Metformin "Sandoz"

filmovertrukne tabletter 500 mg og 850 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metformin Sandoz 500 mg, filmovertrukne tabletter  

Metformin Sandoz 850 mg, filmovertrukne tabletter  

metforminhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metformin Sandoz
 3. Sådan skal du tage Metformin Sandoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Metformin Sandoz indeholder metformin, som er en medicin til behandling af diabetes. Det hører til en medicingruppe, der kaldes biguanider. Insulin er et hormon, der produceres af bugspytkirtlen. Det hjælper kroppen med at optage sukker (glucose) fra blodet. Kroppen bruger sukker til at producere energi eller oplagrer det til fremtidig brug. Hvis du har diabetes, producerer din bugspytkirtel enten ikke tilstrækkeligt med insulin, eller kroppen er ikke i stand til at bruge den insulin, som der produceres, på den rigtige måde. Dette fører til et højt blodsukkerniveau. Metformin Sandoz medvirker til at sænke blodsukkeret til et niveau, der er så nært det normale som muligt.
Hvis du er voksen og overvægtig, vil brug af Metformin Sandoz over en længere periode også medvirke til at sænke risikoen for at få komplikationer, der er forbundet med diabetes. Metformin Sandoz er forbundet med enten en stabil kropsvægt eller et beskedent vægttab.
Metformin Sandoz anvendes til at behandle patienter med type 2-diabetes (også kaldet 'ikkeinsulinafhængig diabetes'), når diæt og motion ikke har været tilstrækkeligt til at kontrollere blodsukkerniveauet. Det bruges især til overvægtige patienter.

 

Voksne kan tage Metformin Sandoz alene eller sammen med anden medicin til behandling af diabetes (medicin der indtages via munden eller insulin).
Børn (fra 10 år) og unge kan tage Metformin Sandoz alene eller sammen med insulin.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metformin Sandoz

Tag ikke Metformin Sandoz:

 • hvis du er allergisk over for metformin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion.
 • hvis du har ukontrolleret diabetes, f.eks. med alvorlig hyperglykæmi (højt blodsukker), kvalme, opkastning, diarré, hurtigt vægttab, laktatacidose (se afsnittet "Risiko for laktatacidose" nedenfor) eller ketoacidose. Ketoacidose er en tilstand, hvor såkaldte ’ketonstoffer’ ophobes i blodet, hvilket kan medføre diabetisk prækoma. Symptomerne omfatter mavesmerter, hurtig og dyb vejrtrækning, søvnighed eller ånde med en usædvanlig frugtagtig duft.
 • hvis du har leverproblemer.
 • hvis du regelmæssigt indtager store mængder alkohol.
 • hvis du har mistet meget væske (dehydrering), for eksempel på grund af
  • langvarig eller alvorlig diarré, eller
  • hvis du har kastet op flere gange i træk.
   Væsketab kan føre til problemer med nyrerne og derved øge risikoen for, at du kan få laktatacidose (se afsnittet "Advarsler og forsigtighedsregler").
 • hvis du er i behandling for akut hjertesvigt eller for nyligt har haft et hjerteanfald, har alvorlige problemer med kredsløbet (som f.eks. shock) eller har vejrtrækningsbesvær. Dette kan føre til iltmangel i kroppens væv og derved øge risikoen for, at du kan få laktatacidose (se afsnittet "Advarsler og forsigtighedsregler").
 • hvis du har en alvorlig infektion, der for eksempel påvirker dine lunger, luftveje eller nyrer. Alvorlige infektioner kan medføre nyreproblemer og derved øge risikoen for, at du kan få laktatacidose (se afsnittet "Advarsler og forsigtighedsregler)".

Kontakt lægen, inden du begynder at tage dette lægemiddel, hvis noget af ovenstående gør sig gældende for dig. 

 

Spørg lægen til råds, hvis: 

 • Du skal have en undersøgelse, såsom en røntgenoptagelse eller en scanning, hvor du skal have sprøjtet et kontrastmiddel, der indeholder jod, ind i blodet.
 • Du skal have en større operation.

