en alvorlig nyresygdom.
 • hvis du har eller tidligere har haft galdesten, lidelser i galdevejene eller galdeblæren (sygdomme i galdeblæren).
 • tidligere har haft overfølsomhed over for lys eller lysfølsomhed (allergisk reaktion udløst af sollys) under behandling med fibrater.
 • samtidig tager medicin med navnet repaglinid (medicin til at nedsætte blodsukkeret hos patienter med diabetes) eller simvastatin (kolesterolsænkende medicin) eller dasabuvir (et lægemiddel til at behandle hepatitis C) eller selexipag (medicin mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lopid 

 • hvis du har en øget risiko for muskelnedbrydning (rhabdomyolyse). Risikofaktorer inkluderer:
  Nedsat nyrefunktion, nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen, hvis du er over 70 år, har et stort alkoholforbrug, tidligere har haft muskelsmerter eller muskelsvaghed (muskeltoksicitet) i forbindelse med anden medicin til at sænke fedtstoffer eller
  kolesterol i blodet (fibrater og statiner), hvis du eller andre i din nærmeste biologiske familie har eller har haft muskelproblemer, hvis du tager Lopid sammen med anden medicin til at sænke kolesterol i blodet (statiner).
 • hvis du har mild til moderat nedsat nyrefunktion.
 • hvis du har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen.
 • hvis du har diabetes.
 • hvis du har eller har haft problemer med galdesten.

Brug af anden medicin sammen med Lopid

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Tal med din læge, hvis du tager 

 • visse typer medicin mod diabetes især rosiglitazon eller repaglinid (til at nedsætte blodsukkeret hos patienter med diabetes). (for repaglinid se ”Tag ikke lopid”)
 • dabrafenib til behandling af modermærkekræft
 • loperamid til behandling af diarré
 • montelukast til behandling af astma
 • pioglitazon til behandling af diabetes
 • warfarin, acenocoumarol og phenprocoumon (blodfortyndende medicin)
 • anden medicin til at sænke det dårlige kolesterol og fedtstoffer og øge det gode kolesterol som f.eks. atorvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatin og simvastatin (for simvastatin se ”Tag ikke lopid”)
 • dasabuvir, et lægemiddel der bruges til at behandle hepatitis C (se ”Tag ikke lopid” herover)
 • selexipag til behandling af forhøjet blodtryk i lungernes blodkar (se ”Tag ikke lopid” herover) medicin (colestipol granulater) til at behandle højt fedtindhold i blodet (kolesterol)
 • bexaroten medicin til at behandle hudkræft
 • colchicin til behandling af gigt
 • paclitaxel til behandling af kræft.
 • enzalutamid, til behandling af prostatakræft

Brug af Lopid sammen med mad og drikke

Lopid bør tages ½ time før et måltid (se afsnit 3 ”Sådan skal du tage Lopid”). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du
spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Lopid efter aftale med lægen.

Amning
Hvis du ammer, bør du ikke tage Lopid. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lopid kan i sjældne tilfælde give bivirkninger i form af svimmelhed eller synsforstyrrelser. Hvis du oplever disse bivirkninger, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, hvis du er dårlig. 

3. Sådan skal du tage Lopid

Tag altid Lopid nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Indholdet af fedtstoffer i dit blod vil blive undersøgt og regelmæssigt vurderet før og under behandlingen med Lopid. Hvis du har diabetes eller har problemer med skjoldbruskkirtlen vil din læge behandle disse tilstande inden du starter behandlingen. Din læge vil give dig råd om diæt, motion, rygeophør, alkoholophør og vægttab, hvis det er nødvendigt. 


Lopid skal tages gennem munden. Det anbefales at kapslerne synkes hele med et glas vand, da en delt/ knust tablet kan smage dårligt. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og ældre 

Den sædvanlige startdosis er 900-1200 mg dagligt. Lægen vil fastlægge dosis. Følg altid lægens anbefaling og vejledning på etiketten. 


Dosis på 1200 mg skal tages som 2 kapsler på 300 mg ½ time før morgenmaden, og 2 kapsler på 300 mg ½ time før aftensmaden. 


Dosis på 900 mg, dvs. 3 kapsler, tages som enkeltdosis ½ time før aftensmaden. 


Brug til børn
 

Lopid anbefales ikke til børn. 

