Diclofenac "Bluefish"

enterotabletter 25 mg og 50 mg

Bluefish Pharmaceuticals AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diclofenac Bluefish 25 mg enterotabletter  

Diclofenac Bluefish 50 mg enterotabletter  

diclofenacnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diclofenac Bluefish
 3. Sådan skal du bruge Diclofenac Bluefish
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diclofenac Bluefish hører til den gruppe af lægemidler, der er kendt som non-steroide anti- inflammatoriske/anti-reumatiske lægemidler (NSAID’er). Det har en anti-inflammatorisk (betændelseshæmmende), smertestillende og febernedsættende virkning. 

 

Diclofenac Bluefish bruges til at behandle gigtsygdomme som kronisk leddegigt. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diclofenac Bluefish

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Diclofenac Bluefish

 • hvis du er allergisk over for diclofenac eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diclofenac Bluefish (angivet i punkt 6).
 • hvis du har eller tidligere har haft et tilbagevendende mavesår eller sår på tolvfingertarmen, eller blødning eller hul på mave eller tolvfingertarm.
 • hvis du tidligere har haft mave-tarm blødninger eller hul på mave-tarm-kanalen efter at have taget smertestillende midler (NSAID’er)
 • hvis du har en forøget tendens til at bløde
 • hvis du har porfyri (metabolisk sygdom)
 • hvis du har en alvorlig nedsat leverfunktion eller svær leversygdom.
 • hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion som astma, nysen, brystsmerter eller udslæt efter at have taget smertestillende tabletter, der indeholdt acetylsalicylsyre eller andre lægemidler mod smerte/inflammation af gruppen NSAID (non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler).
 • hvis du er gravid i 3. trimester (7. - 9. måned)
 • hvis du har fået diagnosticeret hjertesygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom, f.eks. hvis du har haft et hjertetilfælde, slagtilfælde, forbigående svigt i blodtilførslen til hjernen (TCI = transitorisk cerebral iskæmi) eller blodprop i blodårerne til hjertet eller hjernen, eller hvis du har fået foretaget en operation med henblik på udvidelse eller en bypass-operation.
 • hvis du har haft problemer med blodomløbet (perifer arteriel sygdom).

 

Fortæl din læge, hvis du for nylig har haft eller skal have en operation i mave- eller tarmkanalen, før du tager Diclofenac Bluefish, da Diclofenac Bluefish i nogle tilfælde kan forværre sårhelingen i tarmene efter en operation. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Diclofenac Bluefish.
Bivirkninger kan minimeres ved at bekæmpe symptomerne i så kort tid og med så lav dosis som muligt. Højere doser end den der anbefales, medfører generelt en øget risiko for bivirkninger. 


Hvis du har eller har haft en af følgende sygdomme, skal du altid tale med din læge inden behandling: 

 • mave-tarm-problemer eller halsbrand/uro i maven eller tidligere har haft sår på mave eller tarm, blødning fra eller hul på mave eller tarm
 • leversygdom eller nyresygdom
 • astma, kronisk obstruktiv lungesygdom, sygdomme eller kroniske infektioner i luftvejene
 • betændelse i næseslimhinden
 • SLE (bindeledssygdom)
 • sygdomme der resulterer i en øget blødningstendens
 • hjertekramper (angina), blodpropper, forhøjet blodtryk
 • ulcerøs kollit eller Crohns sygdom
 • sukkersyge (diabetes).

 

Sørg for at fortælle det til lægen, før du får diclofenac: 

 • hvis du ryger
 • hvis du har forhøjet kolesterol eller forhøjede triglycerider.

 

Er du en ældre person, skal du være bevidst om den øgede risiko for bivirkninger, som kommer med alderen. 


Som for andre antiinflammatoriske stoffer kan Diclofenac Bluefish i sjældne tilfælde give allergiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner uden tidligere eksponering for lægemidlet. 


Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret om alvorlige hudreaktioner i forbindelse med brugen af NSAID’er. Du skal stoppe med at bruge Diclofenac Bluefish og kontakte din læge, hvis du får hududslæt eller andre tegn på overfølsomhed. 


