Atorvastatin "1A Farma"

filmovertrukne tabletter 80 mg

1A Farma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Atorvastatin 1A Farma 10 mg filmovertrukne tabletter 

Atorvastatin 1A Farma 20 mg filmovertrukne tabletter 

Atorvastatin 1A Farma 40 mg filmovertrukne tabletter 

Atorvastatin 1A Farma 80 mg filmovertrukne tabletter 

atorvastatin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Atorvastatin 1A Farma til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atorvastatin 1A Farma
 3. Sådan skal du tage Atorvastatin 1A Farma
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Atorvastatin 1A Farma tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes statiner, og som er kolesterolsænkende medicin. 

 

Atorvastatin 1A Farma bruges til at sænke koncentrationen af fedtstoffer (lipider) som kolesterol og triglycerider i blodet, når fedtfattig diæt og livsstilsændringer ikke er tilstrækkeligt. Hvis du har en øget risiko for udvikling af hjertesygdom, kan Atorvastatin 1A Farma også anvendes til at nedsætte risikoen, selv om du har normalt kolesteroltal. Du skal fortsætte med en standard kolesterolsænkende diæt under behandlingen. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Atorvastatin 1A Farma

Tag ikke Atorvastatin 1A Farma

 • hvis du er allergisk over for atorvastatin eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6
 • hvis du får kombinationen af glecaprevir/pibrentasvir, som bruges til behandling af hepatitis C
 • hvis du har eller har haft en leversygdom
 • hvis du har haft uforklarlige, unormale levertal
 • hvis du er i den fødedygtige alder og ikke anvender sikker prævention
 • hvis du er gravid eller ønsker at blive gravid
 • hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Atorvastatin 1A Farma: 

 • hvis du har alvorlige vejrtrækningsproblemer.
 • hvis du får fucidinsyre (medicin mod bakterieinfektion) som tabletter eller injektion eller har fået det inden for de sidste 7 dage. Kombinationen af fucidinsyre og Atorvastatin 1A Farma kan føre til alvorlige muskelproblemer (kaldes rhabdomyolyse).
 • hvis du tidligere har haft en hjerneblødning, eller hvis du har væske i hjernen efter et tidligere slagtilfælde
 • hvis du har nyreproblemer
 • hvis du har nedsat stofskifte som følge af nedsat hormonproduktion fra skjoldbruskkirtlen
 • hvis du har haft vedvarende eller uforklarlige muskelsmerter, eller hvis du eller andre i din nærmeste biologiske familie har haft muskelproblemer
 • hvis du tidligere har haft muskelproblemer i forbindelse med andre lipidsænkende midler (f.eks. andre ’statiner’ eller ’fibrater’)
 • hvis du ofte drikker større mængder alkohol
 • hvis du tidligere har haft en leversygdom
 • hvis du er over 70 år.

 

Hvis du har haft nogle af ovenstående problemer, vil lægen tage en blodprøve før og muligvis under behandlingen med Atorvastatin 1A Farma. Disse blodprøver vil blive brugt til at vurdere risikoen for muskelrelaterede bivirkninger. Risikoen for at få muskelrelaterede bivirkninger som rabdomyolyse (tilstand forårsaget af nedbrydning af muskelvæv og efterfølgende frigivelse af muskelfibre i blodet) øges, hvis du samtidigt bruger visse typer medicin (se pkt. 2 - Brug af anden medicin sammen med Atorvastatin 1A Farma). 

Du skal også fortælle det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du lider af konstant muskelsvækkelse. Det kan være nødvendigt at foretage yderligere test og give dig yderligere medicin for at stille en diagnose og behandle dette. Når du er i behandling med dette lægemiddel, vil lægen overvåge dig nøje, hvis du har diabetes eller har risiko for at udvikle diabetes. Du har sandsynligvis risiko for at udvikle diabetes, hvis du har et højt indhold af sukker og fedt i blodet, er overvægtig og har højt blodtryk. 

Brug af anden medicin sammen med Atorvastatin 1A Farma

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Anden medicin kan måske påvirke behandlingen med Atorvastatin 1A Farma eller Atorvastatin 1A Farma kan påvirke behandlingen med anden medicin. Hvis dette er tilfældet, vil det ene eller begge lægemidler måske blive mindre effektive. Omvendt kunne det også øge hyppigheden eller graden af bivirkninger - inklusive rabdomyolyse, som er en alvorlig lidelse med henfald af musklerne, der er beskrevet nærmere i punkt 4

