Plenvu®

pulver til oral opløsning

Norgine B.V.

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Plenvu, pulver til oral opløsning  

Macrogol 3350, natriumascorbat, vandfrit natriumsulfat, ascorbinsyre, natriumkchlorid og kaliumchlorid. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Plenvu
 3. Sådan skal du tage Plenvu
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Plenvu indeholder en kombination af de aktive ingredienser macrogol 3350, natriumascorbat, vandfrit natriumsulfat, ascorbinsyre, natriumchlorid og kaliumchlorid. 

 

Plenvu er et afføringsmiddel. 

 

Plenvu er beregnet til voksne på 18 år og ældre før en klinisk undersøgelse, der kræver en ren tarm.  

 

Plenvu renser din tarm ved at give dig diarré. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Plenvu

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Plenvu:

 • hvis du er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Plenvu (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en blokering i tarmen (tarmobstruktion)
 • hvis du har en åbning i maven eller tarmen (tarmperforation)
 • hvis du har lammelse af tarmen (ileus)
 • hvis du oplever problemer med mad- og væsketømning fra din mave (f.eks. gastrisk parese, gastrisk fastholdelse)
 • hvis du lider af fenylketonuri. Dette er en arvelig sygdom, hvor kroppen ikke kan omsætte en særlig aminosyre. Plenvu indeholder en fenylalaninkilde
 • hvis din krop ikke kan producere tilstrækkeligt med glucose-6-fosfatdehydrogenase
 • hvis du har en meget udspilet tarm (toksisk megacolon)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før du tager Plenvu, hvis du har/lider af nogle af følgende: 

 • hvis du har hjerteproblemer og/eller problemer med hjertets rytme
 • hvis du har nyreproblemer og/eller væskemangel
 • hvis du har mave eller tarmproblemer, herunder betændelse i tarmen
 • hvis du har problemer med at synke (se også Brug af Plenvu sammen med mad og drikke)
 • hvis du har et højt eller lavt niveau af salt i blodet (f.eks. natrium, kalium)
 • hvis du har andre medicinske tilstande (f.eks. anfald)

 

Plenvu bør ikke gives til patienter med bevidsthedssvækkelse uden nøje medicinsk overvågning. 

 

Hvis du har dårligt helbred eller har en alvorlig medicinsk lidelse, bør du være specielt opmærksom på de mulige bivirkninger, som er anført i afsnit 4. Kontakt din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du er i tvivl. 

 

Hvis du oplever pludselige mavesmerter eller blødning fra endetarmen, når du tager Plenvu til tømning af tarmen, skal du øjeblikkeligt kontakte din læge eller søge lægehjælp. 

Børn og unge

Plenvu anbefales ikke til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Plenvu

Fortæl det altid til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig (inklusiv oral prævention). 


Lægemidler, der indtages gennem munden kan muligvis ikke optages korrekt, hvis det tages indenfor 1 time før start af Plenvu. 


Hvis du tager p-piller, skal du muligvis bruge yderligere former for prævention (f.eks. kondom) for at forhindre graviditet. 

Brug af Plenvu sammen med mad og drikke

Dagen før den kliniske undersøgelse må du spise et let morgenmåltid efterfulgt af en let frokost. 


Ved et to-dages delt dosis behandlingsforløb, eller et dagen før behandlingsforløb, skal du have afsluttet din frokost mindst 3 timer før du begynder at tage Plenvu, hvorefter du kun må indtage klare væsker. 

 

Ved et morgen behandlingsforløb må du indtage klar suppe og/eller almindelig yoghurt til aftensmad (der skal være afsluttet ca. klokken 20.00). Efter aftensmaden må du kun indtage klare væsker før den kliniske undersøgelse. 


Bemærk: For yderligere oplysninger om behandlingsforløbet henvises til afsnit 3


Det er ikke tilladt at spise morgenmad den dag, hvor den kliniske undersøgelse skal udføres. 


Fortsæt med at drikke klare væsker før, under og efter, at du tager Plenvu, for at forhindre væsketab (dehydrering). Det er vigtigt for dig at drikke den yderligere væskemængde, der er ordineret. 

