Clobetasolpropionat "Teva"

creme 0,5 mg/g

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Clobetasolpropionat Teva 500 mikrogram/g creme  

clobetasolpropionat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Clobetasolpropionat Teva
 3. Sådan skal du bruge Clobetasolpropionat Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Clobetasolpropionat Teva tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes steroider. Clobetasolpropionat Teva mindsker hævelse og irritation. 

 

Clobetasolpropionat Teva bruges til at mindske rødme og kløe i forbindelse med visse hudproblemer, f.eks. eksem, psoriasis og udslæt, som ikke har reageret på mildere steroidprodukter. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Clobetasolpropionat Teva

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Clobetasolpropionat Teva

 • hvis du er allergisk over for clobetasolpropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clobetasolpropionat Teva (angivet i punkt 6)
 • på et barn, som er under 1 år
 • til at behandle følgende hudproblemer, da det kan forværre dem:
  • akne
  • kraftig rødme af huden på og omkring næsen (rosacea)
  • rødt, plettet udslæt omkring munden (perioral dermatit)
  • kløe omkring endetarmsåbningen eller kønsorganerne - medmindre lægen har givet besked på det
  • virusinfektion såsom forkølelsessår, herpes eller skoldkopper
  • svampeinfektioner såsom ringorm, fodsvamp eller svamp i mundhulen
  • blærer eller sår på huden, som skyldes en infektion.

Brug ikke dette lægemiddel, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du er i tvivl, skal du tale med lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Clobetasolpropionat Teva. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Clobetasolpropionat Teva, hvis: 

 • du smører cremen på under en lufttæt forbinding, herunder et barns ble. Forbindingerne gør det lettere for det aktive stof at passere igennem huden. Du kan komme til at bruge for meget creme.
 • du har psoriasis. Lægen vil se dig oftere.
 • du oplever nyudviklede knoglesmerter eller forværring af tidligere knoglesymptomer under en behandling med Clobetasolpropionat Teva, især hvis du har anvendt Clobetasolpropionat Teva over længere tid eller gentagne gange.
 • du bruger andre orale/topikale lægemidler indeholdende kortikosteroider eller lægemidler, der har til hensigt at kontrollere dit immunsystem (f.eks. mod autoimmune sygdomme eller efter en transplantation). Samtidig brug af Clobetasolpropionat Teva med disse lægemidler kan resultere i alvorlige infektioner.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 


Hvis du er i tvivl, om noget af ovenstående gælder for dig, skal du tale med lægen eller apotekspersonalet, før du bruger dette lægemiddel. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Det anbefales ikke at anvende Clobetasolpropionat Teva, hvis du ammer. Hvis du bruger Clobetasolpropionat Teva, når du ammer, bør du ikke anvende det på eller omkring brysterne for at undgå, at din baby ved en fejl får Clobetasolpropionat Teva ind i munden. 

Clobetasolpropionat Teva indeholder cetostearylalkohol og chlorcresol

Cetostearylalkohol kan forårsage lokale hudreaktioner (f.eks. kontakteksem) og chlorcresol kan forårsage allergiske reaktioner.  

Clobetasolpropionat Teva indeholder propylenglycol

Dette lægemiddel indeholder 475 mg propylenglycol i hvert gram creme. Propylenglycol kan forårsage hudirritation. 

3. Sådan skal du bruge Clobetasolpropionat Teva

Brug altid Clobetasolpropionat Teva nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Sådan skal du bruge Clobetasolpropionat Teva

 • Du skal sædvanligvis smøre et tyndt lag Clobetasolpropionat Teva på 1-2 gange om dagen. Hyppigheden kan blive sat ned, efterhånden som huden bliver bedre, eller anvendelsen kan blive standset, når huden er bedre.
 • Denne creme må kun anvendes på huden.
 • Du må ikke anvende cremen på store områder af kroppen i lang tid (f.eks. hver dag i mange uger eller måneder). Hvis du har brug for behandling i lang tid, kan din læge beslutte, at du skal anvende en mildere creme.
 • De bakterier, som fremkalder infektioner, trives i varmen og fugten under en forbinding, så du skal altid rengøre huden, før du lægger en ny forbinding på.
 • Hvis du smører cremen på en anden end dig selv, skal du altid vaske hænder efter brug eller bruge engangshandsker.
 • Tal med lægen, hvis dit hudproblem ikke bliver bedre i løbet af 2-4 uger. Det kan være nødvendigt med en genvurdering af din diagnose eller med en henvisning til en speciallæge.

 

Vejledning i påsmøring af cremen  

 1. Vask dine hænder.
 2. Gnid forsigtigt den korrekte mængde creme ind i huden, indtil cremen er trængt helt ind. Du kan måle, hvor meget Clobetasolpropionat Teva du skal bruge med fingerspidsen. Dette billede viser 1 fingerspids creme.
  Clobetasolpropionat "Teva" Teva B.V. creme 0,5 mg/g
 3. Hvis du ikke skal smøre cremen på hænderne i forbindelse med behandlingen, skal du vaske hænder igen, når du har smurt cremen på.