Hvis du skal have en større operation, skal du stoppe med at tage Metformin Sandoz under indgrebet og i nogen tid derefter. Lægen vil beslutte, hvornår du skal stoppe, og hvornår du kan genoptage behandlingen med Metformin Sandoz. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Risiko for laktatacidose 

Metformin Sandoz kan forårsage en meget sjælden, men meget alvorlig bivirkning, der kaldes for laktatacidose, især hvis dine nyrer ikke fungerer ordentligt. Risikoen for at udvikle laktatacidose er også øget i tilfælde af ukontrolleret diabetes, alvorlige infektioner, langvarig faste eller indtagelse af alkohol, væskemangel (se yderligere oplysninger nedenfor), leverproblemer eller en tilstand med nedsat iltforsyning til en del af kroppen (såsom akut, alvorlig hjertesygdom).
Kontakt lægen for at få yderligere rådgivning, hvis noget af ovennævnte gælder for dig. 

 

Stop med at tage Metformin Sandoz i en kort periode, hvis du har en tilstand, som kan være forbundet med dehydrering (kraftigt væsketab), såsom alvorlig opkastning, diarré, feber, udsættelse for varme eller mindre væskeindtag end normalt. Kontakt lægen for at få yderligere rådgivning. 

 

Stop med at tage Metformin Sandoz, og kontakt omgående lægen eller nærmeste hospital, hvis du oplever symptomer på laktatacidose, da denne tilstand kan føre til koma.
Symptomerne på laktatacidose omfatter: 

 • opkastning
 • mavesmerter
 • muskelkramper
 • almen utilpashed med udpræget træthed
 • vejrtrækningsbesvær
 • nedsat kropstemperatur og langsommere puls.

 

Laktatacidose er en medicinsk nødsituation, der skal behandles på hospitalet. 

 

Kontakt lægen, før du tager Metformin Sandoz, hvis et eller flere af nedennævnte forhold gør sig gældende for dig: 

 • Symptomerne på lavt blodsukker, såsom:
  • Svækkelse.
  • Svimmelhed.
  • Øget svedtendens.
  • Hurtig puls.
  • Synsforstyrrelser.
  • Koncentrationsbesvær.
   Hvis du får et eller flere af disse symptomer, skal du spise eller drikke noget sukkerholdigt. Metformin Sandoz alene sænker ikke blodsukkeret for meget, men det kan være tilfældet med anden diabetesmedicin.
 • Overvægt
  Overhold din kaloriebegrænsende diæt.
 • Brug af anden medicin
  Se afsnittet "Brug af anden medicin sammen med Metformin Sandoz".

 

Under behandlingen med Metformin Sandoz vil lægen kontrollere din nyrefunktion mindst en gang om året eller oftere, hvis du er ældre, og/eller hvis din nyrefunktion forringes. 

Børn under 10 år

Metformin Sandoz er ikke anbefalet til denne aldersgruppe. 

Brug af andre lægemidler sammen med Metformin Sandoz

Hvis du skal have indsprøjtet et jodholdigt kontrastmiddel i blodet, for eksempel i forbindelse med en røntgenundersøgelse eller scanning, skal du stoppe med at tage Metformin Sandoz forud for eller på tidspunktet for indsprøjtningen. Din læge vil beslutte, hvornår du skal stoppe, og hvornår du kan genoptage behandlingen med Metformin Sandoz. 

 

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. Du kan have brug for hyppigere blodsukkermålinger og nyrefunktionstest, eller din læge kan vælge at justere din dosis af Metformin Sandoz. Det er særligt vigtigt at nævne følgende lægemidler: 

 • Medicin, der indeholder alkohol.
 • Glukokortikoider, der er lægemidler, der anvendes til at forebygge afstødning af et organ efter en organtransplantation og til at hæmme betændelse i for eksempel huden eller til at behandle astma.
 • Lægemidler, der udvider luftvejene, såsom salbutamol, fenoterol og terbutalin.
 • Lægemidler, der øger urinproduktionen (vanddrivende medicin).
 • Lægemidler, der anvendes til behandling af smerter og betændelse (NSAID’er og COX-2-hæmmere såsom ibuprofen og celecoxib).
 • Visse lægemidler til behandling af højt blodtryk (ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister).
 • Lægemidler, der kan ændre mængden af metformin i blodet, især hvis du har nedsat nyrefunktion (f.eks. verapamil, rifampicin, cimetidin, dolutegravir, ranolazin, trimethoprim, vandetanib, isavuconazol, crizotinib, olaparib).
 • Blodsukkersænkende lægemidler, såsom insulin eller til indtagelse gennem munden.
  Hvis du tager ovennævnte lægemidler sammen med Metformin Sandoz, kan det sænke dit blodsukker for meget. Se afsnittet "Advarsler og forsigtighedsregler".