 

Eksempler på klare væsker er vand, klare supper, urtete, sort te eller kaffe (uden mælk), læskedrikke/fortyndet saft og klar frugtjuice (uden frugtkød). 

 

Vigtigt:  

 • Drik ikke alkohol, mælk, noget der er farvet rødt eller lilla (f.eks.solbærsaft) eller andre drikkevarer, der indeholder frugtkød.
 • Spis ikke mens du tager Plenvu, og indtil efter at den kliniske undersøgelse er overstået.

 

Indtag af alle væsker bør stoppes mindst: 

 • to timer før den kliniske undersøgelse, hvis der anvendes fuld narkose, eller
 • en time før den kliniske undersøgelse, hvis der ikke anvendes fuld narkose.

 

Hvis du har behov for at fortykke væsker for at kunne synke dem sikkert, kan Plenvu modvirke effekten af fortykningsmidlet. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Der findes ingen data om anvendelsen af Plenvu under graviditet eller amning, og det anbefales derfor ikke. Det bør kun anvendes, hvis lægen finder det nødvendigt. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet til råds, før du tager Plenvu. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Plenvu påvirker ikke evnen til at føre et motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Plenvu indeholder natrium, kalium og en fenylalaninkilde

Dette lægemiddel indeholder 458,5 mmol (10,5 g) natrium pr. behandlingsforløb.  

Dette skal tages i betragtning for patienter på en kontrolleret natriumdiæt. 

 

Dette lægemiddel indeholder 29,4 mmol (1,1 g) kalium pr. behandlingsforløb. 

Dette bør tages i betragtning for patienter med nedsat nyrefunktion eller for patienter på en kontrolleret kaliumdiæt. 

 

Plenvu indeholder en fenylalaninkilde, som kan være skadelig for mennesker med fenylketonuri. Det indeholder også ascorbat, som kan være skadelig for mennesker med glucose-6-fosfat dehydrogenase mangel. 

3. Sådan skal du tage Plenvu

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Før du tager Plenvu, skal du læse følgende instruktioner grundigt. Du har behov for at vide: 

 • hvornår du skal tage Plenvu
 • hvordan du skal fremstille Plenvu-opløsningen
 • hvordan du skal drikke Plenvu
 • hvad du kan forvente, der vil ske

Hvornår du skal tage Plenvu

Din behandling med Plenvu skal gennemføres før den kliniske undersøgelse.  

 

Dette behandlingsforløb kan tages som opdelte doser som beskrevet nedenfor: 

 

To-dages delt dosis behandlingsforløb  

Dosis 1 tages om aftenen før den kliniske undersøgelse (ca. klokken 18.00) og dosis 2 tages tidligt om morgenen på undersøgelsesdagen (ca. klokken 06.00), eller 

 

Morgen behandlingsforløb  

Dosis 1 og 2 tages om morgenen på undersøgelsesdagen (dosis 1 ca. klokken 05.00) og de 2 doser skal være adskilt med minimum 1 times interval, eller 

 

Dagen før behandlingsforløb  

Dosis 1 og 2 tages om aftenen før undersøgelsesdagen (dosis 1 ca. klokken 18.00) og de 2 doser skal være adskilt med minimum 1 times interval. 

 

Din læge vil informere dig om, hvilket behandlingsforløb du skal følge. DU MÅ IKKE tilsætte andre ingredienser til doserne.  

 

Spis ikke mens du tager Plenvu, og indtil efter at den kliniske undersøgelse er overstået.  

 

For oplysninger vedrørende timing af måltider, før du tager Plenvu, henvises til afsnit 2

Sådan du skal forberede Plenvu dosis 1

 1. Åbn æsken og udtag dosis 1 brev.
 2. Hæld indholdet af dosis 1 i en målebeholder, der kan rumme 500 ml væske.
 3. Tilsæt vand op til 500 ml og rør, indtil alt pulveret er opløst. Dette kan tage op til ca. 8 minutter.