 • Medicin, der ændrer immunsystemets funktion, f.eks. ciclosporin
 • Visse antibiotika eller svampemidler, f.eks. erythromycin, clarithromycin, telithromycin, ketoconazol, itraconazol, voriconazol, fluconazol, posaconazol, rifampicin, fusidinsyre
 • Anden lipidsænkende medicin, f.eks. gemfibrozil, andre fibrater, colestipol
 • Nogle calciumantagonister, der bruges mod hjertekrampe (angina pectoris) eller højt blodtryk, f.eks. amlodipin, diltiazem; medicin til at regulere hjerterytmen, f.eks. digoxin, verapamil, amiodaron
 • Letermovir, et lægemiddel, der anvendes til at forebygge cytomegalovirus.
 • Medicin til behandling af hiv-infektion, f.eks. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, kombinationen af tipranavir/ritonavir osv.
 • Visse lægemidler, der anvendes til behandling af hepatitis C, f.eks. telaprevir, boceprevir samt kombinationen elbasvir/grazoprevir, ledipasvir/sofosbuvir.
 • Anden medicin, som kan påvirke virkningen af Atorvastatin 1A Farma, omfatter ezetimibe (der sænker kolesterol), warfarin (blodfortyndende medicin, der hindrer dannelse af blodpropper), p-piller, stiripentol (medicin mod epilepsikramper), cimetidin (mod halsbrand/sure opstød og mavesår), phenazon (smertestillende), colchicin (mod urinsyregigt) og syreneutraliserende medicin med magnesium og aluminiumhydroxid (mod fordøjelsesbesvær).
 • Medicin uden recept: perikon.
 • Hvis du skal tage fucidinsyretabletter til behandling af en bakterieinfektion skal du midlertidigt stoppe med at tage dette lægemiddel. Lægen vil fortælle dig, hvornår du skal genoptage behandlingen med Atorvastatin 1A Farma. Hvis Atorvastatin 1A Farma og fucidinsyre tages samtidigt kan det i sjældne tilfælde føre til muskelsvaghed, muskelømhed eller muskelsmerter (kaldes rhabdomyolyse). Se mere information om rhabdomyolyse i punkt 4.

Brug af Atorvastatin 1A Farma sammen med mad, drikke og alkohol

Se punkt 3 - Sådan skal du tage Atorvastatin 1A Farma. 

 

Vær opmærksom på følgende: 

Grapefrugtjuice
Du må ikke drikke mere end 1-2 små glas grapefrugtjuice daglig, da store mængder grapefrugtjuice kan ændre virkningen af Atorvastatin 1A Farma. 

Alkohol
Du skal undgå at indtage for meget alkohol, når du tager denne medicin. Se punkt 2 "Det skal du vide, før du begynder at tage Atorvastatin 1A Farma”. 

Graviditet og amning

Du må ikke tage Atorvastatin 1A Farma, hvis du er gravid, eller hvis du ønsker at blive gravid.
Du må ikke tage Atorvastatin 1A Farma, hvis du er i den fødedygtige alder, med mindre du anvender sikker prævention.
Du må ikke tage Atorvastatin 1A Farma, hvis du ammer.
Sikkerheden af Atorvastatin 1A Farma under graviditet og amning er ikke undersøgt. Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Denne medicin påvirker normalt ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Kør dog ikke bil eller andet motorkøretøj, hvis medicinen påvirker din evne til at køre. Anvend ikke værktøj eller maskiner, hvis din evne til at bruge disse er påvirket. 

Atorvastatin 1A Farma indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Atorvastatin 1A Farma indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Atorvastatin 1A Farma

Før du starter behandling, vil din læge sætte dig på en kolesterolfattig diæt, som du skal fortsætte med under behandlingen med Atorvastatin 1A Farma. 

 

Den sædvanlige startdosis af Atorvastatin 1A Farma er 10 mg én gang daglig hos voksne og børn fra 10 år og opefter. Hvis lægen finder det nødvendigt, kan denne dosis øges, indtil du får den dosis, der er behov for. Lægen vil justere dosis med intervaller på 4 uger eller mere. Den maksimale dosis Atorvastatin 1A Farma er 80 mg én gang dagligt. 

 

Atorvastatin 1A Farma tabletter skal synkes hele med et glas vand og kan tages på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet med eller uden mad. Prøv dog at tage tabletten på samme tidspunkt hver dag. 

 

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Lægen fastsætter, hvor længe du skal behandles med Atorvastatin 1A Farma. 

Fortæl lægen, hvis du føler, at virkningen af Atorvastatin 1A Farma er for kraftig eller for svag. 

Hvis du har taget for mange Atorvastatin 1A Farma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget for mange Atorvastatin 1A Farma tabletter (flere end sædvanlig dosis), hvis du har taget mere af Atorvastatin 1A Farma end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Atorvastatin 1A Farma

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du blot tage den næste dosis som planlagt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Atorvastatin 1A Farma

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller hvis du ønsker at stoppe behandlingen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du oplever følgende alvorlige bivirkninger eller symptomer, skal du straks holde op med at tage tabletterne og straks kontakte lægen eller nærmeste skadestue. 

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • En alvorlig, allergisk reaktion, som kan medføre hævelse af ansigt, tunge og hals, hvilket kan give åndedrætsbesvær.
 • Alvorlig afskalning og hævelse af huden, blærer på huden, munden, øjnene, kønsdelene ledsaget af feber. Hududslæt med lyserøde/røde pletter eller blærer, især på håndflader og fodsåler.
 • Muskelsvaghed, ømhed, svaghed, ruptur eller rødbrun misfarvning af urin kan, især hvis du samtidig er utilpas eller får høj temperatur, skyldes en unormal nedbrydning af musklerne (rabdomyolyse). Den unormale nedbrydning af musklerne forsvinder ikke altid, heller ikke selvom du holder op med tage atorvastatin, og det kan være livstruende og medføre nyreproblemer.