Brug af Metformin Sandoz sammen med alkohol

Du bør undlade at drikke store mængder alkohol, mens du tager Metformin Sandoz, da det kan øge risikoen for laktatacidose (se afsnittet "Advarsler og forsigtighedsregler"). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

 • Graviditet
  Tag ikke Metformin Sandoz
  , hvis du er gravid eller ønsker at blive gravid.
  Tal med lægen, der vil udskifte Metformin Sandoz med insulin.

 

 • Amning
  Tag ikke Metformin Sandoz
  uden først at tale med lægen, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metformin Sandoz alene medfører ikke hypoglykæmi (et for lavt blodsukkerniveau). Det betyder, at det ikke vil påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Du skal imidlertid være særlig forsigtig, hvis du tager Metformin Sandoz sammen med anden medicin, der bruges til behandling af diabetes, og som kan føre til hypoglykæmi (såsom sulfonylurea, insulin, meglitinider). Symptomer på hypoglykæmi omfatter kraftesløshed, svimmelhed, øget svedtendens, hurtig puls, synsforstyrrelser eller koncentrationsbesvær. Lad være med at køre bil eller betjene maskiner, hvis du begynder at mærke sådanne symptomer. 

3. Sådan skal du tage Metformin Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Hvis du har nedsat nyrefunktion, vil lægen eventuelt ordinere en lavere dosis. 

 

Metformin Sandoz kan ikke erstatte fordelene ved en sund livsstil. Fortsæt med at følge de råd om diæt, som lægen har givet, og sørg for regelmæssig motion. 

 

Metformin Sandoz 500 mg: 

 

Voksne  

 • Anbefalet startdosis: 1 Metformin Sandoz-tablet 2 til 3 gange dagligt.
 • Når du har taget Metformin Sandoz i cirka 2 uger, vil lægen måle dit blodsukker og tilpasse dosis derefter.
 • Maksimal dosis: 6 Metformin Sandoz-tabletter* dagligt, fordelt på 3 doser.

 

Børn på 10 år eller derover  

 • Sædvanlig startdosis: 1 Metformin Sandoz-tablet eller 850 mg* metforminhydrochlorid dagligt.
 • Når barnet har taget Metformin Sandoz i cirka 2 uger, vil lægen måle dets blodsukker og tilpasse dosis derefter.
 • Maksimal dosis: 4 Metformin Sandoz-tabletter* dagligt fordelt på 2 eller 3 doser.

 

*Til individuel dosistilpasning kan Metformin Sandoz-tabletter også fås med 850 mg og 1000 mg metforminhydrochlorid. 

 

Personer på 65 år eller derover  

Lægen fastsætter dosis på baggrund af din nyrefunktion, da personer i denne aldersgruppe ofte har nedsat nyrefunktion. Se også afsnit 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”. 

 

Indtagelse 

Tabletterne skal synkes hele sammen med et glas vand under eller efter et måltid

 

Metformin Sandoz 850 mg: 

 

Voksne 

 • Sædvanlig dosis: 1 Metformin Sandoz-tablet 2 til 3 gange dagligt.
 • Når du har taget Metformin Sandoz i cirka 2 uger, vil lægen måle dit blodsukker og tilpasse dosis derefter.
 • Maksimal dosis: 3000 mg* metforminhydrochlorid dagligt, fordelt på 3 doser.

 

Børn på 10 år eller derover  

 • Sædvanlig startdosis: 500 mg* metforminhydrochlorid eller 1 Metformin Sandoz-tablet dagligt.
 • Når barnet har taget Metformin Sandoz i cirka 2 uger, vil lægen måle dets blodsukker og tilpasse dosis derefter.
 • Maksimal dosis: 2000 mg* metforminhydrochlorid dagligt fordelt på 2 eller 3 doser.

 

* Til individuel dosistilpasning kan Metformin Sandoz-tabletter også fås med 500 mg og 1000 mg metforminhydrochlorid. 

 

Personer på 65 år eller derover  

Lægen fastsætter dosis på baggrund af din nyrefunktion, da personer i denne aldersgruppe ofte har nedsat nyrefunktion. 

Se også afsnit 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”. 

 

Indtagelse  

Tabletterne skal synkes sammen med et glas vand under eller efter et måltid. Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel. 