Dette lægemiddel bør ikke anvendes ved skoldkopper. 


Hvis du får mave-tarmproblemer, skal du ophøre med at tage Diclofenac Bluefish og rådføre dig med din læge. 


Ved længere tids brug af enhver type smertestillende medicin mod hovedpine kan hovedpinen blive værre. Kontakt din læge, hvis du oplever eller mistænker en sådan situation og stop behandlingen. 


Som med andre anti-inflammatoriske lægemidler kan Diclofenac Bluefish maskere tegn og symptomer på en infektion. 


Lægemidler af typen Diclofenac Bluefish kan forbindes med en let forøget risiko for hjerteanfald (myokardiainfarkt) eller slagtilfælde. Der er størst risiko ved høje doser og langvarig behandling.
Overskrid ikke den anbefalede dosis eller den anbefalede behandlingsvarighed. 


Diclofenac Bluefish kan gøre det sværere for dig at blive gravid. For yderligere information se venligst under afsnittet Graviditet og amning. 

Brug af anden medicin sammen med Diclofenac Bluefish

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. 


Visse lægemidler kan blive påvirket ved behandling med Diclofenac Bluefish, for eksempel: 

 • medicin mod blodpropper (warfarin, ticlopedin, acetylsalicylsyre, heparin osv.),
 • medicin mod kræft og forstyrrelser i immunsystemet (som methotrexat),
 • medicin til behandling af diabetes, undtagen insulin,
 • lithium (bruges til manisk depression),
 • SSRIer (bruges til depression),
 • digoxin (bruges til hjerteproblemer),
 • ciclosporin (bruges ved transplantationer, til alvorlig psoriasis og til reumatisme),
 • visse lægemidler mod forhøjet blodtryk (beta-blokkere, angiotensin II-receptorantagonister og ACE-hæmmere),
 • vanddrivende midler (lægemidler der bruges til at stimulere urinproduktionen og som bruges mod forhøjet blodtryk),
 • antibiotika af quinolon-typen (bruges til urinvejsinfektion),
 • zidovudin (bruges til behandling af hiv-infektion),
 • kortikosteroider (bruges til behandling af betændelsestilstande),
 • colestipol eller colestyramin (bruges til at behandle forhøjet koncentration af fedt i blodet). Disse stoffer kan tages sammen med diclofenac, hvis diclofenac tages mindst 1 time før eller 4-6 timer efter indtagelse af colestipol/colestyramin
 • tacrolimus (anvendes til behandling af inflammatoriske sygdomme og efter transplantation)
 • sulfinpyrazon (medicin til behandling af urinsur gigt)
 • fluconazol eller voriconazol (bruges til svampeinfektioner),
 • rifampicin (et antibiotikum, der bruges mod tuberkulose),
 • carbamazepin (bruges mod epilepsi),
 • barbiturater (sovemedicin),
 • diazepam (beroligende medicin),
 • pentoxifyllin (et middel der udvider blodkarrene)
 • phenytoin (anvendes til epilepsi).

 

Du må aldrig tage flere forskellige smertestillende lægemidler på samme tid, uden først at kontakte din læge eller apotekspersonalet. 

Brug af Diclofenac Bluefish sammen med mad og drikke

Enterotabletter skal sluges hele med masser af væske (mindst 1½ glas vand). For at få størst virkning skal tabletterne ikke tages sammen med mad eller lige efter et måltid. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Du må ikke tage Diclofenac Bluefish i de sidste 3 måneder af din graviditet. Hvis du er kvinde og prøver på at blive gravid eller hvis du er gravid, skal du undgå at bruge Diclofenac Bluefish. Hvis du er gravid skal behandling med Diclofenac Bluefish på et hvilket som helst tidspunkt af graviditeten kun ske efter lægens anvisning. 


