Nasacort®

næsespray, suspension 55 mikrogram/dosis

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nasacort® 55 mikrogram/dosis, næsespray, suspension
triamcinolonacetonid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nasacort
 3. Sådan skal du bruge Nasacort
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Nasacort indeholder et lægemiddelstof, der hedder triamcinolonacetonid. Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes kortikosteroider, hvilket betyder, at det er et steroid. Det bruges til at behandle symptomer på allergi i næsen og gives som næsespray hos voksne og børn i alderen 2 år og derover. 


Symptomer på allergi i næsen er blandt andet nysen, kløe og tilstoppet næse eller løbenæse. Denne allergi kan være fremkaldt af ting som: 

 • Dyrepels eller husstøvmider. Denne type allergi kan forekomme hele året, og kaldes ’helårs allergisk rhinitis’
 • Pollen. Denne type allergi, såsom høfeber, kan skyldes forskellige pollen på forskellige årstider. Dette kaldes ’sæsonbetinget allergisk rhinitis’

Denne medicin hjælper kun, hvis den bruges jævnligt og har ingen øjeblikkelig virkning på allergiske symptomer. Nogle mennesker oplever lindring i løbet af behandlingens første dag, mens det for andre mennesker kan tage 3 til 4 dage at opnå lindring.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nasacort

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Nasacort

 • hvis du er allergisk over for triamcinolonacetonid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nasacort (angivet i afsnit 6).

Tegn på en allergisk reaktion på Nasacort er: Udslæt (nældefeber), kløe, problemer med at synke eller åndedrætsbesvær, hævelse af læber, ansigt, hals eller tunge. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Nasacort:  

 • hvis du har en infektion i næsen eller halsen, der ikke bliver behandlet. Hvis du får en svampeinfektion, mens du bruger Nasacort, skal du stoppe behandlingen, indtil infektionen er blevet behandlet.
 • hvis du for nylig er blevet opereret i næsen eller har haft en skade eller blødning i næsen.
 • hvis du er ved at skifte fra binyrebarkhormonindsprøjtninger eller -tabletter til Nasacort næsespray.
 • hvis du har haft grøn stær eller grå stær.

Hvis du er usikker på, om ovenstående gælder for dig, skal du tale med din læge eller spørge på apoteket, før du bruger medicinen.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Børn (under 2 år)

Denne medicin anbefales ikke til brug til børn under 2 år.

Operationer eller perioder med stress

Din læge kan, af medicinske årsager, råde dig til at tage en højere dosis af medicinen end normalt.
Hvis din dosis er øget, og der er planlagt en forestående operation, eller hvis du føler dig utilpas, skal du fortælle det til din læge. Dette skyldes, at doser højere end normaldosis kan nedsætte din krops evne til at hele eller til at håndtere stress. Din læge kan beslutte, hvorvidt du skal have yderligere behandling i sådanne tilfælde. 

Brug af anden medicin sammen med Nasacort

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Nasacort kan påvirke den måde, hvorpå anden medicin virker. Anden medicin kan også påvirke, hvordan Nasacort virker.

Nogle lægemidler kan øge virkningen af Nasacort, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for HIV-medicin, herunder ritonavir og cobicistat). 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nasacort påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Nasacort indeholder benzalkoniumchlorid

Denne medicin indeholder 15 mikrogram benzalkoniumchlorid pr. dosis. Benzalkoniumchlorid kan medføre irritation eller hævelse i næsen, især under langvarig anvendelse. 

3. Sådan skal du bruge Nasacort

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Nasacort er kun til brug i næsen. 


Medicinen virker kun ved regelmæssig brug. Det kan tage 3-4 dage, før du mærker, at dine symptomer mindskes. 

Den anbefalede dosis er

Voksne og børn (over 12 år)  

 • Den sædvanlige startdosis er 2 pust i hvert næsebor daglig.
 • Når allergisymptomerne er under kontrol, kan dosis sænkes til 1 pust i hvert næsebor daglig.

Børn (6-12 år)  

 • Den sædvanlige startdosis er 1 pust i hvert næsebor daglig.
 • Hvis symptomerne ikke forsvinder, kan dosis øges til 2 pust i hvert næsebor daglig.
 • Dosis kan senere sænkes igen til 1 pust i hvert næsebor daglig.

Børn (2-5 år)  

 • Den sædvanlige dosis er 1 pust i hvert næsebor daglig.


Brug ikke Nasacort i mere end 3 måneder til børn under 12 år.
En voksen skal hjælpe et barn med anvendelsen af dette lægemiddel.

Sådan bruges næsesprayen
Før du bruger næsesprayen, skal du pudse næsen for at rense dine næsebor. 


1. Klargøring af flasken 

 • Fjern hætten ved at trække den op.
 • Ryst flasken let før brug.

Nasacort 2care4 ApS næsespray, suspension 55 mikrogram/dosis 


2. Hvis det er første gang, du bruger flasken  

 • Hold flasken lodret.
 • Peg sprayen væk fra dig selv.
 • Fyld pumpen med væske ved at pressen forstøveren nedad. Så fyldes pumpen.
 • Tryk og slip 5 gange.
 • Gør dette indtil der sprayes en fin tåge.
 • Sprayen er nu klar til brug.

Nasacort 2care4 ApS næsespray, suspension 55 mikrogram/dosis 


3. Brug af sprayen
 

 • Luk det ene næsebor med din finger.
 • Hold flasken lodret, og anbring forstøveren så langt inde i det andet næsebor, som du kan, uden at det bliver ubehageligt.
 • Ånd langsomt ind gennem næsen med munden lukket.
 • Tryk ned på forstøveren, mens du ånder ind, for at tage en dosis.