 

Til en voksen
Du vil opleve, at: 

 • 2 fingerspidser creme kan dække begge hænder eller en fod
 • 3 fingerspidser creme kan dække en arm
 • 6 fingerspidser creme kan dække et ben
 • 14 fingerspidser creme kan dække forsiden eller bagsiden af kroppen.

Det gør ikke noget, hvis du bruger en smule mere eller mindre end det. Det er kun en gennemsnitlig vejledning.
Clobetasolpropionat "Teva" Teva B.V. creme 0,5 mg/g 

 

Til et barn 

 • Brug ikke Clobetasolpropionat Teva til børn under 1 år.
 • Jo mindre barnet er, jo mindre creme skal du bruge.
 • Til et barn på 4 år skal du bruge ca. en tredjedel af mængden til en voksen.
 • Behandling af et barn bør normalt ikke vare mere end 5 dage - medmindre lægen har sagt, at du skal bruge Clobetasolpropionat Teva i længere tid. Lægen vil måske se barnet hver uge, mens du bruger cremen til barnet.

 

Hvis du har psoriasis  

Hvis du har tykke pletter af psoriasis på albuer eller knæ, kan lægen foreslå at smøre cremen på under en lufttæt forbinding. Dette skal du kun gøre om natten, så cremen kan begynde at virke. Efter kort tid kan du smøre cremen på som normalt. 

 

Hvis du smører Clobetasolpropionat Teva i ansigtet  

Du må kun smøre cremen i ansigtet, hvis lægen har givet dig besked på det. Cremen bør kun anvendes i 5 dage, og ikke under en lufttæt forbinding, da huden i ansigtet nemt bliver tynd. Cremen må ikke komme i kontakt med øjnene. Hvis cremen kommer i kontakt med øjnene, skal du skylle den af med rigelige mængder vand. 

Hvis du har brugt for meget Clobetasolpropionat Teva

Du skal ikke være bekymret, hvis du ved en fejl nogle få gange har brugt for meget Clobetasolpropionat Teva. Hvis du smører meget creme på, eller hvis du kommer til at sluge meget creme, kan du blive syg af det. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Clobetasolpropionat Teva end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Clobetasolpropionat Teva

Hvis du har glemt at smøre creme på, skal du gøre det, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på det tidspunkt, hvor du skal smøre med creme igen, skal du vente indtil da. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte mængde creme. 

Hvis du holder op med at bruge Clobetasolpropionat Teva

Hvis du bruger Clobetasolpropionat Teva regelmæssigt, skal du tale med lægen, før du holder op med at bruge det. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hold op med at bruge Clobetasolpropionat Teva, og kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis:  

 • du oplever, at dit hudproblem bliver værre, eller huden hæver under behandlingen. Du kan være allergisk over for cremen, have en infektion eller have brug for en anden behandling.

Andre bivirkninger, som du kan opleve, når du bruger Clobetasolpropionat Teva, omfatter:

 • Brændende fornemmelse, irritation eller kløe på det sted, du har smurt cremen på.
 • Hvis du har psoriasis, kan du få hævelser med betændelse under huden. Det kan ske under eller efter behandlingen og kaldes pustuløs psoriasis.
 • Sløret syn (hyppigheden kan ikke estimere ud fra tilgængelige data).

Bivirkninger, som kan opstå, hvis du bruger Clobetasolpropionat Teva i lang tid, eller hvis du bruger meget creme hver gang, eller du smører det på under en lufttæt forbinding eller en ble:  

 • Der kan udvikles strækmærker.
 • Venerne under huden kan blive mere synlige.Øget hårvækst og forandringer i hudfarven.
 • Huden bliver tyndere, og den bliver også lettere beskadiget.
 • Vægtøgning, rundt hoved og højt blodtryk. Det er mere sandsynligt, at det forekommer hos børn.

Hvis nogle af ovennævnte bivirkninger bliver generende eller varer mere end et par dage, eller hvis du oplever bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, skal du tale med lægen eller apotekspersonalet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og tuben (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel skal kasseres 3 måneder efter åbning. 

 

Du må ikke bruge cremen, hvis der er synlige tegn på nedbrydning, f.eks. synlige ændringer i farven. Er du i tvivl, så spørg apotekspersonalet. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clobetasolpropionat Teva indeholder:

Aktivt stof: clobetasolpropionat. 

 

1 g indeholder 0,5 mg clobetasolpropionat (500 mikrogram/g). 

 

Øvrige indholdsstoffer: cetostearylalkohol, glycerolmonostearat, arlacel 165 (glycerolmonostearat og macrogol 100 stearat), hvid bivoks, propylenglycol, chlorcresol, natriumcitrat, citronsyremonohydrat og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Clobetasolpropionat Teva er en hvid eller næsten hvid creme. 

 

I hver pakning er der en tube med en plasticskruehætte. Tuben indeholder 30 g eller 100 g creme. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.  

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem  

Holland 

 

Repræsentant  

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg  

Tlf.: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller

Tiofarma B.V. 

Benjamin Franklinstraat 5-10 

3261 LW Oud-Beijerland  

Holland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Danmark: Clobetasolpropionat Teva 

Holland: Clobetasolpropionaat Teva 500 microgram/g, crème  

Portugal: Clobetasol ratiopharm 

Sverige: Clobetasol Teva 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2021.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...