Galieve®

tyggetabletter 250+133,5+80 mg

Reckitt Benckiser

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Galieve Peppermint, 250 mg/133,5 mg/80 mg, tyggetabletter  

natriumalginat
natriumhydrogencarbonat
calciumcarbonat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Galieve Peppermint nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig.  

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Galieve Peppermint
 3. Sådan skal du tage Galieve Peppermint
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Galieve Peppermint danner et beskyttende lag, der flyder oven på maveindholdet. Dette lag forhindrer, at mavesyre løber op fra maven til spiserøret og lindrer dermed den brændende fornemmelse bag brystbenet samt ubehag i hals og mund. Halsbrand kan forekomme efter måltider (f.eks. når du spiser fed eller krydret mad), under graviditet eller hos patienter med symptomer relateret til en betændelse i spiserøret (f.eks. vanskelig og / eller smertefuld synkning, mundsår, opkastning).  

 

Galieve Peppermint anvendes til behandling af symptomer på gastro-oesophageal refluks såsom sure opstød, halsbrand og fordøjelsesbesvær (relateret til refluks), for eksempel efter et måltid, under graviditet eller hos patienter med symptomer relateret til refluksøsofagitis. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Galieve Peppermint

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Galieve Peppermint

 • hvis du er allergisk over for natriumalginat, natriumhydrogencarbonat, calciumcarbonat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Galieve Peppermint (angivet i punkt 6), idet vejrtrækningsbesvær og hududslæt er set i meget sjældne tilfælde.

Advarsler og forsigtighedsregler

Dette lægemiddel indeholder natrium (5,3 mmol pr. dosis/2 tabletter) og calcium (1,6 mmol pr. dosis/2 tabletter). Den maksimale anbefalede daglige dosis af dette lægemiddel indeholder 1012 mg natrium (findes i bordsalt). Dette svarer til 50,6% af det anbefalede maksimale daglige natriumindtag for voksne gennem kosten.
Galieve Peppermint er indikeret til kort tids behandling, medmindre din læge har rådgivet dig anderledes. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du skal tage Galieve Peppermint dagligt i længere tid især hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lavt salt (natrium) indhold. 


Tal også med din læge om dette saltindhold, hvis du lider af eller har lidt af en svær nyre- eller hjertesygdom, idet visse salte kan påvirke disse sygdomme. 


Hvis symptomerne vedvarer efter 7 dage, skal du kontakte din læge. 


Dette lægemiddel indeholder 3,75 mg aspartam per tyggetablet. Aspartam er en fenylalaninkilde. Det kan være skadeligt, hvis du har phenylketonuria (PKU, Føllings sygdom)), en sjælden genetisk lidelse, hvor fenylalanin ophobes i kroppen, da det ikke kan fjernes ordentligt. 


Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Brug af anden medicin sammen med Galieve Peppermint

Der skal gå to timer mellem du indtager Galieve og anden medicin gennem munden, da det kan påvirke virkningen af andre lægemidler. 

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Galieve Peppermint. 

 

Du kan tage dette produkt under graviditet og amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Galieve Peppermint påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Galieve Peppermint indeholder aspartam og natrium

Hvis du har phenylketonuri skal du lægge mærke til, at dette produkt indeholder aspartam som sødemiddel. 

3. Sådan skal du tage Galieve Peppermint

Til oral administration. Tabletterne tygges grundigt, før de synkes. 

Tag altid Galieve Peppermint nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne, herunder ældre og børn over 12 år: Når symptomerne opstår, tages 2 til 4 tyggetabletter efter et måltid samt ved sengetid (op til fire gange dagligt). 

Børn under 12 år: Bør kun anvendes efter lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Galieve Peppermint

Hvis du tager for meget af dette produkt, kan du føle dig oppustet og opleve noget abdominal ubehag. Kontakt din læge, hvis det ikke går væk. 

Hvis du har glemt at tage Galieve Peppermint

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Du skal i stedet fortsætte doseringen som før. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

En allergisk reaktion over for indholdsstofferne forekommer meget sjældent (hos færre end 1 ud af 10.000 brugere). Symptomer på en allergisk reaktion kan omfatte hududslæt, kløe, åndedrætsbesvær, svimmelhed, hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals. Hvis du oplever sådanne bivirkninger, så stop med at tage produktet og kontakt din læge med det samme. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Galieve Peppermint efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Galieve Peppermint indeholder:

 • Aktive stoffer: 1 tyggetablet indeholder 250 mg natriumalginat, 133,5 mg natriumhydrogencarbonat og 80 mg calciumcarbonat.
 • Øvrige indholdsstoffer: mannitol (E421), macrogol 20000, copovidon, aspartam (E951), mintsmag, magnesiumstearat og acesulfamkalium.

Udseende og pakningsstørrelser

Galieve Peppermint er runde tabletter med et offwhite til cremefarvet, let marmoreret udseende. 

 

Galieve Peppermint fås i blisterpakninger, som indeholder 4, 6 eller 8 individuelt forseglede tabletter. Større pakninger (16, 24, 32, 48 og 64) sammensættes af de ovennævnte enheder og pakkes i kartoner. Pakningsstørrelser: 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 eller 64 tabletter. 

 

Polypropylenbeholder indeholdende 8, 12, 16, 18, 20, 22 eller 24 tabletter. 

Multipakninger (2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 eller 2 x 24) pakkes i kartoner. 

Pakningsstørrelser 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 eller 2 x 24 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg  

Danmark  

Tlf.: +45 44 44 9701 

Fremstiller

RB NL Brands B.V.
WTC Schiphol Airport,
Schiphol Boulevard 207,  

1118 BH Schiphol,
Nederlandene 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Austria 

Gaviscon Mint Kautabletten 

Belgium 

Gaviscon Aangepaste Formule munt 250 mg kauwtabletten/formulation adaptée menthe 250 mg comprimés à croquer/angepasste Formel Minze 250 mg Kautabletten 

Bulgaria 

Gaviscon Peppermint Tablets 250 mg/133,5 mg/80 mg chewable tablets (Гавискон Ментови Таблетки 250 mg/133,5 mg/80 mg таблетки за дъвчене) 

Cyprus 

Gaviscon Peppermint μασώμενο δισκίο 

Czech Republic 

Gaviscon žvýkací tablety 

Finland 

Galieve Peppermint purutabletti 

France 

GAVISCONELL SANS SUCRE MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam e t à l'acésulfame potassique 

Germany 

Gaviscon Pfefferminz 250 mg / 133,5 mg / 80 mg Kautabletten 

Greece 

Gaviscon peppermint Tablets 

Hungary 

Gaviscon borsmenta ízű rágótabletta 

Iceland 

Galieve Peppermint tuggutöflur 

Ireland 

Gaviscon Peppermint Chewable Tablets, Sodium alginate 250mg, Sodium hydrogen carbonate 133.5mg, calcium carbonate 80mg 

Luxembourg 

Gaviscon Formulation adaptée menthe 250 mg comprimés à croquer 

Netherlands 

Gaviscon 250 pepermunt, kauwtabletten 250 mg 

Norway 

Galieve tyggetabletter med peppermyntesmak 

Poland 

Gaviscon o smaku mięty TAB 

Portugal 

Gaviscon 

Romania 

GAVISCON MENTOL comprimate masticabile 

Slovakia 

Gaviscon žuvacie tablety 

Slovenia 

Gaviscon z okusom mentola 250 mg/133,5 mg/80 mg žvečljive tablete 

Sweden 

Galieve Peppermint tuggtablett 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...