Plenvu Norgine BV pulver til oral opløsning 

Sådan du skal drikke Plenvu dosis 1

 1. Drik de 500 ml opløsning med Plenvu dosis 1 i løbet af 30 minutter. Forsøg at drikke et glas hvert 10.-15. minut.
 2. Drik yderligere 500 ml klar væske over de næste 30 minutter. Vand, klar suppe, fortyndet saft/klar frugtjuice (uden frugtkød), urtete, sort te eller kaffe (uden mælk) er alle velegnede.

Plenvu Norgine BV pulver til oral opløsning 

Sådan du skal forberede Plenvu dosis 2

 1. Når du er klar til at indtage dosis 2, hælder du indholdet af dosis 2 brevene (både A og B) i en målebeholder, der kan rumme 500 ml væske.
 2. Tilsæt vand op til 500 ml og rør, indtil alt pulveret er opløst. Dette kan tage op til ca. 8 minutter.

Plenvu Norgine BV pulver til oral opløsning 

Sådan du skal drikke Plenvu dosis 2

 1. Når tiden er inde, på baggrund af det anbefalende behandlingsforløb, drik 500 ml opløsningen med Plenvu dosis 2 i løbet af 30 minutter.
 2. Drik yderligere 500 ml klar væske over yderligere 30 minutter.

Plenvu Norgine BV pulver til oral opløsning 

Yderligere væskeindtag af klar væske kan finde sted før, under og efter du tager Plenvu, men du skal stoppe med at drikke 1-2 timer før den kliniske undersøgelse. Væskeindtag af klare væsker er med til at forhindre væsketab (dehydrering). 

Hvad du kan forvente, der vil ske

Når du begynder at drikke Plenvu opløsning, er det vigtigt, at du opholder dig i nærheden af et toilet. På et tidspunkt vil du begynde at få vandig afføring. Dette er helt normalt og viser, at Plenvu- opløsningen virker. Du kan føle dig oppustet i maven, før du får din første afføring. 


Hvis du følger disse instruktioner, vil din tarm være renset, og dette vil hjælpe dig til en vellykket undersøgelse. Du bør vente med at tage hen til klinikken, indtil afføringen er aftaget. 

Hvis du har taget for meget Plenvu

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Plenvu, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 


Hvis du tager Plenvu før eller efter at have taget andre afførende lægemidler, kan du udvikle kraftig diarré, som kan føre til dehydrering. Drik store mængder af klar væske. Hvis du er bekymret, skal du kontakte din læge eller tage til den nærmeste skadestue. 

Hvis du har glemt at tage Plenvu

 • Hvis du glemmer at tage Plenvu som instrueret, skal du tage det, så snart du kommer i tanker om det, og kontakte din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet for råd inden den kliniske undersøgelse.
 • Det er vigtigt, at du afsætter tilstrækkelig tid til at fuldføre Plenvu behandlingsforløbet for at sikre, at din tarm er komplet renset mindst 2 timer før den kliniske undersøgelse.

 

Hvis du har yderligere spørgsmål om anvendelse af dette lægemiddel, så spørg din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Det er normalt at få diarré, når du tager Plenvu. 

 

Hvis du ikke har afføring inden for 6 timer efter at have taget Plenvu, skal du stoppe yderligere behandling og straks kontakte din læge. 

 

Hvis du får nogle af følgende bivirkninger, skal du stoppe med at tage Plenvu og omgående kontakte din læge, da disse kan være symptomer på en alvorlig allergisk reaktion: 

 • Ekstrem træthed
 • Hjertebanken
 • Udslæt eller kløe
 • Åndenød
 • Hævelse i ansigtet, anklerne eller noget andet sted på kroppen

 

Kontakt omgående lægen, hvis du har nogen af disse symptomer, mens du tager Plenvu, da symptomerne kan indikere tab af for meget kropsvæske (dehydrering): 

 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Tisser mindre end normalt
 • Opkastning

 

Du skal også strakt kontakte din læge, hvis du har alvorlige mavesmerter. 


Der forekommer sjældent alvorlig uregelmæssig hjerterytme (dvs. det kan føles som om, at hjertet dunker, flagrer eller slår uregelmæssigt, ofte i et par sekunder eller måske et par minutter) ved brug af afføringsmidler til forberedelse af tarmen, især hos patienter med en underliggende hjertesygdom eller saltforstyrrelser. Tal med din læge, hvis symptomerne fortsætter. 