Voksne med mild til moderat nedsat nyrefunktion Lægen vil vurdere din tilstand før og under behandling med Lopid. Din behandling vil starte med en dosis på 900 mg dagligt og kan øges op til 1200 mg dagligt afhængigt af din reaktion. Lopid bør ikke anvendes til patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion. 


Brug til patienter med nedsat leverfunktion

Lopid må ikke anvendes til patienter med nedsat leverfunktion. 

Hvis du har taget for mange Lopid tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere af Lopid, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Tegn på overdosering kan være mavekramper, diarré, led- og muskelsmerter, kvalme og opkastning. 

Hvis du har glemt at tage Lopid

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du ikke blive bekymret. Spring den pågældende dosis over og fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Lopid

Du må kun stoppe behandlingen med Lopid efter aftale med lægen. Det anbefales at du følger lægens anvisning, mens du tager Lopid for at få mest muligt ud af behandlingen. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Alvorlige bivirkninger:
 


Selvom alvorlige reaktioner er sjældne, skal du straks kontakte lægen, hvis du får følgende bivirkninger efter du har taget Lopid:
 


Sjældne bivirkninger (det kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • Allergisk reaktion. Hvis der er hævelse af ansigt, tunge, hals kan det give vejrtrækningsproblemer (angioødem).
 • Afskalning og vabler på hud, mund, øjne og kønsorganer.
 • Hududslæt over hele kroppen.
 • Muskelsvaghed eller svaghed og brunfarvet urin, feber, hurtig puls, kvalme eller opkastning.
 • Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der kommer svær hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for kvælning. Kan være livsfarligt.


Andre bivirkninger inkluderer

Meget almindelige bivirkninger
(det kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • Sure opstød / halsbrand.


Almindelige bivirkninger (det kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Følelse af at dreje rundt eller svaje (svimmelhed).
 • Eksem, udslæt (især et kløende og opsvulmet udslæt).
 • Hovedpine.
 • Diarré.
 • Opkastning.
 • Kvalme.
 • Mavesmerter.
 • Forstoppelse.
 • Luft i maven.
 • Træthed.


Ikke almindelige bivirkninger (det kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • Uregelmæssig puls.


Sjældne bivirkninger (det kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter) 

 • Forandringer i de hvide blodlegemer (leukopeni, eosinofili), knoglemarvssygdom.
 • Nedsat antal blodplader (thrombocytopeni).
 • Nervebetændelse (perifer neuropati).
 • Usædvanlige blå mærker eller blødning pga. forandringer i blodet (thrombocytopeni).
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel (alvorlig anæmi).
 • Betændelse i bugspytkirtlen.
 • Synsforstyrrelser.
 • Gulsot (gulfarvning af huden), påvirkning af leverfunktionen.
 • Leverbetændelse (hepatitis).
 • Galdesten (cholelithiase), galdeblærebetændelse (cholecystitis).
 • Blindtarmsbetændelse.
 • Depression.
 • Svimmelhed.
 • Søvnighed.
 • Smerter i leddene og smerter i arme og ben.
 • Muskelsygdom (myopati), muskelsvaghed.
 • Muskelbetændelse (myositis).
 • Betændelse i ledkapslens hinde (synovitis).
 • Muskelsmerter (myalgi).
 • Impotens.
 • Nedsat sexlyst.
 • Hårtab.
 • Øget følsomhed af huden for lys (kan give misfarvning af huden eller kløe).
 • Kløe.
 • Nældefeber.


Lopid kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget 

i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 


Opbevares ved temperaturer under 25 °C. 

Opbevares i den originale yderpakning, for at beskytte mod fugt. 


Brug ikke Lopid efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lopid indeholder:

 • Aktivt stof: gemfibrozil.
  1 kapsel indeholder 300 mg gemfibrozil.
 • Øvrige indholdsstoffer: polysorbat 80 (E433), kolloid silica, majsstivelse, gelatine, titandioxid (E171), erythrosin (E127), indigocarmin (E132). Sort trykkeblæk indeholder shellac og sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Lopid kapsler er rødbrune/hvide hårde gelatinekapsler præget med ”LOPID 300” på hver kapselhalvdel. 


Pakningsstørrelser
 

Lopid fås i en pakningsstørrelse á 100 hårde kapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Lopid® er et registreret varemærke, der tilhører Parke, Davis & Company LLC. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...