Nasacort 2care4 ApS næsespray, suspension 55 mikrogram/dosis 


4. Ånd derefter ud gennem munden.

5.Gentag trin 3 og 4, hvis du skal spraye igen i samme næsebor eller i det andet næsebor.  


6. Efter brug af sprayen  

 • Tør omhyggeligt forstøveren af med en ren serviet eller et lommetørklæde efter hver brug.
 • Sæt beskyttelseshætten over forstøveren.


Hvis næsesprayen ikke har været brugt i mere end 2 uger:  

 • Pumpen skal klargøres igen for at fylde den med væske.
 • Forstøveren skal pege væk fra dig selv, når du gør dette.
 • For at klargøre pumpen, sprayes en gang ud i luften før brug.
 • Ryst altid flasken let før brug.

Nasacort 2care4 ApS næsespray, suspension 55 mikrogram/dosis

Rengøring af sprayen
Hvis sprayen ikke virker, kan forstøveren være blokeret. Forsøg aldrig at rense det lille sprayhul med en nål eller andre skarpe genstande. Dette kan ødelægge sprayen. 

Nasacort 2care4 ApS næsespray, suspension 55 mikrogram/dosis
Næsesprayen skal rengøres mindst en gang ugentlig. Den kan renses oftere, hvis den bliver blokeret.

Instruktioner til rengøring af spray: 

1. Fjern beskyttelseshætten. 

2. Træk blidt forstøveren af flasken. 

Nasacort 2care4 ApS næsespray, suspension 55 mikrogram/dosis 

3. Læg beskyttelseshætten og forstøveren i blød i varmt vand i et par minutter. 

4. Skyl under den kolde hane. 

Nasacort 2care4 ApS næsespray, suspension 55 mikrogram/dosis 

5. Ryst eller bank vandet af. 

6. Lad forstøveren lufttørre. 

7. Sæt forstøveren på igen. 

8. Gør forstøveren klar ved at spraye ud i luften indtil forstøveren afgiver en fin tåge. 

9. Brug som normalt. 

Hvis du har brugt for meget Nasacort

Det er vigtigt, at du kun bruger den dosis, som denne indlægsseddel eller din læge anbefaler; hvis du bruger mere eller mindre, kan det forværre dine symptomer.
Tal med lægen, hvis du bruger mere Nasacort, end du bør.

Det er usandsynligt, at en overdosis medfører problemer, men hvis du indtager hele flaskens indhold gennem munden kan du opleve ubehag i maven eller tarmene.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Nasacort, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Nasacort

Hvis du har glemt at bruge Nasacort, skal du bruge det så snart, du kommer i tanke om det. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Nasacort

Hvis du holder op med at bruge medicinen, kan dine symptomer komme igen inden for nogle få dage.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Stop med at bruge Nasacort og kontakt en læge eller skadestue straks:
 

 • hvis du får en allergisk reaktion på Nasacort. Symptomerne (ukendt frekvens) kan være:
  Udslæt (nældefeber), kløe, problemer med åndedrættet og problemer med at synke, hævelse af læber, ansigt, hals eller tunge.


Almindelige bivirkninger (påvirker op til 1 ud af 10 personer)
 

 • Løbenæse, hovedpine, ømhed i halsen og/eller hoste
 • Næseblod
 • Betændelse/irritation i luftvejene (bronkitis)
 • Halsbrand eller fordøjelsesbesvær
 • Influenzalignende symptomer (feber, muskelsmerter, svaghed og/eller træthed)
 • Tandproblemer


Andre bivirkninger
(Ikke kendt: Frekvens kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

 • Irritation og tørhed i næsen
 • Tilstoppede bihuler
 • Nysen
 • Ændringer i oplevelse af smag og lugt
 • Kvalme
 • Søvnproblemer, følelse af svimmelhed eller træthed
 • Åndenød (dyspnø)
 • Nedsættelse af kortisolniveauet i blodet (en laboratorieværdi)
 • Tilsløring af linsen i øjet (grå stær), øget tryk i øjeæblet (grøn stær)
 • Sløret syn

Hos nogle mennesker kan Nasacort skade den midterste del inde i næsen (kaldet ’det nasale septum’). Tal med din læge eller spørg på apoteket, hvis du er bekymret over dette. 


Hos børn kan endvidere ses følgende bivirkninger:

Hvis dit barn har anvendt denne medicin i en længere periode, kan det påvirke barnets vækst. Dette betyder, at din læge regelmæssigt skal kontrollere barnets højde. Hvis væksten er påvirket, kan din læge sænke dosis. Din læge kan derudover overveje, om dit barn skal henvises til en børnespecialist. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og beholderen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 


Holdbarhed efter åbning: 2 måneder. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nasacort indeholder:

 • Aktivt stof: triamcinolonacetonid. 1 dosis indeholder 55 mikrogram triamcinolonacetonid.
 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose og carmellosenatrium (dispergibel cellulose), polysorbat 80, renset vand, vandfri glucose, benzalkoniumchlorid (50 % w/v opløsning), natriumedetat og saltsyre eller natriumhydroxid (til justering af pH).

Udseende og pakningsstørrelser

Nasacort 2care4 ApS næsespray, suspension 55 mikrogram/dosis 

Nasacort er en suspension. Det findes i en hvid plasticflaske med en pumpe til at sprøjte Nasacort ind i dine næsebor gennem forstøveren. Flasken har en beskyttelseshætte for at holde forstøveren ren og for at forhindre uønsket udløsning af spray. 


En sprayflaske indeholder mindst 120 doser (16,5 g suspension, som indeholder 9,075 mg triamcinolonacetonid). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V 


Nasacort® er et registreret varemærke, der tilhører Sanofi Mature IP. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...