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Dehydrering
 • Kvalme
 • Opkastning

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • Oppustet mave og smerter
 • Ømhed og smerter
 • Allergisk reaktion
 • Kuldegysninger
 • Træthed
 • Hovedpine eller migræne
 • Hedeture
 • Øget blodsukker niveau hos diabetespatienter
 • Øget puls
 • Hjertebanken
 • Ømhed omkring endetarmen
 • Søvnighed
 • Midlertidig stigning i blodtryk
 • Midlertidig stigning i leverenzymer
 • Tørst
 • Forskellige ubalancer i salte (elektrolytter)
 • Svaghed

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Plenvu utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Plenvu efter den udløbsdato, som angivet på brevene og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Bemærk, at udløbsdatoen kan være forskellig for brevene og æsken. 


De uåbnede breve må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. 


Opbevar opløsninger ved temperaturer under 25 °C og drik dem inden 24 timer. Opløsningerne kan opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Hold opløsningerne tildækket. 


Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Plenvu indeholder:

Dosis 1 brev indeholder følgende aktive ingredienser:  

Macrogol 3350 

100 g 

Natriumsulfat, vandfrit 

9 g 

Natriumchlorid 

2 g 

Kaliumchlorid 

1 g 

 

Elektrolytkoncentrationen i 500 ml opløsning, når dosis 1 er anvendt, er som følger: 

Natrium 

160,9 mmol/500 ml 

Sulfat 

63,4 mmol/500 ml 

Chlorid 

47,6 mmol/500 ml 

Kalium 

13,3 mmol/500 ml 

Dosis 1 brev indeholder også 0,79 g sucralose (E955). 

 

Dosis 2 (brev A og B) indeholder følgende aktive ingredienser: 

Brev A: 

Macrogol 3350 

40 g 

Natriumchlorid 

3,2 g 

Kaliumchlorid 

1,2 g 

 

Brev B: 

Natriumascorbat 

48,11 g 

Ascorbinsyre 

7,54 g 

 

Elektrolytkoncentrationen i 500 ml opløsning, når dosis 2 (brev A og B) er anvendt, er som følger: 

Natrium 

297,6 mmol/500 ml 

Ascorbat 

285,7 mmol/500 ml 

Chlorid 

70,9 mmol/500 ml 

Kalium 

16,1 mmol/500 ml 

 

Hjælpestoffer med kendt effekt  

Dosis 2 (brev A) indeholder også 0,88 g aspartam (E951). 

 

Øvrige ingredienser er:  

Indkapslet citronsyre indeholdende citronsyre (E330) og maltodextrin (E1400); mangosmag indeholdende glycerol (E422), aromapræparater, akaciegummi (E414), maltodextrin (E1400) og naturlige identiske aromastoffer; og frugtpunchsmag indeholdende aromapræparater, akaciegummi (E414), maltodextrin (E1400) og naturlige identiske aromastoffer. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 2

Udseende og pakningsstørrelser

Denne pakke indeholder tre breve: dosis 1, dosis 2 brev A og dosis 2 brev B. 


Plenvu pulver til oral opløsning er tilgængelig i pakninger indeholdende 1 behandling og i pakninger indeholdende 40, 80, 160 og 320 behandlinger. Ikke alle pakningsstørrelser er markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Norgine BV  

Antonio Vivaldistraat 150 

1083 HP Amsterdam 

Holland 

Fremstiller:

Norgine Limited, 

New Road, Hengoed, Mid Glamorgan,  

CF82 8SJ, England 

 

og/eller 

 

Norgine BV 

Antonio Vivaldistraat 150 

1083 HP Amsterdam 

Holland 

Repræsentant i Danmark

Norgine Danmark A/S 

Kirsten Walthers Vej 8A  

2500 Valby 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien, Bulgarien, Tjekkoslovakiet, Kroatien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Storbritannien: PLENVU  

Østrig, Holland, Spanien: PLEINVUE 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...