 

Overvågning 

 • Din læge vil regelmæssigt tage blodprøver og tilpasse din dosis af Metformin Sandoz til dit blodsukkerniveau. Sørg for jævnligt at tale med din læge. Det er specielt vigtigt for børn og unge, eller hvis du er ældre.
 • Din læge vil også kontrollere mindst én gang om året, hvordan din nyrer fungerer. Du kan have brug for hyppigere kontroller, hvis du er ældre, eller hvis dine nyrer ikke fungerer normalt.

 

Behandlingsvarighed 

Lægen fastsætter behandlingsvarigheden. 

Hvis du har taget for meget Metformin Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metformin Sandoz, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Overdosering af Metformin Sandoz vil ikke medføre ekstremt lavt blodsukkerniveau. Til gengæld kan det øge risikoen for overdreven syredannelse med laktatacidose i blodet som følge. 

Symptomerne på overdreven syredannelse er nævnt i underafsnittet ” Advarsler og forsigtighedsregler”. Der kan inden for få timer udvikles muskelsmerter med kramper, dybt og hurtigt åndedræt, bevidstløshed og koma. Dette kræver øjeblikkelig hospitalsindlæggelse. 

Hvis du har glemt at tage Metformin Sandoz

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. 

 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Metformin Sandoz

Hvis du stopper behandlingen med Metformin Sandoz uden lægens samtykke, kan det medføre, at dit blodsukker stiger ukontrollerbart. Dette øger risikoen for på længere sigt at beskadige eksempelvis øjnene, nyrerne og blodkarrene. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Metformin Sandoz kan forårsage en meget sjælden (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede) men meget alvorlig bivirkning, der kaldes for laktatacidose (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”). Hvis det sker for dig, skal du stoppe med at tage Metformin Sandoz og omgående kontakte lægen eller nærmeste hospital, da laktatacidose kan resultere i koma. 

 

Andre mulige bivirkninger 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Kvalme.
 • Opkastning.
 • Diarré.
 • Mavesmerter.
 • Appetitløshed.

Disse bivirkninger opstår hovedsageligt i begyndelsen af behandlingen og forsvinder i de fleste tilfælde af sig selv. For at forebygge disse bivirkninger bør du fordele tabletterne på to eller tre daglige doser og tage disse under eller efter et måltid. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Ændret smagssans.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Langtidsbehandling med Metformin Sandoz sænker optagelsen af vitamin B12 i tarmen.
 • Rødfarvning af huden.
 • Kløe.
 • Kløende hududslæt.
 • Afvigende leverfunktionstal eller leverbetændelse. Dette kan medføre:
  • Træthed.
  • Appetitløshed.
  • Vægttab.
  • Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene.

Stop straks behandlingen med Metformin Sandoz og kontakt lægen, hvis du får denne bivirkning. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen, blisterkortet eller beholderen efter “EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metformin Sandoz indeholder:

 • Aktivt stof: metforminhydrochlorid.
  Metformin Sandoz 500 mg
  En filmovertrukken tablet indeholder 500 mg metforminhydrochlorid, svarende til 390 mg metforminbase.
  Metformin Sandoz 850 mg
  En filmovertrukken tablet indeholder 850 mg metforminhydrochlorid, svarende til 662,9 mg metforminbase.
 • Øvrige indholdsstoffer: povidon K 90, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 4000, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

500 mg filmovertrukne tabletter:
Hvide, runde, let bikonvekse filmovertrukne tabletter, der er mærket “M 500” på den ene side og blanke på den anden side.
Tablettens størrelse: 11 mm x 6 mm 

 

Pakningsstørrelser: 

 • HDPE-tabletbeholder med LDPE-låg eller PP-låg og tørremiddelbeholder med 30, 60, 100, 250, 330, 400 eller 500 filmovertrukne tabletter.
 • Blisterpakninger i PVC/aluminium med 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 250 eller 270 filmovertrukne tabletter.

 

850 mg filmovertrukne tabletter:
Ovale, hvide, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side og mærket “M 850” på den anden side.
Tablettens størrelse: 19 mm x 6,5 mm. 

 

Pakningsstørrelser: 

 • HDPE-tabletbeholder med LDPE-låg eller PP-låg og tørremiddelbeholder med 30, 60, 100, 200, 250 eller 500 filmovertrukne tabletter.
 • Blisterpakninger i PVC/aluminium med 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 250 eller 300 filmovertrukne tabletter.

 

Opbevar tørremiddelbeholderen i tabletbeholderen. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.  

Fremstiller

LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 c, 02-672 Warszawa, Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03. August 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...