Diclofenac udskilles i små mængder i modermælken. Diclofenac må derfor ikke anvendes under amning. Når du tager Diclofenac Bluefish kan det blive sværere for dig at blive gravid. Spørg din læge til råds, hvis du planlægger at blive gravid eller hvis du har problemer med at blive gravid. Virkningen er midlertidig og ophører, når du holder op med at tage den type lægemidler. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diclofenac Bluefish kan forårsag synsforstyrrelser, svimmelhed og sløvhed. Hvis du får nogle af disse virkninger, eller oplever andre forstyrrelser af centralnervesystemet, bør du undgå at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Diclofenac Bluefish indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Diclofenac Bluefish indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 25 mg og 50 mg tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du bruge Diclofenac Bluefish

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Reumatiske lidelser 

Den sædvanlige dosis for voksne er 75-150 mg dagligt fordelt på 2-3 doser afhængig af sygdommens aktivitet. 

 

Bemærk at den totale dosis i løbet af 24 timer ikke må overstige seks tabletter á 25 mg eller tre tabletter á 50 mg. 

 

Enterotabletter skal sluges hele med mindst 1½ glas vand. 

Hvis du synes at virkningen af Diclofenac Bluefish er for stærk eller for svag skal du kontakt din læge eller apotekspersonalet. 

Hvis du har taget for meget Diclofenac Bluefish

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget for meget Diclofenac Bluefish, eller hvis børn har taget lægemidlet ved et uheld, så du kan få deres risikovurdering og rådgivning om handlinger, der skal udføres. 

 

Symptomer på overdosering kan omfatte: kvalme, opkstning, mavesmerter, gastrointestinal blødning, diarré, svimmelhed, døssighed, hovedpine, ringen for ørene (tinitus), angst, hallucinationer, krampeanfald og tendens til væske i kroppen. 

Hvis du har glemt at tage Diclofenac Bluefish

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Du kan få mave-tarmproblemer i begyndelsen af behandlingen. Disse bivirkninger forsvinder normalt i løbet af få dage. 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige

Du skal stoppe med at tage Diclofenac Bluefish og straks søge lægehjælp, hvis du på noget tidspunkt under behandlingen kommer til at lide af følgende: 

 • Agranulocytose (symptomer: Feber, ondt i halsen, smertefulde sår i munden, sår i endetarmen, nedsat immunforsvar, tendens til bakterielle infektioner).
 • Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (livstruende hudlidelser, der forårsager udslæt, hudafskalning, og sår på slimhinderne).
 • Milde mavekramper og ømhed i maven, der starter kort efter start på behandling med Diclofenac Bluefish og fortsætter med blødning fra endetarmen eller blodig diarré, almindeligvis inden for 24 timer efter mavesmerternes opståen (hyppigheden ikke kendt, kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).
 • Overfølsomhedsreaktioner (forsnævring og blokering af luftvejene, nældefeber, allergiske shockreaktion med et fald i blodtrykket).
 • Brystsmerter, der kan være tegn på en potentielt alvorlig allergisk reaktion kaldet Kounis syndrom.
 • Du skal stoppe med at tage Diclofenac Bluefish og straks kontakte din læge, hvis du får symptomer på angioødem, som f.eks. hævet ansigt, tunge eller svælg, synkebesvær, nældefeber og åndedrætsbesvær.

 

Almindelige biverkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): Mavesmerter, kvalme, opkastning, diarré, fordøjelsesbesvær, nedsat appetit, luftafgang fra tarmen, hovedpine, svimmelhed, udslæt og forhøjede leverværdier. 


Ikke almindelige biverkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): Træthed og bronkospasme. 


Sjældnebiverkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): Overfølsomhed, anafylaktiske reaktioner (alvorlige overfølsomhedsreaktioner, der kan medføre vejrtrækningsbesvær og shock (stærkt nedsat blodtryk, bleghed, rastløs uro, svag og hurtig puls, klam hud og nedsat bevidsthed)), astma (herunder vejrtrækningsbesvær), sløvhed, opsvulmen af kroppen som følge af væskeophobning, mavekatar, blødning eller sår i mave-tarm-kanalen, opkastning af blod, sort afføring, leverfunktionsforstyrrelser (leverbetændelse, gulfarvning af huden), nældefeber, impotens (sammenhængen med lægemidlet er usikker). 