 

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • Hvis du får problemer med uventet eller usædvanlig blødning eller blå mærker, kan det skyldes leverproblemer. Kontakt lægen hurtigst muligt.
 • Lupuslignende syndrom (herunder udslæt, ledsygdomme og påvirkning på blodlegemerne).

 

Andre bivirkninger med Atorvastatin 1A Farma: 

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • betændelse i næsen, smerter i svælget, næseblod
 • allergiske reaktioner (overfølsomhed)
 • stigning i blodsukker (hvis du har sukkersyge (diabetes), skal du kontrollere blodsukkerniveauet omhyggeligt), stigning i kreatinkinase i blodet
 • hovedpine
 • kvalme, forstoppelse, luft i tarmen, fordøjelsesproblemer, diarré
 • ledsmerter, muskelsmerter og rygsmerter
 • blodprøveresultater, der tyder på unormal leverfunktion.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • anoreksi (appetitmangel), vægtøgning, lavt blodsukkerniveau (hvis du har diabetes, skal du kontrollere blodsukkerniveauet omhyggeligt)
 • mareridt, søvnløshed
 • svimmelhed, følelsesløshed eller snurren i fingre og tæer, nedsat smertefølelse eller berøringsfølelse, smagsforstyrrelser, hukommelsestab
 • uskarpt syn
 • ringen for ørene og/eller i hovedet
 • opkastning, bøvsen, mavesmerter, betændelse i bugspytkirtlen (viser sig ved voldsomme mavesmerter)
 • leverbetændelse
 • udslæt, hudkløe, nældefeber, hårtab
 • nakkesmerter, muskelsvaghed
 • kraftesløshed, utilpashed, svaghed, brystsmerter, vand i kroppen - især hævede ankler, feber
 • hvide blodceller i urinprøver.

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • synsforstyrrelser
 • uventet blødning eller blå mærker
 • ophobning af galde i leveren (kolestase; gulfarvning af huden og det hvide i øjnene)
 • seneskader.

 

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • allergisk reaktion med hvæsende vejrtrækning, trykken for brystet eller brystsmerter, hævelse af øjenlåg, ansigt, læber, mund, tunge eller svælg, vejrtrækningsbesvær, kollaps.
 • høretab
 • brystforstørrelse (hos mænd).

 

Hyppighed ikke kendt

 • Muskelsvækkelse (konstant)

 

Følgende bivirkninger er set ved behandling med nogle statiner (medicin af samme type som Atorvastatin 1A Farma): 

 • Seksuelle problemer
 • Depression
 • Vejrtrækningsproblemer herunder vedvarende hoste og/eller åndenød eller feber
 • Diabetes. Dette er mere sandsynligt, hvis du har et højt indhold af sukker og fedt i blodet, er overvægtig og har højt blodtryk. Lægen vil overvåge dig, når du tager denne medicin.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, som står på kartonen og den ydre emballage (efter Exp). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

 

Opbevares ved temperaturer under 25 ºC. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atorvastatin 1A Farma indeholder:‌

 • Aktivt stof: atorvastatin.
  Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg atorvastatin (som atorvastatincalciumtrihydrat).
  Hver filmovertrukken tablet indeholder 20 mg atorvastatin (som atorvastatincalciumtrihydrat).
  Hver filmovertrukken tablet indeholder 40 mg atorvastatin (som atorvastatincalciumtrihydrat).
  Hver filmovertrukken tablet indeholder 80 mg atorvastatin (som atorvastatincalciumtrihydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, calciumcarbonat (E170), copovidon, crospovidon type B, croscarmellosenatrium, natriumlaurylsulfat, vandfri kolloid silica, talcum og magnesiumstearat.
  Filmovertrækket indeholder: Hypromellose (E464), titaniumdioxid (E171) og macrogol.

Udseende og pakningstørrelser

10 mg: Atorvastatin 1A Farma filmovertrukne tabletter er hvide, runde, bikonvekse (buer udad på begge sider) tabletter med delekærv på den ene side og præget med "10" på den anden side. Tabletterne er ca. 7,0 mm.
20 mg: Atorvastatin 1A Farma filmovertrukne tabletter er hvide, runde, bikonvekse (buer udad på begge sider) tabletter med delekærv på den ene side og præget med "20" på den anden side. Tabletterne er ca. 9,0 mm.
40 mg: Atorvastatin 1A Farma filmovertrukne tabletter er hvide, runde, bikonvekse (buer udad på begge sider) tabletter med delekærv på den ene side og præget med "40" på den anden side. Tabletterne er ca. 11,0 mm.
80 mg: Atorvastatin 1A Farma filmovertrukne tabletter er hvide, ovale, bikonvekse (buer udad på begge sider) tabletter med delekærv på den ene side og præget med "80" på den anden side. Tabletterne er ca. 18,5 mm lange. 

 

Atorvastatin 1A Farma -filmovertrukne tabletter fås i pakningstørrelser med 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 og 100 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

1A Farma A/S, Edvard Thomsensvej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret November 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...