Meget sjældne biverkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter): Angioneurotisk ødem (hurtig hævelse af hud og slimhinder), synspåvirkninger (sløret syn, dobbeltsyn) og hørelse (nedsat hørelse, tinnitus), påvirkning af blodets sammensætning (nedsat antal blodplader, som kan medføre små blødninger i huden og slimhindemembraner, nedsat antal hvide blodceller, som kan nedsætte immunforsvaret, nedbrydning af røde blodceller og blodmangel), desorientering, depression, søvnbesvær, mareridt, irritabilitet, angst, forstyrrelser i realitetssansen, unormal følsomhed i huden (dvs. prikken og følelsesløshed), hukommelsessvækkelse, kramper (ufrivillige muskelsammentrækninger), rystende bevægelser ofte set på hænder og arme (tremor), ændret smagssans, aseptisk meningitis, slagtilfælde, virkninger på hjerte og blodkar (som f.eks. brystsmerter, fornemmelse af uregelmæssig og/eller forceret hjerteslag, hjertesvigt, blodprop i hjertet, højt blodtryk, betændelse i blodkarrene), betændelse i lungerne, problemer med tyktarmen, forstoppelse, betændelse i mundslimhinden, tungen eller bugspytkirtlen, forsnævninger i tarmen, tarmlidelser (herunder betændelse i tyktarmen eller forværring af blødende tyktarmsbetændelse (ulcerøs kolitis) eller Crohns sygdom), lidelser i spiserøret, leverlidelser (herunder fulminant leverbetændelse, levernekrose og leversvigt), eksem, rødme af huden, eksfoliativ dermatitis (alvorlig hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag), hårtab, overfølsomhed overfor lys, kløe, purpura (blødninger i huden). Blærefyldte hudreaktioner (herunder Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse), virkning på nyrerne (som f.eks. nyresvigt, og blod og protein i urinen). 


Maveblødning kan forekomme på et hvilket som helst tidspunkt under behandlingen med eller uden advarselssymptomer. Dette har generelt større konsekvenser for ældre patienter. Hvis dette opstår, eller hvis andre uventede symptomer forekommer, skal en læge kontaktes.
I sjældne tilfælde kan der forekomme alvorlige hudinfektioner i forbindelse med skoldkopper. Diclofenac Bluefish kan medføre et nedsat antal hvide blodlegemer og din modstandskraft mod infektioner kan være nedsat. Hvis du oplever en infektion med symptomer som feber og alvorlig svækkelse af din almene tilstand, eller feber med lokale infektionssymptomer som ondt i halsen/svælget/munden eller urinvejsproblemer skal du øjeblikkeligt kontakte din læge. Der vil blive taget en blodprøve for at tjekke om der er en mulig nedgang i antallet af hvide blodlegemer (agranulocytose). Det er vigtigt at informere din læge om din medicin. 


Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diclofenac Bluefish indeholder:

 • Aktivt stof: Diclofenacnatrium 25 mg eller 50 mg
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, stivelse, pregelatineret; natriumstivelsesglycolat, majsstivelse, macrogol, methacrylsyre- ethylacrylat copolymer, dimeticon, polysorbat 80, sorbinsyre, talcum, farvestoffer (25 mg: gul jernoxid E172, titandioxid E171; 50 mg: rød og gul jernoxid E172, titandioxid E171).

Udseende og pakningstørrelser

25 mg enterotabletter: Hvælvede gule, filmovertrukne tabletter, 7 mm i diameter, mærket med D 25. 

50 mg enterotabletter: Hvælvede brune, filmovertrukne tabletter, 8 mm i diameter, mærket med D 50. 

 

Blisterpakning: 

25 mg enterotabletter: 10, 20, 30, 50 og 100 

50 mg enterotabletter: 10, 20, 30, 50 og 100 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bluefish Pharmaceuticals AB  

Gävlegatan 22 

113 30 Stockholm  

Sverige 

Fremstiller

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH  

Göllstrasse 1 

84529 Tittmoning  

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...